Clicky

ห้องสมุด พระนครเหนือ มทร.พระ

ห้องสมุด พระนครเหนือ มทร.พระ ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรรม?

เปิดเหมือนปกติ

07/04/2022

สถาบันภาษามีโครงการที่น่าสนใจมาประชาสัมพันธ์ครับ😁
📍โครงการอบรม “การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อเตรียมบทความวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ”
👉เรียนวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
📥 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 20 พฤษภาคม 2565
ตามลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์ได้เลยครับ 🎉
https://forms.gle/6ErVSKvvWwNSE91eA

07/04/2022

📍โครงการ "ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ (Creative English) : เรียนภาษาอังกฤษให้สนุก ปลุกพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ (Let us inspire your English creativity.)"
👉เรียนวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
📥สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 27 พฤษภาคม 2565 ตามลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์ได้เลยครับ😁
https://forms.gle/FKAeuDbnbwYpgt7m8

09/03/2022

มาแล้ว #dek65 วุฒิปวช. ปวส. และ วุฒิม.3 🤩🤩
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา #รอบรับตรง2 ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้-19 เมษายน 2565
📌ระดับปริญญาตรี (สำหรับวุฒิปวช. ปวส.)
https://regis.rmutp.ac.th/upload/file65/D2-65.pdf
📌ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สำหรับวุฒิม.3)
https://regis.rmutp.ac.th/upload/file65/D2-65-(Voc).pdf

04/03/2022

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี พศ. 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ผ่าน Zoom ประจำปี 2565 แก่คณาจารย์ นักศึกษา ที่มีความสนใจในการเข้าใช้ฐานข้อมูลฯ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะอยู่รอบกลุ่มมหาวิทยาลัย เขตภาคกลาง กลุ่มที่ 3 ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. จำนวน 25 ท่าน /หน่วยงาน มทร.พระนคร
โดยสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อลงชื่อเข้าอบรม โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมคำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว), E-mail เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านทางอีเมล, เบอร์โทรศัพท์, ตำแหน่ง / ตำแหน่งทางวิชาการ ได้ที่ ห้องสมุดทุกศูนย์ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565
ห้องสมุดเทเวศร์ โทร. 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6774, 6798
ห้องสมุดโชติเวช โทร. 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 5239, 8303
ห้องสมุดพระนครเหนือ โทร. 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 4321
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร โทร. 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 3902
หลังจากนั้นทางบริษัทจะจัดส่งลิงค์ที่จะให้เข้าอบรมทางอีเมลล์ต่อไป

ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมแสดงพลังรักษ์โลก 🌏 ด้วยการปิดไฟ 1 ชั่วโมง และถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกๆ ชนิดที่ไม่ได้ใช้งา...
01/03/2022

ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมแสดงพลังรักษ์โลก 🌏 ด้วยการปิดไฟ 1 ชั่วโมง และถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกๆ ชนิดที่ไม่ได้ใช้งาน

ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมแสดงพลังรักษ์โลก 🌏 ด้วยการปิดไฟ 1 ชั่วโมง และถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกๆ ชนิดที่ไม่ได้ใช้งาน

กับกิจกรรมรณรงค์ "ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)”

🗓26 มีนาคม 2565 เวลา 20.30-21.30 น.

#EarthHour #Connect2Earth
#ShapeOurFuture #อนาคตเราสร้างได้

01/03/2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ TCAS 2 : โควตา (สำหรับวุฒิม.6) ตั้งแต่วันนี้ - 25 เมษายน 2565
🌐 รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://regis.rmutp.ac.th/upload/file65/T2_65.pdf
☎️ สอบถามเพิ่มเติม 02 665 3777 ต่อ 6636
#RMUTP #ราชมงคลพระนคร #รับสมัครนักศึกษา

24/02/2022

📣📣 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง 1 และ รอบโควตา 2 ปีการศึกษา 2565
👉ระดับปริญญาตรี (สำหรับวุฒิปวช. ปวส.)
👉ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สำหรับวุฒิม.3)
https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
🗣 สอบสัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป (คณะจะติดต่อไป)

24/02/2022

บัณฑิตราชมงคลพระนคร ที่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ประสงค์เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) แบบมีใบรับรองผลการตรวจโดยสถานพยาบาลเพื่อใช้สำหรับ วันฝึกซ้อมย่อยรวม (3 มีนาคม 2565) , วันฝึกซ้อมใหญ่ (4 มีนาคม 2565) และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (8 มีนาคม 2565)
.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพื้นที่สำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19
▶️ วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565
▶️ วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565
🎯 เวลา 09.00 - 15.00 น. (6 รอบเวลา รอบละ 250 คน)
ณ บริเวณหน้าเสาธง ศูนย์เทเวศร์

🌐 ลงทะเบียนจองตรวจ ได้ตั้งวันนี้-28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 24.00 น. ผ่านทาง https://web.rmutp.ac.th/atcode/ATK_booking_34/login.php
💁‍♀️ บัณฑิตโปรดเตรียม บัตรประชาชน/ ปากกาสีน้ำเงิน/ ค่าบริการ 100 บาท หรือคูปองที่คณะแจกให้

18/02/2022

ว่าที่บัณฑิตราชมงคลพระนคร 👩‍💻🧑‍💻 ตรวจสอบคู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1j9dNoJmKBQBh-tXxaYPDkTRGM-_8A3pV/view?usp=sharing
☎️ สอบถามเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 02 665 3777 ต่อ 6316

15/02/2022

ทุนการศึกษาดี ๆ สำหรับน้อง ๆ ปวช. เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
💜 ประเภทเรียนดี ความประพฤติดี
💜 ประเภทความพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ส่งใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คณะ
👉 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ติดต่อ คณะบริหารธุรกิจ โทร 02-665-3777 ต่อ 2401-2
👉 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ติดต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร 02-665-3777 ต่อ 4118

08/02/2022

ระเบียบการแต่งกาย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 👩‍🎓👨‍🎓 #บัณฑิตราชมงคลพระนคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutp.ac.th/graduate

04/02/2022

📌📌 ขยายเวลาการชำระเงิน ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน สำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นที่ไม่ได้ใช้ระบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
☎ สอบถามเพิ่มเติม 02 665 3777 ต่อ 6636

02/02/2022

🔍 ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต #ราชมงคลพระนคร ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 💜 ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 และ 💜 ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านทาง https://bit.ly/3o6kfOo (Log in ด้วยอีเมลมหาวิทยาลัย)
🔍 ขั้นตอนเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต https://drive.google.com/file/d/1V3bM7M4bCeNuRDaw9OuijHIQ5ZidOjvw

☎️ สอบถามเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 02 665 3777 ต่อ 6316, 6318

31/01/2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
🔎 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
🔎 ระดับปริญญาตรี
🔎 ระดับปริญญาโท
🔎 ระดับปริญญาเอก

🌐สมัครผ่านทาง http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ตลอด 24 ชั่วโมง
☎️สอบถามเพิ่มเติม 02 665 3777 ต่อ 6636, 6302-9

Photos from RmutpFB's post
28/01/2022

Photos from RmutpFB's post

27/01/2022

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 ฐานข้อมูล ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม 2565
และเพื่อให้การใช้บริการฐานข้อมูลฯ เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ ทางสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้ประกาศ เรื่องข้อกำหนดในการเข้าใช้ฐานข้อมูลฯ ดังนี้

20/01/2022

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “เทคนิคการทำงาน สู่การเป็นมืออาชีพ”✨ โดยมีหนุ่มหล่อมากความสามารถ ท็อป ปิยวัฒน์ นักแสดงซีรีย์วาย ที่จะมาให้ความรู้ด้านของการเเสดง เทคนิคการทำงานในวงการบันเทิง รวมถึงทั้งประสบการณ์การทำงานต่าง ๆ 🎬 วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 12.00-15.00 น. ผ่านทาง Google Meet (https://meet.google.com/zny-hwba-iut) จัดโดย นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

⭐️ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://shorturl.asia/8n2Dm

19/01/2022

17 ปี มทร.พระนครกับทิศทางในอนาคต มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม พร้อมออกนอกระบบ ภายใต้การนำ“ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล”
🌐 www.rmutp.ac.th/17thrmutp

19/01/2022

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดร้องเพลง และการประกวด Cover Dance Contest ในกิจกรรม “ยืนยิ้มหน้ามอ” วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา ศูนย์โชติเวช โดยภายในงานมีการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าในแต่ละสาขาวิชาและร้านฟู๊ดทรัค (Food Truck)
🎤🎤 การประกวดร้องเพลง
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกคณะ
💃🕺 การประกวดยืนยิ้มหน้ามอ Cover Dance Contest
สำหรับนักเรียนและนักศึกษาทุกสถาบันการศึกษา
🗣 สอบถามเพิ่มเติม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

17/01/2022

ขยายเวลา⚡⚡ ยื่นความประสงค์ไม่ร่วมเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 34 และครั้งที่ 35 ผ่านทาง https://drive.google.com/file/d/12pnSUBt22v280xTTUShvUTsacczhqa2D/view?usp=sharing และกรอกข้อมูลส่งมาที่ [email protected] ตั้งแต่วันนี้ - 14 กุมภาพันธ์ 2565

☎️ สอบถามเพิ่มเติม 02 665 3777 ต่อ 6316, 6318

14/01/2022

สมัครเรียนที่ #ราชมงคลพระนคร วันนี้📌📌
ลดค่าสมัคร ลดค่าเทอม และผ่อนชำระได้

🌐รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th

11/01/2022

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 🎓💜
🌟 ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562
🌟 ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563

10/01/2022

การประชาสัมพันธ์จะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป🤩🤩 เพราะคลับนี้จะมาเล่าสู่กันฟัง แลกเปลี่ยนความรู้กันแบบ New Normal ในงานสัมมนา CLUB PR “ไขข้อสงสัยเตรียมความพร้อมสหกิจยุค New Normal” 🌟 สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังสงสัยในด้านงานประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา และปรับตัวในการทำงานให้อยู่รอดในยุค New Normal มาหาคำตอบไปพร้อมกับพวกเรา วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 15.00-17.00 น. ผ่านทาง Google Meet (ภายในงานมีกิจกรรมตอบคำถามร่วมสนุกและรับของรางวัล)
📲 ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://shorturl.asia/B6A0T
🗣 สอบถามเพิ่มเติม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

06/01/2022

มทร.พระนคร รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้ - 23 พฤษภาคม 2565
⚡ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
⚡ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
⚡ คณะบริหารธุรกิจ
⚡ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2021/11/RMUTPGrad65.pdf
#รับสมัครนักศึกษา #ปริญญาโท #ปริญญาเอก

05/01/2022

🏕🪵 อากาศสบายแบบนี้ ขอเชิญน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและหาแรงบันดาลใจในการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 💚🌳 มาร่วมแคมป์ปิ้งล้อมวงฟังเรื่องเล่า ในงานสัมมนา สหกิจศึกษาสู่งาน PR-Next Normal กับการก้าวสู่สหกิจแบบ NEXT NORMAL วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านระบบ Google Meet https://meet.google.com/fzm-dwpm-iah [รหัส fzm-dwpm-iah และ Pin 439 558 910]
🔍หมายเหตุ
1. ลงชื่อเข้าใช้โดย E-mail มหาวิทยาลัย @rmutp.ac.th
2. ผู้เข้าร่วมทุกคนทำการเปลี่ยน Background ตามที่แนบไว้ (รูปแบบแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้)
3. ผู้เข้าร่วมทุกคนทำการเปิดกล้องและปิดไมค์ตลอดการสัมมนา หากต้องการพูดคุยให้ยกมือก่อนทุกครั้ง
สามารถคลิ๊กลิงก์ด้านล่างหรือกรอกรหัสเข้าระบบได้เลย
🗣 สอบถามเพิ่มเติม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

03/01/2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สมัครผ่านทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th
#dek65 #RMUTP #ราชมงคลพระนคร #รับสมัครนักศึกษา #ปริญญาตรี #ปวส. #ปวช. #ม6 #ม3

28/12/2021

📣 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบโควตา 1 ปีการศึกษา 2565
⚡ ระดับปริญญาตรี (สำหรับวุฒิปวช. ปวส.)
http://regis.rmutp.ac.th/upload/file65/Q1-65-PreFinal.pdf
⚡ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สำหรับวุฒิม.3)
http://regis.rmutp.ac.th/upload/file65/Q1-Dep-65-Prefinal.pdf
📌 รายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์และชำระเงินค่าเทอม ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 6 มกราคม 2565 พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารตามประกาศทางไปรษณีย์

28/12/2021

#dek65 วุฒิม.3 วุฒิปวช. และวุฒิปวส. ที่พลาดรอบโควตา 1 📌📌
ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบโควตา 2 และ รอบรับตรง 1
📆 วันนี้ - 22 กุมภาพันธ์ 2565
🔍 สมัครผ่านทาง https://reg.rmutp.ac.th/registrar/applogin.asp
🔍 รายละเอียดเพิ่มเติม https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
☎️ สอบถามเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 02 665 3777 ต่อ 6636
#RMUTP #ราชมงคลพระนคร #รับสมัครนักศึกษา

22/12/2021

📣📣 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบโควตา 1 ปีการศึกษา 2565
⚡ ระดับปริญญาตรี (สำหรับวุฒิปวช. ปวส.)
http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/Q1-65-Interview.pdf
⚡ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สำหรับวุฒิม.3)
http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/Q1-65-InterviewDep.pdf
🗣 สอบสัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์ วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป 🎯(คณะจะติดต่อไป)
📌 ส่งใบปพ.1 (ไฟล์ PDF) ตามกำหนดการรับสมัคร
🌟 รายละเอียดเพิ่มเติม https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
14/12/2021

เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด

การเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณเพื่อจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 นั้น ห้องสมุดจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมเสนอรายชื่อหนังสือที่จะเป็นประโยชน์ในการประกอบการเรียนการสอน เพื่อมีไว้ประจำห้องสมุด #ภายในวันที่_31_ธันวาคม_2564

โดยห้องสมุดจะพิจารณาจัดซื้อตามรายชื่อหนังสือที่มีการเสนอแนะเข้ามาตามความเหมาะสม ทั้งนี้สามารถเสนอแนะได้ 2 วิธี คือ

1. กรอกข้อมูลหนังสือลงบนแบบฟอร์มสำรวจความต้องการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด และนำส่งกลับคืนมายังห้องสมุดได้ทั้ง 4 สาขา

2. เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการแนะนำ โดยกรอกข้อมูลผ่านทางระบบแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดได้ที่ http://lib.arit.rmutp.ac.th/suggest/# หรือแสกนผ่าน QR Code

08/12/2021

📢📢 ขยายเวลา #บัณฑิตราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2563 และนายจ้างตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตฯ และความพึงพอใจ ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2565📌

1. บัณฑิตตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตได้ที่ https://job.rmutp.ac.th
2. ผู้จ้างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา) ได้ที่ https://job.rmutp.ac.th/employer

☎️ิ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองพัฒนานักศึกษา 02-665-3777 ต่อ 6051 และ 6964
📌 หากพบปัญหาการกรอกข้อมูล 02-665-3777 ต่อ 6764 หรืออีเมล [email protected]

07/12/2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ TCAS 1 : Portfolio (สำหรับวุฒิม.6) ตั้งแต่วันนี้ - 25 มกราคม 2565 สมัครผ่านทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
#RMUTP #รับสมัครนักศึกษา #ปริญญาตรี #ม6

Photos from RmutpFB's post
05/12/2021

Photos from RmutpFB's post

ที่อยู่

1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 18:30
อังคาร 08:30 - 18:30
พุธ 08:30 - 18:30
พฤหัสบดี 08:30 - 18:30
ศุกร์ 08:30 - 18:30
เสาร์ 09:00 - 15:00
อาทิตย์ 09:00 - 15:00

เบอร์โทรศัพท์

+6626653777

เว็บไซต์

http://lib.arit.rmutp.ac.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ห้องสมุด พระนครเหนือ มทร.พระผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ห้องสมุด พระนครเหนือ มทร.พระ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับแอดมินเพจ ห้องสมุด พระนครเหนือ มทร.พระนคร และทุกท่านที่เห็นข้อความนี้ . ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ และแนบภาพสินค้าอุปกรณ์เครื่องสแกนที่ออกแบบมาเพื่อการสแกนหนังสือ หรือ เอกสารเข้าเล่ม โดยที่เวลาสแกนไม่ต้องแกะ หรือ รื้อสันหนังสือออก และไม่ต้องกลับคว่ำหน้าหนังสือไปมาเหมือนกับเครื่องสแกนลักษณะ Flatbed ซึ่งจะเป็นเครื่อง #CZUR รุ่น ET 16 Plus โดยเครื่องรุ่นนี้รองรับงานสแกนหนังสือที่เปิดกว้างสุดได้ถึง A3 (หรือหนังสือที่ปิดอยู่ เป็นขนาด A4) . หากทางห้องสมุดมีความสนใจในรายละเอียดหรือต้องการดูการทำงานของเครื่องสแกนรุ่นนี้ สามารถติดต่อกลับมาที่ผมได้ทั้งทางเฟสบุ๊ค หรือ โทรศัพท์ 084-682-2229 หรือ ให้ผมติดต่อกลับก็ด้วยความยินดีครับ 😊 ผมชื่อสมศักดิ์ครับ เป็นตัวแทนของ บจ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ #n2nsp ซึ่งเป็นบริษัทที่นำเข้า และจำหน่ายเครื่องสแกนเอกสารหลากหลายชนิด และ มีโซลูชั่นซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยครับผม . ขอบพระคุณที่สละเวลาในการอ่านข้อความนี้ครับ ขอแสดงความนับถือ สมศักดิ์ พ่อค้า