โรงเรียนอนุบาลปรานีและปราน

โรงเรียนอนุบาลปรานีและปราน โรงเรียนอนุบาลปรานีเกิดขึ้นจากคณะแพทย์จากสำนักแพทย์เมตตา พระโขนง
นำโดยท่าน พันเอกแพทย์หญิงวีวรรณ คำนวณกิจ ( สูตินารีแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ) จากการที่ท่านได้เดินทางไปศึกษาและดูงานในต่างประเทศในหลายๆประเทศจึงเกิดแนวคิดที่จะจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลสำหรับเด็กในประเทศไทย จึงกลับมาศึกษาดูงานด้านอนุบาลศึกษาในประเทศและต่างประเทศ จึงได้รวมคณะทำงาน เช่น ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ ทิพย์ชัยเมธา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนละอออุทิศ ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ) ท่าน ดร. สมนึก โรจนพนัส อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในปัจจุบันดำเนินการโดยคุณภัทรธิรา คำนวณกิจ ปริญญาโทสาขาปฐมวัยที่มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา นายธนภัทร กุลวรภัทรธนิน ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

09/10/2021

It’s almost the end of our On Demand & On Hand lessons but our students still exert the same effort as when this new normal way of learning started 4 months ago. Likewise for our parents who continue to support their kids. Thank you ! 🙏

05/10/2021
The enthusiasm of our K 2 students in doing their assigned work remains strong. Good job everyone!
03/10/2021

The enthusiasm of our K 2 students in doing their assigned work remains strong. Good job everyone!

02/10/2021

The enthusiasm of our K3 students in doing their assigned work remains strong. Good job everyone! (ok sign)(ok)

02/10/2021

The enthusiasm of our K1 students in doing their assigned work remains strong. Good job everyone! (ok sign)(ok)

How nice to see our K2 students exert great effort in completing their homework. Keep up the good work! 👏👍
26/09/2021

How nice to see our K2
students exert great effort in completing their homework. Keep up the good work! 👏👍

How nice to see our K 1 students exert great effort in completing their homework. Keep up the good work! 👏👍
26/09/2021

How nice to see our K 1 students exert great effort in completing their homework. Keep up the good work! 👏👍

26/09/2021

How nice to see our K 2 students exert great effort in completing their homework. Keep up the good work! 👏👍

25/09/2021

How nice to see our K1 students exert great effort in completing their homework. Keep up the good work! 👏👍

How nice to see our K3 students exert great effort in completing their homework. Keep up the good work! 👏👍
25/09/2021

How nice to see our K3 students exert great effort in completing their homework. Keep up the good work! 👏👍

Our K 3 students are working more actively as they continue to do their homework in all subjects. Good job, everyone! 👍👍
19/09/2021

Our K 3 students are working more actively as they continue to do their homework in all subjects. Good job, everyone! 👍👍

Our K 2 students are working more actively as they continue to do their homework in all subjects. Good job, everyone! 👍👍
19/09/2021

Our K 2 students are working more actively as they continue to do their homework in all subjects. Good job, everyone! 👍👍

18/09/2021

Our K 3 students are working more actively as they continue to do their homework in all subjects. Good job, everyone! 👍👍

18/09/2021

Our K 2 students are working more actively as they continue to do their homework in all subjects. Good job, everyone! 👍👍

18/09/2021

Our K1 students are working more actively as they continue to do their homework in all subjects. Good job, everyone! 👍👍

Our K1 students are working diligently on their homework as usual. Keep up the good work! 👍👏
14/09/2021

Our K1 students are working diligently on their homework as usual. Keep up the good work! 👍👏

12/09/2021

Our K 3 students are working diligently on their homework as usual. Keep up the good work! 👍👏

Our K 2 students are working diligently on their homework as usual. Keep up the good work! 👍👏
12/09/2021

Our K 2 students are working diligently on their homework as usual. Keep up the good work! 👍👏

Our K 3 students are working diligently on their homework as usual. Keep up the good work! 👍👏
12/09/2021

Our K 3 students are working diligently on their homework as usual. Keep up the good work! 👍👏

11/09/2021

Our K1 students are working diligently on their homework as usual. Keep up the good work! 👍👏

11/09/2021

Our K 2 students are working diligently on their homework as usual. Keep up the good work! 👍👏

09/09/2021
We admire our K2 students for their effort in completing their homework. 📚📖Likewise for all parents who patiently superv...
07/09/2021

We admire our K2 students for their effort in completing their homework. 📚📖Likewise for all parents who patiently supervise and support their kids. Thank you! 🙏💐

We admire our K1 students for their effort in completing their homework. 📚📖Likewise for all parents who patiently superv...
06/09/2021

We admire our K1 students for their effort in completing their homework. 📚📖Likewise for all parents who patiently supervise and support their kids. Thank you! 🙏💐

We admire our K3 students for their effort in completing their homework. 📚📖Likewise for all parents who patiently superv...
04/09/2021

We admire our K3 students for their effort in completing their homework. 📚📖Likewise for all parents who patiently supervise and support their kids. Thank you! 🙏💐

After taking a break from their homework, our K1 students are back to working diligently. Keep up the good work! 👏👍
03/09/2021

After taking a break from their homework, our K1 students are back to working diligently. Keep up the good work! 👏👍

01/09/2021
K2 students are happy and grateful for their reward from Teacher Kwang for their hard work. They are back to doing their...
30/08/2021

K2 students are happy and grateful for their reward from Teacher Kwang for their hard work. They are back to doing their homework as usual. Good job! 👍👏

29/08/2021

After taking a break from their homework, our K1 students are back to working diligently. Keep up the good work! 👏👍

29/08/2021

K2 students are happy and grateful for their reward from Teacher Kwang for their hard work. They are back to doing their homework as usual. Good job! 👍👏

After taking a break from their homework, our K3 students are back to working diligently. Keep up the good work! 👏👍
28/08/2021

After taking a break from their homework, our K3 students are back to working diligently. Keep up the good work! 👏👍

K1 students had fun with their jelly fish in the bottle. It was a good exercise for their little fingers as well as thei...
22/08/2021

K1 students had fun with their jelly fish in the bottle. It was a good exercise for their little fingers as well as their arms when they made and played with their DIY toy.

ที่อยู่

อุดมสุข 41
Bangkok
10260

เบอร์โทรศัพท์

6623938697

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

ระดับที่เปิด
แผนกเนอสเซอรี่ รับเด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน – 3 ปี
แผนกอนุบาล รับเด็กอายุ 3 – 6 ปี

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนอนุบาลปรานีและปรานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนอนุบาลปรานีและปราน:

Our Story

ท่านพันเอก(พิเศษ) แพทย์หญิง วีรวรรณ คำนวณกิจ ร่วมกับ นายแพทย์อินทร ทรายน้อย แพทย์หญิงไพพรรณ ทรายน้อย คณะแพทย์จากสำนักแพทย์เมตตา พระโขนง ได้เรียนเชิญนักวิชาการ และอดีตผู้บริหารสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิเช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ ทิพย์ชัยเมธา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนละอออุทิศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) ดร.สมนึก โรจนพนัส อดีตรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มาร่วมกันก่อตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาลปรานีขึ้น

ปีพุทธศักราช 2528 โรงเรียนอนุบาลปรานี ได้รับการอนุมัติจัดตั้งให้เป็นโรงเรียน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2528 โดยท่านพันเอก(พิเศษ) แพทย์หญิง วีรวรรณ คำนวณกิจ เป็นผู้ก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งเป็น ผู้รับใบอนุญาต ซึ่งได้เปิดรับนักเรียนชาย และหญิง ประเภทไป-กลับ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง อนุบาลปีที่ 3 บนเนื้อที่ 1 ไร่ 33 ตารางวา

ปีพุทธศักราช 2546 วันที่ 4 กรกฎาคม 2546 โรงเรียนอนุบาลปรานีได้โอนกิจการโรงเรียนให้กับนางภัทรธิรา คำนวณกิจ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน ดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนมาโดยตลอด

ปีพุทธศักราช 2549 วันที่ 4 กรกฎาคม 2549 โรงเรียนได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนเดิมมาตั้งอยู่ เลขที่ 993/32 ซอยอุดมสุข 41 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีอาคารเรียน 2 อาคาร บนเนื้อที่ 216 ตารางวา และได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนจำนวน 7 ห้องเรียน ในการนี้ได้เปิดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก ภายใต้ชื่อ สถานรับเลี้ยงเด็กปรานีเนอสเซอรี่ บนเนื้อที่ 98 ตารางวา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โรงเรียนเปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองให้ลูก... รู้สึกไม่ผิดหวังที่เลือกที่นี่คุณครูดูแลทั่วถึง​ เอาใจใส่เด็กตั้งแต่เริ่มเลิกแพมเพิสจนถึงอ่่านออกเขียนได้... ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของลูกทั้งสอง🙏🙏🙏 ปล.รร.ไม่จำเป็นต้องใหญ่โต.. ขอให้เปี่ยมด้วยคุณภาพ💗💗
ขณะนี้เว็บไซด์ของโรงเรียนได้มีการปรับปรุงให้สามารถติดต่อสื่อสารและเผยแพร่กิจกรรมต่างๆเป็นปัจจุบันแล้วนะครับ และที่สำคัญท่่านผู้ปกครองสามารถส่งข้อความสายตรงถึงผู้จัดการโรงเรียนได้ทางเว็บครับ