Police Radio (Thailand)

Police Radio (Thailand) ศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศผข.ตร.) ศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศผข.ตร.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ อธิบดีกรมตำรวจ(ในสมัยนั้น) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของตำรวจให้ประชาชนและข้าราชการตำรวจได้รับทราบ เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างตำรวจกับประชาชน และปัจจุบันทำหน้าที่ ผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปสู่ประชาชน ซึ่งออกอากาศด้วยระบบ FM ๓๗ สถานี และระบบ AM ๗ สถานี โดยมีศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสถานีแม่ข่ายในการผลิตรายการและข่าวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกอากาศผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๔๔ สถานี ทั่วประเทศ
(1)

เปิดเหมือนปกติ

05/11/2020

...ตำรวจนครบาล แถลงภาพรวมการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดในการชุมนุมทั่วประเทศ...

พลตำรวจตรี ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย พันตำรวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มเห็นต่างทางการเมือง โดยภาพรวมในการดำเนินคดีของกองบัญชาการตำรวจนครบาลในห้วงที่ผ่านมา ได้จับกุมผู้ต้องหาในคดีเกี่ยวกับความมั่นคงและความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไปแล้วจำนวน 85 ราย เป็นผู้ต้องหาจำนวน 79 คน ข้อหาสำคัญคือข้อหามั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง, การกระทำผิดตาม พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 จำนวน 68 ราย, ความผิดประทุษร้าย ตามมาตรา 110 จำนวน 3 ราย, กระทำผิดตามมาตรา 116 จำนวน 13 ราย, และความผิดเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติเปรียบเทียบปรับ จำนวน 2 ราย ในส่วนของการเตรียมความพร้อมการดูแลพื้นที่การชุมนุม พลตำรวจโท ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ได้เรียกประชุมหารือ เพื่อเตรียมกำลังไว้ดูแลโดยรอบพื้นที่ที่มีการชุมนุม ส่วนขณะนี้มีการปรับลดกำลังบางส่วนตามความเหมาะสม

05/11/2020

...ตำรวจ แถลงภาพรวมการกระทำความผิดเกี่ยวกับการชุมนุม 140 คดี ใน 26 จังหวัดทั่วประเทศ...

พลตำรวจตรี ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย พันตำรวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุม ซึ่งนับตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา มีการรวมตัวชุมนุมกันของกลุ่มต่างๆ และมีการกระทำผิดกฎหมายในภาพรวมทั่วประเทศ จำนวน 140 คดี ใน 26 จังหวัดทั่วประเทศ สำหรับการชุมนุมอยากให้ประชาชนเคารพกฎหมายเป็นหลัก โดยเฉพาะการแจ้งการชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ หากแจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบจะได้จัดกำลังไปอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

...กองบัญชาการตำรวจนครบาลแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบสนามหลวง กรณีมีผู้มาชุมนุมวันนี้ (4 พ.ย.63)...  พลตำรวจตรี จิรส...
04/11/2020

...กองบัญชาการตำรวจนครบาลแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบสนามหลวง กรณีมีผู้มาชุมนุมวันนี้ (4 พ.ย.63)...

พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และ พลตำรวจตรี ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจจราจร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ได้รับทราบ กรณีในวันนี้ ตามที่ปรากฏทางสื่อโซเชียลมีเดีย ได้มีประกาศนัดรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณท้องสนามหลวงตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป นั้น เนื่องด้วยบริเวณการรวมกลุ่มเพื่อชุมนุมอยู่บริเวณถนนราชดำเนิน ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักที่ประชาชนใช้ในการสัญจร ประกอบกับเวลาในการนัดชุมนุม เป็นช่วงเวลาเร่งด่วน

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน กองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงขอแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการจราจร โดยขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นการชุมนุม โดยเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบจากการชุมนุมและควรหลีกเลี่ยง ดังนี้

1) เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบจากการชุมนุมและควรหลีกเลี่ยง
1.1 ถนนราชินี (แยกพระอาทิตย์ - แยกผ่านพิภพ)
1.2 ถนนราชดำเนินใน (แยกผ่านพิภพ - แยกป้องเผด็จ)
1.3 ถนนหน้าพระลาน (ตลอดสาย)
1.4 ถนนกัลยาณไมตรี (สะพานช้างโรงสี)
1.5 ถนนสนามไชย (แยกป้อมเผด็จ - วงเวียน นรด.)
1.6 ถนนท้ายวัง (วงเวียน นรด. - แยกท่าเตียน)
1.7 ถนนมหาราช (แยกท่าพระจันทร์ - แยกท่าเตียน)
1.8 ถนนพระจันทร์ (ตลอดสาย)
1.9 ถนนหน้าพระธาตุ (วงเวียนอาสา – แยกถนนพระธาตุ ตัดถนนพระจันทร์)

2) เส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนไปใช้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจร
2.1 ถนนราชดำเนินกลาง
2.2 ถนนอัษฎางค์
2.3 ถนนเจริญกรุง
2.4 ถนนบำรุงเมือง
2.5 สะพานพระราม 8
2.6 สะพานสมเด็จพุทธยอดฟ้า
2.7 สะพานพระปกเกล้า

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทาง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จัดเตรียมกำลังตำรวจจราจร คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร หรือ บก.02 หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางแอพพลิเคชั่น M – Help Me และ ทางเว็บไซต์ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH

เรารัก"ลพบุรี"
04/11/2020

เรารัก"ลพบุรี"

เที่ยวลพบุรี..กันนะ ❤

📱สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดช่องทางสื่อสาร LINE@PoliceTalks เพื่อเป็นช่องทางการรับรู้ให้กับประชาชน📱  พลตำรวจตรี ยิ่งยศ เทพ...
04/11/2020

📱สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดช่องทางสื่อสาร [email protected] เพื่อเป็นช่องทางการรับรู้ให้กับประชาชน📱

พลตำรวจตรี ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำช่องทางการสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชน ผ่าน LINE OFFICIAL ชื่อ @PoliceTalks ซึ่งทุกท่านสามารถสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นที่จะเป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานของตำรวจ และสร้างความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลเบาะแสเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในสังคม นอกจากนี้ ยังสามารถสืบค้นข้อมูลรถหาย รวมถึงเป็นช่องทางรับข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงและข้อมูลเตือนภัยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

...สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และฝึกการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ....พลตำรวจตรี ญาณพงศ์ โสมาภา...
03/11/2020

...สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และฝึกการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ....

พลตำรวจตรี ญาณพงศ์ โสมาภา ผู้บังคับการกองสารนิเทศ กล่าวว่า พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติให้กองสารนิเทศ จัดการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และฝึกการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ AED สำหรับประชาชน ให้กับข้าราชการตำรวจ และสื่อมวลชนประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้มีความรู้ มีทักษะ ในกรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับประชาชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกรช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน บุคคลใกล้ชิด ตลอดจนนำไปช่วยเหลือประชาชนทั่วไป เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน หมดสติ หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ก่อนนำส่งให้โรงพยาบาลเพื่อรักษาต่อไป โดยมีการฝึกอบรมในวันนี้ ระหว่างเวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม นอกจากนี้ พลตำรวจตรี นายแพทย์ โสภณ กฤษณะรังสรรค์ ประธานมูลนิธิสอนช่วยชีวิต นำคณะวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนประสบการณ์ในกรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ สำหรับประชาชน

03/11/2020

....ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แสดงความเสียใจ กรณีตำรวจเสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์....

พลตำรวจตรี ยิ่งยศ เทพจํานงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แสดงความเสียใจกรณี ดาบตำรวจ ณัฐวุฒิ บุญแสงส่ง ตำรวจสายตรวจ สถานีตำรวจภูธรหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค์ เสียชีวิต ขณะเข้ารับการรักษาตัว ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ภายหลังประสบอุบัติเหตุ ถูกรถยนต์เฉี่ยวชนขณะออก ปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชา เร่งประสานหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือเรื่องสิทธิประโยชน์เบื้องต้น ให้กับครอบครัว ผู้เสียชีวิต ส่วนสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้แสดงความห่วงใย สิบตำรวจโท สุพศิน วงศ์กระจ่าง ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรหนองปลิง ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกัน ขณะนี้กำลังรักษาตัว อยู่ที่โรงพยาบาล เบื้องต้นได้สั่งการให้ดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกัน

.......พลตำรวจโท  อดิศร์ งามจิตสุขศรี  รองจเรตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้แทน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่...
03/11/2020

.......พลตำรวจโท อดิศร์ งามจิตสุขศรี รองจเรตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้แทน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบเงินสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้แก่ ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ และรักษาตัวอยู่ ในโรงพยาบาลตำรวจ ประจำเดือน พฤศจิกายน จำนวน 3 ราย โดยมี คณะแพทย์ พยาบาล และผู้แทนหน่วยต่างๆ ร่วมตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ.......

.......ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล แจ้งเลี่ยงการจราจร กรณีมีประกาศนัดรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ.....​พ...
03/11/2020
กองบังคับการตำรวจจราจร Traffic Police

.......ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล แจ้งเลี่ยงการจราจร กรณีมีประกาศนัดรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ.....

​พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจจราจร ประชาสัมพันธ์ กรณีวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ตามที่ปรากฏทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้มีประกาศนัดรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. นั้น เนื่องด้วยบริเวณการรวมกลุ่มเพื่อชุมนุม อยู่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานคร และ จังหวัดนนทบุรี ที่ประชาชนใช้ในการสัญจรปริมาณรถที่ใช้ทางจึงมีจำนวนมาก การจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน ประกอบกับเป็นพื้นที่แนวการก่อสร้างรถไฟฟ้า จึงแนะนำให้หลีกเลี่ยง ถนนแจ้งวัฒนะ (ขาออก) บริเวณหน้าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 7 และแนะนำให้ประชาชนใช้ถนนแจ้งวัฒนะ ใช้สะพานข้ามแยกคลองประปา ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จัดเตรียมกำลังตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางแอพพลิเคชั่น M – Help Me และ ทางเว็บไซต์ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH

กองบังคับการตำรวจจราจร ข้อมูลข่าวสารการจราจร สภาพการจราจร รายงานสภาพการจราจร สภาพการจราจรวันนี้ สภาพการ....

...รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยระวังโดนคนร้ายแฮก แอปเปิ้ล ไอดี และข้อมูลบัตรเครดิต...  พันตำรวจเอก ศิริวัฒน์ ดีพ...
02/11/2020

...รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยระวังโดนคนร้ายแฮก แอปเปิ้ล ไอดี และข้อมูลบัตรเครดิต...

พันตำรวจเอก ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝากเตือนประชาชนให้ระวังโดนคนร้ายแฮก “แอปเปิ้ล ไอดี” ขณะนี้พบว่ามีพี่น้องประชาชนได้รับอีเมล์หลอกลวงให้กรอกข้อมูล รวมไปถึงหมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขบัตรเครดิตรวมทั้งรหัสหลังบัตรเครดิตที่เรียกว่า CCV เพื่อที่คนร้ายจะนำบัตรเครดิตของเหยื่อไปใช้ซื้อสินค้าได้ทันที

ขณะนี้คนร้ายจะหลอกลวงเอาข้อมูลเหยื่อโดยส่งมาในรูปแบบอีเมล์จากบริษัทแอปเปิ้ล ในลักษณะใบเสร็จเรียกเก็บเงิน เมื่อเราเปิดอีเมล์ดังกล่าวเข้าไปดู ก็จะมีข้อความที่ระบุว่าเราได้โหลดแอพพลิเคชั่นบ้าง หรือโหลดเกมบ้าง ผ่านแอปสโตร์ มีมูลค่าตามที่เราไปดาวน์โหลดมาโดยที่เหยื่อไม่ได้ดาวน์โหลด จากนั้นก็จะมีลิงค์หลอกลวงว่าถ้าเราไม่ได้โหลดมาให้คลิ๊กลิงค์นั้นเพื่อแจ้งยกเลิกกลับไปยังบริษัทแอปเปิ้ล ไม่ให้เรียกเก็บเงินค่าแอปพลิเคชันหรือเกมนั้น เมื่อเหยื่อหลงเชื่อกดลิงค์ดังกล่าวก็จะมีหน้าใหม่ขึ้นมาให้เหยื่อใส่แอปเปิ้ลไอดี และพลาสเวิร์ด จากนั้น จะมีหน้าต่อมาให้ใส่ข้อมูลประวัติส่วนตัวชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน และที่สำคัญรายละเอียดบัตรเครดิต-ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรเครดิต-วันหมดอายุ-วงเงิน และที่สำคัญคือหมายเลขหลังบัตรเครดิตที่เรียกว่าCCV เมื่อกรอกทั้งหมดลงไปจะทำให้แฮกเกอร์หรือมิจฉาชีพได้ไปก็จะเอาไปใช้กระทำผิดได้ทันที

ทั้งนี้ วิธีสังเกตว่าเป็นอีเมล์ปลอม ขอให้ผู้ที่ได้รับอีเมล์สังเกตดูที่อีเมล์เฮดเดอร์ ซึ่งจะเห็นว่าที่อยู่ที่ส่งมาจะไม่มีคำว่า Apple อยู่เลย ผิดจากใบเสร็จหรือ ใบเรียกเก็บเงินของบริษัทแอปเปิ้ลจริง จะเป็นอีเมล ที่ลงท้ายด้วย @….apple.com ที่สังเกตอีกจุดว่าเป็นอีเมล์ปลอม ให้ดูที่ URL จะแตกต่างจากของจริงที่จะมีคำว่า appleประกอบอยู่

สำหรับวิธีป้องกัน ให้ตั้งสติตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะกรอกข้อมูลส่วนตัวในลิงค์จากอีเมล์ให้ละเอียดก่อน และขอแนะนำให้ตั้งค่ารหัสยืนยันตัวตน 2 ชั้น เมื่อตั้งค่ารหัส 2 ชั้นแล้ว ต่อไปหากมีเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน นอกจากต้องกรอกรหัสผ่านแล้ว จะมีรหัส OTP ส่งมาที่โทรศัพท์มือถือของเรา และต้องกรอกรหัสดังกล่าวเพื่ออนุญาตให้ล็อกอินด้วย อาจจะยุ่งยากเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่เป็นการเพิ่มความปลอดภัยจากการถูกแฮก

01/11/2020

...พนักงานสอบสวน ออกหมายเรียก ผู้ก่อเหตุ ทำร้าร่างกาย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จากการชุมนุม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา...

พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาล หัวหมาก ติดตามความคืบหน้า จากกรณี นางสาว ฐิติมา บุตรดี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ กลุ่มคนสวมเสื้อเหลืองที่จัดชุมนุมชนกับกลุ่มนักศึกษา และเกิดการปะทะกัน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา นั้น จากการสอบปากคำผู้กล่าวหา จำนวน 5 ปาก สอบสวนพยานที่เกี่ยวข้องในคดี จำนวน 11 ปาก นั้น พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาล หัวหมาก ได้ออกหมายเรียก นายธนวินท์ ฟักสุขจิตต์ เข้ารับทราบข้อกล่าวหา ในความผิดตามมาตรา 295 ผู้ใดทำร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยมีกำหนด ให้มาเข้าพบพนักงานสอบสวน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. เพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่อไป

01/11/2020

....ตำรวจนครบาลประชาชื่น ชี้แจง กรณีมีการ คุมตัวแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุม ยืนยันทำตามหลักยุทธวิธี ....

พันตำรวจเอก อิทธิเชษฐ์ วงษ์หอมหวล ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น ชี้แจงกรณีเหตุการณ์ ควบคุมตัวแกนนำกลุ่มราษฎร 3 ราย เมื่อวันที่ 30 ต่อเนื่อง 31 ตุลาคม 2563 โดย ตำรวจได้รับการประสานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ว่ามีหมายปล่อยตัวผู้ต้องขัง 4 ราย และจากการตรวจสอบพบผู้ต้องขัง 3 ราย คือ นายพริษฐ์ , นายภาณุพงศ์ และ นางสาว ปนัสยา มีหนังสือขออายัดตัว จึงเป็นหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น ต้องเข้าไปรับตัวผู้ต้องขังทั้งสาม มาลงบันทึกประจำวันไว้ และ รอให้ทางพนักงานสอบสวนซึ่งทำหนังสือขออายัดตัวมารับตัวไปดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ทั้งนี้ ยืนยันว่าได้ทำตามหลักยุทธวิธี ไม่มีการทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด รวมทั้งไม่ได้พันธนาการน้องทั้ง 3 คน เพราะเราไม่ได้ควบคุมเขาในฐานะผู้ต้องหา เพียงแต่รับตัวมาตามที่มีการแจ้งอายัดตัวไว้

สุขสันต์วันลอยกระทงค่ะ
31/10/2020

สุขสันต์วันลอยกระทงค่ะ

.....สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วาง มาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน  ช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563 ....  พลตำรวจตรี  ยิ...
30/10/2020

.....สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วาง มาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563 ....

พลตำรวจตรี ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลง มาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันลอยกระทง ถือเป็นประเพณีไทยมาแต่โบราณ แต่เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 พี่น้องประชาชน ส่วนหนึ่งจึงนิยมลอยกระทงออนไลน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอฝากความห่วงใยให้ระมัดระวังการลงทะเบียนซึ่งต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อนามสกุล บัตรประชาชน หรืออื่นๆ อันอาจทำให้ผู้ไม่หวังดีนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางผิดกฎหมาย และจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ หากพบการกระทำดังกล่าวทางโซเชียลมีเดีย ให้ระมัดระวังและแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 และ 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

....ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (เข็มแม่นปืนกิตติมศักดิ์)..... พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้...
30/10/2020

....ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (เข็มแม่นปืนกิตติมศักดิ์).....

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมบริหาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2563 พร้อมมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (เข็มแม่นปืนกิตติมศักดิ์) ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ และ พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้ารับมอบ เนื่องด้วย เป็นผู้ประกอบคุณงามความดี มีความเสียสละ ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเกิดผลดีต่อทางราชการโดยส่วนรวม ซึ่งเป็นผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ และตอบแทนคุณงามความดีสืบไป.

...นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ก.ตร.กำชับตำรวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง... พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐม...
29/10/2020

...นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ก.ตร.กำชับตำรวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง...

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ครั้งที่ 10/2563 ที่ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับผู้เข้าร่วมประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงนี้ค่อนข้างอ่อนไหว ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุม ก.ตร. ว่า ได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคน ที่มีหน้าที่ในการดูแลความเป็นธรรมให้กับคนทุกกลุ่มทุกฝ่าย เพราะเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับใคร ส่วนหน้าที่ของรัฐเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี หน้าที่ของรัฐบาลและหน้าที่ของฝ่ายบริหารทุกคน ที่ต้องเตรียมในการทำให้ประเทศชาติปลอดภัย ประชาชนปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งต้องทำให้บ้านเมืองเดินหน้าไปข้างหน้าให้ได้ โดยสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดความปลอดภัยได้ คือต้องระมัดระวังเรื่องการกระทำใดๆ ที่ต้องไม่ไปส่อเจตนาที่ให้เห็นว่าทำผิดกฎหมาย

...กองบัญชาการตำรวจนครบาลแนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางแยกปทุมวัน และถนนสีลม กรณีมีผู้มาชุมนุม...  พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอ...
29/10/2020

...กองบัญชาการตำรวจนครบาลแนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางแยกปทุมวัน และถนนสีลม กรณีมีผู้มาชุมนุม...

พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และ พลตำรวจตรี ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจจราจร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ กรณีวันนี้ ตามที่ปรากฏทางสื่อโซเชียลมีเดีย ได้มีประกาศนัดรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุม บริเวณสกายวอล์ค MBK ในเวลา 17.30 น. และบริเวณถนนสีลม ในเวลา 17.00 น. นั้น เนื่องด้วยบริเวณพื้นที่การนัดหมายชุมนุมดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น เป็นเส้นทางสายหลักซึ่งประชาชนใช้ในการสัญจร โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน จึงขอแจ้งให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นการชุมนุม ดังนี้

1. กรณีการชุมนุมฯ บริเวณสกายวอล์ค MBK (แยกปทุมวัน)
1.1) เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบและควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ ถ.พระราม 1 (แยกเฉลิมเผ่า - แยกเจริญผล) และ ถ.พญาไท (แยกราชเทวี – แยกจุฬาฯ 12)

1.2) เส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนไปใช้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจร ได้แก่ ถ.เพชรบุรี , ถ.บรรทัดทอ , ถ.พระราม 4 , ถ.อังรีดูนังต์ , ถ.ราชดำริ , ถ.วิทยุ , ซอยจุฬาลงกรณ์ 9 , ซอยจุฬาลงกรณ์ 12

2. กรณีการชุมนุมฯ บริเวณถนนสีลม
2.1) เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบและควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ ถ.สีลม (แยกนรารมย์ - แยกบางรัก) และ ถ.เจริญกรุง (แยกบางรัก - แยกสุรวงศ์)

2.2) เส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนไปใช้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจร ได้แก่ ถ.พระราม 4 , ถ.สาทรเหนือ และ ถ.สาทรใต้ , ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ – ถ.จันทน์ – ถ.เจริญราษฎร์ , ถ.สีลม - ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ , ถ.สุรวงศ์ , ถ.สี่พระยา , ถ.มหานคร – ถ.มเหสักข์ , ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนการ เดินทาง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จัดเตรียมกำลังตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวก ด้านการจราจรให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หากต้องการ สอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางแอพพลิเคชั่น M – Help Me และ ทางเว็บไซต์WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH

เที่ยวเมืองลิง : เช็คอินลพบุรี
29/10/2020

เที่ยวเมืองลิง : เช็คอินลพบุรี

แสง สี เสียง ซ้อมกันหนักมากค่ำคืนนี้ นั่งดูเพลินๆก่อนใคร แล้วพบกัน #ประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ละโว้ธานี ปี2563 พิกัด วงเวียนสระแก้ว 30-31 ตุลาคม

...รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางตรวจเยี่ยม ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาคหนึ่ง ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมพบป...
28/10/2020

...รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางตรวจเยี่ยม ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาคหนึ่ง ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมพบปะผู้เข้ารับการฝึกอบรม...

พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางไปที่ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 1 ณ ค่ายพระรามหก กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่ฝึก ที่พัก และรับฟังการบรรยายสรุปการการดำเนินการต่างๆของการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน ภาค 1 รุ่นที่ 1/63 อีกทั้งได้พบปะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้ พลตำรวจเอก ปิยะ ได้กล่าวต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ว่า ในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับให้ตนดูแลในเรื่องของสถานที่ให้มีความพร้อมรองรับกับการเรียนและการฝึก รวมถึงความปลอดภัยของผู้เข้ารับการฝึกให้มีความสมบูรณ์ที่สุด นอกจากนี้ พลตำรวจเอก ปิยะ ได้ขอบคุณผู้เข้ารับการฝึกทุกคนที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในงานจิตอาสาและดูแลประชาชนต่อไป

ที่อยู่

อาคาร 13 กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Bangkok
10200

เบอร์โทรศัพท์

022556676

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Police Radio (Thailand)ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Police Radio (Thailand):

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

....ตำรวจนครบาล แจ้งเลี่ยงการจราจรกรณี กลุ่มผู้ชุมนุม ประกาศนัดรวมตัวบริเวณแยกสามย่าน ในเวลา 17.00 น. ..... พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจจราจร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ กรณีวันที่ 26 ตุลาคม 2563 กลุ่มคณะราษฎร 2563 ได้ประกาศนัดรวมตัวบริเวณแยกสามย่านในเวลา 17.00 น. และจะเดินทางไปสถานทูตฯบริเวณถนนสาทรใต้ โดยใช้ถนนพระราม 4 – ถนนสาทรใต้ เนื่องด้วย เส้นทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มผู้ชุมชุมบริเวณถนนดังกล่าว อยู่ในเส้นทางสายหลักซึ่งประชาชนใช้ในการสัญจร ปริมาณรถที่ใช้ทางจึงมีจำนวนมาก การจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน จึงขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นการชุมนุม โดย เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบและควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ ถนนพระราม 4 แยกสามย่าน – แยกวิทยุ , ถนนสาทรใต้ พร้อม แนะนำให้ประชาชนใช้ เส้นทาง ถนนพระราม 1 - บรรทัดทอง, ถนนศาลาแดง, ถนนอังรีดูนังต์ - ถนนสุรวงศ์, ถนนคอนแวนต์, ถนนราชดำริ - สีลม, ถนนนราธิวาสราชนครินท์, ถนนวิทยุ - ถนนสารสิน - ถนนราชดำริ, ดวงพิทักษ์, ซอยงามดูพลี และทางพิเศษเฉลิมมหานคร กรณีหากมีความจำเป็นต้องใช้ถนนพระราม 4 ทั้งขาเข้า - ขาออก ให้ใช้สะพานไทย - ญี่ปุ่น และสะพานไทย - เบลเยี่ยม เนื่องจากในพื้นราบอาจได้รับผลกระทบการจราจร จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนการเดินทาง และขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จัดเตรียมกำลังตำรวจจราจร คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางแอพพลิเคชั่น M - Help Me และทางเว็บไซต์ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH
รู้กันทัน โรค.... ชีวิตวิถีใหม่ คนไทยปลอดภัยโควิด 19
เมื่อคนไทยเชื่อมั่นต่างชาติก็เชื่อใจ เพราะมาตรฐานความปลอดภัย คือ อนาคตเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่ สบส. ขอร่วมสร้างไปด้วยกัน #คลินิก #โรงพยาบาลเอกชน
Hi sirs. I am Writing for your attention. I hope you can help to find out this Group of syndicate based in Thailand to CON/LIE/CHEAT Foreigner fund/money, which they know we can't fly to Thailand now to LODGE OFFICIAL POLICE REPORT. I AM BASED IN MALAYSIA and get to know this Hatyai Guy (SAM): Tel: +66 896558998 IN last year Nov 2019, in an overseas trip. He introduce this Guy Worawat Narknawdee of ACME TRADER, https://www.facebook.com/acmetrader/?__tn__=%2Cd%3C-R&eid=ARB3c7i0xlX_MFQi4pN8O5C4rf9d9vIxPAhn-YCI7eiJ4aKxVjmsJLyR6HRftYtdOwNTUe9xUS9TcAPP. His personal Facebook https://www.facebook.com/acmegzuz.worawatnarknawdee who based in Bangkok, Thailand. We, customers, open forex trading account with his broker 101fx.com. The trading okay until February, our Forex TRADING account STOP trading and not allowed withdrawal. (See attached photo) They said apply for NEW US License (See attached photo) WE HAS been waiting and waiting during Covid19 Lockdown period. However, they 101fx Set up another new project Trading Platform called JBH AND THEY ASK FOR NEW FUND AGAIN Our hard earn money still inside TRADING ACCOUNT, and Worawat Narknawdee owner of 101fx.com. Don't want return money to us. Many Singapore and Malaysia money con by this Worawat Narknawdee. They know we can't go to Thailand make any police report. Therefore, I hope your kindness Royale police force can help to capture and investigate this ACME in BaNGKOK+101FX FOUNDER: Worawat Narknawdee If not, more and more people will be get conned by them. I strongly Trust your Kind Royal Police Force will do your best to help us get back OUR MONEY and caught them. Thank You.
นาย._รณชัย_แก้วประศพ
แค้นต้องฆ่า
จิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญประโยชน์ ณ เทอดไท 90/1 ที่ผ่านมา นำโดย สำนักงาน เขต บางแค และ หน่วยงานราชการ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกัน ขุดลอกคูคลอง ตัแต้นไม้ เมื่อวันที่ 17 พ . ย 2561 เวลา 8:00 น
Police St. Petersburg Russia, Greets you!
sawasdee krap ฉันกำลังมองหาอาชญากรฝรั่งเศสคนนี้ที่อาศัยอยู่JOMTIEN pattaya ฉันให้เงินสำหรับรูปถ่ายหรือที่อยู่ใหม่ ชายคนนี้ฆ่าภรรยาและลูกสี่คน ส่งข้อความไปยังหน้าของฉัน www.facebook.com/xavierdupontdeligonnesvitenthailande
วันที่ 31 ธ.ค.2560 ที่ท่าเทียบเรือตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436 (ตชด.436) นำโดย พ.ต.ท.บัณฑิต สีหาโคตร ผบ.ร้อย436 นางกรกมล สีหาโคตร ประธานแม่บ้านตชด.436 พร้อม ตำรวจน้ำสตูล ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล จัดของขวัญพร้อมการ์ดอวยพรปีใหม่ กว่า 200 ชุด ให้กับแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาฉลองปีใหม่ และนักท่องเที่ยวชาวไทย-มาเลเซีย ที่เดินทางมาเคาท์ดาวน์ในพื้นที่ของจังหวัดสตูล ผ่านท่าเทียบเรือตำมะลัง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 นอกจากนี้ยังนำของเล่นตุ๊กตามาแจกจ่ายให้กับน้องๆเด็กๆที่เดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสตูลก็เป็นของขวัญปีใหม่อีกด้วย เพิ่มรอยยิ้ม ดีใจให้แก่เด็กๆเป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้กำลังเจ้าหน้าที่ตชด.436 ได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางบริเวณท่าเรือเรือ พร้อมทั้ง กระจายกำลังในการออกปฏิบัติการป้องกันปัญหาเรื่องยาเสพติดในพื้นที่ต่างๆตามแนวชายแดนในภารกิจป้องปรามปัญหาการลักลอบยาเสพติด ที่จะเข้ามาในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้านพันตำรวจโท บัณฑิต สีหาโคตร ผบ.ร้อย436 กล่าวว่า ในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้ทาง ตชด.436 ได้นำ ของขวัญปีใหม่มอบให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงแรงงานที่เดินทางกลับมาเฉลิมฉลองวันปีใหม่กลับครองครัว พร้อมกันนี้ได้เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่โรงพยาบาลสตูลด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถออกมาร่วมฉลองปีใหม่ได้
เมื่อ 21 ธันวาคม 2561 ชาวอำเภอเทพาและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ ได้ร่วมกันแสดงพลัง และเดินชูป้าย “คนเทพาสนับสนุนการสร้างไฟฟ้าถ่านหินเทพา” และได้มีแถลงการณ์ รายละเอียดดังนี้ แถลงการณ์ ชาวเทพาขอตัดสินใจด้วยตัวเอง ………………………………………………….. เครือข่ายคนเทพา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นตัวแทนกลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย กำนัน องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 7 ตำบล องค์กรภาคประชาชน ชมรม สมาคม และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ 66 องค์กร มีสมาชิกกว่า 5 หมื่นคน ขอแถลงจุดยืนในการสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เนื่องจากเห็นว่า เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ การพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ และประชาชนทั้งประเทศ ตลอดเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ที่ กฟผ.เข้ามาพูดคุยถึงโครงการโรงไฟฟ้า ในตำบลปากบาง อำเภอเทพา ชาวเทพาได้รับฟังทั้งข้อดี ข้อเสีย และแนวทางแก้ไขผลกระทบต่างๆ ซึ่งเป็นที่ปรากฏชัดเจนว่า ชาวเทพาส่วนใหญ่ให้การสนับสนุน รวมทั้ง ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับ กฟผ. ในแก้ไขปัญหา ข้อวิตกกังวลต่างๆ จนเป็นที่พอใจในระดับหนึ่ง และเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา กำนัน นายก อบต. และเครือข่ายทุกตำบล ได้ประชุมและมีมติร่วมกันอีกครั้งว่า สนับสนุนให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในอำเภอเทพา ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่ม NGO นอกพื้นที่ได้แอบอ้างชื่อคนเทพาไปให้ข้อมูลที่บิดเบือนและไม่ถูกต้องต่อสังคม ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน และสับสนว่า คนเทพาเห็นด้วยหรือไม่กับการสร้างโรงไฟฟ้า ดังนั้น ในวันนี้ ชาวอำเภอเทพานับพันคน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายคนเทพา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 66 องค์กร จึงมารวมพลัง เพื่อยืนยันต่อสังคม และเรียกร้องต่อรัฐบาลและทุกภาคส่วน 3 ข้อ ดังนี้ ข้อแรก ขอให้รัฐบาลฟังเสียงชาวเทพาในการตัดสินใจโครงการโรงไฟฟ้าเทพา เพราะเราเป็นผู้ได้รับผลกระทบอยู่ในพื้นที่ นอกจากนี้แล้ว กฟผ. ในฐานะเจ้าของโครงการจะต้องให้คำมั่นเป็นสัญญาประชาคม ในการสนับสนุนการพัฒนาของอำเภอเทพาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่อยู่พื้นที่ ที่จะต้องโยกย้าย จะต้องได้รับการดูแล ชดเชย และเยียวยาอย่างเป็นธรรม มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม รวมทั้ง ศาสนสถาน มัสยิด กุโบร์ และวัดต่างๆ จะต้องไม่ได้รับการกระทบกระเทือน หากจะมีการย้ายโรงเรียนปอเนาะ จะต้องจัดพื้นที่และสถานที่ซึ่งดีกว่าเดิม เพื่อเป็นหลักประกันว่า ลูกหลานของชาวเทพาจะได้เล่าเรียนทั้งด้านศาสนา และวิชาการอย่างมีคุณภาพ สืบทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันดีงามของชาวเทพา ข้อที่ 2. ขอเรียกร้องให้กลุ่มต่างๆ หรือ NGO นอกพื้นที่ เคารพสิทธิของชาวเทพา และยุติการบิดเบือน ในการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงแก่สังคม เช่น การบอกว่า ชาวประมงออกไปหาปลาไม่กี่ชั่วโมงก็ขายได้เงินเป็นพันๆ ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะคนเทพารู้ดีว่า การทำประมงไม่ได้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่กล่าวอ้าง จึงขอให้กลุ่มผู้ไม่หวังดี ยุติ สร้างความขัดแย้งในพื้นที่ เพราะคนเทพาที่แท้จริงมีความเป็นหนึ่งเดียว คือทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาวเทพา ข้อที่ 3. ขอให้รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ตัดสินใจโครงการโรงไฟฟ้าเทพาโดยเร็ว ภายใน 45 วัน โดยรับฟังเสียงอันแท้จริงของคนเทพา เพราะชาวเทพารอมา 4 ปี แล้ว และเราพร้อมจะเดินหน้าในทุกทาง เพื่อขอคำตอบจากรัฐบาลต่อไป การแสดงพลังของคนเทพาในวันนี้ เพื่อบอกว่า บ้านของเรา เราดูแลกันเองได้ เราอยากเห็นบ้านเกิดของเรามีการพัฒนาให้ดีขึ้น ลูกหลานได้อยู่ร่วมกันโดยไม่ต้องไปทำมาหากินที่อื่น และจะพัฒนาอำเภอเทพาเป็นประตูเชื่อมความเจริญไปสู่พี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้อำเภอเทพาซึ่งมีของดีอยู่มากมาย กลายเมืองท่องเที่ยว เป็นเมืองพัก ที่ไม่ใช่เมืองผ่าน อีกต่อไป ผมขอให้เสียงของพวกเรา ชาวอำเภอเทพา นับพันคนที่มาชุมนุมในวันนี้ เป็นเสียงที่ดังไปถึงรัฐบาล ดังไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ดังไปถึงคนไทยทั้งประเทศ ว่า ชาวเทพาต้องการการพัฒนา เราจะเดินหน้า เพื่อขอคำตอบจากรัฐบาลภายในเวลา 45 วัน และเราจะไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยอีกต่อไป เครือข่ายคนเทพา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 21 ธันวาคม 2560