Police Radio (Thailand)

Police Radio (Thailand) ศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศผข.ตร.) ศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศผข.ตร.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ อธิบดีกรมตำรวจ(ในสมัยนั้น) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของตำรวจให้ประชาชนและข้าราชการตำรวจได้รับทราบ เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างตำรวจกับประชาชน และปัจจุบันทำหน้าที่ ผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปสู่ประชาชน ซึ่งออกอากาศด้วยระบบ FM ๓๗ สถานี และระบบ AM ๗ สถานี โดยมีศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสถานีแม่ข่ายในการผลิตรายการและข่าวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกอากาศผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๔๔ สถานี ทั่วประเทศ

เปิดเหมือนปกติ

..........สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ห่วงใยในการเดินทางพี่น้องประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมเน้นย้ำ 10 ข้อ สำหรับการขับขี่ปลอ...
26/12/2021

..........สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ห่วงใยในการเดินทางพี่น้องประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมเน้นย้ำ 10 ข้อ สำหรับการขับขี่ปลอดภัย.................

พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 สำหรับในช่วง 7 วันอันตราย นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดูแลความปลอดภัยการเดินทางของพี่น้องประชาชน นั้น พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึง ได้สั่งการให้ ดำเนินการวางมาตรการป้องกัน และเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยในท้องถนน ในช่วงประชาชนเดินทางทั้งไปและกลับภูมิลำเนาไปฉลองเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยเน้นย้ำ 10 ข้อ ในการขับขี่ปลอดภัย เช่น .สภาพร่างกายผู้ขับขี่มีความพร้อม พักผ่อนเพียงพอ , ตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทาง, ศึกษาและวางแผนเส้นทาง เพื่อให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัย, ดื่มไม่ขับ รวมถึงผู้โดยสารต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์บนรถโดยเด็ดขาด, ถึงช้าหน่อยแต่ปลอดภัย ไม่ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด, ใช้อุปกรณ์นิรภัยขณะขับขี่และโดยสาร , ปฏิบัติตามกฎจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตำรวจ, ไม่เปิดเพลงเสียงดัง หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญในทาง , หากง่วงนอนหรือเพลีย ให้แวะพัก และ มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางบนท้องถนน สำหรับ ผู้ที่ใช้รถใช้ถนน หากเกิดอุบัติเหตุ หรือ ต้องการขอความช่วยเหลือ สามารถติดติอได้ที่ สายด่วน 191 หรือ 1193 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

26/12/2021

......สำนักงานตำรวจแห่งชาติห่วงใยพี่น้องประชาชน แนะนำปีใหม่นี้ ทิ้งบ้านอย่างไรให้ปลอดภัย.....

พันตำรวจเอก หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เน้นกำชับมาตรการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ แจ้งเตือน และขอความร่วมมือประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมการประทุษร้ายต่อทรัพย์ หรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2565 นี้ โดยในช่วงวันหยุดยาวดังกล่าว ประชาชน มักมีการออกเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวทั่วไทยตามที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก มีการพักค้างแรม โดยทิ้งบ้านที่พักอาศัย ไม่มีคนอยู่บ้านหลายวัน จึงเป็นโอกาสให้มิจฉาชีพหาช่องทางเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านได้โดยง่าย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีทางเลือกการป้องกันบ้านตามความสะดวกของแต่ละบ้าน มาแนะนำ คือ การจัดสภาพแวดล้อมของบ้านให้เสมือนมีคนพักอาศัยอยู่ในบ้านตลอดเวลา , ไม่แชร์ข้อมูลทางสังคมออนไลน์ที่อาจคิดได้ว่าท่านไม่อยู่บ้านหลายวัน และจัดการกับตู้รับจดหมายไม่ให้คนเห็นด้านใน , ติดตั้งอุปกรณ์คุ้มกันบ้าน เช่น กล้อง CCTV สัญญาณกันขโมย และเหล็กดัดตามประตู หน้าต่าง ช่องลม และวิธีสุดท้าย ประชาชน สามารถใช้บริการฝากบ้านไว้กับตำรวจ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ หรือ ฝากบ้าน 4.0 ผ่านแอปพลิเคชั่น OBSi - Service หรืออาจติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่สถานีตำรวจที่บ้านของท่านตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ หากเหตุด่วนเหตุร้าย หรือเบาะแสอาชญากรรม และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรมต่างๆ โทร 191 และ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง

....สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือนประชาชน ระมัดระวัง "10 แก๊งร้าย อันตรายช่วงปีใหม่".....  พลตำรวจตรี ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก...
26/12/2021

....สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือนประชาชน ระมัดระวัง "10 แก๊งร้าย อันตรายช่วงปีใหม่".....

พลตำรวจตรี ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ซึ่งพี่น้องประชาชนหลายท่านจะได้เดินทางไปอวยพรปีใหม่ผู้ใหญ่ ออกไปซื้อของขวัญ ไปทำบุญ หรือไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ แต่อาจจะมีกลุ่มมิจฉาชีพ แฝงตัวเข้ามา หลอกลวงทำให้เกิดความเสียหายแก่พี่น้องประชาชนได้ นั้น พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะดูแลรับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม จัดเตรียมมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในวันหยุดปีใหม่ ให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ “10 แก๊งร้าย อันตรายช่วงปีใหม่” ประกอบไปด้วย แก๊งส่งของขวัญปีใหม่, แก๊งเรี่ยไรทำบุญ, แก๊งขายสินค้าราคาถูก, แก๊งชุบทองล้างทองรูปพรรณ, แก๊งสารพัดช่าง,แก๊งชวนเล่นการพนัน, แก๊งล้วงและกรีดกระเป๋า, แก๊งจัดงานเลี้ยง, แก๊งมอมยา รวมทั้ง แก๊งใช้ธนบัตรปลอม และบัตรเครดิตปลอม ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชน และขอแสดงความห่วงใย หากท่านใดได้รับความเดือดร้อนจากแก๊งมิจฉาชีพ หรือพบเห็นการกระทำความผิด กรุณารีบแจ้งสถานีตํารวจใกล้บ้านท่าน หรือโทร. สายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

....สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือนประชาชน ระมัดระวัง "10 แก๊งร้าย อันตรายช่วงปีใหม่".....

พลตำรวจตรี ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ซึ่งพี่น้องประชาชนหลายท่านจะได้เดินทางไปอวยพรปีใหม่ผู้ใหญ่ ออกไปซื้อของขวัญ ไปทำบุญ หรือไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ แต่อาจจะมีกลุ่มมิจฉาชีพ แฝงตัวเข้ามา หลอกลวงทำให้เกิดความเสียหายแก่พี่น้องประชาชนได้ นั้น พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะดูแลรับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม จัดเตรียมมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในวันหยุดปีใหม่ ให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ “10 แก๊งร้าย อันตรายช่วงปีใหม่” ประกอบไปด้วย แก๊งส่งของขวัญปีใหม่, แก๊งเรี่ยไรทำบุญ, แก๊งขายสินค้าราคาถูก, แก๊งชุบทองล้างทองรูปพรรณ, แก๊งสารพัดช่าง,แก๊งชวนเล่นการพนัน, แก๊งล้วงและกรีดกระเป๋า, แก๊งจัดงานเลี้ยง, แก๊งมอมยา รวมทั้ง แก๊งใช้ธนบัตรปลอม และบัตรเครดิตปลอม ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชน และขอแสดงความห่วงใย หากท่านใดได้รับความเดือดร้อนจากแก๊งมิจฉาชีพ หรือพบเห็นการกระทำความผิด กรุณารีบแจ้งสถานีตํารวจใกล้บ้านท่าน หรือโทร. สายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

...ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับเข้มงวดกวดขันมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ช่วงเทศกาลปีใหม่...   พลตำรวจตรี ยิ่งยศ ...
25/12/2021

...ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับเข้มงวดกวดขันมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ช่วงเทศกาลปีใหม่...

พลตำรวจตรี ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ซึ่งมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง อาจมีพี่น้องประชาชนออกเดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนา ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่เริ่มผ่อนคลายให้สถานบริการเริ่มเปิดให้บริการได้นั้น พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน เนื่องด้วยอยู่ในช่วงที่โรคโควิด-19 เริ่มจะกลับมาแพร่ระบาด จึงได้มอบหมายให้ พลตำรวจโท กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะที่รับผิดชอบดูแลงานป้องกันปราบปราม ดำเนินการจัดเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และควบคุมดูแลสถานบริการให้อยู่ในมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.

โดย พลตำรวจโท กิตติ์รัฐ ได้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับผู้บังคับการ เข้าไปควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 หากมีปัญหาขัดข้องให้ดำเนินการแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้มงวดกวดขันสถานบริการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง หากพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้ดำเนินการกับผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการดำเนินการสั่งปิด/พักใช้/เพิกถอน ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ กับสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งแพร่ระบาดของ โควิด-19

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชน เนื่องในปัจจุบันโรคโควิด-19 ยังคงระบาดอยู่ ขอทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ และหากพบการกระทำความผิดกรุณารีบแจ้งสถานีตํารวจใกล้บ้านท่าน หรือโทร. สายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

...ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับเข้มงวดกวดขันมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ช่วงเทศกาลปีใหม่...

พลตำรวจตรี ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ซึ่งมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง อาจมีพี่น้องประชาชนออกเดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนา ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่เริ่มผ่อนคลายให้สถานบริการเริ่มเปิดให้บริการได้นั้น พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน เนื่องด้วยอยู่ในช่วงที่โรคโควิด-19 เริ่มจะกลับมาแพร่ระบาด จึงได้มอบหมายให้ พลตำรวจโท กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะที่รับผิดชอบดูแลงานป้องกันปราบปราม ดำเนินการจัดเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และควบคุมดูแลสถานบริการให้อยู่ในมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.

โดย พลตำรวจโท กิตติ์รัฐ ได้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับผู้บังคับการ เข้าไปควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 หากมีปัญหาขัดข้องให้ดำเนินการแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้มงวดกวดขันสถานบริการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง หากพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้ดำเนินการกับผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการดำเนินการสั่งปิด/พักใช้/เพิกถอน ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ กับสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งแพร่ระบาดของ โควิด-19

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชน เนื่องในปัจจุบันโรคโควิด-19 ยังคงระบาดอยู่ ขอทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ และหากพบการกระทำความผิดกรุณารีบแจ้งสถานีตํารวจใกล้บ้านท่าน หรือโทร. สายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

...สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือน 4 ภัยออนไลน์ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่...   พันตำรวจเอก ศิริวัฒน์ ดีพอ รองผู้บังคับการ ก...
25/12/2021

...สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือน 4 ภัยออนไลน์ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่...

พันตำรวจเอก ศิริวัฒน์ ดีพอ รองผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า เนื่องด้วยเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึง สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับแก๊งมิจฉาชีพที่อาจใช้ช่องทางในโลกออนไลน์ก่ออาชญากรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ หลอกลวงประชาชน

ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพเหล่านั้น ประชาชนควรจะต้องรับรู้และตระหนัก ให้รู้เท่าทันถึงภัยออนไลน์ที่อาจถูกหลอกลวงดังนี้
1. การซื้อของขวัญให้กันผ่านร้านค้าออนไลน์ ควรเลือกซื้อจากเว็บไซต์หรือร้านค้าที่ได้รับความนิยม มีกระแสตอบรับในทางที่ดี มีความน่าเชื่อถือไม่มีประวัติการทุจริต อีกทั้งควรเป็นร้านค้าที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า , หลีกเลี่ยงร้านค้าที่นำสินค้ามาจำหน่ายในราคาถูกเกินจริง ,ตรวจสอบเงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีไม่ตรงกับความต้องการ และตรวจสอบภาพการรีวิวสินค้าจากลูกค้าก่อนหน้า ว่าภาพสินค้าที่ได้รับเป็นอย่างไร ตรงกับที่โฆษณาไว้หรือไม่

2. มีร้านค้าและเว็บไซต์จำนวนมาก จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ไม่ว่าจะเป็นการลดราคาสินค้า หรือการแจกของขวัญต่าง ๆ ซึ่งจะมีคนร้ายเอาโอกาสนี้ จัดกิจกรรมลุ้นรับของขวัญหรือส่วนลด หลอกเอาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรม จึงควรระมัดระวังในการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ และพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้จัดกิจกรรม

3. การหลอกรับบริจาค ทำบุญ โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ มิจฉาชีพอาจมีการประกาศเชิญชวนให้ร่วมทำบุญ โดยอ้างบุคคลหรือกิจกรรมต่างๆ จึงควรตรวจสอบข้อมูลในกิจกรรมที่จะร่วมทำบุญว่า เป็นความจริงหรือไม่ อย่างไร ก่อนจะร่วมบริจาคเงินร่วมทำบุญออนไลน์

4. ข่าวปลอมที่ผู้ไม่หวังดีสร้างขึ้นเพื่อสร้างความสับสนให้กับสังคม ควรตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานราชการ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย www.antifakenewscenter.com หรือสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน หากพบเห็นบุคคลใด หรือเว็บไซต์ใด มีพฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้น สามารถแจ้งเบาะแสไปยังสายด่วน 191 และสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

...สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนการยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน มีโทษตามกฎหมาย ตำรวจพร้อมดำเนินคดีขั้...
25/12/2021

...สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนการยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน มีโทษตามกฎหมาย ตำรวจพร้อมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด...

ตามที่ปรากฏข่าวผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ กรณีการสูญเสียชีวิตจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ชอบยิงปืนขึ้นฟ้าเฉลิมฉลองเทศกาลต่าง ๆ ด้วยความคึกคะนอง ซึ่งในบางเหตุการณ์ก่อให้เกิดการสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินนั้น พันตำรวจเอก ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ที่ทุกครอบครัวต่างพากันเฉลิมฉลองเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มักจะมีเหตุการณ์การยิงปืนขึ้นฟ้า อาจจะเป็นเพราะความเชื่อส่วนบุคคลที่คิดว่าเป็นการขับไล่สิ่งที่ไม่ดี หรือเคราะห์กรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเปิดรับโชคลาภเงินทอง เป็นการกระทำที่ขาดการยั้งคิดยั้งทำ เพราะกระสุนปืนที่ยิงออกไปนั้นจะไปหล่นใส่บุคคลให้ได้รับอันตรายบางรายถึงขั้นเสียชีวิต หรือหล่นใส่หลังคาบ้านเรือนประชาชนจนได้รับความเสียหายซึ่งถือว่าเป็นความผิด และมีโทษตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับกุมและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชน หากพบเห็นเหตุ บุคคลที่มีพฤติกรรมดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่ หรือแจ้งมายังสายด่วน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 191 และสายด่วน 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

...สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนการยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน มีโทษตามกฎหมาย ตำรวจพร้อมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด...

ตามที่ปรากฏข่าวผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ กรณีการสูญเสียชีวิตจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ชอบยิงปืนขึ้นฟ้าเฉลิมฉลองเทศกาลต่าง ๆ ด้วยความคึกคะนอง ซึ่งในบางเหตุการณ์ก่อให้เกิดการสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินนั้น พันตำรวจเอก ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ที่ทุกครอบครัวต่างพากันเฉลิมฉลองเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มักจะมีเหตุการณ์การยิงปืนขึ้นฟ้า อาจจะเป็นเพราะความเชื่อส่วนบุคคลที่คิดว่าเป็นการขับไล่สิ่งที่ไม่ดี หรือเคราะห์กรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเปิดรับโชคลาภเงินทอง เป็นการกระทำที่ขาดการยั้งคิดยั้งทำ เพราะกระสุนปืนที่ยิงออกไปนั้นจะไปหล่นใส่บุคคลให้ได้รับอันตรายบางรายถึงขั้นเสียชีวิต หรือหล่นใส่หลังคาบ้านเรือนประชาชนจนได้รับความเสียหายซึ่งถือว่าเป็นความผิด และมีโทษตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับกุมและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชน หากพบเห็นเหตุ บุคคลที่มีพฤติกรรมดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่ หรือแจ้งมายังสายด่วน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 191 และสายด่วน 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

...ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ชูนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร นำสังค...
25/12/2021

...ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ชูนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร นำสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด...

พลตำรวจตรี ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า วานนี้ (24 ธ.ค.64) พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2565 โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ กองบัญชาการกองทัพบก โดยที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ซึ่งในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำเสนอนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจัดทำโครงการที่สำคัญจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ , โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) และโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ทั้งยังมีการสร้างสถานบำบัดอย่างเป็นระบบ บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ด้วยชุมชนบำบัดจนเกิดผลสำเร็จ ลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในสังคมไทย นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด”

นอกจากนี้ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เน้นย้ำให้เหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท และเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในห้วงฤดูหนาว พร้อมทั้งให้ตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัย และห่างไกลจากยาเสพติด หากท่านมีเบาะแส หรือพบการกระทำความผิด กรุณารีบแจ้งสถานีตํารวจใกล้บ้าน หรือโทร. สายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

...ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ชูนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร นำสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด...

พลตำรวจตรี ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า วานนี้ (24 ธ.ค.64) พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2565 โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ กองบัญชาการกองทัพบก โดยที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ซึ่งในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำเสนอนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจัดทำโครงการที่สำคัญจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ , โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) และโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ทั้งยังมีการสร้างสถานบำบัดอย่างเป็นระบบ บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ด้วยชุมชนบำบัดจนเกิดผลสำเร็จ ลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในสังคมไทย นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด”

นอกจากนี้ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เน้นย้ำให้เหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท และเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในห้วงฤดูหนาว พร้อมทั้งให้ตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัย และห่างไกลจากยาเสพติด หากท่านมีเบาะแส หรือพบการกระทำความผิด กรุณารีบแจ้งสถานีตํารวจใกล้บ้าน หรือโทร. สายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

.....สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย ในช่วงเทศกาลปีใหม่......     พ...
23/12/2021

.....สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย ในช่วงเทศกาลปีใหม่......

พลตำรวจตรี ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยว่า พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน จึงได้มอบหมายให้ พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้รับผิดชอบสายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม จัดเตรียมมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุในห้วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2565 ทั้งนี้ ได้มีการประชุมกำชับสั่งการเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในห้วงวันหยุดยาวปีใหม่ 2565 และกำชับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศ ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสียหายจากอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในห้วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมทั้งได้จัดทำ “10 ข้อเตือนภัยประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่” เช่น ไม่ประดับสวมใส่ทรัพย์สินมีค่า สำรวจทรัพย์สิน และล็อคประตูหน้าต่างที่พัก, เจ้าของผู้ประกอบการตรวจสอบความพร้อมเจ้าหน้าที่และกล้องวงจรปิด กรณีพบเห็นบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นคนร้าย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นอุบัติเหตุ หรือพบเห็นการกระทำความผิด กรุณาแจ้งที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

.....สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย ในช่วงเทศกาลปีใหม่......

พลตำรวจตรี ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยว่า พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน จึงได้มอบหมายให้ พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้รับผิดชอบสายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม จัดเตรียมมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุในห้วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2565 ทั้งนี้ ได้มีการประชุมกำชับสั่งการเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในห้วงวันหยุดยาวปีใหม่ 2565 และกำชับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศ ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสียหายจากอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในห้วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมทั้งได้จัดทำ “10 ข้อเตือนภัยประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่” เช่น ไม่ประดับสวมใส่ทรัพย์สินมีค่า สำรวจทรัพย์สิน และล็อคประตูหน้าต่างที่พัก, เจ้าของผู้ประกอบการตรวจสอบความพร้อมเจ้าหน้าที่และกล้องวงจรปิด กรณีพบเห็นบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นคนร้าย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นอุบัติเหตุ หรือพบเห็นการกระทำความผิด กรุณาแจ้งที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่อยู่

อาคาร 13 กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Bangkok
10330

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลข่าวสาร

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Police Radio (Thailand)ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Police Radio (Thailand):

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

....ตำรวจนครบาล แจ้งเลี่ยงการจราจรกรณี กลุ่มผู้ชุมนุม ประกาศนัดรวมตัวบริเวณแยกสามย่าน ในเวลา 17.00 น. ..... พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจจราจร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ กรณีวันที่ 26 ตุลาคม 2563 กลุ่มคณะราษฎร 2563 ได้ประกาศนัดรวมตัวบริเวณแยกสามย่านในเวลา 17.00 น. และจะเดินทางไปสถานทูตฯบริเวณถนนสาทรใต้ โดยใช้ถนนพระราม 4 – ถนนสาทรใต้ เนื่องด้วย เส้นทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มผู้ชุมชุมบริเวณถนนดังกล่าว อยู่ในเส้นทางสายหลักซึ่งประชาชนใช้ในการสัญจร ปริมาณรถที่ใช้ทางจึงมีจำนวนมาก การจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน จึงขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นการชุมนุม โดย เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบและควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ ถนนพระราม 4 แยกสามย่าน – แยกวิทยุ , ถนนสาทรใต้ พร้อม แนะนำให้ประชาชนใช้ เส้นทาง ถนนพระราม 1 - บรรทัดทอง, ถนนศาลาแดง, ถนนอังรีดูนังต์ - ถนนสุรวงศ์, ถนนคอนแวนต์, ถนนราชดำริ - สีลม, ถนนนราธิวาสราชนครินท์, ถนนวิทยุ - ถนนสารสิน - ถนนราชดำริ, ดวงพิทักษ์, ซอยงามดูพลี และทางพิเศษเฉลิมมหานคร กรณีหากมีความจำเป็นต้องใช้ถนนพระราม 4 ทั้งขาเข้า - ขาออก ให้ใช้สะพานไทย - ญี่ปุ่น และสะพานไทย - เบลเยี่ยม เนื่องจากในพื้นราบอาจได้รับผลกระทบการจราจร จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนการเดินทาง และขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จัดเตรียมกำลังตำรวจจราจร คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางแอพพลิเคชั่น M - Help Me และทางเว็บไซต์ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH
รู้กันทัน โรค.... ชีวิตวิถีใหม่ คนไทยปลอดภัยโควิด 19
เมื่อคนไทยเชื่อมั่นต่างชาติก็เชื่อใจ เพราะมาตรฐานความปลอดภัย คือ อนาคตเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่ สบส. ขอร่วมสร้างไปด้วยกัน #คลินิก #โรงพยาบาลเอกชน
Hi sirs. I am Writing for your attention. I hope you can help to find out this Group of syndicate based in Thailand to CON/LIE/CHEAT Foreigner fund/money, which they know we can't fly to Thailand now to LODGE OFFICIAL POLICE REPORT. I AM BASED IN MALAYSIA and get to know this Hatyai Guy (SAM): Tel: +66 896558998 IN last year Nov 2019, in an overseas trip. He introduce this Guy Worawat Narknawdee of ACME TRADER, https://www.facebook.com/acmetrader/?__tn__=%2Cd%3C-R&eid=ARB3c7i0xlX_MFQi4pN8O5C4rf9d9vIxPAhn-YCI7eiJ4aKxVjmsJLyR6HRftYtdOwNTUe9xUS9TcAPP. His personal Facebook https://www.facebook.com/acmegzuz.worawatnarknawdee who based in Bangkok, Thailand. We, customers, open forex trading account with his broker 101fx.com. The trading okay until February, our Forex TRADING account STOP trading and not allowed withdrawal. (See attached photo) They said apply for NEW US License (See attached photo) WE HAS been waiting and waiting during Covid19 Lockdown period. However, they 101fx Set up another new project Trading Platform called JBH AND THEY ASK FOR NEW FUND AGAIN Our hard earn money still inside TRADING ACCOUNT, and Worawat Narknawdee owner of 101fx.com. Don't want return money to us. Many Singapore and Malaysia money con by this Worawat Narknawdee. They know we can't go to Thailand make any police report. Therefore, I hope your kindness Royale police force can help to capture and investigate this ACME in BaNGKOK+101FX FOUNDER: Worawat Narknawdee If not, more and more people will be get conned by them. I strongly Trust your Kind Royal Police Force will do your best to help us get back OUR MONEY and caught them. Thank You.
นาย._รณชัย_แก้วประศพ
แค้นต้องฆ่า
จิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญประโยชน์ ณ เทอดไท 90/1 ที่ผ่านมา นำโดย สำนักงาน เขต บางแค และ หน่วยงานราชการ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกัน ขุดลอกคูคลอง ตัแต้นไม้ เมื่อวันที่ 17 พ . ย 2561 เวลา 8:00 น
Police St. Petersburg Russia, Greets you!
sawasdee krap ฉันกำลังมองหาอาชญากรฝรั่งเศสคนนี้ที่อาศัยอยู่JOMTIEN pattaya ฉันให้เงินสำหรับรูปถ่ายหรือที่อยู่ใหม่ ชายคนนี้ฆ่าภรรยาและลูกสี่คน ส่งข้อความไปยังหน้าของฉัน www.facebook.com/xavierdupontdeligonnesvitenthailande
วันที่ 31 ธ.ค.2560 ที่ท่าเทียบเรือตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436 (ตชด.436) นำโดย พ.ต.ท.บัณฑิต สีหาโคตร ผบ.ร้อย436 นางกรกมล สีหาโคตร ประธานแม่บ้านตชด.436 พร้อม ตำรวจน้ำสตูล ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล จัดของขวัญพร้อมการ์ดอวยพรปีใหม่ กว่า 200 ชุด ให้กับแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาฉลองปีใหม่ และนักท่องเที่ยวชาวไทย-มาเลเซีย ที่เดินทางมาเคาท์ดาวน์ในพื้นที่ของจังหวัดสตูล ผ่านท่าเทียบเรือตำมะลัง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 นอกจากนี้ยังนำของเล่นตุ๊กตามาแจกจ่ายให้กับน้องๆเด็กๆที่เดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสตูลก็เป็นของขวัญปีใหม่อีกด้วย เพิ่มรอยยิ้ม ดีใจให้แก่เด็กๆเป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้กำลังเจ้าหน้าที่ตชด.436 ได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางบริเวณท่าเรือเรือ พร้อมทั้ง กระจายกำลังในการออกปฏิบัติการป้องกันปัญหาเรื่องยาเสพติดในพื้นที่ต่างๆตามแนวชายแดนในภารกิจป้องปรามปัญหาการลักลอบยาเสพติด ที่จะเข้ามาในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้านพันตำรวจโท บัณฑิต สีหาโคตร ผบ.ร้อย436 กล่าวว่า ในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้ทาง ตชด.436 ได้นำ ของขวัญปีใหม่มอบให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงแรงงานที่เดินทางกลับมาเฉลิมฉลองวันปีใหม่กลับครองครัว พร้อมกันนี้ได้เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่โรงพยาบาลสตูลด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถออกมาร่วมฉลองปีใหม่ได้
เมื่อ 21 ธันวาคม 2561 ชาวอำเภอเทพาและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ ได้ร่วมกันแสดงพลัง และเดินชูป้าย “คนเทพาสนับสนุนการสร้างไฟฟ้าถ่านหินเทพา” และได้มีแถลงการณ์ รายละเอียดดังนี้ แถลงการณ์ ชาวเทพาขอตัดสินใจด้วยตัวเอง ………………………………………………….. เครือข่ายคนเทพา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นตัวแทนกลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย กำนัน องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 7 ตำบล องค์กรภาคประชาชน ชมรม สมาคม และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ 66 องค์กร มีสมาชิกกว่า 5 หมื่นคน ขอแถลงจุดยืนในการสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เนื่องจากเห็นว่า เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ การพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ และประชาชนทั้งประเทศ ตลอดเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ที่ กฟผ.