ชมรมบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มห

ชมรมบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มห ที่ทำการ
อาคาร 90 ปี ชั้น 5 ห้อง 7501
(2)

เปิดเหมือนปกติ

เรียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับนักบัญชี ตอนที่ 10 โครงสร้างภาษีมูลค่าเพิ่ม: การให้บริการในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในร...
23/02/2021
เรียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับนักบัญชี ตอนที่ 10 โครงสร้างกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม: การใ

เรียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับนักบัญชี ตอนที่ 10 โครงสร้างภาษีมูลค่าเพิ่ม: การให้บริการในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร
Cr.อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

เรียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับนักบัญชี ตอนที่ 10 โครงสร้างกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม: การใ

เอกสารประกอบการสัมมนา พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564 ของวันนี้https://docs.google.com/f...
19/02/2021
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มประมวลรัษฎากร (ฉบัยที่ 53) 2564 (2) .pptx

เอกสารประกอบการสัมมนา พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53)
พ.ศ. 2564 ของวันนี้

https://docs.google.com/file/d/1Kxb4lcKy9Liy7eLQn2epvhpKits0lVUI/edit?usp=docslist_api&filetype=mspresentation
Cr.อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

คำอธิบาย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเบี้องต้นในการศึกษาทำค...
13/02/2021
คำอธิบาย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564

คำอธิบาย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเบี้องต้นในการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
Cr.สุเทพ พงษ์พิทักษ์

คำอธิบาย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
10/06/2020

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

(ประกาศ) ปฏิทินลงทะเบียน 1/2563
(สำหรับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)

ลงทะเบียนออนไลน์และชำระเงินผ่านธนาคาร หรือ เคาท์เตอร์เซอร์วิส 👉 1-10 ก.ค. 63
⚠️ *แนะนำลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp เท่านั้น
(ไม่แนะนำลงทะเบียนผ่าน แอพลิเคชัน study life)

เปิดภาคการศึกษา 1/2563 👉 20 ก.ค. 63
เริ่มปรับการลงทะเบียนล่าช้า 👉20 ก.ค. 63
ลงทะเบียนขอเพิ่มรายวิชา 👉 20 ก.ค. - 2 ส.ค. 63
ลงทะเบียนวันสุดท้าย 👉 2 ส.ค. 63

กรณีนักศึกษาต้องการขอผ่อนผันชำระค่าลงทะเบียนเรียน หรือขอเพิ่มรายวิชา
ขอให้นักศึกษาติดตามประกาศและข้อปฏิบัติจากมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานมทะบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ
- คุณอรสุมา 096-438-7249
- คุณศิราภรณ์ 081-246-5452
- คุณพัชรี 061-596-5523
- คุณเบญจภา 085-172-9473
- คุณสุรัฐยา 090-658-8761

ชมรมบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
16/01/2020

ชมรมบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

22/12/2017

ประกาศรายชื่อทีมผู้ได้คะแนนสูงสุด ในการเข้าแข่งขันโครงการ "แข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี" ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามระดับต่าง ๆ ดังนี้

" ระดับที่ 1 "
ปริญญาตรี ปีที่ 1 และ ปีที่ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 :
ทีม : Happy.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :
ทีม : SuperA

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :
ทีม : จิปาถะ และ เด็กเลี้ยงควาย

รางวัลชมเชย :
ทีม : สายฟ้า

" ระดับที่ 2 "
ปริญญาตรี ปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 :
ทีม : มาตามไก่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :
ทีม : Sincere

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :
ทีม : ปุบปับ

รางวัลชมเชย :
ทีม : คิด สิ คิดส์ ทีม Wingardium Leviosa และทีม พับผ้า

" ระดับที่ 4 "
ปริญญาตรีเทียบโอน ปีที่ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 :
ทีม : อบต.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :
ทีม : Angel

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :
ทีม : Flowers

รางวัลชมเชย :
ทีม : อ้ายเป็นเด็กทบส.

*** ทีมที่มีรายชื่อต่อไปนี้ สามารถมารับเงินรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 25 -27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ***
*** เอกสารในการรับเงินรางวัล ***
1. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมเซ็นรับรอง คนล่ะ 1 ใบ
(1 ทีม = 3 ใบ)
*** ติดต่อรับเงินรางวัลได้ที่ อาจารย์ นิพล แก่นโกมล ***
*** ห้อง 7301 อาคาร 90 ปี ***
*** นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร จะแจ้งหลังจากจัดทำเสร็จสิ้นแล้วในภายหลัง ***
ปล.ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันทีมอื่น ๆ สามารถดูคะแนนของทีมตนเอง ได้ที่บอร์ดหน้าห้อง 7301
ขอบคุณครับ

21/12/2017

ประกาศจากชมรมบัญชี
ขอเลื่อนประกาศผลการแข่งขันทักษะเป็นวันศุกร์ที่ 22 ธ.ค. 2560 เนื่องจากรออนุมัติผลการแข่งขันจากคณะกรรมการ จึงขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ
ปล.จะประกาศผล2ช่องทางคือ ช่องทางที่1ทางเพจของชมรมและช่องทางที่2คือ ติดประกาศหน้าห้องสาขาวิชาการบัญชี

จึงขอแจ้งให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันให้ทราบโดยทั่วถึงกันค่ะ

14/12/2017

โครงการของชมรมของปีการศึกษา 2560
" แข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี "

ทำการแข่งขันในวันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560

ณ ห้องประชุม อาภากรเกียรติวงศ์
ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ
เวลา 15.00 – 18.30 น.

ขอเชิญผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านลงทะเบียนพร้อมกันก่อนเวลาเข้าแข่งขัน และเตรียมปากกาเครื่องคิดเลขมาให่้พร้อมสำหรับการแข่งขันด้วยค่ะ
ขอให้ทุกท่านโชคดีในการแข่งขันค่ะ

13/12/2017

พรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ของชมรมบัญชี ขอให้เพื่อนๆและน้องๆผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนเตรียมความพร้อม ด้วยการเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องคำนวน ทบทวนตำราหนังสือ และที่สำคัญอย่าลืมพักผ่อนกันกันให้เต็มที่นะคะทำสมองและจิตใจให้ปลอดโปร่ง พร้อมทำการแข่งขันทักษะเพื่อชิงรางวัลและเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่อไปด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีในการแข่งขันนะคะ ย้ำวันเวลาและสถานที่อีกทีนะคะ เริ่มลงทะเบียนเวลา 15.00น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น6 อาคาร90ปี

21/06/2016
กยศ. คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

กยศ. คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ประกาศจากงานกยศ.(เฉพาะนักศึกษาสหกิจศึกษา)
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ยังไม่เข้าตรวจสอบยอดเงินผ่านระบบ e-Studentloan
1.นางสาวจิราวรรณ บังเอิญ
2.นายอิศรางกูร นันนุ่ม
3.นายนพพล ยิ้มเสมียน
4.นางสาวปิญารัตน์ จิตติรังสรรค์
งานกยศ.ขอให้นักศึกษารีบดำเนินการโดยด่วน หากนักศึกษาไม่ดำเนินการ งานกยศ.จะไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้

ชี้แจง เรื่อง โครงการพี่ติวเตอร์สู่น้อง ประจำปีการศึกษา 2559ในวิชา : การบัญชีต้นทุน 1เนื่องจากมีการสอบถามเข้ามามากมายเกี...
15/04/2016
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "พี่ติวเตอร์สู่น้อง" ประจำปีการศึกษา 2558

ชี้แจง เรื่อง โครงการพี่ติวเตอร์สู่น้อง ประจำปีการศึกษา 2559
ในวิชา : การบัญชีต้นทุน 1

เนื่องจากมีการสอบถามเข้ามามากมายเกี่ยวกับโครงการว่ารับสมัครเต็มหรือยัง ?

ต้องขอชี้แจงในส่วนนี้ว่า :
เนื่องจากการจัดโครงการในปีก่อน ๆ สถานที่จัดโครงการจะเป็นห้อง R203 อาคาร มงคลอาภา ซึ่งสามารถรองรับนักศึกษาได้ถึง 100 คน แต่เนื่องจากในปีนี้ทางฝ่ายอาคารสถานที่ไม่อนุญาตให้ทางชมรมใช้ห้อง จึงจำเป็นต้องจัดโครงการที่ห้อง 7302 อาคาร 90 ปี ซึ่งสามารถรองรับนักศึกษาได้เพียง 60 คน เท่านั้น !

