สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไ

สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไ สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย (Russian Embassy in Thailand) หน้าเพจอย่างเป็นทางการของสถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำราชอาณาจักรไทย (Official Facebook of the Embassy of The Russian Federation to the Kingdom of Thailand)

เปิดเหมือนปกติ

แต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์รัสเซีย คุณสุภกิต เจียรวนนท์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย พณฯ...
24/12/2021

แต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์รัสเซีย คุณสุภกิต เจียรวนนท์

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin)ได้แต่งตั้งคุณสุภกิต เจียรวนนท์ เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์รัสเซียในเขตภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน โดยเอกสารแต่งตั้งดังกล่าวได้ลงนามโดยรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ฯพณฯ​ ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานเครือเจริญโภคภัณฑ์ และมิตรของประเทศรัสเซีย โดยคุณสุภกิต เจียรวนนท์ เคยดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์รัสเซียที่ภูเก็ตมายาวนาน ได้มาเป็นกงสุลกิตติมศักดิ์คนแรกของรัสเซียอย่างเป็นทางการในเขตจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีนักการทูตจากกระทรวงการต่างประเทศของ​ไทย​ และผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ นักบวชของคริสตจักรรัสเซียออร์โธดอกซ์ในประเทศไทย และพนักงานของสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเข้าร่วมงาน

О вручении экзекватуры Почётного консула С.Чираванону

24 декабря 2021 г. Посол России Е.Ю.Томихин в торжественной обстановке вручил господину Супакиту Чираванону экзекватуру Почётного консула России в консульском округе, который включает провинции Чиангмай, Чианграй и Мэхонгсон. Документ подписан вице-премьером, Министром иностранных дел Таиланда Д.Праматвинаем. Таким образом, председатель группы компаний Charoen Pokphand, крупнейший инвестор и давний друг России С.Чираванон, раннее в течение долгого времени выступавший в качестве Почётного консула России в Пхукете, официально стал первым Почетным консулом России в северных провинциях Таиланда. На мероприятии присутствовали дипломаты МИД Таиланда, представители группы компаний Charoen Pokphand, священнослужители РПЦ в Таиланде и сотрудники Посольства.

แต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์รัสเซีย คุณสุภกิต เจียรวนนท์

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin)ได้แต่งตั้งคุณสุภกิต เจียรวนนท์ เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์รัสเซียในเขตภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน โดยเอกสารแต่งตั้งดังกล่าวได้ลงนามโดยรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ฯพณฯ​ ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานเครือเจริญโภคภัณฑ์ และมิตรของประเทศรัสเซีย โดยคุณสุภกิต เจียรวนนท์ เคยดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์รัสเซียที่ภูเก็ตมายาวนาน ได้มาเป็นกงสุลกิตติมศักดิ์คนแรกของรัสเซียอย่างเป็นทางการในเขตจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีนักการทูตจากกระทรวงการต่างประเทศของ​ไทย​ และผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ นักบวชของคริสตจักรรัสเซียออร์โธดอกซ์ในประเทศไทย และพนักงานของสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเข้าร่วมงาน

О вручении экзекватуры Почётного консула С.Чираванону

24 декабря 2021 г. Посол России Е.Ю.Томихин в торжественной обстановке вручил господину Супакиту Чираванону экзекватуру Почётного консула России в консульском округе, который включает провинции Чиангмай, Чианграй и Мэхонгсон. Документ подписан вице-премьером, Министром иностранных дел Таиланда Д.Праматвинаем. Таким образом, председатель группы компаний Charoen Pokphand, крупнейший инвестор и давний друг России С.Чираванон, раннее в течение долгого времени выступавший в качестве Почётного консула России в Пхукете, официально стал первым Почетным консулом России в северных провинциях Таиланда. На мероприятии присутствовали дипломаты МИД Таиланда, представители группы компаний Charoen Pokphand, священнослужители РПЦ в Таиланде и сотрудники Посольства.

24/12/2021

เกี่ยวกับบัตร​ APEC Travel​ Card

ตามคำแนะนำจากประเทศออสเตรเลีย เร็ว ๆ นี้ประเทศสมาชิก APEC หลายแห่งจะเริ่มออก Virtual APEC Business Travel Cards (ABTC) ที่อนุญาตให้พลเมืองของประเทศสมาชิก APEC เข้าประเทศนั้น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและสามารถใช้ได้ในระยะเวลาห้าปี

สหพันธรัฐรัสเซียอาจจะต้องใช้เวลาเปลี่ยนแปลงในระบบซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาเพื่อดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในโครงการ Virtual APEC Business Travel Cards (ABTC) ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายของประเทศรัสเซีย การปรับมาตรการการทำงาน ปรับปรุงด้านเทคนิค และการปรับปรุงจุดตรวจและระบบการถ่ายโอนข้อมูลในการเข้าและออกของพลเมืองต่างชาติในประเทศรัสเซีย

ผู้ที่ถือบัตร ABTC จะยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่สหพันธรัฐรัสเซียในขณะนี้ และต้องรอประเทศรัสเซียแจ้งความพร้อมในการเข้าร่วมระบบใช้บัตร ABTC

เนื่องจากข้อจำกัดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน การเข้าสู่สหพันธรัฐรัสเซียต้องได้รับอนุญาตเฉพาะประเทศที่อยู่ในพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียโดยต้องเดินทางผ่านจุดตรวจทางอากาศ โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาไปที่
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347693/1e0230cb4569f47d53d2d38fb2d30fa798e8d12f/

On Virtual APEC Business Travel Cards

As suggested by Australia, recently several APEC member states started issuing Virtual APEC Business Travel Cards (ABTC) that permit entry of APEC member states’ citizens to respective countries for business and official purposes during a five-year period.

The Russian Federation will need a long transition period for the full-fledged implementation of the Virtual ABTC scheme that will require amending Russian legislation, introducing organizational and technical measures and modernizing the checkpoints and data flow systems on the entry and stay of foreign citizens in Russia.

In this regard, the holders of the virtual ABTC will not be permitted entry to the Russian Federation pending Russia’s notification of its readiness to join the virtual ABTC system.

Due to the current epidemiological restrictions, the entry to the Russian Federation is permitted to citizens of states enlisted in the Decree of the Government of the Russian Federation, provided they are travelling through air checkpoints. Depending on the epidemiological situation, the list may be adjusted. For further details, please follow the link http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347693/1e0230cb4569f47d53d2d38fb2d30fa798e8d12f/

24/12/2021

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา​มอบเงินเยียวยาให้เด็กชายมิคาอิล​ อีวานอฟ​(Mikhail Ivanov) นักท่องเที่ยวสัญชาติรัสเซีย อายุ 7 ปี

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพิธีมอบเช็คเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อชำระค่ารักษาพยาบาล​ (https://www.facebook.com/367490830102115/posts/1817853595065824/) นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ป.กก.) ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเข้าร่วม​เข้ามอบเงินช่วยเหลือเยียวยา นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รศ.ดร.น.พ.หม่อมหลวง กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ และผู้แทนบริษัทเครือซีพี รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อมิตรภาพและการมีส่วนร่วมของเพื่อนๆ​ ชาวไทยที่มอบให้แก่น้องมิคาอิล​ อีวานอฟ​ (M. Ivanov)

Cr. https://www.topnews.co.th/news/193286

О поддержке М.Иванова со стороны Министерства спорта и туризма Таиланда

23 декабря 2021 г. в больнице при медицинском факультете Чулалонгкорнского университета состоялась церемония передачи чека от Министерства спорта и туризма Таиланда на частичную оплату расходов по лечению и восстановлению (ссылка) М.Иванова. От Министерства в мероприятии принял участие постоянный секретарь Ч.Трачу и ответственные сотрудники ведомства. На встрече также присутствовали заместитель директора Департамента услуг больницы К.Санитхуанг, представители компании СР групп и посольства России в Таиланде.
Посольство выражает искреннюю признательность за деятельное участие таиландских партнёров и друзей в лечении М.Иванова.

การประชุมระดับรัฐมนตรีของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ด้านการคมนาคม ครั้งที่ 4การประชุมระดับรั...
18/12/2021

การประชุมระดับรัฐมนตรีของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ด้านการคมนาคม ครั้งที่ 4

การประชุมระดับรัฐมนตรีของกระทรวงคมนาคมครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14-17 ธันวาคม 2564 โดยมีคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกฯ รวมถึงผู้แทนหน่วยงานจากองค์การสหประชาชาติ (UN) องค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ และหน่วยงานด้านธุรกิจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ คณะผู้แทนรัสเซียประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ และคณะผู้แทนถาวรของสหพันธรัฐรัสเซียประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP)
ในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระดับชาติอย่างกว้างขวางในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่ยั่งยืนระหว่างประเทศสมาชิกของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านลบที่เกิดจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยเช่นกัน ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้กล่าวว่า แม้จะมีความคืบหน้าในการปรับปรุงการเชื่อมต่อด้านการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปอย่างมาก แต่ต้องเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้รวดเร็วขึ้น งานต่อไปจะเน้นในหัวข้อสำคัญๆ เช่น การเชื่อมโยงของการคมนาคมทางบกในภูมิภาค การเชื่อมต่อการขนส่งทางทะเลระหว่างภูมิภาค การขนส่งในรูปแบบดิจิทัล การลดปริมาณคาร์บอน การขนส่งในเมือง ความปลอดภัยทางถนน และพัฒนาการขนส่งทางบก
การประชุมนี้ส่งผลให้มีการนำปฏิญญารัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาการขนส่งที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาการขนส่งที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (2022–2026) มาใช้ โดยมีการสนับสนุนที่เป็นสากล ทำหน้าที่เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการหาทางออกร่วมกันในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง

On the 4th ESCAP Ministerial Conference on Transport.

The 4th Ministerial Conference on Transport was held at the ESCAP headquarters in Bangkok on December 14-17, 2021. Delegations of the Commission’s member states, representatives of special agencies of the UN system and other international organizations, as well as business entities attended the event. The Russian delegation included representatives of Ministry of Transport, Ministry of Foreign Affairs and the Permanent Mission of the Russian Federation to the ESCAP.
The meeting saw an extensive exchange of national experience in the field of sustainable transport infrastructure between ESCAP member states (while taking into account the negative impact of the coronavirus pandemic). The session participants stated that despite significant progress in improving transport connectivity in the Asia-Pacific region, further efforts in this area are required to address the region’s socio-economic problems and timely implement the Sustainable Development Goals. In this regard, further work will focus on topics such as regional land transport connectivity, maritime and interregional transport connectivity, digitalization of transport, low-carbon mobility, urban transport, road safety and transport mobility.
The Conference resulted in the adoption of the Ministerial Declaration on the Development of Sustainable Transport in the Asia-Pacific Region and the Regional Action Program on the Development of Sustainable Transport in the Asia-Pacific Region (2022–2026). Universal support for the Declaration served as proof of a general commitment to employing collective approaches to interaction on the transport track.

การประชุมระดับรัฐมนตรีของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ด้านการคมนาคม ครั้งที่ 4

การประชุมระดับรัฐมนตรีของกระทรวงคมนาคมครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14-17 ธันวาคม 2564 โดยมีคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกฯ รวมถึงผู้แทนหน่วยงานจากองค์การสหประชาชาติ (UN) องค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ และหน่วยงานด้านธุรกิจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ คณะผู้แทนรัสเซียประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ และคณะผู้แทนถาวรของสหพันธรัฐรัสเซียประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP)
ในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระดับชาติอย่างกว้างขวางในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่ยั่งยืนระหว่างประเทศสมาชิกของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านลบที่เกิดจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยเช่นกัน ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้กล่าวว่า แม้จะมีความคืบหน้าในการปรับปรุงการเชื่อมต่อด้านการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปอย่างมาก แต่ต้องเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้รวดเร็วขึ้น งานต่อไปจะเน้นในหัวข้อสำคัญๆ เช่น การเชื่อมโยงของการคมนาคมทางบกในภูมิภาค การเชื่อมต่อการขนส่งทางทะเลระหว่างภูมิภาค การขนส่งในรูปแบบดิจิทัล การลดปริมาณคาร์บอน การขนส่งในเมือง ความปลอดภัยทางถนน และพัฒนาการขนส่งทางบก
การประชุมนี้ส่งผลให้มีการนำปฏิญญารัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาการขนส่งที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาการขนส่งที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (2022–2026) มาใช้ โดยมีการสนับสนุนที่เป็นสากล ทำหน้าที่เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการหาทางออกร่วมกันในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง

On the 4th ESCAP Ministerial Conference on Transport.