เข้ามาพูดคุยถึงโครงการโรงไฟฟ้า ในตำบลปากบาง อำเภอเทพา ชาวเทพาได้รับฟังทั้งข้อดี ข้อเสีย และแนวทางแก้ไขผลกระทบต่างๆ ซึ่งเป็นที่ปรากฏชัดเจนว่า ชาวเทพาส่วนใหญ่ให้การสนับสนุน รวมทั้ง ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับ กฟผ. ในแก้ไขปัญหา ข้อวิตกกังวลต่างๆ จนเป็นที่พอใจในระดับหนึ่ง และเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา กำนัน นายก อบต. และเครือข่ายทุกตำบล ได้ประชุมและมีมติร่วมกันอีกครั้งว่า สนับสนุนให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในอำเภอเทพา ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่ม NGO นอกพื้นที่ได้แอบอ้างชื่อคนเทพาไปให้ข้อมูลที่บิดเบือนและไม่ถูกต้องต่อสังคม ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน และสับสนว่า คนเทพาเห็นด้วยหรือไม่กับการสร้างโรงไฟฟ้า ดังนั้น ในวันนี้ ชาวอำเภอเทพานับพันคน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายคนเทพา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 66 องค์กร จึงมารวมพลัง เพื่อยืนยันต่อสังคม และเรียกร้องต่อรัฐบาลและทุกภาคส่วน 3 ข้อ ดังนี้ ข้อแรก ขอให้รัฐบาลฟังเสียงชาวเทพาในการตัดสินใจโครงการโรงไฟฟ้าเทพา เพราะเราเป็นผู้ได้รับผลกระทบอยู่ในพื้นที่ นอกจากนี้แล้ว กฟผ. ในฐานะเจ้าของโครงการจะต้องให้คำมั่นเป็นสัญญาประชาคม ในการสนับสนุนการพัฒนาของอำเภอเทพาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่อยู่พื้นที่ ที่จะต้องโยกย้าย จะต้องได้รับการดูแล ชดเชย และเยียวยาอย่างเป็นธรรม มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม รวมทั้ง ศาสนสถาน มัสยิด กุโบร์ และวัดต่างๆ จะต้องไม่ได้รับการกระทบกระเทือน หากจะมีการย้ายโรงเรียนปอเนาะ จะต้องจัดพื้นที่และสถานที่ซึ่งดีกว่าเดิม เพื่อเป็นหลักประกันว่า ลูกหลานของชาวเทพาจะได้เล่าเรียนทั้งด้านศาสนา และวิชาการอย่างมีคุณภาพ สืบทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันดีงามของชาวเทพา ข้อที่ 2. ขอเรียกร้องให้กลุ่มต่างๆ หรือ NGO นอกพื้นที่ เคารพสิทธิของชาวเทพา และยุติการบิดเบือน ในการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงแก่สังคม เช่น การบอกว่า ชาวประมงออกไปหาปลาไม่กี่ชั่วโมงก็ขายได้เงินเป็นพันๆ ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะคนเทพารู้ดีว่า การทำประมงไม่ได้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่กล่าวอ้าง จึงขอให้กลุ่มผู้ไม่หวังดี ยุติ สร้างความขัดแย้งในพื้นที่ เพราะคนเทพาที่แท้จริงมีความเป็นหนึ่งเดียว คือทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาวเทพา ข้อที่ 3. ขอให้รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ตัดสินใจโครงการโรงไฟฟ้าเทพาโดยเร็ว ภายใน 45 วัน โดยรับฟังเสียงอันแท้จริงของคนเทพา เพราะชาวเทพารอมา 4 ปี แล้ว และเราพร้อมจะเดินหน้าในทุกทาง เพื่อขอคำตอบจากรัฐบาลต่อไป การแสดงพลังของคนเทพาในวันนี้ เพื่อบอกว่า บ้านของเรา เราดูแลกันเองได้ เราอยากเห็นบ้านเกิดของเรามีการพัฒนาให้ดีขึ้น ลูกหลานได้อยู่ร่วมกันโดยไม่ต้องไปทำมาหากินที่อื่น และจะพัฒนาอำเภอเทพาเป็นประตูเชื่อมความเจริญไปสู่พี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้อำเภอเทพาซึ่งมีของดีอยู่มากมาย กลายเมืองท่องเที่ยว เป็นเมืองพัก ที่ไม่ใช่เมืองผ่าน อีกต่อไป ผมขอให้เสียงของพวกเรา ชาวอำเภอเทพา นับพันคนที่มาชุมนุมในวันนี้ เป็นเสียงที่ดังไปถึงรัฐบาล ดังไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ดังไปถึงคนไทยทั้งประเทศ ว่า ชาวเทพาต้องการการพัฒนา เราจะเดินหน้า เพื่อขอคำตอบจากรัฐบาลภายในเวลา 45 วัน และเราจะไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยอีกต่อไป เครือข่ายคนเทพา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 21 ธันวาคม 2560