สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เปิดเหมือนปกติ

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ตุลาคม 2563• Clinical pearl in chest medicine 9 ตค 63 ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า• สถานการณ์...
05/10/2020
สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ตุลาคม 2563

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ตุลาคม 2563
• Clinical pearl in chest medicine 9 ตค 63 ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า
• สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย
• ปัญหา PM2.5 ที่กำลังจะมาถึง

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ตุลาคม 2563 • Clinical pearl in chest medicine 9 ตค 63 ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า • สถานการณ์ COVID-19 • PM2.5…

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กันยายน 2563• การประชุมวิชาการกลางปีสมาคมอุรเวชช์ฯ• ภัยธรรมชาติและสถานการณ์โรคโควิด...
02/09/2020
สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กันยายน 2563

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กันยายน 2563
• การประชุมวิชาการกลางปีสมาคมอุรเวชช์ฯ
• ภัยธรรมชาติและสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย
• สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กันยายน 2563 • การประชุมวิชาการกลางปีสมาคมอุรเวชช์ฯ • ภัยธรรมชาติและส.....

พร้อมกันแล้วหรือยัง กับการประชุมด้านโรคระบบการหายใจที่สำคัญของเมืองไทย ในการประชุมวิชาการกลางปีของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเท...
19/08/2020

พร้อมกันแล้วหรือยัง กับการประชุมด้านโรคระบบการหายใจที่สำคัญของเมืองไทย ในการประชุมวิชาการกลางปีของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะเริ่มแล้วในวันพรุ่งนี้ 20 สิงหาคม 2563

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ทางผู้จัดได้จัดเตรียมการส่วนสนับสนุนการประชุมร่วมกับทางโรงแรมดังต่อไปนี้ครับ

1) มื้อเช้าเวลา 06.30-10.30 น. ห้องอาหาร STAA’s แจ้งหมายเลขห้องพักก่อนรับบริการและขอความร่วมมือในการใส่หน้ากากอนามัยมาที่ห้องอาหารและระหว่างที่ไปยัง food station ซึ่งมีพนักงานคอยให้บริการ
2) ทางโรงแรมจะทำการเสิร์ฟ Coffee break box และ Lunch box ในห้องประชุมทุกมื้อ
3) จุดบริการน้ำดื่ม อยู่บริเวณหลังห้องประชุม
4) ทางโรงแรมจะเตรียมถุงดำไว้ที่ Foyer เพื่อทิ้งกล่องอาหาร

แล้วพบกันที่งานนะครับ

#tst #thoracicsociety #thoracicsocietythai #chest #conference #congress #thailand #huahin #dualcongress #virtualcongress

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประชุมวิชาการกลางปีสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 ซึ่ง...
16/08/2020

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประชุมวิชาการกลางปีสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 ซึ่งจัดในทั้งรูปแบบ online และ on site

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV2) ในงานประชุมรูปแบบ on site ในปีนี้ ทางกรรมการจัดงานขอกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ดังนี้

1. ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมหน้ากากส่วนตัว และสวมใส่ตลอดการประชุม
2. การเข้าร่วมประชุมขอให้นั่งตามที่นั่งที่กำหนดไว้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ยืนหรือเสริมเก้าอี้ในห้องประชุม
3.ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ประจำจุดที่เตรียมไว้สม่ำเสมอ
4. หากสงสัยว่าตนเองป่วย ขอให้งดเข้าร่วมกิจกรรม และไปรับการตรวจ โดยขอให้ติดตามการประชุมทางช่องทางอื่น
5. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการป่วย หากสังเกตเห็นผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ขอให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดกิจกรรมทราบเพื่อขอรับหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ และแยกออกจากผู้อื่น
6. ในสถานที่จัดประชุมควรเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร

ขอขอบคุณที่สนใจในกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมและความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ แล้วพบกันในวันที่ 20-22 สิงหาคมนี้ครับ

ตามที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางป...
10/08/2020
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนทุนเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี สมาคมอุรเวชช์แห่ง

ตามที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ทางสมาคมได้พิจารณารายชื่อผู้สมัครเข้าขอรับการสนับสนุนทุน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายนามดังนี้ ทั้งนี้ผู้ได้การสนับสนุน จะได้รับการติดต่อจากผู้สนับสนุนทุนโดยตรง ผ่านทางข้อมูลติดต่อที่ได้แจ้งไว้ในแบบบันทึกการสมัคร

ตามที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมกา....

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปีของสมาคม ในหัว...
02/08/2020
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ​ เปิดรับสมัครขอทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการกลางปี 2563 ระหว่า

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปีของสมาคม ในหัวข้อเรื่อง Crisis Management in Pulmonary Medicine ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการก....

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย สิงหาคม 2563• การสอบ formative ปีการศึกษา 2563• กิจกรรมวิชาการ Clinical Pearl in Ch...
01/08/2020
สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย สิงหาคม 2563

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย สิงหาคม 2563
• การสอบ formative ปีการศึกษา 2563
• กิจกรรมวิชาการ Clinical Pearl in Chest Medicine ณ โรงพยาบาลศิริราช
• การประชุมวิชาการกลางปี 2563 สมาคมอุรเวชช์ 20-22 สิงหาคม ณ รร Avani หัวหิน
• หลักสูตรการฝึกอบรม fellow pulmonary medicine และ critical ต่อเนื่อง 3 ปี
• สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย สิงหาคม 2563 • การสอบ formative ปีการศึกษา 2563 • กิจกรรมวิชาการ Clinical Pearl in Chest Medicine ณ โรง.....

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสม...
27/07/2020
ขอเชิญเข้ารับการอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ 14-18 ก.ย. 2563 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดจัดการฝึกอบร...

ตามที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ the ...
27/07/2020
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนทุนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The Interactive Virtual ERS 2020

ตามที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ the Interactive Virtual ERS Congress 2020‎ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563 จำนวน 300 ทุน ไปแล้วนั้น บัดนี้ทางสมาคมได้พิจารณารายชื่อผู้สมัครเข้าขอรับการสนับสนุนทุน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายนามดังนี้

ตามที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมกา....

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ขอเชิญสมาชิกสมาคม และผู้สนใจเข้าร่วม...
24/07/2020
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการในหัวข้อเรื่อง Management of Dyspnea in End-Stage Respiratory Diseases

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ขอเชิญสมาชิกสมาคม และผู้สนใจเข้าร่วมกับการประชุมวิชาการในรูปแบบการจัดประชุมทางไกล ในหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการอาการเหนื่อยในผู้ป่วยโรคระบบการหายใจระยะท้าย (Management of Dyspnea in End-Stage Respiratory Diseases) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-16.15 น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยโรคระบบการหายใจ

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ขอเชิญสมาชิกสมาคม แ....

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กรกฎาคม 2563• กิจกรรม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 1/2563• สถานการณ์โค...
13/07/2020
สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กรกฎาคม 2563

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กรกฎาคม 2563

• กิจกรรม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 1/2563
• สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย
• การประชุมวิชาการกลางปี 2563 วันที่ 20-22 สิงหาคม ที่หัวหินในหัวข้อหลัก Crisis Management in Pulmonary Medicine
• ผลการสอบเพื่อวุฒิบัตรประจำปี 2562
• แผนการพัฒนาหลักสูตร pulmonary medicine + critical care 3 ปี

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กรกฎาคม 2563 • กิจกรรม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 1/2563 • สถานการณ์โควิด-19 ในประเท.....

นับตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา ซึ่งเริ่มมีรายงานการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ขึ้นเป็นครั้งแรกและมีกา...
07/07/2020
บันทึกประสบการณ์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 โดยแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2561-2562 สมาค

นับตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา ซึ่งเริ่มมีรายงานการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ขึ้นเป็นครั้งแรกและมีการระบาดที่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางรวมถึงในประเทศไทย ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขา ต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อตอบรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน สำหรับกลุ่มอายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ ซึ่งมีบทบาทในการตอบสนองต่อสถานการณ์ระบาดนี้โดยตรง ก็ต้องมีการปรับรูปแบบการปฏิบัติงานไปอย่างมากเช่นเดียวกัน ซึ่งสำหรับกลุ่มแพทย์ที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรมเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางในสาขานี้ ซึ่งแม้จะยังไม่ได้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นอายุรแพทย์โรคระบบการหายใจ แต่ก็ต้องรับหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยในโรคระบาดครั้งนี้ด้วย จึงถือเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับผู้ที่จะไปเป็นอายุรแพทย์ผู้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลผู้ป่วยหากเกิดการระบาดและวิกฤตการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เห็นความสำคัญและคุณค่าของประสบการณ์การทำงานและการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ครั้งนี้ จึงมอบหมายให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขา ได้บันทึกประสบการณ์ของตนเองในระหว่างที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสะท้อนคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตและความรู้ที่ได้รับในการปฏิบัติงานในบทบาทต่าง ๆ และนำมาถ่ายทอดให้เกิดความแพร่หลาย อันจะเป็นพื้นฐานต่อยอดความรู้และประสบการณ์ของแพทย์ประจำบ้านที่จะได้เรียนรู้ต่อไปอีกในอนาคต และในขณะเดียวกันก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ต่อไป

นับตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา ซึ่งเริ่มมีรายงานการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งเป็นครั้งแรกใ.....

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ the Interactive Vir...
27/06/2020
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครขอทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการ The Interactive Virtual ERS Congress 2020‎

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ the Interactive Virtual ERS Congress 2020‎ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563 จำนวน 300 ทุน โดยคุณสมบัติของผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือกจะเป็นไปตามที่สมาคมประกาศกำหนด

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ the...

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันโรคทรวงอก กำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเม...
08/06/2020
ขอเชิญเข้ารับการอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ 13-17 ก.ค. 2563 ณ สถาบันโรคทรวงอก

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันโรคทรวงอก กำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ณ สถาบันโรคทรวงอก

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันโรคทรวงอก กำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจ...

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย มิถุนายน 2563• กิจกรรมวิชาการของสมาคม• การสอบเพื่อวุฒิบัตรของเฟลโลว์ (รุ่นพิเศษ)• ก...
08/06/2020
สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย มิถุนายน 2563

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย มิถุนายน 2563
• กิจกรรมวิชาการของสมาคม
• การสอบเพื่อวุฒิบัตรของเฟลโลว์ (รุ่นพิเศษ)
• การเตรียมรับมือการระบาดระลอกสองของโรคโควิด-19

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย มิถุนายน 2563 • กิจกรรมวิชาการของสมาคม • การสอบเพื่อวุฒิบัตรของเฟลโลว.....

บทสรุปคำแนะนำการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบการหายใจ�ในกลุ่มโรคต่าง ๆ ในสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยคณะทำงานของสมาคมอุร...
13/05/2020

บทสรุปคำแนะนำการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบการหายใจ�ในกลุ่มโรคต่าง ๆ ในสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19

โดยคณะทำงานของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทสรุปคำแนะนำการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบการหายใจในกลุ่มโรคต่าง ๆ ในสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยคณะทำงานของสมาคมอุรเ...
13/05/2020

บทสรุปคำแนะนำการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบการหายใจในกลุ่มโรคต่าง ๆ ในสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19

โดยคณะทำงานของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทสรุปคำแนะนำการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบการหายใจในกลุ่มโรคต่าง ๆ ในสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19

โดยคณะทำงานของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

06/05/2020
Lesson learned from first COVID-19 outbreak

การบรรยายเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยและจัดการสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดย รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

slide ประกอบการแบ่งปันประสบการณ์โดย รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
05/05/2020

slide ประกอบการแบ่งปันประสบการณ์โดย รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

slide ประกอบการแบ่งปันประสบการณ์โดย รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จากสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในระลอกที่หนึ่ง ทำให้มีผู้ติดเชื้อเกือบ 3,000 คน และมีผู้เสียชีวิตกว่า 50 คน แต่ผลตามม...
04/05/2020

จากสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในระลอกที่หนึ่ง ทำให้มีผู้ติดเชื้อเกือบ 3,000 คน และมีผู้เสียชีวิตกว่า 50 คน แต่ผลตามมาที่สำคัญคือ ต้องมีการเตรียมการของทุกภาคส่วนในการกลับมาให้บริการในมาตรฐานใหม่ ซึ่งบริการทางการแพทย์ก้เป็นหนคึ่งของหัวใจสำคัญต่อการชี้ขาดแนวโน้มการระบาดของโรคติดเชื้อในนี้ในอนาคต

สมาคมอุรเวชช์ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้ assembly รวบรวมความเห็นเพื่อจัดทำเป็นคำแนะนำกลาง สำหรับให้สมาชิกนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและความพร้อมของทรัพยากรสุขภาพในแต่ละโรงพยาบาล และเมื่อสถานการณ์ของโรคนี้เปลี่ยนแปลงไป จะมีการปรับเปลี่ยนคำแนะนำให้เหมาะสมในโอกาสต่อ ๆ ไป

ในเบื้องต้นนี้ทางสมาคมฯ ใคร่ขอความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนในการทำประชาพิจารณ์คำแนะนำที่เสนอมานี้ โดยสามารถส่งความเห็นและคำแนะนำมาได้ทาง inbox ของเพจ หรือโดยกรอกข้อมูลลงใน google form ตาม link นี้:

https://forms.gle/BoajTNN56u6knK6L6

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่สมาคมฯ

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2563• การรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย• เตรียมความพร้อมสำหรับเพื่อ...
02/05/2020
สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2563

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2563
• การรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย
• เตรียมความพร้อมสำหรับเพื่อรับมือการระบาดระลอกสอง

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2563 • การรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย • เตรียมความพร้....

หลังจากที่ภาครัฐออกมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวด ส่วนภาคประชาชนก็ร่วมกันดำเนินมาตรการทางสังคมอย่างเข้มแข็งมาก่อนหน้าแล้ว ทำ...
25/04/2020
สารเฉพาะกิจจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เรื่อง แล้วเราจะอยู่กันอย่างไรเพื่อไม่

หลังจากที่ภาครัฐออกมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวด ส่วนภาคประชาชนก็ร่วมกันดำเนินมาตรการทางสังคมอย่างเข้มแข็งมาก่อนหน้าแล้ว ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยค่อย ๆ ลดลงจนอยู่ในระดับที่ถือว่าควบคุมการระบาดได้ดีในปัจจุบัน จึงจำเป็นที่จะต้องเริ่มผ่อนคลายมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม เพื่อกลับไปสู่การใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ที่จะช่วยลดการสูญเสียในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ

สมดุลใหม่ของการใช้ชีวิตนี้ ภาครัฐและภาคประชาชนจะต้องร่วมมือกันเพื่อไม่ให้ต้องเผชิญวิกฤตโควิด-19 รอบที่สอง

นิธิพัฒน์ เจียรกุลนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์23 เมษายน 2563 จากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ...

Photos from สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์'s post
14/04/2020

Photos from สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์'s post

ในการวางแผนการรบ “ซุนหวู่” สอนไว้ว่า"รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง"ได้ทบทวนข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยย้...
14/04/2020

ในการวางแผนการรบ “ซุนหวู่” สอนไว้ว่า
"รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง"
ได้ทบทวนข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยย้อนหลังไปราว 30 วันมีหลายเรื่องที่น่าสนใจ

อัตราการตรวจพบเชื้อราว 3.6%
อัตราการป่วยหนักในผู้ตรวจพบเชื้อราว 5.6%
ระยะเวลาในการนอนในไอซียูโควิดราว 20 วัน

เมื่อกำหนดขีดการยอมรับได้ของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศในช่วงเวลาข้างหน้าจะสามารถกำหนดขีดการยอมรับจำนวนผู้ที่จะยอมให้กลับมาจากต่างประเทศได้ แต่ก็ต้องมีระดับธงเตือนล่วงหน้าให้ทบทวน หากแนวโน้มไม่เป็นดังคาดการณ์

ใครสนใจติดตามได้จากเวบไซต์และเวบเพจของสมาคมอุรเวชช์ฯ
#COVID19 #แด่นักรบในเสื้อกาวน์

เรียนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้มีจิตอาสาทุกท่านตามที่ทางสมาคมฯ ได้เปิดรับสมัครอาสาสมัครเพื่อเข้าร่วมดูแลผู้ป่วยในโรงพ...
10/04/2020

เรียนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้มีจิตอาสาทุกท่าน

ตามที่ทางสมาคมฯ ได้เปิดรับสมัครอาสาสมัครเพื่อเข้าร่วมดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามไปแล้วนั้น ทางสมาคมฯ ขอให้อาสาสมัคร โปรดให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของโรงพยาบาลสนามที่ต้องการไปปฏิบัติงาน และข้อมูลสำหรับการติดต่อประสานงานตามลิงค์นี้

https://forms.gle/ZYV9gfwnyBZjhNdRA

**ผู้ที่ลงสมัครไว้แล้ว โปรดเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยเลือกตัวเลือก "ลงซ้ำ (เพิ่มเติมข้อมูล)" ครับ**

โรงพยาบาลสนามที่กำหนดจะเปิดทำการได้แก่
1. โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
2. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
3. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
4. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

ขอขอบพระคุณผู้มีหัวใจความเป็นนักสู้และจิตอาสาทุกท่าน

ถึงนักรบเสื้อกาวน์ผู้ร่วมฝ่าวิกฤตของชาติทุกท่าน

สมาคมอุรเวชช์ฯ สมาคมเวชบำบัดวิกฤตฯ และสภาการพยาบาล ร่วมกับคณะทำงานจัดเตรียมเตียงผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่มี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธาน ได้มีมติขยายเตียง COVID-ICU เพิ่มขึ้นอีก 80 เตียงจากเดิม 120 เตียง เพื่อให้เพียงพอรองรับผู้ป่วยที่คาดการณ์ว่าภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 อาจมีผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้งานในจำนวนสะสม 200 คน

ในการนี้มีความต้องการระดมอายุรแพทย์โรคระบบการหายใจ แพทย์เวชบำบัดวิกฤต อายุรแพทย์ทั่วไป และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น จำนวนอย่างน้อย 64 คน พร้อมพยาบาลเวชบำบัดวิกฤต พยาบาลอายุรกรรม พยาบาลศัลยกรรม และวิสัญญีพยาบาลหรือพยาบาลด้านอื่น ที่สามารถปลีกตัวจากงานประจำ อาสาสมัครไปปฏิบัติงานช่วงละ 2 สัปดาห์ติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายนถึง 19 กรกฎาคม รวม 12 สัปดาห์ โดยทั้งหมดจะได้รับการขอตัวเป็นทางการจากต้นสังกัดผ่านทางศูนย์บริหารสถานกาณ์โควิด-19 และอาจได้รับค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษจากรัฐบาล ในด้านสวัสดิการทั้งหมดคณะทำงานจะประสานงานการจัดหาร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าของสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแพทย์และพยาบาลทุกคนที่อาสาไปช่วยงาน

ความร่วมมือร่วมใจของมวลสมาชิกในครั้งนี้ จะแสดงพลังให้สังคมประจักษ์ถึงการยึดมั่นในปณิธานเจ้าฟ้ามหิดลและสมเด็จย่าอันเป็นที่เคารพรักยิ่งของพวกเรา

ร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อฝ่าวิกฤตไปด้วยกันกับเราได้ ที่นี่
https://forms.gle/FQ5i7kMY44qhii8D9

ช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด 19 ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจบางราย เช่นโรคหืดหรือปอดอุดกั้นเรื้อรัง อาจจำเป็นต้องใช้ยาสูดพ่น...
08/04/2020
การป้องกันการระบาดของเชื้อในอากาศจากการพ่นยา สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหอบกำเริบ

ช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด 19 ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจบางราย เช่นโรคหืดหรือปอดอุดกั้นเรื้อรัง อาจจำเป็นต้องใช้ยาสูดพ่นผ่านอุปกรณ์ วันนี้มีคำแนะนำในการพ่นยาสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหอบกำเริบ จาก ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล นายกสมาคมสภาองค์โรคหืดแห่งประเทศไทย มาฝากกันครับ

ช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด 19 ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจบางราย เช่นโรคหืดหรือปอดอุดกั้นเรื้อรัง อาจจำเป็...

ตามที่มีความสับสนของสังคมในปัจจุบันเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์โควิด-19 รวมสองเรื่อง คือ การขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจสำหรับ...
06/04/2020
คำแนะนำการจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับสถานการณ์โควิด-19

ตามที่มีความสับสนของสังคมในปัจจุบันเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์โควิด-19 รวมสองเรื่อง คือ การขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19 และ การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตนเองส่วนบุคคล (personal protective equipment; PPE) ที่มีประสิทธิภาพให้มีใช้เพียงพอสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ ทางสมาคมอุรเวชช์ฯ จึงขอชี้แจงดังนี้

นิธิพัฒน์ เจียรกุลนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์6 เมษายน 2563 ตามที่มีความสับสนของสังคมใ...

ถึงนักรบเสื้อกาวน์ผู้ร่วมฝ่าวิกฤตของชาติทุกท่านสมาคมอุรเวชช์ฯ สมาคมเวชบำบัดวิกฤตฯ และสภาการพยาบาล ร่วมกับคณะทำงานจัดเตรี...
06/04/2020

ถึงนักรบเสื้อกาวน์ผู้ร่วมฝ่าวิกฤตของชาติทุกท่าน

สมาคมอุรเวชช์ฯ สมาคมเวชบำบัดวิกฤตฯ และสภาการพยาบาล ร่วมกับคณะทำงานจัดเตรียมเตียงผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่มี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธาน ได้มีมติขยายเตียง COVID-ICU เพิ่มขึ้นอีก 80 เตียงจากเดิม 120 เตียง เพื่อให้เพียงพอรองรับผู้ป่วยที่คาดการณ์ว่าภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 อาจมีผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้งานในจำนวนสะสม 200 คน

ในการนี้มีความต้องการระดมอายุรแพทย์โรคระบบการหายใจ แพทย์เวชบำบัดวิกฤต อายุรแพทย์ทั่วไป และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น จำนวนอย่างน้อย 64 คน พร้อมพยาบาลเวชบำบัดวิกฤต พยาบาลอายุรกรรม พยาบาลศัลยกรรม และวิสัญญีพยาบาลหรือพยาบาลด้านอื่น ที่สามารถปลีกตัวจากงานประจำ อาสาสมัครไปปฏิบัติงานช่วงละ 2 สัปดาห์ติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายนถึง 19 กรกฎาคม รวม 12 สัปดาห์ โดยทั้งหมดจะได้รับการขอตัวเป็นทางการจากต้นสังกัดผ่านทางศูนย์บริหารสถานกาณ์โควิด-19 และอาจได้รับค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษจากรัฐบาล ในด้านสวัสดิการทั้งหมดคณะทำงานจะประสานงานการจัดหาร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าของสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแพทย์และพยาบาลทุกคนที่อาสาไปช่วยงาน

ความร่วมมือร่วมใจของมวลสมาชิกในครั้งนี้ จะแสดงพลังให้สังคมประจักษ์ถึงการยึดมั่นในปณิธานเจ้าฟ้ามหิดลและสมเด็จย่าอันเป็นที่เคารพรักยิ่งของพวกเรา

ร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อฝ่าวิกฤตไปด้วยกันกับเราได้ ที่นี่
https://forms.gle/FQ5i7kMY44qhii8D9

ที่อยู่

1281 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

+66845592190

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 620 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ รับสมัครเข้าร่วมการอบรมเพียงแค่ 80 ท่าน เท่านั้น อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000.00 บาท โดยผู้สมัครสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bdm.si.mahidol.ac.th/Excel2018 หรือ โทร.02-419-7000 ต่อ 92685
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ กรุณาให้ความเห็นหน่อยhttps://mgronline.com/qol/detail/9610000006750