จราจรทางพิเศษสายศรีรัช-วงแห

จราจรทางพิเศษสายศรีรัช-วงแห การปฏิบัติหน้าที่ของจราจรทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เปิดเหมือนปกติ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
18/01/2021

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

💥 กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้ Easy Pass กรุณาเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารหรือผ่านบัญชีโดยตรง หลีกเลี่ยงการเติมเงินที่ด่านฯ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 😷😷

💁 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือผู้ใช้บัตร Easy Pass กรุณาเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร หรือผ่านแอปพลิเคชันอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อทำธุรกรรมโดยตรงที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่หรือได้รับเชื้อ รวมถึงจะเป็นการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธนบัตรอันอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อ COVID-19 ได้

💁 ทั้งนี้ ผู้ใช้บัตร Easy Pass ยังสามารถเติมเงินในบัตรผ่านทางแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้อีก อาทิ TrueMoney Wallet, mPAY Wallet, My AIS App, Rabbit Line Pay, Airpay ฯลฯ โดยสามารถดูรายละเอียดช่องทางการเติมเงินได้ที่ www.thaieasypass.com หรือโทร 1543 (EXAT Call Center) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 💥

📢 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

www.exat.co.th #ทางด่วน #EXAT

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
07/01/2021

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

📝 🚩 ประกาศ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 🚩📝

🎯 📝 🎯 📝🎯

👉 เนื่องจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พบว่าหัวหน้าพนักงานเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษด่านฯ เทพารักษ์ 4 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)ได้ติดเชื้อ COVID-19 และจากการตรวจสอบพบว่า พนักงานคนดังกล่าว “มิได้” ลงตู้ และ "มิได้" สัมผัสติดต่อกับลูกค้าผู้ใช้ทางพิเศษแต่อย่างใด (รายละเอียดตามประกาศ)

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดภายใต้การแนะนำของกรมควบคุมโรค กทพ. จึงได้ดำเนินการปิดด่านและทางขึ้น-ลง เทพารักษ์ 4 เป็นเวลา 2 วัน (6-7 ม.ค. 64) และจะเปิดให้บริการได้ตามปกติอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 8 ม.ค. 64

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษที่ต้องการใช้ทางลงเทพารักษ์ 4 (บางพลี) ให้ใช้ทางลงเทพารักษ์ 2 (สำโรง) แทนได้ ส่วนผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ต้องการจะขึ้นด่านฯ เทพารักษ์ 4 ให้ไปใช้ทางขึ้นที่บริเวณด่านฯ เทพารักษ์ 1 แทน

กทพ. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

📢 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

01/01/2021

สวัสดีปีใหม่ครับ
❤️ขอบคุณสำหรับกำลังใจจากผู้ใช้ทางทุกท่านตลอดปีที่ผ่านมานะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง
🚗เดินทางปลอดภัย ห่างไกล 🚙COVID-19 นะครับ 😷

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
25/12/2020

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

🚩🆓🆓กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษ 5 สายทาง เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564🆓🆓🚩

💥 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ใช้ทางพิเศษตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 5 สายทาง ประกอบด้วย
🎯ทางพิเศษบูรพาวิถีหรือทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี
🎯 ทางพิเศษกาญจนาภิเษกหรือทางด่วนสายบางพลี-สุขสวัสดิ์
👉ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 รวมทั้งสิ้น 6 วัน

💥รวมถึงร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ยกเว้นค่าผ่านทางของ
🎯ทางพิเศษเฉลิมมหานคร หรือทางด่วนขั้นที่ 1
🎯 ทางพิเศษศรีรัชหรือทางด่วนขั้นที่ 2
🎯ทางพิเศษอุดรรัถยา หรือทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด
👉ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 1 มกราคม 2564 จำนวน 2 วัน

💁 นอกจากนี้ กทพ. ยังได้จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน โดยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริการประชาชนที่ใช้ทางพิเศษเดินทางเข้า-ออก กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 บริเวณ ประกอบด้วย ด่านฯ บางแก้ว 1 ด่านฯ ฉิมพลี ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2564 และที่ด่านฯ ดาวคะนอง ด่านฯ จตุโชติ และด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2564 อีกด้วย

💁 ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ กทพ. ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมนำความสุขทุกเส้นทางที่สอดคล้องกับกิจกรรมรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ” ของกระทรวงคมนาคม จะมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมเพื่อ ความสะดวก ปลอดภัยของผู้ใช้ทางพิเศษมาให้บริการในอนาคต อาทิ
👉 ระบบป้ายแจ้งเตือนความเร็วโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Your Speed Sign) การจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบจราจรอัจฉริยะ การพัฒนาปรับปรุงแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
👉 การเปิดใช้บริการระบบ E-Tax Invoice/E-Receipt
👉 ระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System)
👉 ระบบแจ้งเตือนรถจอดและแจ้งเหตุผิดปกติบนทางพิเศษ (Video Content Analysis) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการระบบด่านเก็บเงินไร้ไม้กั้น (Multi-lane Free Flow) หรือระบบ M-Flow ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่ง กทพ. จะเริ่มดำเนินการต่อจากกรมทางหลวงภายใต้รูปแบบและมาตรการเดียวกัน ซึ่งในส่วนของ กทพ. จะเริ่มให้บริการที่ด่านฯ จตุโชติ ด่านฯ สุขาภิบาล 5-1 และที่ ด่านฯ รามอินทรา ได้ในราวเดือนกรกฎาคม 2564

💁 อย่างไรก็ตาม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 กทพ. จะยังคงรักษามาตรฐานการคัดกรองหรือเข้มงวดในเรื่องความสะอาดบริเวณอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกด่านทุกสายทาง รวมถึงบริเวณตู้และช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ทางพิเศษ และขอเชิญชวนให้ผู้ใช้ทางพิเศษหันมาใช้บัตร Easy Pass แทนการใช้เงินสด เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสธนบัตรอันอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ทั้งนี้ผู้ใช้ทางยังสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 หรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ผ่านทาง Application "EXAT Portal" ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย 🚩🚩

📢 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

www.exat.co.th #EXAT #ทางด่วน #FREE

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
21/12/2020

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

🚘 💁 3 มาตรการขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 🚗🚙🚚

❤ ด้วยความห่วงใยจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย❤

ปรบมือให้เลยครับ 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
16/12/2020

ปรบมือให้เลยครับ 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

🚨🚨วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 11.40 น. มีหญิงใกล้คลอดได้มาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทางพิเศษที่ปฏิบัติงานอยู่หน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานงานหน่วยกับกู้ชีพร่วมกตัญญู 🚓🚑

🏍🚨จราจรทางพิเศษเฉลิมมหานคร

👮‍♂️นายสมภพ อ่วมสร้อย หัวหน้าชุดพนักงานจัดการจราจร รหัส 411
👮‍♂️นายอภิวิชญ์ ฤทธิ์กล้า หัวหน้าชุดพนักงานจัดการจราจร รหัส 312
👮‍♂️นายรักษ์ สุบงกฎ พนักงานจัดการจราจร รหัส 3136
👮‍♂️นายวีระ เสี่ยงบุญ พนักงานจัดการจราจรเฉพาะกิจ รหัส เฉพาะกิจ120
👮‍♂️นายเสนีย์ ศรีเจริญสุข พนักงานจัดการจราจรเฉพาะกิจ รหัส เฉพาะกิจ123
👮‍♂️นายสุนทร สุวรรณมาลา พนักงานจัดการจราจรเฉพาะกิจ รหัส เฉพาะกิจ112
👮‍♂️นายจุมพล เปรมปรี พนักงานจัดการจราจรเฉพาะกิจ รหัส เฉพาะกิจ125

ร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางพิเศษ หน่วยกู้ชีพร่วมกตัญญู ช่วยกันทำคลอด ที่หน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ ปลอดภัยทั้งแม่และเด็ก และนำส่งโรงพยาบาลต่อไป 🛑🚨🚑

📣📣ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยร่วมมือกันช่วยให้แม่และเด็กปลอดภัย📣📣

⁉️ แจ้งเหตุด่วน หรือพบเห็นเหตุด่วน รถเสีย อุบัติเหตุบนทางพิเศษ โทร. 1️⃣5️⃣4️⃣3️⃣ 𝙀𝙓𝘼𝙏 𝘾𝘼𝙇𝙇𝘾𝙀𝙉𝙏𝙀𝙍 ☎️ ได้ตลอด 2️⃣4️⃣ชั่วโมง✅

ขึ้นมากันได้ยังไง?! 🤔🐍🐈 วันนี้ เวลาประมาณ 08.00 น. พบงูเหลือมและน้องแมวลายเสือวิ่งเล่นบนทางพิเศษช่วงจุดร่วมบางซื่อขาเข้า...
15/12/2020

ขึ้นมากันได้ยังไง?! 🤔

🐍🐈 วันนี้ เวลาประมาณ 08.00 น. พบงูเหลือมและน้องแมวลายเสือวิ่งเล่นบนทางพิเศษช่วงจุดร่วมบางซื่อขาเข้าเมืองและทางขึ้นบางซื่อ

📌📌 คลิปอยู่ในคอมเมนท์นะครับ 📌📌

🚨ทีมจราจรทางพิเศษได้ดำเนินการเข้าควบคุมตรวจสอบไม่พบเอกสารติดตัวเนื่องจากติดรถมากับผู้ใช้ทางและตักเตือนก่อนส่งต่อให้กู้ภัยทางพิเศษดำเนินการนำไปส่งบ้านที่สวนจตุจัดรต่อไปครับ😆

‼️เตือนกันเพื่อความปลอดภัยครับ‼️
💯ขอให้ผู้ใช้ทางพิเศษทุกท่าน นอกจากตรวจสภาพความพร้อมของรถในทุกวันแล้วก่อนออกจากบ้านอย่าลืมตรวจ ผู้ที่แอบโดยสารมากับรถด้วยครับ 💯😅

จราจรทางพิเศษผู้ร่วมภารกิจทีมจับน้องงู
👮🏻‍♂️3712 นายอนุวัฒน์ คำมา
👮🏻‍♂️307 นายบรรเจิด นิ่มยังดี
👮🏻‍♂️3734 นายสยาม กอนจินดา
👮🏻‍♂️3764 นายจักรกฤษน์ โรจน์บุญถึง
👮🏻‍♂️3760 นายอภิสิทธ์ ดวงแก้วแสนสุข
👮🏻‍♂️3762 นายสุชาติ วงศ์จำนงค์

ส่วนทีมจับน้องแมว มาเดี่ยวหล่อๆ เลยครับ ได้แก่
👮🏻‍♂️3262 นายชาตรี ชาคริยานันต์

น้องๆ มาให้โชคต้อนรับวันพรุ่งนี้ครับ (16 ธันวาคม )🤫

ขอให้โชคดีครับ 😄

🌞🌞🌞  เช้าวันที่15 ธันวาคม 2563 เวลา 06.30 น. จราจรทางพิเศษได้รับการประสานมา ช่วงทางลงจตุจักรมีอุบัติเหตุเล็กน้อยรถจอดกีด...
15/12/2020

🌞🌞🌞 เช้าวันที่15 ธันวาคม 2563 เวลา 06.30 น. จราจรทางพิเศษได้รับการประสานมา ช่วงทางลงจตุจักรมีอุบัติเหตุเล็กน้อยรถจอดกีดขวาง ตรวจสอบเบื้องต้นพบรถยนต์ส่วนบุคคล ในรถพบผู้ใช้ทางชายสูงอายุหมดสติในรถ สอบถามภรรยากำลังจะไปพบแพทย์ตามนัดเกิดอาการโรคประตัวกำเริบ วูบหมดสติทำให้รถเสียหลักชนขอบทางยางแตก

🏍จราจรทางพิเศษผู้ปฏิบัติภารกิจ🏍
👮‍♂️ 3712 นาย อนุวัฒน์ คำมา
👮‍♂️ 3734 นาย สยาม กอนจินดา
👮‍♂️ 3761 นาย สุรชัย ยนตรา
👮‍♂️ 3765 นาย สุวัจน์ พรหมเหลือง

และทีมกู้ภัยทางพิเศษ ให้การช่วยเหลือเปลี่ยนยาง
นำผู้ใช้ทางส่งโรงพยาบาลรามาธิบดี ถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัยครับ👍👍

#จราจรทางพิเศษ
#เจ้าหน้าที่กู้ภัย
#เจ้าหน้าที่สื่อสาร
#ห่วงใย_ปลอดภัยทุกชีวิต_เป็นมิตรผู้ใช้ทาง_เราคือจราจรทางพิเศษ
🚨แจ้งเหตุด่วน หรือพบเห็นเหตุด่วน รถเสีย อุบัติเหตุบนทางพิเศษ โทร. 𝙀𝙓𝘼𝙏 𝘾𝘼𝙇𝙇𝘾𝙀𝙉𝙏𝙀𝙍 ได้ตลอด ชั่วโมง1️⃣5️⃣4️⃣3️⃣☎️2️⃣4️⃣

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
11/12/2020

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

🚩เนื่องจาก กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 👉 2 สายทาง 👉
🎯 บูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี)
🎯 กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 9-14 ธันวาคม 2563

📍📍 ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทั้ง 2 สายทาง 🚗 🚚 ชะลอความเร็วขณะผ่านด่านจัดเก็บค่าผ่านทางฯ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 🚨 และโปรดใช้ความระมัดระวังตลอดเส้นทาง เพื่อความปลอดภัยของท่านและเพื่อนร่วมทาง

❤ ด้วยความห่วงใยจาก #การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
09/12/2020

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

💥💥💥ย้ำเตือนกันอีกครั้ง!! คืนนี้ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. ถึง ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ใช้ทางพิเศษฟรี 3 สายทาง 1 วัน 👉👉

🎯ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
🎯ทางพิเศษศรีรัช
🎯ทางพิเศษอุดรรัถยา

🆓 🆓 ใช้ทางพิเศษฟรี ในพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ (วันรัฐธรรมนูญ) 🎯 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วน กรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน 💁 โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอีกด้วย 🚗 🚛

🚘 ลดความเร็วเมื่อผ่านด่านเก็บค่าผ่านทาง และขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยความปราถนาดีจาก การทางพิเศษแ่ห่งประเทศไทย 🥰

🌞เช้าวันนี้ 9 ธันวาคม 2563 🌞🚨จราจรทางพิเศษได้รับการประสานจากศูนย์ควบคุมทางพิเศษแจ้งว่ามีผู้ใช้ทางขอความช่วยเหลือจากบริเว...
09/12/2020

🌞เช้าวันนี้ 9 ธันวาคม 2563 🌞

🚨จราจรทางพิเศษได้รับการประสานจากศูนย์ควบคุมทางพิเศษแจ้งว่ามีผู้ใช้ทางขอความช่วยเหลือจากบริเวณช่วงเหนือบางซื่อ (ขาเข้าเมือง) โดยในรถมีผู้ป่วยเป็นสุภาพสตรีมีอาการชัก อยู่ในภาวะวิกฤติขอสนับสนุนรถเจ้าหน้าที่นำเปิดทางเพื่อไปส่งโรงพยาบาลกลาง 🚨
🏍🆘 เจ้าหน้าที่ใช้เส้นทาง บางซื่อ-พญาไท-ลงทางลงยมราชนำส่งถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัย

จราจรทางพิเศษผู้ปฎิบัติภารกิจ
👮🏻‍♂️3715 นายชาตรี นาควิสุทธิ์

ตำรวจทางด่วน 2
ทีมตำรวจโครงการพระราชดำริ 4 นายรอรับทางขึ้นย่านพหลโยธิน

#ห่วงใย_ปลอดภัยทุกชีวิต_เป็นมิตรผู้ใช้ทาง_เราคือจราจรทางพิเศษ
🚨แจ้งเหตุด่วน หรือพบเห็นเหตุด่วน รถเสีย อุบัติเหตุบนทางพิเศษ โทร. 1️⃣5️⃣4️⃣3️⃣ 𝙀𝙓𝘼𝙏 𝘾𝘼𝙇𝙇𝘾𝙀𝙉𝙏𝙀𝙍 ☎️ ได้ตลอด 2️⃣4️⃣ชั่วโมง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
08/12/2020

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

💥🆓 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในช่วงวันหยุดพิเศษต่อเนื่องในเดือนธันวาคม รวม 2 สายทาง 🆓💥

🚩 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม กำหนดยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 2 สายทาง 👉👉

🎯ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี)
🎯ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

💁 ตามที่รัฐบาลประกาศวันหยุดพิเศษทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกัน 4 วัน 🆓 🆓โดยเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษทั้ง 2 สายทาง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 วัน เช่นเดียวกับมอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านได้อีกด้วย 🚩

🎯 ทั้งนี้ กทพ.ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ ทั้งพนักงานกู้ภัย พนักงานจัดการจราจรคอยอำนวยความสะดวก และช่วยเหลือผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงผู้ใช้ทางยังสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 หรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ผ่านทาง Application “EXAT Portal" ได้อีกช่องทางหนึ่ง 🎯

📢 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
www.exat.co.th #EXAT #ทางด่วน #FREE #ผ่านฟรี #วิ่งฟรี2สายทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
05/12/2020

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

🌉 💥 กทพ. เปิดไฟประดับสะพานพระราม 9 และ สะพานกาญจนาภิเษก💥 🌁

✴ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2563 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 🙇 โดยทำการเปิดไฟประดับสะพานพระราม 9 และสะพานกาญจนาภิเษก 🌉 💥 ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 04.00 น.

📢 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

www.exat.co.th #exat #ทางด่วน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
04/12/2020

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

🚩🚩กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ๓ สายทาง ในวันที่ ๕ ธ.ค. และ วันที่ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๓ 🆓🆓🆓

💁 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่า ผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ ๓ สายทาง 👉👉

🎯ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
🎯ทางพิเศษศรีรัช
🎯ทางพิเศษอุดรรัถยา

🆓 🆓 ในวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ (วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ) และวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ (วันรัฐธรรมนูญ) 🎯 ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. ถึง ๒๔.๐๐ น. ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วน กรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน 💁 โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอีกด้วย 🚗 🚛

🎯 ทั้งนี้ กทพ.ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ ทั้งพนักงานกู้ภัย พนักงานจัดการจราจรคอยอำนวยความสะดวก และช่วยเหลือผู้ใช้ทางตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมถึงผู้ใช้ทางยังสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 หรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ผ่านทาง Application “EXAT Portal" ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

📢 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
www.exat.co.th #EXAT #FREE

🌞🌞🌞 วานนี้ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลาประมาณ11.00 น. กับสภาพการจราจรที่หนาแน่น ตลอดทั้งวัน 🌞🌞🌞   ศูนย์ควบคุมทางพิเศษได้รับการ...
26/11/2020

🌞🌞🌞 วานนี้ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลาประมาณ11.00 น. กับสภาพการจราจรที่หนาแน่น ตลอดทั้งวัน 🌞🌞🌞
ศูนย์ควบคุมทางพิเศษได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้ทาง ช่วงด่านบรมราชชนนี มีผู้ป่วยจิตเวชโดยสารมากับญาติในรถส่วนบุคคลสีดำในรถมีผู้ป่วยจิตเวชอาการคุ้มคลั่งทำลายข้าวของในรถขอสนับสนุนจราจรทางพิเศษช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลราชวิถี
ใช้เส้นทาง ด่านบรมฯ-บางกรวย-บางซื่อ-พญาไท-ลงด่วนพหลโยธิน2-โรงพยาบาลราชวิถีจราจรทางพิเศษผู้สนับสนุนการปฏิบัติ
👮‍♂️372 นายวิระชัย มากรักษ์
👮‍♂️3734 นายสยาม กอนจินดา
ได้ให้ความช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลราชวิถี ถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัยครับ
📍📍📍 และอีกหนึ่งภาระกิจในวันเดียวกัน เวลาประมาณ 18.40 น.📍📍📍
ศูนย์ควบคุมทางพิเศษได้ประสานมาขอจราจรทางพิเศษขอรถนำ สนับสนุน นำเปิดทางรถฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กทพ.ในรถมีผู้ป่วยหญิงโรคหัวใจกำเริบอาการน่าเป็นห่วงหน่วยนปพ.กทพ.ใช้รถปฏิบัติการรับมาจากมาจากด่านอาจณรงค์จะไปโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะจราจรทางพิเศษผู้สนับสนุนการปฏิบัติ
👮‍♂️3220 นายรามกิตต์ อินทรมณี
👮‍♂️3277 นายสมบัติ สุขภูมิ
👮‍♂️3278 นายจิรวัฒน์ ทิมบรรจง
ได้อำนวยความสะดวกนำส่งโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะถึงมือแพทย์อน่างปลอดภัยครับ
#ห่วงใย_ปลอดภัยทุกชีวิต_เป็นมิตรผู้ใช้ทาง_เราคือจราจรทางพิเศษ
🚨แจ้งเหตุด่วน หรือพบเห็นเหตุด่วน รถเสีย อุบัติเหตุบนทางพิเศษ โทร. 1️⃣5️⃣4️⃣3️⃣ 𝙀𝙓𝘼𝙏 𝘾𝘼𝙇𝙇𝘾𝙀𝙉𝙏𝙀𝙍 ☎️ ได้ตลอด 2️⃣4️⃣ชั่วโมง

🌞เช้าวันนี้ (25 พ.ย. 63) เวลาประมาณ 09.00 น. 🌞📌📌📌📌📌📌📌📌📍ในวันที่สภาพการจราจรหนาแน่นอย่างมาก🕹ศูนย์ควบคุมทางพิเศษได้รับแจ้ง...
25/11/2020

🌞เช้าวันนี้ (25 พ.ย. 63) เวลาประมาณ 09.00 น. 🌞

📌📌📌📌📌📌📌📌

📍ในวันที่สภาพการจราจรหนาแน่นอย่างมาก

🕹ศูนย์ควบคุมทางพิเศษได้รับแจ้งว่า มีผู้ใช้ทางขับรถยนต์รถส่วนบุคคล

🆘 ขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ โดยกำลังเดินทางอยู่บริเวณช่วงเหนือรัชดา (ขาเข้าเมือง)

🆘🤰🏻🚨ซึ่งได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าในรถมีสุภาพสตรีท้องแก่ใกล้คลอด ต้องการไปโรงพยาบาลด่วนที่สุด!!!

🏍🚨 จึงขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่จราจรทางพิเศษ อำนวยความสะดวกเส้นทางโดยใช้รถจักรยานยนต์นำเปิดทาง และใช้เส้นทางบางซื่อ-พญาไท-ยมราช-ลงทางพิเศษสีลม และนำส่งโรงพยาบาล

💯จราจรทางพิเศษผู้สนับสนุนการปฏิบัติในครั้งนี้
👮🏻‍♂️3733 นายสุวิกรม บุนยสมภพ
👮🏻‍♂️3734 นายสยาม กอนจินดา
👮🏻‍♂️3735 นายปฏิวัติ โคตา
👮🏻‍♂️3736 นายดิสพล หวังจิตร์

💙ได้นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล BNH ถึงมือแพทย์อย่างแลอดภัยครับ💙

❤️“ห่วงใย ปลอดภัยทุกชีวิต เป็นมิตรผู้ใช้ทาง เราคือจราจรทางพิเศษ”❤️

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
16/11/2020

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

🚩🆓กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในช่วงวันหยุดพิเศษต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายน รวม 2 สายทาง🆓🚩

​ 🎯 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม กำหนดยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ตามที่รัฐบาลประกาศ วันหยุดพิเศษ ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกัน 4 วัน โดยเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษทั้ง 2 สายทางตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 วัน เช่นเดียวกับมอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านได้อีกด้วย

💁 ​ทั้งนี้ ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องดังกล่าว กทพ. ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ทั้งพนักงานกู้ภัย พนักงานจัดการจราจร คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงผู้ใช้ทางยังสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Centerโทร 1543 หรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ผ่านทาง Application "EXAT Portal" ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

📢 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

www.exat.co.th #ทางด่วน #EXAT #กทพ

💓💓 ห่วงใย ปลอดภัยทุกชีวิต เป็นมิตรผู้ใช้ทาง 💓💓🌞 สวัสดีวันจันทร์ครับ 🌞📍📍 เช้าวันนี้ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลาประมาณ 07.30 น....
16/11/2020

💓💓 ห่วงใย ปลอดภัยทุกชีวิต เป็นมิตรผู้ใช้ทาง 💓💓

🌞 สวัสดีวันจันทร์ครับ 🌞

📍📍 เช้าวันนี้ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลาประมาณ 07.30 น. 📍📍

เจ้าหน้าที่ได้รับการประสานจากศูนย์ควบคุมทางพิเศษ แจ้งว่าต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จัดการจราจรทางพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกเส้นทาง เนื่องจากการจราจรหนาแน่นในช่วงเช้าวันจันทร์ทำให้รถเคลื่อนตัวช้าโดยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยหนักเกิดอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก นั่งมาในรถส่วนบุคคลและต้องการเดินทางต้องการไปโรงพยาบาลรามาธิบดีด่วน ❗️

เจ้าหน้าที่จึงใช้เส้นทางด่วนประชาชื่น-บางซื่อ-ย่านพหลฯ และใช้ทางลงพระราม 6 นำส่งผู้ป่วยส่งถึงโรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยความปลอดภัยครับ 😊

จราจรทางพิเศษรหัสที่ร่วมปฏิบัติภารกิจ
👮 3237 นายวันเฉลิม เนียะแก้ว
👮 3238 นายอมรศักดิ์ ภู่เงิน
👮 3741 นายวิรัช อุดมวงศ์
👮 3713 นายภคิน วรประวัติ

💗 ขอให้มั่นใจ พวกเราจะดูแลท่านตลอดการเดินทาง 💗
#จราจรทางพิเศษ
#เจ้าหน้าที่สื่อสาร
🚨แจ้งเหตุด่วน หรือพบเห็นเหตุด่วน รถเสีย อุบัติเหตุบนทางพิเศษ โทร. 1️⃣5️⃣4️⃣3️⃣ 𝙀𝙓𝘼𝙏 𝘾𝘼𝙇𝙇𝘾𝙀𝙉𝙏𝙀𝙍 ☎️ ได้ตลอด 2️⃣4️⃣ชั่วโมง

ที่อยู่

Si Rat-Outer Ring Road Expressway
Bangkok
10800

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ จราจรทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เพื่อนชาวต่างชาติ 2คน ฝากขอขอบคุณ จนท กู้ภัย และคุณพี่ผู้ชายที่ช่วยประสานงานติดต่อ ให้นะคะ ที่ช่วยซ่อมรถยางแตกให้ บนทางด่วน!! #อยากให้ทิปเป็นสินน้ำใจแต่ได้รับการปฏิเสธ# 🙏🏼ขอบพระคุณแทนเพื่อนต่างชาติ ด้วยค่ะ🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
อยากให้เพิ่มช่องesypass ทางขึ้นศีรประวัติ ตอนเช้าช่องอีซี่พาสติดยาวแต่ช่องปกติกลับว่าง
ทางด่วนที่ไม่ควรใช้มากขึ้นไปทุกวัน นี่ก็ติดนิ่งอยู่เกือบชั่วโมงไม่ขยับ แย่เหมือนกับคนที่คิดแก้ปัญหา ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลย
ก็ดีค่ะไปไหนถึงจะไม่หลงทาง