ซึ่งตอนนี้มีการสมัครเข้ามาเต็มแล้วทั้ง 60 คน

แต่ ! เนื่องจากว่ามีนักศึกษาต้องการเข้าร่วมโครงการอีกจำนวนไม่น้อย

จึงต้องขอทำความเข้าใจกับนักศึกษากลุ่มดังกล่าวว่า :

" จะมีการเปิดรับสมัครอีกครั้ง แต่ ! ผู้ที่สมัครในรอบนี้ จำเป็นต้องนั่งที่พื้น เนื่องจากปริมาณโต๊ะ และเก้าอี้ไม่เพียงพอ "

หากถ้านักศึกษาคนใดยังคงสนใจเข้าร่วมโครงการพี่ติวเตอร์สู่น้อง ประจำปีการศึกษา 2559

สามารถสมัครได้ตาม Link ด้านล่างนี้ :
https://docs.google.com/forms/d/17iS6Mj6ipt4e8DrzQRN2wHJzUdFY8TXcCcbRz2hergM/edit?usp=drive_web

รับจำกัดเพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น !

มาก่อนได้ก่อน มาช้าอดนะจ่ะ
เอ้า ! เริ่ม

โครงการพี่ติวเตอร์สู่น้อง ประจำปีการศึกษา 2558 วิชา การบัญชีชั้นกลาง 1 เวลา 15.00 - 18.00 น. ณ. ห้อง R203

04/11/2015

ประกาศจาก ชมรมบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ " แข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี "
เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

สามารถมารับเกียรติบัตรได้ที่บริเวณหน้าห้อง 7501 ครับ

20/10/2015

ประกาศ !

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ " แข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี " ที่มีรายชื่อได้รับรางวัล แต่ยังไม่ได้มารับเงินรางวัล

ให้มารับเงินรางวัลได้ที่ห้อง 7501 ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคมนี้ พ.ศ. 2558 เท่านั้น

หลังจากวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ชมรมบัญชีขอสงวนสิทธิ์การรับเงินรางวัล

ขอบคุณครับ

16/09/2015

ประกาศรายชื่อทีมผู้ได้คะแนนสูงสุด ในการเข้าแข่งขันโครงการ "แข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี" ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 ตามระดับต่าง ๆ ดังนี้

" ระดับที่ 1 "
ปริญญาตรี ปีที่ 1 และ ปีที่ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 :
ทีม : สองหนึ่งสอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :
ทีม : ทีม 7

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :
ทีม : Accountantest

รางวัลชมเชย :
ทีม : หวานเย็น

" ระดับที่ 2 "
ปริญญาตรี ปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 :
ทีม : รวมพลเด็กบริหาร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :
ทีม : ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :
ทีม : Rmutp

รางวัลชมเชย :
ทีม : ถัดไป

" ระดับที่ 3 "
ปริญญาตรี ปีที่ 4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 :
ทีม : 2NJ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :
ทีม : ผีและผองเพื่อน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :
ทีม : OKCAT

รางวัลชมเชย :
ทีม : PJY
ทีม : MPY

" ระดับที่ 4 "
ปริญญาตรีเทียบโอน ปีที่ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 :
ทีม : มันแกว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :
ทีม : ลำไยใส่วุ้น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :
ทีม : Supphire Blue

รางวัลชมเชย :
ทีม : A2O

" ระดับที่ 5 "
ปริญญาตรีเทียบโอน ปีที่ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 :
ทีม : แก๊งชุมพร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :
ทีม : ทบง.1
ทีม : PEY

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :
ทีม : สมองตัน

รางวัลชมเชย :
ทีม : ลงตัว

*** ทีมที่มีรายชื่อต่อไปนี้ สามารถมารับเงินรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ***

*** เอกสารในการรับเงินรางวัล ***
1. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมเซ็นรับรอง คนล่ะ 1 ใบ
(1 ทีม = 3 ใบ)

*** ติดต่อรับเงินรางวัลได้ที่ อาจารย์ นิพิล แก่นโกมล ***
*** ห้อง 7501 อาคาร 90 ปี ***

*** นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร จะแจ้งหลังจากจัดทำเสร็จสิ้นแล้วในภายหลัง ***

ปล.ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันทีมอื่น ๆ สามารถดูคะแนนของทีมตนเอง ได้ที่บอร์ดหน้าห้อง 7501

ขอบคุณครับ

31/08/2015

นักศึกษาคนไหนที่สมัครลงแข่งทักษะวิชาชีพบัญชีแล้ว รบกวนมายืนยันการสมัครใต้โพสนี้นะครับ

เผื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของการสมัคร

วิธีการ :
1. บอกชื่อทีมที่ใช้สมัครลงในช่อง Comment

เผื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายนะครับ รบกวนทุกคนด้วย

ขอบคุณครับ

21/08/2015
สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

การบัญชี สีเขียว !

ทางคณะบริหารธุรกิจได้กำหนดวันจัด กิจกรรม "Bus Games"
ระหว่างวันที่ 21-30 กันยายน 2558 โดยมรการแบ่งสีดังนี้

- สีเขียว (สาขาการบัญชี)
- สีแดง (สาขาสารสนเทศ และ สาขาการเงิน)
- สีชมพู (สาขาการตลาด และ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ)
- สีเหลือง (สาขาการจัดการ และ สาขาอังกฤษธุรกิจ)

และได้มีการจัดการแข่งขันกีฬา ดังนี้ ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน หมากกระดาน ครอสเวิร์ด ลีลาศ เปตอง สแตนและผู้นำเชียร์

สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม คือ โรงยิม และ ลานอเนกประสงค์บริเวณอาคาร 2

07/08/2015
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

***ประกาศ***

น.ศ.ที่สำเร็จการศึกษาในภาค 2/2557 สามารถขอรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และหนังสือรัรอง ได้ที่แผนกทะเบียนของคณะตั้งแต่ วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ให้นำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน และรูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้วมารับด้วยตนเองครับ

ที่อยู่

เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 665 3555

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ชมรมบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รับสมัครด่วน 🔥🔥 !!! ใครกำลังมองหางานบัญชี หรืออยากเปลี่ยนที่ทำงาน เรามีงานบัญชีหลายตำแหน่ง เปิดรับสมัครอยู่นะคะ ใครสนใจติดต่อ ☎️เบอร์ 02-8093990 หรือinbox สอบถามรายละเอียดตาม link ข้างล่างได้ค่ะ
รับติวบัญชี ตามบ้านหรือนอกสถานที่นะคะ
*สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่ต้องการ "หาทุน" ในการทำกิจกรรม .. อีกหนึ่งช่องทางในการ "หาทุน" ของท่านมาถึงแล้ว ..!! https://www.facebook.com/gamepanna/videos/906042766187503/?t=1
เกียรติบัตรและเงินรางวัลรอทุกท่านอยู่นะจ๊ะ รีบมาสมัครกันเด้อ
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ หลักสถิติ ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
รับสมัครพนักงาน 1.วุฒิปริญญาตรี บัญชี 2.วุฒิครุศาสตร์ ทางพลศึกษา คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพศชาย 3.สถานที่ทำงาน ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 2 4.ถ้าทำงานฝ่ายแนะแนวก็ไม่ต้องเข้าที่ทำงาน 5.ติดต่อ 081-843-9333
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ สถิติธุรกิจ ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
รับสมัครพนักงาน 1.วุฒิปริญญาตรี บัญชี 2.วุฒิครุศาสตร์ ทางพลศึกษา คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพศชาย 3.ถ้ามีรถยนต์จะได้ค่ารถยนต์ ค่าน้ำมันด้วย 4.รายได้ 20,000 – 50,000 บาท 5.สถานที่ทำงาน ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 2 6.ถ้าทำงานฝ่ายแนะแนวก็ไม่ต้องเข้าที่ทำงาน 7.ติดต่อ 081-843-9333