ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ : Strategic Studies

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ : Strategic Studies Strategic Studies Center [SSC] นามหน่วย : [ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ]
ชื่อย่อ : [ศศย.สปท.]
ชื่อภาษาอังกฤษ : Strategic Studies Center (SSC)
(4)

เปิดเหมือนปกติ

14/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
รวม 9,317 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 9,188 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 129 ราย
ผู้ป่วยสะสม 334,166 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 5,129 ราย
หายป่วยสะสม 233,158 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 87 ราย

ติดตามรายละเอียดได้ในการแถลงข่าว เวลา 12.30 น.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

14/07/2021

กรมอนามัย แนะนำผู้สูงอายุเตรียมพร้อมก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด- 19 ด้วยหลัก 5 อ. อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1) อ. อาหาร : กินอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ ๆ เลี่ยงอาหารหวานหรือเค็ม เน้นอาหารที่มีโปรตีนสูงเสริมภูมิคุ้มกัน และครบ 5 หมู่ และดูสุขภาพช่องปากให้สะอาดอยู่เสมอ
2) อ. อารมณ์ : อย่ารับข่าวสารมากเกินไป ให้ทำกิจกรรมที่ผู้สูงอายุชื่นชอบ หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา แต่หากเกิดความเครียดและต้องการปรึกษาให้โทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323
3) อ. ออกกำลังกาย : หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ หรือทำเท่าที่ทำได้ตามสภาพร่างกาย
4) อ. เอนกายพักผ่อน : นอนหลักพักผ่อนให้เพียงพอ 7-9 ชั่วโมงต่อวัน
5) อ. ออกห่างสังคมนอกบ้าน : ทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแลควรเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านให้มากที่สุด เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และล้างมือด้วยน้ำสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำ

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

# ทรงพระเจริญ #13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ    #ควรมิควรแล้วแต...
13/07/2021

# ทรงพระเจริญ #
13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

#ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม ข้าราชการ พนักงานราชการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

# ทรงพระเจริญ #
13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

#ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม ข้าราชการ พนักงานราชการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

13/07/2021

หน้ากากอนามัยแบบไหน ป้องกันโควิดได้จริง

1. “หน้ากากอนามัย” หรือที่เรียกว่า Surgical Mask หรือ Medical Mask
2. หน้ากากผ้า สามารถใช้เข้ามาเสริมได้ หากขาดแคลนหน้ากากอนามัย แต่ต้องมีคุณภาพดีในการป้องกัน

สามารถตรวจสอบอย่างไร
1.ราคาสมเหตุสมผล
2.บรรจุภัณฑ์ชัดเจน
3.พิสูจน์ที่มาได้
4. ตรวจสอบที่มากับเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ( www.fda.morph.go.th)ในหัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ หรือโทร 1556

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

13/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564
รวม 8,685 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 8,539 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 146 ราย
ผู้ป่วยสะสม 324,849 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 3,797 ราย
หายป่วยสะสม 228,029 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 56 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19's post
13/07/2021

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19's post

13/07/2021

🗓 วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 8,685 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 324,849 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 228,029 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 2,753 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 353,712 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 255,455 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 2,847 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 12 กรกฎาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 12,908,193 โดส
----------------------------
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 297,542 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 41,438 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

12/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564
รวม 8,656 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 8,583 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 73 ราย
ผู้ป่วยสะสม 316,164 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 3,687 ราย
หายป่วยสะสม 224,232 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 80 ราย

ติดตามรายละเอียดได้ในการแถลงข่าว เวลา 12.30 น.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19's post
12/07/2021

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19's post

12/07/2021

🗓 วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 8,656 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 316,164 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 224,232 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 2,697 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 345,027 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 251,658 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 2,791 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 11 กรกฎาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 12,569,213 โดส
----------------------------
วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 87,809 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 12,216 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

11/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564
รวม 9,539 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 9,436 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 103 ราย
ผู้ป่วยสะสม 307,508 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 4,053 ราย
หายป่วยสะสม 220,545 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 86 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

11/07/2021

5⃣ กลุ่มยกเว้น ออกนอกเคหสถานในพื้นที่ 10 จังหวัดตามกฎหมาย

1. สาธารณสุข - ผู้ป่วยที่ต้องไปพบแพทย์เพื่อรักษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสาธารสุข
2. ขนส่งสินค้าเพื่อประชาชน - ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สินค้าเพื่อส่งออกหรือนำเข้า
3. ขนส่งหรือขนย้ายประชาชน
- ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสาธารณะ
- ผู้ขนส่งและผู้เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานหรือสถานีขนส่ง
- ผู้ขนส่งและประชาชนที่เดินทางไปยังที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว
หรือระบบแยกกักเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก
-ผู้โดยสารและผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในเวลานั้น
4. บริการหรืออำนวยประโยชน์แก่ประชาชน
- ผู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง หรือผู้ประสบภัย
- ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและอาหาร
- ผู้บริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
- ผู้จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย
- ผู้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ายและอุปกรณ์ในการสื่อสารโทรคมนาคม
- ผู้บริการงานช่วยเหลือกู้ภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ
- ผู้บริการด้านธนาคาร ตลาดทุน การประกันภัย
- ผู้จำเป็นต้องดำเนินงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือต้องติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
5. การประกอบอาชีพที่จำเป็น
- ผู้ทำงานตามรอบเวลา กะ หรือการทำงานตามผลัดเปลี่ยนเวรยาม หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการและเอกชน
- การทำงานในโรงงาน งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาหรืองานเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานได้
- งานดูแลรักษาความปลอดภัย งานด้านเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ การตรวจรักษาสัตว์

