คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล สร้างฝันศิลปินที่ศิลปกรรมรามคำแหง

เปิดเหมือนปกติ

28/10/2021

ประกาศจากงานนักศึกษาวิชาทหาร เรื่อง การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2564

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 11 กุมภาพันธ์ 2565
*** นักศึกษาที่ขอผ่อนผันฯในครั้งแรกจะต้องมีผลการสอบอย่างน้อย 9 หน่วยกิต ในภาค 1/2564 ตามกฎกระทรวง การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๒ (๑) (ก) ***โดยงานนักศึกษาวิชาทหารจะดำเนินการรับเอกสารการขอผ่อนผัน ฯ จากนักศึกษาก่อน และหลังจากผลสอบออกในระบบประมาณเดือนมีนาคม จะดำเนินการส่งผลการสอบไปยังสัสดีจังหวัดตามภูมิลำเนาทหารของนักศึกษาเพิ่มเติม
สำหรับนักศึกษาที่เคยยื่นเรื่องผ่อนผันไว้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วให้ดำเนินการยื่นผลการเรียนภาค 2/2563 เพื่อรักษาสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดhttp://www.rotcs.ru.ac.th/rotcs64.pdf โปรดอ่านอย่างละเอียด

18/10/2021
18/10/2021
You need permission

แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียน
ข้อพึงปฏิบัติ
1. ต้องใช้เมล์นักศึกษา .... @rumail.ru.ac.th ในการเข้าลงทะเบียน
2. ต้องกรอกหมายเลขรหัสนักศึกษาและข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
3. ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
4. เมื่อกรอกรายละเอียดต่างเรียบร้อยและกดส่งแล้วให้ชำระเงิน โดยการโอนเข้าบัญชี ธ.ออมสิน ชื่อบัญชี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มร. หมายเลขบัญชี 020142705001 ภายในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน ที่ email : [email protected] พร้อมพิมพ์ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา มาด้วย
6. หากมีปัญหา ให้ปรึกษาอาจารย์ประจำภาควิชา ก่อนการลงทะเบียน
คลิก link เพื่อลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/1tMV-XnXHBlICa4x4YsIszcdS3Mm5o3GLTCihsCdOIIM/edit?usp=sharing

15/10/2021
12/10/2021
Timeline Photos
12/10/2021

Timeline Photos

สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่และต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา
(กรณีนักศึกษาสมัครใหม่ ปี 2564 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่ยังไม่เคยกู้ยืม ม.ราม)

1.อ่านรายละเอียดและขั้นตอนการขอกู้ยืม คลิก link ข้างล่าง:
https://bit.ly/3kdQVml
(ขั้นตอนการกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมผ่านgoogle forms ของมหาวิทยาลัย หมดเขตวันที่ 10 ต.ค. 64 ท้งนี้ขยายเวลาให้ถึง 15 ต.ค. 64 ขอให้นศ.รีบดำเนินการ)

2.กรณีที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม แต่ไม่สามารถมาเซ็นสัญญากู้ยืมที่มหาลัยได้ กรอกข้อมูล คลิกลิ้งค์ข้างล่าง:
https://forms.gle/CcqRm9w3mK2GvnZr7

🚩ขอเชิญผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ เทอม 1/2564 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 9...
04/10/2021

🚩ขอเชิญผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ เทอม 1/2564 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
.
มาเจอครูบาอาจารย์ พี่ๆ เจ้าหน้าที่ และรุ่นพี่ที่น่ารักกันนะครับ😁
#ปฐมนิเทศ #นักศึกษาใหม่

🚩ขอเชิญผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ เทอม 1/2564 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
.
มาเจอครูบาอาจารย์ พี่ๆ เจ้าหน้าที่ และรุ่นพี่ที่น่ารักกันนะครับ😁
#ปฐมนิเทศ #นักศึกษาใหม่

Photos from รอบรั้วรามฯ's post
01/10/2021

Photos from รอบรั้วรามฯ's post

ติดตามคืนนี้ ทุ่มตรงครับ จึ้งมาก!!! สภาพ
27/09/2021

ติดตามคืนนี้ ทุ่มตรงครับ จึ้งมาก!!! สภาพ

วันจันทร์ที่ 27 กันยายนนี้..!!
มาพบกับ #คณะศิลปกรรมรามคำแหง
ในรายการ RU Open House 2021 online
🎵ร่วมร้อง เล่น เต้น รำ กับศิลปกรรมฯรามคำแหง 🎶🎶🎼🎵
พร้อมแนะนำหลักสูตรโดย
🎤อาจารย์อรอนงค์ อิงชำนิ
คณบดีคณะศิลปกรรมศตร์
และแขกรับเชิญสุดพิเศษ
🎤คุณนนทิยา จิวบางป่า
....พลาดไม่ได้น้าาา ...
#คณะศิลปกรรมศาสตร์
#มหาวิทยาลัยรามคำแหง
#ศิลปกรรมรามคำแหง

26/09/2021

วันจันทร์ที่ 27 กันยายนนี้..!!
มาพบกับ #คณะศิลปกรรมรามคำแหง
ในรายการ RU Open House 2021 online
🎵ร่วมร้อง เล่น เต้น รำ กับศิลปกรรมฯรามคำแหง 🎶🎶🎼🎵
พร้อมแนะนำหลักสูตรโดย
🎤อาจารย์อรอนงค์ อิงชำนิ
คณบดีคณะศิลปกรรมศตร์
และแขกรับเชิญสุดพิเศษ
🎤คุณนนทิยา จิวบางป่า
....พลาดไม่ได้น้าาา ...
#คณะศิลปกรรมศาสตร์
#มหาวิทยาลัยรามคำแหง
#ศิลปกรรมรามคำแหง

23/09/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
........
>>> ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ ปฏิทินการศึกษาส่วนกลาง ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปฏิทินการศึกษา ส่วนภูมิภาค ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา นั้น

>>> เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ทุกระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งในส่สนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงมีประกาศ ดังนี้

๑. กระบวนวิชาบรรยาย ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ทุกระดับการศึกษา
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ที่ beta-e-service.ru.ac.th

๒. กระบวนวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ ให้คณะพิจารณาการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยได้ โดย
ต้องดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

๓. การจัดการเรียนการสอนของโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรภาคพิเศษ ระดับ
บัณฑิตศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้คณะพิจารณาการจัดการเรียนการสอนและการสอบตามที่เห็นสมควร โดยต้องดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด และประกาศของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด

>>> ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบ
ล่วงหน้าต่อไป โดยให้นักศึกษาติดตามข่าวสารจากเว็บไชต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และของสาขาวิทยบริการฯ หรือ
Facebook :PR Ramkhamhaeng University

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พศ. ๒๕๖๔

มารู้จักกับคณะเรามากขึ้นได้จากรายการนี้นะครับ
22/09/2021

มารู้จักกับคณะเรามากขึ้นได้จากรายการนี้นะครับ

มหาลัยสุดปัง EP.15
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านดนตรีที่หลากหลาย พบข้อมูลและแนวทางในการศึกษาต่อพร้อมรายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตรไปกับวิทยากรของเรา
🔸อาจารย์อรอนงค์ อิงชำนิ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

🔸ดร.ธรรมจักร พรหมพ้วย รองคณบดีฝ่ายบริหารและอาจารย์ประจำวิชานาฏกรรมไทย

🔸ผศ.ธนพัฒน์ เกิดผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

🔸และศิษย์เก่า ครูเรียว - คคณางค์ หวังเชิดชูวงศ์ Electone Instructor Yamaha Music Academy
วันศุกร์ที่ 24 กันยายนนี้เวลา 19.30น.
ผ่าน Live Streaming
FB:Yamaha Music School Thailand

#YamahaMusicSchool
#KeepMusicGoing
#YMS_KeepMovingForward
#เริ่มต้นที่นี่โรงเรียนดนตรียามาฮ่า

Website : th.yamaha.com/th/index.html

แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ข้อพึงปฏิบัติ1. ต้องใช้เมล์นักศึกษา .... @rumail.ru.ac.th ในการเข้า...
22/09/2021
Google Forms - create and analyze surveys, for free.

แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ข้อพึงปฏิบัติ
1. ต้องใช้เมล์นักศึกษา .... @rumail.ru.ac.th ในการเข้าลงทะเบียน
2. ต้องกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง
3. ต้องกรอกหมายเลขรหัสนักศึกษาให้ถูกต้อง
4. เมื่อกรอกรายละเอียดต่างเรียบร้อยและกดส่งแล้วให้ชำระเงิน โดยการโอนเข้าบัญชี ธ.ออมสิน ชื่อบัญชี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มร. หมายเลขบัญชี 020142705001 ภายในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน ที่ email : [email protected] พร้อมพิมพ์ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา หมายเลขบัตรประชาชน มาด้วย
6. หากมีปัญหา ให้ปรึกษาอาจารย์ประจำภาควิชา ก่อนการลงทะเบียน

คลิก link เพื่อลงทะเบียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdthc36Gy_zgZpv-knwIX7SW_m3DKTTNgcNVHpuH3ZPQfWJEw/viewform?usp=sf_link

Create a new survey on your own or with others at the same time. Choose from a variety of survey types and analyze results in Google Forms. Free from Google.

20/09/2021

🚩สาย #อนิเมะ ห้ามพลาดเด็ดขาดกับ Senior Saxophone Recital โดย "เพชร" ชิษณุชา สุวรรณมณี ที่จะนำบทเพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูนอนิเมชันชื่อดังมาบรรเลงด้วยแซกโซโฟนในรูปแบบ New Normal สุดๆ รับชมพร้อมกันในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 19.00 น.
.
🎶อยากรู้ว่าจะมีบทเพลงจากการ์ตูนเรื่องใดบ้าง สแกน QR Code เพื่อดูสูติบัตรสวยๆ ได้เลยที่ช่องคอมเมนท์ด้านล่างนี้นะครับ

18/09/2021
Senior Vocal Recital by Milk Sopit

🚩พบกับ Senior Voice Recital โดย “มิลค์” โสภิต หลำฤทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม มาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งอมตะสุดแสนไพเราะมากมาย ร้องกับเปียโนโดย “มายด์” วชิรวิทย์ ศักดิ์มงคลเลิศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีสากล ในวันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 19.00 น.
.
🎶มาดู Playlist เพราะๆ ฟังกันเพลินๆ กันครับ
▶#หงส์ฟ้า - แอน มิตรไชย/แตงโม ภัทรา
▶#ฝนซาฟ้าใส - ยุพิน แพรทอง
▶#ขวัญเรียม - ส่งศรี จันทรประภา
▶#เคียวเกี่ยวใจ - เอิร์น สุรัตน์ติกานต์
▶#ที่รักเรารักกันไม่ได้ - เรียม ดาราน้อย
▶#เพลงรักเพลงคิดถึง - ดาวใต้ ปลายพระยา
▶#รอยแผลเป็น - เสรี รุ่งสว่าง/คัฑลียา มารศรี
.......................................................
#รับสมัครนักศึกษาใหม่ #ขยายเวลารับสมัคร
🚩คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 แล้วตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ตุลาคม 2564 (ภาคพิเศษรับสมัครถึงวันที่ 28 ก.ย. 64) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดการสมัครมีดังนี้
▶️หลักสูตรภาคปกติ https://forms.gle/dAkwv7CWuPHLkRBk7
▶️หลักสูตรภาคพิเศษ https://forms.gle/bXGPyedB5s9EC3Up6
:
📚รายละเอียดของหลักสูตร
- สาขาวิชาดนตรีสากล https://bit.ly/3BsmCiU
- สาขาวิชานาฏกรรมไทย https://bit.ly/38oKXd1
- สาขาวิชาดนตรีไทย https://bit.ly/2Y6xNPL
#มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ #FARAM #ปริญญาตรี #รามคำแหง
#ดนตรีสากล #ดนตรีไทย #นาฏศิลป์ #ศิลปกรรมศาสตร์

17/09/2021

จากการไลฟ์สดในรายการ มาเม้าท์กัน EP.8 สร้างสรรค์ใหม่จากไทยเดิมๆ นั้น มีเสียงเรียกร้อง ให้ความสนใจอย่างล้นหลามกับผลงานการประพันธ์เพลง "ลูกพ่อขุน" ที่นำมาเปิดให้ได้รับชมรับฟังกันในไลฟ์สด

ทีมงานผู้จัดจึงขอนำคลิปเพลง "ลูกพ่อขุน" ซึ่งประพันธ์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์ ร่วมกับอาจารย์มนตรี นุชดอนไผ่ ขับร้องโดย อาจารย์นพพร เพริดเแพร้ว ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังอย่างอิ่มเอมใจกันทุกคนนะครับ

โดยผลงานนี้เป็นหนึ่งในรายการแสดง การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ ''มหกรรมวัฒธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย'' ครั้งที่ 2
The 2nd National Creative Work Presentation of Fine Arts : VRU contemporary Folk Festival 2020
ณ หอประชุมเพชรบุรีวิทยาอรงณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวม วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ขอขอบพระคุณทางผู้จัดทำคลิปวิดีโอที่เป็นฉบับเต็มด้วยนะครับ

คลิปฉบับเต็ม cr. https://www.facebook.com/husovru/videos/170451181450827/

.......................................................

#รับสมัครนักศึกษาใหม่ #ขยายเวลารับสมัคร
🚩คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 แล้วตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ตุลาคม 2564 (ภาคพิเศษรับสมัครถึงวันที่ 28 ก.ย. 64) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดการสมัครมีดังนี้
▶️หลักสูตรภาคปกติ https://forms.gle/dAkwv7CWuPHLkRBk7
▶️หลักสูตรภาคพิเศษ https://forms.gle/bXGPyedB5s9EC3Up6
:
📚รายละเอียดของหลักสูตร
- สาขาวิชาดนตรีสากล https://bit.ly/3BsmCiU
- สาขาวิชานาฏกรรมไทย https://bit.ly/38oKXd1
- สาขาวิชาดนตรีไทย https://bit.ly/2Y6xNPL
#มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ #FARAM #ปริญญาตรี #รามคำแหง
#ดนตรีสากล #ดนตรีไทย #นาฏศิลป์ #ศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบพงษ์ ปราบใหญ่ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให...
16/09/2021

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอร่วมแสดงความยินดีแด่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบพงษ์ ปราบใหญ่

ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

Photo Cr: PR Ramkhamhaeng University

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอร่วมแสดงความยินดีแด่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบพงษ์ ปราบใหญ่

ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

Photo Cr: PR Ramkhamhaeng University

🎼🎤🎸 สร้างสรรค์อย่างไรปัง ปัง ปัง 🎼🎤🎸พบนักดนตรี นักประพันธ์ นักร้อง ฝีมือชั้นครูกับวิธีการสร้างสรรค์งานเพลงร่วมสมัยจากเพล...
15/09/2021

🎼🎤🎸 สร้างสรรค์อย่างไรปัง ปัง ปัง 🎼🎤🎸

พบนักดนตรี นักประพันธ์ นักร้อง ฝีมือชั้นครู
กับวิธีการสร้างสรรค์งานเพลงร่วมสมัยจากเพลงไทยเดิม
ใน #มาเมาท์กัน EP.8 สร้างสรรค์ใหม่จากไทยเดิมๆ

พูดคุยกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร์ แจ่มอรุณ
อาจารย์มนตรี นุชดอนไผ่
อาจารย์นพพร เพริศแพร้ว

กับผลงานการประพันธ์เพลงชิ้นใหม่
#มอญรำดาบ

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน นี้ เวลา 5 โมงเย็น
ที่ Facebook: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

.......................................................
#รับสมัครนักศึกษาใหม่ #ขยายเวลารับสมัคร
🚩คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 แล้วตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ตุลาคม 2564 (ภาคพิเศษรับสมัครถึงวันที่ 28 ก.ย. 64) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดการสมัครมีดังนี้
▶️หลักสูตรภาคปกติ https://forms.gle/dAkwv7CWuPHLkRBk7
▶️หลักสูตรภาคพิเศษ https://forms.gle/bXGPyedB5s9EC3Up6
:
📚รายละเอียดของหลักสูตร
- สาขาวิชาดนตรีสากล https://bit.ly/3BsmCiU
- สาขาวิชานาฏกรรมไทย https://bit.ly/38oKXd1
- สาขาวิชาดนตรีไทย https://bit.ly/2Y6xNPL
#มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ #FARAM #ปริญญาตรี #รามคำแหง
#ดนตรีสากล #ดนตรีไทย #นาฏศิลป์ #ศิลปกรรมศาสตร์

🎼🎤🎸 สร้างสรรค์อย่างไรปัง ปัง ปัง 🎼🎤🎸

พบนักดนตรี นักประพันธ์ นักร้อง ฝีมือชั้นครู
กับวิธีการสร้างสรรค์งานเพลงร่วมสมัยจากเพลงไทยเดิม
ใน #มาเมาท์กัน EP.8 สร้างสรรค์ใหม่จากไทยเดิมๆ

พูดคุยกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร์ แจ่มอรุณ
อาจารย์มนตรี นุชดอนไผ่
อาจารย์นพพร เพริศแพร้ว

กับผลงานการประพันธ์เพลงชิ้นใหม่
#มอญรำดาบ

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน นี้ เวลา 5 โมงเย็น
ที่ Facebook: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

.......................................................
#รับสมัครนักศึกษาใหม่ #ขยายเวลารับสมัคร
🚩คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 แล้วตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ตุลาคม 2564 (ภาคพิเศษรับสมัครถึงวันที่ 28 ก.ย. 64) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดการสมัครมีดังนี้
▶️หลักสูตรภาคปกติ https://forms.gle/dAkwv7CWuPHLkRBk7
▶️หลักสูตรภาคพิเศษ https://forms.gle/bXGPyedB5s9EC3Up6
:
📚รายละเอียดของหลักสูตร
- สาขาวิชาดนตรีสากล https://bit.ly/3BsmCiU
- สาขาวิชานาฏกรรมไทย https://bit.ly/38oKXd1
- สาขาวิชาดนตรีไทย https://bit.ly/2Y6xNPL
#มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ #FARAM #ปริญญาตรี #รามคำแหง
#ดนตรีสากล #ดนตรีไทย #นาฏศิลป์ #ศิลปกรรมศาสตร์

💃👯‍♀️🕺 เกรียนกันแค่ไหน มาดู... #สภาพพพพ 💃👯‍♀️🕺FC ทั้งหลายเตรียมตัว สายสวยมาแล้วหนึ่งที่เหลือจะมาสายไหนกันกันบ้างพบศิลปิน...
08/09/2021

💃👯‍♀️🕺 เกรียนกันแค่ไหน มาดู... #สภาพพพพ 💃👯‍♀️🕺
FC ทั้งหลายเตรียมตัว สายสวยมาแล้วหนึ่ง
ที่เหลือจะมาสายไหนกันกันบ้าง

พบศิลปินสุดฮอต นุช วิลาวัลย์
และสหาย ครูอ๊อฟ, ครูต้อม, ครูแบงค์
ทั้งหมดมวลล้วนศิษย์เก่านาฏกรรมไทย
ใคร FC ใคร...ตามมา

ดำเนินรายการโดย ครูจ๋า สุดซ่า และ ครูปลา สุดสวย

มาเมาท์กัน
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน นี้ เวลาสองทุ่ม
Live ที่ Facebook คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

..............................................

#รับสมัครนักศึกษาใหม่ #ขยายเวลารับสมัคร
🚩คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 แล้วตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ตุลาคม 2564 (ภาคพิเศษรับสมัครถึงวันที่ 28 ก.ย. 64) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดการสมัครมีดังนี้
▶️หลักสูตรภาคปกติ https://forms.gle/dAkwv7CWuPHLkRBk7
▶️หลักสูตรภาคพิเศษ https://forms.gle/bXGPyedB5s9EC3Up6
:
📚รายละเอียดของหลักสูตร
- สาขาวิชาดนตรีสากล https://bit.ly/3BsmCiU
- สาขาวิชานาฏกรรมไทย https://bit.ly/38oKXd1
- สาขาวิชาดนตรีไทย https://bit.ly/2Y6xNPL

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ #FARAM #ปริญญาตรี #รามคำแหง
#ดนตรีสากล #ดนตรีไทย #นาฏศิลป์ #ศิลปกรรมศาสตร์

💃👯‍♀️🕺 เกรียนกันแค่ไหน มาดู... #สภาพพพพ 💃👯‍♀️🕺
FC ทั้งหลายเตรียมตัว สายสวยมาแล้วหนึ่ง
ที่เหลือจะมาสายไหนกันกันบ้าง

พบศิลปินสุดฮอต นุช วิลาวัลย์
และสหาย ครูอ๊อฟ, ครูต้อม, ครูแบงค์
ทั้งหมดมวลล้วนศิษย์เก่านาฏกรรมไทย
ใคร FC ใคร...ตามมา

ดำเนินรายการโดย ครูจ๋า สุดซ่า และ ครูปลา สุดสวย

มาเมาท์กัน
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน นี้ เวลาสองทุ่ม
Live ที่ Facebook คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

..............................................

#รับสมัครนักศึกษาใหม่ #ขยายเวลารับสมัคร
🚩คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 แล้วตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ตุลาคม 2564 (ภาคพิเศษรับสมัครถึงวันที่ 28 ก.ย. 64) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดการสมัครมีดังนี้
▶️หลักสูตรภาคปกติ https://forms.gle/dAkwv7CWuPHLkRBk7
▶️หลักสูตรภาคพิเศษ https://forms.gle/bXGPyedB5s9EC3Up6
:
📚รายละเอียดของหลักสูตร
- สาขาวิชาดนตรีสากล https://bit.ly/3BsmCiU
- สาขาวิชานาฏกรรมไทย https://bit.ly/38oKXd1
- สาขาวิชาดนตรีไทย https://bit.ly/2Y6xNPL

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ #FARAM #ปริญญาตรี #รามคำแหง
#ดนตรีสากล #ดนตรีไทย #นาฏศิลป์ #ศิลปกรรมศาสตร์

04/09/2021

Senior Recital Concert Online "In My Room" คอนเสิร์ตรูปแบบใหม่สไตล์ New Normal ของ "ไมเนอร์" ธีรดนย์ เสือรอด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม ผู้เป็นเจ้าของเพลงเพราะมากมายและเป็นศิลปินค่าย Mellow Me

03/09/2021
มาเมาท์กัน EP.06 จบดนตรีแล้วไปไหน?

🎼🎧🎤 จบดนตรีแล้วไปไหน? 🎹🎷🎸
คำถามคาใจบัณฑิตด้านดนตรีสากล
พบคำตอบจากศิษย์เก่าศิลปกรรมฯ รามคำแหง
🎼 ดร.ฟิวส์ - อ.ดร.อนุวัฒน์ เขียวปราง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
🎼 ครูเรียว - อ.คคนางค์ หวังเชิดชูวงศ์ Electone Instructor, Yahama Music Academy
🎼 คุณอ้อย - นางสาวกาญจนา จันทร์ไผ่ คีตศิลปิน กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
ดำเนินรายการโดย
ครูซี - ผศ.ธนพัฒน์ เกิดผล และครูไก่ - อ.วรพงศ์ อุ่ยยก
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน นี้ เวลา 5 โมงเย็น
ที่ Facebook: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

03/09/2021

#ลงทะเบียนเข้าศูนย์พักคอย
>>> ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วย COVID-19 (Community Isolation: CI) "ซีพี-รามคำแหง-นพรัตนราชธานี" ณ โรงยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อช่วยดูแลรักษาในเบื้องต้นแก่ผู้ติดเชื้อที่รอเข้ารับการรักษาในระบบ โดยใช้อาคารโรงยิมเนเซียม 1 บริเวณใกล้ประตูทางออกด้านหลังมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 170 เตียง
----
** ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อเข้าพักศูนย์พักคอยฯ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน ** ผ่านทาง QR Code หรือที่ลิงค์ shorturl.asia/4Xv7O
-----
** ทั้งนี้ สามารถโทรศัพท์แจ้งข้อมูลเพื่อเข้าศูนย์พักคอย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
02-310-8144
02-310-8444
02-310-8097

🚩 เตรียมพบกับ Senior Recital Concert Online คอนเสิร์ตรูปแบบใหม่สไตล์ New Normal ของ "ไมเนอร์" ธีรดนย์ เสือรอด นักศึกษาชั...
02/09/2021

🚩 เตรียมพบกับ Senior Recital Concert Online คอนเสิร์ตรูปแบบใหม่สไตล์ New Normal ของ "ไมเนอร์" ธีรดนย์ เสือรอด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม ผู้เป็นเจ้าของเพลงเพราะมากมายและเป็นศิลปินค่าย Mellow Me
.
🎶มาฟังเพลงเพราะๆ กันในวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 นี้ เวลา 19.00 น. ผ่าน Facebook: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
.
อยากรู้ว่ามีเพลงอะไรบ้างมาดู Playlist กันเลย
▶Bruno Mars - Versace on the Floor
▶Brian McKnight - One Last Cry
▶Alicia Keys - If I Ain't Got You
▶C-MINOR - ขอโทษหัวใจ
▶C-MINOR - ยอม
▶C-MINOR - งานดีย์
▶C-MINOR - กล่อม
.......................................................
#รับสมัครนักศึกษาใหม่ #ขยายเวลารับสมัคร
🚩คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 แล้วตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ตุลาคม 2564 (ภาคพิเศษรับสมัครถึงวันที่ 28 ก.ย. 64) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดการสมัครมีดังนี้
▶️หลักสูตรภาคปกติ https://forms.gle/dAkwv7CWuPHLkRBk7
▶️หลักสูตรภาคพิเศษ https://forms.gle/bXGPyedB5s9EC3Up6
:
📚รายละเอียดของหลักสูตร
- สาขาวิชาดนตรีสากล https://bit.ly/3BsmCiU
- สาขาวิชานาฏกรรมไทย https://bit.ly/38oKXd1
- สาขาวิชาดนตรีไทย https://bit.ly/2Y6xNPL
#มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ #FARAM #ปริญญาตรี #รามคำแหง
#ดนตรีสากล #ดนตรีไทย #นาฏศิลป์ #ศิลปกรรมศาสตร์

🚩 เตรียมพบกับ Senior Recital Concert Online คอนเสิร์ตรูปแบบใหม่สไตล์ New Normal ของ "ไมเนอร์" ธีรดนย์ เสือรอด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม ผู้เป็นเจ้าของเพลงเพราะมากมายและเป็นศิลปินค่าย Mellow Me
.
🎶มาฟังเพลงเพราะๆ กันในวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 นี้ เวลา 19.00 น. ผ่าน Facebook: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
.
อยากรู้ว่ามีเพลงอะไรบ้างมาดู Playlist กันเลย
▶Bruno Mars - Versace on the Floor
▶Brian McKnight - One Last Cry
▶Alicia Keys - If I Ain't Got You
▶C-MINOR - ขอโทษหัวใจ
▶C-MINOR - ยอม
▶C-MINOR - งานดีย์
▶C-MINOR - กล่อม
.......................................................
#รับสมัครนักศึกษาใหม่ #ขยายเวลารับสมัคร
🚩คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 แล้วตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ตุลาคม 2564 (ภาคพิเศษรับสมัครถึงวันที่ 28 ก.ย. 64) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดการสมัครมีดังนี้
▶️หลักสูตรภาคปกติ https://forms.gle/dAkwv7CWuPHLkRBk7
▶️หลักสูตรภาคพิเศษ https://forms.gle/bXGPyedB5s9EC3Up6
:
📚รายละเอียดของหลักสูตร
- สาขาวิชาดนตรีสากล https://bit.ly/3BsmCiU
- สาขาวิชานาฏกรรมไทย https://bit.ly/38oKXd1
- สาขาวิชาดนตรีไทย https://bit.ly/2Y6xNPL
#มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ #FARAM #ปริญญาตรี #รามคำแหง
#ดนตรีสากล #ดนตรีไทย #นาฏศิลป์ #ศิลปกรรมศาสตร์

ที่อยู่

Sukhothai Building, Ramkhamhaeng University
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

023108296

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะ เรียนปริญญาเอกศิลปกรรมศาสตร์ด้านกราฟิกดีไซน์ค่ะ อยากได้ความเห็นจากคนเรียนปริญญาเอกและปริญญาโท อายุ 26-39 ปี เป็นแบบสอบถามชุดสุดท้ายแล้ว รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณจริงๆค่ะ 🥰
หนังสือ...คู่มือเตรียมสอบความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยครูพี่ตึก สภาพดี ขาย 250 บาท ส่ง 40 บาท
ส่งงาน โครงการจิตอาสาศิลปกรรมร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน รายละเอียดกิจกรรม (ทำกิจกรรมเล่นดนตรีและร้องเพลงเพื่อสมทบทุนหาค่าอาหารและค่ารักษาพยาบาลให้กับสัตว์พิการที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว) การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีรายละเอียดการทำกิจกรรมดังนี้ -ทำกิจกรรมเล่นดนตรีและร้องเพลงเพื่อสมทบทุนหา หาค่าอาหารและค่ารักษาพยาบาลให้กับสัตว์พิการ ที่ตลาดนัด กกท. ในวันที่9ธันวาคมเวลา19.00-21.00 พ.ศ2562 โดยได้ปัจจัยจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนมาร่วมทำบุญให้กับสัตว์พิการในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 3,309 บาท ปัจจัยทั่งหมดที่ได้จากการทำโครงการจิตอาสาศิลปกรรมร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งนี้จะขอมอบให้กับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว) โดยไม่หักค่าใช้จ่าย Oui Panisara #ศิลปกรรมสู้สังคม #ศิลปกรรมราม #สินปะกำราม
ส่งงาน โครงการจิตอาสาศิลปกรรมร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน รายละเอียดกิจกรรม (ทำกิจกรรมเล่นดนตรีและร้องเพลงเพื่อสมทบทุนหาค่าอาหารและค่ารักษาพยาบาลให้กับสัตว์พิการที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว) การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีรายละเอียดการทำกิจกรรมดังนี้ -ทำกิจกรรมเล่นดนตรีและร้องเพลงเพื่อสมทบทุนหา หาค่าอาหารและค่ารักษาพยาบาลให้กับสัตว์พิการ ที่ตลาดนัด กกท. ในวันที่9ธันวาคมเวลา19.00-21.00 พ.ศ2562 โดยได้ปัจจัยจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนมาร่วมทำบุญให้กับสัตว์พิการในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 3,309 บาท ปัจจัยทั่งหมดที่ได้จากการทำโครงการจิตอาสาศิลปกรรมร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งนี้จะขอมอบให้กับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว) โดยไม่หักค่าใช้จ่าย Oui Panisara #ศิลปกรรมสู้สังคม #ศิลปกรรมราม #สินปะกำราม
เมื่อคนเรามีจิตอาสาที่จะทำดี...รออะไรคะ..^^,, หนึ่งตัวอย่างของกิจกรรมดี ๆ ที่นักศึกษาคณะศิลปกรรมฯ รามฯ อุทิศตนเพื่อสังคม ภายใต้การส่งเสริมเล็ก ๆ ในวิชาสุนทรียศาสตร์ หัวข้อ "ศิลปกรรมสู่สังคม" งานนี้นำทีมโดย นายศิวะ วงษ์ศรีแก้ว (เกน) นายภูริพงศ์ สถวรรณพานิช(อาร์ม) นาย เอกรินทร์ ยศยิ่ง(บอส) n' the gang สามหนุ่มเล่าว่ารวมหัวรวมตัวที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ หมายใจจะไปร้องสุนทราภรณ์ให้ลุงป้าน้าอาฟังเล่นเย็น ๆ เพลิน ๆ ...สุดท้ายเพลงตึ๊ดต้องมา เล่นเอาขาโจ๋ขาจรที่ผ่านไปผ่านมาลากขาดีดแขนออกสเต็บกันสนุกสนาน ปิดท้าย... หนุ่ม ๆ จบสวย ทิ้งท้ายด้วยประโยคหล่อ ๆ ว่า "หวังว่าศิลปกรรมสู่สังคมครั้งนี้คงทำให้ท่านที่ผ่านไปมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ คลายทุกข์และมีความสุขได้บ้าง พวกเรามาจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศิลปศาสตร์ เอกวิชาดนตรีสากล ต้องขอลาไปก่อนครับ" 👏👏👏#หล่อไปอีก #สินกำราม #ศิลปกรรมสู่สังคม ครูบอกเลย...ดีต่อใจ #แง่งามสินกำราม
การฝึกการตีบทในการแสดงละครใน ...
ช่วยกันหน่อยน่ะครับ
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2562
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2562
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2562
ขอความร่วมมือพี่น้องรามคำแหง ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบยูเลิร์นนิงด้วยวีดิทัศน์สถานการณ์แบบมีปฏิสัมพันธ์และการสะท้อนคิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษาทางไกลระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเปิด 👨💼🙏🙏 ช่วยกันตอบหน่อยครับผม คลิกเลยที่