Techno M-Society ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
18/06/2020

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

big data (ข้อมูลมหัต)

เซตข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนมาก ประกอบด้วยลักษณะอย่างน้อย 3 ประการ คือ
1. มีปริมาตร (volume) มาก
2. มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง (velocity)
3. มีความหลากหลายในโครงสร้างข้อมูล (variety)

นอกจากนี้ อาจมีองค์ประกอบอื่นเพิ่มเติม เช่น มีความแปรผันสูงและมีความซับซ้อนมาก เนื่องจากอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่มีโครงสร้างที่แน่นอน เช่น เมทริกซ์ข้อมูล หรือไม่มีโครงสร้าง เช่น ข้อความ อีเมล วีดิทัศน์ หรือรวบรวมมาจากหลายแหล่ง

DGA Thailand
18/06/2020

DGA Thailand

วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย 😷 เป็นคนไทยเดินทางมาจากต่างประเทศ ไม่มีอาการป่วย แยกอยู่ในสถานที่รัฐกักกันแล้ว มีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 1 ราย และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม 👍

🎙 รายงาน Update ยอดผู้ติดเชื้อ ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ เวลา 11.32 น.

🙋‍♂🙋‍♀ สามารถแอดไลน์ @dgachatbot หรือคลิก 📲 http://line.me/ti/p/@dgachatbot เพิ่มเป็นเพื่อนเพื่อติดตามอัปเดตสถานการณ์ COVID-19 ได้ทุกวัน

#dgachatbot #COVID19 #ไทยรู้สู้โควิด #สพร #DGA

DGA Thailand
16/06/2020

DGA Thailand

ความฉลาดทางดิจิทัล 💡 DQ (Digital Intelligence) ที่คนรุ่นใหม่ต้องมี 🤓 อยากรู้ว่ามีครบหรือยัง 🏃‍♀ ต้องรีบคลิก

⬇ ดาวน์โหลดหนังสือความฉลาดทางดิจิทัลไปเก็บไว้อ่านคลิก 👍http://cclickthailand.com/wp-content/uploads/2020/04/dq_FINAL.pdf

🙋‍♂ หรือโหลด DQ Global Standards Report 2019 อ่านเพิ่มเติมคลิก 👍https://www.dqinstitute.org/wp-content/uploads/2019/11/DQGlobalStandardsReport2019.pdf

#DQ #DigitalIntelligence #ความฉลาดทางดิจิทัล #สสย #สสส #สพร #DGA

DGA Thailand
15/06/2020

DGA Thailand

อยากรู้ 🙋‍♀ ทำไม❓ ต้อง 'ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ' คลิกที่นี่มีคำตอบ 💁‍♀

หรือ ⬇ ดาวน์โหลด PDF 👉ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐคลิก 💁‍♂ https://www.dga.or.th/th/profile/2161/

#ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ #DataGovernanceforGovernment #สพร #DGA

DGA Thailand
15/06/2020

DGA Thailand

ยกเลิกเคอร์ฟิว 15 มิ.ย.วันนี้ วันแรก 👨‍👩‍👧‍👦 มาดูกันว่าปลดล็อกอะไรบ้าง 👇

#ยังคงพรกฉุกเฉินไว้ #ผ่อนคลายแต่ท่องไว้การ์ดอย่าตก

DGA Thailand
14/06/2020

DGA Thailand

วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย 😷 เป็นคนไทยเดินทางมาจากต่างประเทศ ไม่มีอาการป่วย แยกอยู่ในสถานที่รัฐกักกันแล้ว และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม 👍

🎙 รายงาน Update ยอดผู้ติดเชื้อ ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ เวลา 12.00 น.

🙋‍♂🙋‍♀ สามารถแอดไลน์ @dgachatbot หรือคลิก 📲 http://line.me/ti/p/@dgachatbot เพิ่มเป็นเพื่อนเพื่อติดตามอัปเดตสถานการณ์ COVID-19 ได้ทุกวัน

#dgachatbot #COVID19 #ไทยรู้สู้โควิด #สพร #DGA

ด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศ...
12/06/2020

ด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ และขอความร่วมมือกรอกข้อมูลตามแบบสำรวจฯ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวิเคราะห์วิถีการเปลี่ยนแปลงการใช้และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยตอบแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์ สพธอ.
คลิก https:www.etda.or.th/iub หรือ www.facebook.com/ETDA.Thailand ขอบคุณคะ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอส่งเอกสารความรู้ด้านเทคโนโลยี (IT-knowledge) ประจำปีงบประมาณ 2563เดือนมิถุนายน 2563...
11/06/2020

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอส่งเอกสารความรู้ด้านเทคโนโลยี (IT-knowledge) ประจำปีงบประมาณ 2563
เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
(hand pointing right) เรื่องที่ 1 *"ชีวิตง่ายๆ ด้วยบริการออนไลน์ภาครัฐ Government e-Service"*
(hand pointing right) เรื่องที่ 2 *"รวมแอปภาครัฐที่ควรมีติดมือถือไว้สู้ COVID-19"*
โดยสามารถเข้าชมได้ที่ https://tsd.m-society.go.th
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

(office) *กทส.*

09/06/2020
SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไขข้อสงสัย ตอบทุกคำถาม ใครจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางของสังคม ได้รับผลกระทบอย่างไรจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และรัฐบาลต้องช่วยเหลืออย่างไรถึงจะแก้ไขความลำบากได้...

ที่มา : ช่องข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง SpringNews

#ข่าวพม

DGA Thailand
02/06/2020

DGA Thailand

ขอเชิญชม 📹 วีดิโอย้อนหลัง 🙋‍♀🙋‍♂ หัวข้อ “การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness)” ได้ที่ 👨‍💼 https://bit.ly/36MDEtK

👨‍💻 หรือที่ Youtube: DGA Thailand คลิก https://bit.ly/3gCNDGG

⬇ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ 👉👉 https://www.dga.or.th/th/contentlist/931/14190/

#รัฐบาลดิจิทัล #ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ #สพร #DGA #TDGA

หนังสือการ์ตูน “KnowCovid รู้ทันโควิด” โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์การอนามัยโลก ...
28/05/2020

หนังสือการ์ตูน “KnowCovid รู้ทันโควิด” โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กลุ่ม KnowCovid และกลุ่มบริษัทบันลือกรุ๊ป ในนามหนังสือการ์ตูนไทย “ขายหัวเราะ”
http://ebooks.m-society.go.th/ebooks/detail/466

👩‍💻 OCSC Learning Space 👨‍💻 ระบบสนับสนุนการเรียนรู้แห่งใหม่ของข้าราชการ👉 สามารถเรียนฟรี‼️ได้ที่ : https://learn.ocsc.go....
18/05/2020

👩‍💻 OCSC Learning Space 👨‍💻 ระบบสนับสนุนการเรียนรู้แห่งใหม่ของข้าราชการ

👉 สามารถเรียนฟรี‼️ได้ที่ : https://learn.ocsc.go.th

#ศทส #ICTC #IT_Knowledge

การส่ง e-Mail ผ่านบัญชีผู้ใช้งานแบบกลุ่ม ของหน่วยงานในสังกัด สป.พม.📨#ศทส #ICTC #IT_Knowledge
18/05/2020

การส่ง e-Mail ผ่านบัญชีผู้ใช้งานแบบกลุ่ม ของหน่วยงานในสังกัด สป.พม.📨

#ศทส #ICTC #IT_Knowledge

DGA Chatbot บริการใหม่‼️ ให้คนไทย สู้ภัย COVID-19#ศทส #ICTC #IT_Knowledge #COVID19
16/04/2020

DGA Chatbot บริการใหม่‼️ ให้คนไทย สู้ภัย COVID-19

#ศทส #ICTC #IT_Knowledge #COVID19

📑 คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน ดาวน์โหลดฟรี📥 รู้ทันภัยไซเบอร์#ศทส #ICTC #IT_Knowledge
16/04/2020

📑 คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน ดาวน์โหลดฟรี📥 รู้ทันภัยไซเบอร์
#ศทส #ICTC #IT_Knowledge

👉แนะนำช่องทางการสื่อสาร 'Work From Home'📯การประชุมออนไลน์ Work From Home ลดความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19👉สามารถดูได้ที่ เว...
07/04/2020

👉แนะนำช่องทางการสื่อสาร 'Work From Home'
📯การประชุมออนไลน์ Work From Home ลดความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

👉สามารถดูได้ที่ เว็บไซต์: tsd.m-society.go.th
กลุ่มการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ต่อฉบับที่ 3)

👉แนะนำช่องทางการสื่อสาร 'Work From Home'📯การประชุมออนไลน์ Work From Home ลดความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19👉สามารถดูได้ที่ เว...
03/04/2020

👉แนะนำช่องทางการสื่อสาร 'Work From Home'
📯การประชุมออนไลน์ Work From Home ลดความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

👉สามารถดูได้ที่ เว็บไซต์: tsd.m-society.go.th
กลุ่มการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ต่อฉบับที่ 2)

👉แนะนำช่องทางการสื่อสาร 'Work From Home'📯การประชุมออนไลน์ Work From Home ลดความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19👉สามารถดูได้ที่ เว...
03/04/2020

👉แนะนำช่องทางการสื่อสาร 'Work From Home'
📯การประชุมออนไลน์ Work From Home ลดความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

👉สามารถดูได้ที่ เว็บไซต์: tsd.m-society.go.th
กลุ่มการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับที่ 1)

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ประชุ...
26/03/2020

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ประชุมหารือแนวทางการจัดทำห้องปฏิบัติการระบบแม่ข่ายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับอาคารใหม่กระทรวงฯ โดยมี ผู้แทนหน่วยงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สป. ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ศทส.สป.พม. สนับสนุนทางเทคนิคในการประชุม คณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุมชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ...
24/03/2020

ศทส.สป.พม. สนับสนุนทางเทคนิคในการประชุม คณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมการประชุมกับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ขอบคุณภาพข่าวบางส่วนจากกลุ่มประชาสัมพันธ์ สป.พม.

คำศัพท์ ยุคดิจิทัล📑#ศทส #ICTC #IT_Knowledge👉 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่https://www.dga.or.th/th/content/920/13995/
23/03/2020

คำศัพท์ ยุคดิจิทัล📑
#ศทส #ICTC #IT_Knowledge

👉 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.dga.or.th/th/content/920/13995/

👉ทำความสะอาดมือถือ📱ลดเชื้อโรคร้าย    #ศทส #ICTC #IT_Knowledge
23/03/2020

👉ทำความสะอาดมือถือ📱ลดเชื้อโรคร้าย
#ศทส #ICTC #IT_Knowledge

วันที่ 10 มีนาคม 2563 ประชุมสรุป (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นาง...
10/03/2020

วันที่ 10 มีนาคม 2563 ประชุมสรุป (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นางสาวทัศนีย์ สุชีวกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุม สป. ชั้น 7 อาคารซี.พี. ทาวเวอร์

🎉7 ประโยชน์ ที่ประชาชน👨‍👨‍👧‍👦จะได้รับจาก พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562#ศทส #ICTC #IT_...
12/02/2020

🎉7 ประโยชน์ ที่ประชาชน👨‍👨‍👧‍👦จะได้รับจาก พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562
#ศทส #ICTC #IT_Knowledge

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dga.or.th/th/articles/13349/

⚖️ สาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รู้ไว้ก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับ 🔔 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นี้#ศทส #IC...
12/02/2020

⚖️ สาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รู้ไว้ก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับ 🔔 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นี้
#ศทส #ICTC #IT_Knowledge

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.prachachat.net/ict/news-338944

4 หัวใจสำคัญ 🚀 เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Organization)#ศทส #ICTC #IT_Knowledgeอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที...
22/01/2020

4 หัวใจสำคัญ 🚀 เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Organization)
#ศทส #ICTC #IT_Knowledge

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://oknation.nationtv.tv/blog/uptraining/2017/08/22/entry-1

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีระดับสูง (CIO)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้...
08/01/2020

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีระดับสูง (CIO) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 1/2563 โดยรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ) เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สป.1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กทม.

(ต่อ)วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กระทรวงการพัฒนาส...
25/12/2019

(ต่อ)วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 2/2562 โดยรองปลัดกระทรวงฯ (นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ) มอบหมายให้นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ พญาไท กรุงเทพฯ
Cr. Www.dcy.go.th

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กระทรวงการพัฒนาสังคมแ...
25/12/2019

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 2/2562 โดยรองปลัดกระทรวงฯ (นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ) มอบหมายให้นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ พญาไท กรุงเทพฯ

Techno M-Society's cover photo
19/12/2019

Techno M-Society's cover photo

วันที่ 17-20 ธันวาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ส่งเสริมกระบวนงานและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิว...
19/12/2019

วันที่ 17-20 ธันวาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ส่งเสริมกระบวนงานและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สนง.พมจ.76 จว. และศทส."
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม.
💢วันที่ 17 ธันวาคม 2562
👉มอบนโยบายและบรรยายกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล
👉กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ lce Breaking เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
💢วันที่ 18 ธันวาคม 2562
👉ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี 2563
👉แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
👉การวิเคราะห์ภาระงานและขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 76 จังหวัด
💢วันที่ 19 ธันวาคม 2562
👉workshop กิจกรรมกลุ่มย่อยการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
💢วันที่ 20 ธันวาคม 2562
👉เวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
👉สรุปการผลประชุม/ตอบข้อซักถาม

วันที่ 17-20 ธันวาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ส่งเสริมกระบวนงานและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สนง.พมจ.76 จว. และศทส."
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม.
💢วันที่ 17 ธันวาคม 2562
👉มอบนโยบายและบรรยายกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล
👉กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ lce Breaking เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
💢วันที่ 18 ธันวาคม 2562
👉ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี 2563
👉แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
👉การวิเคราะห์ภาระงานและขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 76 จังหวัด
💢วันที่ 19 ธันวาคม 2562
👉workshop กิจกรรมกลุ่มย่อยการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
💢วันที่ 20 ธันวาคม 2562
👉เวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
👉สรุปการผลประชุม/ตอบข้อซักถาม

เป้าหมาย🎯สำคัญการปรับเปลี่ยนภาครัฐ สู่รัฐบาลดิจิทัล 🚀 ภายใน 3 ปี#ศทส #ICTC #IT_Knowledge
13/12/2019

เป้าหมาย🎯สำคัญการปรับเปลี่ยนภาครัฐ สู่รัฐบาลดิจิทัล 🚀 ภายใน 3 ปี

#ศทส #ICTC #IT_Knowledge

4 แนวทางขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล "สู่ความสำเร็จ" 🏆#ศทส #ICTC #IT_Knowledge
13/12/2019

4 แนวทางขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล "สู่ความสำเร็จ" 🏆

#ศทส #ICTC #IT_Knowledge

ที่อยู่

Bangkok
10100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Techno M-Societyผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด