กองพันระวังป้องกัน กองบัญชาการกองทัพไทย

กองพันระวังป้องกัน กองบัญชาการกองทัพไทย แข็งแกร่ง ว่องไว รับใช้ประชาชน
(23)

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศ....น้องๆทหารผลัดที่ 2/62 ที่มีรายชื่อดังเอกสารที่แนบ ให้เร่งส่งสำเนาวุฒิการศึกษาระดับ ม.3 จำนวน 3 ฉบับ    ให้ส่งใ...
26/06/2020

ประกาศ....น้องๆทหารผลัดที่ 2/62 ที่มีรายชื่อดังเอกสารที่แนบ ให้เร่งส่งสำเนาวุฒิการศึกษาระดับ ม.3 จำนวน 3 ฉบับ
ให้ส่งให้ จ่าเชดสาย 5 ภายใน 25 ม.ค.63 ฉะนั้นจะโดนตัดสิทธิ์จากการเป็นนักศึกษาและไม่มีสิทธิ์ได้รับวุฒิการศึกษา โดยส่งมาที่ 552 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 เบอร์โทร 0800659459

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลบรรจุหน้ากากอนามัยร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของประชาช...
09/03/2020

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลบรรจุหน้ากากอนามัยร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของประชาชน และถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว พร้อมสนับสนุนด้านการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการ

จากสถานการณ์การของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีข้อสั่งการและมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคดังกล่าว โดยมอบหมายให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมบูรณาการแนวทางในการบริหารจัดการการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งออกประกาศมาตรการป้องกันในทุกช่องทางอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการพิจารณาปริมาณความต้องการของสินค้าที่จำเป็นต่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย เป็นต้น เพื่อหาแนวทางในการจัดหาให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

โดย กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ประสานความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการจัดกำลังพลเข้าร่วมเป็นแรงงานในขั้นตอนการบรรจุหน้ากากอนามัย รวมทั้งสนับสนุนด้านการขนส่ง ให้แก่ บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จำกัด ในการอำนวยความสะดวกด้านการจัดส่งสินค้าไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ จ.พิษณุโลก เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและทันต่อความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัย และจะดำเนินการไปจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )
26/02/2020

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

กองบัญชาการกองทัพไทย
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน โดยการจัดหาบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563

- นายทหารสัญญาบัตร จํานวน 9 อัตรา
- นายทหารประทวน จํานวน 50 อัตรา

เปิดรับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 1-31 มีนาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://rtarf.thaijobjob.com

การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาการทำกาแฟโบราณ โดยวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
25/02/2020

การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาการทำกาแฟโบราณ โดยวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

แจ้งถึงการสอบ N-NET ถึงน้องๆทหารที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ด้วยหฃักสูตร กศน.จะดำเนินการสอบวัดความรู้ส่วนกลาง ในวันอาทิตย์ที่...
03/02/2020

แจ้งถึงการสอบ N-NET
ถึงน้องๆทหารที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ด้วยหฃักสูตร กศน.จะดำเนินการสอบวัดความรู้ส่วนกลาง ในวันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ.63 ณ สนามสอบโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 โดยให้มาพร้อมที่ศาลาเยี่ยมญาติเวลา 0700

ประกาศ....น้องๆทหารผลัดที่ 1/61, 2/61 และ 1/62 ที่มีรายชื่อดังเอกสารที่แนบ ให้เร่งส่งสำเนาวุฒิการศึกษาระดับ ม.3 จำนวน 3 ...
23/12/2019

ประกาศ....น้องๆทหารผลัดที่ 1/61, 2/61 และ 1/62 ที่มีรายชื่อดังเอกสารที่แนบ ให้เร่งส่งสำเนาวุฒิการศึกษาระดับ ม.3 จำนวน 3 ฉบับ และ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ชุดนักศึกษาสีขาว ไม่สวมเสื้อด้านใน ไม่เห็นรอยสัก พื้นหลังสีฟ้า ) จำนวน 3 ภาพ
ให้ส่งให้ จ่าเชดสาย 5 ภายใน 25 ม.ค.63 ฉะนั้นจะโดนตัดสิทธิ์จากการเป็นนักศึกษาและไม่มีสิทธิ์ได้รับวุฒิการศึกษา โดยส่งมาที่ 552 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 เบอร์โทร 0800659459

เมื่อวันที่ 171640 ธ.ค.62 สน.บก.บก.ทท.   โดย พัน.รวป.ฯ ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่รถจอดเสียอยู่กลางทาง โดย...
17/12/2019

เมื่อวันที่ 171640 ธ.ค.62 สน.บก.บก.ทท.

โดย พัน.รวป.ฯ ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่รถจอดเสียอยู่กลางทาง โดยหน่วยได้ส่งเจ้าหน้าที่ช่างซ่อมของหน่วย เข้าช่วยตรวจสอบอาการเบื้องต้น ซึ่งมีอาการดังนี้
- เครื่องยนต์ดับสตาร์ทไม่ติด
- ความร้อนขึ้น น้ำมันเครื่องหาย

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยและรถยนต์สามารถวิ่งต่อไปได้

เมื่อวันที่ 020900 ธ.ค.62 กองพันระวังป้องกัน สำนักกองบัญชาการ ได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมกิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังกลุ่ม...
03/12/2019

เมื่อวันที่ 020900 ธ.ค.62 กองพันระวังป้องกัน สำนักกองบัญชาการ ได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมกิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังกลุ่มเป้าหมาย ของทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานราชการ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทหารกองประจำการ ทราบถึงโทษภัยของยาเสพติด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ณ ห้องอบรม ร้อย.รวป.ที่ 1 พัน.รวป.ฯ โดยเชิญวิทยากรจาก สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง มาบรรยายให้ความรู้

เมื่อ 30 พ.ย. 62 การแข่งขันรายการมวยสากลอาชีพ The Fighter ล่าฝันบัลลังก์โลก ณ เวทีมวย ไนท์บาร์ซ่ารัชดาภิเษกกำหนด 3 ยก รอ...
01/12/2019

เมื่อ 30 พ.ย. 62 การแข่งขันรายการมวยสากลอาชีพ The Fighter ล่าฝันบัลลังก์โลก ณ เวทีมวย ไนท์บาร์ซ่ารัชดาภิเษกกำหนด 3 ยก รอบแรก พลฯ สมบูรณ์ มีสิทธิดี หรือชกมวยไทยชื่อ กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย ชนะ Tko ยก 2
มี พ.อ.วิรัตน์ สุวรรณ เทรนเนอรผู้ฝึกสอน

โดย รอบที่ 2 จะแข่งขันในวันที่
7 ธ.ค.62 ครับ

หน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัด​ 2/62
30/11/2019

หน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัด​ 2/62

Panther Gold
29/11/2019

Panther Gold

กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชน การฝึกผสม Panther Gold 2019
--------------------------------------------------------
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา พลโท ธิติชัย เทียนทอง เจ้ากรมยุทธการทหาร และ พันเอก Roger Lewis ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสหราชอาณาจักร ประจำกรุงเทพฯ เป็นประธานร่วมในกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชน การฝึกผสม Panther Gold 2019 ณ โรงเรียนบ้านซับสะเดา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
กำลังพลจากกองทัพไทย และ กองทัพสหราชอาณาจักร ซึ่งเข้าร่วมการฝึกผสม Panther Gold 2019 ร่วมกันจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกำลังพลกองทัพไทย กองทัพสหราชอาณาจักร ที่เข้าร่วมการฝึกฯ กับประชาชนในพื้นที่ โดยการทำกิจกรรมร่วมกัน ณ โรงเรียนบ้านซับสะเดา มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยการสันทนาการ และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีของกำลังพลกองทัพไทย และกองทัพสหราชอาณาจักร ซึ่งเข้าร่วมการฝึกผสม Panther Gold 2019 ในการร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่การฝึก รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนเพื่อให้เป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป

ชุดทหารกองเกียรติยศ รับ - ส่ง เสด็จฯ
29/11/2019

ชุดทหารกองเกียรติยศ รับ - ส่ง เสด็จฯ

เมื่อวันที่ 280900 พ.ย.62 สน.บก.บก.ทท ได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ของทหารกองประจำการ ประจำปี...
28/11/2019

เมื่อวันที่ 280900 พ.ย.62 สน.บก.บก.ทท
ได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ของทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 เพื่อให้ทหารกองประจำการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เอช ไอ วี
ผลกระทบต่อชีวิต สุขภาพ และวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดโรค ณ ห้องอบรม ร้อย.รวป.ที่ 1 พัน.รวป.ฯ โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุข 60 มาบรรยายให้ความรู้

รุ่น 2/62...... หลักสูตร ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง แจ้งถึงน้องๆที่ยังเอกสารไม่ครบหรือยังไม่ได้ส่งเอกสารส่วนใดยังมีส...
27/11/2019

รุ่น 2/62...... หลักสูตร ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง แจ้งถึงน้องๆที่ยังเอกสารไม่ครบหรือยังไม่ได้ส่งเอกสารส่วนใดยังมีสิทธิ์ส่งได้อยู่นะครับรายละเอียดดูในรายชื่อที่แนบไปว่าใครยังขาดเอกสารตัวไหนอยู่ สงสัยสอบถามได้ที่จ่าเชษฐ์สาย 5 เบอร์โทรศัพท์ 080 065 9459

รุ่น 1/62...... หลักสูตร ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง แจ้งถึงน้องๆที่ยังเอกสารไม่ครบหรือยังไม่ได้ส่งเอกสารส่วนใดยังมีส...
27/11/2019

รุ่น 1/62...... หลักสูตร ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง แจ้งถึงน้องๆที่ยังเอกสารไม่ครบหรือยังไม่ได้ส่งเอกสารส่วนใดยังมีสิทธิ์ส่งได้อยู่นะครับรายละเอียดดูในรายชื่อที่แนบไปว่าใครยังขาดเอกสารตัวไหนอยู่ สงสัยสอบถามได้ที่จ่าเชษฐ์สาย 5 เบอร์โทรศัพท์ 080 065 9459

รุ่น 2/61...... หลักสูตร ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง แจ้งถึงน้องๆที่ยังเอกสารไม่ครบหรือยังไม่ได้ส่งเอกสารส่วนใดยังมีส...
27/11/2019

รุ่น 2/61...... หลักสูตร ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง แจ้งถึงน้องๆที่ยังเอกสารไม่ครบหรือยังไม่ได้ส่งเอกสารส่วนใดยังมีสิทธิ์ส่งได้อยู่นะครับรายละเอียดดูในรายชื่อที่แนบไปว่าใครยังขาดเอกสารตัวไหนอยู่ สงสัยสอบถามได้ที่จ่าเชษฐ์สาย 5 เบอร์โทรศัพท์ 080 065 9459

รุ่น 1/61...... หลักสูตร ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง แจ้งถึงน้องๆที่ยังเอกสารไม่ครบหรือยังไม่ได้ส่งเอกสารส่วนใดยังมีส...
27/11/2019

รุ่น 1/61...... หลักสูตร ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง แจ้งถึงน้องๆที่ยังเอกสารไม่ครบหรือยังไม่ได้ส่งเอกสารส่วนใดยังมีสิทธิ์ส่งได้อยู่นะครับรายละเอียดดูในรายชื่อที่แนบไปว่าใครยังขาดเอกสารตัวไหนอยู่ สงสัยสอบถามได้ที่จ่าเชษฐ์สาย 5 เบอร์โทรศัพท์ 080 065 9459

รุ่น 2/60....... หลักสูตร ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง แจ้งถึงน้องๆที่ยังเอกสารไม่ครบหรือยังไม่ได้ส่งเอกสารส่วนใดยังมี...
27/11/2019

รุ่น 2/60....... หลักสูตร ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง แจ้งถึงน้องๆที่ยังเอกสารไม่ครบหรือยังไม่ได้ส่งเอกสารส่วนใดยังมีสิทธิ์ส่งได้อยู่นะครับรายละเอียดดูในรายชื่อที่แนบไปว่าใครยังขาดเอกสารตัวไหนอยู่ สงสัยสอบถามได้ที่จ่าเชษฐ์สาย 5 เบอร์โทรศัพท์ 080 065 9459

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 62 สน.บก.บก.ทท. โดย มว.รวป.พัน.รวป.ฯ  เข้าตีระดับกองร้อยร่วมผสม Panther gold 2019 ณ อุทยานแห่งชาติทั...
24/11/2019

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 62 สน.บก.บก.ทท. โดย มว.รวป.พัน.รวป.ฯ เข้าตีระดับกองร้อยร่วมผสม Panther gold 2019 ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จว.น.ม.

เมื่อวันที่ 240900 พ.ย.62 กองพันระวังป้องกัน สำนักกองบัญชาการ ได้จัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัด 2/62 เพื่อเป็นขวัญและกำ...
24/11/2019

เมื่อวันที่ 240900 พ.ย.62 กองพันระวังป้องกัน สำนักกองบัญชาการ ได้จัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัด 2/62 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.รวป.ฯ ทั้งนี้ หน่วยได้ชี้แจงทำความเข้าใจ รวมทั้งมีการพบปะพูดคุยกับญาติทหารใหม่ เพื่อให้ญาติทหารใหม่ได้เกิดความเชื่อมั่น คลายความห่วงใยที่มีต่อลูกหลานของตนเอง ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
- ความเป็นอยู่ของทหารใหม่ อันได้แก่ ที่พักอาศัย/ห้องน้ำ/การรับประทานอาหาร/การออกกำลังกาย เป็นต้น
- แนวทางการฝึกอบรม ให้ทหารใหม่ได้ทราบถึงแบบธรรมเนียมทหาร และความรู้พื้นฐานทางทหาร ความเสียสละ และการอยู่ร่วมกันในสังคม
- มาตรการป้องกันการเจ็บป่วยต่างๆ และการรักษาพยาบาล
- มาตรการการลงโทษ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่กำหนดไว้
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พรุ่งนี้เจอกันครับ...
23/11/2019

พรุ่งนี้เจอกันครับ...

พิธีปิดภาคการฝึก FTX ADMM-PLUS  และการแสดงการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการ้ายในสนามฝึกเสมือนจริง
22/11/2019

พิธีปิดภาคการฝึก FTX ADMM-PLUS และการแสดงการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการ้ายในสนามฝึกเสมือนจริง

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 62 สน.บก.บก.ทท. โดย มว.รวป.พัน.รวป.ฯ ขออนุญาตรายงานประจำวัน การฝึกร่วมผสม Panther gold 2019 ณ อุทยาน...
22/11/2019

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 62 สน.บก.บก.ทท. โดย มว.รวป.พัน.รวป.ฯ ขออนุญาตรายงานประจำวัน การฝึกร่วมผสม Panther gold 2019 ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จว.น.ม.

ชุดปฏิบัติการ พัน.รวป. สน.บก.บก.ทท. เข้าร่วมการฝึกร่วมนานาชาติ FTX ADMM-PLUS ประจำวันที่ 22 พ.ย.62
22/11/2019

ชุดปฏิบัติการ พัน.รวป. สน.บก.บก.ทท. เข้าร่วมการฝึกร่วมนานาชาติ FTX ADMM-PLUS ประจำวันที่ 22 พ.ย.62

22/11/2019
เมื่อวันที่ 211400 พ.ย.62 สน.บก.บก.ทท. โดย พล.ต.สมชัย มาลินันท์ ผอ.สน.บก.ฯให้การต้อนรับ พล.ท. นภดล ขันตยาภรณ์ หัวหน้าคณะ...
22/11/2019

เมื่อวันที่ 211400 พ.ย.62 สน.บก.บก.ทท.

โดย พล.ต.สมชัย มาลินันท์ ผอ.สน.บก.ฯให้การต้อนรับ พล.ท. นภดล ขันตยาภรณ์ หัวหน้าคณะทำงานด้านสวัสดิการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต บก.ทท. ในโอกาส เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟัง ปัญหาข้อขัดข้องด้านคุณภาพชีวิตของทหารใหม่ ผลัด 2/62 และทหารกองประจำการของหน่วย ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.รวป.ฯ โดยทางคณะได้มีข้อเน้นย้ำและข้อแนะนำ ดังนี้
-ให้ยึดถือนโยบายผบ.ทสส. ในการฝึกโดยเคร่งครัด
-ทหารใหม่ที่มีประวัติ การเจ็บป่วยมาก่อน ให้ดำเนินการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
-ครูฝึก ต้องใกล้ชิดกับทหารใหม่ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาด้านการฝึก ความเป็นอยู่ รวมถึงปัญหาส่วนตัว จะได้ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไข ได้ทันท่วงที
-การดำเนินการด้าการแพทย์ สามารถประสานการปฏิบัติได้กับ กองแพทย์ สสน.นทพ.
-ปลูกฝังอุดมการณ์ให้ทหารกองประจำการ ยึดมั่นและรักษาสถาบันหลัก เป็นผู้มีคุณธรรม และมีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
-ดูแลทหารกองประจำการให้ดี ทั้งเรื่องการฝึก การปฏิบัติงาน การกินการอยู่

ทั้งนี้ทาง สน.บก.ฯ จะได้นำข้อเน้นย้ำและข้อแนะนำดังกล่าว เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.62 เวลา 0900 น. สน.บก.ฯ โดย พัน.รวป.ฯ คณะอาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้เข้ามาปฐมนิเทศและรับล...
20/11/2019

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.62 เวลา 0900 น. สน.บก.ฯ โดย พัน.รวป.ฯ คณะอาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้เข้ามาปฐมนิเทศและรับลงทะเบียน ให้กับนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ปวช. สาขาการจัดการด้านความปลอดภัย ประจำปี 2562 ผลัดที่ 2

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.62 เวลา 1100 น. สน.บก.ฯ โดย พัน.รวป.ฯ พ.อ.รณฤทธิ์ หวัดสูงเนิน ผบ.พัน.รวป.ฯ ได้พบปะกำลังพลทหารใหม่ ผลั...
20/11/2019

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.62 เวลา 1100 น. สน.บก.ฯ โดย พัน.รวป.ฯ พ.อ.รณฤทธิ์ หวัดสูงเนิน ผบ.พัน.รวป.ฯ ได้พบปะกำลังพลทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 โดยได้พูดคุยกับทหารใหม่ 3 เรื่อง ดังนี้
1. ยาเสพติดให้โทษ
2. โรคลมร้อน (heat Stroke)
3. การปฏิบัติในวันพร้อมญาติทหารใหม่

ชุดปฏิบัติการ พัน.รวป. สน.บก.บก.ทท. เข้าร่วมการฝึกร่วมนานาชาติ FTX ADMM-PLUS ประจำวันที่ 15 พ.ย.62
16/11/2019

ชุดปฏิบัติการ พัน.รวป. สน.บก.บก.ทท. เข้าร่วมการฝึกร่วมนานาชาติ FTX ADMM-PLUS ประจำวันที่ 15 พ.ย.62

ประกาศ...ถึงน้องๆทหารรุ่น 1/61 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อทำเรื่องรับวุฒิการศึกษา โดยใช้หลักฐานดังต...
15/11/2019

ประกาศ...ถึงน้องๆทหารรุ่น 1/61 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อทำเรื่องรับวุฒิการศึกษา โดยใช้หลักฐานดังต่อไปนี้
1 สำเนาวุฒิการศึกษาด้านหน้าและด้านหลัง 3 ฉบับ
2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 3 ฉบับ
3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วการแต่งกายชุดนักศึกษาสีขาวพื้นหลังสีฟ้าไม่สวมเสื้อด้านในไม่เห็นรอยสักจำนวน 3 รูป
ส่งให้จ่าเชษฐ์สาย 5 ด่วนที่สุด
สงสัยสิ่งอื่นใดเบอร์โทร 080 0659 459

เมื่อวันที่ ๑๔๐๘๐๐ พ.ย.๖๒ บก.ทท.(โดย สน.บก.บก.ทท.) พล.ต.สมชัย มาลินันท์ ผอ.สน.บก.ฯ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่...
14/11/2019

เมื่อวันที่ ๑๔๐๘๐๐ พ.ย.๖๒ บก.ทท.(โดย สน.บก.บก.ทท.)
พล.ต.สมชัย มาลินันท์ ผอ.สน.บก.ฯ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยและ ให้กำลังใจกับทหารใหม่ ณ ลานเอนกประสงค์ พัน.รวป.ฯ โดยมี เสธ.สน.บก.ฯ และผู้แทนส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีฯ
ทั้งนี้มีทหารใหม่เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน ๕๑๐ นาย ได้แก่
- หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ ๑ พัน.รวป.ฯ จำนวน ๑๕๗ นาย
- หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ ๒ พัน.รวป.ฯ จำนวน ๑๕๗ นาย
- หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.ส.ฯ จำนวน ๑๙๖ นาย
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มว.รวป. พัน.รวป. สน.บก.บก.ทท. เข้าร่วมการฝึกร่วมผสม Panther gold 2019 ประจำวันที่ 13 พ.ย.62
13/11/2019

มว.รวป. พัน.รวป. สน.บก.บก.ทท. เข้าร่วมการฝึกร่วมผสม Panther gold 2019 ประจำวันที่ 13 พ.ย.62

พิธีเปิดภาคการฝึกร่วม 18ประเทศ ชุดปฏิบัติการ พัน.รวป. สน.บก.บก.ทท. เข้าร่วมการฝึกร่วมนานาชาติ FTX ADMM-PLUS ประจำวันที่ ...
13/11/2019

พิธีเปิดภาคการฝึกร่วม 18ประเทศ ชุดปฏิบัติการ พัน.รวป. สน.บก.บก.ทท. เข้าร่วมการฝึกร่วมนานาชาติ FTX ADMM-PLUS ประจำวันที่ 13 พ.ย.62

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.62 พล.อ.อ.วันชัย นุชเกษม รอง ผบ.ทสส. ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "พลทหารกองทัพไทย...
13/11/2019

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.62 พล.อ.อ.วันชัย นุชเกษม รอง ผบ.ทสส. ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "พลทหารกองทัพไทย ปลอดภัยจากการฝึก" และมอบเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ที่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย สนพ.ยบ.ทหาร พร้อมทั้งเยี่ยมชมการรับประทานอาหาร ของทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 โดยมี พล.ต.สมชัย มาลินันท์ ผอ.สน.บก.บก.ทท. และ พ.อ.รณฤทธิ์ หวัดสูงเนิน ผบ.พัน.รวป.ฯ ให้การต้อนรับ ณ พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท.

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.62 พล.อ.อ.วันชัย นุชเกษม รอง ผบ.ทสส. ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "พลทหารกองทัพไทย ปลอดภัยจากการฝึก" และมอบเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ที่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย สนพ.ยบ.ทหาร พร้อมทั้งเยี่ยมชมการรับประทานอาหาร ของทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 โดยมี พล.ต.สมชัย มาลินันท์ ผอ.สน.บก.บก.ทท. และ พ.อ.รณฤทธิ์ หวัดสูงเนิน ผบ.พัน.รวป.ฯ ให้การต้อนรับ ณ พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท.

วันที่ 4 ในการฝึกร่วมไทย-จีน ณ เมืองกุยหลิน สหราชอาณาจักรประเทศจีน
12/11/2019

วันที่ 4 ในการฝึกร่วมไทย-จีน ณ เมืองกุยหลิน สหราชอาณาจักรประเทศจีน

ที่อยู่

552 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

025655519

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพันระวังป้องกัน กองบัญชาการกองทัพไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพันระวังป้องกัน กองบัญชาการกองทัพไทย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียน ผู้บังคับบัญชา พลทหาร ชาตรี สายเส็ง ด้วยพลทหารชาตรี สายเส็ง ได้ประสบอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ขณะนี้รักษาอยู่ รพ.ศรีสะเกษ จึงขอเรียน ผบ.ช. ได้ติดต่อญาติ คุณครู ศยามล กุลเสนา เบอร์โทรศัพท์ 082-3756635 ด้วย เพราะไม่ทราบเบอร์ทางหน่วยติอต่อ ฝากแจ้งข่าวโดย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ คลิกที่นี้ https://www.facebook.com/profile.php?id=100012048946878
ผมขออนุญาตคับ มีรุ่นพี่หรือผ.ช.ครู ท่านหนึ่งได้เสียชิวีตแลัว พี่ณุรุ่น1/50 พัน รบ.ยบ.ทหาร คับรุ่นน้องหรือลูกศิษอยากมางานพีณุสอบถามผมได้นะคับ
ลูกชายติดทหารไหม่ฝึก อยู่ในกองพันนี้ครับ
ไม่ทราบว่า สนามยิงปืน ยังเปิดให้บริการอยู่รึเปล่าครับ?
กองทัพไทยรว่มใจให้พี่นอ้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิในการสอบสัมภาษณ์ การสอบบุคคลพลเรือนเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ... หมายเหตุ ... ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวลงทะเบียน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร สน.บก.บก.ทท. เวลา 06.00 น. และเริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ... การแต่งกาย ... "ชุดสุภาพ"
รักเครารบกองทัพไทย
ตอนนี้พลฯศรีสวาทโต๊ะสำหรับกำลังไม่สบายยุ..ดิฉันในฐานะคนในครอบครัวอยากฝากให้ท่านเปนตัวแทนช่วยดูแลพลฯทหารแทนครอบครัวด้วยเพราะคนในครอบครัวยุไกลการเดินทางไม่ค่อยสะดวกใคร่ขอให้ท่านช่วยดุแลแทนด้วย..เพราะดิฉันติดต่อใครไม่ได้เลยในค่ายนี้นอกจากพลฯทหารเท่านั้นขอขอบคุณมากค่ะ
ฝากดูแลลูกหลานที่เข้าไปเปนทหารในค่ายนี้ด้วย#ถ้าพวกเขาป่วยรึไม่สบายขอให้ช่วยดูแลและช่วยพาไปหาหมอ.อย่าปล่อยให้เปนหนักจะรักษายาก.พ่อ.แม่พี่น้องยุข้างนอกเปนห่วงแต่ก็เข้ามาดูแลใกล้ชิดไม่ได้จึงขอฝากให้ทางกองร้อยช่วยดูแลแทนด้วยขอให้คิดซะว่าพวกพลฯทหารทั้งหลายเปนลูกเปนหลานของท่าน*หวังว่าท่านคงไม่ปล่อยให้ลูกๆของท่านเปนอะรัยใช่ใหม?ค่ะเข้าใจว่าพลฯทหารมีมากอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงแต่ขอความการุณาอย่าให้พวกเขาเปนอะรัยมากมันจะลำบากทั้งทางบ้านและทางกองร้อย..ขอขอบคุณนะคะที่ช่วยดูแล
เน้นย้ำอีกครั้งน่ะครับสำหรับน้องๆทหารที่มีรายชื่อ...สอบวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ส.ค.๖๐ นี้น่ะครับ
สบายใจได้เลยครับสบายดีกันทุกนายครับ