กองละเมิดและแพ่ง Torts and Civil Liability Divis

กองละเมิดและแพ่ง Torts and Civil Liability Divis รู้หลัก เข้าใจ ห่างไกลละเมิด

เปิดเหมือนปกติ

📣 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร  🙂กองละเมิดแ...
25/10/2021

📣 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร 🙂
กองละเมิดและแพ่ง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://drive.google.com/file/d/11nRxECCpcuTnFDK6GBu4kzgqRGw_nNfi/view?usp=sharing
หรือ
https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%84_2.3_%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87_.html?page_locale=th_TH

📣 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร 🙂
กองละเมิดและแพ่ง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://drive.google.com/file/d/11nRxECCpcuTnFDK6GBu4kzgqRGw_nNfi/view?usp=sharing
หรือ
https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%84_2.3_%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87_.html?page_locale=th_TH

🚨🚨🚨ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (4 ต.ค. 2564)ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร วุฒิปริญญาตรีhttps://drive.google.com...
04/10/2021

🚨🚨🚨ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (4 ต.ค. 2564)
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร วุฒิปริญญาตรี
https://drive.google.com/file/d/10fDB3oLi3QW6c3VneaHdBzpKEEfHQSn4/view

🚨🚨🚨ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (4 ต.ค. 2564)
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร วุฒิปริญญาตรี
https://drive.google.com/file/d/10fDB3oLi3QW6c3VneaHdBzpKEEfHQSn4/view

กองละเมิดและแพ่ง กรมบัญชีกลาง 🧰 ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกรอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาทตั้งแต่วันที่...
21/09/2021

กองละเมิดและแพ่ง กรมบัญชีกลาง
🧰 ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564 (ภายในเวลา 16.30 น.)
📌 ส่งใบสมัครและเอกสารผ่าน [email protected]
(ยึดวันที่และเวลาที่สมัครตามระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)
👉โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
https://drive.google.com/file/d/1dzUfHa4axdmHERC1VMITXWF2iOlhnCPc/view?fbclid=IwAR2-9cKE5zZ75P4jxxLAEkJdibzunFDNFlVekinyEPcGrpKbApFD7LvJBN0

โหลดใบสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1Y79HGPBvNgMKBBxY4TdBPszDdcqYFJiY/view?fbclid=IwAR02JconHIcZ01h4ap4_u_JaNxMbmBWD5NiCcxAFCLVgFki2tiOSYRX1OvQ

เว็บไซต์ประกาศของกรมบัญชีกลาง
https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%84_2.3_%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87_.html?page_locale=th_TH

กองละเมิดและแพ่ง กรมบัญชีกลาง
🧰 ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564 (ภายในเวลา 16.30 น.)
📌 ส่งใบสมัครและเอกสารผ่าน [email protected]
(ยึดวันที่และเวลาที่สมัครตามระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)
👉โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
https://drive.google.com/file/d/1dzUfHa4axdmHERC1VMITXWF2iOlhnCPc/view?fbclid=IwAR2-9cKE5zZ75P4jxxLAEkJdibzunFDNFlVekinyEPcGrpKbApFD7LvJBN0

โหลดใบสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1Y79HGPBvNgMKBBxY4TdBPszDdcqYFJiY/view?fbclid=IwAR02JconHIcZ01h4ap4_u_JaNxMbmBWD5NiCcxAFCLVgFki2tiOSYRX1OvQ

เว็บไซต์ประกาศของกรมบัญชีกลาง
https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%84_2.3_%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87_.html?page_locale=th_TH

กองละเมิดและแพ่ง กรมบัญชีกลาง 🧰 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกรตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 - 1 ธันวาคม ...
25/11/2020

กองละเมิดและแพ่ง กรมบัญชีกลาง
🧰 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 - 1 ธันวาคม 2563
โดยต้องมาสมัคร ณ ที่ทำการ กองละเมิดและแพ่ง กรมบัญชีกลาง
📌 ทั้งนี้ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
https://drive.google.com/file/d/1NyrLLuRn_SILxprmtB1hz0zFlIVPygES/view

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
06/10/2020

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

กองละเมิดและแพ่ง Torts and Civil Liability Division's cover photo
01/10/2020

กองละเมิดและแพ่ง Torts and Civil Liability Division's cover photo

ครบรอบ 130 ปี กรมบัญชีกลาง7 ตุลาคม 2563กองละเมิดและแพ่ง
01/10/2020

ครบรอบ 130 ปี กรมบัญชีกลาง
7 ตุลาคม 2563
กองละเมิดและแพ่ง

📌📌 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบพ.ศ.2562 (มีผล 1...
13/01/2020

📌📌 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบพ.ศ.2562 (มีผล 14 มกราคม 2563)

📕📗📘📒📔📙http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/010/T_0003.PDF?fbclid=IwAR2n5-149a89r26pe9CMo9FRg_GVC0zax69uDjap_scJ8lQ1yGRPMzi16Rc

📣📣📣 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร กอ...
25/10/2019

📣📣📣 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร กองละเมิดและแพ่ง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Type&blobheadername2=Content-Disposition&blobheadername3=filename&blobheadervalue2=inline;+filename=%22280/153/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%9E..pdf%22&blobheadervalue3=280/153/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%9E..pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438174732368&ssbinary=true

📣📣📣📣📣 เริ่มแล้วกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ💰💰 ชิม ช้อป ใช้ ระยะที่ 2 💰💰 👉ผู้ใช้เดิมสามรถเติมเงินและใช้จ่ายผ่าน G-Wallet 2 แ...
24/10/2019

📣📣📣📣📣 เริ่มแล้วกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
💰💰 ชิม ช้อป ใช้ ระยะที่ 2 💰💰

👉ผู้ใช้เดิมสามรถเติมเงินและใช้จ่ายผ่าน G-Wallet 2 และจะได้รับเงินคืน 15% ของยอดใช้จริง รวมแล้วไม่เกิน 4,500 บาท (จากยอดใช้จ่ายสูงสุด 30,000 บาท) ได้ทุกร้าน ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้าน

👉👉ส่วนผู้ที่ลงไม่ทัน ไม่ได้สิทธิในเฟสแรก สามารถมาลงในเฟส 2 นี้ได้ จำนวน 3 ล้านคน จะได้รับคนละหนึ่งพันบาท
โดยมีระยะเวลาวันละ 2 รอบ
1.เวลา 6.00 น. และ
2.เวลา 18.00 น.
รอบละ 500,000 ราย
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
มาตราการ "ชิมช้อปใช้" โทร 022739020 ต่อ 3523

#ชิมช้อปใช้ #ชิมช้อปใช้เฟส2

ชิม ช้อป ใช้ >> เฟส 2 มาแล้วนะ
22/10/2019

ชิม ช้อป ใช้ >> เฟส 2 มาแล้วนะ

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2”

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจต่อจากการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก และประสบความสำเร็จด้วยดี ประกอบกับประเทศไทยยังคงต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศและปัจจัยเสี่ยงภายนอกประเทศ ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 ประกอบด้วย 4 มาตรการ ดังนี้

1. มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” มาตรการ “ชิมช้อปใช้” ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีผู้ได้รับสิทธิ์ทั่วประเทศครบ
10 ล้านคนแล้ว ซึ่งกระทรวงการคลังได้เห็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากมาตรการดังกล่าว เนื่องจากก่อให้เกิดผลทวีคูณต่อระบบเศรษฐกิจ (Multiple Effects) กระทรวงการคลังจึงได้ออกแบบมาตรการส่งเสริมการบริโภคในประเทศ “ชิมช้อปใช้” หรือ “ชิมช้อปใช้ เฟส 2” เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศผ่าน g-Wallet โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเดินทางและใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้มีการกระจายการใช้จ่ายไปยังเศรษฐกิจฐานราก ให้ชุมชนได้รับประโยชน์มากขึ้น และจะมีการปรับปรุงเงื่อนไขเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน “ชิมช้อปใช้ เฟส 2” จะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเพิ่มจำนวน 3 ล้านคน ซึ่งนอกจากจะได้รับวงเงินสนับสนุน 1,000 บาท สำหรับการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet 1 และเงินชดเชยร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท จากเงินของประชาชนเองผ่าน g-Wallet 2 (เงินชดเชยไม่เกิน 4,500 บาท) เช่นเดียวกับ “ชิมช้อปใช้” เดิมแล้วยังจะได้รับสิทธิ์เงินชดเชยร้อยละ 20 ของยอดใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (เงินชดเชย
ไม่เกิน 4,000 บาท) ซึ่งสิทธิ์นี้จะขยายให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ 10 ล้านคนแรกที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์ด้วยสำหรับการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet 2 สามารถเติมเงินได้ง่ายและสะดวก โดยนอกจากจะเติมเงินผ่านการสแกน QR Code ของทุกธนาคาร หรือกรอกตัวเลข g-Wallet 15 หลักผ่าน mobile banking ของธนาคารต่าง ๆ แล้ว ยังสามารถเติมเงินเข้า g-Wallet 2 ผ่านเครื่อง ATM ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังจะปรับเวลาเริ่มลงทะเบียนใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 รอบ รอบละ 500,000 ราย
รอบแรกเริ่มลงทะเบียนเวลา 6.00 น. และรอบที่ 2 เริ่มลงทะเบียนเวลา 18.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียน ซึ่งจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 จำนวนวันละไม่เกิน 1 ล้านคน
โดยมาตรการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 2” นี้ ประชาชนสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และร้านค้าสามารถสมัครเข้าร่วมมาตรการได้ถึง 31 ธันวาคม 2562 เช่นกัน
ทั้งนี้ กรมสรรพากรสนับสนุนนโยบายเรื่อง Digital Economy ดังนั้น จึงไม่มีนโยบายมุ่งตรวจสอบกลุ่มผู้ใช้ e-Payment อยู่แล้ว ในทางตรงกันข้าม กรมสรรพากรเห็นว่า ผู้ใช้ e-Payment จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการที่ดี
ซึ่งจะไม่ถูกตรวจสอบและได้รับบริการที่ดี เช่น การคืนภาษีเร็ว จากกรมสรรพากรด้วย

2. มาตรการลดภาระให้กับผู้ซื้อที่อยู่อาศัย (มาตรการลดภาระฯ) เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนแต่ละกลุ่ม โดยรัฐบาลจะลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนอง ดังนี้
2.1 ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิมร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01
2.2 ลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01

ทั้งนี้ เฉพาะการซื้อขายที่อยู่อาศัยที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย
และการจดทะเบียนการโอน และการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน โดยมีระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 24 ธันวามคม 2563

3. มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (มาตรการสินเชื่อฯ)
นอกจากการสนับสนุนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองแล้ว ธอส. จะสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน
3 ล้านบาทต่อหน่วย โดยการให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ราคาพิเศษและเงื่อนไขผ่อนปรน สำหรับมาตรการสินเชื่อจะ
เริ่มตั้งแต่วันนี้ (22 ตุลาคม 2562) จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 โดยมีวงเงินสินเชื่อทั้งหมด 50,000 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.5 ในช่วง 3 ปีแรก
มาตรการลดภาระฯ และมาตรการสินเชื่อฯ มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง กลุ่มคนเริ่มทำงานใหม่ที่กำลังก่อร่างสร้างตัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่มีกำลังซื้อ เพื่อให้บุตรหลานหรือทายาท โดยต้องเป็นการซื้ออยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ (เพื่อการอยู่อาศัย) และห้องชุด ทั้งนี้ ต้องเป็นที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมอยู่ที่ไม่เคยผ่านการครอบครองโดยบุคคลอื่นมาก่อนการกำหนดราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วยนั้น เนื่องจากเป็นระดับราคาที่อยู่อาศัยที่เป็น
ที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมอยู่ ณ เดือนตุลาคม 2562 ที่ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท มีอยู่ประมาณ 34,731 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 57 ของที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จทั้งหมด และคาดว่าจะมีที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จในปี 2563 อีกประมาณ 145,269 หน่วย จึงมีที่อยู่อาศัยรวมกว่า 180,000 หน่วย ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าของได้คาดว่าทั้ง 2 มาตรการ จะช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโต ก่อให้เกิดการขยายตัวของ supply chain ภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจพัฒนาการคมนาคม เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อให้ ธอส. ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเป็นผู้นำตลาดในการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ทำให้ธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตาม ดังนั้น คาดว่ามาตรการนี้จะช่วยเหลือให้ผู้บริโภคหรือประชาชนให้ได้รับประโยชน์และสามารถเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น

4. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2562ไปพลางก่อน (Front Load) เพื่อให้มีเม็ดเงินสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน
ลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยรับงบประมาณเร่งรัดเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน สำหรับวงเงินนั้น ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังเชื่อมั่นว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 จะช่วยให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่การใช้จ่ายระดับฐานรากจนไปถึงระดับประเทศ ตลอดจนการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อที่อยู่อาศัย และการลดภาระค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดทะเบียนจำนองที่อยู่อาศัย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ง่าย เป็นการช่วยบรรเทาภาระให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ การเร่งรัดการเบิกจ่ายของภาครัฐจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ทำให้ช่วยลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและกระตุ้นเศรษกิจให้ฟื้นตัวเร็วยิ่งขึ้น

#mofnews #ชิมช้อปใช้ #ชิมช้อปใช้เฟส2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

มาตราการ "ชิมช้อปใช้" โทร 022739020 ต่อ 3523
มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยฯ โทร 0 2273 9020 ต่อ 3234 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ โทร 0 2739020 ต่อ 3536

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่งนิติกร (กองละเมิดและแพ่ง)> อย่าลืมเช็ค...
18/10/2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร (กองละเมิดและแพ่ง)
> อย่าลืมเช็ครายชื่อแล้วเตรียมตัวให้พร้อม วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคมนี้ นะครับ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
รายละเอียด : https://drive.google.com/file/d/13f3Eo6MzKqQtv9PjFBGApRntR7nssSRL/view?usp=drivesdk

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง 2 รางวัล
08/09/2017

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง 2 รางวัล

กองละเมิดและแพ่งขอเรียนว่า คณะกรรมการสอบละเมิดต้องแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ พนักงานจ้างเหมาบริการไม่อยู่ใน...
06/09/2017

กองละเมิดและแพ่งขอเรียนว่า คณะกรรมการสอบละเมิดต้องแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ พนักงานจ้างเหมาบริการไม่อยู่ในความหมายของคำว่า เจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบละเมิดได้

กองละเมิดและแพ่งขอเรียนว่า การมีสิทธิ์ได้ค่าเช่าบ้านต้องผ่านเกณฑ์ตามมาตรา 7 ของพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน และต้องเช่าอยู่จ...
06/09/2017

กองละเมิดและแพ่งขอเรียนว่า การมีสิทธิ์ได้ค่าเช่าบ้านต้องผ่านเกณฑ์ตามมาตรา 7 ของพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน และต้องเช่าอยู่จริงตามมาตรา 14 ดังนั้น การจะเบิกจ่ายค่าเข่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานจะต้องตรวจสอบว่า ผู้ขอเบิกมีสิทธิและได้เช่าอยู่จริง โดยหน่วยงานต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบ้านที่เช่าและตรวจสอบการเข้าอยู่จริง
กรณีคำถาม เมื่อไม่ได้เช่าอยู่จริงก็ไม่มีสิทธิเบิก ถ้าหน่วยงานมีการเบิกจ่ายให้และผู้ขอเบิกมิได้ทุจริต เช่นขอเบิกโดยไม่มีเจตนาปกปิดข้อมูล ให้หน่วยงานเรียกคืนโดยถือว่าเป็นการรับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ ถ้าไม่คืนให้ฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาล
สำหรับกรณีที่ขอเบิกโดยรู้ว่าตนไม่มีสิทธิ นอกจากต้องถูกเรียกเงินคืนแล้วอาจถูกดำเนินคดีอาญาฐานจัดทำหลักฐานเท็จ
ในส่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของการขออนุมัติเบิกจ่ายและผู้อนุมัติให้เบิก หากในท้ายที่สุดไม่สามารถเรียกคืนจากผู้เบิกเกินสิทธิได้ ถือว่าทางราชการได้รับความเสียหายต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ดังนั้น ในเบื้องต้นให้ทำหนังสือเรียกคืนก่อนถ้าไม่คืนให้ส่งเรื่องให้อัยการฟ้องร้องดำเนินคดี

กองละเมิดและแพ่งขอเรียนว่า หากมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้วไม่อยู่ในบังคับของหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 04...
07/08/2017

กองละเมิดและแพ่งขอเรียนว่า หากมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้วไม่อยู่ในบังคับของหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว115 ลว 18 พฤศจิกายน 2545 ซึ่งเป็นอำนาจของมหาวิทยาลัยที่จะพิจารณา
แต่กรณีมหาวิทยาลัยยังเป็นส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่มิได้เป็นผู้ทุจริตหากยินยอมผ่อนชำระ ที่ผ่านมา
กระทรวงการคลังผ่อนผันให้ผ่อนชำระได้โดยไม่มีดอกเบี้ยแม้จะขอผ่อนเกิน1ปี
ข้อแนะนำกรณีคำถาม ให้ทำเรื่องมาถึงกระทรวงการคลังขอผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษคะ

ประมวลภาพ โครงการเสวนาทางวิชาการ2ทศวรรษ พรบ. ความรับผิดทางละเมิด
04/08/2017

ประมวลภาพ โครงการเสวนาทางวิชาการ2ทศวรรษ พรบ. ความรับผิดทางละเมิด

ประมวลภาพ โครงการเสวนาทางวิชาการ2ทศวรรษ พรบ. ความรับผิดทางละเมิด
04/08/2017

ประมวลภาพ โครงการเสวนาทางวิชาการ2ทศวรรษ พรบ. ความรับผิดทางละเมิด

ท่านผู้เข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ สองทศวรรษ พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคต สามารถดาวโหล...
03/08/2017
ภารกิจงานการบังคับคดี (ท่านยุคล).pdf

ท่านผู้เข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ สองทศวรรษ พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคต สามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการบรรยาย ภารกิจงานการบังคับคดี สำนักงานการบังคับคดี สำนักงานอัยกาสูงสุด โดย นายยุคล เหล่าพูลสุข อธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดี

ถาม-ตอบ กองละเมิดฯ
01/08/2017

ถาม-ตอบ กองละเมิดฯ

01/08/2017

ฝากประชาสัมพันธ์ร่วมงาน
สองทศวรรษ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
วันที่ 4 ส.ค. 60
ณ อิมแพค เมืองทอง
เจ้าหน้าที่ที่จะเข้าร่วมฟังเสวนาดังกล่าวแต่ต้องการหนังสือเชิญ ติดต่อประสานงานได้ที่ 021277000 ต่อ 6929 คุณภัทรวดี ครับ

กองละเมิดและแพ่งขอเรียนดังนี้ เรื่องเงินยืม ตัวผู้ยืมมีความผูกพันตามสัญญา หน่วยงานต้องดำเนินการบังคับตามสัญญาให้ผู้ยืมชด...
01/08/2017

กองละเมิดและแพ่งขอเรียนดังนี้ เรื่องเงินยืม ตัวผู้ยืมมีความผูกพันตามสัญญา หน่วยงานต้องดำเนินการบังคับตามสัญญาให้ผู้ยืมชดใช้คืน คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 70/58 สรุปว่า หน่วยงานต้องฟ้องร้องเรียกคืนเงินตามสัญญา
แต่ในกรณีที่มีความบกพร่องของเจ้าหน้าที่กองคลังที่มิได้ติดตามทวงถามรวมทั้งมิได้เสนอผู้มีอำนาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ เพื่อชดใช้คืนเงินยืม ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ 468/2558
ดังนั้น ตามที่หารือ หากจะดำเนินการให้ถูกต้องในกรณีผู้ยืมไม่ยอมคืนเงิน เบื้องต้นให้ทวงถาม ถ้าไม่ยอมคืนให้เสนอผู้บังคับบัญชาหักเงินเดือน และฟ้องร้องตามสัญญายืม
แต่หากข้อเท็จจริงล่วงเลยมาจนไม่สามารถติดตามได้กรณีถือว่าทางราชการได้รับความเสียหาย ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ติดตามทวงถามและหากปลการสอบสวนปรากฎว่าเจ้าหน้าที่กองคลังมิได้ติดตามทวงถามก็ถือประมาทร้ายแรงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม สัดส่วนประมาณ60%

ฝากประชาสัมพันธ์ร่วมงาน สองทศวรรษ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ วันที่ 4 ส.ค. 60 ณ อิมแพค เมืองทองลงทะเ...
31/07/2017
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม กรมบัญชีกลาง

ฝากประชาสัมพันธ์ร่วมงาน
สองทศวรรษ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
วันที่ 4 ส.ค. 60
ณ อิมแพค เมืองทอง
ลงทะเบียนออนไลนน์ที่นี่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ8sOI4QqkZDPZG0QRK641CNFtRUvTWBDZ0WOtrGY1xA0YcQ/viewform

การสมัครออนไลน์ เข้ารับการฝึกอบรม กรุณากรอกข้อมูลแบบประวัติของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง

กำหนดการสองทศวรรษพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 วันที่ 4 ส.ค. 60 นี้ พบกันครับ
25/07/2017

กำหนดการสองทศวรรษพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 วันที่ 4 ส.ค. 60 นี้ พบกันครับ

มีปัญหาการใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ติดต่อ โทร 02-1277302
07/07/2017

มีปัญหาการใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ติดต่อ โทร 02-1277302

English weekly
09/06/2017

English weekly

กองละเมิดและแพ่ง Torts and Civil Liability Division
03/08/2016

กองละเมิดและแพ่ง Torts and Civil Liability Division

01/03/2016
intranet.cgd.go.th

ไฟล์เสียงการบรรยาย โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง หลักสูตร การสอบสวนและตรวจสอบด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๙ - เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ - ๒ ชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง อัฟเดต วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙

สามารถเข้าไปดาวโหลดเทปและเอกสารการบรรยายโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง หลักสูตร การสอบสวนและตรว...
18/01/2016
intranet.cgd.go.th

สามารถเข้าไปดาวโหลดเทปและเอกสารการบรรยาย
โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง หลักสูตร การสอบสวนและตรวจสอบ ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๙ – เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ – ๒ ชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง

12/08/2015

สำนักความรับผิดทางแพ่งได้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์2 เรื่องคือ "บอกกล่าวเล่าเรื่อง" และ "ย่อคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง" เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าใช้บริการผ่านทาง Website Internet กรมบัญชีกลางคลิกที่แบนเนอร์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หรือทาง Website Internet กรมบัญชีกลาง คลิกที่เมนูห้องสมุดแล้วคลิกที่แบนเนอร์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หรือเข้าใช้บริการที่ URL = http://cgd.2ebook.com โดยตรงจากนั้นเลือดหมวดหนังสือ"ความรับผิดทางละเมิด" ซึ่งใช้บริการได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่อยู่

ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622706400

เว็บไซต์

https://www.cgd.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองละเมิดและแพ่ง Torts and Civil Liability Divisผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองละเมิดและแพ่ง Torts and Civil Liability Divis:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับขอสอบถาม ข้่าราชการท้องถิ่น มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน แต่ขอเบิกค่าเข่าบ้านโดยไม่ได้เช่าจริง และไม่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ให้เช่า เป็นละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไหมครับให้รับผิดตาม พ.ร.บ ความรับผิดทางละเมิดได้หรือไม่ครับ ถ้าหากไม่สามารถให้รับผิดทางละเมิดตามพ.ร.บ ความรับผิดทางละเมิดได้จะต้องทำอย่างไรครับ
เจ้าหน้าที่ยืมเงินหน่วยงานของรัฐแล้วไม่คืน เป็นการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539 หรือไม่ครับ