ศรช.บ้านคลองปีกนก

ศรช.บ้านคลองปีกนก สถานศึกษา

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร "การเขียนรายงานสรุปผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานของสถานศึกษา" สังกัดสำนักงาน กศน.จังห...
13/11/2020

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร "การเขียนรายงานสรุปผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานของสถานศึกษา" สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสาคร ๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ศรช.บ้านคลองปีกนก เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 แล้วนะคะ
05/10/2020

ศรช.บ้านคลองปีกนก เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 แล้วนะคะ

ศรช.บ้านคลองปีกนก เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 แล้วนะคะ
05/10/2020

ศรช.บ้านคลองปีกนก เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 แล้วนะคะ

วันที่ 20 กันยายน 2563 ครู กศน.และนักศึกษา ศรช.บ้านคลองปีกนก กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร เข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาด...
21/09/2020

วันที่ 20 กันยายน 2563 ครู กศน.และนักศึกษา ศรช.บ้านคลองปีกนก กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร เข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์พระคาถา ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post
18/09/2020

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post
18/09/2020

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post

วันที่ 18 ส.ค.2563 ศรช.บ้านคลองปีกนก ตำบลท่าทราย ได้รับมอบหมายจาก ผอ.เอนก ปานทิพย์ เข้าร่วมการแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร...
20/08/2020

วันที่ 18 ส.ค.2563 ศรช.บ้านคลองปีกนก ตำบลท่าทราย ได้รับมอบหมายจาก ผอ.เอนก ปานทิพย์ เข้าร่วมการแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์นักศึกษา กศน. “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

นักศึกษา ศรช.บ้านคลองปีกนก ตำบลท่าทราย เข้าร่วมโครงการลูกเสือจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติ วันที่ 17 สิงหาคม 2...
17/08/2020

นักศึกษา ศรช.บ้านคลองปีกนก ตำบลท่าทราย เข้าร่วมโครงการลูกเสือจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองปีกนก ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประกวดโครงงานว...
17/08/2020

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองปีกนก ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.ประจําปีงบประมาณ 2563 ระดับประเทศ ด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานเพื่อชีวิตและสังคมการพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมประเภทการจัดการขยะมูลฝอยระหว่าง วันที่ 14-15 สิงหาคม 2563 โดยนักศึกษาได้นำโครงงานเครื่องบำบัดน้ำชีวภาพพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post
11/08/2020

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post

กศน.ตำบลท่าทราย จัดโครงการอบรมให้ความรู้ดิจิทัลหลักสูตร E-Commerce : สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 256...
10/08/2020

กศน.ตำบลท่าทราย จัดโครงการอบรมให้ความรู้ดิจิทัลหลักสูตร E-Commerce : สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 ณ กศน.ตำบลท่าทราย จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 15 คน

04/08/2020

โครงงานเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 28 ก.ค.2563 นักศึกษา ศรช.บ้านคลองปีกนก ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะ กวาดถนน กับชุมชน บ้านคลองปีกนก หมู่ 4 ต.ท่าทร...
28/07/2020

วันที่ 28 ก.ค.2563 นักศึกษา ศรช.บ้านคลองปีกนก ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะ กวาดถนน กับชุมชน บ้านคลองปีกนก หมู่ 4 ต.ท่าทราย นำโดยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 และจิตอาสา ประชาชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 26 ก.ค.2563 ศรช.บ้านคลองปีกนก ตำบลท่าทราย ตัวแทน กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับน...
26/07/2020

วันที่ 26 ก.ค.2563 ศรช.บ้านคลองปีกนก ตำบลท่าทราย ตัวแทน กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ศรช.บ้านคลองปีกนก ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมีนายชาญชัย เฮ้าเจริญ นางสาวชนนิศา ชมสมบัติ นายธนาดล ลวดทอง นักศึกษาที่เป็นตัวแทนในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post
20/07/2020

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post
13/07/2020

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post
13/07/2020

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post

ศรช.บ้านคลองปีกนก กศน.ตำบลท่าทราย ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษาการเรียนออนไลน์ หลักสูตรกา...
28/04/2020

ศรช.บ้านคลองปีกนก กศน.ตำบลท่าทราย ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา
การเรียนออนไลน์ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (digital literacy) พร้อมทั้งทำแบบทดสอบออนไลน์ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 75 % ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร https://sites.google.com/nfe.go.th/nfesk-digital-online

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post
06/04/2020

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post

กศน.ตำบลท่าทราย เปิดสอนวิชาชีพ วิชาช่างตัดผมชาย ระดับ1 หลักสูตร 50 ชม. วันที่ 24 ก.พ.63-17 มี.ค.63 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ...
13/03/2020

กศน.ตำบลท่าทราย เปิดสอนวิชาชีพ วิชาช่างตัดผมชาย ระดับ1 หลักสูตร 50 ชม. วันที่ 24 ก.พ.63-17 มี.ค.63 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

นักศึกษา ศรช.บ้านคลองปีกนก ร่วมจัดโครงการซ่อมแซมหลังคามุงจาก ศาลาเล็ก กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2/2562
11/03/2020

นักศึกษา ศรช.บ้านคลองปีกนก ร่วมจัดโครงการซ่อมแซมหลังคามุงจาก ศาลาเล็ก กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2/2562

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post
09/03/2020

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post

นักศึกษา ศรช.บ้านคลองปีกนก ร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัย
08/03/2020

นักศึกษา ศรช.บ้านคลองปีกนก ร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัย

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post
04/03/2020

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post
02/03/2020

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post
19/02/2020

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post
12/01/2020

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post
05/01/2020

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post
29/12/2019

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาครจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2...
09/12/2019

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาครจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสาคร1 สนง.กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post
08/12/2019

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post
25/11/2019

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post
25/11/2019

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post
18/11/2019

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post
18/11/2019

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post

ที่อยู่

หมู่ 4 ตำบลท่าทราย
Bangkok
74000

เบอร์โทรศัพท์

0867100947

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศรช.บ้านคลองปีกนกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด