Green Leaf Foundation

Green Leaf Foundation ติดตามข่าวสารดีๆ ได้ที่ www.greenleafthai.org ก่อตั้งเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว หรือ คคสท. ประกอบด้วยองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนธุรกิจการท่องเที่ยว และการโรงแรม องค์กรที่กล่าวถึงนั้นคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สำนักงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการประปานครหลวง
(1)

“สถานการณ์ของหู่บ้านปี 2020” บทความนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากบทความ เรื่อง State of Village ของ Donella Meadows นัก System T...
20/08/2020

“สถานการณ์ของหู่บ้านปี 2020” บทความนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากบทความ เรื่อง State of Village ของ Donella Meadows นัก System Thinker ที่ได้เขียนไว้เมื่อปี 1990 โดยเปรียบเทียบโลกของเราเป็นหมู่บ้านหนึ่ง ที่มีประชากร จำนวน 1,000 คน เราจะพบว่า…

เรียน สมาชิกมูลนิธิใบไม้เขียว     มูลนิธิใบไม้เขียวได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อว...
26/03/2020

เรียน สมาชิกมูลนิธิใบไม้เขียว

มูลนิธิใบไม้เขียวได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและธุรกิจท่องเที่ยวเป็นวงกว้างตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา และเชื่อว่าการรักษาระยะห่างทางสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างดี

มูลนิธิใบไม้เขียวขอเป็นกำลังใจให้ท่าน บุคลากรและธุรกิจของท่านลุกขึ้นยืนหยัดจัดการกับปัญหาและอุปสรรคในช่วงเวลาที่มีความยุ่งยากของวิกฤตการณ์นี้ไปได้ พร้อมกับการดูแลเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและร่วมกันพลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการสำรวจตรวจสอบการใช้ทรัพยากรในทุกขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้มีการความพร้อมในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทันทีที่สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติเร็ววันนี้

มูลนิธิใบไม้เขียว

เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี สารถมาดูรายละเอียดเพิ่มในโพสหรือโทรสอบถามตามเบอ...
27/03/2019

เปิดรับสมัครพนักงาน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี สารถมาดูรายละเอียดเพิ่มในโพสหรือโทรสอบถามตามเบอร์ข้างล่างได้เลยนะคะ

ขอขอบคุณคณะกรรมการมูลนิธิใบไม้เขียวที่มาประชุมวิสามัญ ประจำปี 2561และในโอกาสนี้คณะกรรมการได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน แล...
25/12/2018

ขอขอบคุณคณะกรรมการมูลนิธิใบไม้เขียวที่มาประชุมวิสามัญ ประจำปี 2561
และในโอกาสนี้คณะกรรมการได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และแลกเปลี่ยนของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่เป็นเกียรติกับมูลนิธิใบไม้เขียวค่ะ

ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา ได้รับเกียจติเป็นวิทยากร ในงาน SWITCH-Asia Launch and Regional Networking Event 21 September 2018
21/09/2018

ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา ได้รับเกียจติเป็นวิทยากร ในงาน SWITCH-Asia Launch and Regional Networking Event
21 September 2018

12/09/2018
Green Leaf Hotel …Go Green ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มเสน่ห์ โรงแรม

http://www.youtube.com/watch?v=q9XB2_JPALs

GO GREEN การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มเสน่ห์แก่โรงแรม

การ Go Green ... ลดค่าใช้จ่าย /เพิ่มเสน่ห์ ให้โรงแรมหลากหลายด้าน ดร. ธนวันต์ สินธุนาวา รองประธานและเลขาธิการมูลนิธ.....

รู้จักโครงการ Zero Carbon Resort ... ลดการเกิดคาร์บอนในโรงแรม            โครงการ Zero Carbon Resort... โครงกา...
23/08/2018

รู้จักโครงการ Zero Carbon Resort ... ลดการเกิดคาร์บอนในโรงแรม
โครงการ Zero Carbon Resort
... โครงการ Zero Carbon Resort เกิดขึ้นเนื่องจากสหภาพยุโรปมีความต้องการอยากให้ประเทศที่กำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลักที่ชาวยุโรปนิยมมาท่องเที่ยวโดยประเทศไทยและฟิลิปปินส์ได้มีความร่วมมือ ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม
... เน้นไปที่การบริหารงานโรงแรมที่ลดการเกิดคาร์บอน โดยมีองค์ประกอบ เช่น การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานที่จะบริหารงานโดยลดคาร์บอนได้ ที่สำคัญจะลดการใช้พลังงานในโรงแรมซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์จากการบริหารงานโรงแรม
... เฟสที่ ๑ เกิดที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วประสบผลสำเร็จเลยขยายเฟสที่ ๒ มายังประเทศไทย ซึ่งจะมีความร่วมมือระหว่างฟิลิปปินส์และไทย ในประเทศไทยขณะนี้มีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเกือบ ๓๐๐ แห่งแล้ว และจาก ๒๓ โรงแรม ใน ๓๐๐ โรงแรมนี้เป็น “โรงแรมต้นแบบ” มีการพัฒนาให้เกิดคาร์บอนต่ำในโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการขยะ การนำเทคโนโลยีประหยัดพลังงานมาใช้ หรือการสนับสนุนให้ทำเองใช้เอง โดยพัฒนาเทคโนโลยีง่าย ๆ แล้วทำในโรงแรม เช่น การทำบ่อหมักไบโอแก๊สขนาดเล็กให้เหมาะสมกับโรงแรมแล้วนำแก๊สมาใช้
... โครงการ Zero Carbon Resort ได้รับการตอบรับจากโรงแรมระยะแรกเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ช่วง ๒ ปีหลังโรงแรมได้เห็นผลประหยัดจริง จากกลุ่ม “โรงแรมต้นแบบ” ทำให้อีกหลาย ๆ โรงแรมสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกมากขึ้น
... ๓ หลักการของ โครงการ Zero Carbon Resort: 3R
๑) Reduce ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร
๒) Replace การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้
๓) Redesign การออกแบบใหม่
... สำหรับงาน Zero Carbon Resort ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นงาน สมัมมนาเพื่อปิดโครงการซึ่งมีโรงแรมสมาชิกเข้าร่วมงานประมาณ ๑๐๐ โรงแรม โดยในงานจะมีการสรุปโครงการทั้งหมดว่า ได้ทำอะไรไปบ้าง ในรอบ ๔ ปีที่ผ่านมาและ Zero Carbon Resort จะช่วยส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้อย่างไรบ้าง
... ในงานนอกจากการสัมมนายังมีนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและอาคารเขียว จาก Green Suppliers ตลอดทั้งพันธมิตรของมูลนิธิใบไม้เขียว อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ZERO CARBON RESORTS PROJECT FINAL CONFERENCE: Gearing towards Sustainable Tourism Thailandวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 เวลา...
25/07/2018

ZERO CARBON RESORTS PROJECT
FINAL CONFERENCE: Gearing towards Sustainable Tourism Thailand
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

ขอเรียนเชิญมาร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว ในหัวข้อต่างๆที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประกอบ โรงแรมจังหวัด กระบี่ร่วมใจลดใช้พลาสติก เพื่อเป็นโรงแรมที่รักษาสิ่งแวดล้อม โดยมูลนิธิใบไม้เขียว ร่วมลงนามกับสมา...
06/07/2018

ผู้ประกอบ โรงแรมจังหวัด กระบี่ร่วมใจลดใช้พลาสติก เพื่อเป็นโรงแรมที่รักษาสิ่งแวดล้อม โดยมูลนิธิใบไม้เขียว ร่วมลงนามกับสมาคมโรงแรมจังหวัด กระบี่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ และผู้ประกอบการท่องเที่ยว อีกมากมายเพื่อให้ทุกคนตระหนักและลด ละ เลิก การใช้ ถุงพลาสติก
Green leaf foundation signed the MOU for plastic banning in the green hotel operation in Krabi Province.

16/06/2018

The 1st (2018) Adventure Travel World Leaders Forum เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ Benjing Yanqi International Convention & Exhibition Center Hotel กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

16/06/2018

Green Leaf Foundation at CATA Forum, June 12th, Beijing เป็นการหาแนวทางการจัดการ การท่องเที่ยว ที่ยั่งยืน

คุณเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิใบไม้เขียว เป็นผู้แทนมูลนิธิใบไม้เขียวร่วมงาน The 1st (2018) Adventur...
16/06/2018

คุณเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิใบไม้เขียว เป็นผู้แทนมูลนิธิใบไม้เขียวร่วมงาน The 1st (2018) Adventure Travel World Leaders Forum เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ Benjing Yanqi International Convention & Exhibition Center Hotel กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้ร่วมงานประมาณ ๓๐๐ คนจาก ๑๐ ประเทศ
งานดังกล่าวจัดโดยสมาคมการท่องเที่ยวผจญภัยแห่งประเทศจีน (CATA) วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างผู้นำอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพร้อมไปกับสำรวจวิธีใหม่ในการรวมการท่องเที่ยวผจญภัยกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผจญภัยเป็นไปอย่างยั่งยืนสามารถนำสู่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมให้มากขึ้น

Green Leaf Foundation
18/04/2018

Green Leaf Foundation

17/04/2018
โรงแรมเมืองไทยหลายแห่งเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจ ด้านสิ่งแวดล้อม !

โรงแรมเมืองไทยหลายแห่งเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจ
ด้านสิ่งแวดล้อม !

ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา รองประธานและเลขาธิการมูลนิธิใบไม้เขียว พูดถึง โครงการ Zero Carbon Resort ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนดูงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงแรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศฟิลิปปินส์
... การเดินทางในครั้งนี้ของฟิลิปปินส์ มาทั้งหมด ๙ คน เป็นมีภาครัฐ เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการโรงแรม พนักงานโรงแรม เพื่อมาเยี่ยมชมและเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม
... โรงแรมของเมืองไทยหลายแห่งเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่าง เป็นแรงบันดาลใจสมควรแก่การเรียนรู้อย่างมาก เขาเลือกมาดูที่ กระบี่ เกาะลันตา และ กรุงเทพฯ
... ได้มาเยี่ยมชมโรงแรมสุโกศล เข้าไปดูในห้องต่าง ๆ ของโรงแรม ... ซึ่งหันมาเอาใจใส่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานของโรงแรมอย่างมาก
... ๓ วัน ได้ความรู้พรั่งพรู จดไม่ทัน เยอะเหลือเกินเรื่องราว เป็นการเปิดหูเปิดตาที่เป็นประโยชน์มาก
... ที่กำลังจะไปประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อไปดูการระมัดระวังดูแลในสายโรงแรมในเมืองที่มนิลา ประเภทรีสอร์ทตากอากาศที่เกาะปาลาวันซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
... ไปดูว่าการระมัดระวัง การใช้สารเคมี การทำความสะอาดการเอาใจใส่เรื่องสระว่ายน้ำ เขาทำกันอย่างไร อะไรบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
... โครงการ Zero Carbon Resort ร่วมมือกับมูลนิธิใบไม้เขียว ซึ่งเมืองไทยมีการจัดไปเยี่ยมชมระหว่าง ๘-๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ไปเพื่อดูว่าเขาทำถึงไหนแล้ว เพราะความก้าวหน้าล้ำลึกคงไม่ถึงที่เราทำในปัจจุบันนี้ ... เราไปให้คำแนะนำ ชี้แนะ ให้กำลังใจ ว่าการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โรงแรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำอะไรได้อีกบ้าง Zero Carbon Resorts Project

ZCR members certificate giving in the seminar that Green Leaf Foundation and Thai Hotel Association organized seminar on...
27/03/2018

ZCR members certificate giving in the seminar that Green Leaf Foundation and Thai Hotel Association organized seminar on Green Hotel operation in 4.0 era and members meeting, on 9thMarch , 2018. The members who are receiving certificate; Siam Bay shore Resort and Spa Pattaya, Baan Amphawa Resort, W Bangkok Hotel ,Sivatel Bangkok Hotel,Chatrium Residence Sathon, Chaopraya Park Bangkok and Charoen Hotel .

Congratulation for our FGs on ZCR2 project and Green Leaf visited together with Junior consultant and auditor for monit...
23/12/2016

Congratulation for our FGs on ZCR2 project and Green Leaf visited together with Junior consultant and auditor for monitor the progress of FGs in Prachaup Kirikhan province during 21-22 December, 2016.

ZCR2 MOU ceremony on December 13, 2016 at Mahidol Learning Center , Mahidol University.
23/12/2016

ZCR2 MOU ceremony on December 13, 2016 at Mahidol Learning Center , Mahidol University.

Green Leaf Foundation
13/10/2016

Green Leaf Foundation

ขออนุญาตลงเชิญชวนสมัครงานนะค่ะขอเชิญผู้สนใจสมัครงานได้เลยนึ่ะ รายละเอียดดังเอกสารแนบ ร่วมกันเป็นส่วนของการทำกิจกรรมนะค่ะ...
05/10/2016

ขออนุญาตลงเชิญชวนสมัครงานนะค่ะ
ขอเชิญผู้สนใจสมัครงานได้เลยนึ่ะ รายละเอียดดังเอกสารแนบ ร่วมกันเป็นส่วนของการทำกิจกรรมนะค่ะ
นอกจากนี้ทางมูลนิธิใบไม้เขียวยังเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินเพิ่มอีก 1 ตำแหน่งด้วยค่ะ

มูลนิธิใบไม้เขียว ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย โดยการสนับสนุนชมรมนักบริหารทรัพยากรบุคคลโรงแรม และ Chatrium Hotels and Residence...
11/07/2016

มูลนิธิใบไม้เขียว ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย โดยการสนับสนุนชมรมนักบริหารทรัพยากรบุคคลโรงแรม และ Chatrium Hotels and Residences จัดงาน Green Hotel Suppliers and Consumer Conference ครั้งที่ 3 ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ การจัดงานเพื่อส่งเสริมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรมไทย ส่งเสริม Green Hotel Suppliers และผู้ประกอบการโรงแรมให้ได้รับทราบข้อมูลและความต้องการถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน และคุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทยกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยในงานมีบริษัทเข้าร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 38 บริษัท และผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน จากทั้งผู้ประกอบการโรงแรม องค์การเอกชน ภาครัฐ และสถานศึกษา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมูลนิธิใบไม้เขียวร่วมงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารการพัฒนาพ...
25/03/2016

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมูลนิธิใบไม้เขียวร่วมงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) โดยดร.จิรพล สินธุนาวา
เป็นผู้ร่วมลงนาม กับ อพท. โดย ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท เพื่อเป็นการร่วมมือให้มีการส่งเสริมภาคธุรกิจโรงแรมได้มีแนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมูลนิธิใบไม้เขียวร่วมงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) โดยดร.จิรพล สินธุนาวา
เป็นผู้ร่วมลงนาม กับ อพท. โดย ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท เพื่อเป็นการร่วมมือให้มีการส่งเสริมภาคธุรกิจโรงแรมได้มีแนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ในระว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมสยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท เมืองพัทยา ที่ผ่านมา มูลนิธิใบไม้เขียวได้จัดพิธีมอบรางวัลแ...
24/03/2016

ในระว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมสยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท เมืองพัทยา ที่ผ่านมา มูลนิธิใบไม้เขียวได้จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการโรงแรมปลอดบุหรี่ พัฒนาการที่ยั่งยืน
เพื่อส่งเสริมให้โรงแรมดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมกิจกรรมการรณรงค์ลดพื้นที่สูบบุหรี่ภายในโรงแรมทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตรในครั้งนี้ คือ รท.ดร.สุวิทย์ ยอดมณี ประธานมูลนิธิใบไม้เขียว ซึ่งโรงแรมภาคตะวันออกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ รวม 41 โรงแรมด้วยกัน

ในระว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมสยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท เมืองพัทยา ที่ผ่านมา มูลนิธิใบไม้เขียวได้จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการโรงแรมปลอดบุหรี่ พัฒนาการที่ยั่งยืน
เพื่อส่งเสริมให้โรงแรมดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมกิจกรรมการรณรงค์ลดพื้นที่สูบบุหรี่ภายในโรงแรมทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตรในครั้งนี้ คือ รท.ดร.สุวิทย์ ยอดมณี ประธานมูลนิธิใบไม้เขียว ซึ่งโรงแรมภาคตะวันออกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ รวม 41 โรงแรมด้วยกัน

มูลนิธิใบไม้เขียว ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย ภาคตะวันออก และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พ...
24/03/2016

มูลนิธิใบไม้เขียว ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย ภาคตะวันออก และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ได้จัดงาน Green Hotel Suppliers and Consumer Conference ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมสยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท เมืองพัทยา การจัดงานเพื่อให้ผู้ผลิตได้เข้าถึงภาคธุรกิจโรงแรม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในเครือข่าย พร้อมทั้งทำความรู้จักการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโรงแรม การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากร และการเปิดโอกาสทางการค้าในตลาดกลุ่มโรงแรมภาคตะวันออก โดยในงานมีบริษัทเข้าร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 27 บริษัท และผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 250 คน จากทั้งภาครัฐ ธุรกิจโรงแรม องค์การเอกชน และสถานศึกษา ซึ่งถือได้ว่างานนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

มูลนิธิใบไม้เขียว ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย ภาคตะวันออก และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ได้จัดงาน Green Hotel Suppliers and Consumer Conference ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมสยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท เมืองพัทยา การจัดงานเพื่อให้ผู้ผลิตได้เข้าถึงภาคธุรกิจโรงแรม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในเครือข่าย พร้อมทั้งทำความรู้จักการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโรงแรม การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากร และการเปิดโอกาสทางการค้าในตลาดกลุ่มโรงแรมภาคตะวันออก โดยในงานมีบริษัทเข้าร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 27 บริษัท และผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 250 คน จากทั้งภาครัฐ ธุรกิจโรงแรม องค์การเอกชน และสถานศึกษา ซึ่งถือได้ว่างานนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ดร.ธำรงศักดิ์ พลบำรุง ผู้จัดการมูลนิธิใบไม้เขียว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ใบไม้เขียว ได้มอบเงินสนั...
18/03/2016

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ดร.ธำรงศักดิ์ พลบำรุง ผู้จัดการมูลนิธิใบไม้เขียว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ใบไม้เขียว ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 3,000 บาท กับคุณศุกรีย์ สิทธิวนิช รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด เนื่องในวันครบรอบวันสถานปนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ครบรอบ 56 ปี

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ดร.ธำรงศักดิ์ พลบำรุง ผู้จัดการมูลนิธิใบไม้เขียว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ใบไม้เขียว ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 3,000 บาท กับคุณศุกรีย์ สิทธิวนิช รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด เนื่องในวันครบรอบวันสถานปนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ครบรอบ 56 ปี

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สำหรับภาคบริการโรงแรม) Green Hotel Suppli...
09/03/2016

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สำหรับภาคบริการโรงแรม)
Green Hotel Supplier & Consumer Conference มูลนิธิใบไม้เขียวได้กำหนดจัดขึ้นในการสัมมนาครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ภาคบริการโรงแรมเกิดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เป็นไปตามเกณฑ์บริการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 21-22มีนาคม 2559 ณ โรงแรมสยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการสัมมนาฯ ที่มูลนิธิใบไม้เขียว โทร 02-6528321 หรือที่ [email protected]

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สำหรับภาคบริการโรงแรม)
Green Hotel Supplier & Consumer Conference มูลนิธิใบไม้เขียวได้กำหนดจัดขึ้นในการสัมมนาครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ภาคบริการโรงแรมเกิดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เป็นไปตามเกณฑ์บริการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 21-22มีนาคม 2559 ณ โรงแรมสยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการสัมมนาฯ ที่มูลนิธิใบไม้เขียว โทร 02-6528321 หรือที่ [email protected]

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา มูลนิธิใบไม้เขียวได้จัดสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า...
09/03/2016

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา มูลนิธิใบไม้เขียวได้จัดสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (สำหรับภาคบริการโรงแรม) เพื่อเสริมสร้างให้ภาคบริการโรงแรมเกิดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา มูลนิธิใบไม้เขียวได้จัดสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (สำหรับภาคบริการโรงแรม) เพื่อเสริมสร้างให้ภาคบริการโรงแรมเกิดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 นำโดย ร.ท.ดร.สุวิทย์ ยอดมณี ประธาน และ คณะกรรมมูลนิธิใบไม้เขียวนำพานพุ่มดอกไม้ ลงนามถวายพระพ...
09/03/2016

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 นำโดย ร.ท.ดร.สุวิทย์ ยอดมณี ประธาน และ คณะกรรมมูลนิธิใบไม้เขียวนำพานพุ่มดอกไม้ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 นำโดย ร.ท.ดร.สุวิทย์ ยอดมณี ประธาน และ คณะกรรมมูลนิธิใบไม้เขียวนำพานพุ่มดอกไม้ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

คณะกรรมการมูลนิธิใบไม้เขียว ได้เข้าพบ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เพื่อมอบกระเช้าเนื่องในโ...
23/02/2016

คณะกรรมการมูลนิธิใบไม้เขียว ได้เข้าพบ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เพื่อมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และได้ร่วมสนทนาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยทางมูลนิธิใบไม้เขียวได้มีส่วนร่วมกับทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานต่อไป

คณะกรรมการมูลนิธิใบไม้เขียว ได้เข้าพบ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เพื่อมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และได้ร่วมสนทนาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยทางมูลนิธิใบไม้เขียวได้มีส่วนร่วมกับทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานต่อไป

งานสัมมนาในหัวข้อ Hotel Suppliers’ Readiness For Sustainable Tou
20/02/2016

งานสัมมนาในหัวข้อ Hotel Suppliers’ Readiness For Sustainable Tou

เชิญชวนร่วมงาน "Hotel Suppliers’ Readiness For Sustainable Tourism"ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 -17.00 น. ณ ห้อ...
03/02/2016

เชิญชวนร่วม
งาน "Hotel Suppliers’ Readiness For Sustainable Tourism"

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 -17.00 น.
ณ ห้องกรกมล โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

ภายในงานเจาะลึกเรื่องมาตรฐานสินค้าและบริการสีเขียว เตรียมรับตลาด
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และเรียนรู้ เรื่องการคัดกรองสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าร่วมงาน Green Hotel Suppliers and Consumer Conference กับ ดร.จิรพล สินธุนาวา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองประธานและเลขาธิการ มูลนิธิใบไม้เขียว

สนใจและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิใบไม้เขียว โทร. 02 652 8321

ที่อยู่

1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

1. เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ สนับสนุนการศึกษาและวิจัยแก่ผู้ประกอบการในสายอาชีพให้เข้าใจในวิธีการดำเนินงานที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการในธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการพัฒนามาตรฐาน การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและรักษาสิ่งแวลด้อม 3. เพื่พัฒนามาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม ตลอดจน พัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีมนการรักษาสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมของธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Green Leaf Foundationผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Green Leaf Foundation:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

บื