กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบ "สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค" พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ
2. คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด และบุคคลในครอบครัว
3. คุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี
4. ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว
5. ป้องกันแก้ไข คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิและจัดสวัสดิการสังคม
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและด้านครอบครัว
(32)

เปิดเหมือนปกติ

💢 การรับฟังความคิดเห็น “ การค้าประเวณีในประเทศไทยควรไปในทิศทางไหนดี".✨จากกรณี 2 พส..👉 พระมหาไพรวัลย์ - พระมหาสมปอง  Live...
12/09/2021

💢 การรับฟังความคิดเห็น “ การค้าประเวณีในประเทศไทยควรไปในทิศทางไหนดี"
.
✨จากกรณี 2 พส.
.
👉 พระมหาไพรวัลย์ - พระมหาสมปอง Live ผ่าน Face book ยกพุทธประวัติสอนเรื่อง S*x Worker โสเภณีในเมืองพุทธ
.
💢 นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดเผยเกี่ยวกับอาชีพขายบริการ ( S*x Worker) ว่าปัจจุบันมีผู้แสดงความคิดเห็นเป็น 2 กลุ่ม ทั้งกลุ่มที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม กับอีกกลุ่มมองว่าเป็นเรื่องสิทธิมนุษย์ชน สิทธิในเนื้อตัว ซึ่งขณะนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น “ การค้าประเวณีในประเทศไทยควรไปในทิศทางไหนดี” เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 จึงขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางในการปรับปรุง พ.ร.บ.ดังกล่าวให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของ สค. www.dwf.go.th และระบบกลางทางกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
Twitter: twitter.com/pr_dwf
LINE Official: @linefamily

💢 การรับฟังความคิดเห็น “ การค้าประเวณีในประเทศไทยควรไปในทิศทางไหนดี"
.
✨จากกรณี 2 พส.
.
👉 พระมหาไพรวัลย์ - พระมหาสมปอง Live ผ่าน Face book ยกพุทธประวัติสอนเรื่อง S*x Worker โสเภณีในเมืองพุทธ
.
💢 นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดเผยเกี่ยวกับอาชีพขายบริการ ( S*x Worker) ว่าปัจจุบันมีผู้แสดงความคิดเห็นเป็น 2 กลุ่ม ทั้งกลุ่มที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม กับอีกกลุ่มมองว่าเป็นเรื่องสิทธิมนุษย์ชน สิทธิในเนื้อตัว ซึ่งขณะนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น “ การค้าประเวณีในประเทศไทยควรไปในทิศทางไหนดี” เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 จึงขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางในการปรับปรุง พ.ร.บ.ดังกล่าวให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของ สค. www.dwf.go.th และระบบกลางทางกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
Twitter: twitter.com/pr_dwf
LINE Official: @linefamily

12/09/2021
การขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

💥ดูสาระน่ารู้ ไปกับกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ที่มีภารกิจในการสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมหรือโครงการ
เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้กับภาคีเครือข่าย
.
แล้ววัตถุประสงค์ของกองทุน คืออะไร ใครสามารถเป็นผู้ขอรับเงินสนับสนุนได้ ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุน และช่องทางการติดต่อ
รู้ครบจบที่เดียวห้ามพลาดชมคลิปนี้🎥💬
👇👇👇ถ้าพร้อมแล้วคลิกเลยยยย 👇👇👇
-------------------------------------------------------------------------------
📢อย่าลืมกดติดตาม เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
.
#ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
#เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เปลี่ยน…กินข้าวแยกกัน แยกสำรับ แยกจาน ชาม ช้อน แก้วส่วนตัว เพื่อ…ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในครอบครัว #กรมอนามัย #กรมอน...
12/09/2021

เปลี่ยน…กินข้าวแยกกัน แยกสำรับ แยกจาน ชาม ช้อน แก้วส่วนตัว เพื่อ…ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในครอบครัว
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี #เปลี่ยนเพื่ออยู่ได้กับโควิด

เปลี่ยน…กินข้าวแยกกัน แยกสำรับ แยกจาน ชาม ช้อน แก้วส่วนตัว เพื่อ…ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในครอบครัว
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี #เปลี่ยนเพื่ออยู่ได้กับโควิด

😍 ท่าทางดีๆ ที่อยากเห็นในครอบครัว #การกอดกัน.📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/ เพื่อนครอบครัว :...
12/09/2021

😍 ท่าทางดีๆ ที่อยากเห็นในครอบครัว #การกอดกัน
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
.
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

😍 ท่าทางดีๆ ที่อยากเห็นในครอบครัว #การกอดกัน
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
.
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางพจนารถ แก้วผลึก คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางจารุวรรณ...
12/09/2021

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางพจนารถ แก้วผลึก คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางจารุวรรณ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชน 1 และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ มอบอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มให้กับผู้แทนผู้อยู่อาศัยในโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดชลบุรี (นาเกลือ) เพื่อนำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อ่านรายละเอียดได้ที่ >>> shorturl.asia/ZIFCo

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #กคช #NHA #การเคหะฯ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางพจนารถ แก้วผลึก คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางจารุวรรณ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชน 1 และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ มอบอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มให้กับผู้แทนผู้อยู่อาศัยในโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดชลบุรี (นาเกลือ) เพื่อนำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อ่านรายละเอียดได้ที่ >>> shorturl.asia/ZIFCo

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #กคช #NHA #การเคหะฯ

เพราะทุกการสัมผัสมีความเสี่ยงเสมอดังนั้น เปลี่ยน... ไม่ว่าจะอยู่บ้าน หรืออยู่นอกบ้านควรล้างมือทุกครั้งหลังการสัมผัสสิ่งข...
12/09/2021

เพราะทุกการสัมผัสมีความเสี่ยงเสมอ
ดังนั้น เปลี่ยน... ไม่ว่าจะอยู่บ้าน หรืออยู่นอกบ้าน
ควรล้างมือทุกครั้งหลังการสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ด้วยสบู่หรือสเปรย์แอลกอฮอล์เสมอ เพื่อ…ตัวเองและสังคม

ที่มา : กรมอนามัย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

เพราะทุกการสัมผัสมีความเสี่ยงเสมอ
ดังนั้น เปลี่ยน... ไม่ว่าจะอยู่บ้าน หรืออยู่นอกบ้าน
ควรล้างมือทุกครั้งหลังการสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ด้วยสบู่หรือสเปรย์แอลกอฮอล์เสมอ เพื่อ…ตัวเองและสังคม

ที่มา : กรมอนามัย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564รวม 14,029 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,224 รายผู้ป่...
12/09/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564
รวม 14,029 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,224 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,525 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 276 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,353,310 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 15,742 ราย
หายป่วยสะสม 1,204,428 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 135,966 ราย
---------------------
เสียชีวิต 180 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564
รวม 14,029 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,224 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,525 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 276 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,353,310 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 15,742 ราย
หายป่วยสะสม 1,204,428 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 135,966 ราย
---------------------
เสียชีวิต 180 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

✨กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ทำหน้าที่เป็น ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ...
12/09/2021

✨กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ทำหน้าที่เป็น ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.) มีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการประสานหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการฯอย่างน้อยปีละครั้ง🥰🥰🥰
--------------------------------------------------------------------------
📢อย่าลืมกดติดตาม เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
.
#ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
#เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

🎉 ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นำคณะนักศึกษา ปปร. 25 เข้าพบ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อหารือโค...
12/09/2021

🎉 ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นำคณะนักศึกษา ปปร. 25 เข้าพบ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อหารือโครงการ "ให้ผมพลิกชีวิตคุณ" การสร้างอาชีพเป็นรายได้หลังวิกฤตโควิดให้กลุ่มคนตกงาน ที่สค.
.
🙏 ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
.
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

🎉 ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นำคณะนักศึกษา ปปร. 25 เข้าพบ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อหารือโครงการ "ให้ผมพลิกชีวิตคุณ" การสร้างอาชีพเป็นรายได้หลังวิกฤตโควิดให้กลุ่มคนตกงาน ที่สค.
.
🙏 ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
.
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

⭐️ เปิดรับสมัครเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ⭐️💐 หลักสูตร จัดดอกไม้แห้ง🏡โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุ...
11/09/2021

⭐️ เปิดรับสมัครเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ⭐️
💐 หลักสูตร จัดดอกไม้แห้ง
🏡โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี
.
💜 เรียนวันที่ 22-23 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.
🎉 สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/FXzfHsvsUqibtXME8
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
.
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

⭐️ เปิดรับสมัครเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ⭐️
💐 หลักสูตร จัดดอกไม้แห้ง
🏡โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี
.
💜 เรียนวันที่ 22-23 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.
🎉 สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/FXzfHsvsUqibtXME8
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
.
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

🎉 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Virtual Event Online👨‍👩‍👧‍👦 ภายใต้แนวคิด "ครอบครั...
11/09/2021

🎉 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Virtual Event Online
👨‍👩‍👧‍👦 ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวไทยกับการสร้างสมดุลในวิถีชีวิตใหม่"
💢 วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 8:30 - 16:15 น.
.
🎈 พบกับการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ครอบครัวไทยกับการสร้างสมดุลในวิถีชีวิตใหม่" โดยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการเสวนา "วิกฤติและโอกาสของครอบครัวไทยในยุค COVID-19" และร่วมอภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่างข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัว
.
👉 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/PE3aZ1RVDNVHULvP8
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
.
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

🎉 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Virtual Event Online
👨‍👩‍👧‍👦 ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวไทยกับการสร้างสมดุลในวิถีชีวิตใหม่"
💢 วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 8:30 - 16:15 น.
.
🎈 พบกับการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ครอบครัวไทยกับการสร้างสมดุลในวิถีชีวิตใหม่" โดยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการเสวนา "วิกฤติและโอกาสของครอบครัวไทยในยุค COVID-19" และร่วมอภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่างข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัว
.
👉 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/PE3aZ1RVDNVHULvP8
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
.
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

11/09/2021
Training EP1 : เสริมสร้างทักษะอาชีพ ช่วงวิกฤตโควิด-19

🌈 ผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงวิกฤติ COVID-19 (หลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง) ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2564 ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ จำนวน 20 กลุ่มอาชีพโดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
.
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

🧐วันนี้ สค. จะพามาดู.💵ลักษณะโครงการที่สามารถขอรับเงินอุดหนุนได้📑ต้องได้รับการรับรองโครงการจากหน่วยงานหรือองค์กรใด👩‍💼ผู้ม...
11/09/2021

🧐วันนี้ สค. จะพามาดู
.
💵ลักษณะโครงการที่สามารถขอรับเงินอุดหนุนได้
📑ต้องได้รับการรับรองโครงการจากหน่วยงานหรือองค์กรใด
👩‍💼ผู้มีสิทธิในการขอรับเงินอุดหนุนและขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุน
-------------------------------------------------------------------------
📢อย่าลืมกดติดตาม เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
.
#ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
#เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

11/09/2021
SWEET POPCORN by ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวฯ จังหวัดขอนแก่น

🤱🏻 วันนี้ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น
🍿 จะมาสอนทำ "SWEET POPCORN"
.
🏡 สอนโดยครูฝึกอาชีพ แผนกโภชาการ จัดทำโดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โทรติดต่อ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ 043 243 350
เพจศูนย์ฯ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009282552064
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
.
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กริ๊ง กริ๊ง 🛎🛎 วันนี้มีความรู้มาเสิร์ฟค่ะเรียนรู้หลักการสำคัญของมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามท...
11/09/2021

กริ๊ง กริ๊ง 🛎🛎 วันนี้มีความรู้มาเสิร์ฟค่ะ
เรียนรู้หลักการสำคัญของมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานไปด้วยกันค่ะ🧐
------------------------------------------------------------------------
📢อย่าลืมกดติดตาม เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
.
#ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
#เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

📢#Zero Tolerance On Gender-Based Discriminationยุติการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 🚫 ร่วมกดไลก์  กดแชร์ โพตส์นี้ไปยังหน้า...
11/09/2021

📢#Zero Tolerance On Gender-Based Discrimination
ยุติการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 🚫 ร่วมกดไลก์ กดแชร์ โพตส์นี้ไปยังหน้า social media ของท่านเพื่อร่วมรณรงค์ยุติการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
สนับสนุนความเท่าเทียมและเน้นย้ำให้ยุติความไม่เสมอภาคระหว่างเพศอัตลักษณ์ทางเพศ
และเพศวิถี ที่ยังคงมีอยู่ในสังคมไทยไปด้วยกัน
กับคุณหมอเจี๊ยบ ลลนา ก้องธรนินทร์ 🎉
.
✨เพราะเพศไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณค่าความดีหรือความสามารถของใคร
#ZeroToleranceOnGenderBasedDiscrimination
#ยุติการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
------------------------------------------------------------------------
📢อย่าลืมกดติดตาม เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
.
#ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
#เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

📢#Zero Tolerance On Gender-Based Discrimination
ยุติการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 🚫 ร่วมกดไลก์ กดแชร์ โพตส์นี้ไปยังหน้า social media ของท่านเพื่อร่วมรณรงค์ยุติการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
สนับสนุนความเท่าเทียมและเน้นย้ำให้ยุติความไม่เสมอภาคระหว่างเพศอัตลักษณ์ทางเพศ
และเพศวิถี ที่ยังคงมีอยู่ในสังคมไทยไปด้วยกัน
กับคุณหมอเจี๊ยบ ลลนา ก้องธรนินทร์ 🎉
.
✨เพราะเพศไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณค่าความดีหรือความสามารถของใคร
#ZeroToleranceOnGenderBasedDiscrimination
#ยุติการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
------------------------------------------------------------------------
📢อย่าลืมกดติดตาม เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
.
#ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
#เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่อยู่

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023068633

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ต้องการติดต่อ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และร้องทุกข์ You sent Today at 4:26 AM ต้องการเครื่องมือ ที่ทุกครอบครัวทำได้ สำหรับบันทึก จปฐ.และ TPMAP ด้วยตนเอง เป็นข้อมูลความจำเป็นพื้นที่ แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ของ ครอบครัว ทำงานที่บ้าน "เรามีเรา" ตาม แนวทาง .... กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ช่วยส่งเสริมงาน พม. ทำอย่างไร จึงจะให้ ชมรมจิตอาสาราชประะชาสมาสัย จังหวัดระยอง (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้เข้าร่วม อย่างเป็นระบบ โดยที่ ชมรมเริ่มในพื้นที่ใกล้บ้านใกล้ใจ.../ชุมชนตนเองก่อน...โดยที่ ภาครัฐ...ต้องให้ กลุ่มคนในชมรมเป็น ส่วนหนึ่งของ โครงการ "เรามีเรา" ?????????? โทร 081-344-4903 You sent Today at 4:33 AM ต้องการ กิจกรรมแบบบูรณาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 1. ครอบครัวทำงานที่บ้าน บันทึกข้อมูลครอบครัวของตนเอง ตามแบบ จปฐ. หรือ ตามTPMAP ของภาครัฐ ด้วย เครืองมือ App. ที่เป็นเครือข่ายได้ทุกครอบครัว/ชุมชน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด....โปรดประสานงาน..กับสารพัดหน่อยงาน...(ปชช.งงงงงง) You sent Today at 4:34 AM 2. กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 .........สร้างรายได้...อาชีพในพื้นที่....แบบร่วมจ่าย ทุกครอบครัว... You sent Today at 4:38 AM 3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 .......ต้องการเป็นผู้อภิบาล ทุกครอบครัว "เรามีเรา" พม. เพียงส่งเสริมผลักดัน...แนวทาง ให้ทุกครอบครัว เป็นจิตอาสาประจำครอบครัวตนเอง ด้วยการเป็น ผู้อภิบาลประจำครอบครัวตนเองและชุมชน ช่วยภาครัฐทุกภาคส่วน ทุกกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงอายุ (ตามแนวทางของชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย) You sent Today at 4:43 AM 4.ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2563 นี้คือเงินให้ ชุมชน...ที่ต้องทบทวน มาแบ่งปัน สู้โควิด19 มิใช่ ทำเหมือนเดิม(คนรับคนเดียวรายงานเป็นกลุ่ม) ประสานหน่วยงานให้ทบทวน เป็น สถาบันการเงินประชาชน ...ทุกชุมชน+ตำบล โดยด่วน ...แบบ ครอบครัว +พื้นที่+ภาครัฐ ร่วมแบ่งปัน "เรามีเรา" ทุกครอบครัวมีหุ้น + ภาครัฐ...แบ่งปันให้..ชุมชน+เงินกองทุนหมู่บ้าน+กองสวัสดิการตำบล+เงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล+ประกันสังคม+สวัสดิการประชาชน...สู้ภัยโควิต19 ทุกชุมชน ลดความแออัดในรพ You sent Today at 4:47 AM 5. ทุกชุมชน มีร้านค้าจิตอาสา แบบมีส่วนร่วมกับร้าน 7-11 ภาคเอกชนร่วมพลัง มีแล้วร่วมแบ่งปัน เป็น ลอยฟ้า ขายออนไลน์ "เรามีเรา" ช่วย จัดการ ให้มี ร้านค้าจิตอาสาออนไลน์ โดยประสานกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชาทานทุกเขตอำเภอ และ ให้ ศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วยวัย เป็นส่วนหนึ่ง ของศูนย์จิตอาสาพระราชทาน.....ตามแนวทาง พระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ++ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ You sent Today at 4:48 AM 6.ทุกครอบครัว....ส่งข้อมูล........ภาครัฐ.....จัดการรวบรวมข้อมูลทุกครอบครัว/ชุมชน ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562..................เป็นONE PLAN You sent Today at 4:51 AM 7. ให้ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องบันทึก การเสนอแผน และติดตาม ของสภาพัฒนา เป็นBig Rock mุกครอบครัว/ชุมชน เป็นแบบ มั่มคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ชูประเด็น ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ You sent Today at 4:52 AM 7. ทุกครอบครัว+ชุมชนที่เข้าร่วม "เรามีเรา" เป็น "สวัสดิการสุขภาวะประจำครอบครัว".........ทำไง จึง มีส่วนร่วม............ You sent Today at 4:55 AM ต้องการ ปฏิรูปประเทศไทย....แบบบูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน....ประสาน...081-344-4903 ผู้ประสานชมรมจิตอาสาจิตอาสาราชประชาสมาสัย ฯ จังหวัดระยอง You sent Today at 4:55 AM ร้องทุกข์/ร้องเรียน
ชีวิตมีชีวิต ชีวิตไม่ทำร้ายชีวิต
เป็นโสด ไม่มีแฟน ไม่มีภรรยา ไม่มีสามี ไม่มีลูก ก็เหมือน คนตาย ไร้เผ่าพันธุ์ ไร้ชีวิต ผมเกิดมามีชีวิต เพื่อสร้างเผ่าพันธุ์ ต่อชีวิต ต่ออายุ มนุษย์ คน ลูกคือผม ลูกคือชีวิต ลูกคืออายุวัฒนะ ลูกคือ อมตะ ชีวิตไม่มีวันตาย ลูกคือสามี ลูกคือ ภรรยา ผมไม่ยอมให้ใครมาทำลายชีวิตผม ชีวิตมีชีวิต ☯️🏗👫🍼🍼😷💌😷
มนุษย์กำลัง ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ฉีดวัคซีน ฉีดแล้ว มีโอกาส เป็นหมั้น 👫
พอผมมีเงิน ผมอยาก ช่วยเหลือทุกคน อยากแจกจ่ายเงิน ให้ทุกคน มีเงิน มีรายได้ใช้จ่าย ไม่เป็นหนี้ ผมจะให้เงิน แจกเงิน ก็กลัวว่า ทำงานไม่เป็น ขอให้ทุกคนทุกท่านเข้าใจ ชีวิตทุกคน เกิดมาเพื่อช่วยกันทำงาน เพื่อตัวเอง เพื่อคนอื่น ไม่มีใครทำงานคนเดียว ทุกคน ทุกชีวิต เกิดมาเพื่อช่วยกันทำงาน ขายที่ดินร่มเกล้ามีนบุรีกรุงเทพฯ 42 ไร่ 322 ตารางวา ได้ ผมพอช่วยเหลือได้หลายคนครับ
รับประทานอาหารเป็นยาป้องกันโรค สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 🍱😋
ผมขอพูด พิมพ์ เรื่องโควิด รัฐบาลไทย สาธารณะสุข ผมดูข่าว แล้ว รู้สึกไม่สบายใจ ขอความร่วม มือทุกคน ทุกท่าน ทุกชีวิต อย่าต่อว่า ทุกคน อย่าต่อว่า รัฐบาลไทย กระทรวงธารณาสุข ไม่มีใครต้องการติดเชื้อโควิด ขอให้ทุกคน ดูแลตัวเอง เว้นระยะห่าง รักษาตัวเอง ดูอาการตัวเอง ทุกคน ทุกชีวิต เกิดมาเพื่อช่วยกัน แก้ปัญหา เอาชนะโควิด เพื่อ รักษาเผ่าพันธุ์ มนุษย์ คน ให้มีชีวิตรอด ขอให้ทุกคน ทุกท่านเข้าใจ ผู้ที่ตายจากโควิดก็ตายไปแล้ว ผู้ที่มีชีวิตอยู่ ต้องเข้าใจกัน เอาชนะโควิด กำจัดโควิดให้หมดไป 👫🌎 ชีวิตมีชีวิต
ทุกคนทุก ทุกชีวิต เว้นระยะห่างของตัวเอง เพื่อรักษาชีวิตตัวเอง เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง 😷 เราทุกคน ทุกชีวิต เอาชนะโควิดได้ อย่าไปโทษใคร ชีวิตมีชีวิต 👫
ผมไม่ต้องการสูญเสีย เผ่าพันธุ์ มนุษย์ คนดี ชีวิตมีชีวิต ทุกคนเกิดมา มีสุขภาพ ร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นคนดีทุกคน ทั้งชีวิต มนุษย์ ทุกคน สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ความคิด พฤติกรรม การกระทำ ทุกคน ทุกชีวิต ไม่ทำร้ายตัวเอง ไม่ทำร้ายผู้อื่น ตลอดไป ชีวิต เอาชนะโควิด ผมรักทุกคน ผมไม่ทำร้ายทุกคน ตลอดไป ทุกชาติไป
ผมไม่ต้องการสูญเสีย เผ่าพันธุ์ มนุษย์ คนดี ชีวิตมีชีวิต ทุกคนเกิดมา มีสุขภาพ ร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นคนดีทุกคน ทั้งชีวิต มนุษย์ ทุกคน สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ความคิด พฤติกรรม การกระทำ ทุกคน ทุกชีวิต ไม่ทำร้ายตัวเอง ไม่ทำร้ายผู้อื่น ตลอดไป ชีวิต เอาชนะโควิด ผมรักทุกคน ผมไม่ทำร้ายทุกคน ตลอดไป ทุกชาติไป
ผมขอความช่วยเหลือครับอดีตตำรวจกับพี่ชายครูนำเครื่องมือสื่อสารของทางราชการ นำมาแฮ็ดกล้องมือถือ ทำสื่อลามกอนาจารทำร้ายประชาชน @ชัยชาญและครูเบริด แป้นทอ..งเครื่องสแกนความรู้สึก b54คลื่นความถี่106.5ชาแนล แอบใช้ของสภบ้านเบิ ลพบุรีคลื่นเสีบงนี้ผมถูกอดีตตำรวจใส่หูแม้แต่191ยังถูกตัดเเพจกองปราบยังถูกแฮก
ผมต้องละเอียด ใช้ความจริง มีเหตุผล เรื่องความรัก ผมเจ็บมาเยอะ เสียใจมาเยอะ ความรักครั้งนี้ สำคัญกับชีวิตผม สำคัญกับครอบครัว เกิด ตาย ความรัก ไม่มีวันตาย ความรักครั้งนี้ เป็นความทรงจำครั้งแรก ครั้งสุดท้ายของผม ถึงผมตาย คุณตาย ความรักไม่ตาย ผมมีชีวิตผมมีคุณ ชีวิตสร้างความรัก ความรักสร้างชีวิต ชีวิตสร้างธรรมชาติ ธรรมชาติสร้างชีวิต 👫🌎🍼🍼🌱🌾🌱🌸😷❤️😷✈️🛩🌦🍱🚗🚄🚲🛳🚀🛰🏘🏦📱▶️