Clicky

CESRA ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ

CESRA ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแ?

เปิดเหมือนปกติ

21/05/2022

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 59 ปี ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ ➡️
http://sql.ldd.go.th/CongratsLDD59/CongratsIndex.aspx

คณะผู้แทนประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต
12/05/2022
คณะผู้แทนประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต

คณะผู้แทนประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต

สำนักข่าวไทยแลนด์พลัส ออนไลน์... เพื่อสังคม ส่งเสริมความรู้ และการมีส่วนร่วม

Photos from กรมพัฒนาที่ดิน's post
22/04/2022

Photos from กรมพัฒนาที่ดิน's post

Photos from ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์'s post
15/02/2022

Photos from ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์'s post

15/02/2022

🧰🔍ตรวจสอบดิน รุ่นใหม่ ปี 2565
LDD Test Kit 2022
🧫🧐ใช้ง่าย รับผลใน 30 นาที ทันฤดูกาลเพาะปลูก
📞 02-561-4179
http://iddindee.ldd.go.th
ติดต่อ ☎️ สพข./สพด. https://www.ldd.go.th/Location/index.html

10/02/2022
10/02/2022

วันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน : 10 กุมภา หมอดินอาสา ผู้นำพาอาหารปลอดภัย

กรมพัฒนาที่ดิน ได้ริเริ่มจัดตั้งหมอดินอาสาใน ปี 2538 เริ่มต้นจากหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน และจัดให้มีผู้แทนหมอดินอาสาระดับตำบล อำเภอ จังหวัด จนปัจจุบันมีหมอดินอาสาจำนวนมากถึง 77,000 คน นับเป็นกำลังสนับสนุนที่สำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษของการทุ่มเททำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ จนกรมพัฒนาที่ดินได้รับการขนานนามอีกชื่อหนึ่งว่า กรมหมอดิน และเพื่อเชิดชูเกียรติของหมอดินอาสา ผู้เสียสละและทุ่มเทการทำงานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินในการอนุรักษ์ พัฒนา ดูแลดินและที่ดินทางการเกษตรมาอย่างยาวนาน กรมพัฒนาที่ดินได้ประกาศให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันหมอดินอาสา (LDD Volunteered Soil Doctor Day) เป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของหมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ในการที่จะได้มาร่วมงานและให้คำมั่นสัญญาจะดูแลกันและกัน และดูแลทรัพยากรดินของประเทศตลอดไป โดยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นปีแรกของการจัดงานวันหมอดินอาสา ภายใต้ธีมงาน “หมอดินอาสา ผู้นำพาอาหารปลอดภัย”
สามารถติดตามข่าวสารและดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ หมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน http://lddmordin.ldd.go.th และเฟซบุ๊ก กรมพัฒนาที่ดิน

📢📢ประชุมศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) ครั้งที่ 1/2565===============================📍📍วันจัน...
08/02/2022

📢📢ประชุมศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) ครั้งที่ 1/2565
===============================
📍📍วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 15.00น. ประชุมศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM Meeting โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อให้ทราบถึง
-แผนกิจกรรมและงบประมาณที่จัดสรรสำหรับโครงการ Improving information and developing a repository of sustainable soil management practices in Asia ภายใต้ LoA ระหว่างกรมพัฒนาที่ดินและ FAO
-การติดตามความก้าวหน้าโครงการ Improving information and developing a repository of sustainable soil management practices in Asia พร้อมร่วมพิจารณา แผนกิจกรรมและงบประมาณ ปี 2565 ของ 3 Department ภายใต้งบประมาณกรมฯ 2.5 ล้านบาท

ประชุมฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา (DSRD) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) ครั้งที่ 1/2565 —————————-วั...
21/01/2022

ประชุมฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา (DSRD) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) ครั้งที่ 1/2565

—————————-

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565
ดร.สุมิตรา วัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผชช.เสาวนีย์ ประจันศรี ดร.อรรณพ พุทธโส นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ นายปรเมศร์ ชะดี นางสาววิไลพร น้อยบุรี และนางสาวถนอมขวัญ ทิพวงศ์ ทีมคณะฝ่ายวิจัยและพัฒนา และ ผชช.ชนิดา จรัญวรพรรณ และ ดร.ณัฐพร ประคองเก็บ ร่วมประชุมหารือ เพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานและกิจกรรมของฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา (DSRD) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้อง LDD Excellence Center และระบบ Zoom meeting

Photos from กรมพัฒนาที่ดิน's post
24/12/2021

Photos from กรมพัฒนาที่ดิน's post

24/12/2021
24/12/2021
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย CESRA เพื่อการจัดการดินอย่างยั่งยืน”ในวันศุกร์ท...
22/12/2021

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย CESRA เพื่อการจัดการดินอย่างยั่งยืน”
ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 – 12.40 น.
ผ่านระบบ zoom ตามการเชื่อมต่อนี้
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92251033953?pwd=Qld2aGRDTzlmcHBjL2Iyc0JkcG1oQT09
หรือ Meeting ID: 993 8324 6322 Passcode: 437103
โดยท่านสามารถลงทะเบียนแจ้งการเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://forms.gle/5oderDBiGBnqEcsu5

05/12/2021

"5 ธันวาคม"
3 วันสำคัญของไทย
1 วันสำคัญของโลก

วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี และภายหลังการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย มีใจความสำคัญ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ว่า การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทยดังนี้ 1) เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร 2) เป็นวันชาติ และ 3) เป็นวันพ่อแห่งชาติ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

**************************

1) วันที่ 5 ธันวาคม "เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร"
ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด ประชาชนคนไทยยังคงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐ และเทิดทูนพระองค์ด้วยความรัก ความศรัทธา โดยตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2) วันที่ 5 ธันวาคม "เป็นวันชาติไทย"
“วันชาติ" โดยทั่วไปมักจะหมายถึง วันเฉลิมฉลองที่ประเทศนั้นๆ ได้รับอิสรภาพ เป็นเอกราช หรือเป็นวันสถาปนาประเทศ รัฐ ราชวงศ์ วันพระราชสมภพของกษัตริย์ วันเกิดประมุขของรัฐ หรืออาจจะเป็นวันที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อื่นๆ แต่มักจะถือเป็นวันหยุดประจำของชาติ ซึ่ง "วันชาติ” ของแต่ละประเทศจะเป็นวันใด ก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดของประเทศนั้นๆ โดยความเป็นมาของวันชาติไทยนั้น แต่เดิมกำหนดให้เป็นวันที่ 24 มิถุนายน โดยวันที่ 24 มิถุนายน เป็นวันชาติไทยได้ 21 ปี ต่อมาในวันที่ 23 พฤษภาคม 2503 รัฐบาลในขณะนั้น มีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามขนบประเพณีของประเทศ และเป็นการสมัครสมานสามัคคีรวมจิตใจของบุคคลในชาติ จึงให้ถือวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น "วันชาติ" มาจนถึงปัจจุบัน

3) วันที่ 5 ธันวาคม "เป็นวันพ่อแห่งชาติ"
วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติด้วย ซึ่งมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2523 เนื่องจากพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ และเพื่อให้ผู้เป็นพ่อสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ดังนั้นจึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันพ่อแห่งชาติ”

นอกจากนี้ในวันที่ 5 ธันวาคม ยังมีวันสำคัญของไทย และวันสำคัญของโลกอีก 1 วัน คือ
"วันดินโลก" (World Soil Day)

ทั้งนี้ สาเหตุที่กำหนดให้วันดินโลก ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมนั้น สืบเนื่องจากการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา (World Congress of Soil Science) ครั้งที่ 17 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences) ได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร ดังนั้นในปี พ.ศ.2556 ตามมติขององค์การสหประชาชาติ จึงได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เป็น “วันดินโลก” เพื่อเทิดพระเกียรติในพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดิน ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และความมั่นคงทางอาหาร ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

#5ธันวา
#วันพ่อแห่งชาติ #วันชาติ #วันดินโลก
#ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

05/12/2021

3 ธ.ค. 64 เวลา 18.30-19.30 น. ตามเวลาประเทศไทย FAO สำนักงานใหญ่ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ได้จัดเฉลิมฉลองวันดินโลกอย่างเป็นทางการในรูปแบบ virtual ผ่านระบบ zoom มีผู้สนใจจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน
ได้มีการเปิดคลิปพิธีพระราชทานรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award จากประเทศไทยในระหว่างการเฉลิมฉลองด้วย และนายธนวรรษ เทียนสิน ที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร ประจำกรุงโรม เป็นผู้แทนแจ้งแก่ที่ประชุมว่า กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนชุดตรวจสอบดิน 1,000 ชุด ให้แก่โครงการหมอดินโลกของ FAO ซึ่งได้ต้นแบบการพัฒนาจากหมอดินอาสาของไทย
นานาประเทศ ชื่นชมไทยที่ริเริ่มวันดินโลก และรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award รวมทั้งการสนับสนุน test kit

Photos from กรมพัฒนาที่ดิน's post
05/12/2021

Photos from กรมพัฒนาที่ดิน's post

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดงานวันดินโลกปี 64
03/12/2021
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดงานวันดินโลกปี 64

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดงานวันดินโลกปี 64

สำนักข่าวไทยแลนด์พลัส ออนไลน์... เพื่อสังคม ส่งเสริมความรู้ และการมีส่วนร่วม

Photos from กรมพัฒนาที่ดิน's post
03/12/2021

Photos from กรมพัฒนาที่ดิน's post

Photos from กรมพัฒนาที่ดิน's post
03/12/2021

Photos from กรมพัฒนาที่ดิน's post

03/12/2021
08/11/2021

📌หนังสือที่ระลึกเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2020
ติดตาม อ่านฉบับเต็ม ได้ที่ : http://webapp.ldd.go.th/book/worldsoilday/2020/WSD2020.html

#กรมพัฒนาที่ดิน #วันดินโลก #worldsoilday #ทุ่งกุลาร้องไห้

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ เรื่อง "การสร้างความ
04/11/2021
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ เรื่อง "การสร้างความ

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ เรื่อง "การสร้างความ

สำนักข่าวไทยแลนด์พลัส ออนไลน์... เพื่อสังคม ส่งเสริมความรู้ และการมีส่วนร่วม

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ เรื่อง "การสร้างความ
04/11/2021
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ เรื่อง "การสร้างความ

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ เรื่อง "การสร้างความ

สำนักข่าวไทยแลนด์พลัส ออนไลน์... เพื่อสังคม ส่งเสริมความรู้ และการมีส่วนร่วม

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ เรื่อง "การสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย CESRA เพื่อการจั...
03/11/2021
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ เรื่อง "การสร้างความ

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ เรื่อง "การสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย CESRA เพื่อการจัดการดินอย่างยั่งยืน"

สำนักข่าวไทยแลนด์พลัส ออนไลน์... เพื่อสังคม ส่งเสริมความรู้ และการมีส่วนร่วม

03/11/2021
ofs101.ldd.go.th

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ เรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย CESRA เพื่อการจัดการดินอย่างยั่งยืน”

14/10/2021

วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม เวลา 09:30 น. กรุงโรม (ตรงกับเวลาประเทศไทย ประมาณ 14:30 น.) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงพระราชทานพระราชดำรัส (VDO message) ในการประชุมคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก (Committee on World Food Security: CFS) ครั้งที่ 49 ในวาระ Special Event ณ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี

** สามารถร่วมรับฟังการประชุมผ่าน Webcast https://www.fao.org/webcast/home/en/

++++
ข้อมูล: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโรม

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ และนายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้าร่วมการประชุม ...
10/09/2021
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ และนายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกร

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ และนายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้าร่วมการประชุม Strengthening the CESRA network for Sustainable Soil Management

สำนักข่าวไทยแลนด์พลัส ออนไลน์... เพื่อสังคม ส่งเสริมความรู้ และการมีส่วนร่วม

การประชุม Strengthening the CESRA network for Sustainable Soil Managementนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้...
10/09/2021

การประชุม Strengthening the CESRA network for Sustainable Soil Management

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ และนายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้าร่วมการประชุม Strengthening the CESRA network for Sustainable Soil Management เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์) ประธานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินโลก (นางนพมณี สุวรรณัง) นายพิทยากร ลิ่มทอง นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีภารกิจด้านการพัฒนาที่ดิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนครพนม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย
1) การสร้างเครือข่ายศูนย์ CESRA ในประเทศ ภายใต้แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) เพื่อนำไปสู่การสนับสนุนความร่วมมือเพื่อให้เกิดการบูรณาการทางวิชาการ การสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานภาคีระหว่างประเทศ
2) กลยุทธการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติของศูนย์ CESRA เพื่อมีฐานข้อมูลที่เป็นมาตฐานเดียวกันและสามารถถ่ายทอดและเชื่อมโยงข้อมูลภายในประเทศได้
3) การหารือเพื่อรองรับการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ CESRA ที่เป็นเอกภาพในระดับประเทศ สำหรับเป็นข้อมูลในการหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับภูมิภาคเอเชียต่อไป
http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25640910_01

Photos from MOAC Media's post
19/08/2021

Photos from MOAC Media's post

รัฐมนตรีเกษตรฯ แสดงเจตนารมณ์ทำงานร่วมกับสมาชิกเอเปค
19/08/2021
รัฐมนตรีเกษตรฯ แสดงเจตนารมณ์ทำงานร่วมกับสมาชิกเอเปค

รัฐมนตรีเกษตรฯ แสดงเจตนารมณ์ทำงานร่วมกับสมาชิกเอเปค

รัฐมนตรีเกษตรฯ แสดงเจตนารมณ์ทำงานร่วมกับสมาชิกเอเปค กำหนดให้การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและนวัตกรรมเป็นหน....

Photos from Office of Agricultural Affairs - Royal Thai Embassy - Rome's post
05/08/2021

Photos from Office of Agricultural Affairs - Royal Thai Embassy - Rome's post

ปลัดเกษตรฯ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการปรับเปลี่ยนระบบอาหารของโลก พลิกโฉมไปสู่ “ระบบอาหารและเกษตรที่ยั่งยืน”
28/07/2021
พลิกโฉมไปสู่ ระบบอาหารและเกษตรที่ยั่งยืน

ปลัดเกษตรฯ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการปรับเปลี่ยนระบบอาหารของโลก พลิกโฉมไปสู่ “ระบบอาหารและเกษตรที่ยั่งยืน”

ปลัดเกษตรฯ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการปรับเปลี่ยนระบบอาหารของโลก พลิกโฉมไปสู่ “ระบบอาหารและเกษตรที่ยั่งย...

ที่อยู่

2003/61 กรมพัฒนาที่ดิน จตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เว็บไซต์

http://www.aspcesra.net/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ CESRA ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง CESRA ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด