ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวย ช่วยเหลือประชาชน

เปิดเหมือนปกติ

กอ.รมน.จังหวัด ส.ห.        เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ. ชายธนัญชา วาจรัต รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ห. ได้มอบชุดเครื่...
11/01/2022

กอ.รมน.จังหวัด ส.ห.
เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ. ชายธนัญชา วาจรัต รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ห.

ได้มอบชุดเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน กระเป๋า และกล่องอาหารกลางวัน จำนวน ๑๖๐ ชุด ให้กับผู้แทนโรงเรียนวัดตราชู ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี และโรงเรียนวัดคีม ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

เพื่อส่งมอบให้กับเด็กนักเรียน ชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ เสริมสร้างความพร้อมในการเรียน สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1

รียนผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบเมื่อ 11 มกราคม 2565 เวลา 0900 พลเรือตรี อุทาน  คล้ายภูผึ้ง ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจร...
11/01/2022

รียนผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบ
เมื่อ 11 มกราคม 2565 เวลา 0900 พลเรือตรี อุทาน คล้ายภูผึ้ง ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2 สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร)

กรุณาเป็นประธานเปิดโครงการรายการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน ประจำปี 2565

โดยมีประชาชน และภาคเครือข่าย (กลุ่มนาฬาคิริง) จำนวน 70 คน เข้าร่วมสานเสวนาแลกเปลี่ยนสภาพปัญหาภายในชุมชน ณ เทศบาลตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ผลการปฏิบัติทั้งนี้การจัดการประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) อย่างเคร่งครัด

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1

กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช.เมื่อ 11 ม.ค.65 เวลา 1030 พ.อ.ประคอง ปิ่นพาน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช.(ท.) ประชุมหารือ และลงพื้นที่ ร่ว...
11/01/2022

กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช.
เมื่อ 11 ม.ค.65 เวลา 1030 พ.อ.ประคอง ปิ่นพาน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช.(ท.)

ประชุมหารือ และลงพื้นที่ ร่วมกับ ผู้แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา และ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พระองค์ไชยานุชิต

ตรวจสอบผู้บุกรุกตามแนวคลองผันน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกง ตามคำสั่ง ของ มทภ.1/ผอ.รมน.ภาค 1

ผลการตรวจสอบ และลงพื้นที่ตามแนวคลองเป้าหมาย ดังนี้ (คลองแสนแสบ, คลองนครเนื่องเขต, คลองประเวศบุรีรมย์ และคลองสำโรง)

ทั้งหมดมีการบุกรุก จำนวน 38 ราย (ส่วนใหญ่พร้อมรื้อถอน) แต่ไม่มีผลกระทบต่อการผันน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกง แต่อย่างใด

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1

กอ.รมน.จังหวัด ช.น. วันที่ 10 ม.ค. 65 เวลา 17.00 น. พ.อ.วิรัตน์  คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.น. ลงพื้นที่ร่วมกับ นายนที...
11/01/2022

กอ.รมน.จังหวัด ช.น. วันที่ 10 ม.ค. 65 เวลา 17.00 น. พ.อ.วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.น.

ลงพื้นที่ร่วมกับ นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท,ปลัดจังหวัดชัยนาท,สสจ.ชัยนาท,สสอ.เมืองชัยนาท,สภ.เมืองชัยนาทเเละเทศบาลเมืองชัยนาท

ทำการสุ่มตรวจ ATK หาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ในกลุ่มพนักงานห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสชัยนาท จำนวน 20 ราย

ผลการตรวจ ATK พนักงานเป็นลบทุกราย และ ได้ให้คำแนะนำแก่พนักงานในเรื่องการตรวจคัดกรองบุคคล และมาตรการ ทางสาธารณสุข เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมแมสก์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1

กอ.รมน.จังหวัด ก.จ./ เมื่อ 11 ม.ค.65 เวลา 09.30 น. มอบหมาย ชป.ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวฯ  กอ.รมน.จังหวัด ก.จ. ร่วมกับ สนง.แร...
11/01/2022

กอ.รมน.จังหวัด ก.จ./ เมื่อ 11 ม.ค.65 เวลา 09.30 น. มอบหมาย ชป.ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวฯ กอ.รมน.จังหวัด ก.จ. ร่วมกับ สนง.แรงงาน จว.ก.จ., จนท.ตม.จว.กาญจนบุรี, สภ.ไทรโยค, จนท.ประกันสังคม จว.ก.จ., จนท.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จว.ก.จ., ฝ่ายปกครอง อ.ไทรโยค และ จนท.จัดหางาน จว.ก.จ.

ตรวจสอบสถานประกอบการเรื่องการใช้แรงงานต่างด้าว, ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างใช้แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย และเน้นย้ำมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ในพื้นที่อำเภอไทรโยค จำนวน 6 แห่งดังนี้

1.นิคมสมุนไพรตะวันตก ม.2 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จว.ก.จ. มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 4 คน (ช.2,ญ.2)

2.กิจการเกษตร นางอุ่นเรือน พลราชม เลขที่ 37 ม.7 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จว.ก.จ. มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 5 คน (ช.2,ญ.3)

3.กิจการเกษตร นางเล็ก เหมือนเขียว เลขที่ 86/2 ม.7 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จว.ก.จ. มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 2 คน (ช.1,ญ.1)

4.ริเวอร์แคว รีโซเทล กาญจนบุรี เลขที่ 55 ม.5 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จว.ก.จ. มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 30 คน (ช.18,ญ.12)

5.เขาโทน ริเวอร์วิว รีสอร์ต เลขที่ 191/1 ม.3 ต.ท่าเสา
อ.ไทรโยค จว.ก.จ. มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 2 คน (ช.-,ญ.2)

6.ลาลีวี รีสอร์ต ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จว.ก.จ. มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 3 คน (ช.3,ญ.-)

แรงงานทั้งหมดมีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง และเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1

กอ.รมนจังหวัด ส.ป.เมื่อ 110900 ม.ค.65 พ.อ.ยุทธพล ประทีปอุษานนท์ รอง ผอ.รมน.จว.ส.ป.(ท.) มอบให้ ร.ท.กิติพงศ์ เสถียรสวัสดิ์...
11/01/2022

กอ.รมนจังหวัด ส.ป.
เมื่อ 110900 ม.ค.65 พ.อ.ยุทธพล ประทีปอุษานนท์ รอง ผอ.รมน.จว.ส.ป.(ท.) มอบให้ ร.ท.กิติพงศ์ เสถียรสวัสดิ์ รอง หน.ฝ่ายประสานการปฏิบัติ กอ.รมน.จว.ส.ป. พร้อม จนท.กอ.รมน.จว.ส.ป.

จัดโครงการ "การพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน"ประจำปี2565

เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนซึ่งถือว่าเป็นด่านแรกของการเผชิญเหตุ เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในครัวเรือนและฝึกปฏิบัติภาคสนามเพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ฝึกการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย ณ อบต.บ้านคลองสวน ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์

ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดี

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1

กอ.รมน.จังหวัด ก.จ. เมื่อ 111000 ม.ค.65 พ.อ.บรรเจิด จันทร์ส่งเสริม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.จ. มอบหมายให้ ร.อ.ประสาท ผดุงศัพ...
11/01/2022

กอ.รมน.จังหวัด ก.จ. เมื่อ 111000 ม.ค.65 พ.อ.บรรเจิด จันทร์ส่งเสริม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.จ. มอบหมายให้ ร.อ.ประสาท ผดุงศัพท์ หน.กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กอ.รมน.จังหวัด ก.จ. และกำลังพล

ร่วมสังเกตการณ์ฉีดวัคซีนแบบ (Walk in) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. - 31 มี.ค.65 ในเวลาราชการ โดยไม่ต้องจองคิวการฉีดวัคซีนเพียงนำบัตรประชาชนมาแสดง

ณ จุดฉีดวัคซีนก็สามารถรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด - 19 ได้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนในพื้นที่

ในการนี้ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยยึดมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรการและของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยมีผู้ให้ความสนใจและเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก สถานที่จุดฉีดวัคซีน จำนวน 4 แห่ง ในจังหวัดกาญจนบุรีได้แก่

1.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขากาญจนบุรี

2.ศูนย์การค้า ทีเอ็มเคพาร์ค กาญจนบุรี

3.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากาญจนบุรี และ

4.บริษัท กนกกาญจน์ ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัด

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1

#ปล่อยแถวลาดตระเวณควบคุมสถานการณ์ไฟป่า และการลักลอบล่าสัตว์ป่า-ทำลายทรัพยากรป่าไม้วันที่ 10 มกราคม 2565  เวลา 10.00 น.พ....
11/01/2022

#ปล่อยแถวลาดตระเวณควบคุมสถานการณ์ไฟป่า และการลักลอบล่าสัตว์ป่า-ทำลายทรัพยากรป่าไม้

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

พ.อ.เวชยันต์ แว่นไธสงค์ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด พ.บ. มอบหมายให้ พ.อ.สนอง ธัญญานนท์ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน ฯ ร.ต.ท.สุเทพ สุขเรือง หน.ฝ่ายประสานความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม กอ.รมน.จังหวัด พ.บ. เข้าประชุมปล่อยแถวพิสูจน์ทราบหาข่าวลาดตระเวณสถานการณ์ไฟป่า และการลักลอบล่าสัตว์ป่า-ทำลายทรัพยากรป่าไม้ ป่าต้นน้ำห้วยเสือกลัดช้าง-ป่าต้นน้ำห้วยแม่ประโดน - ต้นแม่น้ำเพชรบุรี

โดยบูรณาการสนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กอ.รมน.จังหวัด พ.บ.,อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ,สถานีควบคุมไฟป่าแก่งกระจาน(ตอนบน),กองร้อย อส.อำเภอหนองหญ้าปล้อง,ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1 (แม่คะเมย) ชุด ชรบ.หมู่บ้าน โดยเริ่มปฏิบัติการในห้วงวันที่ 10 ม.ค. - 28 เม.ย.65

#ติดเชื้อโควิด #กักตัวที่บ้าน ปฏิบัติอย่างไร?1. ไม่ให้บุคคลอื่นมาเยี่ยม2. อยู่ในห้องส่วนตัวตลอดเวลา3. ล้างมือด้วยสบู่และ...
11/01/2022

#ติดเชื้อโควิด #กักตัวที่บ้าน ปฏิบัติอย่างไร?
1. ไม่ให้บุคคลอื่นมาเยี่ยม
2. อยู่ในห้องส่วนตัวตลอดเวลา
3. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ/เจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ
4. ให้นมบุตรได้ (กรณีมารดาให้นม)
5. ทำความสะอาดห้องน้ำ & โถสุขภัณฑ์ ด้วยน้ำและ โซเดียมไฮโปคลอไลด์ 5%
6. ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น
7. ไม่ร่วมรับประทานอาหารกับผู้อื่น
8. ทิ้งหน้ากากอนามัย & ขยะปนเปื้อน ในถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้ง
**วัดไข้ และออกซิเจนในเลือดทุกวัน
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1

#ติดเชื้อโควิด #กักตัวที่บ้าน ปฏิบัติอย่างไร?
1. ไม่ให้บุคคลอื่นมาเยี่ยม
2. อยู่ในห้องส่วนตัวตลอดเวลา
3. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ/เจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ
4. ให้นมบุตรได้ (กรณีมารดาให้นม)
5. ทำความสะอาดห้องน้ำ & โถสุขภัณฑ์ ด้วยน้ำและ โซเดียมไฮโปคลอไลด์ 5%
6. ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น
7. ไม่ร่วมรับประทานอาหารกับผู้อื่น
8. ทิ้งหน้ากากอนามัย & ขยะปนเปื้อน ในถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้ง
**วัดไข้ และออกซิเจนในเลือดทุกวัน
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของเครื่...
11/01/2022

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาล รวมถึงสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ จำนวน 21 แห่ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2565
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงสุขอนามัยพื้นฐาน และการโภชนาการของประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั้งพระสงฆ์ เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม อีกทั้งในปัจจุบันด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ยังคงมีความรุนแรงจากสายพันธุ์ใหม่ในช่วงเวลานี้ ทำให้เกิดความเดือดร้อนและผลกระทบแก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ในการนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2565
วันที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ จำนวน 21 แห่ง ดังนี้
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมหลวงทรงลักษณ์ สวัสดิวัตน์ เชิญเงินพระราชทาน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้พิการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวธารารัตน์ เกษนาวา เชิญเงินพระราชทาน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ป่วย เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด กรมกิจการเด็กและเยาวชน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางศรินดา จามรมาน เชิญเงินพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กเยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สถานพักฟื้นคนชราบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางรติรส จุลชาต เชิญเงินพระราชทาน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่พระสงฆ์ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เด็ก เยาวชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวพัชรินรุจา จันทโรนานนท์ เชิญเงินพระราชทาน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร และสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญ ในการบำบัดทุกข์ และบำรุงสุขแก่ประชาชน
ทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีโภชนาการที่ดี อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของ
เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันคล้ายวันประสูติ และวันสำคัญต่าง ๆ มาโดยตลอด อีกทั้งเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงมีความรุนแรงอยู่ และทรงตระหนักถึงความทุกข์ยากของผู้เจ็บป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานด่านหน้าต่าง ๆ ที่ให้บริการด้านสาธารณสุข และดูแลรักษาสุขภาพประชาชน ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาที่พระราชทานให้แก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด่านหน้า

CR : พระลาน

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1

" พี่ทหารพราน ซ่อมโรงเรียนให้น้อง "#กองกำลังบูรพา โดย ชค.ทพ.13 ฉก.ร.12 ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ดำเนินการปรับปรุง ซ่อ...
10/01/2022

" พี่ทหารพราน ซ่อมโรงเรียนให้น้อง "

#กองกำลังบูรพา โดย ชค.ทพ.13 ฉก.ร.12 ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคา และฝ้าเพดานอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน รร.บ้านคลองเจริญสุข ม.2 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร #ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1

💉💉ห่วงกรณีพบผู้ป่วยโควิด-19 ในเด็กเพิ่มขึ้น ย้ำโรงพยาบาลทุกแห่งต้องรับผู้ป่วยเด็กหรือช่วยเหลือด้านการส่งต่อ พร้อมกำชับสถ...
10/01/2022

💉💉ห่วงกรณีพบผู้ป่วยโควิด-19 ในเด็กเพิ่มขึ้น ย้ำโรงพยาบาลทุกแห่งต้องรับผู้ป่วยเด็กหรือช่วยเหลือด้านการส่งต่อ พร้อมกำชับสถาบันสุขภาพเด็กฯ เตรียมความพร้อมรักษาผู้ป่วยทุกกลุ่มและระดับอาการ

📢 วันที่ 10 ม.ค. 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้มีความห่วงใยต่อกรณีที่ได้พบผู้ป่วยโควิด-19 ในเด็กเพิ่มขึ้น รวมถึงที่มีการเผยแพร่ในสื่อว่าได้เกิดกรณีโรงพยาบาลปฏิเสธการรับรักษาเด็ก โดยในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีขอให้กระทรวงสาธารณสุขกำชับโรงพยาบาลทุกแห่งทั้งรัฐและเอกชน อย่าปฏิเสธการรับผู้ป่วยเข้ารักษา หากเกิดกรณีผู้ป่วยเต็มให้มีการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยให้เร็วที่สุด โดยต้องให้ความสำคัญกับผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นลำดับแรก
“ท่านนายกรัฐมนตรีมีความกังวลต่อกรณีที่มีการปฏิเสธไม่รับเด็กเข้ารักษาในโรงพยาบาล ท่านขอให้กระทรวงสาธารณสุขวางระบบเพื่อให้มีการรับหรือส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/37/iid/68505
-----------------------
CR : กรมประชาสัมพันธ์

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1

💉💉ห่วงกรณีพบผู้ป่วยโควิด-19 ในเด็กเพิ่มขึ้น ย้ำโรงพยาบาลทุกแห่งต้องรับผู้ป่วยเด็กหรือช่วยเหลือด้านการส่งต่อ พร้อมกำชับสถาบันสุขภาพเด็กฯ เตรียมความพร้อมรักษาผู้ป่วยทุกกลุ่มและระดับอาการ

📢 วันที่ 10 ม.ค. 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้มีความห่วงใยต่อกรณีที่ได้พบผู้ป่วยโควิด-19 ในเด็กเพิ่มขึ้น รวมถึงที่มีการเผยแพร่ในสื่อว่าได้เกิดกรณีโรงพยาบาลปฏิเสธการรับรักษาเด็ก โดยในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีขอให้กระทรวงสาธารณสุขกำชับโรงพยาบาลทุกแห่งทั้งรัฐและเอกชน อย่าปฏิเสธการรับผู้ป่วยเข้ารักษา หากเกิดกรณีผู้ป่วยเต็มให้มีการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยให้เร็วที่สุด โดยต้องให้ความสำคัญกับผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นลำดับแรก
“ท่านนายกรัฐมนตรีมีความกังวลต่อกรณีที่มีการปฏิเสธไม่รับเด็กเข้ารักษาในโรงพยาบาล ท่านขอให้กระทรวงสาธารณสุขวางระบบเพื่อให้มีการรับหรือส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/37/iid/68505
-----------------------
CR : กรมประชาสัมพันธ์

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1

กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. วันที่ 10 ม.ค. 64 เวลา 10.00 พ.อ.พีรฉัตร พานทอง รอง ผอ.รมน. จังหวัด ส.พ.(ท) มอบหมายให้ จ.อ.อ.สกล ยิ้...
10/01/2022

กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. วันที่ 10 ม.ค. 64 เวลา 10.00 พ.อ.พีรฉัตร พานทอง รอง ผอ.รมน. จังหวัด ส.พ.(ท) มอบหมายให้ จ.อ.อ.สกล ยิ้มประเสริฐ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี, พัฒนาการอำเภอหนองหญ้าไซ

ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร จากเกษตรกรที่ได้รับ #เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

ให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จังหวัด ส.พ. ณ บ้านเลขที่ 303 หมู่ 8 ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ของ นางสาวชมพู่ กาฬษร

ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการปลูกเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อไว้รับประทาน และแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้าน รวมถึงการเพาะปลูกเพื่อขยายเมล็ดพันธุ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น โรคระบาดโควิด-19 และสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนพร้อมที่จะรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้ต่อไป
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1

ที่อยู่

ถนนราชดำเนินนอก
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+6622828386

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย แห่งราชอาณาจักร
เรื่องเมื่อวาน
วันที่ 26 มี.ค. 64 พ.อ.ปิยะทัต บุบผาอินทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดช.น.ให้การต้อนรับ พล.ต.พลกฤต สุขมาก ที่ปรึกษา ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. หัวหน้าคณะชุดประเมินผลฯ ศปป.4 เดินทางไปติดตาม เเนะนำ รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง การดำเนินงานตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเเผนเเม่บทฯ รวมทั้งติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งเเวดล้อม พลังงาน และอาหาร เเละด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน ในจังหวัดชัยนาท เวลา 09.00 น.เข้าเยี่ยมคำนับ รอง ผวจ.ชัยนาท เวลา 09.30 น. ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนเเม่บทฯ ณ ห้องประชุมประชาบดี ศาลากลางจังหวัดชัยนาท เวลา 12.30 น. ตรวจการแก้ไขปัญหาน้ำเสียตามข้อร้องเรียน ของบริษัท โนเบล เอ็นซี จำกัด อ. สรรพยา จ.ชัยนาท
วันที่ 17 มี.ค. 64 เวลา 09.00 น. พ.อ.ปิยะทัต บุบผาอินทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.น.เปิดโครงการเยาวชนเเละประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าเเละทรัพยากรธรรมชาติ ณ โรงเรียนวัดวังหมัน ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โดยทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะครูเเละนักเรียน ผลการปฏิบัติ คณะครู เเละนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
กอ.รมน.จังหวัดชัยนาท เมื่อ วันที่ 11 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. พ.อ.ปิยะทัต บุบผาอินทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.น.เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน ณ ค่ายลูกเสือธนารีย์ ต.บ่อเเร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ผลการปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
กอ.รมน.จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 64 เวลา 10.00 น. พ.อ.ปิยะทัต บุบผาอินทร์ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด ช.น. เปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาเเละป้องกันตนเอง(อพป.) ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ผลการปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมฝึกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ทันสมัยได้ใจวัยรุ่น
พิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดิน
“กอ.รมน. ห่วงใย ใส่ใจ ประชา” ชุดชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี ดำเนินเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน ร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ สร้างความเข้าใจถึงหน้าที่ ของ กอ.รมน. โครงการ ณ ศาลาประชาคม ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี #กอรมนภาค1
เอกสารประกอบข้อร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจันทบุรีเลขที่ 1258
เอกสารประกอบข้อร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจันทบุรีเลขที่ 1258
เอกสารประกอบข้อร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจันทบุรีเลขที่ 1258