กรมวิชาการเกษตร-thaidoa

กรมวิชาการเกษตร-thaidoa กรมวิชาการเกษตร

เปิดเหมือนปกติ

30/09/2020

งานประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.12 สิงหาคม 2563.ทรงพระ...
12/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
.
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
.
12 สิงหาคม 2563
.
ทรงพระเจริญ
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10/08/2020
404 Not Found

แบบเสนอความคิดเห็นต่อ
- ร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามมาตราการสุขอนามัยพืช สำหรับนำเข้าและส่งออกผลไม้ ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารรัฐประชาชนจีน พ.ศ.๒๕๖๓

ดาว์นโหลดเอกสารทั้งหมดที่http://www.doa.go.th/rubfung/ard/1742healthcert.pdf
*** ครบกำหนดรับฟังทางออนไลน์วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.

กรมวิชาการเกษตร-thaidoa's cover photo
05/08/2020

กรมวิชาการเกษตร-thaidoa's cover photo

แนะรับมือโรคต้นเน่าในข้าวโพด #ข่าวเตือนภัยเกษตร.ในระยะนี้จะมีฝนตกและฝนตกหนักบางพื้นที่ กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูก...
16/07/2020

แนะรับมือโรคต้นเน่าในข้าวโพด #ข่าวเตือนภัยเกษตร
.
ในระยะนี้จะมีฝนตกและฝนตกหนักบางพื้นที่ กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ให้หมั่นสังเกตอาการของโรคต้นเน่า มักพบแสดงอาการในระยะที่ต้นข้าวโพดเริ่มออกดอกจนถึงระยะต้นข้าวโพด ติดฝัก ซึ่งในระยะนี้ต้นข้าวโพดจะอ่อนแอต่อโรคนี้มาก โดยอาการของโรคจะพบใบข้าวโพดมีสีเขียวอมเทา ต่อมาใบจะเหี่ยวสลด และไหม้แห้งตาย ส่วนบริเวณลำต้นเหนือดินพบแผลสีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลเข้ม ต่อมาแผลจะแห้งยุบตัวลง ลำต้นจะแตกหรือฉีก เมื่อผ่าดูภายในลำต้นจะพบเนื้อเยื่อบริเวณที่เกิดอาการของโรคเป็นสีชมพูอมม่วง ลำต้นจะกลวงเพราะถูกเชื้อราย่อยสลาย ทำให้ต้นหักล้มได้ง่าย
.
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดควรหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ กรณีเริ่มพบการระบาดของโรค ให้เกษตรกรถอนต้นข้าวโพดที่แสดงลักษณะอาการของโรคไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทันที และควรหมั่นกำจัดวัชพืชภายในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความชื้นสะสมในแปลงปลูก รวมทั้งก่อนการปลูกข้าวโพดในฤดูต่อไป เกษตรกรควรไถพรวนพลิกดินขึ้นมาตากแดด 2-3 แดด โดยไถให้ลึกจากผิวดินมากกว่า 20 เซนติเมตรขึ้นไป และตากดินไว้ให้นานกว่า 2 สัปดาห์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจตกค้างในดิน และช่วยลดปริมาณเชื้อในดินลงได้มาก จากนั้น ให้ใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพดิน และใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเติมอินทรียวัตถุในแปลงปลูก
.
นอกจากนี้ ในการเพาะปลูกข้าวโพดครั้งถัดไป เกษตรกรควรเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ต้านทานโรค และคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชเมทาแลกซิล 35% ดีเอส อัตรา 7-10 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม หรือสารเมทาแลกซิล-เอ็ม 35% อีเอส อัตรา 3.5 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม หรือสารไดเมโทมอร์ฟ 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม อีกทั้งควรปรับระยะปลูกให้เหมาะสม ให้มีการระบายน้ำที่ดี ไม่ปลูกชิดกันเกินไป และไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนปริมาณมากเกินไป

https://gnews.apps.go.th/news?news=64746

DOA New Normal ชีวิตวิถีใหม่ ในภาวะ COVID-19.1. Temperature below 37.5 วัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง และต้องต่ำกว่า...
13/07/2020

DOA New Normal ชีวิตวิถีใหม่ ในภาวะ COVID-19
.
1. Temperature below 37.5 วัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง และต้องต่ำกว่า 37.5 ํC
.
2. Clean hands save lives ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อ
.
3. Wear mask at all time สวมใส่หน้ากากอนามัย ทุกที่ ทุกเวลา
.
4. Safe distance at least 1-2m. รักษาระยะห่าง อย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อความปลอดภัย

DOA New Normal ชีวิตวิถีใหม่ ในภาวะ COVID-19
.
1. Temperature below 37.5 วัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง และต้องต่ำกว่า 37.5 ํC
.
2. Clean hands save lives ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อ
.
3. Wear mask at all time สวมใส่หน้ากากอนามัย ทุกที่ ทุกเวลา
.
4. Safe distance at least 1-2m. รักษาระยะห่าง อย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อความปลอดภัย

10/07/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ความพอเพียง วิถีแบบไทย ความสุขที่ยั่งยืน ]
.
“ รู้หรือไม่ว่า มีหลายคนที่อิจฉาประเทศไทย.... คนไทยบางคนอาจจะหลงลืมไปว่า วิถีชีวิตแบบไทยที่เป็นอยู่ มันดีอยู่แล้ว”
ในขณะที่โลกมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ วิถีชีวิตแบบไทยๆ วัฒนธรรมไทยแท้และดั้งเดิม กำลังจะถูกกลืนไปเพราะอิทธิพลของวัตถุนิยม หลายคนอยากเป็นเหมือนฝรั่ง หลายคนไขว่คว้า ไม่มีที่สิ้นสุด จนลืมคิดไปว่าก่อนหน้านี้ คนไทยเคยมีความสุขกันมากแค่ไหน และเริ่มคิดแล้วว่าที่เราเคยเป็นแบบนี้.... มันดีอยู่แล้ว "

#จิตอาสา
#พอเพียง
#วิถีไทย

รับฟังความคิดเห็นต่อ๑. ร่างระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการทดสอบผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช การทดสอบส...
02/06/2020
การรับฟังความคิดเห็น

รับฟังความคิดเห็นต่อ
๑. ร่างระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการทดสอบผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช การทดสอบสารพิษตกค้างในพืช ดิน และน้ำ ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ...
๒. ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การยกเว้นการจำกัดการใช้ การกำหนดฉลากและภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย กับกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองค์การของรัฐที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ...
๓. ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการนำผ่านวัตถุอันตราย ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ...
๔. ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ...
๕. ร่างระเบียบคณะกรรมการวัตถุอันตราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้อื่นที่อาจเกิดขึ้นจากการโฆษณาวัตถุอันตราย ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
.

แบบเสนอความคิดเห็นต่อ ๑. ร่างระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการทดสอบผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจ.....

มาตรการงานบริการและมาตรการช่วยเหลือ ภายใต้สถานะการณ์ Covid-19
15/05/2020

มาตรการงานบริการและมาตรการช่วยเหลือ ภายใต้สถานะการณ์ Covid-19

มาตรการงานบริการและมาตรการช่วยเหลือ ภายใต้สถานะการณ์ Covid-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานไปในพิธีหว่านเมล็ด...
11/05/2020

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานไปในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านข้าว
ณ บริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา
วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานไปในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านข้าว
ณ บริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา
วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆ...
10/05/2020

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่หว่านข้าว ปี 2563 พร้อมด้วย นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และนางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ทำหน้าที่หาบทอง ปี 2563 นางสาวกันยารัตน์ เศวตนันทิกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวชลธิชา ทองอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์ ผู้ทำหน้าที่หาบเงิน ปี 2563 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่หว่านข้าว ปี 2563 พร้อมด้วย นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และนางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ทำหน้าที่หาบทอง ปี 2563 นางสาวกันยารัตน์ เศวตนันทิกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวชลธิชา ทองอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์ ผู้ทำหน้าที่หาบเงิน ปี 2563 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ...
02/05/2020

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 โดยมีรองอธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการกรมวิชาการเกษตรร่วมพิธี และร่วมลงนามถวายพระพร ณ โถงอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 โดยมีรองอธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการกรมวิชาการเกษตรร่วมพิธี และร่วมลงนามถวายพระพร ณ โถงอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

แจกฟ้าทะลายโจร🌿🌱ต้านโควิด-19💦โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรมการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐา...
23/04/2020

แจกฟ้าทะลายโจร🌿🌱ต้านโควิด-19💦โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรมการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน สถาบันวิจัยพืชสวน ได้จัดเตรียมต้นกล้าพืชสมุนไพร “🌱ฟ้าทะลายโจร🍀” รอบแรกจำนวน 1,000 ต้น สำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้สนใจ 🤟เปิดรับลงทะเบียนวันที่ 27 เมษายน 2563 เริ่มรับต้นสมุนไพร วันที่ 5 พ.ค.63 จำนวน 50 ราย/วัน และรายละ 2 ต้น สอบถามรายละเอียด และติดต่อได้ที่ นางสาวสุนิตรา คามีศักดิ์ 081-490-2458 / 029-405-484🌺

แจกฟ้าทะลายโจร🌿🌱ต้านโควิด-19💦โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรมการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน สถาบันวิจัยพืชสวน ได้จัดเตรียมต้นกล้าพืชสมุนไพร “🌱ฟ้าทะลายโจร🍀” รอบแรกจำนวน 1,000 ต้น สำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้สนใจ 🤟เปิดรับลงทะเบียนวันที่ 27 เมษายน 2563 เริ่มรับต้นสมุนไพร วันที่ 5 พ.ค.63 จำนวน 50 ราย/วัน และรายละ 2 ต้น เฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น สอบถามรายละเอียด และติดต่อได้ที่ คุณอัจฉรา นิลเลื่อม 081-9064423🌺 จำนวนจำกัด

ฐานข้อมูลออนไลน์ Agricultural & Environmental Scienceผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้จากที่บ้านได้ 24 ชม. ติดต่อขอuser name /...
02/04/2020

ฐานข้อมูลออนไลน์ Agricultural & Environmental Science
ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้จาก
ที่บ้านได้ 24 ชม. ติดต่อขอ
user name /Password
เพื่อเข้าระบบได้ใน inbox facebook ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร https://www.facebook.com/libdoa

ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร ปิดบริการตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.63 – จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของ...
02/04/2020

ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร ปิดบริการตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.63 – จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัส COVID-19
ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุด http://books.doa.go.th และ http://lib.doa.go.th/elib
หากต้องการข้อมูลที่เป็นเอกสารสามารถ Inbox มาที่ facebook ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งข้อมูลให้ทางออนไลน์

งานบริการของกรมวิชาการเกษตร ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19http://www.doa.go.th/th/?p=18593
24/03/2020

งานบริการของกรมวิชาการเกษตร ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

http://www.doa.go.th/th/?p=18593

📣📣📣  แนวปฏิบัติ การเข้า-ออก อาคารภายในกรมวิชาการเกษตร “ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”(Coronavirus Di...
19/03/2020

📣📣📣
แนวปฏิบัติ การเข้า-ออก อาคารภายในกรมวิชาการเกษตร
“ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”
(Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19)

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร จำนวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย ๑.ร่างประก...
20/02/2020
การรับฟังความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร จำนวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย
๑.ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรที่นำเข้า ส่งออก และนำผ่านซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ...
๒.ร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการสั่งการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามความใมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ...
๓.ร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ...
ดูรายละเอียดได้ที่ >>> https://docs.google.com/forms/d/1MzxfQCvKKTzDKU19ivQOp5csyrjJKWLkzaHX0Vn_Kis/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR3VsDPpP4V-YFLyp9yVPkJgIZ4nTx3NEfpZFP2XauCT0p4PfmS6BndRLrA

*** ครบกำหนดรับฟังทางออนไลน์วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.

แบบเสนอความคิดเห็นต่อ ๑. ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรที่นำเข้า ส่งออก และนำผ่า...

ส่งความสุขปีใหม่ 2563 มอบให้เกษตรกร/ประชาชน จากใจ กรมวิชาการเกษตรhttp://www.doa.go.th/leka/?p=3457
27/12/2019

ส่งความสุขปีใหม่ 2563 มอบให้เกษตรกร/ประชาชน จากใจ กรมวิชาการเกษตร

http://www.doa.go.th/leka/?p=3457

13/12/2019
26/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
กรมส่งเสริมการเกษตร เผยแพร่ คู่มือปฏิบัติงาน 3 สาร สำหรับเจ้าหน้าที่ ตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี พาราควอต ไกลโฟเซต และค...
05/09/2019
คู่มือปฏิบัติงาน3สารสำหรับเจ้าหน้าที่ กสก.pdf

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยแพร่ คู่มือปฏิบัติงาน 3 สาร สำหรับเจ้าหน้าที่ ตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี พาราควอต ไกลโฟเซต และคอลร์ไพริฟอส

แถลงการณ์เตือนภัย กรณีตรวจพบฐานข้อมูลที่คาบเกี่ยวกับเว็บไซต์การพนัน ซึ่งมีข้อมูลของคนไทยอยู่ด้วยหากมีข้อสงสัย หรือประสงค...
04/09/2019

แถลงการณ์เตือนภัย กรณีตรวจพบฐานข้อมูลที่คาบเกี่ยวกับเว็บไซต์การพนัน ซึ่งมีข้อมูลของคนไทยอยู่ด้วย

หากมีข้อสงสัย หรือประสงค์ขอคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือประสงค์จะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ติดต่อได้ที่ www.thaicert.or.th หรือเบอร์โทร. 1212 📢📢📢

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้รับมอบหมายจาก นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้ติดตามงา...
27/08/2019
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด อำเภอจะนะ จัง

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้รับมอบหมายจาก นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้ติดตามงาน นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในการดำเนินงานโรงงานผลิตน้ำยางข้น ซึ่งโรงงานน้ำยางข้นของสหกรณ์แห่งนี้ นับว่ามีศักยภาพในการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราที่ได้มาตรฐานแห่งหนึ่งของพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562

FacebookTwitterLine

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการฟื้นฟูพื้นที่โค...
27/08/2019
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการฟื้นฟูพื้นที่โครงการรีสอร

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการฟื้นฟูพื้นที่โครงการรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ โดยมี นายวีระ วรปิติรังสี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและนำชมพื้นที่โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง มูลนิธิชัยพัฒนา และงานพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเห็ดแบบครบวงจรด้วย

FacebookTwitterLine

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้ร่วมลงพ...
27/08/2019
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมลงพื้นที่ ติดตาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้ร่วมลงพื้นที่ ติดตามนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นกลุ่มที่นำน้ำยางพาราสดมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากยางพาราได้มาตรฐานการผลิต มผช. และ OTOP ออกจำหน่าย อาทิ ผลิตภัณฑ์แปรรูปหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ และหมอนยางพาราชาโคลผสมผงถ่านชาโคล เพื่อจำหน่ายจนเป็นที่ยอมรับของตลาด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562

FacebookTwitterLine

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบ...
27/08/2019
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมโครงการสัมมนาแนวทางกา

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบบูรณาการปีงบประมาณ 2563 โอกาสนี้นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสุรเดช ปัจฉิมกุล นายจำรอง ดาวเรืองและนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่กำกับดูแล ภายใต้กระทรวงเกษตรฯ ได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน และร่วมกันกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562

FacebookTwitterLine

ที่อยู่

50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2579-0151-8

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมวิชาการเกษตร-thaidoaผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมวิชาการเกษตร-thaidoa:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอข้อมูลการเกษตร
ขอเรียนถามครับ ด้วยกลุ่มอาชีพเกษตรปลอดภัย บ้านเทพนิมิตร จะผลิต สมุนไพรไล่แมลง เพื่อใช้และจำหน่าย โดยมีพืชที่เป็นวัตถุดิบ ดังนี้ 1.ข่า 2.ตะไคร้หอม 3.หนอนตายหยาก 4. สาบเสือ 4.พริก โดยวิธีการหมัก ซึ่งเป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 จะต้องดำเนินการ อย่างไรบ้างครับเพื่อให้ถูกต้อง
Farmbook ใช้ไม่ได้เลยค่ะทั้ง Android และ IOS เช็คสถานะก็ไม่ได้ เข้าเวปไซค์จากคอมก็ไม่ได้ค่ะ
ช่วยวิจัยหน่อยค่ะ ว่า สารประกอบในทุเรียน มังคุด สามารถช่วยเรื่องเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ไหม ทำเอกสารวิจัยด้วยค่ะ จะได้สามารถ แชร์ไปยังทั่วโลกได้ ทุเรียนจะได้เป็นที่รู้จัก
ความรู้ต่อไปนี้ ข้าพเจ้าขอยกให้เกษตรกรไทยทุกๆท่าน จะได้ประหยัดต้นทุนและปลอดภัยจากสารเคมีครับ แนวทางและทางเลือกในการกำจัดวัชพืชและหญ้าแบบอินทรีย์และต้นทุนต่ำ ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพทุกๆชีวิต ทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองและทุกๆคนสามารถทำได้ทันที บทความต่อไปนี้ขอให้เป็นความรู้และเป็นวิทยาทานแก่เกษตรกรไทยทุกๆท่านที่ต้องการปลอดภัยจากสารเคมีทำการเกษตรของท่าน หรือ การทำเกษตรแบบอินทรีย์นั่นเอง โดยเฉพาะสารเคมีฆ่าหญ้าที่ถูกห้ามใช้อีกต่อไป นวัตกรรมใหม่ในการกำจัดวัชพืชและฆ่าหญ้าโดยไม่ต้องใช้สารเคมีเลย นอกจากไม่ทำให้ดินเสียและปนเปื้อนสารเคมีแล้ว ยังช่วยบำรุงดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินได้อีก ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและทุกๆชีวิตทั้งพืชและสัตว์บนโลกใบนี้ ไม่สงวนสิทธิ์ในการนำวิธีนี้ไปใช้และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและเกษตรกรไทยทุกๆคน ช่วยลดค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการทำเกษตรอินทรีย์ ผ่านการทดสอบและทดลองในการกำจัดฆ่าหญ้าและวัชพืชมาแล้ว หลักการธรรมดาๆแต่แฝงไว้ด้วยความไม่ธรรมดา ทั้งหมดทั้งมวลผู้ใช้ต้องมีความ =>> เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา อยู่อย่างสม่ำเสมอ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน คิดและลงมือทำด้วยตัวของท่านเอง ประหยัดเงินและปลอดภัยต่อชีวิตของท่านเองและผู้บริโภคทุกๆคน หลักการทำลายหญ้าหรือวัชพืชต่างๆโดยวิธีชีวภาพ ( น้ำหมักชีวภาพสูตรเข้มข้นสูง ) นั่นก็คือ การใช้น้ำหมักชีวภาพ ( จากการหมักสิ่งมีชีวิตพืชผักต่างๆ ) น้ำหมักจากพืชผักชนิดต่างๆยิ่งมีภาวะความเป็นกรดสูงมากเท่าใด ก็ยิ่งสามารถทำลายวัชพืชได้ดี จะทำให้วัชพืชตายได้ภายใน 7 วัน การใช้ให้ใช้น้ำหมักเพียวๆฉีดหรือพ่นให้ชุ่มลงบนหญ้าหรือวัชพืช ยิ่งฉีดได้ถึงพื้นดินยิ่งเป็นการดีมาก ฉีดพ่นทุกๆจุดที่มีหญ้าหรือวัชพืชขึ้น หรือจะใช้บัวรดน้ำราดให้ทั่วๆหนาๆ เมื่อผ่านไปประมาณ 1-2 สัปดาห์แล้วสามารถไถกลบได้เลย ช่วยเพิ่มทั้งปุ๋ยและจุลินทรีย์ลงในพื้นดิน ปลูกพืชผักได้สวยงาม ไร้สารเคมีตกค้างในดิน เป็นเกษตรอินทรีย์ 100% ข้อดีของการใช้น้ำหมักชีวภาพฆ่าวัชพืชหรือหญ้า 1 ) ไม่มีสารเคมีตกค้างในธรรมชาติ 2 ) ไม่มีสารเคมีตกค้างและปนเปื้อนในดินหรือแหล่งน้ำในระบบนิเวศน์ 3 ) ช่วยบำรุงดินให้ดีขึ้น เป็นการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดินโดยอัตโนมัติ 4 ) ปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกๆชนิด 5 ) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการใช้สารเคมี เพราะเกษตรกรสามารถทำเองได้ ข้อเสียของการใช้น้ำหมักชีวภาพ 1 ) ใช้เวลาหมักนานเป็นเดือนขึ้นไป 2 ) ต้องหาวัตถุดิบเอง 3 ) ต้องใช้ถังหมักทุกๆครั้ง 4 ) หาหัวเชื้อตั้งต้นและกากน้ำตาลยากนิดหนึ่ง วัตถุดิบที่ต้องใช้ในการหมักน้ำหมักชีวภาพสูตรเข้มข้นสูง 1 ) ถังหมักพร้อมฝาปิดมิดชิด ขนาด 60 ลิตรขึ้นไปถึง 200 ลิตร 2 ) กากน้ำตาล หรือ น้ำตาลทรายแดงก็ได้ 3 ) หัวเชื้อจุลินทรีย์ ( สามารถขอจากทางราชการได้ ) 4 ) พืชผักที่มีรสเปรี้ยวๆ เช่น เศษมะนาว สัปปะรด ส้ม มะม่วง ฯลฯ วิธีการหมักน้ำหมักชีวภาพสูตรเข้มข้นสูงเพื่อใช้ในการฆ่าวัชพืช 1 ) เทวัตถุดิบพวกพืชผักลงในถังหมักให้ได้มากที่สุด ( เน้นพืชผลไม้หรือผักที่มีรสชาติเปรี้ยว ) 2 ) เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไปในถังหมักประมาณ 5-10 ลิตร 3 ) เติมกากน้ำตาลหรือ น้ำตาลทรายแดงประมาณ 5 กก. 4 ) เติมน้ำสะอาดให้เกือบเต็มถัง แต่อย่าให้น้ำล้นถัง เว้นช่องว่างน้ำไว้ แล้วปิดฝาถังหลายๆชั้นให้สนิท ( ไม่ให้อากาศเข้า ) ตั้งไว้ในที่ร่ม หมักทิ้งไว้ไม่ต่ำกว่า 1 เดือนขึ้นไปจึงนำออกมาใช้งานได้ การนำไปใช้แต่ละครั้งให้ตักใช้ให้พอ ส่วนที่เหลือปิดให้สนิทในถังหมัก ไม่ควรให้อากาศเข้าหรือเปิดถังไว้นานๆ หมายเหตุ : น้ำหมักชีวภาพยิ่งมีภาวะความเป็นกรดสูงๆยิ่งดีมาก หรือที่เรียกกันตรงๆว่า กรดน้ำส้ม นั่นเอง น้ำหมักชีวภาพจะมีฤทธิ์เป็นกรดทำลายหญ้าและวัชพืชทำให้หญ้าและวัชพืชไหม้และตายในที่สุด ถ้ามีความเป็นกรดสูงจะส่งผลให้หญ้าตายได้รวดเร็วขึ้น ดังนั้น จึงควรหาเศษผลไม้หรือพืชผักที่มีรสเปรี้ยวมาเป็นวัตถุดิบในการหมัก จะช่วยเพิ่มความเป็นกรดได้ดีมากขึ้น ในส่วนของหัวเชื้อของจุลินทรีย์สามารถขอรับจากส่วนราชการ เช่น เกษตรอำเภอหรือเกษตรจังหวัดได้ทุกๆแห่งฟรี ส่วนกากน้ำตาล กก.ละประมาณ 10-30 บาทหรือถูกลงกว่านี้ แล้วแต่ท้องที่ถูกหรือแพง รวมกลุ่มกันซื้อจะได้ราคาถูกลงมาก ใช้น้ำหมักที่ทำขึ้นนี้ไปทำเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพได้หรือไม่ ? คำตอบ คือ สามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยน้ำได้ แต่มีข้อควรระวัง ต้องผสมน้ำหมักชีวภาพให้เจือจางมากพอสมควร ห้ามใช้เพียวๆอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะกับพืชล้มลุกทั้งหลาย และควรรดต้นไม้ที่โคนต้น เพื่อลดใบไหม้ต้นไม้ ซึ่งจะส่งผลให้พืชที่ปลูกนั้นตายได้ง่ายๆ ถ้าเกษตรกรทุกๆท่านลงมือทำเองแล้ว จะใช้มากเท่าใดก็ได้ ไม่ส่งผลเสียต่อพื้นดินและสิ่งมีชีวิตรวมถึงตัวเกษตรกรเอง ช่วยประหยัดเงินซื้อสารเคมีได้ง่ายๆ ปลอดภัยสำหรับสิ่งแวดล้อมทั้งดินและแหล่งน้ำ กรณีที่ใช้น้ำหมักชีวภาพในปริมาณมาก และส่งผลให้ดินมีภาวะเป็นกรดอ่อนๆ ( ซึ่งเดิมดินอาจเป็นกรดอยู่แล้ว ) ให้ใช้ปูนขาวโรยที่หน้าดินให้ทั่วๆปูนขาวจะช่วยปรับค่ากรดด่าง ( ปรับค่า pH ของดิน ) ซึ่งก็คือหลักธรรมชาติล้วนๆนั่นเอง เกษตรกรทุกๆคนสามารถทำได้ง่ายๆไม่ต้องใช้วิชาการมาก ด้วยความปรารถนาดี ร้านบางกอกโปรดักส์ ทางร้านฯอนุญาตให้กับทุกๆท่านสามารถนำบทความและความรู้นี้ไปเผยแพร่โดยเปิดเผยได้ตลอดเวลา เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและเกษตรกรไทยทุกๆท่าน ให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อประเทศและการทำการเกษตรสามารถประยุกต์ได้ โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทุนประกอบการของเกษตรกรไทย
ความรู้ต่อไปนี้ ข้าพเจ้าขอยกให้เกษตรกรไทยทุกๆท่าน จะได้ประหยัดต้นทุนและปลอดภัยจากสารเคมีครับ แนวทางและทางเลือกในการกำจัดวัชพืชและหญ้าแบบอินทรีย์และต้นทุนต่ำ ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพทุกๆชีวิต ทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองและทุกๆคนสามารถทำได้ทันที บทความต่อไปนี้ขอให้เป็นความรู้และเป็นวิทยาทานแก่เกษตรกรไทยทุกๆท่านที่ต้องการปลอดภัยจากสารเคมีทำการเกษตรของท่าน หรือ การทำเกษตรแบบอินทรีย์นั่นเอง โดยเฉพาะสารเคมีฆ่าหญ้าที่ถูกห้ามใช้อีกต่อไป นวัตกรรมใหม่ในการกำจัดวัชพืชและฆ่าหญ้าโดยไม่ต้องใช้สารเคมีเลย นอกจากไม่ทำให้ดินเสียและปนเปื้อนสารเคมีแล้ว ยังช่วยบำรุงดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินได้อีก ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและทุกๆชีวิตทั้งพืชและสัตว์บนโลกใบนี้ ไม่สงวนสิทธิ์ในการนำวิธีนี้ไปใช้และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและเกษตรกรไทยทุกๆคน ช่วยลดค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการทำเกษตรอินทรีย์ ผ่านการทดสอบและทดลองในการกำจัดฆ่าหญ้าและวัชพืชมาแล้ว หลักการธรรมดาๆแต่แฝงไว้ด้วยความไม่ธรรมดา ทั้งหมดทั้งมวลผู้ใช้ต้องมีความ =>> เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา อยู่อย่างสม่ำเสมอ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน คิดและลงมือทำด้วยตัวของท่านเอง ประหยัดเงินและปลอดภัยต่อชีวิตของท่านเองและผู้บริโภคทุกๆคน หลักการทำลายหญ้าหรือวัชพืชต่างๆโดยวิธีชีวภาพ ( น้ำหมักชีวภาพสูตรเข้มข้นสูง ) นั่นก็คือ การใช้น้ำหมักชีวภาพ ( จากการหมักสิ่งมีชีวิตพืชผักต่างๆ ) น้ำหมักจากพืชผักชนิดต่างๆยิ่งมีภาวะความเป็นกรดสูงมากเท่าใด ก็ยิ่งสามารถทำลายวัชพืชได้ดี จะทำให้วัชพืชตายได้ภายใน 7 วัน การใช้ให้ใช้น้ำหมักเพียวๆฉีดหรือพ่นให้ชุ่มลงบนหญ้าหรือวัชพืช ยิ่งฉีดได้ถึงพื้นดินยิ่งเป็นการดีมาก ฉีดพ่นทุกๆจุดที่มีหญ้าหรือวัชพืชขึ้น หรือจะใช้บัวรดน้ำราดให้ทั่วๆหนาๆ เมื่อผ่านไปประมาณ 1-2 สัปดาห์แล้วสามารถไถกลบได้เลย ช่วยเพิ่มทั้งปุ๋ยและจุลินทรีย์ลงในพื้นดิน ปลูกพืชผักได้สวยงาม ไร้สารเคมีตกค้างในดิน เป็นเกษตรอินทรีย์ 100% ข้อดีของการใช้น้ำหมักชีวภาพฆ่าวัชพืชหรือหญ้า 1 ) ไม่มีสารเคมีตกค้างในธรรมชาติ 2 ) ไม่มีสารเคมีตกค้างและปนเปื้อนในดินหรือแหล่งน้ำในระบบนิเวศน์ 3 ) ช่วยบำรุงดินให้ดีขึ้น เป็นการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดินโดยอัตโนมัติ 4 ) ปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกๆชนิด 5 ) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการใช้สารเคมี เพราะเกษตรกรสามารถทำเองได้ ข้อเสียของการใช้น้ำหมักชีวภาพ 1 ) ใช้เวลาหมักนานเป็นเดือนขึ้นไป 2 ) ต้องหาวัตถุดิบเอง 3 ) ต้องใช้ถังหมักทุกๆครั้ง 4 ) หาหัวเชื้อตั้งต้นและกากน้ำตาลยากนิดหนึ่ง วัตถุดิบที่ต้องใช้ในการหมักน้ำหมักชีวภาพสูตรเข้มข้นสูง 1 ) ถังหมักพร้อมฝาปิดมิดชิด ขนาด 60 ลิตรขึ้นไปถึง 200 ลิตร 2 ) กากน้ำตาล หรือ น้ำตาลทรายแดงก็ได้ 3 ) หัวเชื้อจุลินทรีย์ ( สามารถขอจากทางราชการได้ ) 4 ) พืชผักที่มีรสเปรี้ยวๆ เช่น เศษมะนาว สัปปะรด ส้ม มะม่วง ฯลฯ วิธีการหมักน้ำหมักชีวภาพสูตรเข้มข้นสูงเพื่อใช้ในการฆ่าวัชพืช 1 ) เทวัตถุดิบพวกพืชผักลงในถังหมักให้ได้มากที่สุด ( เน้นพืชผลไม้หรือผักที่มีรสชาติเปรี้ยว ) 2 ) เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไปในถังหมักประมาณ 5-10 ลิตร 3 ) เติมกากน้ำตาลหรือ น้ำตาลทรายแดงประมาณ 5 กก. 4 ) เติมน้ำสะอาดให้เกือบเต็มถัง แต่อย่าให้น้ำล้นถัง เว้นช่องว่างน้ำไว้ แล้วปิดฝาถังหลายๆชั้นให้สนิท ( ไม่ให้อากาศเข้า ) ตั้งไว้ในที่ร่ม หมักทิ้งไว้ไม่ต่ำกว่า 1 เดือนขึ้นไปจึงนำออกมาใช้งานได้ การนำไปใช้แต่ละครั้งให้ตักใช้ให้พอ ส่วนที่เหลือปิดให้สนิทในถังหมัก ไม่ควรให้อากาศเข้าหรือเปิดถังไว้นานๆ หมายเหตุ : น้ำหมักชีวภาพยิ่งมีภาวะความเป็นกรดสูงๆยิ่งดีมาก หรือที่เรียกกันตรงๆว่า กรดน้ำส้ม นั่นเอง น้ำหมักชีวภาพจะมีฤทธิ์เป็นกรดทำลายหญ้าและวัชพืชทำให้หญ้าและวัชพืชไหม้และตายในที่สุด ถ้ามีความเป็นกรดสูงจะส่งผลให้หญ้าตายได้รวดเร็วขึ้น ดังนั้น จึงควรหาเศษผลไม้หรือพืชผักที่มีรสเปรี้ยวมาเป็นวัตถุดิบในการหมัก จะช่วยเพิ่มความเป็นกรดได้ดีมากขึ้น ในส่วนของหัวเชื้อของจุลินทรีย์สามารถขอรับจากส่วนราชการ เช่น เกษตรอำเภอหรือเกษตรจังหวัดได้ทุกๆแห่งฟรี ส่วนกากน้ำตาล กก.ละประมาณ 10-30 บาทหรือถูกลงกว่านี้ แล้วแต่ท้องที่ถูกหรือแพง รวมกลุ่มกันซื้อจะได้ราคาถูกลงมาก ใช้น้ำหมักที่ทำขึ้นนี้ไปทำเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพได้หรือไม่ ? คำตอบ คือ สามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยน้ำได้ แต่มีข้อควรระวัง ต้องผสมน้ำหมักชีวภาพให้เจือจางมากพอสมควร ห้ามใช้เพียวๆอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะกับพืชล้มลุกทั้งหลาย และควรรดต้นไม้ที่โคนต้น เพื่อลดใบไหม้ต้นไม้ ซึ่งจะส่งผลให้พืชที่ปลูกนั้นตายได้ง่ายๆ ถ้าเกษตรกรทุกๆท่านลงมือทำเองแล้ว จะใช้มากเท่าใดก็ได้ ไม่ส่งผลเสียต่อพื้นดินและสิ่งมีชีวิตรวมถึงตัวเกษตรกรเอง ช่วยประหยัดเงินซื้อสารเคมีได้ง่ายๆ ปลอดภัยสำหรับสิ่งแวดล้อมทั้งดินและแหล่งน้ำ กรณีที่ใช้น้ำหมักชีวภาพในปริมาณมาก และส่งผลให้ดินมีภาวะเป็นกรดอ่อนๆ ( ซึ่งเดิมดินอาจเป็นกรดอยู่แล้ว ) ให้ใช้ปูนขาวโรยที่หน้าดินให้ทั่วๆปูนขาวจะช่วยปรับค่ากรดด่าง ( ปรับค่า pH ของดิน ) ซึ่งก็คือหลักธรรมชาติล้วนๆนั่นเอง เกษตรกรทุกๆคนสามารถทำได้ง่ายๆไม่ต้องใช้วิชาการมาก ด้วยความปรารถนาดี ร้านบางกอกโปรดักส์ ทางร้านฯอนุญาตให้กับทุกๆท่านสามารถนำบทความและความรู้นี้ไปเผยแพร่โดยเปิดเผยได้ตลอดเวลา เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและเกษตรกรไทยทุกๆท่าน ให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อประเทศและการทำการเกษตรสามารถประยุกต์ได้ โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทุนประกอบการของเกษตรกรไทย
รบกวนสอบถามข้อมูลในการส่งออกกล้าพันธุ์ต้นทุเรียน ไปประเทศจีน จะต้องดำเนินขั้นตอนในส่วนของ กรมวิชาการเกษตร อย่างไร หรือไม่ครับ
เมื่อไรที่จะใช้ระบบ internet ในการยื่น phyto ได้ครับ