งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โรงพย

งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โรงพย งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โรงพยาบาลศิริราช
(5)

เปิดเหมือนปกติ

เสียงจากพวกเรา
06/05/2021
เสียงจากพวกเรา

เสียงจากพวกเรา

การระบาดระลอกนี้รุนแรงกว่าทุกครั้ง แต่พวกเราอยากบอกทุกคนว่า ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนกำลังต่.....

28/04/2021
สรุปประเด็นสำคัญสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระลอกใหม่ (27 เม.ย. 64)
27/04/2021
สรุปประเด็นสำคัญสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระลอกใหม่ (27 เม.ย. 64)

สรุปประเด็นสำคัญสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระลอกใหม่ (27 เม.ย. 64)

สรุปประเด็นสำคัญสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระลอกใหม่ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒน...

26/04/2021

"วัคซีนโควิด-19 ฉีดดีกว่า ไม่ฉีด"

25/04/2021

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
ขอเชิญรับฟังอัปเดตสถานการณ์ วิกฤตโควิด-19
ระลอกใหม่

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

- สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่จากทั่วโลก
- ข้อพึงระวังของประเทศไทย และคำแนะนำในการดูแลตนเอง
- บทบาท และความร่วมมือของคนไทยในการจัดการสภาวะวิกฤต

รับชมผ่านทาง: http://iptv.mahidol.ac.th
Facebook live Fan Page:
👉🏻 Mahidol University: https://www.facebook.com/mahidol
👉🏻 Mahidol Channel: https://www.facebook.com/mahidolchannel
👉🏻 Siriraj Channel: https://www.facebook.com/siriraj.channel

#siriraj #ศิริราช #covid19

23/04/2021

ขอแสดงความชื่นชมบุคลากรศิริราช งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย "คุณสุรพล ลับโกษา" ผู้ซึ่งนำวัฒนธรรมศิริราชมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ดังนี้
เนื่องจากเหตุการณ์หอผู้ป่วยอัษฎางค์ 10 เหนือ ขอยืม tank 02 (ถังออกซิเจน) ขนาดกลางเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับบ้าน แต่ได้ tank 02 ขนาดเล็กมา ด้วยประสบการณ์และความใส่ใจของคุณสุรพลทำให้ทราบว่า tank 02 ขนาดนี้ ไม่สามารถใช้ได้นาน 5-6 ชม.
คุณสุรพลจึงอาสาประสานกลับไปทางหน่วยงานให้ และยังช่วยแนะนำผู้ป่วยและญาติอย่างกระตือรือร้นด้วยความเต็มใจ

#วัฒนธรรมศิริราชอยู่ในตัวตนเราทุกคนทำอยู่ทุกวัน"
#Sirirajculture
#SirirajDNA
#AltruismRespect

16/04/2021
16/04/2021

ศิริราชขอเชิญร่วมบริจาค สำหรับการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19
(ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)
สามารถบริจาคได้ตามช่องทางดังนี้
.
1. ศิริราชมูลนิธิ
ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ (กองทุนศิริราชสู้ภัยโควิด)
เลขที่บัญชี 901-3-50034-4
พร้อมส่งหลักฐานการบริจาค ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อขอรับใบเสร็จ ผ่านทางช่องทาง
Line : @sirirajfoundation
E-mail : [email protected]
.
2. งานการเงินฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี ศิริราชรักษภิบาล เลขที่บัญชี 016-3-04590-7
พร้อมส่งหลักฐานการบริจาค ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อขอรับใบเสร็จ ผ่านทางช่องทาง
E-mail : [email protected]
**
หมายเหตุ ช่องทางที่เป็น E-Donation สามารถลดหย่อนภาษี ในนามเจ้าของบัญชีเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องขอใบเสร็จ

12/04/2021

ประกาศโรงพยาบาลศิริราช

เรื่อง ขอเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักเร่งด่วน หรือฉุกเฉินเท่านั้น
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ปี พ.ศ. 2564
............................................................

ด้วยปรากฎว่า มีการตรวจพบบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง โดยพบว่าเป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และนอกเวลาปฏิบัติงาน จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในขณะนี้ นั้น
ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางโรงพยาบาลศิริราช มีความจำเป็นต้องลดการให้บริการแก่ผู้ป่วยลงเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนต้องกักตัว และเพื่อสงวนบุคลากรทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็น กอปรกับจำนวนเตียงที่รับผู้ป่วยได้มีจำนวนจำกัด จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์เร่งด่วน เลื่อนการเข้ามารับบริการ หรือใช้บริการผ่านระบบพบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) แทน โดยโรงพยาบาลศิริราชจะเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักเร่งด่วน หรือฉุกเฉินเท่านั้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

#siriraj #ศิริราช #COVID19

09/04/2021

"กักตัว" รอบที่เท่าไหร่แล้ว??

การแพร่ระบาดของโควิด 19 บอกเลยว่าตอนนี้ใกล้ตัวมากๆ ซึ่งบางคนได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงกับช่วงแพร่ระบาดแบบไม่ทันตั้งตัว จึงต้องกักตัว หรือ Work from home อยู่ที่บ้าน แต่จะต้องอยู่กับครอบครัว

แล้วแบบนี้จะปฏิบัติตัวอย่างไร
มีรายละเอียดในนี้--> https://www.springnews.co.th/alive/807671

06/04/2021

ประกาศวันหยุดราชการ โรงพยาบาลศิริราช ระหว่างในวันที่ 12-15 เมษายน 2564 คลินิกในเวลาราชการ เเละ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ งดให้บริการตรวจรักษา ผู้ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ “หน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน” ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 รพ.ศิริราช #siriraj #ศิริราช

03/04/2021

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญรับฟังสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 13.30 น.
ในประเด็น
- สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 : 4 เดือนภายหลังโลกเริ่มมีการฉีดวัคซีน
- ประสิทธิภาพและอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีน
ขอเชิญผู้สนใจรับชมผ่านทาง
http://iptv.mahidol.ac.th,
Facebook live FanPage:
Mahidol University: https://www.facebook.com/mahidol
Mahidol Channel: https://www.facebook.com/mahidolchannel
Siriraj Channel: https://www.facebook.com/siriraj.channel

#siriraj #ศิริราช #covid19

24/02/2021

ประกาศวันหยุดราชการ โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ “หน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน” ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 รพ.ศิริราช #siriraj #ศิริราช

16/02/2021

เรียนคุณลูกค้าทุกท่าน
ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
ฉลาดคิดปิดปรับปรุง ผู้ใดที่สนใจสั่งซื้อสินค้า
สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02 419 2996-7 หรือ 091-7800-424 ประมุข ได้ในเวลาราชการครับ
ขออภัยในความไม่สะดวก
ขอบคุณครับ

16/02/2021
15/02/2021

ข้อคิดดีๆจากท่าน ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ประจำเดือน ก.พ. 2564

09/02/2021
2564-01-31_ การแสดงชุด “คิดถึงพ่อหลวง”
01/02/2021

2564-01-31_ การแสดงชุด “คิดถึงพ่อหลวง”

Photos from สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์'s post
30/01/2021

Photos from สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์'s post

24/01/2021

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 19.00-20.30 น.

เชิญรับชม Facebook Live ประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2564 COVID-19: มุ่งสร้างโลกที่มีสุขภาวะและความเท่าเทียม

“มหาวิทยาลัยมหิดล : ภูมิปัญญาและนวัตกรรมไทยสู้โควิด-19”
“Wisdom and Innovation against COVID-19”

วิทยากร
1.ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
2.ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
3.ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล
4.ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล
5.รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล
6.รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

PMAC 2021 Virtual Field trips : https://www.youtube.com/watch?v=S8dXDDqB5k0

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook สปสช. www.facebook.com/NHSO.Thailand/

#siriraj #COVID19 #โควิด19 #ศิริราช

23/01/2021

แรงบันดาลใจจากครูแพทย์ ผศ. นพ.จักรพงศ์ นะมาตร์ อดีตหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา

“ผมไม่ได้อยากเป็นจักษุแพทย์ (หมอตา) เพื่อหารายได้ให้กับตัวเอง สิ่งที่ผมอยากเป็น คือ “ครูแพทย์”…เพราะการสร้างคนเป็นสิ่งสำคัญ ประเทศชาติจะเจริญได้ ผมคิดว่า เราต้องสร้างคนก่อนครับ... ถ้าให้ผมเรียนไปเพื่อประกอบอาชีพเฉย ๆ ขอว่าอย่ารับเลยครับ”

บางครั้งชีวิตของคนเรา ก็เหมือนชะตาฟ้าลิขิตไว้แล้วว่าจะต้องเป็นแบบนี้ ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องบังเอิญ… สมาชิกในครอบครัว ผศ. นพ.จักรพงศ์ นะมาตร์ ต่างก็ประกอบอาชีพ “แพทย์” กันทั้งนั้น เช่น บิดาของอาจารย์ ศ.เกียรติคุณ นพ.บรรจงศักดิ์ นะมาตร์ ปูชนียาจารย์ด้านจักษุแพทย์ แต่... แรงบันดาลใจในการเป็นแพทย์สำหรับ อ.จักรพงศ์ แทบจะไม่มีเลย ด้วยเคยเห็นว่าอาชีพหมอนั้น เป็นอาชีพที่ลำบาก ต้องทำงานหนัก แต่แล้วก็มีจุดพลิกผันในชีวิต...

เมื่อครั้ง อ.จักรพงศ์ สอบเข้ามหาวิทยาลัย คุณพ่อของอาจารย์ให้สมัครเรียนแพทย์ทั้ง 6 อันดับ อาจารย์เองก็ยอมตามนั้น แต่ด้วยความที่ไม่อยากเรียนแพทย์เป็นทุนเดิม จึงไม่ตั้งใจทำข้อสอบ ผลคือ สอบไม่ติดสักอันดับ จนวันหนึ่งคุณพ่อและคุณแม่ได้มาบอกว่า อยากให้ลองสอบแพทย์ใหม่อีกครั้ง... อาจารย์จึงบอกคุณพ่อไว้ก่อนว่า ผมเป็นคนขี้สงสารคนนะ ถ้าเป็นหมอ ผมทิ้งคนไข้ไม่ได้ ...และถ้าเปิดคลินิกก็คง ไม่กล้าเก็บเงินแพง อาจจะขาดทุนเอาได้ แต่คุณพ่ออาจารย์กลับบอกว่า …ก็ดีน่ะสิ การมีจิตใจเมตตาสงสารเพื่อนมนุษย์น่ะ คือ คุณสมบัติของหมอที่ดี ...สุดท้าย อ.จักรพงศ์ จึงต้องตัดสินใจไปสอบแพทย์เพราะไม่อยากขัดใจคุณพ่อ

หลังจากสอบเข้าเรียนแพทย์ได้แล้ว คุณพ่อชักชวนให้ อ.จักรพงศ์ เป็นจักษุแพทย์เหมือนท่าน อาจารย์จึงสมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน หลังจากนั้นได้รับบรรจุเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา และดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยาตั้งแต่ พ.ศ. 2557-2561

อ.จักรพงศ์ รู้สึกภูมิใจมาก ด้วยเห็นว่าอาชีพ “ครู” คือ อาชีพที่กำหนดอนาคตของประเทศได้... ก่อนช่วงพ.ศ. 2530 ภาควิชาจักษุวิทยา ยังไม่มีการจัดอาจารย์แพทย์อยู่เวรกลางคืน ตอนนั้นไม่ว่าคนไข้ ลูกหลานใครเป็นอะไร อ.จักรพงศ์ ก็วิ่งมาดูหมด แม้ในช่วงดึก มาด้วยความสงสาร จะทิ้งให้ผู้ป่วยตาบอดได้อย่างไร ท่านอาสามาเอง วิ่งไป-กลับบ้านกับโรงพยาบาลศิริราชอยู่แบบนี้ เป็นเวลากว่า 15 ปี จนญาติพี่น้องเข้าใจผิดมาตลอดว่าอาจารย์ชอบไปเที่ยวกลางคืน ...อาจารย์เห็นว่าการรักษาผู้ป่วยนั้น ควรรักษาตั้งแต่แรก ๆ จะได้ผลดีที่สุด จึงมีการจัดตารางเวรหน่วยย่อยของทุกหน่วยในภาควิชาจักษุวิทยาในภายหลัง

สุดท้ายนี้ สิ่งที่อ.จักรพงศ์อยากจะฝากถึงใครก็ตามที่อยากจะมาเรียนแพทย์ ประการแรก คือ... หากจะมาเรียนแพทย์ เพื่อมาเป็นเศรษฐี ให้รวยแบบนักธุรกิจนั้น ทำไม่ได้ ...ทว่า เป็นแพทย์ แล้วทำให้ตนเองอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น เป็นไปได้เสมอ ...เพราะอาชีพแพทย์เป็นอาชีพที่ดี มีเกียรติ มีโอกาสได้ช่วยเหลือคน ดังพระอนุศาสน์ในสมเด็จพระบรมราชชนก กล่าวไว้ว่า

“อาชีพแพทย์นั้นมีเกียรติ แพทย์ที่ดีไม่ร่ำรวย แต่ไม่อดตาย
ถ้าใครอยากร่ำรวย ควรเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่แพทย์
แพทย์ต้องยึดมั่นในอุดมคติ คือ เมตตา กรุณา”

ประการที่สอง จะต้องเป็นแพทย์ที่รอบรู้และรู้รอบ คือ มีความรู้เรื่องต่าง ๆ กว้างขวาง เช่น เศรษฐศาสตร์ ศิลปะ จิตวิทยา การเรียนรู้จิตใจผู้คน... ไม่ใช่ศึกษาวิชาแพทย์เพียงอย่างเดียว หากรู้เรื่องใดอย่างผิวเผิน ไม่รู้อย่างละเอียดลึกซึ้ง จะทำให้ช่วยเหลือคนไม่ได้มากเท่าที่ควร

อ้างอิง
- สัมภาษณ์ ผศ.นพ.จักรพงศ์ นะมาตร์ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา (2 ตุลาคม พ.ศ. 2557- 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

#พิพิธภัณฑ์ศิริราชมีมากกว่าที่คุณคิด #ครูแพทย์ #อาจารย์จักรพงศ์ #จักษุแพทย์ #หมอตา

sirirajpr
06/01/2021

sirirajpr

ทุกท่านโปรดทราบ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ขอให้ทุกท่านที่เข้ารับบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช ปฏิบัติตนตามประกาศ
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ม.ค. 2564 #siriraj #ศิริราช

04/01/2021
Siriraj Channel

Siriraj Channel

คณบดีพบชาวศิริราช ประจำเดือนมกราคม 2564
รายการที่ท่านคณบดีแถลงถึงนโยบายและทิศทางในการบริหารให้แก่บุคลากรศิริราชได้ทราบเป็นประจำทุกต้นเดือน

ดูใน Youtube ▶ https://youtu.be/X-pZ-so-O-s

ที่อยู่

ถนนพรานนก แขวงศิริราช
Bangkok
10700

เบอร์โทรศัพท์

+6624197342

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โรงพยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โรงพย:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Net 890 Baht -- Normal price 1590 Baht-- New arrival Promotion price 1290 Baht (same office price) ราคาทุน 890 บาท ราคาปกติ 1,590 บาท ราคาโปรโมชั่น 1,290 บาท ( ราคาเดียวกันกับทางบริษัท ) Patent certificate in taiwan ใบรับรองของสิทธิบัตร ราคาส่ง 10 ชิ้น