Clicky

สำนักงานเขตดอนเมือง Don Mueang District Of

สำนักงานเขตดอนเมือง Don Mueang District Of สำนักงานเขตดอนเมือง Don Mueang District Office - คุณภ?

เปิดเหมือนปกติ

CLIMATE CHANGE เกิดขึ้นได้อย่างไร❓.มาร่วมหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปพร้อมๆ กัน กับผลงานการประกวดคลิปสั้นด้านการเปลี่ยนแป...
03/02/2023
Aquamarine fight for earth ทีม Aquamarine

CLIMATE CHANGE เกิดขึ้นได้อย่างไร❓
.
มาร่วมหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปพร้อมๆ กัน กับผลงานการประกวดคลิปสั้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
.
รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Poppular Vote ตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ของเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร ของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
.
ชื่อคลิป "Aquamarine fight for earth" ของทีม "aquamarine" กันค่ะ🌱
.

พวกเราได้ออกไปเก็บภาพ video ทั่วกรุงเทพฯเพื่อที่จะทำให้ทุกคนได้รับชมคลิปของพวกเรา ได้รู้ถึงเหตุการณ์ปัญหา....

#ดอนเมือง แจ้งเตือน❗❗ ค่าฝุ่น PM2.5🏙️ เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ🫁. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ ...
03/02/2023

#ดอนเมือง แจ้งเตือน❗❗ ค่าฝุ่น PM2.5🏙️ เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ🫁
.
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ จุดตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง ประจำวันที่ 3 ก.พ.66
.
💭PM2.5 มีค่า 86 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
.
💭PM10 มีค่า 150 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
.
ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง🙅🏻
สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก😷
.
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โปรดเฝ้าระวังสุขภาพ ควรลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรืองดเว้นการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ปรึกษาแพทย์หากมีอาการผิดปกติ🤧
.
#ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเขตดอนเมือง
#สิ่งแวดล้อมดี

ถ้าคนทั้งโลก🌏 ทิ้งขยะเพิ่มแค่คนละชิ้น🧴 จะมีขยะมากถึง 7,983,348,290 (เจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสามล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันสองร...
02/02/2023
ขยะชิ้นเดียว - ทีม Elegant Team

ถ้าคนทั้งโลก🌏 ทิ้งขยะเพิ่มแค่คนละชิ้น🧴 จะมีขยะมากถึง 7,983,348,290 (เจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสามล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบ) ชิ้นเชียวล่ะ😱 แล้วถ้าทิ้งเพิ่มขึ้นเป็นคนละ 2 ชิ้นล่ะ ไม่อยากจะคิด แล้วจะทำยังไงดี😥
.
มาร่วมค้นหาคำตอบไปกับคลิปสั้นด้านการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ของเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร ของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
.
ชื่อคลิป "ขยะชิ้นเดียว" ของทีม "Elegant Team" กันค่ะ🌱
.

ขยะชิ้นเดียว สามารถทำปัญหาให้กรุงเทพได้อย่างยาวนาน ทั้งปัญหาน้ำท่วม ปัญหารถติด ปัญหาพลังงานที่แพงขึ้น ป....

#ดอนเมือง 🚨🚨คุณภาพอากาศ 9 โมงเช้าวันนี้ #มีผลกระทบต่อสุขภาพ นะคะ🚨🚨#ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด ค่ะหลีกเลี่ยงพื้น...
02/02/2023

#ดอนเมือง 🚨🚨คุณภาพอากาศ 9 โมงเช้าวันนี้ #มีผลกระทบต่อสุขภาพ นะคะ🚨🚨
#ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด ค่ะ
หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
หากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์
🔥พบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษแจ้งเบาะแสผ่าน แอปฯ Traffy Fondue
✅ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองแบบเรียลไทม์ พร้อมคำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ เว็บไซต์ www.bangkokairquality.com
Facebook fan page : สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครหรือกรุงเทพมหานคร
แอปพลิเคชัน : AirBKK ตลอด 24 ชั่วโมง
ติดตามข่าวสารของสำนักงานเขตดอนเมืองได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/DonMueangDistrictOffice
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/242208087557402
Instagram : https://www.instagram.com/donmueangdistrictoffice/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCpzlzguqWXc7pZzU9OMh6DQ
Website : https://webportal.bangkok.go.th/donmueang
#กรุงเทพมหานคร #กรุงเทพฯ #กรุงเทพ #กทม #สำนักงานเขตดอนเมือง #เขตดอนเมือง #ดอนเมือง #ขดม #ปลอดภัยดี #ตรวจสอบคุณภาพอากาศ
#ตรวจคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน

#ดอนเมือง 💦💨💦กับภารกิจป้องกันและลดฝุ่น PM 2.5 💦💨💦วันนี้ (2 ก.พ.66) ผอ.สาโรจน์ และคณะผู้บริหารเขตได้เร่งดำเนินการป้องกันแ...
01/02/2023

#ดอนเมือง 💦💨💦กับภารกิจป้องกันและลดฝุ่น PM 2.5 💦💨💦
วันนี้ (2 ก.พ.66) ผอ.สาโรจน์ และคณะผู้บริหารเขตได้เร่งดำเนินการป้องกันและตรวจต้นตอการเกิดฝุ่น เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ โดยในวันนี้ได้ทำการ
💦ฉีดพ่นละอองน้ำล้างต้นไม้ตามถนนสายหลักสายรอง ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
🪴ปลูกต้นไม้เพิ่มกำแพงกรองฝุ่น เพิ่มพื้นที่สีเขียว
🧐ตรวจประเมินสุขลักษณะของสถานประกอบการ และระบบบำบัดมลพิษในสถานประกอบการ และประชาสัมพันธ์การลดมลพิษทางอากาศ
เฝ้าระวังคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
🚛ตรวจตรากวดขันรถบรรทุกดิน ให้มีการป้องกันวัสดุที่บรรทุก ไม่ให้ ตกหล่น ฟุ้งกระจาย อีกทั้งกำชับ ให้ล้างทำความสะอาดล้อก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้างทุกครั้ง
🌬แจ้งรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดอนเมือง จำนวน 6 โรงเรียน โดยทุกโรงเรียนได้พิจารณาลดกิจกรรมกลางแจ้ง และทำการแจ้งเตือน นักเรียน ครู และบุคลากร ให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันตลอดเวลา และแจ้งทางธงคุณภาพ/เปิดม่านละอองน้ำตามมาตรการป้องกันฝุ่นละออง PM2.5
ตามนโยบายของผู้ว่าฯ กทม. #สิ่งแวดล้อมดี #ปลอดภัยดี
✅ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองแบบเรียลไทม์ พร้อมคำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ เว็บไซต์ www.bangkokairquality.com
Facebook fan page : สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ,กรุงเทพมหานคร
แอปพลิเคชัน : AirBKK ตลอด 24 ชั่วโมง
ติดตามข่าวสารของสำนักงานเขตดอนเมืองได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/DonMueangDistrictOffice
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/242208087557402
Instagram : https://www.instagram.com/donmueangdistrictoffice/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCpzlzguqWXc7pZzU9OMh6DQ
Website : https://webportal.bangkok.go.th/donmueang
#กรุงเทพมหานคร #กรุงเทพฯ #กรุงเทพ #กทม #สำนักงานเขตดอนเมือง #เขตดอนเมือง #ดอนเมือง #ขดม #ปลอดภัยดี #ตรวจสอบคุณภาพอากาศ
#ตรวจคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน

"CLIMATE CHANGE" ภัยเงียบ😈 ที่กำลังขึ้นคลานเข้ามาโดยไม่รู้ตัว ทางแก้คืออะไร🤔 แล้วกรุงเทพฯ เราจะเอาอยู่หรือไม่🧐.ติดตามได้...
01/02/2023
Climate นี้เราเอาอยู่ เพื่อกรุงเทพ เพื่อโลก - ทีม Green Power Gangster zero Climate Change

"CLIMATE CHANGE" ภัยเงียบ😈 ที่กำลังขึ้นคลานเข้ามาโดยไม่รู้ตัว ทางแก้คืออะไร🤔 แล้วกรุงเทพฯ เราจะเอาอยู่หรือไม่🧐
.
ติดตามได้ใน คลิปสั้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ของเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร ของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
.
ชื่อคลิป "Climate นี้เราเอาอยู่ เพื่อกรุงเทพ เพื่อโลก" ของทีม "Green Power Gangster zero Climate Change"🌱
.

เรื่องราวของ เด็กเชียงใหม่ 3 คน ที่มีความคิดสื่อถึงว่า ในสายตาของพวกเขา กรุงเทพมีปัญหาอะไร พร้อมกับทัศนคต....

#ดอนเมือง แจ้งเตือน❗❗ ค่าฝุ่น PM2.5🏙️ เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ🫁. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ ...
01/02/2023

#ดอนเมือง แจ้งเตือน❗❗ ค่าฝุ่น PM2.5🏙️ เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ🫁
.
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ จุดตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง ประจำวันที่ 1 ก.พ.66
.
💭PM2.5 มีค่า 71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
.
💭PM10 มีค่า 135 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
.
ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง🙅🏻
สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก😷
.
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โปรดเฝ้าระวังสุขภาพ ควรลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรืองดเว้นการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ปรึกษาแพทย์หากมีอาการผิดปกติ🤧
.
#ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเขตดอนเมือง
#สิ่งแวดล้อมดี

วันพรุ่งนี้แล้ว กับกิจกรรม "ตลาดนัด @เขตดอนเมือง" แอดมินขอเชิญมาเลือกซื้อสินค้าราคาถูก สินค้าท้องถิ่นจากกลุ่มอาชีพ ได้ภา...
30/01/2023

วันพรุ่งนี้แล้ว กับกิจกรรม "ตลาดนัด @เขตดอนเมือง" แอดมินขอเชิญมาเลือกซื้อสินค้าราคาถูก สินค้าท้องถิ่นจากกลุ่มอาชีพ ได้ภายในงานนะคะ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานเขตดอนเมืองค่ะ

ช็อปรับปีกระต่าย🐰 ตลาดนัด @ เขตดอนเมือง 31 มกราคมนี้ รีบมาช็อปกันนะคะ🛍️

🥕ช็อปต้อนรับปีกระต่าย รวมสินค้า Bangkok Brand, OTOP, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, SMEs, กลุ่มอาชีพในชุมชน จัดเต็มร้านดัง ร้านอร่อยในพื้นที่เขตดอนเมือง รวมมาไว้ที่เดียว ให้ได้ช็อปปิ้งสินค้าของอร่อย ในราคาเบาๆ งานนี้ห้ามพลาดเลยน๊า🚀

⭐วันอังคารที่ 31 มกราคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเขตดอนเมือง

ℹ️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร. 0 2565 9411 หรือ 0 2565 9424 ต่อ 5339

ติดตามข่าวสารของสำนักงานเขตดอนเมืองได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/DonMueangDistrictOffice
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/242208087557402
Instagram : https://www.instagram.com/donmueangdistrictoffice/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCpzlzguqWXc7pZzU9OMh6DQ
Website : https://webportal.bangkok.go.th/donmueang

#กรุงเทพมหานคร #กรุงเทพฯ #กรุงเทพ #กทม #สำนักงานเขตดอนเมือง #เขตดอนเมือง #ดอนเมือง #ขดม #เศรษฐกิจดี

#ดอนเมือง แจ้งข่าว.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญชวนส่วนราชการ โรงเรียน ชุมชน และประชาชนทั่...
27/01/2023

#ดอนเมือง แจ้งข่าว
.
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญชวนส่วนราชการ โรงเรียน ชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยมีองค์ความรู้ประจำฐานต่างๆ มากกว่า 20 ฐานการเรียนรู้ เช่น ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนดิน ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก โรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ ที่มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้งานในด้านการเกษตร และสวนเกษตรแนวตั้งที่ใช้พื้นที่จำกัดได้อย่างลงตัว สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของคนในเมือง ดำเนินการโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาอากาศเอกหญิง จุรีย์รัตน์ นาโสม โทร. 0 2193 6056, 09 2661 3249
.
ที่ตั้งศูนย์ กรมการสื่อสารทหาร ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง

ช่วยกันแชร์นะครับเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้แด่เพื่อนพ้อง🥰🥰🥰🥰🥰

#ดอนเมือง แจ้งข่าว.ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี งานกาชาดประจำปี 2566ผู้ชนะการประกวดรับโล่พระราชทา...
26/01/2023

#ดอนเมือง แจ้งข่าว
.
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี งานกาชาดประจำปี 2566
ผู้ชนะการประกวดรับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
.
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด ชาย - หญิง อายุ 65 ปี ขึ้นไป ทั้งประเภทมีโรคประจำตัว และไม่มีโรคประจำตัว และมีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร
.
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ อาคาร ภปร ชั้น G โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.redcrossfundraising.org ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 15.00 น. ในเวลาราชการ
.
ประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ 12 - 20 มิถุนายน 2566
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายภูเบศ จันทรวิรุจ และนายสุธากร แดงเกิด โทรศัพท์ 02-256-4000 ต่อ 3794, 5389

#ดอนเมือง เปิดรับสมัครคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร.สำนักงานเขตดอนเมือง ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาและอ...
26/01/2023

#ดอนเมือง เปิดรับสมัครคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
.
สำนักงานเขตดอนเมือง ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตดอนเมือง ส่งผลงานที่เป็นรูปธรรมที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปกรรม วรรณกรรม สาธารณสุข พิธีกรรม โหราศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อคัดเลือกเป็นภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 0 2565 9411

25/01/2023
การประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2566

🎬 ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ได้ทาง

📺 live สด FB สภากรุงเทพมหานคร
: https://fb.watch/igmmzsgHep/

🖥 YouTube สภากรุงเทพมหานคร https://youtu.be/g5eMCSVtliA

📻 วิทยุออนไลน์ http://sv1.nakhonradio.com:9241/index.html?sid=1

-----

🧐เรียนรู้และรู้จักเจ้าฝุ่นจิ๋วไปด้วยกัน 👍.🗓️วันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 66 นี้ 🕒 เวลา 15.00 - 19.00 น. 📌ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย...
25/01/2023

🧐เรียนรู้และรู้จักเจ้าฝุ่นจิ๋วไปด้วยกัน 👍
.
🗓️วันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 66 นี้ 🕒 เวลา 15.00 - 19.00 น. 📌ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย
.
🌈กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีเครือข่ายลดฝุ่น ขอเชิญร่วมกิจกรรม Action Day PM2.5 BKK "กทม. ชวนภาคีขยับเรื่อง ฝุ่นเมือง ด้วยกัน" 🙌💨
.
😎ในงานนอกจากจะได้รู้จักเจ้าฝุ่นจิ๋วแล้ว ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ
.
🎯 Workshop การทำเครื่องฟอกอากาศ DIY และหน้ากากกันฝุ่น DIY
🎯 คลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5 ให้บริการตรวจเช็กสภาพรถ
🎯 คลินิกมลพิษทางอากาศ ให้บริการตรวจรักษาลดความรุนแรงของอาการที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก
🎯 บริการให้คำแนะนำการปลูกต้นไม้กรองฝุ่น และแจกต้นไม้ลดฝุ่น
🎯 Art for air and music for air
🎯 ขนส่งทางเลือก
🎯 นิทรรศการสุขภาพ ปลอดฝุ่นปอดสะอาด
"เมืองแห่งอนาคตเพื่อสิทธิของเด็กที่จะหายใจอากาศสะอาด (The future city for child rights to breathe clean air)"
🎯 กิจกรรมลดฝุ่น PM2.5 ใน Campaign PM2.5 แก้ไขได้จากทุกคน
.
👉 ชุดนิทรรศการให้ความรู้
💨เขตมลพิษต่ำสำหรับกรุงเทพมหานคร (Low Emission Zone) ผลกระทบมลพิษอากาศต่อสุขภาพอนามัย
💨การแก้ไขปัญหารถดีเซลควันดำ
💨การเผาในที่โล่ง
💨การเกิดมลพิษอากาศจากสภาพอากาศปิด
.
🗣️การเสวนา
🎤"BKK Risk Map กับ แผนที่ดูแลสุขภาพคนเมือง" โดย รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม.
🎤"อนาคต ฝุ่นศึกษา"
โดย ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
🎤"ปั่นต่อ ต่อระบบขนส่งเมือง" โดย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม. และ นายศิลป์ ไวรัชพานิช เครือข่ายสัญจรทางเลือก
🎤"พลังงานบริสุทธิ์" การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนกับการขับเคลื่อนงานด้านมลพิษทางอากาศใน กทม"
.
https://www.facebook.com/100961331827524/posts/659535522636766/?mibextid=Nif5oz

#ดอนเมือง แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นเอกสารขอความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตดอนเมืองในช่วงฤดูฝน ปี 2565ระหว่างวัน...
24/01/2023

#ดอนเมือง แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นเอกสารขอความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่เขตดอนเมืองในช่วงฤดูฝน ปี 2565
ระหว่างวันที่ 5-13 มกราคม 2566
(เป็นกรณีอุทกภัยที่ทำให้เกิดผลกระทบตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. - 28 ต.ค.65 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พ.ย.65)
หากไม่พบรายชื่อให้นำหลักฐานการรับคำร้อง
ติดต่อด้วยตนเองที่ฝ่ายปกครอง ชั้น2
ภายในวันที่ 25 มกราคม 2566
เวลา 08.00 - 15.30 น.
โทร. 0 2565 9405
ตรวจสอบรายชื่อที่ https://bit.ly/3XFIrqQ

⚠เช้านี้ (24 ม.ค. 66) เจ้าหน้าที่งานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดอนเมือง👷‍♂️ ปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ💦 บริเ...
24/01/2023

⚠เช้านี้ (24 ม.ค. 66) เจ้าหน้าที่งานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดอนเมือง👷‍♂️ ปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ💦 บริเวณซอยประชาอุทิศ 5 ผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวัง🚗
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้🙏

พบเห็นท่อระบายน้ำในพื้นที่สาธารณะอุดตัน😶‍🌫️ แจ้งได้ที่
🚦ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดอนเมือง 0 2565 9408
🚦สายด่วน กทม. 1555
🚦Traffy Fondue

ติดตามข่าวสารของสำนักงานเขตดอนเมืองได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/DonMueangDistrictOffice
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/242208087557402
Instagram : https://www.instagram.com/donmueangdistrictoffice/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCpzlzguqWXc7pZzU9OMh6DQ
Website : https://webportal.bangkok.go.th/donmueang

#กรุงเทพมหานคร #กรุงเทพฯ #กรุงเทพ #กทม #สำนักงานเขตดอนเมือง #เขตดอนเมือง #ดอนเมือง #ขดม #โครงสร้างดี

ช็อปรับปีกระต่าย🐰 ตลาดนัด @ เขตดอนเมือง 31 มกราคมนี้ รีบมาช็อปกันนะคะ🛍️🥕ช็อปต้อนรับปีกระต่าย รวมสินค้า Bangkok Brand, OT...
24/01/2023

ช็อปรับปีกระต่าย🐰 ตลาดนัด @ เขตดอนเมือง 31 มกราคมนี้ รีบมาช็อปกันนะคะ🛍️

🥕ช็อปต้อนรับปีกระต่าย รวมสินค้า Bangkok Brand, OTOP, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, SMEs, กลุ่มอาชีพในชุมชน จัดเต็มร้านดัง ร้านอร่อยในพื้นที่เขตดอนเมือง รวมมาไว้ที่เดียว ให้ได้ช็อปปิ้งสินค้าของอร่อย ในราคาเบาๆ งานนี้ห้ามพลาดเลยน๊า🚀

⭐วันอังคารที่ 31 มกราคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเขตดอนเมือง

ℹ️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร. 0 2565 9411 หรือ 0 2565 9424 ต่อ 5339

ติดตามข่าวสารของสำนักงานเขตดอนเมืองได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/DonMueangDistrictOffice
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/242208087557402
Instagram : https://www.instagram.com/donmueangdistrictoffice/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCpzlzguqWXc7pZzU9OMh6DQ
Website : https://webportal.bangkok.go.th/donmueang

#กรุงเทพมหานคร #กรุงเทพฯ #กรุงเทพ #กทม #สำนักงานเขตดอนเมือง #เขตดอนเมือง #ดอนเมือง #ขดม #เศรษฐกิจดี

🎉🎉กทม. จะเปิดสอบแล้วนะคะ😊😊
24/01/2023

🎉🎉กทม. จะเปิดสอบแล้วนะคะ😊😊

📣 เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับ

♥️ กทม. เปิดรับสมัครสอบฯ ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 13 ก.พ. 66 (เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก ของ กทม. หรือ สำนักงาน ก.พ.)

👉 Click เพื่ออ่านประกาศรับสมัครฯ : https://drive.google.com/file/d/1AL8fTEjJSu4Rue9l7o1Acl70QsxW1vFB/view?usp=drivesdk

👉 Website สอบ กทม. http://ksb.bangkok.go.th/

#ดอนเมือง 📣📣แจ้งข่าว #โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565📣📣ประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติและร่วมกระบวนการยืนยันตัวต้...
24/01/2023

#ดอนเมือง 📣📣แจ้งข่าว #โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
📣📣ประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติและร่วมกระบวนการยืนยันตัวต้น (e-KYC) ตรวจสอบผลการพิจารณา ได้ที่ https://welfare.mof.go.th/
🕙🕙วันที่ 30 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
🔺🔺กรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
🔺🔺แนวทางการตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
🔺🔺กระบวนการอุทธรณ์สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ
☎️☎️สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2565 9411 ในวันเวลาราชการ

🤍เชิญร่วมรณรงค์ส่งแสงเพื่อรำลึกครบรอบ 1 ปี การจากไปของหมอกระต่าย เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน สำนักการจราจรและขนส่...
20/01/2023
ร่วมรำลึกและไว้อาลัยคุณหมอกระต่าย

🤍เชิญร่วมรณรงค์ส่งแสงเพื่อรำลึกครบรอบ 1 ปี การจากไปของหมอกระต่าย เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน
สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินฯ และภาคีเครือข่าย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์ส่งแสงเพื่อรำลึกและไว้อาลัยคุณหมอกระต่าย เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ด้วยการเปิดไฟหน้ารถหรือเปิดไฟฉายโทรศัพท์มือถือทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคมนี้ เวลา 15.09 น. เป็นเวลา 1 นาที เพื่อให้เกิดความตระหนักและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน 🚘📱✨
โดยในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 นี้ คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินฯ และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 12 เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ บริเวณหน้าสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท
Rabbit Crossing ทางกระต่าย
https://www.facebook.com/Rabbitcrossing/
ร่วมรำลึกและไว้อาลัยคุณหมอกระต่าย

#ดอนเมือง #เชิญร่วมเวทีประชาคมรับรองร่วมกันของหมู่บ้าน/ชุมชน (รอบวันที่ 21 มกราคม 2565) เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุท...
20/01/2023

#ดอนเมือง #เชิญร่วมเวทีประชาคมรับรองร่วมกันของหมู่บ้าน/ชุมชน (รอบวันที่ 21 มกราคม 2565) เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง
เรื่อง การจัดเวทีประชาคมรับรองร่วมกันของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี
.
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 สำนักงานเขตดอนเมือง
จึงขอประกาศให้ทราบว่าจะดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อรองรับรับรองร่วมกันของชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตดอนเมือง ซึ่งมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ ตามที่แนบท้ายประกาศนี้
#โดยให้ผู้มีผู้ประสบอุทกภัย ที่ยื่นคำร้องรับการช่วยเหลือกับสำนักงานเขตดอนเมืองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
#หากไม่สามารถเข้าร่วม การประชุมได้ให้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง โทร 0 2565 9424 ต่อ 5308 ในวันเวลาราชการ

⛩️🎏ตรุษจีนปีนี้เลือกกิน เลือกใช้ ชีวิตปลอดภัยเฮง เฮง เฮง ตลอดปี 🎎.🏮การเลือกซื้อ🔹เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ เนื้อหมู เลือกที่สดใ...
19/01/2023

⛩️🎏ตรุษจีนปีนี้เลือกกิน เลือกใช้ ชีวิตปลอดภัย
เฮง เฮง เฮง ตลอดปี 🎎
.
🏮การเลือกซื้อ
🔹เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ เนื้อหมู เลือกที่สดใหม่ เนื้อแน่น สะอาด ไม่มีสีคล้ำซ้ำเลือด
🔹ผลไม้ ส้ม กล้วย แอปเปิ้ล เลือกซื้อตามฤดูกาล
และจากแหล่งที่ได้รับรองมาตรฐาน
🔹ผัก สีสดเป็นธรรมชาติ ไม่เหี่ยวเน่า
ไม่มีคราบดินและคราบสีขาวของยาฆ่าแมลง
🔹ขนม ควรเลือกซื้อสีไม่ฉูดฉาด มีสีกลิ่นรสปกติ
บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุที่สะอาด
.
⛔️สิ่งที่ห้ามละเลย
🔺สวมหน้ากากอนามัย
🔺ล้างมือบ่อย ๆ
🔺กินอาหารปรุงสุกร้อน
🔺ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
.
❤️ ด้วยความห่วงใยจากกรุงเทพมหานคร ❤️
.
📲ข้อมูล : กรมอนามัย

#ดอนเมือง #เชิญร่วมเวทีประชาคมรับรองร่วมกันของหมู่บ้าน/ชุมชน (รอบวันที่ 20 มกราคม 2565) เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุท...
19/01/2023

#ดอนเมือง #เชิญร่วมเวทีประชาคมรับรองร่วมกันของหมู่บ้าน/ชุมชน (รอบวันที่ 20 มกราคม 2565) เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง
เรื่อง การจัดเวทีประชาคมรับรองร่วมกันของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี
.
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 สำนักงานเขตดอนเมือง
จึงขอประกาศให้ทราบว่าจะดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อรองรับรับรองร่วมกันของชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตดอนเมือง ซึ่งมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ ตามที่แนบท้ายประกาศนี้
#โดยให้ผู้มีผู้ประสบอุทกภัย ที่ยื่นคำร้องรับการช่วยเหลือกับสำนักงานเขตดอนเมืองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
#หากไม่สามารถเข้าร่วม การประชุมได้ให้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง โทร 0 2565 9424 ต่อ 5308

การรถไฟฯ กำหนดให้วันที่ 19 มกราคม 2566 ปรับเปลี่ยนขบวนรถไฟทางไกล เหนือ ใต้ อีสาน ของขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว จำนวน ...
18/01/2023

การรถไฟฯ กำหนดให้วันที่ 19 มกราคม 2566 ปรับเปลี่ยนขบวนรถไฟทางไกล เหนือ ใต้ อีสาน ของขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว จำนวน 52 ขบวน ให้บริการ ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เป็นต้นไป จะไม่มีขบวนรถไฟโดยสารเดินบนเส้นทางรถไฟเดิมระดับดิน และจะยกเลิกการใช้ป้ายหยุดรถไฟ กม.11 สถานีบางเขน ที่หยุดรถไฟทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ และที่หยุดรถการเคหะ กม.19

สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เป็นสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถธรรมดา รถชานเมือง และขบวนรถนำเที่ยวทุกสาย จำนวน 62 ขบวน จะยังคงให้บริการตามเดิม

สถานีที่ยกเลิกการให้บริการ ผู้โดยสารสามารถใช้สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงแทน การรถไฟฯ ให้สิทธิ์ผู้โดยสารใช้ตั๋วโดยสารขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา และตั๋วเดือน สามารถนำตั๋วโดยสารรถไฟทางไกลดังกล่าว เข้าใช้บริการขึ้น-ลง ที่สถานีของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เพื่อเชื่อมต่อไปสถานีรังสิต สถานีดอนเมือง สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ สถานีบางบำหรุ และสถานีตลิ่งชัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ภายในระยะเวลา 1 ปี ตามเงื่อนไขที่ระบุอยู่บนตั๋วโดยสาร

จุดให้บริการต่าง ๆ จะอยู่บริเวณชั้น G และจุดให้บริการชานชาลารถไฟทางไกล ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จะอยู่บริเวณชั้นที่ 2 ประตู 4 จำนวน 12 ชานชาลา แบ่งออกเป็นรองรับรถไฟทางไกล จำนวน 8 ชานชาลา และรองรับระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง 4 ชานชาลา

พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ อาทิ กล้องวงจรปิด, บันไดเลื่อน, เครื่องจำนวนตั๋วอัตโนมัติ, ศูนย์อาหาร, SRT BOT หุ่นยนต์ต้อนรับอัจฉริยะ, ที่จอดรถสำหรับคนพิการ, ป้ายบอกทาง, ลานจอดรถใต้ดิน, ลิฟท์, Wheelchair นำทางอัจฉริยะ รวมไปถึงที่พักคอยผู้โดยสาร มาให้บริการผู้โดยสารทุกท่านอย่างทั่วถึง

#ดอนเมือง #เชิญร่วมเวทีประชาคมรับรองร่วมกันของหมู่บ้าน/ชุมชน (รอบวันที่ 19 มกราคม 2565) เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุท...
18/01/2023

#ดอนเมือง #เชิญร่วมเวทีประชาคมรับรองร่วมกันของหมู่บ้าน/ชุมชน (รอบวันที่ 19 มกราคม 2565) เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง
เรื่อง การจัดเวทีประชาคมรับรองร่วมกันของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี
.
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 สำนักงานเขตดอนเมือง
จึงขอประกาศให้ทราบว่าจะดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อรองรับรับรองร่วมกันของชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตดอนเมือง ซึ่งมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ ตามที่แนบท้ายประกาศนี้
#โดยให้ผู้มีผู้ประสบอุทกภัย ที่ยื่นคำร้องรับการช่วยเหลือกับสำนักงานเขตดอนเมืองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
#หากไม่สามารถเข้าร่วม การประชุมได้ให้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมโดยทำหนังสือมอบอำนาจ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง โทร 0 2565 9424 ต่อ 5308

⚠บ่ายวันนี้ (18 ม.ค.66) เจ้าหน้าที่งานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดอนเมือง👷‍♂️ ปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ💦 บร...
18/01/2023

⚠บ่ายวันนี้ (18 ม.ค.66) เจ้าหน้าที่งานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดอนเมือง👷‍♂️ ปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ💦 บริเวณถนนช่างอากาศอุทิศ ช่วงหมู่บ้านศิริสุข ผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวัง🚗

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้🙏

สวน 15 นาที"ทำไมต้อง 15 นาที???มาหาตอบจากคลิปนี้กันค่ะ.......
18/01/2023
สวน 15 นาที" พื้นที่สีเขียวใกล้คุณ

สวน 15 นาที"

ทำไมต้อง 15 นาที???

มาหาตอบจากคลิปนี้กันค่ะ.......

นโยบายสวน 15 นาทีจึงเกิดขึ้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน คุณก็สามารถเดินถึงสวนได้ภายใน 15 นาที หรือ 800 เมตร นี่คือสิ....

🎬  ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2566...
18/01/2023
การประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2566

🎬 ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ได้ทาง

📺 live สด FB สภากรุงเทพมหานคร https://fb.watch/i77BJLCmaM/

🖥 YouTube สภากรุงเทพมหานคร https://youtu.be/oFiyvFYMQKc

📻 วิทยุออนไลน์ http://sv1.nakhonradio.com:9241/index.html?sid=1

โดยมีญัตติที่น่าสนใจ ดังนี้

1.ญัตติของนายวิรัช คงคาเขตร ส.ก.เขตบางกอกใหญ่ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยส่งมอบพื้นที่ถนนจรัญสนิทวงศ์และถนนเพชรเกษมให้กับกรุงเทพมหานครตามเงื่อนไข

2.ญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร ส.ก.เขตบางรัก เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการ จัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

3.ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครหารือกรมบัญชีกลางประเด็นปัญหากรณีการให้แต้มต่อกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4.ญัตติของนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ ส.ก.เขตยานนาวา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากยานพาหนะในเขตกรุงเทพมหานคร

5. ญัตติของนายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล ส.ก.เขตห้วยขวาง เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาแก้ไขปัญหาการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

6.ญัตติของนายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม ส.ก.เขตทวีวัฒนา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการรับส่งสินค้า

7. ญัตติด้วยวาจาของนายพีรพล กนกวลัย ส.ก.เขตพญาไท เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาความคุ้มค่าของโครงการต่าง ๆ ในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
-----

ระเบียบวาระการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2566วันพุธที่ 18 มก.....

ที่อยู่

999 Choet Wutthakat Road
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 18:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625659424

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตดอนเมือง Don Mueang District Ofผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตดอนเมือง Don Mueang District Of:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ซอยสรงประภา12 มีการตั้งสิ่งกีดขวางบนพื้นผิวการจราจรครับ เป็นแบบนี้ทุกวัน
โกสุม 36 มาเก็บขยะหน่อยจ้า
ขยะล้นแล้วค่ะ
เคยมา 2 ครั้ง/สัปดาห์
ตอนนี้ เหลือแค่1 ครั้ง ..ส่วนวันนี้ยังไม่มาเลย
ช่วยของบประมาณส่งมอบถังขยะประจำบ้านให้หมู่บ้านธนินทร เหมือนตามต่างจังหวัดด้วยสิครับ เดี่ยวนี้เค้าไม่มีแล้วหรอ
ทำไมการขอรับรองให้ลงทะเบียคนละครึ่งจ้องบังคับให้แสดงใบอนุญาติสถานประกอบการครับ

หย่วยที่เกี่ยวข้องควรจะอะลุมอะล่งยให้
ประชาชนนะครับ
หากสามารถรับรองได้ติดต่อผมทีครับ
ลำลากมาก
เอกสารประกอบเพิ่มเติมในการลงทะเบียนคนละครึ่งของเขตมีแบบที่ปรับปรุงใหม่มั้ยครับ

ในแบบฟอร์มไม่ได้ระบุเอกสารอื่นๆที่ขอผมมา

ต้องทำมาหากินและไม่สามารถมาติดต่อได้ทุกวัน รบกวนเตรียมเอกสารที่ชัดเจนเพื่อผมจะได้ดำเนินการได้ถูกต้องได้มั้ยครับ
ถนนเทิดราชัน ไฟส่องถนนฝั่งทิศใต้
ดับทั้งแถบ ตั้งแต่วัดสันติ

ฝากปรับปรุงแก้ไขครับ
โกสุมรวมใจ เปิดเพลงเสียงตามสาย ดังมาก ตั้งแต่ 11:00 น. รบกวนคนมาก
👏🏼🍱 ส่งมอบชุดอาหารกลางวันจำนวน 300 กล่อง ให้กับ ศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อสำนักงานเขตหนองจอก, สำนักงานเขตดอนเมือง Don Mueang District Office (ศูนย์ 60 ร.พ.กลาง), โรงพยาบาลบุษราคัม อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ 2 เมืองทองธานี และ #โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ด้วยข้าวกล่องเติมยิ้ม

🌟🙏🏻 อมารี ดอนเมืองฯ ขอขอบพระคุณ กลุ่มเพื่อนปรัศนีย์-ดวงดาว, คุณส่องศรี กัลยาณมิตร และพลเอก สายมิตร กัลยาณมิตร เป็นอย่างยิ่งไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา และเปิดโอกาสให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในสะพานบุญส่งต่อกำลังใจในครั้งนี้ 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♂️

📜 รายละเอียด 👉🏻 คลิก https://bit.ly/2VzYQlP
🛍 ซื้อผ่าน 𝗟𝗶𝗻𝗲 𝗠𝘆 𝗦𝗵𝗼𝗽 👉🏻 https://bit.ly/3fRvXbE

📞 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
☎️ โทร: 02-566-1020
📱 ไลน์: หรือคลิก https://bit.ly/3jImIgA
📸 IG: หรือคลิก https://bit.ly/2R5GUNx

🧡🙋🏻 ชาวอมารี ดอนเมืองฯ ขอร่วมส่งกำลังใจให้ทุกท่าน เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#ข้าวกล่องเติมยิ้ม
👩🏻‍🤝‍👨🏼 "คำว่าให้" ไม่มีที่สิ้นสุด

👏🏼🍱 ส่งมอบชุดอาหารกลางวันจำนวน 671 กล่อง บริจาคให้กับ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ โรงเรียนการไปรษณีย์ - ศิษย์ปัจจุบัน, โรงพยาบาลเจ้าพระยา, โรงซ่อมบำรุงรถไฟสถานีกลางบางซื่อ #ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ สำนักงานเขตจตุจักร และ สำนักงานเขตดอนเมือง Don Mueang District Office ด้วยข้าวกล่อง เติมยิ้ม อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ

🌟🙏🏻 อมารี ดอนเมืองฯ ขอขอบพระคุณ กลุ่มเพื่อนปรัศนีย์-ดวงดาว, Tonkar Flower Weddings Planner, WiwaHahey นายพิธี พิธีกรงานแต่ง แม่งาน รันคิว ขันหมาก dryice bubble follow, Wedding B Planner - เวดดิ้งแพลนเนอร์ รันคิวงานแต่ง ขันหมากสไตล์โมเดิร์น, ฝาดอนเมือง หัวปลาหม้อไฟ, คุณแม่มาลี สง่าสงเคราะห์ และครอบครัว, คุณณาฐวัลย์ โพชนุกูล และครอครัว เป็นอย่างยิ่งไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา และเปิดโอกาสให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในสะพานบุญส่งต่อกำลังใจในครั้งนี้ 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♂️

📜 รายละเอียด 👉🏻 คลิก https://bit.ly/2VzYQlP
🛍 ซื้อผ่าน 𝗟𝗶𝗻𝗲 𝗠𝘆 𝗦𝗵𝗼𝗽 👉🏻 https://bit.ly/3fRvXbE

📞 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
☎️ โทร: 02-566-1020
📱 ไลน์: หรือคลิก https://bit.ly/3jImIgA
📸 IG: หรือคลิก https://bit.ly/2R5GUNx

#ข้าวกล่องเติมยิ้ม
🦠🛡 บ่ายวันนี้ คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานโรงแรมอมารี ดอนเมืองฯ ได้ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคและสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วย covid-19 จำนวน 120 ชุด เพื่อนำไปสมทบช่วยเหลือให้กับ "ศูนย์พักคอย" ศูนย์รองรับผู้ป่วย covid-19 กลุ่มสีเขียว ที่ไม่แสดงอาการ อยู่ระหว่างรอส่งตัวเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ณ สำนักงานเขตดอนเมือง Don Mueang District Office โดยมีคุณสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง เป็นผู้รับมอบ

🧡 ชาวอมารี ดอนเมืองฯ ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยทุกท่าน เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน 🧑🏻‍⚕️👩🏻‍⚕️

เคยสอบถามทางสำนักงานเขตเรื่องการแจ้งชื่อลูกเข้าทะเบียนบ้านประมาณเดือนเมษายนว่าสามารถเข้าไปทำเรื่องได้หรือไม่เนื่องจากยังมีความน่ากังวลของสถานการณ์โควิดอยู่ เจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลว่ารอก่อนได้ ซึ่งได้สอบถามอีกว่าถ้าเกินกำหนดหละ เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่เป็นไรเพราะมีประเด็นเรื่องโควิด สุดท้ายแล้วไปดำเนินการกลับบอกว่าทำไม่ได้เพราะเลยกำหนด ต้องให้มารดามาทำเอง

คำถาม..
1.ความชัดเจนของมาตรการคืออะไรนอกจากจะอ้างว่าระเบียบกำหนดระยะเวลาแจ้งไว้แบบนี้ ทั้งๆที่มีการสอบถามแล้วถึงสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้น
2.การให้มารดาไปดำเนินการแทนเจ้าบ้าน ถูกต้องแล้วหรือไม่ ไม่ใช่ว่าเมื่อไปดำเนินการกลับบอกว่าต้องเจ้าบ้านเท่านั้นอีก
3.ตามข้อมูลที่สืบค้นได้ หากเลยกำหนดการแจ้งจะเสียค่าปรับ 1,000 บาทเท่านั้นใช่หรือไม่ ไม่ได้มีการระบุข้อมูลอื่น
4.งานบริการต้องมีความชัดเจนทั้งข้อมูลและมารยาทในการสนทนา เราไม่ได้ไปขอร้องให้คุณทำ แต่มันเป็นหน้าที่ที่คุณต้องให้บริการ มิเช่นนั้นควรคัดกรองบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีใจรักในการบริการเถอะครับ

สุดท้าย ถ้าโทรศัพท์ที่สำนักงานเสีย ซ่อมด้วยครับ รับยากเหลือเกิน
RoomQuest Donmuang (รูมเควสท์ ดอนเมือง)ห้องพักให้เช่ารายวัน/รายเดือน ซอยสรงประภา 26 สามารถเดินทางเพียง 16 นาทีก็ถึงสนามบินดอนเมือง

ใกล้สถานศึกษา วัด ห้างสรรพสินค้า ของกินหาง่าย ติดกับ7-11

จากปากซอยเดินเข้าไม่ถึง 100 เมตร

รายเดือน 3800/ด. รวมค่าน้ำแล้ว ไฟหน่วยละ 7 บาท

ราคาห้องพักเริ่มต้นที่ 600 บาท/วัน รวมค่าน้ำและค่าไฟ

*********************

รายละเอียดห้องพัก 20 ตรม.

ㆍทีวี ( 36 นิ้ว )

ㆍ ตู้เย็น

ㆍราวเสื้อผ้า

ㆍเครื่องทำน้ำอุ่น

ㆍเตียง

ㆍเครื่องปรับอากาศ
*********************

ภายในห้องมีเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น โต๊ะทานข้าว ระเบียงหลังห้อง สิ่งอำนวยความสะดวก

ปากซอยที่พักมีรถประจำทางไปสู่ถนนใหญ่และข้างที่พักมี7-11 ร้านอาหาร ชื่อดังมากมาย

หากสนใจ ติดต่อได้ที่ข้อมูลด้านล่าง

----------------------------------------

คุณยุ้ย 063-2230888
Line id: hotel_market

https://line.me/ti/p/-9p5cyXODq

#ปล่อยเช่า #ให้เช่า #คอนโด #ใกล้สนามบินดอนเมือง #สนามบินดอนเมือง #คอนโดติดสนามบิน #คอนโดใกล้สนามบิน
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Don Mueang District สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สาขา 21 - กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ฝูงบิน601 - กองบิน6 RTAF โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน ก สธค.โรงรับจำนำของรัฐ สาขา 9 - ส สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทั กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอาก RTP Cyber Village สน.ดอนเมือง โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force Thailand Institute of Justice (TIJ) Thailand Ministry of Information and Communication Technology