Police Radio (Thailand)

Police Radio (Thailand) ศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศผข.ตร.) ศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศผข.ตร.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ อธิบดีกรมตำรวจ(ในสมัยนั้น) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของตำรวจให้ประชาชนและข้าราชการตำรวจได้รับทราบ เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างตำรวจกับประชาชน และปัจจุบันทำหน้าที่ ผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปสู่ประชาชน ซึ่งออกอากาศด้วยระบบ FM ๓๗ สถานี และระบบ AM ๗ สถานี โดยมีศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสถานีแม่ข่ายในการผลิตรายการและข่าวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกอากาศผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๔๔ สถานี ทั่วประเทศ
(2)

เปิดเหมือนปกติ

....ตำรวจทางหลวง ห่วงใยประชาชน เตรียมส่งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้กับประชาชน ฟรี..... พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชา...
12/08/2021

....ตำรวจทางหลวง ห่วงใยประชาชน เตรียมส่งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้กับประชาชน ฟรี.....

พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วย พลตำรวจตรี เอกราช ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง มีความห่วงใย พี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 จึงมีนโยบายให้ตำรวจทางหลวงในพื้นที่ต่าง ๆ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ อย่างต่อเนื่องโดย จัดกิจกรรม “ตำรวจทางหลวง ห่วงใยประชา ส่งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร” เพื่อมอบและแจกจ่ายต้นกล้าฟ้าทะลายโจรพืชสมุนไพร ให้ได้นำไปปลูกตามบ้านเรือนของตนเอง ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้ใบสดต้มดื่ม , ตากใบแห้ง แล้วบด บรรจุแคปซูล นำ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพาะชำต้นกล้า ดูแล และขยายพันธุ์ ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ทั้งนี้ กองบังคับการตำรวจทางหลวง พร้อมส่งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จำนวน 20,000 ต้น ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนที่สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟสบุ๊ค “ตำรวจทางหลวง

....ตำรวจทางหลวง ห่วงใยประชาชน เตรียมส่งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้กับประชาชน ฟรี.....

พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วย พลตำรวจตรี เอกราช ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง มีความห่วงใย พี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 จึงมีนโยบายให้ตำรวจทางหลวงในพื้นที่ต่าง ๆ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ อย่างต่อเนื่องโดย จัดกิจกรรม “ตำรวจทางหลวง ห่วงใยประชา ส่งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร” เพื่อมอบและแจกจ่ายต้นกล้าฟ้าทะลายโจรพืชสมุนไพร ให้ได้นำไปปลูกตามบ้านเรือนของตนเอง ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้ใบสดต้มดื่ม , ตากใบแห้ง แล้วบด บรรจุแคปซูล นำ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพาะชำต้นกล้า ดูแล และขยายพันธุ์ ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ทั้งนี้ กองบังคับการตำรวจทางหลวง พร้อมส่งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จำนวน 20,000 ต้น ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนที่สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟสบุ๊ค “ตำรวจทางหลวง

...ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน...
12/08/2021

...ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564...

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ , พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา, พลตำรวจเอก ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร และ พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วม ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ณ อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

...ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ... พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้...
11/08/2021

...ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ...

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2564 โดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวขอบคุณเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาอย่างเต็มขีดความสามารถ รวมทั้งได้เน้นย้ำให้ดำรงความพร้อมในการสนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะการสนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้
- แนวทางการรองรับการสื่อสารของกองทัพไทยในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ เพื่อให้ระบบการสื่อสารของกองทัพไทย
มีความต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพในการใช้งาน
- การรับทหารกองเกินเข้าประจำการผลัดที่ 1/64 และการฝึกทหารใหม่ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของกองทัพบก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดในหน่วยฝึกทหารใหม่
- การเตรียมความพร้อมของทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง ในการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพเรือ
- การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศของกองทัพอากาศ เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ จัดทำแผนงานป้องกันภัยธรรมชาติ และเป็นกำลังหลักที่จะดูแลความปลอดภัยทางอวกาศของประเทศ
- การเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้สามารถค้นหาและทราบตัวผู้กระทำความผิดจนสามารถจับกุมมาลงโทษได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส และมีมาตรฐานสากล

...ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันปรับกำลังรับการชุมนุมทุกรูปแบบ ยังไม่จำเป็นต้องขอกำลังทหารช่วย...     พลตำรวจโท ภัคพ...
11/08/2021

...ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันปรับกำลังรับการชุมนุมทุกรูปแบบ ยังไม่จำเป็นต้องขอกำลังทหารช่วย...

พลตำรวจโท ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เปิดเผยว่า ตามที่กลุ่มทะลุฟ้า มีการประกาศนัดชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อไปกรมทหารราบที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต ในวันนี้ ยืนยันว่าตำรวจเตรียมกำลังและความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์แล้ว แม้จะพบว่าการชุมนุมหลายครั้งที่ผ่านมามีการใช้กระสุนจริงกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชุมนุม แต่ตำรวจยังมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และตำรวจยังคงใช้อุปกรณ์ควบคุมฝูงชนตามหลักสากล โดยไม่ได้ใช้อาวุธปืน โดยยืนยันตำรวจไม่มีเจตนาทำร้ายผู้ชุมนุม เพียงรักษาความสงบและบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น แต่หากพบว่า สถานการณ์ลุกลามบานปลายจนกลายเป็นการก่อจลาจล หรือก่อเหตุร้าย ก็จะต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้ง แต่คนเชื่อว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงถึงขั้นนั้น พร้อมย้ำว่าขณะนี้ตำรวจยังควบคุมสถานการณ์การชุมนุมได้ ยังไม่ต้องกำลังสนับสนุนจากทหาร

ด้าน พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ยอมรับว่า การเปลี่ยนรูปแบบการชุมนุมเป็นคาร์ม็อบ ทำให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรเป็นวงกว้าง เนื่องจากการกำหนดเป้าหมายและเส้นทางไม่แน่นอน ประกอบกับมีการเผาทำลายตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร เมื่อผู้ชุมนุมเลิกแล้วจึงไม่สามารถคุมสัญญาณไฟได้ จนเกิดผลกระทบกว้างขึ้น ส่วนการชุมนุมวันนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเส้นทางโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ได้แก่ ถนนพญาไท, ถนนพหลโยธิน, ถนนดินแดง, ถนนราชวิถี, ซอยพหลโยธิน 2, ทางลงด่วนอนุสาวรีย์ชียสมรภูมิ, ถนนวิภาวดีรังสิต ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงไปใช้ถนนรอบนอกเส้นทางดังกล่าว และสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง เว็บไซต์ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH และสามารถดาวนโหลดแผนที่จราจรเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ที่ Facebook1197สายด่วนจราจร

...ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันปรับกำลังรับการชุมนุมทุกรูปแบบ ยังไม่จำเป็นต้องขอกำลังทหารช่วย...

พลตำรวจโท ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เปิดเผยว่า ตามที่กลุ่มทะลุฟ้า มีการประกาศนัดชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อไปกรมทหารราบที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต ในวันนี้ ยืนยันว่าตำรวจเตรียมกำลังและความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์แล้ว แม้จะพบว่าการชุมนุมหลายครั้งที่ผ่านมามีการใช้กระสุนจริงกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชุมนุม แต่ตำรวจยังมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และตำรวจยังคงใช้อุปกรณ์ควบคุมฝูงชนตามหลักสากล โดยไม่ได้ใช้อาวุธปืน โดยยืนยันตำรวจไม่มีเจตนาทำร้ายผู้ชุมนุม เพียงรักษาความสงบและบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น แต่หากพบว่า สถานการณ์ลุกลามบานปลายจนกลายเป็นการก่อจลาจล หรือก่อเหตุร้าย ก็จะต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้ง แต่คนเชื่อว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงถึงขั้นนั้น พร้อมย้ำว่าขณะนี้ตำรวจยังควบคุมสถานการณ์การชุมนุมได้ ยังไม่ต้องกำลังสนับสนุนจากทหาร

ด้าน พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ยอมรับว่า การเปลี่ยนรูปแบบการชุมนุมเป็นคาร์ม็อบ ทำให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรเป็นวงกว้าง เนื่องจากการกำหนดเป้าหมายและเส้นทางไม่แน่นอน ประกอบกับมีการเผาทำลายตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร เมื่อผู้ชุมนุมเลิกแล้วจึงไม่สามารถคุมสัญญาณไฟได้ จนเกิดผลกระทบกว้างขึ้น ส่วนการชุมนุมวันนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเส้นทางโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ได้แก่ ถนนพญาไท, ถนนพหลโยธิน, ถนนดินแดง, ถนนราชวิถี, ซอยพหลโยธิน 2, ทางลงด่วนอนุสาวรีย์ชียสมรภูมิ, ถนนวิภาวดีรังสิต ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงไปใช้ถนนรอบนอกเส้นทางดังกล่าว และสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง เว็บไซต์ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH และสามารถดาวนโหลดแผนที่จราจรเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ที่ Facebook1197สายด่วนจราจร

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พลตำรวจโท ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และ ...
11/08/2021

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พลตำรวจโท ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และ พลตำรวจตรี ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุควบคุมฝูงชน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม และวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ชั้น 11 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ

❌รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมผลิตภัณฑ์บำรุงปอด ต้านไวรัสโควิด-19❌ พันตำรวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ ...
11/08/2021

❌รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมผลิตภัณฑ์บำรุงปอด ต้านไวรัสโควิด-19❌

พันตำรวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่ามีการตรวจพบข่าวปลอมเพิ่มเติม 1 กรณี คือ กรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Herb Siam White Galingale Extract (เฮิร์บ สยาม ไวท์ กาลินเกล เอ็กซ์แทรก) ช่วยบำรุงปอด ต้านไวรัส นั้น

ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ตรวจสอบกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่าเป็นข่าวปลอม โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีเลข อย. ได้รับอนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งในการยื่นขออนุญาตไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิผลในการยับยั้งเชื้อไวรัส โควิด-19 และบำรุงปอดตามที่กล่าวอ้าง จึงไม่สามารถประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ

หากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1556 และสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th

❌รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมผลิตภัณฑ์บำรุงปอด ต้านไวรัสโควิด-19❌

พันตำรวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่ามีการตรวจพบข่าวปลอมเพิ่มเติม 1 กรณี คือ กรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Herb Siam White Galingale Extract (เฮิร์บ สยาม ไวท์ กาลินเกล เอ็กซ์แทรก) ช่วยบำรุงปอด ต้านไวรัส นั้น

ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ตรวจสอบกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่าเป็นข่าวปลอม โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีเลข อย. ได้รับอนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งในการยื่นขออนุญาตไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิผลในการยับยั้งเชื้อไวรัส โควิด-19 และบำรุงปอดตามที่กล่าวอ้าง จึงไม่สามารถประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ

หากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1556 และสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th

...ตำรวจนครบาล แนะนำเส้นทางเลี่ยง กรณีมีกลุมผู้ชุมนุม นัดรวมตัวทำกิจกรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร... พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้...
10/08/2021

...ตำรวจนครบาล แนะนำเส้นทางเลี่ยง กรณีมีกลุมผู้ชุมนุม นัดรวมตัวทำกิจกรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร...

พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจจราจร ประชาสัมพันธ์ แจ้งเลี่ยงเส้นทาง กรณีมีการนัดรวมกลุ่มชุมนุม บริเวณแยกราชประสงค์ ในเวลา 13.00 น. นั้น กองบัญชาการตำรวจนครบาล จึงขอแนะนำเส้นทางเพื่อให้ประชาชนหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจร ซึ่งประกอบด้วย ถนนราชปรารภ , ถนนพระราม 4, ถนนเพชรบุรี, ถนนสาทร, ถนนสุขุมวิท, ถนนสีลม, ถนนวิทยุ ถนน อังรีดูนังต์, ถนนหลังสวน, ถนนพญาไท,ถนนสารสิน และซอยต้นสน ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จัดเตรียมกำลังตำรวจในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หรือ หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน 1197 ตลอด 24 ชั่วโมง

...ตำรวจนครบาล แนะนำเส้นทางเลี่ยง กรณีมีกลุมผู้ชุมนุม นัดรวมตัวทำกิจกรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร...

พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจจราจร ประชาสัมพันธ์ แจ้งเลี่ยงเส้นทาง กรณีมีการนัดรวมกลุ่มชุมนุม บริเวณแยกราชประสงค์ ในเวลา 13.00 น. นั้น กองบัญชาการตำรวจนครบาล จึงขอแนะนำเส้นทางเพื่อให้ประชาชนหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจร ซึ่งประกอบด้วย ถนนราชปรารภ , ถนนพระราม 4, ถนนเพชรบุรี, ถนนสาทร, ถนนสุขุมวิท, ถนนสีลม, ถนนวิทยุ ถนน อังรีดูนังต์, ถนนหลังสวน, ถนนพญาไท,ถนนสารสิน และซอยต้นสน ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จัดเตรียมกำลังตำรวจในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หรือ หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน 1197 ตลอด 24 ชั่วโมง

...รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นตัวแทนรับมอบเงินและสิ่งของ สมทบมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ...พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติปร...
10/08/2021

...รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นตัวแทนรับมอบเงินและสิ่งของ สมทบมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ...

พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ , พลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร จเรตำรวจ ปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล และผู้เกี่ยวข้อง เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค สมทบมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปภัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่อง ผลิตออกซิเจน มูลค่า 4,000,000 บาท พร้อมด้วยรับมอบถุงยังชีพ จำนวน 5,600 ชุด จากด็อกเตอร์ ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดชองเชื้อไวรัสโควิด-19

...รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นตัวแทนรับมอบเงินและสิ่งของ สมทบมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ...

พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ , พลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร จเรตำรวจ ปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล และผู้เกี่ยวข้อง เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค สมทบมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปภัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่อง ผลิตออกซิเจน มูลค่า 4,000,000 บาท พร้อมด้วยรับมอบถุงยังชีพ จำนวน 5,600 ชุด จากด็อกเตอร์ ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดชองเชื้อไวรัสโควิด-19

09/08/2021

....ตำรวจทางหลวง ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน มีแล้วแบ่งปัน ในพื้นที่จังหวัดแพร่....

พันตำรวจโท ปริญญ์ โคตรมณี สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจประจำหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเด่นชัย เจ้าหน้าที่กู้ภัยเด่นชัย และประชาชนบ้าน แม่พวก หมู่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาโครงการ "คนไทย ไม่ทิ้งกัน มีแล้วแบ่งปัน" โดยนำเครื่องอุปโภคบริโภค ที่นอน หมอน ผ้าห่ม มามอบให้แก่ นางสาว มัน ตีทอง อายุ 77 ปี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ได้อาศัยอยู่เพียงลำพัง ทั้งนี้เป็นการให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19

....รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ได้รับบาดเจ็บ จากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสง...
09/08/2021

....รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ได้รับบาดเจ็บ จากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของการชุมนุม....

พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยพลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ และ พันตรวจเอก หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ 2 นาย คือ สิบตำรวจตรี ภานุเชษฐ์ ผิวอ่อน ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 22 (ชุดปฏิบัติการช่างสนาม) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่ง ได้รับบาดเจ็บบริเวณหลัง และสิบตำรวจตรี นิตินัย ครองสม ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ ร้อย 3 กองกำกับการควบคุมฝูงชน กองบังคับการควบคุมฝูงชน ที่ได้รับบาดเจ็บถูกยิงด้วยอาวุธปืน เข้าบริเวณท้ายทอย กระสุนทะลุเข้ากล้ามเนื้อติดหลอดลม ซึ่งได้รับการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับในเรื่องของการดูแลด้านสวัสดิการด้านต่างๆ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีความห่วงใย และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดูแลข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทุกนายอย่างเต็มกำลังความสามารถ

...ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมคนร้ายฆ่านักท่องเที่ยวชาวสวิสในโครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์... พลตำรวจเอก สุวัฒน์ ...
08/08/2021

...ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมคนร้ายฆ่านักท่องเที่ยวชาวสวิสในโครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์...

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , พลตำรวจโท กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 , พลตำรวจตรี นันทเดช ย้อยนวล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 , พลตำรวจตรี ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และ พลตำรวจตรี นกันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 8 ร่วมแถลงผลการจับกุมตัวผู้ต้องหาฆ่านักท่องเที่ยวชาวสวิสเซอร์แลนด์ นักท่องเที่ยวในโครงการ “Phuket Sandbox” ที่ห้องประชุมชั้น 2 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

จากการสืบสวนทราบว่าเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 11.30 น. ผู้เสียชีวิตได้ออกจากโรงแรมที่พักบริเวณอ่าวบนเพียงลำพัง เดินเท้าไปตามถนนมุ่งหน้าน้ำตกโตนอ่าวยน ได้ไปถึงบริเวณทางขึ้น เวลาประมาณ 11.49 น. โดยระหว่างทางมีกล้องวงจรปิดจับภาพผู้เสียชีวิตได้ตลอดเส้นทาง และไม่ได้กลับออกมาจากที่เกิดเหตุอีกเลย จากข้อมูลกล้องวงจรปิดบริเวณทางขึ้นน้ำตก พบผู้ต้องสงสัยขับขี่รถจักรยานยนต์ ขึ้นไปก่อนผู้เสียชีวิตจะมาถึงประมาณ 12 นาที และอีกประมาณ 3 ชั่วโมง ผู้ต้องสงสัยได้ขับขี่รถจักรยานยนต์กลับออกจากที่เกิดเหตุ จากการสืบสวนทราบ ว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าว หมายเลขทะเบียน ขมข 493 ภูเก็ต ยี่ห้อ ฮอนด้า สีแดง มี นาย ธีรวัฒน์ ทอทิพย์ อายุ 27 ปี เป็นผู้ขับขี่ มีที่พักอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ จึงได้เชิญตัวมาทำการซักถาม ให้การรับว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพวงจรปิด ตรวจตามร่างกายพบมีร่องรอยบาดแผลที่เพิ่งเกิดหลายแห่ง และต่อมาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าด้วยตนเอง โดยให้การว่าได้ใช้มือทั้งสองข้างล็อคคอผู้เสียชีวิต ผู้เสียชีวิตได้ ดิ้นรนต่อสู้ แล้วตกลงไปที่บริเวณแอ่งน้ำด้วยกัน จนผู้เสียชีวิตแน่นิ่ง จากนั้นได้จับผู้เสียชีวิตคว่ำหน้า และใช้พลาสติกสีเข้มที่อยู่ในบริเวณนั้นมาคลุมปิดศพไว้ และใช้ก้อนหินทับไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้ผู้ใดพบเห็น แล้วนำกระเป๋าเป้ไปซ่อนไว้ที่บริเวณหลังต้นไม้ ส่วนรองเท้าของผู้เสียชีวิตได้โยนทิ้งห่างจากศพออกไป จากนั้นได้หลบหนีออกจากที่เกิดเหตุ

ต่อมาพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ขออนุมัติหมายจับต่อศาลจังหวัดภูเก็ต จึงได้จับกุม นาย ธีรวัฒน์ ผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหา “ฆ่าผู้อื่น " จากการสอบสวนเพิ่มเติม ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้ไปรื้อค้นกระเป๋าเป้เอาทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเงินสดของผู้เสียชีวิตไปจำนวน 300 บาท จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมว่า “ชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย " นอกจากนี้ยังพบว่า นาย ธีรวัฒน์ ผู้ต้องหา เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรฉลอง จังหวัดภูเก็ต จับกุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ในความผิดครอบครองยาเสพติดให้โทษ (แมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย ศาลพิพากษาลงโทษจำคุก 9 เดือน ปรับ 15,000 บาท โทษจำคุก รอลงอาญา 2 ปี อยู่ระหว่างคุมความประพฤติ 1 ปี

ที่อยู่

อาคาร 13 กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Bangkok
10200

เบอร์โทรศัพท์

022556676

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลข่าวสาร

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Police Radio (Thailand)ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Police Radio (Thailand):

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

....ตำรวจนครบาล แจ้งเลี่ยงการจราจรกรณี กลุ่มผู้ชุมนุม ประกาศนัดรวมตัวบริเวณแยกสามย่าน ในเวลา 17.00 น. ..... พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจจราจร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ กรณีวันที่ 26 ตุลาคม 2563 กลุ่มคณะราษฎร 2563 ได้ประกาศนัดรวมตัวบริเวณแยกสามย่านในเวลา 17.00 น. และจะเดินทางไปสถานทูตฯบริเวณถนนสาทรใต้ โดยใช้ถนนพระราม 4 – ถนนสาทรใต้ เนื่องด้วย เส้นทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มผู้ชุมชุมบริเวณถนนดังกล่าว อยู่ในเส้นทางสายหลักซึ่งประชาชนใช้ในการสัญจร ปริมาณรถที่ใช้ทางจึงมีจำนวนมาก การจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน จึงขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นการชุมนุม โดย เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบและควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ ถนนพระราม 4 แยกสามย่าน – แยกวิทยุ , ถนนสาทรใต้ พร้อม แนะนำให้ประชาชนใช้ เส้นทาง ถนนพระราม 1 - บรรทัดทอง, ถนนศาลาแดง, ถนนอังรีดูนังต์ - ถนนสุรวงศ์, ถนนคอนแวนต์, ถนนราชดำริ - สีลม, ถนนนราธิวาสราชนครินท์, ถนนวิทยุ - ถนนสารสิน - ถนนราชดำริ, ดวงพิทักษ์, ซอยงามดูพลี และทางพิเศษเฉลิมมหานคร กรณีหากมีความจำเป็นต้องใช้ถนนพระราม 4 ทั้งขาเข้า - ขาออก ให้ใช้สะพานไทย - ญี่ปุ่น และสะพานไทย - เบลเยี่ยม เนื่องจากในพื้นราบอาจได้รับผลกระทบการจราจร จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนการเดินทาง และขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จัดเตรียมกำลังตำรวจจราจร คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางแอพพลิเคชั่น M - Help Me และทางเว็บไซต์ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH
รู้กันทัน โรค.... ชีวิตวิถีใหม่ คนไทยปลอดภัยโควิด 19
เมื่อคนไทยเชื่อมั่นต่างชาติก็เชื่อใจ เพราะมาตรฐานความปลอดภัย คือ อนาคตเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่ สบส. ขอร่วมสร้างไปด้วยกัน #คลินิก #โรงพยาบาลเอกชน
Hi sirs. I am Writing for your attention. I hope you can help to find out this Group of syndicate based in Thailand to CON/LIE/CHEAT Foreigner fund/money, which they know we can't fly to Thailand now to LODGE OFFICIAL POLICE REPORT. I AM BASED IN MALAYSIA and get to know this Hatyai Guy (SAM): Tel: +66 896558998 IN last year Nov 2019, in an overseas trip. He introduce this Guy Worawat Narknawdee of ACME TRADER, https://www.facebook.com/acmetrader/?__tn__=%2Cd%3C-R&eid=ARB3c7i0xlX_MFQi4pN8O5C4rf9d9vIxPAhn-YCI7eiJ4aKxVjmsJLyR6HRftYtdOwNTUe9xUS9TcAPP. His personal Facebook https://www.facebook.com/acmegzuz.worawatnarknawdee who based in Bangkok, Thailand. We, customers, open forex trading account with his broker 101fx.com. The trading okay until February, our Forex TRADING account STOP trading and not allowed withdrawal. (See attached photo) They said apply for NEW US License (See attached photo) WE HAS been waiting and waiting during Covid19 Lockdown period. However, they 101fx Set up another new project Trading Platform called JBH AND THEY ASK FOR NEW FUND AGAIN Our hard earn money still inside TRADING ACCOUNT, and Worawat Narknawdee owner of 101fx.com. Don't want return money to us. Many Singapore and Malaysia money con by this Worawat Narknawdee. They know we can't go to Thailand make any police report. Therefore, I hope your kindness Royale police force can help to capture and investigate this ACME in BaNGKOK+101FX FOUNDER: Worawat Narknawdee If not, more and more people will be get conned by them. I strongly Trust your Kind Royal Police Force will do your best to help us get back OUR MONEY and caught them. Thank You.
นาย._รณชัย_แก้วประศพ
แค้นต้องฆ่า
จิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญประโยชน์ ณ เทอดไท 90/1 ที่ผ่านมา นำโดย สำนักงาน เขต บางแค และ หน่วยงานราชการ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกัน ขุดลอกคูคลอง ตัแต้นไม้ เมื่อวันที่ 17 พ . ย 2561 เวลา 8:00 น
Police St. Petersburg Russia, Greets you!
sawasdee krap ฉันกำลังมองหาอาชญากรฝรั่งเศสคนนี้ที่อาศัยอยู่JOMTIEN pattaya ฉันให้เงินสำหรับรูปถ่ายหรือที่อยู่ใหม่ ชายคนนี้ฆ่าภรรยาและลูกสี่คน ส่งข้อความไปยังหน้าของฉัน www.facebook.com/xavierdupontdeligonnesvitenthailande
วันที่ 31 ธ.ค.2560 ที่ท่าเทียบเรือตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436 (ตชด.436) นำโดย พ.ต.ท.บัณฑิต สีหาโคตร ผบ.ร้อย436 นางกรกมล สีหาโคตร ประธานแม่บ้านตชด.436 พร้อม ตำรวจน้ำสตูล ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล จัดของขวัญพร้อมการ์ดอวยพรปีใหม่ กว่า 200 ชุด ให้กับแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาฉลองปีใหม่ และนักท่องเที่ยวชาวไทย-มาเลเซีย ที่เดินทางมาเคาท์ดาวน์ในพื้นที่ของจังหวัดสตูล ผ่านท่าเทียบเรือตำมะลัง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 นอกจากนี้ยังนำของเล่นตุ๊กตามาแจกจ่ายให้กับน้องๆเด็กๆที่เดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสตูลก็เป็นของขวัญปีใหม่อีกด้วย เพิ่มรอยยิ้ม ดีใจให้แก่เด็กๆเป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้กำลังเจ้าหน้าที่ตชด.436 ได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางบริเวณท่าเรือเรือ พร้อมทั้ง กระจายกำลังในการออกปฏิบัติการป้องกันปัญหาเรื่องยาเสพติดในพื้นที่ต่างๆตามแนวชายแดนในภารกิจป้องปรามปัญหาการลักลอบยาเสพติด ที่จะเข้ามาในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้านพันตำรวจโท บัณฑิต สีหาโคตร ผบ.ร้อย436 กล่าวว่า ในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้ทาง ตชด.436 ได้นำ ของขวัญปีใหม่มอบให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงแรงงานที่เดินทางกลับมาเฉลิมฉลองวันปีใหม่กลับครองครัว พร้อมกันนี้ได้เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่โรงพยาบาลสตูลด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถออกมาร่วมฉลองปีใหม่ได้
เมื่อ 21 ธันวาคม 2561 ชาวอำเภอเทพาและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ ได้ร่วมกันแสดงพลัง และเดินชูป้าย “คนเทพาสนับสนุนการสร้างไฟฟ้าถ่านหินเทพา” และได้มีแถลงการณ์ รายละเอียดดังนี้ แถลงการณ์ ชาวเทพาขอตัดสินใจด้วยตัวเอง ………………………………………………….. เครือข่ายคนเทพา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นตัวแทนกลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย กำนัน องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 7 ตำบล องค์กรภาคประชาชน ชมรม สมาคม และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ 66 องค์กร มีสมาชิกกว่า 5 หมื่นคน ขอแถลงจุดยืนในการสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เนื่องจากเห็นว่า เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ การพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ และประชาชนทั้งประเทศ ตลอดเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ที่ กฟผ.เข้ามาพูดคุยถึงโครงการโรงไฟฟ้า ในตำบลปากบาง อำเภอเทพา ชาวเทพาได้รับฟังทั้งข้อดี ข้อเสีย และแนวทางแก้ไขผลกระทบต่างๆ ซึ่งเป็นที่ปรากฏชัดเจนว่า ชาวเทพาส่วนใหญ่ให้การสนับสนุน รวมทั้ง ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับ กฟผ. ในแก้ไขปัญหา ข้อวิตกกังวลต่างๆ จนเป็นที่พอใจในระดับหนึ่ง และเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา กำนัน นายก อบต. และเครือข่ายทุกตำบล ได้ประชุมและมีมติร่วมกันอีกครั้งว่า สนับสนุนให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในอำเภอเทพา ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่ม NGO นอกพื้นที่ได้แอบอ้างชื่อคนเทพาไปให้ข้อมูลที่บิดเบือนและไม่ถูกต้องต่อสังคม ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน และสับสนว่า คนเทพาเห็นด้วยหรือไม่กับการสร้างโรงไฟฟ้า ดังนั้น ในวันนี้ ชาวอำเภอเทพานับพันคน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายคนเทพา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 66 องค์กร จึงมารวมพลัง เพื่อยืนยันต่อสังคม และเรียกร้องต่อรัฐบาลและทุกภาคส่วน 3 ข้อ ดังนี้ ข้อแรก ขอให้รัฐบาลฟังเสียงชาวเทพาในการตัดสินใจโครงการโรงไฟฟ้าเทพา เพราะเราเป็นผู้ได้รับผลกระทบอยู่ในพื้นที่ นอกจากนี้แล้ว กฟผ. ในฐานะเจ้าของโครงการจะต้องให้คำมั่นเป็นสัญญาประชาคม ในการสนับสนุนการพัฒนาของอำเภอเทพาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่อยู่พื้นที่ ที่จะต้องโยกย้าย จะต้องได้รับการดูแล ชดเชย และเยียวยาอย่างเป็นธรรม มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม รวมทั้ง ศาสนสถาน มัสยิด กุโบร์ และวัดต่างๆ จะต้องไม่ได้รับการกระทบกระเทือน หากจะมีการย้ายโรงเรียนปอเนาะ จะต้องจัดพื้นที่และสถานที่ซึ่งดีกว่าเดิม เพื่อเป็นหลักประกันว่า ลูกหลานของชาวเทพาจะได้เล่าเรียนทั้งด้านศาสนา และวิชาการอย่างมีคุณภาพ สืบทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันดีงามของชาวเทพา ข้อที่ 2. ขอเรียกร้องให้กลุ่มต่างๆ หรือ NGO นอกพื้นที่ เคารพสิทธิของชาวเทพา และยุติการบิดเบือน ในการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงแก่สังคม เช่น การบอกว่า ชาวประมงออกไปหาปลาไม่กี่ชั่วโมงก็ขายได้เงินเป็นพันๆ ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะคนเทพารู้ดีว่า การทำประมงไม่ได้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่กล่าวอ้าง จึงขอให้กลุ่มผู้ไม่หวังดี ยุติ สร้างความขัดแย้งในพื้นที่ เพราะคนเทพาที่แท้จริงมีความเป็นหนึ่งเดียว คือทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาวเทพา ข้อที่ 3. ขอให้รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ตัดสินใจโครงการโรงไฟฟ้าเทพาโดยเร็ว ภายใน 45 วัน โดยรับฟังเสียงอันแท้จริงของคนเทพา เพราะชาวเทพารอมา 4 ปี แล้ว และเราพร้อมจะเดินหน้าในทุกทาง เพื่อขอคำตอบจากรัฐบาลต่อไป การแสดงพลังของคนเทพาในวันนี้ เพื่อบอกว่า บ้านของเรา เราดูแลกันเองได้ เราอยากเห็นบ้านเกิดของเรามีการพัฒนาให้ดีขึ้น ลูกหลานได้อยู่ร่วมกันโดยไม่ต้องไปทำมาหากินที่อื่น และจะพัฒนาอำเภอเทพาเป็นประตูเชื่อมความเจริญไปสู่พี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้อำเภอเทพาซึ่งมีของดีอยู่มากมาย กลายเมืองท่องเที่ยว เป็นเมืองพัก ที่ไม่ใช่เมืองผ่าน อีกต่อไป ผมขอให้เสียงของพวกเรา ชาวอำเภอเทพา นับพันคนที่มาชุมนุมในวันนี้ เป็นเสียงที่ดังไปถึงรัฐบาล ดังไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ดังไปถึงคนไทยทั้งประเทศ ว่า ชาวเทพาต้องการการพัฒนา เราจะเดินหน้า เพื่อขอคำตอบจากรัฐบาลภายในเวลา 45 วัน และเราจะไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยอีกต่อไป เครือข่ายคนเทพา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 21 ธันวาคม 2560