Clicky

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระอง

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระอง พล.ม.2 รอ. กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระอง

เปิดเหมือนปกติ

17/04/2022

#วันนี้ในอดีต
๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๒๗๗
วันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระมหากษัตริย์พระองค์เดียว แห่งกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีพระนามเดิมว่า สิน เป็นคนไทยเชื้อสายจีน เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรธนบุรี และเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวของราชอาณาจักรนั้น

ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ มีชาวจีนแต้จิ๋วคนหนึ่ง เป็นผู้อพยพมาจากเมืองเฉิงไห่ ซัวเถา ครั้นเมื่อถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๒๗๗ มีบุตรชายคนหนึ่ง ได้ชื่อว่า สิน เกิดแต่นางนกเอี้ยง ซึ่งเป็นชาวไทย ต่อมาได้รับเฉลิมพระนามเป็นกรมพระเทพามาตย์ สำหรับถิ่นกำเนิดของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นน่าจะเกิดในแถบภาคกลางมากกว่าเมืองตาก ซึ่งมักว่ากันว่าอยู่ในกรุงศรีอยุธยา

ต่อมา เจ้าพระยาจักรีผู้มีตำแหน่งสมุหนายกเห็นบุคลิกลักษณะ จึงขอไปเลี้ยงไว้เหมือนบุตรบุญธรรม ตั้งแต่ครั้งยังเยาว์วัย ได้รับการศึกษาขั้นต้นจากสำนักวัดโกษาวาส (วัดคลัง) และบรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ ๑๓ ปี ที่วัดสามพิหาร หลังจากสึกออกมาแล้ว ได้เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็ก และอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่ออายุครบ ๒๑ ปีตามขนบประเพณี ของไทยบวชอยู่ ๓ พรรษา หลังจากสึกออกมาได้เข้ารับราชการ ต่อกรมมหาดไทยที่ศาลหลวงในกรมวัง

ต่อมาในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศน์) พระมหากษัตริย์ไทยองค์ที่ ๓๔ รัชกาลสุดท้ายแห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา จึงได้รับบรรดาศักดิ์เป็นหลวงยกกระบัตรเมืองตากจนได้เป็นพระยาตาก ในเวลาต่อมา หลังจากนั้นได้ถูกเรียกตัวเข้ามาในกรุงศรีอยุธยา เพื่อแต่งตั้งไปเป็น พระยาวชิรปราการ เจ้าเมืองกำแพงเพชรแทนเจ้าเมืองคนเก่าที่ถึงแก่อนิจกรรมลงในปี ๒๓๑๐

จากนั้นเกิดการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในปี ๒๓๑๐ พระยาวชิรปราการ (ยศในขณะนั้น) ทรงกอบกู้เอกราชเริ่มแต่ในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๓๐๙ พระองค์เห็นว่ากรุงศรีอยุธยาคงต้องเสียทีแก่พม่า จึงตัดสินใจรวบรวมทหารกล้าราว ๕๐๐ คน ตีฝ่าวงล้อมทหารพม่า โดยตั้งใจว่าจะกลับมากู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนให้ได้โดยเร็ว ทรงเข้ายึดเมืองจันทบุรี เริ่มสะสมเสบียงอาหาร อาวุธ กำลังทหาร เพื่อเข้าทำการกอบกู้กรุงศรีอยุธยา

กรุงศรีอยุธยาแตก เมื่อวันอังคาร ที่ ๗ เมษายน ๒๓๑๐ และพระองค์สามารถกู้กลับคืนมาได้ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๓๑๐ รวมใช้เวลารวบรวมผู้คนจนเป็นทัพใหญ่กลับมากู้ชาติด้วยระยะเวลาเพียง ๗ เดือนเท่านั้น

เมื่อทรงจัดการบ้านเมืองเรียบร้อยพอสมควร บรรดาแม่ทัพ นายกอง ขุนนาง ข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน ตลอดทั้งสมณะพราหมณาจารย์และอาณาประชาราษฎร์ทั้งหลาย จึงพร้อมกันกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงปราบดาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ ณ วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๓๑๐

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
16/04/2022

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

เมื่อ 13 เม.ย.65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.5 พัน.23 รอ.  จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย และรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำให้ก...
13/04/2022

เมื่อ 13 เม.ย.65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.5 พัน.23 รอ.
จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย และรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี ที่ประสบภัยแล้ง ขาดน้ำในการอุปโภค - บริโภค

เมื่อ 13 เม.ย. 65 พล.ม.2 รอ. โดย รอง ผบ.ม.5 รอ.   พร้อมด้วย ขนส่งจังหวัดสระบุรี เทศกิจจังหวัดสระบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมจุ...
13/04/2022

เมื่อ 13 เม.ย. 65 พล.ม.2 รอ. โดย รอง ผบ.ม.5 รอ.
พร้อมด้วย ขนส่งจังหวัดสระบุรี เทศกิจจังหวัดสระบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565
ณ จุดบริการประชาชน บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นจุดบริการประชาชนของ ม.5 รอ. เพื่อมอบสิ่งของอุปโภค - บริโภคให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน

เมื่อ 13 เม.ย. 65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.5 รอ.   จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ดำเนินการบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหาสงกรานต์ ...
13/04/2022

เมื่อ 13 เม.ย. 65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.5 รอ.
จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ดำเนินการบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหาสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2565
ณ ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สภากาชาด รพ.สระบุรี ปริมาณโลหิตที่บริจาคได้ จำนวน 4,950 ซีซี

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
11/04/2022

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

“ สงกรานต์ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน “เมื่อ 111800 เม.ย.65พ.อ.ศรัณย์ รอดบุญธรรม รองผบ.พล.ม.2 รอ.(1) ผู้แทน ผบ.พล.ม.2 ...
11/04/2022

“ สงกรานต์ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน “
เมื่อ 111800 เม.ย.65พ.อ.ศรัณย์ รอดบุญธรรม รองผบ.พล.ม.2 รอ.(1) ผู้แทน ผบ.พล.ม.2 รอ. , พ.อ.ภาสกร กุลรวิวรรณ ผบ.ม.1 รอ. และ พ.ท.วรสิทธิ์ เกตุเจริญ ผบ.ม.1 พัน.1 รอ. ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2565
เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับกำลังพล ในการปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน ในการเดินทาง พร้อมทั้งได้มอบน้ำดื่ม ,เจลแอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย ให้กับพี่น้องประชาชน ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เขตปทุมวัน กทม. การปฏิบัติเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยครับ

เมื่อ 11 เม.ย.65 พล.ม.2 รอ.โดย ม.1 พัน.1 รอ.   จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ สถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง),สถานีตำรวจรถไฟนพว...
11/04/2022

เมื่อ 11 เม.ย.65 พล.ม.2 รอ.โดย ม.1 พัน.1 รอ.
จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ สถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง),สถานีตำรวจรถไฟนพวงศ์ และตำรวจ ปคม.
จัดตั้งจุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลวันสงกรานต์ "สงกรานต์ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน" เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยการแจกหน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์, น้ำดื่มและให้บริการช่วยเหลือประชาชนในการเดินทาง
ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) เขตปทุมวัน กทม.

เมื่อ 11 เม.ย. 65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.17 รอ.,ม.4 พัน.25 รอ.,ม.5 พัน.23 รอ.   จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ดำเนินการร่...
11/04/2022

เมื่อ 11 เม.ย. 65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.17 รอ.,ม.4 พัน.25 รอ.,ม.5 พัน.23 รอ.
จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ดำเนินการร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
ณ ธนาคารโลหิต ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สาธารณสุข โรงพยาบาลสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โดยบริจาคได้ปริมาณโลหิตบริจาค จำนวน 11,700 ซีซี

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
11/04/2022

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

11/04/2022
Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
10/04/2022

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1's post
09/04/2022

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1's post

เมื่อ 8 เม.ย.65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.3 รอ.  จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย​ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองปริมาณโลหิต​ ในช่วงส...
08/04/2022

เมื่อ 8 เม.ย.65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.3 รอ.
จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย​ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองปริมาณโลหิต​ ในช่วงสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ​ไวรัส​โค​โร​นา ​2019 (COVID - 19)
ณ สถาบันพ​ยาธิวิทยาศูนย์อำนวยก​ารแพทย์พระ​มงกุฎเกล้า​ฯ รพ.พระ​มงกุฎ​ฯ​ กรุงเทพฯ​ ปริมาณโลหิตบริจาคโลหิตได้ จำนวน 2,700 ซีซี

เมื่อ 8 เม.ย. 65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.11 รอ.  จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาด จ.ส...
08/04/2022

เมื่อ 8 เม.ย. 65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.11 รอ.
จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาด จ.สระบุรี เพื่อช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ณ ธนาคารโลหิต ชั้น 3 อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ปริมาณโลหิตที่บริจาคได้ จำนวน 4,500 ซีซี

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
07/04/2022

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
06/04/2022

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

เมื่อ 6 เม.ย. 65 พล.ม.2 รอ.โดย ม.4 พัน.11 รอ.   จัด กพ.ชุดช่าง พร้อมเครื่องมือ และ กพ.จิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ บริษัท ส...
06/04/2022

เมื่อ 6 เม.ย. 65 พล.ม.2 รอ.โดย ม.4 พัน.11 รอ.

จัด กพ.ชุดช่าง พร้อมเครื่องมือ และ กพ.จิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ บริษัท สยามซีเมนต์กรุ๊ปจำกัด, บริษัทในเครือ SCG และ อบต.หนองไข่น้ำ ดำเนินโครงการบ้านปันสุขสำหรับช่วยเหลือ ปชช.ผู้ที่มีฐานะยากจน/พิการ/ผู้สูงอายุ ให้มีที่อยู่อาศัยมั่งคงแข็งแรง
โดยได้ทำการซ่อมแซมที่พักอาศัยบ้านเลขที่ 22 หมู่ 6 ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยมีการปฏิบัติดังนี้
- ดำเนินการติดตั้งเสาบ้านโดยใช้เหล็กกล่อง
- ดำเนินการติดตั้งพื้นบ้านโดยใช้แผ่นพื้นคอนกรีตสําเร็จรูป
- ดำเนินการติดตั้งโครงหลังคาโดยใช้เหล็กกล่อง และเหล็กรูปตัวซี

เมื่อ 6 เม.ย.65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.5 รอ.,ม.4 พัน.11 รอ.,ม.4 พัน.25 รอ.    จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับหน่วยงานราชกา...
06/04/2022

เมื่อ 6 เม.ย.65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.5 รอ.,ม.4 พัน.11 รอ.,ม.4 พัน.25 รอ.
จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภุฒิทัศน์
ณ พื้นที่ วัดบ้านรี ต.ไผ่หลิ่ว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน

เมื่อ 6 เม.ย.65 พล.ม.2 รอ.โดย ผบ.ม.5 พัน.24 รอ.มอบหมายให้ ร.ท.สายันห์ ครองบุรี เป็นผู้แทน ผบ.ม.5 รอ.ร่วมกับผู้แทนหัวหน้า...
06/04/2022

เมื่อ 6 เม.ย.65 พล.ม.2 รอ.โดย ผบ.ม.5 พัน.24 รอ.มอบหมายให้ ร.ท.สายันห์ ครองบุรี เป็นผู้แทน ผบ.ม.5 รอ.ร่วมกับผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ กระทำพิธี เนื่องใน " วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ "ประจำปี 2565 วันที่ 6 เม.ย.65 โดยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ.หอประชุมศูนย์ราชการ จ.สระบุรี

เมื่อ 6 เม.ย. 65 พล.ม.2 รอ. โดยผบ.ม.4 พัน.5 รอ. มอบให้กำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในวันที่ระลึกมห...
06/04/2022

เมื่อ 6 เม.ย. 65 พล.ม.2 รอ. โดยผบ.ม.4 พัน.5 รอ. มอบให้กำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์
ณ อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลสระบุรี จำนวนยอดโลหิตที่บริจาคได้ 4500 ซีซี

เมื่อ 6 เม.ย.65 พล.ม.2 รอ.โดย ผบ.ม.5 พัน.20 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ อ.เมืองสระบุรี,เทศบาลตำบลตะกุด,สภ.เมือ...
06/04/2022

เมื่อ 6 เม.ย.65 พล.ม.2 รอ.โดย ผบ.ม.5 พัน.20 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ อ.เมืองสระบุรี,เทศบาลตำบลตะกุด,สภ.เมืองสระบุรี,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ต.ตะกุด
จัดกิจกรรม "จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันจักรี พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดสะตือเจดีย์งาม หมู่ 6 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โดยมี นาย ศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธาน

พล.ต.อาจิณ ปัทมจิตร ผบ.พล.ม.2 รอ. พร้อมด้วยกำลังพล, คณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ม.2 รอ. และผู้แทนมวลชนของหน่วย    ร...
05/04/2022

พล.ต.อาจิณ ปัทมจิตร ผบ.พล.ม.2 รอ. พร้อมด้วยกำลังพล, คณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ม.2 รอ. และผู้แทนมวลชนของหน่วย
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ, กล่าวถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมบรมราชวงศ์จักรี เนื่องในวันที่ 6 เม.ย. เป็นวันจักรี ณ บก.พล.ม.2 รอ.

05/04/2022

ขอเชิญประชาชนชาวไทยเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
.
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพุทธยอดฟ้า
.
และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
.
วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยประมาณ
.
โปรดแต่งกายด้วยเสื้อสีหลือง และขอความร่วมมือยังคงสวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

เมื่อ 4 เม.ย. 65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.25 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับ ม.5 รอ. และ นขต.ม.5 รอ. ดำเนินกิจกรรมจิ...
04/04/2022

เมื่อ 4 เม.ย. 65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.25 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับ ม.5 รอ. และ นขต.ม.5 รอ. ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งกีฬา พล.ม.2 รอ. พื้นที่สระบุรี โดยมี ผบ.ม.5 รอ. เป็นประธานในพิธี

เมื่อ 4 เม.ย. 65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.5 พัน.20 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยสำรองปริมาณโลหิตในสถาน...
04/04/2022

เมื่อ 4 เม.ย. 65 พล.ม.2 รอ. โดย ม.5 พัน.20 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยสำรองปริมาณโลหิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ธนาคารโลหิต ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสาธารณสุข โรงพยาบาลสระบุรี ต.ปากเพียว อ.เมือง จ.สระบุรี ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 4,500 ซีซี

04/04/2022

#วันนี้ในอดีต
๑ เมษายน๒๔๔๘
“วันเลิกทาส”

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัตินั้น สยามมีทาสเป็นจำนวนกว่า ๑ ใน ๓ ของพลเมือง เพราะตามกฎหมายเดิม เมื่อพ่อแม่เป็นทาสแล้ว ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นทาสก็ตกเป็นทาสกันตั้งแต่กำเนิด และเป็นตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสพ้นจากสภาพทาส จึงสืบเชื้อสายต่อ ๆ กันไปจนถึงรุ่นหลานเหลน ให้เกิดมาเป็นทาสกันตลอดไป

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๔๑๗ รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรา “พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณลูกทาสลูกไทย” และได้ทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะทาสหลายฉบับ ออกบังคับใช้ในมณฑลต่าง ๆ เพื่อให้ลูกทาสได้เป็นไทแก่ตัว นอกจากนี้ ทรงออกประกาศประมวลกฎหมายลักษณะอาญากำหนดบทลงโทษแก่ผู้ซื้อขายทาสให้มีความผิดเช่น เดียวกับโจรปล้นทรัพย์

ทรงกระทำเป็นแบบอย่างแก่บรรดาเจ้านายและขุนนาง ในการบำเพ็ญกุศลด้วยการบริจาคพระราชทัรพย์ไถ่ถอนทาสพร้อม พระราชทานที่ทำกิน เป็นผลให้ระบบทาสที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาหลายร้อยปี ก็ได้ถูกยกเลิกไปจนหมดสิ้น ด้วยพระบรมราโชบายที่ละมุนละม่อม ทรงใช้เวลาถึง ๓๐ ปีก็ทรงเลิกทาสสำเร็จในพุทธศักราช ๒๔๔๘ สมตามพระราชปณิธานที่ได้ทรงตั้งไว้ โดยไม่มีการต่อต้านเสียเลือดเนื้อแต่อย่างใด

ข้าทาสและไพร่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งหลุดพ้นจากระบบดั้งเดิม ได้กลายเป็นราษฎรสยามและต่างมีโอกาสประกอบ อาชีพหลากหลาย

พอถึงปี ๒๔๔๘ วันที่ ๑ เมษายน ๒๔๔๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ก็ได้ออกพระราชบัญญัติเลิกทาสที่แท้จริงขึ้น เรียกว่า “พระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ. ๑๒๔” พระราชบัญญัติฉบับนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๔๔๘ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของสยาม ในขณะนั้น

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
03/04/2022

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

03/04/2022

อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว

"อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา" เป็นอาคารสุดท้ายของศิริราชที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่คนไทย โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ริเริ่มโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภคเกิดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อศูนย์การแพทย์ว่า “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2556 และชื่อกำกับภาษาอังกฤษว่า “Navamindrapobitr 84th Anniversary Building” เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2556 มีความหมายว่า“อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นใหญ่ รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา”

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงิน จำนวน 100 ล้านบาท สมทบทุนสร้าง “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2560 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเงิน จำนวน 700 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ใน “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2562 ตลอดจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนก่อสร้าง

นอกจากนี้ ยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนประชาชนร่วมบริจาคทรัพย์สิ่งของเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จพร้อมใช้ เป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของศิริราชและชาติไทย

อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เป็นอาคารสูง 25 ชั้น เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโรงพยาบาลศิริราช มีพื้นที่ใช้สอยถึง 67,551 ตารางเมตร สามารถบริการแบบเต็มศักยภาพโดยรองรับผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น 500,000 รายต่อปี ผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นอีก 20,000 รายต่อปี ขณะที่เตียง ICU เพิ่มขึ้นถึง 62 เตียง ภายในอาคารมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย แบ่งส่วนงานบริการเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ประกอบด้วยงานบริการผู้ป่วยนอก งานบริการผู้ป่วยในและงานบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ ภายในอาคารตกแต่งผลงานศิลปะที่เกี่ยวกับในหลวง ร.9 สร้างสรรค์จากเหล่าศิลปินแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการอาคารได้ชื่นชมและร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยล้นเหลือ ขณะนี้อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว

#ศิริราช
#ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
03/04/2022

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

🇹🇭"น้อมรำลึก ในพระ มหากรุณาธิคุณ"🇹🇭  พล.ต.อาจิณ ปัทมจิตร ผบ.พล.ม.2 รอ. พร้อมด้วยกำลังพล, คณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล...
01/04/2022

🇹🇭"น้อมรำลึก ในพระ มหากรุณาธิคุณ"🇹🇭

พล.ต.อาจิณ ปัทมจิตร ผบ.พล.ม.2 รอ. พร้อมด้วยกำลังพล, คณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ม.2 รอ. และผู้แทนมวลชนของหน่วย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ, กล่าวถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 67 พรรษา 2 เม.ย.2565 ณ บก.พล.ม.2 รอ.

🇹🇭"น้อมรำลึก ในพระ มหากรุณาธิคุณ"🇹🇭เมื่อ 1เม.ย.65   ม.พัน.29 รอ. กระทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี และ...
01/04/2022

🇹🇭"น้อมรำลึก ในพระ มหากรุณาธิคุณ"🇹🇭

เมื่อ 1เม.ย.65
ม.พัน.29 รอ. กระทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี และการลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน 2 เม.ย. 65 ณ บก.ม.พัน.29 รอ.

🇹🇭"น้อมรำลึก ในพระ มหากรุณาธิคุณ"🇹🇭พล.ม.2 รอ. โดย ม.1พัน.1รอ. พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย กระทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะ กล...
01/04/2022

🇹🇭"น้อมรำลึก ในพระ มหากรุณาธิคุณ"🇹🇭

พล.ม.2 รอ. โดย ม.1พัน.1รอ. พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย กระทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี และการลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน 2 เม.ย.65 ณ บก.ม.1 พัน.1 รอ.

01/04/2022

ขอเชิญประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ในวันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยประมาณ

โปรดแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง และขอความกรุณาสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างขณะรอรับเสด็จ ตลอดยังคงปฏิบัติตามมาตราการป้องกันทางสาธารณะสุข อย่างเคร่งครัด
และสามารถรับชมบรรยากาศประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผ่านทางเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ตั้งแต่เวลา เวลา ๑๗.๐๐ น.

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

ที่อยู่

206 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
Bangkok
10400

เว็บไซต์

http://www.cav2div.net/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระอง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอคำปรึกษาทางโรงบาลหน่อย .ผมโดนมอมยา.ทำของใส่.มีเทคโนโลยีบางอย่างอยู่ในร่างกาย..มีเครื่องมือทางการแพทย์..มาเกี่ยว..กระโหลกโดนเจาะเป็นรอยรูเข็ม...ดวงตา2ข้าง..โดนเจาะเปลือกตาขาวเป็นรูเข็ม..ดวงตาข้างซ้ายมีรูเข็ม2รูดวงตาข้างขวามีรูเข็ม1รูในรูเข็มเหมือนมีบางสิ่งฝังอยู่ .แก้มข้างซ้ายมีรอยเข็มเจาะ. จมูก:เพดานในโพงจมูกมีสิ่งแปลกปลอมฝังอยู่(อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก)ฝังอยู่ ลำคอ:ต่อมที่คอข้างขวาบอมมีบางสิ่งสิ่งแปลกปลอมฝังอยู่ กระเพาะ:มีสิ่งแปลกปลอมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกติดอยู่ หู:แก้วหูผมแตกข้างขวาแล้วรู้สึกว่าเหมือนมีบางอย่างอยู่ในหู ทวารหนัก:ตูดผมซีกเกือบ4นิวมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกบางอย่างฝังติดอยู่ในทวารมีอาการและฝังติดอยู่ใต้กระดูกก้นตูดมีอาการจากของสิ้งนี้คือมันกระตุกสั้นเวลาถ่ายท้องทำให้ถ่ายแล้วเลือดออก มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกบางอย่างฝังติดอยู่(มีอุปกรณ์ฝังติดทั่วในร่างกาย อาการ:ร่างกายมีอาการกะตุกกล้ามเนื้อร่างกายกระตุกไปทั้งร่างกาย ดวงตา:รอยรูเข็มที่โดนเจาะรูสึกปวดเจ็บคันลูกตา สำคัญคือผมจะเป็นบาทยักตายแล้ว ผมอยากรู้ว่าโรงพยาบาลใดทำของใส่ผม (นายทวีศักดิ์ สายคำ) หลังข้างซ้ายโดนเจาะมีรูเข็มขนาดใหญ่:รู้สึกมีบางสิ่งอยู่ในหลอดเลือดในหัวใจไม่มีโรงบาลใดในกทม..ออกมารับผิดชอบคับผมโดนชายหญิงใน(กทม)วางยามอมยาแล้วโดนโรงบาลในกรุงเทพทำของใส่เมือนทำของแกล้งผม...เครื่องมืองทางการแพทย์...มาเกี่ยวข้องแต่ไม่มีโรงพยาบาลใดออกมารับผิดชอบเลยคับ
ช่วยเช็คเฟสข้อมูลเพจนี้ให้หน่อยครับว่าเขาอยู่เบื้องหลังเหตุการม๊อบทั้งหมดหรือไม่ ชื่อเฟสบุ๊ค Nachita Amnatdaychanon
หัวเข็มขัดคาวบอย NCO
พนักงานไฟฟ้าหรือพลังงานอินเตอร์เน็ตเข้าไปดู พลทหารม้า 27 รักษาทุกพระองค์ได้งานตัวด่วน
กองพลทหารม้า ที่ 27 รักษาทุกพระองค์รายงานตัวด่วน
กองทัพทหารม้า 27 รักษาทุกพระองค์ รายงานตัวด่วน
ตอนนี้ทหารม้า กองทัพรักษาพระองค์ 27 ทำไมติดต่อไม่ได้
รักทหาร ม้า ปมเคยสังกัด กรม ม.2 จทบ.อตครับผม
ขอทราบชื่อ.ทหารใหม่1/63ได้มั้ยครับ
ฝากโพสต์หน่อยครับ Thailand smart soldier strong man challenge 2
#ตามหาตัวไอ้ฟ้าชายด่วน# กษัตริย์ไทย#หามันให้เจอแล้วจะรู้ความจริง#ไม่จริงให้ประหารครับ#
ผมอยากทราบว่า ผมสมัครทหารกองหนุนได้ไหมครับ แล้วเปิดวันไหนหรอครับผมสอบมา 3 ครั้งแล้วของนักเรียนนายสิบ ผมสอบไม่ติดเลย ตังใจแล้วสุดๆๆเสียใจแต่ก็ต้องสู้ต่อไป ประจำการอยู่ที่กองร้อยกองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ฝากฝึกทหารม้ารถถังสระบุรี พ่อของผมที่ฝึกอบรมมาได้ดีทุกวันนี้ก็เพราะคนนี้เลย ร้อยเอก สุริยา พูลภักดี อยากจะสอบเป็นทหารกองหนุนเหล่าม้า เปิดรับเมือไรคับ