Ministry of Tourism and Sports : กระทรวงการท่องเ

Ministry of Tourism and Sports : กระทรวงการท่องเ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก Ministry of Tourism and Sports : กระทรวงการท่องเ, หน่วยงานราชการ, 4 Ratchadamnoen nok Road, Watsomanas, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok.
(9)

เปิดเหมือนปกติ

17/06/2012
Founded on October 3, 2002

Founded on October 3, 2002

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 หมวด 5 ตามมาตรา 14 กำหนดให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา ด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ให้อำนาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีส่วนราชการตามมาตรา 15 ดังต่อไปนี้ (1) สำนักงานรัฐมนตรี (2) สำนักงานปลัดกระทรวง (3) สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (4) สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ส่วนที่ 4 มาตรา 22 ถึงมาตรา 26 ให้โอนทรัพย์สิน งบประมาณหนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนกรมพลศึกษา (ยกเว้นกองยุวกาชาดและกองการลูกเสือ) มาเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาตรา 27 ให้โอนงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ในสำนักงานพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ มาเป็นสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาตรา 28 ให้โอนอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการดำเนินงานเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐดังต่อไปนี้มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (1) การกีฬาแห่งประเทศไทย (2) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาตรา 29

นอกจากโอนอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้แจ้งชัดแจ้งชัดที่อื่นให้โอนอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี ในการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังต่อไปนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (1) พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 (2) พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535 (3) พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2544

ที่อยู่

4 Ratchadamnoen Nok Road, Watsomanas, Pom Prap Sattru Phai
Bangkok
10100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2283-1500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Ministry of Tourism and Sports : กระทรวงการท่องเผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

QUESTION! If MuayThai is ONE then there is a HERITAGE held by THAILAND! It is ONE?
Sawsadee Khrap! Do you know foreigners, who live, work and are retired in Thailand are being discriminated from visiting tourist attractions? Signs now appearing stating “No Foreigners Allowed”. While true we are foreigners, as we are not Thai, we are part of Thai society. We have jobs in Thailand, we have families in Thailand, and we have retired In Thailand, but there are tourist attractions, who still refuse us entry. We have lived in Thailand during this Covid crisis and have not left the country since the ban on international travel. No foreign tourist are currently being allowed into Thailand, so this ban effectively is target to non Thai nationals living in Thailand. How can we help restart the Thai economy and tourism if we are not allowed to visit tourist attraction with our families and loved ones? Respectfully, will you please look into this matter and take the appropriate action. Khob Khun Khrap!
To Ministry for Tourismus and Sport, Mr. Piphat Ratchakitprakarn! Dear Minister, a Important cause for Touristen n o t to visit Thailand is the corruption of Thai Immigration Employees pressing payments unlawful when returning after a Visarun to Cambodia via Aranyaprathet and Back to Thailand! I have a one year retirement Visa, 90 days with multiple Out+in. On Dec. 25, 2019 I must make a Visarun to extend the validity of my Visa until Match 22, 2020 and I am Berg sortiert about informations from Others Farangs that the Thai Immigration at the Border from Poipet Cambodia to Thailand requests Things I am financially Not able to Provide!!! What can I do If such requests Happen to me?!! Is'nt IT in your interest to Stop that! Kind regards, Werner Epple
Lol
อีกแล้ว...
Dear Minister of Tourism and Sports, My name is Lilly. I’m a 10 year old trying to make a difference in the world. Please help me. I have asked my mom to help me send this message to you. สวัสดีค่ะหนูชื่อลิลลี่ค่ะหนูเป็นเด็ก 10 ขวบและพยายามที่จะทำให้โลกดีขึ้น หนูไม่อยากให้มีพลาสติกอยู่ในโลกของเราไม่อยากให้มีขยะพลาสติกค่ะ ในงานวิ่งที่ผ่านมาที่ทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้สนับสนุน งานวิ่งเพื่อแม่ มีการใช้แก้วพลาสติกเป็นอย่างมาก ทางนายกบอกว่าอยากจะให้ประเทศไทยปลอดการใช้พลาสติกทางนายกบอกว่าต้องการที่จะลดละเลิกกับการใช้พลาสติก ไม่อยากให้มีขยะพลาสติกอีกต่อไปในประเทศไทย แต่งานวิ่งวันที่ 12 สิงหาที่ผ่านมามีขยะพลาสติกจากแก้วน้ำพลาสติกเป็นจำนวนมาก นักวิ่งใช้แก้วไม่กี่วินาทีแล้วก็ทิ้งลงพื้น ขอให้ทางกระทรวงได้เลิกใช้แก้วพลาสติกด้วยค่ะ หนูได้คุยกับท่านสุรศักดิ์ ทางกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ท่านบอกว่าจะไม่มีการใช้ถุงพลาสติกและแก้วพลาสติกอีกแล้วในหน่วยราชการ และหน่วยต่างๆที่ราชการสนับสนุน หนูอยากจะขอคุยกับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาค่ะ หนูขอเวลาแค่ 15 นาทีเท่านั้นเอง หนูอยากจะบอกว่าให้ลดละเลิกการใช้พลาสติกค่ะเพราะว่ามันไม่ดีมันเป็นขยะ เราไม่สามารถ recycle หรือเอาไปย่อยสลายได้ทั้งหมด พลาสติกในประเทศไทยไม่ใช่ biodegradable. ข้างล่างนี้เป็นรูปของหนูและทางท่านสุรศักดิ์ที่มาร่วมงานกันเดือนที่แล้วให้เลิกใช้ถุงพลาสติกในซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะ หนูอยากให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาช่วยหนูโดยการที่บอกให้ลดละเลิกใช้พลาสติกที่ใช้ได้ข้างเดียว จะได้ไม่มีขยะพลาสติกพวกนี้ในโลกของเราค่ะ หนูมีรูปอื่นอื่นด้วยที่ทางรัฐบาลช่วยหนูแล้วบอกว่าไม่มีการใช้ถุงพลาสติกในโรงพยาบาลของรัฐบาลด้วยค่ะ
I SAW AN ARTICLE IN THE BANGKOK POST ABOUT SHARING THE WEALTH IN LESS TRAVELED ARES IN THAILAND. IS CHAING RAI PROVINCE ONE OF THE LESS TRAVELED SPOTS? IF SO HOW DO I APPLY? cheryl and kim van duzer
Create: By Shadow Man Group
อยากให้เข้าไปดูในเรื่องนี้ด้วย