The 4th Ministerial Conference on Transport was held at the ESCAP headquarters in Bangkok on December 14-17, 2021. Delegations of the Commission’s member states, representatives of special agencies of the UN system and other international organizations, as well as business entities attended the event. The Russian delegation included representatives of Ministry of Transport, Ministry of Foreign Affairs and the Permanent Mission of the Russian Federation to the ESCAP.
The meeting saw an extensive exchange of national experience in the field of sustainable transport infrastructure between ESCAP member states (while taking into account the negative impact of the coronavirus pandemic). The session participants stated that despite significant progress in improving transport connectivity in the Asia-Pacific region, further efforts in this area are required to address the region’s socio-economic problems and timely implement the Sustainable Development Goals. In this regard, further work will focus on topics such as regional land transport connectivity, maritime and interregional transport connectivity, digitalization of transport, low-carbon mobility, urban transport, road safety and transport mobility.
The Conference resulted in the adoption of the Ministerial Declaration on the Development of Sustainable Transport in the Asia-Pacific Region and the Regional Action Program on the Development of Sustainable Transport in the Asia-Pacific Region (2022–2026). Universal support for the Declaration served as proof of a general commitment to employing collective approaches to interaction on the transport track.

16/12/2021

เรื่อง​ ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 RT-PCR สำหรับการเดินทางเข้าสู่ประเทศรัสเซียให้ลดลงเหลือภายใน 48 ชั่วโมง

ตามคำสั่งของหัวหน้าแพทย์ด้านสาธารณสุข​แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย, หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคและสวัสดิการมนุษย์ของรัฐบาลรัสเซีย​ โดยคุณแอนนา​ ปาโปวา เอกสารลงวันที่ 8 ธันวาคม​ 2564 ระบุว่าการตรวจผลตรวจหาเชื้อ​โควิด-19 RT-PCR สำหรับได้เปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิม 72 เป็น 48 ชั่วโมง

เมื่อเดินทางเข้าสู่สหพันธรัฐ​รัสเซีย​ (ไม่ว่าจะมีใบรับรองการฉีดวัคซีน​ หรือวัคซีนพาสพอร์ต) ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่สหพันธรัฐรัสเซียจะต้องเตรียมเอกสารทางการแพทย์เพื่อยืนยันผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการสำหรับการค้นหาเชื้อ COVID-19 โดยวิธี RT-PCR (โดยจัดเตรียมเป็นภาษารัสเซียหรือภาษาอังกฤษ) ที่ได้รับรองผลตรวจไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึงประเทศรัสเซีย

Validity period of PCR test in Russia reduced to 48 hours

According to the Decree by Chief State Sanitary Doctor of the Russian Federation, head of the Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare Anna Popova of December 8, 2021 the validity of PCR-test for coronavirus reduced from 72 to 48 hours.

In this regard, when entering Russia (regardless of a vaccination certificate), foreign citizens must provide a medical document confirming a negative result of laboratory testing for COVID-19 by PCR method (in Russian or English), obtained not earlier than 48 hours before arrival.

การฉายภาพยนต์รัสเซียเรื่อง ป้อมปราการแห่งสงคราม จัดให้ชมที่สามย่านมิตรทาวน์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เนื่องในโอกาสครบร...
14/12/2021

การฉายภาพยนต์รัสเซียเรื่อง ป้อมปราการแห่งสงคราม จัดให้ชมที่สามย่านมิตรทาวน์
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี การปะทุขึ้นของมหาสงครามเพื่อปิตุภูมิของรัสเซีย (พ.ศ. 2484-2488) สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้จัดฉายภาพยนตร์รัสเซียเรื่อง War Fortress (ภาพยนต์เป็นภาษารัสเซียพร้อมคำบรรยายภาษาไทย) ที่สามย่านมิตรทาวน์ โดยงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมภาพยนตร์ วัฒนธรรม และศิลปะของรัสเซีย ภาพยนตร์เรื่องนี้มีผู้เข้าชมจำนวนมากรวมถึงนักการทูตจากหลายประเทศ ข้าราชการ บุคคลากรที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรมและศิลปะ นักข่าว อาจารย์และนักศึกษา

Russian movie War Fortress gathered dozens at Samyan Mitrtown
On 13 December 2021, to commemorate the 80 anniversary of the outbreak of the Great Patriotic war (1941-1945) the Embassy organized screening of Russian movie War Fortress (in Russian with Thai subtitles) at Samyan Mitrtown. The event also aimed to promote Russian cinema, culture and art. The movie gathered numerous visitors including foreign diplomats, government officials, culture and art figures, journalists as well as lecturers and students.

ผลงานชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซียผลงาน...
14/12/2021

ผลงานชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย
ผลงานชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) ในโอกาสครบรอบ 125 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย โดยผลการคัดเลือกได้อนุมัติผลงานของนายวชิระ ล้อซ้ง นักออกแบบชาวไทย โดยโลโก้จะใช้เป็นสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการในช่วงการเฉลิมฉลองครบรอบในปี 2565 นี้
ผลงานของนักออกแบบชาวรัสเซียและชาวไทยจำนวน 116 ชิ้นได้เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ และไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเลือกผลงานมาหนึ่งชิ้นจากทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด จากการหารือกับนักการทูตไทย จึงมีการตัดสินใจร่วมกันที่จะคัดเลือกผลงานชิ้นนี้ออกมา
สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยขอแสดงความขอบคุณผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านสำหรับความกระตือรือร้น ความคิดริเริ่ม และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 125 ปีวันสถาปนา​ความสัมพันธ์​ทางการทูตไทย-รัสเซียในปี 2565 นี้

On the winner in the competition for the best logo on the occasion of the 125th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Russia and Thailand

According to the results of the competition for the best logo on the occasion of the 125th anniversary of diplomatic relations between Russia and Thailand, both sides have chosen and approved the work of a Thai national, Wachira Losong. The logo will be used as the official symbol during the anniversary celebrations throughout 2022.
A total of 116 works by Russian and Thai authors participated in the competition. It was not an easy task to choose one of them. As a result of discussions with the Thai diplomats a common decision in favor of the winning logo was made.
The Russian Embassy in Thailand expresses its gratitude to all participants in the contest for their enthusiasm, original ideas and images and invites them to join the celebrations to mark the 125th anniversary of relations during the next year.

แนวคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo)

ตราสัญลักษณ์ (logo) เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพ สังคม และความใกล้ชิดของทั้งสองประเทศในความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานถึง 125 ปี
ผู้เขียนใช้ภาพของน้ำ คลื่นทะเล และมหาสมุทร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ โดยอ้างอิงถึงรูปแบบการเดินทางที่เกิดขึ้นจากการติดต่อครั้งแรกระหว่างรัฐบาลรัสเซียและไทย การเยี่ยมเยือนที่ต้องอาศัยการเดินทางทางทะเลที่กินระยะเวลาอันแสนยาวนาน) โดยผลงานชิ้นนี้ยังเต็มไปด้วยความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้าไปด้วยกัน ซึ่งเป็นการเดินทางของมิตรภาพที่ล้อไปตามเกลียวคลื่นในมหาสมุทรแห่งประวัติศาสตร์ โดยใช้ชื่อของทั้งสองประเทศเป็นสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซียและไทยที่ลงเรือลำเดียวกัน ส่วนตัวเลข 125 ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของกระแสน้ำในมหาสมุทรที่เป็นลูกคลื่นและเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศกับกระแสน้ำอันทรงพลัง
งานออกแบบตราสัญลักษณ์นี้ยังใช้สัตว์ประจำชาติเพื่อให้ผู้ที่เห็นสามารถเชื่อมโยงได้อย่างง่ายดายถึงทั้งสองประเทศ ช้างและหมีซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยและรัสเซียตามลำดับหันไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการมุ่งไปข้างหน้าร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ตราสัญลักษณ์ (Logo) ยังมีภาพธงชาติของทั้งสองประเทศที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว สีหลักของโลโก้คือสีน้ำเงินซึ่งหมายถึงน้ำซึ่งออกแบบให้เป็นธีมมหาสมุทรในผลงานชิ้นนี้

Концепция логотипа

Логотип символизирует дружбу, общность и близость стран на протяжении 125 лет на нескольких смысловых уровнях.
Автор использует образы воды, волн и океана, чтобы с отсылкой на основной способ передвижения при первых контактах правителей России и Таиланда (визиты осуществлялись в результате длительных морских путешествий) продемонстрировать преемственность и историческую непрерывность связей двух стран. Работа также пронизана темой совместного пути, дружеского странствия по волнам океана истории: названия стран заключены между двух форштевней, что символизирует общее расположение России и Таиланда на борту одной лодки. Число 125 выполнено в виде волнистых потоков океана и иносказательно сравнивает отношения двух стран с сливающимися воедино мощными потоками воды.
В работе также используются национальные животные, чтобы зритель мог легко ассоциировать каждую из стран. Взгляды слона и медведя, национальных животных Таиланда и России соответственно, обращены в одну сторону, что символизирует совместное стремление вперёд ради достижения общих целей.
Логотип также содержит стилизованные изображения национальных флагов двух стран, сливающиеся воедино. Основной цвет логотипа – синий, что символизирует водную, океаническую тему, в русле которой выполнена работа.

ผลงานชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย
ผลงานชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) ในโอกาสครบรอบ 125 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย โดยผลการคัดเลือกได้อนุมัติผลงานของนายวชิระ ล้อซ้ง นักออกแบบชาวไทย โดยโลโก้จะใช้เป็นสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการในช่วงการเฉลิมฉลองครบรอบในปี 2565 นี้
ผลงานของนักออกแบบชาวรัสเซียและชาวไทยจำนวน 116 ชิ้นได้เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ และไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเลือกผลงานมาหนึ่งชิ้นจากทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด จากการหารือกับนักการทูตไทย จึงมีการตัดสินใจร่วมกันที่จะคัดเลือกผลงานชิ้นนี้ออกมา
สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยขอแสดงความขอบคุณผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านสำหรับความกระตือรือร้น ความคิดริเริ่ม และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 125 ปีวันสถาปนา​ความสัมพันธ์​ทางการทูตไทย-รัสเซียในปี 2565 นี้

On the winner in the competition for the best logo on the occasion of the 125th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Russia and Thailand

According to the results of the competition for the best logo on the occasion of the 125th anniversary of diplomatic relations between Russia and Thailand, both sides have chosen and approved the work of a Thai national, Wachira Losong. The logo will be used as the official symbol during the anniversary celebrations throughout 2022.
A total of 116 works by Russian and Thai authors participated in the competition. It was not an easy task to choose one of them. As a result of discussions with the Thai diplomats a common decision in favor of the winning logo was made.
The Russian Embassy in Thailand expresses its gratitude to all participants in the contest for their enthusiasm, original ideas and images and invites them to join the celebrations to mark the 125th anniversary of relations during the next year.

แนวคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo)

ตราสัญลักษณ์ (logo) เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพ สังคม และความใกล้ชิดของทั้งสองประเทศในความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานถึง 125 ปี
ผู้เขียนใช้ภาพของน้ำ คลื่นทะเล และมหาสมุทร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ โดยอ้างอิงถึงรูปแบบการเดินทางที่เกิดขึ้นจากการติดต่อครั้งแรกระหว่างรัฐบาลรัสเซียและไทย การเยี่ยมเยือนที่ต้องอาศัยการเดินทางทางทะเลที่กินระยะเวลาอันแสนยาวนาน) โดยผลงานชิ้นนี้ยังเต็มไปด้วยความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้าไปด้วยกัน ซึ่งเป็นการเดินทางของมิตรภาพที่ล้อไปตามเกลียวคลื่นในมหาสมุทรแห่งประวัติศาสตร์ โดยใช้ชื่อของทั้งสองประเทศเป็นสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซียและไทยที่ลงเรือลำเดียวกัน ส่วนตัวเลข 125 ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของกระแสน้ำในมหาสมุทรที่เป็นลูกคลื่นและเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศกับกระแสน้ำอันทรงพลัง
งานออกแบบตราสัญลักษณ์นี้ยังใช้สัตว์ประจำชาติเพื่อให้ผู้ที่เห็นสามารถเชื่อมโยงได้อย่างง่ายดายถึงทั้งสองประเทศ ช้างและหมีซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยและรัสเซียตามลำดับหันไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการมุ่งไปข้างหน้าร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ตราสัญลักษณ์ (Logo) ยังมีภาพธงชาติของทั้งสองประเทศที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว สีหลักของโลโก้คือสีน้ำเงินซึ่งหมายถึงน้ำซึ่งออกแบบให้เป็นธีมมหาสมุทรในผลงานชิ้นนี้

Концепция логотипа

Логотип символизирует дружбу, общность и близость стран на протяжении 125 лет на нескольких смысловых уровнях.
Автор использует образы воды, волн и океана, чтобы с отсылкой на основной способ передвижения при первых контактах правителей России и Таиланда (визиты осуществлялись в результате длительных морских путешествий) продемонстрировать преемственность и историческую непрерывность связей двух стран. Работа также пронизана темой совместного пути, дружеского странствия по волнам океана истории: названия стран заключены между двух форштевней, что символизирует общее расположение России и Таиланда на борту одной лодки. Число 125 выполнено в виде волнистых потоков океана и иносказательно сравнивает отношения двух стран с сливающимися воедино мощными потоками воды.
В работе также используются национальные животные, чтобы зритель мог легко ассоциировать каждую из стран. Взгляды слона и медведя, национальных животных Таиланда и России соответственно, обращены в одну сторону, что символизирует совместное стремление вперёд ради достижения общих целей.
Логотип также содержит стилизованные изображения национальных флагов двух стран, сливающиеся воедино. Основной цвет логотипа – синий, что символизирует водную, океаническую тему, в русле которой выполнена работа.

ที่อยู่

78 Sap Road Surawong, Bangrak,
Bangkok
10500

BTS ศาลาแดง, MRT สามย่าน

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 12:00
อังคาร 09:00 - 12:00
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00
ศุกร์ 09:00 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 234 9824

เว็บไซต์

http://www.thailand.mid.ru/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

นักศึกษา มีวีซ่านักเรียนรัสเซียแล้ว เดินทางเข้าประเทศรัสเซียได้มั๊ยครับ และต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มบ้างครับ...ขอบพระคุณครับ
สวัสดีคับ ผมขออนุญาติติดต่อสอบถามรายละเอียดตราสารที่ส่งมากประเทศซีเรียคับผมจะไปติดต่อได้ที่ใหนคับ
กรณีมีใบเชิญจะสามารถขอวีซ่าเข้ารัสเซียได้ไหมคะ
Good Documentary.
I noticed that in Buddhism country, COVID less than other countries. China, Thai, lao, Myanmar, Khmere.
ภาวะอันสงบแจ้งชัดภาวะเคลื่อนไหวอย่างเด่นชัด เด่นหล้าเคลื่อนไหวอย่างเด่นดวง
🌸Adorable Page🌸
ฝากความคิดถึง ท่านประธานาธิบดี วราดิเมียร์ ปูติน ## จาก นาย อานนท์ อึ่งพวง ##ผู้ครอบครอง ชิพ สื่อสารของ สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ถึง เรื่อง เลเซอร์จากดาวเทียม ที่ท่านกดยิงมา 2 ครั้ง ในปี 2018 กระแทกศรีษะผม ## จากฐานันดร บุตร เจ้าศรีสว่างวัฒณา อดีตเจ้ามหาชีวิต สปป ลาวที่ พำนักในไทย (หลบซ่อนจากสงคราม) ร.9 รับรองฐานันดรศักร์ ว่าคือ รัชทายาท อันดับ1 ในบัจจุบัน **ถึงเรื่องค่าเสียหาย #หรือจงใจพยายามฆ่าผม #ขอเชิญท่าน รอ ขึ้นศาลกรุง เฮก ประเทศเนเธแลนค์ *ข้อหาพยายามฆ่าบุคคลอื่นโดยเจตนา*
ผมชนกับรถของท่านทูตรัสเซียประจำเกาะสมุย. ขอถามนิดนึงครับ ทูตรัสเซียมีไว้ทำไร ผมขอให้ยกรถมอเตอร์ไซค์ ออกจากขา ท่านยังไม่สนใจ แบบนี้ควรเป็นทูตหรือ
Russian tourist stuck at Koh Chang , Tart during Covid-19 sharing food to local people because he want to return good things to Thai people who help him during hard situation Covid-19.