กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมค

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมค กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค

เปิดเหมือนปกติ

12/01/2022
12/01/2022
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดประชุมพิจารณาตัวชี้วัด (ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ....
06/01/2022

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดประชุมพิจารณาตัวชี้วัด (ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมควบคุมโรค ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2 อาคาร 4 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค และระบบ WebEx Meeting วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณา (ร่าง) ผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริการกรม ผลผลิต กิจกรรมหลัก และตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มติให้หน่วยงานปรับแก้รายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อเสนอในที่ประชุม ส่งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 เพื่อรวบรวมและนำเข้าในระบบ E-budgeting ต่อไป

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดประชุมพิจารณาตัวชี้วัด (ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมควบคุมโรค ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2 อาคาร 4 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค และระบบ WebEx Meeting วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณา (ร่าง) ผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริการกรม ผลผลิต กิจกรรมหลัก และตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มติให้หน่วยงานปรับแก้รายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อเสนอในที่ประชุม ส่งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 เพื่อรวบรวมและนำเข้าในระบบ E-budgeting ต่อไป

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรม “สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็...
04/01/2022

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรม “สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีพุทธศักราช 2565” โดยผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมกับบุคลากร สักการะศาลพระพรหมหน้าตึกกรมควบคุมโรค และไหว้พระที่ห้องพระ กรมควบคุมโรค อาคาร 1 ชั้น 4 ตึกกรมควบคุมโรค เพื่อเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีพุทธศักราช 2565
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการ DMHTT เพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีการรายงานผลการคัดกรอง ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรม “สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีพุทธศักราช 2565” โดยผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมกับบุคลากร สักการะศาลพระพรหมหน้าตึกกรมควบคุมโรค และไหว้พระที่ห้องพระ กรมควบคุมโรค อาคาร 1 ชั้น 4 ตึกกรมควบคุมโรค เพื่อเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีพุทธศักราช 2565
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการ DMHTT เพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีการรายงานผลการคัดกรอง ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

31/12/2021
27 ธันวาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้จัดกิจกรรม “ส่งความสุข ส่งท้ายปี 2564” โดยกิจกรรมประกอบด้วย  1) การร่วมกันเขียน...
30/12/2021

27 ธันวาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้จัดกิจกรรม “ส่งความสุข ส่งท้ายปี 2564” โดยกิจกรรมประกอบด้วย
1) การร่วมกันเขียนคำอวยพร เพื่อส่งต่อความปรารถนาดีในช่วงปีใหม่บริเวณบอร์ดด้านหน้ากองยุทธศาสตร์และแผนงาน
2) กิจกรรมแลกของขวัญ และการลุ้นรางวัลพิเศษจากผู้ใหญ่ใจดีเพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร โดยผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวอวยพรปีใหม่แก่บุคลากรทุกคน ร่วมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ทั้งนี้ บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ภายใต้มาตรการ DMHTT เพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมส่งความสุขส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เปลี่ยนของขวัญเป็น "คำอวยพร" #happynewyear2022 #องค์กรค...
29/12/2021

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมส่งความสุขส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

เปลี่ยนของขวัญเป็น "คำอวยพร"

#happynewyear2022
#องค์กรคุณธรรม
#องค์กรแห่งความสุข

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมส่งความสุขส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

เปลี่ยนของขวัญเป็น "คำอวยพร"

#happynewyear2022
#องค์กรคุณธรรม
#องค์กรแห่งความสุข

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค ได้มีการจัดประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ครั้งที่ 1 ประจำ...
28/12/2021

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค ได้มีการจัดประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 4 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายพรพิทักษ์ พันธ์หล้า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และบุคลากรทุกท่าน

ที่ประชุมได้มีการถ่ายทอดข้อสั่งการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ แนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน การติดตามผลการดำเนินงานภายในไตรมาสที่ 1 รวมทั้งแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2

ทั้งนี้ผู้อำนวยการได้เน้นย้ำถึงความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 ในช่วงของการเดินทางกลับภูมิลำเนา และมาตรการในการกลับเข้าที่ทำงาน โดยขอให้บุคลากรที่เดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว ตรวจ ATK ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนา และตรวจก่อนกลับมาทำงาน เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค ได้มีการจัดประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 4 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายพรพิทักษ์ พันธ์หล้า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และบุคลากรทุกท่าน

ที่ประชุมได้มีการถ่ายทอดข้อสั่งการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ แนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน การติดตามผลการดำเนินงานภายในไตรมาสที่ 1 รวมทั้งแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2

ทั้งนี้ผู้อำนวยการได้เน้นย้ำถึงความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 ในช่วงของการเดินทางกลับภูมิลำเนา และมาตรการในการกลับเข้าที่ทำงาน โดยขอให้บุคลากรที่เดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว ตรวจ ATK ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนา และตรวจก่อนกลับมาทำงาน เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร จัดกิจกรรม 30 นาที กับ ผอ.กยผ.คร. ณ ห้องป...
28/12/2021

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร จัดกิจกรรม 30 นาที กับ ผอ.กยผ.คร. ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2 อาคาร 4 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค และระบบประชุมออนไลน์ WebEx มีนายพรพิทักษ์ พันธ์หล้า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงานทุกคน

โดยกิจกรรมครั้งนี้ ผอ.กยผ.คร. ได้เน้นย้ำเรื่อง Data Driven Organization เพื่อขับเคลื่อนให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นเสนาธิการของกรมควบคุมโรค และได้แสดงความยินดีกับ “น้องดา” นางสาวดาริกา มุสิกุล ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนานักบริหารงานระดับกลาง กรมควบคุมโรค (Middle level administrators in Disease Control : MDC) รุ่นที่ 6 ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร จัดกิจกรรม 30 นาที กับ ผอ.กยผ.คร. ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2 อาคาร 4 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค และระบบประชุมออนไลน์ WebEx มีนายพรพิทักษ์ พันธ์หล้า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงานทุกคน

โดยกิจกรรมครั้งนี้ ผอ.กยผ.คร. ได้เน้นย้ำเรื่อง Data Driven Organization เพื่อขับเคลื่อนให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นเสนาธิการของกรมควบคุมโรค และได้แสดงความยินดีกับ “น้องดา” นางสาวดาริกา มุสิกุล ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนานักบริหารงานระดับกลาง กรมควบคุมโรค (Middle level administrators in Disease Control : MDC) รุ่นที่ 6 ปีงบประมาณ 2564

กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้จัดกิจกรรม "มหกรรมความสุข กยผ.คร." ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธ.ค. 64 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายม...
27/12/2021

กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้จัดกิจกรรม "มหกรรมความสุข กยผ.คร." ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธ.ค. 64 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 ในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โดยกิจกรรมประกอบด้วย

1) ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงความเป็นมา และกติกาการร่วมกิจกรรม ในวันที่ 21 ธ.ค. 64 เวลา 14.30 น. ทาง WebEx Meeting

2) ร่วมตอบแบบประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) ผ่านทาง https://happy.moph.go.th/ ระหว่างวันที่ 22-24 ธ.ค. 64 โดยบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงานร่วมตอบแบบประเมินฯ รวมทั้งสิ้น 49 คน คิดเป็นร้อยละ 81.7

และ 3) ผู้ตอบแบบประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) สามารถร่วมลุ้นรับรางวัลพิเศษ ในวันที่ 27 ธ.ค. 64 จำนวน 10 รางวัล

กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้จัดกิจกรรม "มหกรรมความสุข กยผ.คร." ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธ.ค. 64 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 ในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โดยกิจกรรมประกอบด้วย

1) ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงความเป็นมา และกติกาการร่วมกิจกรรม ในวันที่ 21 ธ.ค. 64 เวลา 14.30 น. ทาง WebEx Meeting

2) ร่วมตอบแบบประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) ผ่านทาง https://happy.moph.go.th/ ระหว่างวันที่ 22-24 ธ.ค. 64 โดยบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงานร่วมตอบแบบประเมินฯ รวมทั้งสิ้น 49 คน คิดเป็นร้อยละ 81.7

และ 3) ผู้ตอบแบบประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) สามารถร่วมลุ้นรับรางวัลพิเศษ ในวันที่ 27 ธ.ค. 64 จำนวน 10 รางวัล

วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเร...
16/12/2021

วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0” ผ่านระบบ E-learning ของกรมควบคุมโรค โดยมีทีมพี่ (ไม่) เลี้ยง คอยให้คำแนะนำ กำกับ ติดตามการเข้าเรียนของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ตลอด 3 วัน รวมทั้งสิ้น 38 คน

วันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรร...
07/12/2021

วันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและปรับภาพลักษณ์องค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ เดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายพรพิทักษ์ พันธ์หล้า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงานทุกคน เข้าร่วมการประชุม

โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงานมีส่วนร่วมในการนำเสนอภาพอนาคตเพื่อนำไปสู่การจัดทำวิสัยทัศน์ และร่วมกำหนดทิศทางกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปี 2565-2570 รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับบทบาทองค์กร ในการเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ นายภัทรพล มณีอ่อน (หมอล๊อต) นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบูรณาการแผนภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย (One Health)”

วันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและปรับภาพลักษณ์องค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ เดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายพรพิทักษ์ พันธ์หล้า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงานทุกคน เข้าร่วมการประชุม

โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงานมีส่วนร่วมในการนำเสนอภาพอนาคตเพื่อนำไปสู่การจัดทำวิสัยทัศน์ และร่วมกำหนดทิศทางกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปี 2565-2570 รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับบทบาทองค์กร ในการเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ นายภัทรพล มณีอ่อน (หมอล๊อต) นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบูรณาการแผนภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย (One Health)”

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัต...
02/12/2021

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2 อาคาร 4 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค และระบบประชุมออนไลน์ WebEx มีนายพรพิทักษ์ พันธ์หล้า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงานทุกคน
โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน และถ่ายทอดตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่กลุ่มงาน

26/11/2021
26/11/2021
วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้มีการจัดกิจกรรมถ่ายภา...
20/11/2021

วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้มีการจัดกิจกรรมถ่ายภาพบุคลากร ภายใต้แคมเปญ SPD Rebranding เพื่อจัดทำแผนผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 4 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค ซึ่งมีนายพรพิทักษ์ พันธ์หล้า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รวมไปถึงบุคลากรทุกท่านร่วมถ่ายภาพกันโดยพร้อมเพรียง บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19

วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้มีการจัดกิจกรรมถ่ายภาพบุคลากร ภายใต้แคมเปญ SPD Rebranding เพื่อจัดทำแผนผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 4 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค ซึ่งมีนายพรพิทักษ์ พันธ์หล้า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รวมไปถึงบุคลากรทุกท่านร่วมถ่ายภาพกันโดยพร้อมเพรียง บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หล้า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานเปิดพ...
20/11/2021

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หล้า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานเปิดพิธีร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงานพร้อมด้วยบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2 ชั้น 3 อาคาร 4 กรมควบคุมโรค และระบบประชุมออนไลน์ เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หล้า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานเปิดพิธีร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงานพร้อมด้วยบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2 ชั้น 3 อาคาร 4 กรมควบคุมโรค และระบบประชุมออนไลน์ เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้...
19/11/2021

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้าน
การทุจริตและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 กรมควบคุมโรค โดยความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค โดยกอ...
12/11/2021

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 กรมควบคุมโรค โดยความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ได้ร่วมกันจัดประชุม “การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศและรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ภาคกลาง” ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม และนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายด้านสาธารณสุขเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมในรูปแบบ Onsite และ Online มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมประมาณ 600 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและคณะทำงาน ศปก.ศบค. ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานระดับพื้นที่ 25 จังหวัด ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ประกอบด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคีเครือข่าย และผู้แทนภาคเอกชนสนใจเข้าร่วมประชุม รูปแบบการประชุม ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การอภิปรายในระดับนโยบาย และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ และการประชุมกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาแผนปฏิบัติการฯ ของแต่ละจังหวัดให้สมบูรณ์ เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่

ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุุมทุกท่าน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการประชุมฯ ตามลิงค์ที่ส่งมานี้ให้กับทีมผู้จัดด้วยนะคะ
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดประชุมครั้งต่อไปค่ะ https://bit.ly/3kjtnxm

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 กรมควบคุมโรค โดยความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ได้ร่วมกันจัดประชุม “การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศและรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ภาคกลาง” ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม และนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายด้านสาธารณสุขเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมในรูปแบบ Onsite และ Online มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมประมาณ 600 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและคณะทำงาน ศปก.ศบค. ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานระดับพื้นที่ 25 จังหวัด ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ประกอบด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคีเครือข่าย และผู้แทนภาคเอกชนสนใจเข้าร่วมประชุม รูปแบบการประชุม ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การอภิปรายในระดับนโยบาย และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ และการประชุมกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาแผนปฏิบัติการฯ ของแต่ละจังหวัดให้สมบูรณ์ เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่

ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุุมทุกท่าน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการประชุมฯ ตามลิงค์ที่ส่งมานี้ให้กับทีมผู้จัดด้วยนะคะ
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดประชุมครั้งต่อไปค่ะ https://bit.ly/3kjtnxm

01/11/2021
23/04/2021

[Facebook Live] แถลงข่าวแนวทางการรับมืออาการไม่พึงประสงค์ทางระบบประสาท ภายหลังการได้รับวัคซีนโควิด 19
ประจำวันที่ 23 เมษายน 2564
เวลา 12.30 น.
#โรคไวรัสโควิด19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
#กระทรวงสาธารณสุข
#โควิดเราต้องรอด

Photos from กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข's post
13/04/2021

Photos from กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข's post

31/01/2021

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
วันที่ 31 มกราคม 2564
ณ กระทรวงสาธารณสุข
#โรคไวรัสโควิด19
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่

88/21 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
Bangkok
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025903085

เว็บไซต์

https://ddc.moph.go.th/dsp/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ และบอกต่อ... ให้กับ..ผู้ขับรถแท็กซี่ เชิญเข้าร่วมโครงการ “รณรงค์ตรวจสุขภาพและประเมินสมรรถนะผู้ขับขี่แท็กซี่ทั้งในและนอกหน่วยบริการ ปี 2563” **ฟรี!!! (ตามจำนวนที่กำหนด) ***ตรวจสุขภาพ แท็กซี่ ท่องเที่ยวมั่นใจ ปลอดภัย ปลอดโรค >>> สามารถตรวจสอบวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดได้ที่ด้านล่าง