สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร การแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย (Office of Performing Arts) เป็นการเผยแพร่ ผลงานการแสดงของทางสำนักการสังคีต และประชาสัมพันธ์การแสดงที่จัดแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ กทม. โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก(จ.สุพรรณบุรี) โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จ.นครราชสีมา)
(216)

เปิดเหมือนปกติ

ขอเชิญชม รายการดนตรีไทยพรรณนา "สำนวนเสียง สำเนียงฝรั่ง"ในวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 17.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติรายละเอีย...
05/09/2016

ขอเชิญชม รายการดนตรีไทยพรรณนา "สำนวนเสียง สำเนียงฝรั่ง"
ในวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 17.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ
รายละเอียดการแสดงตามภาพด้านล่าง สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง โทร 02 228 1382

ชมฟรี!!!  ขอเชิญรับชมการแสดงดนตรี "กู่เจิง"เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เน...
04/07/2016

ชมฟรี!!! ขอเชิญรับชมการแสดงดนตรี "กู่เจิง"
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2559 นำแสดงโดยกรมศิลปากรและศิลปินรับเชิญจากต่างประเทศ

ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 15:00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการ ที่หมายเลข 0-2224-1342

การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดสงครามสามอสุรา รอบที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมเป็นอย่างดี มีผู้เข้าชมเป็นจำนวนม...
04/07/2016

การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดสงครามสามอสุรา รอบที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมเป็นอย่างดี มีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีเอฟเฟคแสง สี เสียง ที่ตื่นตาตื่นใจ

โรงละครแห่งชาติ จะเปิดการแสดงในรอบต่อไปในวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ
และในวันที่ 16 - 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

สอมถามรายละเอียดรอบการแสดงและสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการ ที่หมายเลข 0-2224-1342
บัตรราคา 100 บาท, ราคา 80 บาท และราคา 60 บาท

บัตรฟรี!!! ขอเชิญชมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร เรื่อง รามเกียรติ์  "ชุด พระเกียรติ...
04/07/2016

บัตรฟรี!!! ขอเชิญชมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร เรื่อง รามเกียรติ์
"ชุด พระเกียรติยศพระพรตอุปราชตามรอยบาทพระอวตารปราบมารร้ายอสูรพ่ายบารมีจักรีวงค์" ในวันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.oo น.ณ โรงละครแห่งชาติ เปิดทำการแสดง 1 รอบ/วัน เท่านั้น บัตรมีจำนวนจำกัด สำรองที่นั่งได้ที่โรงละครแห่งชาติ หรือโทร o-๒๒๒๔-๑๓๔๒

ขอเชิญชมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดสงครามสามอสุราเริ่มการแสดงรอบแรก ในวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2559 ณ โรงละครแห่งชาติ และ...
24/06/2016

ขอเชิญชมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดสงครามสามอสุรา
เริ่มการแสดงรอบแรก ในวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2559 ณ โรงละครแห่งชาติ และวันที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี นำแสดงโดย ศิลปินของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กำกับการแสดงโดย นายธนพัชร์ ขาวรุ่งเรือง

บัตรราคา 100 บาท, ราคา 80 บาท และราคา 60 บาท
สอมถามรายละเอียดรอบการแสดงและสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่หมายเลข 0-2224-1342

03/05/2016

ขอแจ้งงด การจัดการแสดงตามปฏิทินการแสดง โขน เรื่องรามเกียรติ์
ชุดองคตยศยง ในวันที่ 14 และ 15 พฤษภาคม 2559
เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด และติดภาระกิจการแสดง ณ สาธารณะรัฐประธิปไตยประชาชนลาว ในวันดังกล่าว

จึงขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วยน่ะค่ะ

26/04/2016

ขอเชิญชม รายการศรีสุขนาฏกรรม
รายการการแสดง ประกอบด้วย
1. รำกริชหมู่(แต่งยืนเครื่อง)
2. โขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน "นางมณโฑหูงน้ำทิพย์"
3. ละครในเรื่อง อิเหนา ตอน "ศึกกะหมังกุหนิง"
4. ละครแนวตลก เรื่อง พระอภัยมณี ตอน ปราบชีเปลือย - สอนสุดสาคร

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 17.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ
สอบถามและสำรอง โทร. 0 2224 1342
และในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงละครฯ จ.สุพรรณ สอบถามได้ที่ โทร. 0 3553 5116

23/03/2016

อย่าพลาดชม กับการแสดงสุดพิเศษ
การขับร้องเพลงโดย นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสังคีด ในวันอาทิตย์ที่ 27 มี.ค.นี้ เวลา 10.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ สำรองที่นั่งได้ โทร. 0 2224 1342

18/03/2016

เชิญชมฟรี การจัดงานแสดง ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559
เวลา 10.00 น. การแสดงดนตรีสากล
และเวลา 14.00 น. การแสดงโขนรามเกียรติ์ ชุดองคตยศยง
ณ โรงละครแห่งชาติ สำรองที่นั่งได้ โทร. 0 2224 1342

16/03/2016

ขอเชิญชมฟรี!!! การแสดงโขนรามเกียรติ์ ชุดศึกวิรุฬจำบัง
และการรำอวยพร 105 ปี กรมศิลปากร
ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 17.30 น. ณ สังคีตศาลา
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ในวันและเวลาเดียวกันนั้น จึงขอประกาศแจ้งงดรายการศรีสุขนาฏกรรม
มา ณ ที่นี้ด้วยน่ะค่ะ

ขอเชิญชม รายการศรีสุขนาฏกรรม ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ สนใจโทร.สอบถามและสำรองที่นั่งไ...
09/03/2016

ขอเชิญชม รายการศรีสุขนาฏกรรม ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ สนใจโทร.สอบถามและสำรองที่นั่งได้น่ะค่ะ

ขอเชิญชม รายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด "มหัศจรรย์ดนตรีสี่ภาค" ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ...
09/03/2016

ขอเชิญชม รายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด "มหัศจรรย์ดนตรีสี่ภาค" ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ สนใจโทร. สำรองที่นั่งได้น่ะค่ะ

ขอเชิญชมรายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "Classical In Touch"วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติสำรองที...
09/03/2016

ขอเชิญชม
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "Classical In Touch"
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ
สำรองที่นั่งได้ที่ 0 2224 1342

24/02/2016

ขอเชิญชม
โขน เรื่องรามเกียรติ์
ชุดองคตยศยง
วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
วันอาทิตย์ที ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๕,๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙
วันอาทิตย์ที่ ๖,๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๒,๙ เมษายน ๒๕๕๙
วันอาทิตย์ที่ ๓,๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันอาทิตย์ที่ ๑,๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ
สอบถามและสำรองที่นั่ง โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ (ในวันและเวลาราชการ)

23/02/2016

รายการศรีสุขนาฏกรรม วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ โดยมีรายการแสดง ดังนี้
1.ระบำอาเซียนจำเนียรมิตร
2. ละคร เรื่องมัทนะพาธา ตอน "ระติบันดาล"
3. การแสดง (แนวตลก) ชุด"เทวดาเบญจพรรณ"
สอบถามและสำรองที่นั่งได้ (วันและเวลาราชการ) โทร.0 2224 1342

18/01/2016

การแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 17.00 น.
1. การแสดง รำเทพชุมนุมอำนวยพร ต้อนรับปีใหม่ 2559
2. ละครเรื่อง "ศรีสองรัก" จากตำนานเจดีย์ศรีสองรัก จังหวัดเลย
3. ละครนอก เรื่องพระอภัยมณี ตอน "พระอภัยเรียนปี่"

สำรองที่นั่ง 02-2241342

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร's cover photo
08/01/2016

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร's cover photo

การแสดงโขน ชุด องคตยศยง รอบแรก 9 มกราคม นี้ (ตรงกับวันเด็ก)พาเด็ก ๆ มาชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมกันได้ค่ะรอบ 14.00 น. สำรองที...
08/01/2016

การแสดงโขน ชุด องคตยศยง
รอบแรก 9 มกราคม นี้ (ตรงกับวันเด็ก)
พาเด็ก ๆ มาชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมกันได้ค่ะ
รอบ 14.00 น. สำรองที่นั่ง 02-2241342

รายการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ ประจำปี 2559 สำรองที่นั่ง ได้ที่ 02-2241342
08/01/2016

รายการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ ประจำปี 2559
สำรองที่นั่ง ได้ที่ 02-2241342

05/11/2015
กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

การแสดงในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ขอบคุณ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร บันทึกการแสดงมาเพื่อเผยแพร่ให้เห็นความสวยงาม

https://www.facebook.com/prfinearts/videos/932696243464487/

การแสดงระบำโบราณคดี "ระบำศรีชัยสิงห์" จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน นำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

รายการ ศรีสุขนาฏกรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน มาแล้วค่ะ
05/11/2015

รายการ ศรีสุขนาฏกรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน มาแล้วค่ะ

รายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด ดนตรีไทยพรรณนา "ร้องบรรเลง คีตวรรณคดี คุณครูศรีนาฏ เสริมศิริ" สำรองที่นั่ง 02-2241342
05/11/2015

รายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด ดนตรีไทยพรรณนา "ร้องบรรเลง คีตวรรณคดี คุณครูศรีนาฏ เสริมศิริ" สำรองที่นั่ง 02-2241342

รายการ คอนเสิร์ตการกุศล "ใจประสานใจ" ครั้งที่ 7 บรรเลงโดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร พบกับนักร้องกิตติมศักดิ์  อ.ปานเทพ ...
05/11/2015

รายการ คอนเสิร์ตการกุศล "ใจประสานใจ" ครั้งที่ 7 บรรเลงโดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร พบกับนักร้องกิตติมศักดิ์ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คุณสุนทรี เตรยาภรณ์ ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี คุณรณชาติ บุตรแสนคม และศิลปินกรมศิลปากร นำโดย อ.ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ค่ะ

เพิ่มรอบการแสดง โขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด เอกกบินทร์นิลพัท สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ชม เชิญนะคะ ยังสามารถสำรองที่นั่งได้ ท...
05/11/2015

เพิ่มรอบการแสดง โขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด เอกกบินทร์นิลพัท สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ชม เชิญนะคะ ยังสามารถสำรองที่นั่งได้ ที่ โรงละครแห่งชาติ 02-2241342

พบกับรายการศิลปากรคอนเสิร์ต ประจำเดือนพฤศจิกายน "ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ" กันค่ะ สำรองที่นั่งกันได้ที่ 02-2241342
05/11/2015

พบกับรายการศิลปากรคอนเสิร์ต ประจำเดือนพฤศจิกายน "ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ" กันค่ะ สำรองที่นั่งกันได้ที่ 02-2241342

Photos from สำนักการสังคีต กรมศิลปากร's post
11/09/2015

Photos from สำนักการสังคีต กรมศิลปากร's post

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร's cover photo
11/08/2015

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร's cover photo

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
11/08/2015

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

รอบการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด เอกกบินทร์นิลพัท ค่ะ
11/08/2015

รอบการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด เอกกบินทร์นิลพัท ค่ะ

เชิญชม โครงการศิลปิน ศิลปะ ศิลปากร รายการแสดงและการบรรเลง จากศิลปินต้นแบบกรมศิลปากร ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 สำรองที่นั่...
11/08/2015

เชิญชม โครงการศิลปิน ศิลปะ ศิลปากร รายการแสดงและการบรรเลง จากศิลปินต้นแบบกรมศิลปากร ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 สำรองที่นั่งระหว่างวันที่ 17-25 สิงหาคม 2558 "ไม่เก็บค่าเข้าชมการแสดง" นะคะ

รายการศรีสุขนาฏกรรม ประจำเดือนสิงหาคม ออกมาแล้วค่ะ วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ โรงละครแห่งชาติ เชิญชมกันค่ะ
11/08/2015

รายการศรีสุขนาฏกรรม ประจำเดือนสิงหาคม ออกมาแล้วค่ะ วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ โรงละครแห่งชาติ เชิญชมกันค่ะ

"เพลงรัก เพื่อแม่" กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญรับฟัง คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ ค่ะ พบกับศิลปินรับเชิญมากมาย อาทิเช่น คุณปกรณ์...
11/08/2015

"เพลงรัก เพื่อแม่" กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญรับฟัง คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ ค่ะ พบกับศิลปินรับเชิญมากมาย อาทิเช่น คุณปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ คุณกัญจนปกรณ์ แสดงหาญ คุณดวงดาว เถาว์หิรัญ ณ โรงละครแห่งชาติ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ค่ะ

รายการดนตรีไทยไร้รสหรือ วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงละครแห่งชาติ ค่ะ
11/08/2015

รายการดนตรีไทยไร้รสหรือ วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงละครแห่งชาติ ค่ะ

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ฟังเพลง "ยิ่งกว่ารัก เพลงเพื่อแม่" กันนะคะ
11/08/2015

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ฟังเพลง "ยิ่งกว่ารัก เพลงเพื่อแม่" กันนะคะ

Timeline Photos
06/07/2015

Timeline Photos

ที่อยู่

เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
Bangkok
10200

สาย 80 ,123 ,124 ,64 ,30 ,9 ,32 ,33 ,524 ,507

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 221 6532

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักการสังคีต กรมศิลปากรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักการสังคีต กรมศิลปากร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียน Art&Design ที่ UK ค่าเรียนไม่ถึงล้านบาท มีครบทั้งตรี-โท-เอก-summer กับ Arts University Bournemouth เชิญพบเจ้าหน้าที่พร้อมเปิดรับสมัครเรียน วันพฤหัสที่ 4 กรกฎาคม 2562 16.00-18.00 น. #จ่ายค่าเรียนเต็มจำนวนลดให้อีก10% ดูรายละเอียดเต็มๆได้ที่ https://www.studyoverseas.co.th/study-inner/eng/487/eng.html Arts University Bournemouth (AUB) เป็นสถาบันชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่างๆ เช่น การออกแบบ สื่อมีเดีย มัณฑนศิลป์ แฟชั่นดีไซน์ สถาปัตยกรรม ศิลปะการแสดง ฯลฯ ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และ summer ตั้งอยู่ใน Bournemouth เมืองชายหาดที่สวยงาม ห่างจากกรุงลอนดอนเพียง 2 ชั่วโมง ถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมในปี 2015 ด้านการได้งานทำของนักศึกษาหลังเรียนจบ โดยนิตยสารเทเลกราฟ (Telegraph) มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดมากกว่า 3,000 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงด้านการเรียนที่เน้นรูปแบบของสหวิทยาการ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีในสถาบันของตนเองอีกด้วย #ค่าเรียนปี 2019-2020 (คิดตามเรท 1£ = ประมาณ 39 บาท เมื่อวันที่ 28/6/2019) ป.ตรี เรียน 3 ปี_£16,950 (ประมาณ 661,050 บาท) ป.โท เรียน 1 ปี_£16,950 (ประมาณ 661,050 บาท) ป.เอก เรียน 1 ปี_£19,930 (ประมาณ 777,270 บาท) ติดตามทุกช่องทางการติดต่อของเราได้ที่ www.facebook.com/socstaff (fanpage) www.facebook.com/socstaff1, www.facebook.com/socstaff2 (facebook ID) LINE ID: study.soc, [email protected]: @study.soc 02 2557592, 02 6556479, 02 2559950, 089-6820168, 081-3532864, 081-6449867, 081-6460769 [email protected], [email protected]
เสียดายที่ โรงละครแห่งชาติ ห้ามถ่ายวิดีโอ เลยไม่มีโอกาสช่วยเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมของสวยงามของไทยให้ประชาชนคนไทยที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปชม และผู้ชื่นชมเสพงานศิลปชาติต่าง ๆ ในโลกรู้
รู้สึกดี มีความสุขทุกครั้งเมื่อได้ชมการแสดง ขอบคุณผู้แสดงทุกและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมาณ ที่นี้ค่ะ
ได้มีโอกาสไปดูการแสดงโขนของเด็กพิเศษมาค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ(งานเพชรบุรีดีจัง)
ดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ 61 ครั้งที่ 3 ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ปัจจุบันยังมีการแสดงไหมครับ ขอให้ช่วยอัฟเดทด้วยครับ