กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระอง

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระอง พล.ม.2 รอ. กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ

เปิดเหมือนปกติ

กองทัพภาคที่ ๑ First Army Area on Twitter
22/02/2021
กองทัพภาคที่ ๑ First Army Area on Twitter

กองทัพภาคที่ ๑ First Army Area on Twitter

“🙏 ของขวัญจากพ่อ ..สู่ความสำเร็จของลูก.. 📌 การเลี้ยงโคนม อาชีพพระราชทานจากพ่อหลวง #ศาสตร์พระราชา #เศรษฐกิจพอ...

กองทัพภาคที่ ๑ First Army Area on Twitter
22/02/2021
กองทัพภาคที่ ๑ First Army Area on Twitter

กองทัพภาคที่ ๑ First Army Area on Twitter

“พร้อม “รับรองรุ่นการผลิตวัคซีน” ทั้งนำเข้า - ในประเทศ แผนการจัดซื้อจัดหาวัคซีนของไทย ไม่ได้ผูกขาดกับที่.....

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑
22/02/2021

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑

“จิตอาสาช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอัคคีภัย”
เมื่อวันที่ 19 ก.พ.64
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดยกองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ขุนอาสา 506) และกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ สำนักงานเขตบางคอแหลม, สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการทำความสะอาด ขนย้ายและรื้อสิ่งของขนาดใหญ่ ให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 4 ก.พ.64 ที่ผ่านมา จำนวน 5 หลัง ณ ชุมชนหลังสามร้อยห้อง เขตบางคอแหลม กทม.
ทั้งนี้ประชาชนในชุมชมขอบคุณหน่วยทหาร, ส่วนราชการ และจิตอาสาที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์
#กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑
22/02/2021

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑

"...ประชาชนต้องปลอดภัย ขอให้ไว้ใจทหาร..."

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุนที่ 12 จัดกำลังพลชุดจิตอาสาของหน่วยและรถยนต์บรรทุกน้ำของหน่วยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ช่วยเหลือประชาชน ในการดับเพลิงที่ประสบอัคคีภัย และเพื่อป้องกันการลุกลามไปยังบ้านเรือนของประชาชน ณ บริเวณพื้นที่ว่างเปล่า หลังหมู่บ้านจันทร์ทิพย์ ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี

จิตอาสาพระราชทาน
22/02/2021

จิตอาสาพระราชทาน

สืบสาน (อภิรักษ์)
รักษา (อนุรักษ์)
ต่อยอด (อภิวัฒน์)
#โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง
#ต้นกำเนิดชีวิต
#สายใยแห่งความรักและความอบอุ่นในครอบครัว
#ความมั่นคงและยั่งยืน
#ความกตัญญู
#ทรงพระเจริญ

พอเพียง
21/02/2021

พอเพียง

🙏 ของขวัญจากพ่อ ..สู่ความสำเร็จของลูก..

📌 การเลี้ยงโคนม อาชีพพระราชทานจากพ่อหลวง

▪ การเลี้ยงโคนม เป็นอาชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีสายพระเนตรที่กว้างไกล ต้องการให้ราษฎรได้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์อย่างน้ำนมโค จึงทรงมีพระราชดำริสนับสนุนให้เกษตรกรไทยเลี้ยงโคนม ทดแทนการทำไร่เลื่อนลอย เพื่อจะได้อยู่เป็นหลักแหล่งและมิต้องถากถางทำลายป่า ซึ่งในปัจจุบันนี้มีสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมครอบคลุม 10 อำเภอ โดยสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด ได้รวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิกเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมเพื่อจำหน่าย 2 ลักษณะ ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ และนมยูเอชที ซึ่งมีการจำหน่ายให้แก่โรงเรียนเป็นหลัก เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถจำหน่ายผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

▪ เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาว่าด้วย “การรวมกลุ่มเกษตรกรและจัดตั้งเป็นสหกรณ์” มาใช้ในการบริหารจัดการ

#ศาสตร์พระราชา
#เศรษฐกิจพอเพียง
#ทฤษฎีใหม่
#porpeang.org

Web : https://bit.ly/2MfQ87C

20/02/2021
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑

"...ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ จักประดับดอกไม้ หอมยวลชวนจิตไซร้ บ่มี..."

พระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตีพิมพ์ครั้งแรกใน "ดุสิตสมิต" เล่ม 4 ฉบับที่ 42 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2462

ทรงแปลโคลงสุภาษิตนี้จากภาษิตของฝรั่งเศสชื่อ ลาฟองเตน ที่ว่า
“Aucum chemin de fleurs ne conduit a' la gloire”

🪖ถ้าคุณใฝ่ฝันอยากเป็นทหารอาชีพ...โอกาสที่จะคว้าดาว⭐มาแล้ว

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย อายุ 16 - 18 ปี เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพบก) ประจำปีการศึกษา 2564 (แบบทั่วไป)
สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 64 จนถึงวันที่ 30 มี.ค. 64
ได้ทางเว็บไซต์ www.crma.ac.th

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมการสมัครสอบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
www.crma.ac.th หรือ http://precadet64.crma.ac.th/index.htm

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสถิติและทะเบียนประวัติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โทร 037-393143 หรือ 037-393010 - 4 ต่อ 62740 ในเวลาราชการ

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#SMARTSoldiersStrongArmy
#CRMA
#นักเรียนเตรียมทหาร
#จปร
#กองทัพบก

พอเพียง
19/02/2021

พอเพียง

❤️ รวมหลักการทรงงาน 23 ประการ
ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

❤️ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัตินับตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติในปี 2489 แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพระองค์ทรงยึดหลักการดำเนินงานทางสายกลาง ที่สอดคล้องกับสิ่งรอบตัวและปฏิบัติได้จริง เป็นแนวทางพัฒนา เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด ซึ่งวิธีการเหล่านี้ ล้วนมีคุณค่าต่อประชาชนที่ควรยึดเป็นแบบอย่าง นำมาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ สำหรับ 23 หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีดังนี้

#ศาสตร์พระราชา
#หลักการทรงงาน23ประการ
#porpeang.org

อ้างอิง : https://bit.ly/35FJM86

พอเพียง
19/02/2021

พอเพียง

“…ที่พระประแดง ที่มีอุปกรณ์ที่เวลาน้ำขึ้น กักเอาไว้ แล้วเวลาน้ำลง ปล่อยให้ลง คือ ที่คลอง คนแก่จำไม่ได้แล้ว และได้ทำโครงการที่จะปล่อยน้ำไปได้ เวลาน้ำลง แล้วก็เวลาน้ำขึ้นก็ปิดเอาไว้ ดังนั้น คลอง 600 เมตร ถ้าเปิด มันก็ทะลักเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยา ถ้าปิด น้ำจะอ้อมไป นี่วิธีที่จะบริหารน้ำให้ดี ก็คือ วิธีการให้ทราบว่าเวลาไหนน้ำกำลังขึ้น ปล่อยให้ออกไป พอไปทางคลองเตย กว่าจะถึงตรงปลาย น้ำก็ลง พอน้ำขึ้นเป็นเวลา แล้วเวลาลงเป็นเวลา แต่ว่าเวลาน้ำขึ้น เขียนเอาไว้ว่าขึ้นเวลานั้น ๆ สูง 2 เมตร 2 เมตรกว่า เวลาน้ำลง น้ำก็จะลง ลงไป ทำให้เป็นจังหวะ ถ้าไม่ได้จังหวะ เปิดประตูน้ำเวลาน้ำขึ้น มันก็ทะลักเข้ามา ก็เข้ามาอาจจะท่วมได้ น้ำอาจจะขึ้นไปสูงกว่า 2 เมตร น้ำมันขึ้น 2 เมตร 20 - 2 เมตร 30 แต่ว่าถ้าเราปิดในเวลานั้น น้ำก็ไม่ทะลักมาในถนนในกรุงเทพฯ เวลาน้ำลงก็ปล่อย หมายความว่า ต้องให้ตรง มันเป็นเวลา ถ้าทำเป็นเวลาแล้วน้ำไม่ท่วมกรุงเทพฯ เดี๋ยวนี้กรุงเทพฯ ก็ต้องท่วม แต่ว่าถ้าไม่ทำให้ถูกต้อง ถูกเวลา ถ้าฝนตกด้วย ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะฝนตก แต่ว่ามีฝนตกน้ำท่วม ถ้าน้ำท่วมรถแล่นไปก็จมน้ำ ..ฯลฯ..."

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549

#โครงการพระราชดำริ
#โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#เศรษฐกิจพอเพียง
#porpeang.org

Web : https://bit.ly/3oUct85

จิตอาสาพระราชทาน
19/02/2021

จิตอาสาพระราชทาน

[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์เกษตรทฤษฏีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา)]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์เกษตรทฤษฏีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เพื่อน้อมนำพระราชดำริ ฯ ไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและเผยแพร่โครงการ ฯ ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้ทราบต่อไป

ข้อมูล จากเว็บไซต์ หน่วยงานในพระองค์

พอเพียง
19/02/2021

พอเพียง

“...ทฤษฎีใหม่เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนมีกินแบบตามอัตภาพ คือ อาจไม่รวยมากแต่ก็พอกินไม่อดอยาก..”

“...อันนี้ถึงบอกว่า เศรษฐกิจพอเพียง หรือ ทฤษฎีใหม่ 2 อย่างนี้ จะนำความเจริญแก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำได้โดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้..."

พระราชดำรัส พระราชทานแด่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2541

#โครงการพระราชดำริ
#ทฤษฎีใหม่
#เศรษฐกิจพอเพียง
#NewTheoryAgriculture
#porpeang.org

Web : https://bit.ly/3p0v4PE

พอเพียง
19/02/2021

พอเพียง

💖 ฝายชะลอความชุ่มชื้น : Check Dam คือ สิ่งที่ก่อสร้างขวางกั้นทางเดินของลำน้ำ ซึ่งปกติมักจะกั้นห้วยลำธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ำหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ทำให้พืชสามารถดำรงชีพอยู่ได้ และหากช่วงที่น้ำไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปในบริเวณลุ่มน้ำตอนล่าง นับเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ดีมากวิธีการหนึ่ง

"...ให้พิจารณาดำเนินการสร้างฝายราคาประหยัด โดยใช้วัสดุราคาถูกและหาง่ายในท้องถิ่น เช่น แบบทิ้งหินคลุมด้วยตาข่าย ปิดกั้นร่องน้ำกับลำธารเล็กๆเป็นระยะๆ เพื่อใช้เก็บกักน้ำและตะกอนดินไว้บางส่วนโดยน้ำที่กักเก็บไว้จะซึมเข้าไปในดิน ทำให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายออกไปทั้งสองข้าง ต่อไปจะสามารถปลูกพันธุ์ไม้ป้องกันไฟ พันธุ์ไม้โตเร็วและพันธุ์ไม้ไม่ทิ้งใบ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้มีสภาพเขี้ยวชอุ่มขึ้นเป็นลำดับ..."

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะของฝายชะลอความชุ่มชื้น

#ศาสตร์พระราชา
#โครงการพระราชดำริ
#โครงการฝายชะลอความชุ่มชื้น
#CheckDam
#เศรษฐกิจพอเพียง
#porpeang.org

Web : https://bit.ly/3aIgdnP

พอเพียง
19/02/2021

พอเพียง

💖 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ประเภทอ่างเก็บน้ำที่ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนเป็นแหล่งน้ำสำหรับการประมง และการอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดลพบุรี สระบุรี และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

"...เขื่อนป่าสัก ที่ตอนแรกวางแผนให้จุได้ 1,350 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่แก้ไปแก้มาก็เหลือ 750 ล้านกว่าๆ ตามตัวเลขที่ให้ไว้นี้ แม้เขื่อนป่าสักเขื่อนเดียว ก็พอ พอสำหรับการบริโภคแน่นอนไม่แห้ง..."

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานให้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมของโครงการเขื่อนกักเก็บน้ำแม่น้ำป่าสักอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532

#ศาสตร์พระราชา
#โครงการพระราชดำริ
#โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
#PasakjolasidDam
#เศรษฐกิจพอเพียง
#porpeang.org

Web : https://bit.ly/2LzvEGp

พอเพียง
19/02/2021

พอเพียง

💖 โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำนครนายก ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำ รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้ในการเกษตร การอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง หล่อเลี้ยงชุมชน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง ปากพลี องครักษ์ และบ้านนา ให้อุดมสมบูรณ์มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี อีกทั้งพื้นที่โดยรอบได้ปรับปรุงสถานที่ให้สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อน และที่สำคัญเป็นการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการเพาะปลูกอีกด้วย

"...หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้..."

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ ผู้อำนวยการสำนักงาน กปร. และคณะฯ ณ สวนจิตรลดา 17 มีนาคม พ.ศ.2529

#ศาสตร์พระราชา
#โครงการพระราชดำริ
#โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน
#KhlongThaDanDam
#เศรษฐกิจพอเพียง
#porpeang.org

Web : https://bit.ly/2ZFKbnD

เมื่อ18 ก.พ. 64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.17 รอ. จัดกำลังพล  ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำความ...
18/02/2021

เมื่อ18 ก.พ. 64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.17 รอ. จัดกำลังพล
ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ทาสีอาคารเรียน และรั้ว

โรงเรียน ณ วัดโคกกรวด ม.12 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑
18/02/2021

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑

เฮ! 22 ก.พ. เพิ่ม 3 แบงค์รัฐ รับลงทะเบียน “เราชนะ”

ข่าวดีจากการประชุมสภาฯ ล่าสุด
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ระบุ
วันจันทร์ที่ 22 ก.พ. เป็นต้นไป
ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
สามารถนำบัตรประชาชนแบบ Smart card
ไปลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” ได้ที่
ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ลดความแออัด
ให้ประชาชนที่มีสิทธิสามารถร่วมโครงการเราชนะได้ทั่วถึง

cr เพจไทยคู่ฟ้า

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑
18/02/2021

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑

"...ความเดือดร้อนของประชาชน คือเรื่องใหญ่สำหรับเรา..."

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารม้าที่ 24 กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์
จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยและรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน หมู่ 5 ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค เนื่องจากประปาหมู่บ้านมีแรงดันน้ำต่ำทำให้ส่งน้ำให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่หมู่บ้านไกลจากสถานีส่งน้ำทำให้ส่งน้ำไปไม่ทั่วถึง จำนวน 6 ครัวเรือน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑
16/02/2021

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑

"...แม่ทัพภาคที่ 1 ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ในโอกาสตรวจเยี่ยม การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก..."

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 64
พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะประธานอำนวยการ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1
ให้การต้อนรับ พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยม การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าราบ ประจำปี 2564 ขั้นที่ 1 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก กทม.

ตามที่ กองทัพบก ได้กำหนดให้การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าราบ ประจำปี 2564 ดำเนินการสอบแบบแยกการ ณ พื้นที่ของ กองทัพภาคที่ 1- 4 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19

ซึ่งในส่วนของการสอบในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 นั้น ได้กำหนดให้มีการสอบในขั้นที่ 1 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายขึ้น ในห้วง วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2564
แบ่งการทดสอบเป็น 5สถานีประกอบด้วย สถานีดึงข้อ, สถานีลุกนั่ง, สถานี ดันพื้น, สถานีวิ่ง 1,000 เมตร และ สถานีว่ายนำ้ 25 เมตร

โดยแบ่งสนามสอบออกเป็น 3 สนาม ได้แก่
✨สนามสอบที่ 11 กรมยุทธศึกษาทหารบก กทม. โดยมี พล.ต.ธราพงษ์ มะละคำ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นหัวหน้าสนามสอบ หน่วยรับผิดชอบประกอบด้วย กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ และ มณฑลทหารบกที่ 11
✨สนามสอบที่ 12 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี โดยมี พ.อ.ประพนธ์ กิติญาณทรัพย์ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 เป็นหัวหน้าสนามสอบ หน่วยรับผิดชอบประกอบด้วย กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ และมณฑลทหารบกที่ 13
✨สนามสอบที่ 13 กองพลทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี โดยมี พล.ต.ไกรภพ ไชยพันธุ์เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 เป็นหัวหน้าสนามสอบหน่วยรับผิดชอบประกอบด้วย กองพลพัฒนาที่ 1 และ มณฑลทหารบกที่ 16

พอเพียง
16/02/2021

พอเพียง

🙏 ของขวัญจากพ่อ ..สู่ความสำเร็จของลูก..

📌 เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมือง

▪ พื้นที่เขตบางคอแหลม เป็นพื้นที่ที่มีชุมชนบ้านเรือนอยู่หนาแน่น ไม่น่าเชื่อว่าจะมีสวนกล้วยขนาดใหญ่อยู่ในชุมชนเมือง กล้วยนั้นถือว่าเป็นพืชที่ปลูกง่าย โตไว ให้ผลผลิตดี และศัตรูพืชน้อย เป็นพืชที่คนไทยคุ้นเคยนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ซึ่งการฟื้นฟูที่ว่างกลางกรุงให้เป็นสวนกล้วยได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ตัวจริง เพราะแทนที่จะเป็นพื้นที่รกร้าง กลับทำให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ชาวบ้านในละแวกนี้สามารถปลูกพืชผักอื่นๆ และเก็บผลผลิตมาบริโภคกันเอง

▪ เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต อย่างพออยู่ พอกิน

#ศาสตร์พระราชา
#เศรษฐกิจพอเพียง
#porpeang.org

Web : https://bit.ly/2ZcR4fT

Army Spoke Team
14/02/2021

Army Spoke Team

ทบ.ปรับกระจายสนามสอบ นนส.ปีนี้ไปในทุกกองทัพภาค ช่วยลดภาระผู้สมัคร สอดรับมาตราการโควิด เริ่มสนามสอบแรก 15 กพ.นี้

การสอบคัดเลือกบุคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกประจำปีการศึกษา 2564 ในปีนี้นอกจากจะได้ขยายห้วงเวลาและใช้ช่องทางการรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์

กองทัพบกยังได้ปรับกระบวนการจัดสอบคัดเลือกให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันโดยมอบให้ทุกกองทัพภาคเป็นหน่วยจัดการสอบในแต่ละพื้นที่ มีการกระจายสนามสอบไปยังค่ายทหารในภูมิภาคให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ตามมาตรการ ป้องกันไวรัสโควิดและเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกอย่างเต็มที่ ด้วยเพราะตระหนักดีว่าผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นบุคลที่มีความตั้งใจและมีใจรักในอาชีพทหาร กองทัพบกจึงประสงค์ที่จะให้การดูแลตั้งแต่ขั้นตอนแรกของกระบวนการรับราชการ

โดยในการสอบคัดเลือกขั้นแรกคือการทดสอบสมรรถภาพทางกาย วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 และการสอบขั้นที่2 การทดสอบภาควิชาการ สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ตรวจประวัติ/หลักฐาน ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2564นั้น การจัดสอบทั้ง 2 ขั้นตอน กองทัพบกได้กระจายสนามสอบไปในพื้นที่ส่วนภูมิภาค และมอบให้กองทัพภาค1-4 เป็นหน่วยดำเนินการ โดยมีกรมยุทธศึกษาทหารบก รับผิดชอบและอำนวยการสอบในภาพรวม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจัดทีมคณะกรรมการทดสอบร่างกายเดินทางไปทดสอบผู้สมัครในทุกกองทัพภาค และโรงพยาบาลค่ายในพื้นที่ดูแลเรื่องการตรวจร่างกาย ซึ่งเป็นการบูรณาการหน่วยงานในรูปคณะกรรมการระดับกองทัพบกเพื่อจัดการสอบคัดเลือก นนส.เป็นการเฉพาะและดำรงมาตรฐานของระบบการคัดเลือกคัดสรรให้ได้บุคลที่มีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถตรงตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถเลือกพื้นที่สอบได้ตามความประสงค์และไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

การกระจายสนามสอบไปยังพื้นที่ของ ทภ. เป็นไปตามเจตนารมย์ของพลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการลดภาระให้กับผู้สมัครและผู้ปกครอง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการสอบ ค่าที่พัก การเดินทาง ทำให้มีเวลาในการเตรียมตัวได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะทหารกองประจำการที่มีความรักในอาชีพทหาร ได้มีโอกาสสมัครสอบคัดเลือกเข้ามาเป็น นนส.ได้ตามที่หน่วยทหารได้มีการเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมไว้ให้แล้ว

สอดคล้องกับนโยบายของ ทบ. ในการใช้งบประมาณในภารกิจของหน่วยทหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราชการ ที่สำคัญเพื่อช่วยเหลืออุดหนุน แบ่งเบาภาระของประชาชนในสถานการณ์โควิด และยังเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในท้องถิ่นอีกด้วย

สำหรับสถานที่ในการทดสอบร่างกาย
ระหว่างวันที่ 15 -19 ก.พ. 64 แยกได้ดังนี้

กองทัพภาคที่ 1จัดที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก (กทม.) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ลพบุรี) ค่ายบุรฉัตร(ราชบุรี),สนามสอบกองทัพภาคที่2 จัดที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(นครราชสีมา) โรงเรียนกีฬา(อุบลราชธานี) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย(อุดรธานี) ,
สนามสอบกองทัพภาคที่3 จัดที่ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (พิษณุโลก) ค่ายเจ้าขุนเณร (เชียงใหม่),
สนามสอบกองทัพภาคที่ 4 จัดที่ค่ายวชิราวุธ และค่ายเทพสตรีศรีสุนทร (นครศรีธรรมราช) ค่ายเสนาณรงค์ (สงขลา) ค่ายเขตอุดมศักดิ์(ชุมพร) ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9(ยะลา)
……………
14 กพ.64

พอเพียง
14/02/2021

พอเพียง

💖 โครงการสะพานพระราม 8 ช่วยบรรเทาปัญหาจราจรบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า รองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี และเป็นจุดเชื่อมต่อโครงการพระราชดำริตามแนวจตุรทิศ สะพานพระราม 8 จะช่วยเชื่อมการเดินทางระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีให้สะดวกสบายขึ้น ซึ่งจะช่วยระบายรถบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้ถึง 30% และบนสะพานกรุงธนอีก 20% และยังสามารถลดมลพิษทางอากาศบริเวณในเมือง โดยเริ่มเปิดให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 เวลา 7.00 น.

"การที่จราจรคับคั่งนี้เป็นปัญหาที่ยุ่งยาก และขอพูดคือประชาชนเดือดร้อน ประชาชนจะไปทำงานต้องเสียเวลาบนถนน ระหว่าง 2 - 10 ชั่วโมง ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพของบุคคลด้อยลงไป"

พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานให้กรุงเทพมหานครพิจารณาก่อสร้าง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2538

#ศาสตร์พระราชา
#โครงการพระราชดำริ
#โครงการสะพานพระราม8
#Rama_VIII_Bridge
#เศรษฐกิจพอเพียง
#porpeang.org

Web : https://bit.ly/3aeUPYr

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑
14/02/2021

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑

" จิตอาสา พัฒนาลำคลอง "

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์
โดย กองพันทหารม้าที่ 1 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์
จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับสำนักงานเขตคลองเตย จัดกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " พัฒนาทำความสะอาดคลองยายล้อม จากกลางซอยเสาวนิตย์ ถึง คลองพระโขนง(ความกว้าง 6 - 10 เมตร,ความยาว 200 เมตร) โดยดำเนินการจัดเก็บขยะผักตบชวา,ตัดแต่งกิ่งไม้ และวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ณ สถานีสูบน้ำพระโขนง มีหน่วยงานภาครัฐ,ภาคเอกชน,ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

ที่อยู่

206 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
Bangkok
10400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระอง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ช่วยเช็คเฟสข้อมูลเพจนี้ให้หน่อยครับว่าเขาอยู่เบื้องหลังเหตุการม๊อบทั้งหมดหรือไม่ ชื่อเฟสบุ๊ค Nachita Amnatdaychanon
หัวเข็มขัดคาวบอย NCO
พนักงานไฟฟ้าหรือพลังงานอินเตอร์เน็ตเข้าไปดู พลทหารม้า 27 รักษาทุกพระองค์ได้งานตัวด่วน
กองพลทหารม้า ที่ 27 รักษาทุกพระองค์รายงานตัวด่วน
กองทัพทหารม้า 27 รักษาทุกพระองค์ รายงานตัวด่วน
ตอนนี้ทหารม้า กองทัพรักษาพระองค์ 27 ทำไมติดต่อไม่ได้
รักทหาร ม้า ปมเคยสังกัด กรม ม.2 จทบ.อตครับผม
ขอทราบชื่อ.ทหารใหม่1/63ได้มั้ยครับ
ฝากโพสต์หน่อยครับ Thailand smart soldier strong man challenge 2
#ตามหาตัวไอ้ฟ้าชายด่วน# กษัตริย์ไทย#หามันให้เจอแล้วจะรู้ความจริง#ไม่จริงให้ประหารครับ#
ผมอยากทราบว่า ผมสมัครทหารกองหนุนได้ไหมครับ แล้วเปิดวันไหนหรอครับผมสอบมา 3 ครั้งแล้วของนักเรียนนายสิบ ผมสอบไม่ติดเลย ตังใจแล้วสุดๆๆเสียใจแต่ก็ต้องสู้ต่อไป ประจำการอยู่ที่กองร้อยกองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ฝากฝึกทหารม้ารถถังสระบุรี พ่อของผมที่ฝึกอบรมมาได้ดีทุกวันนี้ก็เพราะคนนี้เลย ร้อยเอก สุริยา พูลภักดี อยากจะสอบเป็นทหารกองหนุนเหล่าม้า เปิดรับเมือไรคับ
โรงเรียนทหารในกองทัพไทย ไว้ในลิ้งค์นี้หมดแล้ว เชิญรับชมได้เลยครับ เพื่อดูศึกษา ว่าใจอยากไปเรียนที่ไหน มีทั้งผู้หญิงและชาย https://web.facebook.com/watch/Good.Man.Thailand.009/1180148698996648/