‼ ถ้ามีความจำเป็นอื่น ให้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตามกฎหมายกำหนด

พื้นที่ 10 จังหวัดตามกฎหมายกำหนด
1. กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร
2. จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

11/07/2021

☑ สธ แนะนำ 9 ข้อปฏิบัติ
สำหรับผู้ป่วยโควิด- 19 ขณะรอเตียงอยู่บ้าน

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19's post
11/07/2021

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19's post

11/07/2021

😷 ผู้ประสงค์แยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation ต้องมีคุณสมบัติ

- ไม่มีอาการ หรือ อาการไม่มาก
- อายุไม่เกิน 60 ปี แข็งแรงพอสมควร
- สามารถอยู่บ้านคนเดียวได้
- ไม่มีโรคเรื้อรัง หรือ 7 กลุ่มโรคเสี่ยง

มีข้อสงสัย สอบถาม โทร.1330

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

10/07/2021

มาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุข พื้นที่ กทม. และปริมณฑล

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

10/07/2021

มาตรการ LOCKDOWN เฉพาะพื้นที่ 6 จังหวัด : กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร
เริ่ม 12 ก.ค. 64

1. ราชการ/เอกชน WFH มากที่สุด ยกเว้นงานบริการประชาชน
2. ระบบขนส่งสาธารณะ งดดำเนินการเวลา 21.00 - 04.00 น.
3. ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่ง ปิดเวลา 20.00 - 04.00 น.
4. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดเฉพาะ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธนาคารและสถาบันการเงิน ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร รวมถึงสถานที่ฉีดวัคซีน เปิดถึง 20.00 น.
5. ร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม เปิดถึง 20.00 น. (ห้ามบริโภคในร้าน)
6. ปิดร้านนวดเพื่อสุขภาพ สปา สถานเสริมความงาม
7. สวนสาธารณะ เปิดให้ออกกำลังกาย ถึง 20.00 น.
8. ห้ามรวมกลุ่มที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่เกิน 5 คน

เพื่อจำกัดการเคลื่อนย้ายและดำเนินกิจกรรมของบุคคลให้มากที่สุด
ที่สุด

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

10/07/2021

มาตรการ LOCKDOWN พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

10/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564
รวม 9,326 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 9,134 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 192 ราย
ผู้ป่วยสะสม 297,969 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 3,841 ราย
หายป่วยสะสม 216,492 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 91 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสว...
09/07/2021
หน้าหลัก

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี ข่าวในพระราชสำนัก จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แ....

09/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564
รวม 9,276 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 8,998 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 278 ราย
ผู้ป่วยสะสม 288,643 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 3,928 ราย
หายป่วยสะสม 212,651 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 72 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวัน...
08/07/2021
หน้าหลัก

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2564

หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี ข่าวในพระราชสำนัก จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แ....

Photos from พระลาน's post
08/07/2021

Photos from พระลาน's post

08/07/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2564

08/07/2021

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงบรรยาย หัวข้อเรื่อง “การเกิดโรคมะเร็ง : Oncogenesis” พระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
ภาพจาก : Web_Matichon Online

08/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564
รวม 7,058 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 6,990 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 68 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 4,978 ราย
ผู้ป่วยสะสม 279,367 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 75 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

07/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564
รวม 6,519 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 6,464 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 55 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 4,148 ราย
ผู้ป่วยสะสม 272,309 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 54 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

07/07/2021

🗓 วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 6,519 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 272,309 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 203,745 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 2,293 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 301,172 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 231,171 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 2,387 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 กรกฎาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 11,328,043 โดส
----------------------------
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 223,268 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 46,385 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

Photos from หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา's post
06/07/2021

Photos from หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา's post

05/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้หายป่วยจาก COVID-19 ในประเทศ
🗓 ข้อมูลวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564
🙂 หายป่วยรายใหม่ 2,534 ราย
👍 หายป่วยสะสม 196,011 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

05/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564
รวม 6,166 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 6,082 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 84 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 2,534 ราย
ผู้ป่วยสะสม 260,370 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 50 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

04/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564
รวม 5,916 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 5,877 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 39 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 3,404 ราย
ผู้ป่วยสะสม 254,204 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 44 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

04/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้หายป่วยจาก COVID-19 ในประเทศ
🗓 ข้อมูลวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564
🙂 หายป่วยรายใหม่ 3,404 ราย
👍 หายป่วยสะสม 193,477 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

04/07/2021

🗓 วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 🕛 เวลา 12.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 5,916 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 254,204 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 193,477 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 2,132 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 283,067 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 220,903 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 2,226 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 กรกฎาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 10,670,897 โดส
----------------------------
วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 81,032 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 17,573 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

03/07/2021

ฉีดวัคซีนแล้วยังติดเชื้อ โควิด-19 ได้
“อย่าประมาท การ์ดไม่ตก”

ยังต้องหมั่น
✅ล้างมือ ✅รักษาระยะห่าง ✅ใส่หน้ากาก

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

ที่อยู่

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แข
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

ปรัชญา :ความมั่นคงของชาติเกิดจากการกำหนดยุทธศาสตร์อย่างรอบคอบและกว้างไกล ปณิธาน : กำหนดแนวคิด ผลิตนักยุทธศาสตร์ พัฒนาชาติให้มั่นคง วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง มุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน :: A Leading in Advancing Strategic and Security Knowledge in ASEAN

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

022774300

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ : Strategic Studiesผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ : Strategic Studies:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด