ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิ

ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิ ทุนการศึกษา กยศ./กรอ. สิทธิบัตรทอง ประกันอุบัติเหตุ งานบริการและสวัสดิการนิสิต
(6)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Chulalongkorn University's post
01/05/2021

Photos from Chulalongkorn University's post

#ส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ร่วมบริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลสนามจุฬาฯ เพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์...
23/04/2021

#ส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์
ร่วมบริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลสนามจุฬาฯ
เพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
.
สแกน QR code ด้วยแอปพลิเคชันธนาคารเพื่อบริจาคเงิน
.
*การบริจาคเงินสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยอัตโนมัติ (ผ่านระบบ e-Donation) เมื่อท่านโอนด้วยบัญชีออมทรัพย์ภายใต้ชื่อท่าน
.
นอกจากนี้ ยังสามารถบริจาคเงินที่เวบไซต์ https://www.chula.ac.th/about/giving/giving-application-form/
.
สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2218-1299 และ 0-2218-3359
#จุฬาฯเป็นห่วงนะ #InnovationforSociety #Chula

#ส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์
ร่วมบริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลสนามจุฬาฯ
เพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
.
สแกน QR code ด้วยแอปพลิเคชันธนาคารเพื่อบริจาคเงิน
.
*การบริจาคเงินสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยอัตโนมัติ (ผ่านระบบ e-Donation) เมื่อท่านโอนด้วยบัญชีออมทรัพย์ภายใต้ชื่อท่าน
.
นอกจากนี้ ยังสามารถบริจาคเงินที่เวบไซต์ https://www.chula.ac.th/about/giving/giving-application-form/
.
สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2218-1299 และ 0-2218-3359
#จุฬาฯเป็นห่วงนะ #InnovationforSociety #Chula

ข่าวประชาสัมพันธ์ครับ
20/04/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ครับ

สำหรับนิสิตจุฬาฯ รับความคุ้มครอง Covid-19 เพิ่มเติมฟรี นอกเหนือจากประกันโควิดที่มหาวิทยาลัยทำให้กับ บมจ. เมืองไทยประกันช...
18/04/2021

สำหรับนิสิตจุฬาฯ รับความคุ้มครอง Covid-19 เพิ่มเติมฟรี นอกเหนือจากประกันโควิดที่มหาวิทยาลัยทำให้กับ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต* โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MTL Click และลงทะเบียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

การเพิ่มกรมธรรม์กลุ่มระบุเพียงเลขประจำตัวประชาชนและวันเกิด โดยไม่ต้องระบุเลขผู้เอาประกัน

สำหรับนิสิตที่เคยดาวน์โหลดและเพิ่มกรมธรรม์แล้ว รับความคุ้มครองทันทีเพียงล็อคอินเข้าแอปพลิเคชั่น MTL-Click อีกครั้ง และทำตามขั้นตอนตามโพสนี้นะครับ
https://www.facebook.com/borikarnnisitchula/posts/3471122612956677

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น MTL Click
IOS: https://apps.apple.com/us/app/mtl-click/id1440560140
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thmtlphoenix

*บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ได้รับการคัดเลือกให้ทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับนิสิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2563
-------------------
Chulalongkorn Univeristy students can register for additional COVID-19 coverage free of charge apart from its standard COVID-19 infection insurance plan of MTL.

To register, please download "MTL Click" application and register by entering national ID number and date of birth within 31 May 2021.

For introduction to register please visit
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=borikarnnisitchula&set=a.2715805388488407

Download "MTL Click"
IOS: https://apps.apple.com/us/app/mtl-click/id1440560140
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thmtlphoenix

Remark
MTL is selected to be an insurance company for life and accident insurance for Chulalongkorn University students of academic year 2020.

สำหรับนิสิตจุฬาฯ รับความคุ้มครอง Covid-19 เพิ่มเติมฟรี นอกเหนือจากประกันโควิดที่มหาวิทยาลัยทำให้กับ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต* โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MTL Click และลงทะเบียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

การเพิ่มกรมธรรม์กลุ่มระบุเพียงเลขประจำตัวประชาชนและวันเกิด โดยไม่ต้องระบุเลขผู้เอาประกัน

สำหรับนิสิตที่เคยดาวน์โหลดและเพิ่มกรมธรรม์แล้ว รับความคุ้มครองทันทีเพียงล็อคอินเข้าแอปพลิเคชั่น MTL-Click อีกครั้ง และทำตามขั้นตอนตามโพสนี้นะครับ
https://www.facebook.com/borikarnnisitchula/posts/3471122612956677

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น MTL Click
IOS: https://apps.apple.com/us/app/mtl-click/id1440560140
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thmtlphoenix

*บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ได้รับการคัดเลือกให้ทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับนิสิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2563
-------------------
Chulalongkorn Univeristy students can register for additional COVID-19 coverage free of charge apart from its standard COVID-19 infection insurance plan of MTL.

To register, please download "MTL Click" application and register by entering national ID number and date of birth within 31 May 2021.

For introduction to register please visit
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=borikarnnisitchula&set=a.2715805388488407

Download "MTL Click"
IOS: https://apps.apple.com/us/app/mtl-click/id1440560140
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thmtlphoenix

Remark
MTL is selected to be an insurance company for life and accident insurance for Chulalongkorn University students of academic year 2020.

สายด่วนควรรู้ ช่วงสถานการณ์โควิด-19#คอนเฟิร์ม กลุ่มเสี่ยงตรวจโควิดฟรีหากพบว่าติดโควิด-19 โทรสายด่วน #1668 กรมการแพทย์#16...
14/04/2021

สายด่วนควรรู้ ช่วงสถานการณ์โควิด-19

#คอนเฟิร์ม
กลุ่มเสี่ยงตรวจโควิดฟรี
หากพบว่าติดโควิด-19 โทรสายด่วน
#1668 กรมการแพทย์
#1646 ศูนย์เอราวัณ
#1330 สายด่วน สปสช.

หาเตียงให้ภายใน 24 ชั่วโมง

สายด่วนควรรู้ ช่วงสถานการณ์โควิด-19

#คอนเฟิร์ม
กลุ่มเสี่ยงตรวจโควิดฟรี
หากพบว่าติดโควิด-19 โทรสายด่วน
#1668 กรมการแพทย์
#1646 ศูนย์เอราวัณ
#1330 สายด่วน สปสช.

หาเตียงให้ภายใน 24 ชั่วโมง

มาตรการดูแลนิสิตของกิจการนิสิตจุฬาฯ ในช่วง COVID-19 ระบาด
13/04/2021

มาตรการดูแลนิสิตของกิจการนิสิตจุฬาฯ ในช่วง COVID-19 ระบาด

มาตรการดูแลนิสิตของกิจการนิสิตจุฬาฯ ในช่วง COVID-19 ระบาด

การช่วยเหลือนิสิตจุฬาฯ กรณีตรวจพบการติดเชื้อโควิด-191. ประกันกลุ่ม COVID-19 คุ้มครองการเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน จะได้...
09/04/2021

การช่วยเหลือนิสิตจุฬาฯ กรณีตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19
1. ประกันกลุ่ม COVID-19 คุ้มครองการเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน จะได้รับเงินผลประโยชน์ ตามจำนวนวันที่พักรักษาตัว วันละ 600 บาท ไม่เกิน 15 วัน
2. เงินทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต ตามจำนวนวันที่เข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน วันละ 300 บาท

เอกสารที่ใช้ยื่นเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
1. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุความเห็นแพทย์ ตรวจพบการติดเชื้อ COVID-19 และระบุวันที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
2. สำเนาบัตรนิสิต 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 2 ฉบับ

การส่งเอกสาร ส่งเอกสารที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ/สำนักวิชาที่สังกัด

การช่วยเหลือนิสิตจุฬาฯ กรณีตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19
1. ประกันกลุ่ม COVID-19 คุ้มครองการเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน จะได้รับเงินผลประโยชน์ ตามจำนวนวันที่พักรักษาตัว วันละ 600 บาท ไม่เกิน 15 วัน
2. เงินทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต ตามจำนวนวันที่เข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน วันละ 300 บาท

เอกสารที่ใช้ยื่นเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
1. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุความเห็นแพทย์ ตรวจพบการติดเชื้อ COVID-19 และระบุวันที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
2. สำเนาบัตรนิสิต 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 2 ฉบับ

การส่งเอกสาร ส่งเอกสารที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ/สำนักวิชาที่สังกัด

02/04/2021

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
.
อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
๒ เมษายน ๒๕๖๔
.
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญ

29/03/2021

สำนักบริหารกิจการนิสิตจัดโครงการ Chula Job and Higher Education Fair ปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2564
เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานใน CUNEX แล้วนิสิตจะได้รับ Link ของงานผ่านทาง email ที่ใช้ลงทะเบียนเพื่อใช้สำหรับ
1. เข้าร่วม Live Meeting กับบริษัทที่ตนสนใจได้ ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2564
2. เข้าชมบูธออนไลน์เพื่อหาข้อมูลการรับสมัครงานและหลักสูตรศึกษาต่อได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564
นิสิตสามารถดูรายชื่อบริษัท/สถาบันที่เข้าร่วมงานและ กำหนดการ Live Meeting ของแต่ละบริษัท/สถาบันได้ที่
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1McpKC58IqN2ZBMB5gIoyEVvN_Pf8jAu5RMUobtSXvHM/edit?usp=sharing

๑๐๔ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย๒๖ มีนาคม ๒๔๕๙ - ๒๕๖๔
26/03/2021

๑๐๔ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๖ มีนาคม ๒๔๕๙ - ๒๕๖๔

๑๐๔ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๖ มีนาคม ๒๔๕๙ - ๒๕๖๔
.
"...การเล่าเรียนนี้มีข้อสำคัญอยู่ที่จะจัดให้เร็วไม่ได้ ต้องตั้ง ๑๐ ปี ๒๐ ปีจึงจะได้ ถ้าไม่รีบคิดตั้งมูลรากลงไว้ให้มั่นคงเป็นหลักฐานแล้ว อีกเยอเนอเรชั่นหนึ่งก็ไม่พอ..."

พระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รับสั่งแก่กรมศึกษาธิการเกี่ยวการจัดการศึกษาของสยาม ที่ทรงมุ่งหวังให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ด้วยความจำเป็นที่จะต้องเดินหน้ากิจการต่างๆ อันจะนำความรุ่งเรืองผาสุกมาสู่ประเทศ ทัั้งนี้ กิจการงานต่างๆของชาติ จะเดินหน้าไปได้ก็ต้องอาศัยกำลังพลเมืองผู้มีความรู้ความสามารถนั่นเอง เป็นผู้ขับเคลื่อน

แม้ว่าการจัดการศึกษาครั้งรัชกาลที่ ๕ ดำเนินมาแล้วตั้งแต่การศึกษาชั้นประถม มัธยม โรงเรียนเฉพาะทาง ทั้งวิชาอย่างสูง และเตรียมการเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนอุดมศึกษา หากแต่การดำเนินงานนั้นยังคงมีอุปสรรคอยู่มาก โรงเรียนที่ทำการสอนเฉพาะสาขาวิชาต่างๆ จึงกลายเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการอุดมศึกษาที่จะเป็นรูปธรรมในเวลาต่อมา ดังเช่น การจัดตั้งสำนักวิชาฝึกหัดข้าราชการพลเรือน ณ ตึกข้างประตูพิมานไชยศรี พระบรมมหาราชวัง ซึ่งต่อมาได้พระราชทานนามว่า "โรงเรียนมหาดเล็ก" แม้ว่าหลักสูตรและผลผลิตจากโรงเรียนนี้ส่วนมากเข้ารับราชการในกระทรวงมหาดไทย ในเวลาต่อมาโรงเรียนมหาดเล็กนี้เองได้เป็นต้นกำเนิดของมหาวิทยาลัยแห่งแรก

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชโอรสในรัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ต นอกจากจะได้ทอดพระเนตรความเป็นไปภาคพื้นในยุโรปแล้ว เมื่อจะเสด็จพระราชดำเนินนิวัตพระนคร ยังได้ทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นตามพระราชประสงค์ที่จะได้เรียนรู้ความเจริญก้าวหน้าและแนวทางการพัฒนาประเทศของ "โลกใหม่" ทั้งสองของตะวันตกและตะวันออก สอดคล้องกับพระบรมราชปณิธานของสมเด็จพระปิยมหาราชที่ทรงมุ่งหวังให้สยามมีความก้าวหน้าทัดเทียมกัน ความจำเป็นที่จะต้องมีสถาบันเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความความสามารถจึงมีมากยิ่งขึ้น เมื่อทรงรับราชสมบัติในพุทธศักราช ๒๔๕๓ จึงทรงเริ่มวางรูปการใหม่สำหรับโรงเรียนมหาดเล็กโดยยกขึ้นเป็น "โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" รวมโรงเรียนวิชาต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน พระราชทานเงินทุนที่ราษฎรเรี่ยรายถวายสมเด็จพระปิยมหาราชในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกเป็นเงินทุนจัดตั้ง กับทั้งที่ดินให้เป็นที่ตั้งและทำประโยชน์สำหรับกิจการมหาวิทยาลัย โดยกำหนดเช่าไม่จำกัดปี ในอัตราต่ำสุดลักษณะอย่างค่าธรรมเนียมอันเป็นผลผูกพันจากการใช้ที่ดินผืนนี้มาแต่เดิม

ถึงกระนั้น การดำเนินงานเพื่อสถาปนา "มหาวิทยาลัย" ขึ้นในกรุงสยามกลับมีการคัดค้านทั้งจากเสนาบดี และข้าราชการบางท่าน โดยยกเหตุอุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้น อีกทั้งความสับสนอันมาจากชื่อและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาแห่งใหม่นี้ อย่างไรก็ดีปลายปีพุทธศักราช ๒๔๕๙ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัศดิน ณ อยุธยา) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานพระราชดำริ ดังที่ท่านได้บันทึกไว้ ความตอนหนึ่งว่า

“...พระมงกุฎเกล้าจึงมีพระราชดำรัสแก่ฉัน (เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี) ผู้เป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการเวลานั้นว่า ชื่อของวิทยาลัยนั้นยังส่อตัว (คือ โรงเรียนข้าราชการพลเรือน) อาจทำให้คนเข้าใจผิดว่าจะฝึกหัดให้เข้าทำราชการเท่านั้น แทนที่จะเข้าใจว่าเป็นตลาดวิชา ใครปรารถนาอะไรก็มาซื้อหาเอาได้ไม่ว่าจะข้าราชการ หรือไปทำงานส่วนตัวในบริษัทใดๆ หรือในหน้าที่พลเมืองทั่วไปได้

มีพระราชดำรัสถามฉันว่า จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเสียทีเดียวไม่ได้หรือ? จะได้เป็นตลาดวิชาให้คนเข้าใจถูกเสียทีเดียว...” พระราชดำรัสต่อไปนั้นว่า 'นี่คือนิติธรรมของประเทศจัดใหม่ ซึ่งต้องตัดทางลัดเพื่อให้ถึงที่หมายทัน เขาจะไปมัวคอยให้ "ดิมานต์" เกิดเสียก่อนแล้วจึงขยับตัวตามอย่างไรได้? ประเทศจัดก่อนเขาจำเป็นอยู่เองจะต้องเดินตามหนทางซึ่งต้องอ้อมวกเวียน เพราะต้องคิดเอาเอง ไม่มีแบบอย่างต้องตรัสรู้ต่อยอดจากที่รู้กันแล้ว ก่อนตรัสรู้ต้องทิ่มผิดทิ่มถูกไปตามเพลงของการค้นคว้า ฉะนั้น นิติธรรมของเขาก็คอยดูนิมิตร คือ "ดิมานต์" ว่ามีอะไรเกิดขึ้นจะได้ไหวตัวตามโดยจัดตั้ง "สับพลาย" รับให้พอเหมาะ เดินเถิดอย่าคอยเวลาเลย อย่างไรเสียเราก็ต้องการมหาวิทยาลัย ตั้งเสียเดี๋ยวนี้ทีเดียว จะได้เป็นตลาดวิชาของเมืองไทย ไม่เป็นแต่เพียงที่เพาะข้าราชการไว้ใช้'...”

๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๕๙ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีพระบรมราชโองการประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของสยาม ที่ยังคงผลิตบัณฑิตผู้มีความสามารถรับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองสมตามพระบรมราชปณิธานแห่งสมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าตราบจนปัจจุบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัลใน "เงินทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2563ประเ...
19/03/2021

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัลใน "เงินทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2563

ประเภทเรียงความหัวข้อ "ชีวิตนิสิตวิถีใหม่ ทำอย่างไรให้มีความสุข"
ชิงเงินรางวัลสูงสุด 15,000 บาท

ประเภทผลงานบทความวิชาการหัวข้อ "การพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในสังคม"
ชิงเงินรางวัลสูงสุด 30,000 บาท

การส่งผลงาน
นิสิตสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้ง 2 ประเภท ทั้งนี้ การส่งผลงานประเภทบทความวิชาการ จะต้องเป็นกลุ่มนิสิตจำนวน 3 - 5 คน ซึ่งศึกษาอยู่ต่างคณะกันตั้งแต่ 2 คณะขึ้นไป โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ สำนักบริหารกิจการนิสิต อาคารจุลจักรพงษ์ชั้น2 หรือที่อีเมล [email protected]

ประกาศผลในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Fanpage ฝ่ายทุนฯ https://www.facebook.com/borikarnnisitchula
หรือโทรสอบถามรายละเอียดที่ 022187077 หรือ 022187052 ต่อ 402

เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ร่วมส่งผลงานชิงรางวัล "เงินทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2563ประเภทเรียงความหัวข้อ "ชีวิตนิสิตวิถีใหม่ ทำ...
17/03/2021

เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ร่วมส่งผลงานชิงรางวัล "เงินทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2563

ประเภทเรียงความหัวข้อ "ชีวิตนิสิตวิถีใหม่ ทำอย่างไรให้มีความสุข"
ชิงเงินรางวัลสูงสุด 15,000 บาท

ประเภทผลงานบทความวิชาการหัวข้อ "การพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในสังคม"
ชิงเงินรางวัลสูงสุด 30,000 บาท

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และประกาศผลในวัที่ 29 กรกฎาคม 2564
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox ข้อความของเพจ หรือโทรสอบถามรายละเอียดที่ 022187077 หรือ 022187052 ต่อ 402

เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ร่วมส่งผลงานชิงรางวัล "เงินทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2563

ประเภทเรียงความหัวข้อ "ชีวิตนิสิตวิถีใหม่ ทำอย่างไรให้มีความสุข"
ชิงเงินรางวัลสูงสุด 15,000 บาท

ประเภทผลงานบทความวิชาการหัวข้อ "การพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในสังคม"
ชิงเงินรางวัลสูงสุด 30,000 บาท

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และประกาศผลในวัที่ 29 กรกฎาคม 2564
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox ข้อความของเพจ หรือโทรสอบถามรายละเอียดที่ 022187077 หรือ 022187052 ต่อ 402

Nagoya Universityหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่จะเข้าร่วมกิจกรรม CU JOB AND HIGHER EDUCATION FIAR ในรูปแบบ online วันที่ 30 มี...
15/03/2021

Nagoya University
หนึ่งในสถาบันการศึกษาที่จะเข้าร่วมกิจกรรม CU JOB AND HIGHER EDUCATION FIAR ในรูปแบบ online วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2564

"NURTURING FUTURE GLOBAL LEADERS"

รายละเอียดเพิ่มเติม เร็วๆ นี้ ที่ CUNEX

Nagoya University
หนึ่งในสถาบันการศึกษาที่จะเข้าร่วมกิจกรรม CU JOB AND HIGHER EDUCATION FIAR ในรูปแบบ online วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2564

"NURTURING FUTURE GLOBAL LEADERS"

รายละเอียดเพิ่มเติม เร็วๆ นี้ ที่ CUNEX

15/03/2021

มาทำความรู้จักกับ Taiwan Education Center, Thailand
หนึ่งในหน่วยงานที่จะเข้าร่วมกิจกรรม CU JOB AND HIGHER EDUCATION FIAR ในรูปแบบ online วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2564

"Study in Taiwan"

รายละเอียดเพิ่มเติม เร็วๆ นี้ ที่ CUNEX

15/03/2021

มาทำความรู้จักกับ CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
หนึ่งในบริษัทที่จะเข้าร่วมกิจกรรม CU JOB AND HIGHER EDUCATION FIAR ในรูปแบบ online วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2564

"We give a career opportunities for 170,000 Thai People
The Growth of 7-eleven made career opportunity for Thai people, Currently CP ALL is the most employment organization in Thailand for 170,000 positions. CP ALL Made 170,000 people having a stability income, and ready to forward some good things to their family and people around them for getting a better life. in 2020, CP ALL and affiliated company planned for created a 35,000 job positions."

รายละเอียดเพิ่มเติม เร็วๆ นี้ ที่ CUNEX

ตามที่กทม. มีข่าวพบการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่เขตบางแค หากมีนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ที่เดินทางไปยังตลาดที่เฝ้าร...
14/03/2021

ตามที่กทม. มีข่าวพบการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่เขตบางแค หากมีนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ที่เดินทางไปยังตลาดที่เฝ้าระวังตามที่กรุงเทพมหานครระบุไว้
ได้แก่

1. ตลาดสิริเศรษฐนนท์ (แสงฟ้าเก่า)
2. ตลาดศูนย์การค้าบางแค
3. ตลาดกิตติ
4. ตลาดภาสม
5. ตลาดใหม่บางแค
6. ตลาดวันเดอร์

ระหว่างวันที่ 20 ก.พ.-13 มี.ค. 64
ขอให้ทำการตรวจคัดกรองความเสี่ยงออนไลน์ด่วนที่ BKKcovid19: http://bkkcovid19.bangkok.go.th/

หากระบบแจ้งว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง กทม. จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านโดยเร็ว หรือสามารถติดต่อศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ เพื่อขอรับคำปรึกษาและนัดหมายการตรวจได้ที่โทร. 0-2218-0568 หรือสายด่วนโทร. 09-1761-0988 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ้างอิง: สำนักงานปชส.กทม.

ตามที่กทม. มีข่าวพบการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่เขตบางแค หากมีนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ที่เดินทางไปยังตลาดที่เฝ้าระวังตามที่กรุงเทพมหานครระบุไว้
ได้แก่

1. ตลาดสิริเศรษฐนนท์ (แสงฟ้าเก่า)
2. ตลาดศูนย์การค้าบางแค
3. ตลาดกิตติ
4. ตลาดภาสม
5. ตลาดใหม่บางแค
6. ตลาดวันเดอร์

ระหว่างวันที่ 20 ก.พ.-13 มี.ค. 64
ขอให้ทำการตรวจคัดกรองความเสี่ยงออนไลน์ด่วนที่ BKKcovid19: http://bkkcovid19.bangkok.go.th/

หากระบบแจ้งว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง กทม. จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านโดยเร็ว หรือสามารถติดต่อศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ เพื่อขอรับคำปรึกษาและนัดหมายการตรวจได้ที่โทร. 0-2218-0568 หรือสายด่วนโทร. 09-1761-0988 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ้างอิง: สำนักงานปชส.กทม.

08/03/2021

มาทำความรู้จักกับ Glion Institute of Higher Education
สถาบันการศึกษาที่จะเข้าร่วมกิจกรรม CU JOB AND HIGHER EDUCATION FIAR ในรูปแบบ online วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2564
"Excellence in hospitality and luxury business education. Top 3 Worldwide for Hospitality Education."

รายละเอียดเพิ่มเติม เร็วๆ นี้ ที่ CUNEX

08/03/2021

มาทำความรู้จักกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
หนึ่งในหน่วยงานที่จะเข้าร่วมกิจกรรม CU JOB AND HIGHER EDUCATION FIAR ในรูปแบบ online วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2564

"Our main duties are to promote, develop, supervise the capital market."

รายละเอียดเพิ่มเติม เร็วๆ นี้ ที่ CUNEX

08/03/2021

มาทำความรู้จักกับ University of New South Wales
หนึ่งในสถาบันการศึกษาที่จะเข้าร่วมกิจกรรม CU JOB AND HIGHER EDUCATION FIAR ในรูปแบบ online วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2564

"REVEAL YOUR TRUE POTENTIAL IN A GROUP OF EIGHT UNIVERSITY - UNSW SYDNEY"

รายละเอียดเพิ่มเติม เร็วๆ นี้ ที่ CUNEX

สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับนิสิตฝึกงานหลายตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2564
05/03/2021

สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับนิสิตฝึกงานหลายตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2564

สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับนิสิตฝึกงานหลายตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2564

สำนักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทั่วไป อัตราเงินเดือนระดับ ป.ตรี 18,000 - 22,500 บ...
04/03/2021

สำนักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทั่วไป
อัตราเงินเดือน
ระดับ ป.ตรี 18,000 - 22,500 บาท
ระดับ ป.โท 22,500 - 28,125 บาท
ระดับป.เอก 30,000 - 37,500 บาท

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 9 มีนาคมนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?Type=1&CatId=3&rid=87320&muid=36&prid=44

สำนักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทั่วไป
อัตราเงินเดือน
ระดับ ป.ตรี 18,000 - 22,500 บาท
ระดับ ป.โท 22,500 - 28,125 บาท
ระดับป.เอก 30,000 - 37,500 บาท

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 9 มีนาคมนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?Type=1&CatId=3&rid=87320&muid=36&prid=44

ที่อยู่

สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจัลจักรพงษ์ ชั้น 2
Bangkok

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66814533233

ผลิตภัณฑ์

การย้ายสิทธิ์หลักประกันสุขภาพมาที่ รพ.จุฬาฯ
การเบิกค่ารักษาเนื่องจากอุบัติเหตุ
กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร, การเรียกพล
การเรียน รด.
ลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับ ขอรบกวนสอบถามครับ พอดีได้เคยสมัครสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับรพ.จุฬาฯที่CU Student Corner ถ้าเรียนจบแล้วจะยังสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวที่รพ.จุฬาฯได้อยู่รึเปล่าครับ ขอบคุณครับ
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 และ นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 5 ชิงทุนรางวัล 20,000 บาท จำนวน 40 ทุนรางวัล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท สมัครได้วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562 อ่านรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ :