กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ พล.ม.2 รอ. กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ

14/04/2023

กองพลทหารม้าที่ 2 รั 1

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.65 เกิดฝนตกในพื้นที่ กทม. พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.1 รอ., ม.พัน.29 รอ., ส.พัน.12 และ ร้อย.สห.สนาม 4ฯ  ...
26/08/2022

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.65 เกิดฝนตกในพื้นที่ กทม. พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.1 รอ., ม.พัน.29 รอ., ส.พัน.12 และ ร้อย.สห.สนาม 4ฯ
จัดกำลังพลชุดจิตอาสาช่วยเหลือ ปชช. อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณ ถ.พหลโยธิน, ถ.ราชวิถี และใต้ทางขึ้นทางพิเศษศรีรัช เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของ ปชช. และจัดชุดช่างเคลื่อนที่เตรียมให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่กำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ
#กองพลทหารม้าที่2 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ
#จิตอาสาทหารม้าสนามเป้า

25/08/2022
เมื่อ 23 ส.ค. 65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.3 รอ.  จัดกำลังพลจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ดำเนินการเก็บสิ่...
23/08/2022

เมื่อ 23 ส.ค. 65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.3 รอ.
จัดกำลังพลจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ดำเนินการเก็บสิ่งปฏิกูล และกำจัดวัชพืช
บริเวณ สีลมซอย 5 ซอยละลายทรัพย์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
#กองพลทหารม้าที่2 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ
#จิตอาสาทหารม้า

เมื่อ 23ส.ค.65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.พัน.29 รอ.   จัดกำลังพลจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับจิตอาสาภาคประชาชน ดำเนินการกำจัด...
23/08/2022

เมื่อ 23ส.ค.65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.พัน.29 รอ.
จัดกำลังพลจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับจิตอาสาภาคประชาชน ดำเนินการกำจัดวัชพืช และเก็บขยะ

บริเวณ ลำกระโดง ซอย พึ่งมี 30 สุขุมวิท 93 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ในลำคลอง

เมื่อ 23 ส.ค.65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.11 รอ. จัดกำลังพลกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กอ.รมน.จว.อ.ย., อุทยานประวัติศาสต...
23/08/2022

เมื่อ 23 ส.ค.65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.11 รอ. จัดกำลังพลกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กอ.รมน.จว.อ.ย., อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ อบต.บ้านป้อม
ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มระดับสูงขึ้น จากผลกระทบพายุดีเปรสชันมู่หลาน สนับสนุนวัดกษัตราธิราชวรวิหาร ดำเนินการบรรจุทรายใส่กระสอบ เพื่อใช้เสริมความแข็งแรงให้กับพนังกั้นน้ำ เตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มระดับสูงขึ้น
ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา

เมื่อ 19 ส.ค. 65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.1 รอ.   จัดกำลังพลจิตอาสา บรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ สำนักการระบายน้ำกรุงเทพฯ แล...
20/08/2022

เมื่อ 19 ส.ค. 65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.1 รอ.
จัดกำลังพลจิตอาสา บรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ สำนักการระบายน้ำกรุงเทพฯ และจิตอาสาภาคประชาชน
เก็บขยะที่กีดขวางทางระบายน้ำ และกำจัดวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในห้วงที่มีฝนตกหนัก ภายในบริเวณคลองพระโขนง สถานีสูบน้ำพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
#กองพลทหารม้าที่2 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ

เมื่อ 19 ส.ค.65 พล.ม.2 รอ. โดย ส.พัน.12 จัดกำลังพลจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ สำนักงานเขตลาดกระบัง  ดำเนินการวางแนว...
20/08/2022

เมื่อ 19 ส.ค.65 พล.ม.2 รอ. โดย ส.พัน.12 จัดกำลังพลจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ สำนักงานเขตลาดกระบัง
ดำเนินการวางแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมถนนทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมาได้
บริเวณใต้สะพานวัดราชโกษา ถ.ขุมทอง-ลำต้อยติ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
#กองพลทหารม้าที่2 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ

19/08/2022

#วันนี้ในอดีต
วันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๙
“...ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้...”
พระราชสัจจะจากดวงพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ที่จะมีพระราชดำรัสกับประชาชนในขณะนั้น ระหว่างวันเสด็จพระราชดำเนิน จากสยามสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล สวรรคตกระทันหัน ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ ในวันเดียวกัน รัฐสภาลงมติเป็นเอกฉันท์อัญเชิญ “สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช” ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ สืบต่อไป

แต่เนื่องจากยังมีพระราชกิจด้านการศึกษา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยแห่งเดิม แต่เปลี่ยนสาขาจากวิทยาศาสตร์ ไปเป็นสาขาสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์

เดิมทีรัชกาลที่ ๙ ทรงตั้งพระราชหฤทัยว่าจะทรงครองราชสมบัติ แค่ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบรมเชษฐาธิราชเท่านั้น เพราะยังทรงพระเยาว์และไม่เคยเตรียมพระองค์ในการเป็นพระมหากษัตริย์มาก่อน แต่ก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้น ที่ทรงจดจำไม่มีวันลืม คือ เหตุการณ์เมื่อ ๗๔ ปีก่อน

พระราชนิพนธ์บันทึกประจำวันบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ระหว่างวันเสด็จพระราชดำเนิน จากสยามสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คงพอจะสะท้อนให้เห็นถึงความรักของประชาชน ที่พร้อมใจส่งเสด็จอย่างมืดฟ้ามัวดิน เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๙

“...วันนี้ถึงวันที่เราจะต้องจากไปแล้ว พอถึงเวลาก็ลงจากพระที่นั่งพร้อมกับแม่ ลาเจ้านายฝ่ายใน ณ พระที่นั่งชั้นล่างนั้นแล้ว ก็ไปยังวัดพระแก้วเพื่อนมัสการลาพระแก้วมรกต และพระภิกษุสงฆ์ ลาเจ้านายฝ่ายหน้า ลาข้าราชการทั้งไทยและฝรั่ง แล้วก็ไปขึ้นรถยนต์ ตลอดทางที่รถพระที่นั่งแล่นผ่านฝูงชนที่มาส่งเสด็จอย่างล้นหลาม ได้ทอดพระเนตรเห็นประชาชนที่แสดงความจงรักภักดี บางแห่งใกล้จนทอดพระเนตรเห็นดวงหน้าและแววตาชัด ที่บ่งบอกถึงความเสียขวัญอย่างใหญ่หลวง ทั้งเต็มไปด้วยความรักและห่วงใย อันเป็นภาพที่ทำให้อยากรับสั่งกับเขาทุกคน ถึงความหวังดีที่ทรงเข้าพระทัย และขอบใจเขาเช่นกัน ขวัญของคนเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าขาดกำลังใจ ถ้าขวัญเสียมีแต่ความหวาดระแวง ประเทศจะมีแต่ความอ่อนแอและแตกสลาย

พอรถแล่นออกไปได้ไม่ถึง ๒๐๐ เมตร มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาหยุดรถแล้วส่งกระป๋องให้เราคนละใบ ราชองครักษ์ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้น บางทีจะเป็นลูกระเบิด เมื่อมาเปิดดูภายหลังปรากฏว่าเป็นทอฟฟี่ที่อร่อยมาก ตามถนนผู้คนช่างมากมายเสียจริง ๆ ที่ถนนราชดำเนินกลาง ราษฎรเข้ามาใกล้จนชิดรถที่เรานั่ง กลัวเหลือเกินว่าล้อรถของเราจะไปทับแข้งทับขาใครเข้าบ้าง รถแล่นฝ่าฝูงคนไปได้อย่างช้าที่สุด ถึงวัดเบญจมบพิตร รถแล่นเร็วขึ้นได้บ้าง ตามทางที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงโห่ร้องถวายพระพรได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดัง ๆ เข้าพระกรรณ์ ว่า....”

“...ในหลวง อย่าละทิ้งประชาชน....”

อยากจะร้องบอกเขาลงไปว่า “...ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้...”

ในหนังสือสมุดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โปรดเกล้าฯ จัดทำขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๑๑ มีความบางตอนกล่าวถึงผู้ที่ร้องขอว่าในหลวงอย่าละทิ้งประชาชนว่า

“...เป็นที่น่าประหลาดว่า ต่อมาอีกประมาณ ๒๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพบชายที่ร้องตะโกนทูลพระองค์ไม่ให้ทิ้งประชาชนนั้นเป็นพลทหาร และในปัจจุบันเขาออกไปทำนาอยู่ในต่างจังหวัด เขากราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่ทรงทิ้งราษฎร

เขาทูลว่าตอนที่เขาร้องไปนั้น เขารู้สึกว้าเหว่และใจหาย ที่เห็นพระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จไปจากเมืองไทย กลัวจะไม่เสด็จกลับมาอีก เพราะคงจะทรงเข็ดเมืองไทย เห็นเป็นเมืองที่น่ากลัวน่าสยดสยอง เขาดีใจมากที่ได้เฝ้าฯ อีก กราบบังคมทูลถามว่า

“...ท่านคงจำผมไม่ได้ ผมเป็นคนร้องไม่ให้ท่านทิ้งประชาชน...”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับสั่งถามว่า “...เราน่ะรึที่ร้อง ?...”

“...ใช่ครับ ตอนนั้นเห็นหน้าท่านเศร้ามาก กลัวจะไม่กลับมา จึงร้องไปเหมือนคนบ้า...”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบ “...นั่นแหละ ทำให้เรานึกถึงหน้าที่ จึงต้องกลับมา….”

หมายเหตุ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมายถึง “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

19/08/2022
เมื่อวันที่ 18 ส.ค.65 เกิดฝนตกในพื้นที่ กทม. พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.3 รอ., ม.พัน.29 รอ., ส.พัน.12, ร้อย.บก.พล.ฯ และร้อย....
18/08/2022

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.65 เกิดฝนตกในพื้นที่ กทม. พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.3 รอ., ม.พัน.29 รอ., ส.พัน.12, ร้อย.บก.พล.ฯ และร้อย.สห.สนามที่ 4ฯ
จัดกำลังพลชุดจิตอาสาช่วยเหลือ ปชช. อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณใต้ทางขึ้นทางพิเศษศรีรัช, ถ.พหลโยธิน, ถ.ราชวิถี หน้า รพ.ราชวิถี และ รพ.พระมงกุฎ และ ถ.ทหาร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของ ปชช.
#กองพลทหารม้าที่2 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ
#จิตอาสาทหารม้า

18/08/2022
เมื่อ 17 ส.ค. 65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.17 รอ.  จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยสำรองปริมาณโลหิตในสถาน...
18/08/2022

เมื่อ 17 ส.ค. 65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.17 รอ.
จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยสำรองปริมาณโลหิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภาชี ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 4,050 ซีซี
#กองพลทหารม้าที่ 2รักษาพระองค์ฯ

เมื่อ 17 ส.ค. 65 พล.ม.2 รอ. โดย .ม.1 พัน.17 รอ.  จัดกำลังพลจิตอาสาทำกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "    โดยทำความ...
18/08/2022

เมื่อ 17 ส.ค. 65 พล.ม.2 รอ. โดย .ม.1 พัน.17 รอ.
จัดกำลังพลจิตอาสาทำกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "
โดยทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน เพื่อให้เกิดความสวยงาม บริเวณวัดพิกุลแก้ว หมู่ 1 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก
#กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ

เมื่อ 16 ส.ค.65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.5 พัน.23 รอ.   จัดชุดจิตอาสาลงพื้นที่ตลาดวัดพระพุทธฉาย หมู่ที่ 1 ต.หนองปลาไหล อ.เมือง...
17/08/2022

เมื่อ 16 ส.ค.65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.5 พัน.23 รอ.
จัดชุดจิตอาสาลงพื้นที่ตลาดวัดพระพุทธฉาย หมู่ที่ 1 ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19
เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว ตระหนักถึงการป้องกันการระบาด ตามมาตรการ "การ์ดอย่าตก" พร้อมกันนี้ได้แจกจ่ายเจลล้างมือ ให้กับพ่อค้าแม่ค้า
#กองพลทหารม้าที่2 รักษาพระองค์ฯ

เมื่อ 16 ส.ค. 65 ศบภ.พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.11 รอ. จัดกำลังพลกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย พร้อม รดส.ขนาดใหญ่ ร่วมกับ กอ.รมน.จว...
17/08/2022

เมื่อ 16 ส.ค. 65 ศบภ.พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.11 รอ. จัดกำลังพลกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย พร้อม รดส.ขนาดใหญ่ ร่วมกับ กอ.รมน.จว.อ.ย. สนับสนุน อบต.บ้านป้อม
ดำเนินการติดตั้งพนังกั้นน้ำสแตนเลส สูง 2 เมตร ระยะทางยาว 150 ม. และบรรจุกระสอบทราย ทำพนังกั้นน้ำ บริเวณ พื้นที่วัดไชยวัฒนาราม เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มระดับสูงขึ้น
ณ วัดไชยวัฒนาราม ต.บ้านป้อมม จ.พระนครศรีอยุธยา
#กองพลทหารม้าที่2 รักษาพระองค์ฯ

13/08/2022
“บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เดือนมหามงคล เฉลิมพระชนม พรรษา” พล.ม.2 รอ. ร่วมกับคณะแพทย์ ศาสตร์วชิรพยาบาล จัดกิจ...
12/08/2022

“บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เดือนมหามงคล เฉลิมพระชนม พรรษา”

พล.ม.2 รอ. ร่วมกับคณะแพทย์ ศาสตร์วชิรพยาบาล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใน 12 สิงหาคม 2565 โดยได้นำกำลังพล และครอบครัว พร้อมทั้งมวลชนของหน่วย จำนวน 200 คน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองปริมาณโลหิต ในการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร พล.ม.2 รอ. ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 61,650 ซีซี
#กองพลทหารม้าที่2 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ

“ถวายเป็นพระราชกุศล เดือนมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา”   เนื่องในโอกาสเดือนมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนาง...
12/08/2022

“ถวายเป็นพระราชกุศล เดือนมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา”

เนื่องในโอกาสเดือนมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใน 12 สิงหาคม 2565
พล.ต.อาจิณ ปัทมจิตร ผบ.พล.ม.2 รอ. ได้นำข้าราชการในสังกัด พล.ม.2 รอ. คณะสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พล.ม.2 รอ. และมวลชนของหน่วย ร่วมใจ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์, ตักบาตรพระสงฆ์ 20 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล, พิธีถวายเครื่องราชสักการะ, ถวายพระพรชัยมงคล และ ร่วมลงนามถวายพระพร ณ แหล่งสมาคมนายทหาร พล.ม.2 รอ. พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนกำลังพลและครอบครัวร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ผ่านเว็บไซท์หน่วยราชการในพระองค์
#กองพลทหารม้าที่2 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ

12/08/2022
12/08/2022

ถ้าไม่มีใครดู ฉันจะดูเอง’
การอนุรักษ์ ‘โขน’ เป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงตระหนักถึงความสำคัญ

เห็นได้จากเมื่อเสด็จพระราชดำเนินยังต่างประเทศ หากต้องมีการแสดง มักทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ นำการแสดง ‘โขน’ ไปแสดงให้ประจักษ์สู่สายตาชาวโลกอยู่เสมอ

เช่นเดียวกับในงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะในประเทศ ก็ทรงเลือกให้มีการแสดง ‘โขน’ รวมอยู่ด้วยหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ ‘โขน’ ได้รับการบันทึกไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2539 เมื่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ บิล คลินตัน เดินทางมาพร้อมด้วยภริยา ฮิลลารี คลินตัน ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการต้อนรับในรูปแบบรัฐพิธี พระราชทานเลี้ยงในพระบรมมหาราชวัง

ในงานพระราชทานเลี้ยงค่ำนั้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดการแสดงโขนรามเกียรติ์ ชุด ‘ยกรบ’ เฉพาะพระพักตร์ ซึ่งมีความกระชับ น่าสนใจ และเห็นกระบวนทัพเสนาลิงอันยิ่งใหญ่ตระการตา ณ บริเวณสนามหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เนื่องจากทรงมีพระราชประสงค์ให้แขกต่างถิ่นที่มาเยือน ได้เห็นว่าประเทศไทยมีมรดกศิลปวัฒนธรรมอันงดงามไม่เหมือนกับชาติใดในโลก ทั้งสองพระองค์ยังได้พระราชทานคำอธิบายโขนกับพระราชอาคันตุกะทั้งสองอย่างเป็นกันเองระหว่างการแสดง
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงใส่พระทัยศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยแขนงนี้เป็นอันมาก

"เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกราบบังคมทูลว่า ช่วงนี้โขนค่อนข้างซบเซา ไม่มีคนดูเลย จะทำอย่างไรดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงบอกว่า ‘ถ้าไม่มีใครดู แม่จะดูเอง’ ก็เป็นเหตุให้มีการแสดงโขนไปแสดงตามพระตำหนักต่างๆ ที่ทรงแปรพระราชฐานไปเพื่อประทับทรงงาน เช่นที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ทรงนำโขนไปแสดงในงานเลี้ยงขอบคุณประชาชนและพระราชองครักษ์ เป็นต้น


#กว่าจะเป็นไทยในวันนี้
#ถอดราก

12/08/2022

ในหลวง พระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ พร้อมลายพระราชหัตถ์"รักของแม่ สู่ผืนแผ่นดินไทย" และข้อความสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" พิมพ์บนปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ 21 ส.ค. 2562 แสดงให้เห็นถึงสายใยความรักของแม่ที่มีต่อลูก และความกตัญญูกตเวทิตาที่ลูกทุกคนต้องทำนุบำรุงด้วยความเคารพรักเช่นเดียวกัน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพระราชทานแก่ผู้ที่มาร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลดังกล่าว และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ อักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจ ลายพระราชหัตถ์ "รักของแม่ สู่ผืนแผ่นดินไทย" และข้อความสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" พิมพ์บนปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ โดยภายในเล่มพิมพ์บทความ พระราชปณิธาน "ธรรมิกราชินี" ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชศรัทธาอันมั่นคงแน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนามานับแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อทรงดำรงพระราชสถานะเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก็ยิ่งทรงพระราชหฤทัยใส่ศึกษาและปฏิบัติตามหลักการแห่งพระพุทธธรรมมากยิ่งขึ้นโดยลำดับ พระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งทรงพาพระราชโอรส-ธิดา ไปทรงนมัสการ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และทรงสนทนาธรรมกับพระเถรานุเถระอยู่เสมอ อีกทั้งทรงนำหลักธรรมเหล่านั้นมาเป็นแนวทางแห่งการครองพระราชจริยวัตร การปฏิบัติพระราชกรณียกิจ การอบรมอภิบาลดูแลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ตลอดจนการพระราชทานพระราโชวาทและพระราชดำรัสแก่ปวงพสกนิกร ดังปรากฏชัดจากพระราโชวาทและพระราชดำรัสหลายองค์ อันบ่งชี้ถึงพระราชปณิธานแห่งความเป็น "ธรรมิกราชินี"

#ทรงพระเจริญ #แม่แห่งชาติ #ธรรมราชินี
#90พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
#ด้วยรักแห่งแผ่นดิน
#ชมนิทรรศการด้วยรักแห่งแผ่นดิน
#1ถึง15สค65บริเวณถนนราชดำเนินกลาง

"จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล"เมื่อวันที่ 11 ส.ค.65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.3 รอ.    จัดกำลังพลจ...
12/08/2022

"จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล"

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.3 รอ.
จัดกำลังพลจิตอาสาฯ ร่วมกับ สำนักงานเขตยานนาวา จัดกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
ปลูกต้นไม้ล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565
ณ ชุมชนปากคลองช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
#กองพลทหารม้าที่2 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.65 เกิดฝนตกในพื้นที่ กทม. พล.ม.2 รอ. จัดกำลังพลชุดจิตอาสาช่วยเหลือ ปชช.  อำนวยความสะดวกด้านการจราจร...
11/08/2022

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.65 เกิดฝนตกในพื้นที่ กทม. พล.ม.2 รอ. จัดกำลังพลชุดจิตอาสาช่วยเหลือ ปชช.
อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณใต้ทางขึ้นด่วนพิเศษศรีรัช, ถ.พหลโยธิน ซอย 2,ใต้ทางด่วน รร. สามเสน, ถ.ราชวิถี หน้า รพ.ราชวิถี เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของ ปชช.
#จิตอาสาทหารม้าสนามเป้า
#กองพลทหารม้าที่2 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ

11/08/2022

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา

ในวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลาโดยประมาณ ๑๗.๐๐ น.
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

ขอความร่วมมือยังคงสวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
โดยรับชมเทปบันทึกบรรยากาศประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ ผ่านทางเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

#วันแม่แห่งชาติ
#เฝ้ารับเสด็จ
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

10/08/2022

ถุงยังชีพพระราชทาน แบ่งเป็น 3 ประเภท

1. ถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงและสีส้ม สำหรับผู้ประสบอุทกภัยทั่วไปในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเล็กน้อย แต่ครอบคลุมบริเวณกว้างซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ถุงยังชีพ ฯ จำนวนมากในคราวเดียว โดยสีม่วง เป็นสีประจำวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสีส้มเป็นสีประจำวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ภายในบรรจุสิ่งของสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ยาตำราหลวง สบู่ ยาสีฟัน ไฟฉาย ฯลฯ

2. ถุงยังชีพพระราชทานสีน้ำเงิน สำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมาก มีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง และไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ หรือมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นด้วย ภายในบรรจุสิ่งของเพิ่มเติมจากถุงยังชีพพระราชทานสีส้มและสีม่วง ได้แก่ เสื้อผ้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ

3. ถุงยังชีพพระราชทานสีเหลือง สำหรับพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย นอกจากอาหารและสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ภายในยังบรรจุสิ่งของสำหรับพระภิกษุสงฆ์ อาทิ ผ้าสบงจีวร ผ้าเช็ดตัวพระ ยาตำราหลวง มุ้ง ฯลฯ

ในความทุกข์ร้อนจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าของประชาชนคนไทย แม้จะสร้างความยากลำบากให้แก่ ผู้ประสบอุทกภัยจนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ในสถานการณ์นั้นพวกเขาไม่เคยต้องโดดเดี่ยว

ที่มา : วารสารเพื่อนพึ่งพา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มี.ค. - เม.ย. 2563

#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#ถุงยังชีพพระราชทาน
#มูลนิธิพึ่งภายามยาก
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

เมื่อ 9 ส.ค.65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.3 รอ.   จัดกำลังพลจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ สำนักงานเขตยานนาวา และประชาชนใน...
09/08/2022

เมื่อ 9 ส.ค.65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.3 รอ.
จัดกำลังพลจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ สำนักงานเขตยานนาวา และประชาชนในพื้นที่ ทำความสะอาด เก็บสิ่งปฏิกูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
บริเวณ คลองตาห่วง ถนนพระรามที่ 3 เขตยานนาวา กทม.
#กองพลทหารม้า2 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ

เมื่อ 9 ส.ค. 65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.พัน.29 รอ.   จัดกำลังพลจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ จิตอาสาภาคประชาชนในพื้นที่ ดำเ...
09/08/2022

เมื่อ 9 ส.ค. 65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.พัน.29 รอ.
จัดกำลังพลจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ จิตอาสาภาคประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการกำจัดวัชพืช และเก็บสิ่งปฏิกูล เพื่อเปิดทางน้ำไหล
บริเวณ ลำกระโดง ซอย วชิรธรรม 29/1 สุขุมวิท101/1 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
#กองพลทหารม้าที่2 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ

เมื่อ 9 ส.ค. 65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.1 รอ.  จัดกำลังพลจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสา ลอกท่อระบายน้ำ เ...
09/08/2022

เมื่อ 9 ส.ค. 65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.1 รอ.
จัดกำลังพลจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสา ลอกท่อระบายน้ำ เก็บขยะและกำจัดวัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำไหล เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนัก
ณ ชุมชน แฟลตเฉลิมลาภ เขตพญาไท กรุงเทพฯ
#กองพลมหารม้าที่2 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ

08/08/2022
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อ...
04/08/2022

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

03/08/2022

ที่อยู่

206 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
Bangkok
10400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอคำปรึกษาทางโรงบาลหน่อย .ผมโดนมอมยา.ทำของใส่.มีเทคโนโลยีบางอย่างอยู่ในร่างกาย..มีเครื่องมือทางการแพทย์..มาเกี่ยว..กระโหลกโดนเจาะเป็นรอยรูเข็ม...ดวงตา2ข้าง..โดนเจาะเปลือกตาขาวเป็นรูเข็ม..ดวงตาข้างซ้ายมีรูเข็ม2รูดวงตาข้างขวามีรูเข็ม1รูในรูเข็มเหมือนมีบางสิ่งฝังอยู่แก้มข้างซ้ายมีรอยเข็มเจาะ.
จมูก:เพดานในโพงจมูกมีสิ่งแปลกปลอมฝังอยู่(อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก)ฝังอยู่
ลำคอ:ต่อมที่คอข้างขวาบอมมีบางสิ่งสิ่งแปลกปลอมฝังอยู่
กระเพาะ:มีสิ่งแปลกปลอมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกติดอยู่
หู:แก้วหูผมแตกข้างขวาแล้วรู้สึกว่าเหมือนมีบางอย่างอยู่ในหู
ทวารหนัก:ตูดผมซีกเกือบ4นิวมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกบางอย่างฝังติดอยู่ในทวารมีอาการและฝังติดอยู่ใต้กระดูกก้นตูดมีอาการจากของสิ้งนี้คือมันกระตุกสั้นเวลาถ่ายท้องทำให้ถ่ายแล้วเลือดออก
มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกบางอย่างฝังติดอยู่(มีอุปกรณ์ฝังติดทั่วในร่างกาย
อาการ:ร่างกายมีอาการกะตุกกล้ามเนื้อร่างกายกระตุกไปทั้งร่างกาย
ดวงตา:รอยรูเข็มที่โดนเจาะรูสึกปวดเจ็บคันลูกตา
สำคัญคือผมจะเป็นบาทยักตายแล้ว
ผมอยากรู้ว่าโรงพยาบาลใดทำของใส่ผม
(นายทวีศักดิ์ สายคำ)
หลังข้างซ้ายโดนเจาะมีรูเข็มขนาดใหญ่:รู้สึกมีบางสิ่งอยู่ในหลอดเลือดในหัวใจไม่มีโรงบาลใดในกทม..ออกมารับผิดชอบคับผมโดนชายหญิงใน(กทม)วางยามอมยาแล้วโดนโรงบาลในกรุงเทพทำของใส่เมือนทำของแกล้งผม...เครื่องมืองทางการแพทย์...มาเกี่ยวข้องแต่ไม่มีโรงพยาบาลใดออกมารับผิดชอบเลยคับ
ช่วยเช็คเฟสข้อมูลเพจนี้ให้หน่อยครับว่าเขาอยู่เบื้องหลังเหตุการม๊อบทั้งหมดหรือไม่ ชื่อเฟสบุ๊ค Nachita Amnatdaychanon
หัวเข็มขัดคาวบอย NCO
พนักงานไฟฟ้าหรือพลังงานอินเตอร์เน็ตเข้าไปดู พลทหารม้า 27 รักษาทุกพระองค์ได้งานตัวด่วน
กองพลทหารม้า ที่ 27 รักษาทุกพระองค์รายงานตัวด่วน
กองทัพทหารม้า 27 รักษาทุกพระองค์ รายงานตัวด่วน
ตอนนี้ทหารม้า กองทัพรักษาพระองค์ 27 ทำไมติดต่อไม่ได้
รักทหาร ม้า ปมเคยสังกัด กรม ม.2 จทบ.อตครับผม
ขอทราบชื่อ.ทหารใหม่1/63ได้มั้ยครับ
ฝากโพสต์หน่อยครับ Thailand smart soldier strong man challenge 2
#ตามหาตัวไอ้ฟ้าชายด่วน # กษัตริย์ไทย #หามันให้เจอแล้วจะรู้ความจริง #ไม่จริงให้ประหารครับ #
ผมอยากทราบว่า ผมสมัครทหารกองหนุนได้ไหมครับ แล้วเปิดวันไหนหรอครับผมสอบมา 3 ครั้งแล้วของนักเรียนนายสิบ ผมสอบไม่ติดเลย ตังใจแล้วสุดๆๆเสียใจแต่ก็ต้องสู้ต่อไป ประจำการอยู่ที่กองร้อยกองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ฝากฝึกทหารม้ารถถังสระบุรี พ่อของผมที่ฝึกอบรมมาได้ดีทุกวันนี้ก็เพราะคนนี้เลย ร้อยเอก สุริยา พูลภักดี อยากจะสอบเป็นทหารกองหนุนเหล่าม้า เปิดรับเมือไรคับ
#}