สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เปิดเหมือนปกติ

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ธันวาคม 2563• กิจกรรม Clinical Pearl in Chest Medicine ในวันที่ 18 มกราคม 2564 ณ โร...
02/12/2020
สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ธันวาคม 2563

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ธันวาคม 2563
• กิจกรรม Clinical Pearl in Chest Medicine ในวันที่ 18 มกราคม 2564 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
• กิจกรรม Master Class สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
• ภาระกิจของสมาคมในการขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ สู่สาธารณะ
• การประชุมวิชาการประจำปี 2564 ของสมาคม

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ธันวาคม 2563 • กิจกรรม Clinical Pearl in Chest Medicine ในวันที่ 18 มกราคม 2564 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงก....

โรคหยุดหายใจขณะหลับเหตุอุดกั้น เกิดจากมีการอุดกั้นของทางเดินอากาศส่วนบนเป็นครั้งคราวในระหว่างการนอนหลับ ส่งผลให้เกิดการล...
24/11/2020
โรคหยุดหายใจขณะหลับเหตุอุดกั้นในผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ

โรคหยุดหายใจขณะหลับเหตุอุดกั้น เกิดจากมีการอุดกั้นของทางเดินอากาศส่วนบนเป็นครั้งคราวในระหว่างการนอนหลับ ส่งผลให้เกิดการลดลงหรือการหยุดไหลของอากาศเข้าสู่ปอด ตามมาด้วยภาวะพร่องออกซิเจน ภาวะคาร์บอนไดออกไซด์คั่ง และภาวะการตื่นของสมองระหว่างนอน

ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะโดยเฉพาะในกิจการขนส่งมวลชน มีหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัยของทั้งผู้โดยสารและประชาชนรอบข้าง พบว่าหากผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะเป็นโรค OSA จะเพิ่มอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานได้สูงขึ้น

โรคหยุดหายใจขณะหลับเหตุอุดกั้น เกิดจากมีการอุดกั้นของทางเดินอากาศส่วนบนเป็นครั้งคราวในระหว่างการนอนห.....

สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ...
14/11/2020

สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ Chest Day KKU ประจำปี 2563 ในหัวข้อเรื่อง Common pitfalls in pulmonary and critical care ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30-16.30 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีรูปแบบทั้ง on site และ online webinar โดยมีหัวข้อบรรยายวิชาการที่น่าสนใจหลายหัวข้อ อาทิ Discordance in culture and molecular test in TB, pulmonary manifestation in connective tissue diseases, pitfall in CAP management, pitfalls in spirometry interpretation, pitfall in shock management, disease mimic asthma, disease mimic pneumonia

สาขาวิชาฯ ขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ online webinar โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านทาง linkโดยการ scan QR code เมื่อทำการสมัครลงทะเบียนแล้ว จะได้รับ email ตอบรับเป็น link Zoom Webinar สำหรับเข้าชม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวภิรมย์ยา โสดา โทรศัพท์ 043-363-654 หรือ 098-641-4992

สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ...
13/11/2020
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ Chest Day KKU หัวข้อเรื่อง Common Pitfalls in Pulmonary and Critical Care ในรูปแบบ online webinar

สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ Chest Day KKU ประจำปี 2563 ในหัวข้อเรื่อง Common pitfalls in pulmonary and critical care ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30-16.30 น. ในรูปแบบ online webinar

สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข้าร.....

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย พฤศจิกายน 2563•  การบรรยายพิเศษเรื่อง PM2.5: Future Human Threat ในการประชุมวิชาการ...
03/11/2020
สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย พฤศจิกายน 2563

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย พฤศจิกายน 2563
• การบรรยายพิเศษเรื่อง PM2.5: Future Human Threat ในการประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ 2563
• สถานการณ์ PM2.5 ในประเทศไทย
• สถานการณ์โควิด-19
• แผนการประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2564

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย พฤศจิกายน 2563 • การบรรยายพิเศษเรื่อง PM2.5: Future Human Threat ในการประชุมวิชาการประจ...

เมื่อปีที่แล้วได้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่รวบรวมจากเมืองใหญ่ 499 แห่งทั่วโลกระหว่างปี พ.ศ. 2529-2558 พบว่าอัตราตายรายวันจากท...
29/10/2020
สารเฉพาะกิจจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เรื่อง ได้เวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องใส่ใ

เมื่อปีที่แล้วได้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่รวบรวมจากเมืองใหญ่ 499 แห่งทั่วโลกระหว่างปี พ.ศ. 2529-2558 พบว่าอัตราตายรายวันจากทุกสาเหตุจะเพิ่มขึ้นเร็วในช่วงค่าเฉลี่ย PM2.5 ในรอบ 24 ชั่วโมงระหว่าง 15-75 มคก./ลบม. ทำให้นานาประเทศต้องกลับมาทบทวนมาตรการภายในของตัวเองกันอย่างจริงจังขึ้น ดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยควรจะปรับลดระดับการเตือนภัยเพื่อสงวนชีวิตของประชาชนทั่วไปและโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ

เมื่อปีที่แล้วได้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่รวบรวมจากเมืองใหญ่ 499 แห่งทั่วโลกระหว่างปี พ.ศ. 2529-2558 พบว่าอัตราตายรา.....

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ตุลาคม 2563• Clinical pearl in chest medicine 9 ตค 63 ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า• สถานการณ์...
05/10/2020
สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ตุลาคม 2563

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ตุลาคม 2563
• Clinical pearl in chest medicine 9 ตค 63 ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า
• สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย
• ปัญหา PM2.5 ที่กำลังจะมาถึง

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ตุลาคม 2563 • Clinical pearl in chest medicine 9 ตค 63 ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า • สถานการณ์ COVID-19 • PM2.5…

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กันยายน 2563• การประชุมวิชาการกลางปีสมาคมอุรเวชช์ฯ• ภัยธรรมชาติและสถานการณ์โรคโควิด...
02/09/2020
สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กันยายน 2563

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กันยายน 2563
• การประชุมวิชาการกลางปีสมาคมอุรเวชช์ฯ
• ภัยธรรมชาติและสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย
• สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กันยายน 2563 • การประชุมวิชาการกลางปีสมาคมอุรเวชช์ฯ • ภัยธรรมชาติและส.....

พร้อมกันแล้วหรือยัง กับการประชุมด้านโรคระบบการหายใจที่สำคัญของเมืองไทย ในการประชุมวิชาการกลางปีของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเท...
19/08/2020

พร้อมกันแล้วหรือยัง กับการประชุมด้านโรคระบบการหายใจที่สำคัญของเมืองไทย ในการประชุมวิชาการกลางปีของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะเริ่มแล้วในวันพรุ่งนี้ 20 สิงหาคม 2563

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ทางผู้จัดได้จัดเตรียมการส่วนสนับสนุนการประชุมร่วมกับทางโรงแรมดังต่อไปนี้ครับ

1) มื้อเช้าเวลา 06.30-10.30 น. ห้องอาหาร STAA’s แจ้งหมายเลขห้องพักก่อนรับบริการและขอความร่วมมือในการใส่หน้ากากอนามัยมาที่ห้องอาหารและระหว่างที่ไปยัง food station ซึ่งมีพนักงานคอยให้บริการ
2) ทางโรงแรมจะทำการเสิร์ฟ Coffee break box และ Lunch box ในห้องประชุมทุกมื้อ
3) จุดบริการน้ำดื่ม อยู่บริเวณหลังห้องประชุม
4) ทางโรงแรมจะเตรียมถุงดำไว้ที่ Foyer เพื่อทิ้งกล่องอาหาร

แล้วพบกันที่งานนะครับ

#tst #thoracicsociety #thoracicsocietythai #chest #conference #congress #thailand #huahin #dualcongress #virtualcongress

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประชุมวิชาการกลางปีสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 ซึ่ง...
16/08/2020

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประชุมวิชาการกลางปีสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 ซึ่งจัดในทั้งรูปแบบ online และ on site

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV2) ในงานประชุมรูปแบบ on site ในปีนี้ ทางกรรมการจัดงานขอกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ดังนี้

1. ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมหน้ากากส่วนตัว และสวมใส่ตลอดการประชุม
2. การเข้าร่วมประชุมขอให้นั่งตามที่นั่งที่กำหนดไว้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ยืนหรือเสริมเก้าอี้ในห้องประชุม
3.ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ประจำจุดที่เตรียมไว้สม่ำเสมอ
4. หากสงสัยว่าตนเองป่วย ขอให้งดเข้าร่วมกิจกรรม และไปรับการตรวจ โดยขอให้ติดตามการประชุมทางช่องทางอื่น
5. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการป่วย หากสังเกตเห็นผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ขอให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดกิจกรรมทราบเพื่อขอรับหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ และแยกออกจากผู้อื่น
6. ในสถานที่จัดประชุมควรเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร

ขอขอบคุณที่สนใจในกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมและความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ แล้วพบกันในวันที่ 20-22 สิงหาคมนี้ครับ

ตามที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางป...
10/08/2020
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนทุนเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี สมาคมอุรเวชช์แห่ง

ตามที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ทางสมาคมได้พิจารณารายชื่อผู้สมัครเข้าขอรับการสนับสนุนทุน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายนามดังนี้ ทั้งนี้ผู้ได้การสนับสนุน จะได้รับการติดต่อจากผู้สนับสนุนทุนโดยตรง ผ่านทางข้อมูลติดต่อที่ได้แจ้งไว้ในแบบบันทึกการสมัคร

ตามที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมกา....

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปีของสมาคม ในหัว...
02/08/2020
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ​ เปิดรับสมัครขอทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการกลางปี 2563 ระหว่า

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปีของสมาคม ในหัวข้อเรื่อง Crisis Management in Pulmonary Medicine ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการก....

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย สิงหาคม 2563• การสอบ formative ปีการศึกษา 2563• กิจกรรมวิชาการ Clinical Pearl in Ch...
01/08/2020
สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย สิงหาคม 2563

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย สิงหาคม 2563
• การสอบ formative ปีการศึกษา 2563
• กิจกรรมวิชาการ Clinical Pearl in Chest Medicine ณ โรงพยาบาลศิริราช
• การประชุมวิชาการกลางปี 2563 สมาคมอุรเวชช์ 20-22 สิงหาคม ณ รร Avani หัวหิน
• หลักสูตรการฝึกอบรม fellow pulmonary medicine และ critical ต่อเนื่อง 3 ปี
• สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย สิงหาคม 2563 • การสอบ formative ปีการศึกษา 2563 • กิจกรรมวิชาการ Clinical Pearl in Chest Medicine ณ โรง.....

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสม...
27/07/2020
ขอเชิญเข้ารับการอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ 14-18 ก.ย. 2563 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดจัดการฝึกอบร...

ตามที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ the ...
27/07/2020
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนทุนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The Interactive Virtual ERS 2020

ตามที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ the Interactive Virtual ERS Congress 2020‎ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563 จำนวน 300 ทุน ไปแล้วนั้น บัดนี้ทางสมาคมได้พิจารณารายชื่อผู้สมัครเข้าขอรับการสนับสนุนทุน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายนามดังนี้

ตามที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมกา....

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ขอเชิญสมาชิกสมาคม และผู้สนใจเข้าร่วม...
24/07/2020
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการในหัวข้อเรื่อง Management of Dyspnea in End-Stage Respiratory Diseases

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ขอเชิญสมาชิกสมาคม และผู้สนใจเข้าร่วมกับการประชุมวิชาการในรูปแบบการจัดประชุมทางไกล ในหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการอาการเหนื่อยในผู้ป่วยโรคระบบการหายใจระยะท้าย (Management of Dyspnea in End-Stage Respiratory Diseases) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-16.15 น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยโรคระบบการหายใจ

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ขอเชิญสมาชิกสมาคม แ....

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กรกฎาคม 2563• กิจกรรม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 1/2563• สถานการณ์โค...
13/07/2020
สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กรกฎาคม 2563

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กรกฎาคม 2563

• กิจกรรม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 1/2563
• สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย
• การประชุมวิชาการกลางปี 2563 วันที่ 20-22 สิงหาคม ที่หัวหินในหัวข้อหลัก Crisis Management in Pulmonary Medicine
• ผลการสอบเพื่อวุฒิบัตรประจำปี 2562
• แผนการพัฒนาหลักสูตร pulmonary medicine + critical care 3 ปี

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กรกฎาคม 2563 • กิจกรรม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 1/2563 • สถานการณ์โควิด-19 ในประเท.....

นับตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา ซึ่งเริ่มมีรายงานการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ขึ้นเป็นครั้งแรกและมีกา...
07/07/2020
บันทึกประสบการณ์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 โดยแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2561-2562 สมาค

นับตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา ซึ่งเริ่มมีรายงานการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ขึ้นเป็นครั้งแรกและมีการระบาดที่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางรวมถึงในประเทศไทย ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขา ต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อตอบรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน สำหรับกลุ่มอายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ ซึ่งมีบทบาทในการตอบสนองต่อสถานการณ์ระบาดนี้โดยตรง ก็ต้องมีการปรับรูปแบบการปฏิบัติงานไปอย่างมากเช่นเดียวกัน ซึ่งสำหรับกลุ่มแพทย์ที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรมเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางในสาขานี้ ซึ่งแม้จะยังไม่ได้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นอายุรแพทย์โรคระบบการหายใจ แต่ก็ต้องรับหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยในโรคระบาดครั้งนี้ด้วย จึงถือเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับผู้ที่จะไปเป็นอายุรแพทย์ผู้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลผู้ป่วยหากเกิดการระบาดและวิกฤตการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เห็นความสำคัญและคุณค่าของประสบการณ์การทำงานและการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ครั้งนี้ จึงมอบหมายให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขา ได้บันทึกประสบการณ์ของตนเองในระหว่างที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสะท้อนคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตและความรู้ที่ได้รับในการปฏิบัติงานในบทบาทต่าง ๆ และนำมาถ่ายทอดให้เกิดความแพร่หลาย อันจะเป็นพื้นฐานต่อยอดความรู้และประสบการณ์ของแพทย์ประจำบ้านที่จะได้เรียนรู้ต่อไปอีกในอนาคต และในขณะเดียวกันก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ต่อไป

นับตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา ซึ่งเริ่มมีรายงานการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งเป็นครั้งแรกใ.....

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ the Interactive Vir...
27/06/2020
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครขอทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการ The Interactive Virtual ERS Congress 2020‎

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ the Interactive Virtual ERS Congress 2020‎ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563 จำนวน 300 ทุน โดยคุณสมบัติของผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือกจะเป็นไปตามที่สมาคมประกาศกำหนด

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ the...

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันโรคทรวงอก กำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเม...
08/06/2020
ขอเชิญเข้ารับการอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ 13-17 ก.ค. 2563 ณ สถาบันโรคทรวงอก

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันโรคทรวงอก กำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ณ สถาบันโรคทรวงอก

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันโรคทรวงอก กำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจ...

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย มิถุนายน 2563• กิจกรรมวิชาการของสมาคม• การสอบเพื่อวุฒิบัตรของเฟลโลว์ (รุ่นพิเศษ)• ก...
08/06/2020
สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย มิถุนายน 2563

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย มิถุนายน 2563
• กิจกรรมวิชาการของสมาคม
• การสอบเพื่อวุฒิบัตรของเฟลโลว์ (รุ่นพิเศษ)
• การเตรียมรับมือการระบาดระลอกสองของโรคโควิด-19

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย มิถุนายน 2563 • กิจกรรมวิชาการของสมาคม • การสอบเพื่อวุฒิบัตรของเฟลโลว.....

บทสรุปคำแนะนำการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบการหายใจ�ในกลุ่มโรคต่าง ๆ ในสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยคณะทำงานของสมาคมอุร...
13/05/2020

บทสรุปคำแนะนำการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบการหายใจ�ในกลุ่มโรคต่าง ๆ ในสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19

โดยคณะทำงานของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทสรุปคำแนะนำการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบการหายใจในกลุ่มโรคต่าง ๆ ในสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยคณะทำงานของสมาคมอุรเ...
13/05/2020

บทสรุปคำแนะนำการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบการหายใจในกลุ่มโรคต่าง ๆ ในสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19

โดยคณะทำงานของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทสรุปคำแนะนำการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบการหายใจในกลุ่มโรคต่าง ๆ ในสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19

โดยคณะทำงานของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

06/05/2020
Lesson learned from first COVID-19 outbreak

การบรรยายเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยและจัดการสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดย รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

slide ประกอบการแบ่งปันประสบการณ์โดย รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
05/05/2020

slide ประกอบการแบ่งปันประสบการณ์โดย รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

slide ประกอบการแบ่งปันประสบการณ์โดย รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จากสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในระลอกที่หนึ่ง ทำให้มีผู้ติดเชื้อเกือบ 3,000 คน และมีผู้เสียชีวิตกว่า 50 คน แต่ผลตามม...
04/05/2020

จากสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในระลอกที่หนึ่ง ทำให้มีผู้ติดเชื้อเกือบ 3,000 คน และมีผู้เสียชีวิตกว่า 50 คน แต่ผลตามมาที่สำคัญคือ ต้องมีการเตรียมการของทุกภาคส่วนในการกลับมาให้บริการในมาตรฐานใหม่ ซึ่งบริการทางการแพทย์ก้เป็นหนคึ่งของหัวใจสำคัญต่อการชี้ขาดแนวโน้มการระบาดของโรคติดเชื้อในนี้ในอนาคต

สมาคมอุรเวชช์ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้ assembly รวบรวมความเห็นเพื่อจัดทำเป็นคำแนะนำกลาง สำหรับให้สมาชิกนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและความพร้อมของทรัพยากรสุขภาพในแต่ละโรงพยาบาล และเมื่อสถานการณ์ของโรคนี้เปลี่ยนแปลงไป จะมีการปรับเปลี่ยนคำแนะนำให้เหมาะสมในโอกาสต่อ ๆ ไป

ในเบื้องต้นนี้ทางสมาคมฯ ใคร่ขอความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนในการทำประชาพิจารณ์คำแนะนำที่เสนอมานี้ โดยสามารถส่งความเห็นและคำแนะนำมาได้ทาง inbox ของเพจ หรือโดยกรอกข้อมูลลงใน google form ตาม link นี้:

https://forms.gle/BoajTNN56u6knK6L6

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่สมาคมฯ

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2563• การรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย• เตรียมความพร้อมสำหรับเพื่อ...
02/05/2020
สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2563

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2563
• การรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย
• เตรียมความพร้อมสำหรับเพื่อรับมือการระบาดระลอกสอง

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2563 • การรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย • เตรียมความพร้....

หลังจากที่ภาครัฐออกมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวด ส่วนภาคประชาชนก็ร่วมกันดำเนินมาตรการทางสังคมอย่างเข้มแข็งมาก่อนหน้าแล้ว ทำ...
25/04/2020
สารเฉพาะกิจจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เรื่อง แล้วเราจะอยู่กันอย่างไรเพื่อไม่

หลังจากที่ภาครัฐออกมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวด ส่วนภาคประชาชนก็ร่วมกันดำเนินมาตรการทางสังคมอย่างเข้มแข็งมาก่อนหน้าแล้ว ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยค่อย ๆ ลดลงจนอยู่ในระดับที่ถือว่าควบคุมการระบาดได้ดีในปัจจุบัน จึงจำเป็นที่จะต้องเริ่มผ่อนคลายมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม เพื่อกลับไปสู่การใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ที่จะช่วยลดการสูญเสียในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ

สมดุลใหม่ของการใช้ชีวิตนี้ ภาครัฐและภาคประชาชนจะต้องร่วมมือกันเพื่อไม่ให้ต้องเผชิญวิกฤตโควิด-19 รอบที่สอง

นิธิพัฒน์ เจียรกุลนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์23 เมษายน 2563 จากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ...

Photos from สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์'s post
14/04/2020

Photos from สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์'s post

ในการวางแผนการรบ “ซุนหวู่” สอนไว้ว่า"รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง"ได้ทบทวนข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยย้...
14/04/2020

ในการวางแผนการรบ “ซุนหวู่” สอนไว้ว่า
"รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง"
ได้ทบทวนข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยย้อนหลังไปราว 30 วันมีหลายเรื่องที่น่าสนใจ

อัตราการตรวจพบเชื้อราว 3.6%
อัตราการป่วยหนักในผู้ตรวจพบเชื้อราว 5.6%
ระยะเวลาในการนอนในไอซียูโควิดราว 20 วัน

เมื่อกำหนดขีดการยอมรับได้ของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศในช่วงเวลาข้างหน้าจะสามารถกำหนดขีดการยอมรับจำนวนผู้ที่จะยอมให้กลับมาจากต่างประเทศได้ แต่ก็ต้องมีระดับธงเตือนล่วงหน้าให้ทบทวน หากแนวโน้มไม่เป็นดังคาดการณ์

ใครสนใจติดตามได้จากเวบไซต์และเวบเพจของสมาคมอุรเวชช์ฯ
#COVID19 #แด่นักรบในเสื้อกาวน์

เรียนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้มีจิตอาสาทุกท่านตามที่ทางสมาคมฯ ได้เปิดรับสมัครอาสาสมัครเพื่อเข้าร่วมดูแลผู้ป่วยในโรงพ...
10/04/2020

เรียนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้มีจิตอาสาทุกท่าน

ตามที่ทางสมาคมฯ ได้เปิดรับสมัครอาสาสมัครเพื่อเข้าร่วมดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามไปแล้วนั้น ทางสมาคมฯ ขอให้อาสาสมัคร โปรดให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของโรงพยาบาลสนามที่ต้องการไปปฏิบัติงาน และข้อมูลสำหรับการติดต่อประสานงานตามลิงค์นี้

https://forms.gle/ZYV9gfwnyBZjhNdRA

**ผู้ที่ลงสมัครไว้แล้ว โปรดเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยเลือกตัวเลือก "ลงซ้ำ (เพิ่มเติมข้อมูล)" ครับ**

โรงพยาบาลสนามที่กำหนดจะเปิดทำการได้แก่
1. โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
2. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
3. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
4. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

ขอขอบพระคุณผู้มีหัวใจความเป็นนักสู้และจิตอาสาทุกท่าน

ถึงนักรบเสื้อกาวน์ผู้ร่วมฝ่าวิกฤตของชาติทุกท่าน

สมาคมอุรเวชช์ฯ สมาคมเวชบำบัดวิกฤตฯ และสภาการพยาบาล ร่วมกับคณะทำงานจัดเตรียมเตียงผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่มี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธาน ได้มีมติขยายเตียง COVID-ICU เพิ่มขึ้นอีก 80 เตียงจากเดิม 120 เตียง เพื่อให้เพียงพอรองรับผู้ป่วยที่คาดการณ์ว่าภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 อาจมีผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้งานในจำนวนสะสม 200 คน

ในการนี้มีความต้องการระดมอายุรแพทย์โรคระบบการหายใจ แพทย์เวชบำบัดวิกฤต อายุรแพทย์ทั่วไป และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น จำนวนอย่างน้อย 64 คน พร้อมพยาบาลเวชบำบัดวิกฤต พยาบาลอายุรกรรม พยาบาลศัลยกรรม และวิสัญญีพยาบาลหรือพยาบาลด้านอื่น ที่สามารถปลีกตัวจากงานประจำ อาสาสมัครไปปฏิบัติงานช่วงละ 2 สัปดาห์ติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายนถึง 19 กรกฎาคม รวม 12 สัปดาห์ โดยทั้งหมดจะได้รับการขอตัวเป็นทางการจากต้นสังกัดผ่านทางศูนย์บริหารสถานกาณ์โควิด-19 และอาจได้รับค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษจากรัฐบาล ในด้านสวัสดิการทั้งหมดคณะทำงานจะประสานงานการจัดหาร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าของสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแพทย์และพยาบาลทุกคนที่อาสาไปช่วยงาน

ความร่วมมือร่วมใจของมวลสมาชิกในครั้งนี้ จะแสดงพลังให้สังคมประจักษ์ถึงการยึดมั่นในปณิธานเจ้าฟ้ามหิดลและสมเด็จย่าอันเป็นที่เคารพรักยิ่งของพวกเรา

ร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อฝ่าวิกฤตไปด้วยกันกับเราได้ ที่นี่
https://forms.gle/FQ5i7kMY44qhii8D9

ที่อยู่

1281 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

+66845592190

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 620 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ รับสมัครเข้าร่วมการอบรมเพียงแค่ 80 ท่าน เท่านั้น อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000.00 บาท โดยผู้สมัครสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bdm.si.mahidol.ac.th/Excel2018 หรือ โทร.02-419-7000 ต่อ 92685
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ กรุณาให้ความเห็นหน่อยhttps://mgronline.com/qol/detail/9610000006750