สำนักงานภูมิสารสนเทศ สำนักก

สำนักงานภูมิสารสนเทศ สำนักก สำนักงานภูมิสารสนเทศ สำนักการวางผังพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร (ชื่อเดิม กองสำรวจและแผนที่)

เปิดเหมือนปกติ

14/08/2021
404 - File or directory not found.

Application
ระบบตรวจสอบผังเมืองรวมและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร สามารถดาวน์โหลดใช้งาน ผ่าน App ทาง google Play store ได้แล้ววันนี้ ที่ QR Code หรือ https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.bangkok.cityplangis
หรือผ่านทาง Web Browser https://cityplangis.bangkok.go.th/BMA_CPUDD/CMPWeb
#ผังเมืองกทม
#ผังเมืองกรุงเทพมหานคร
#ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
#Checkผังเมืองกทม
#Checkผังเมืองกรุงเทพมหานคร
#ตรวจสอบผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
#สีผังเมือง
#ผังเมืองรวม
#BkkCityPlan
#BangkokCityPlan
#BkkComprehensivePlan
#BangkokComprehensivePlan
#BMAcityplan
#BangkokLandUsePlan
#city
#ordinances
#MassTransitStation
#FAR
#OSR

22/07/2021

เว็บตรวจสอบผังเมือง กทม เวอร์ชั่นใหม่ เร็วๆนี้

- ตรวจสอบข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิ
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวกับผังเมือง
- ตรวจสอบระยะ 500 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้าฯ

แนะนำหนังสือใหม่  #ภูมิศาสตร์เมือง #UrbanGeography 🏢🏘🏡🏭🏦โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิ...
15/03/2021

แนะนำหนังสือใหม่ #ภูมิศาสตร์เมือง #UrbanGeography 🏢🏘🏡🏭🏦
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นำนักศึกษาฝึกงานของสำนักงานภูมิสารสนเทศ  สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ออกสำรวจและจัดเก็บข้อมูลอาคาร...
11/03/2021

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นำนักศึกษาฝึกงานของสำนักงานภูมิสารสนเทศ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ออกสำรวจและจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ขอเลขรหัสประจำบ้านใหม่เขตบางขุนเทียน สำรวจหลักอ้างอิงแนวเขตกรุงเทพมหานคร และเยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

29/01/2021
gazetteer.orst.go.th

พจนานุกรมภูมิศาสตร์แบบมีชีวิต

KU Survey Engineering for Agriculture Thailand
09/01/2021

KU Survey Engineering for Agriculture Thailand

การลดต้นทุนอย่างนึง คือ การที่นักวิเคราะห์ข้อมูล สามารถพัฒนาระบบ นำเสนอ และจัดการข้อมูลได้เอง (ไม่ต้องจ้าง)

การใช้ leaflet plugin Geoman ในการจัดการเวกเตอร์บนเว็บที่มีความสามารถเทียบเท่า GIS Desktop

------------------------------

สำหรับการทำงานยอดนิยมอย่าง web map คงไม่ต้องพูดถึงประโยชน์อะไรกันมากเนื่องจากทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าต้องการ advance ขึ้น (แน่ ๆ) คือ เป็นมากกว่าการแสดงผล (ส่วนใหญ่ยังติดอยู่แค่การแสดงผล) เช่น การ analysis เลย การทำบนเว็บเลย เป็นเรื่องไม่ง่ายแน่นอน (ผมว่าตลาดต้องการแบบนี้มาก ๆ ในตอนนี้)

ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าสำคัญ ก็คือ ไม่ค่อยมีหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการในเรื่องเหล่านี้ครับ

สำหรับผู้ที่เขียนโปรแกรมแบบ search ใน google และ stack overflow รวมไปถึงผู้ที่ไม่ได้เรียนการคำนวณทางวิศวกรรมสำรวจ ก็มักจะเจอกับปัญหาที่แตกต่างกัน และทำให้ไปได้ไม่เร็ว (ปัญหาแยกกันตามพื้นความรู้ที่แยกจากกัน) ก็คือ

(1) ผู้ที่ไม่ได้เรียน computer science (ใช้เรียนแบบ google และ stack overflow มักจะเป็นผู้ที่เรียนฝั่งสารสนเทศภูมิศาสตร์มา) จะเจอปัญหาในการอ่าน API Document อย่างเขัาใจ (สำคัญสุด ๆ สำหรับการโปรแกรมมิ่ง) เพราจะทำให้ไม่เข้าใจหลักการที่สำคัญมาก ๆ ในการที่จะสามารถ modify หรือแก้ปัญหาโปรแกรมมิ่งให้ตรงกับ requirement (เนื่องจากไม่มี tool ใช้ตรง ๆ) ก็คือ ไม่เข้าใจการ Inheritance, Override, Overload, Instantiate, prototype, composition และอื่น ๆ ที่จะทำให้ไม่ งง ในการเขียน Class และ Object และการเรียกใช้งาน instance object ที่มีการ interite interfaces มาจากหลาย class ซึ่งที่จริงแล้ว เราจะ modify ตามใจได้เลยนะครับ ถ้าเข้าใจ (หรืออาจจะ inherite ตัวฟังก์ชั่นใหม่เฉพาะของตัวเองเลยให้ตรงตามความต้องการไม่ต้องใช้วิธี indirect ซึ่งผมใช้บ่อยมาก)

(2) สำหรับผู้ที่เรียน computer science ที่เข้าใจข้อ (1) เป็นอย่างดีแล้ว ก็พบกับปัญหาพื้นฐานที่มักจะไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลและฟังก์ชัน geospatial ก็จะพบปัญหากับเรื่องแรก ๆ เลย คือ ระบบพิกัด ระบบ tile และโครงสร้างที่หลากหลายของ spatial data (บาง lib สลับ lat,long กับ long,lat บางอัน x,y N,E) รวมไปถึงการ analysis บนเว็บด้วย Turf.js ระยะกริด UTM ระยะจริง Geodesic ระยะบนโค้ง หรือการคำนวณจาก sherical line, area ไปเป็น plane area หรือการทำข้อมูลในสามารถทำงานร่วมกันได้ บางทีก็ต้องสร้าง raster grid ขึ้นมาแทน point array เพื่อให้แสดงผลได้เต็มพื้นที่ ฯลฯ

นี่คือปัญหา ซึ่งผมว่าในยุค disruption นี้ คงต้องสร้างหลักสูตรพวกนี้ขึ้นมากจากผู้ที่มีความรู้สมบูรณ์ทั้งสองส่วนนี้ (ในแง่การที่จะนำผลการวิจัยไป implement เป็นระบบปฏิบัติการณ์ใช้กันจริง ๆ จัง ๆ ที่ไม่ต้องพึ่งงบประมาณซื้อการพัฒนาหรือซอฟแวร์ระบบที่มักจะมีราคาสูง) ซึ่งถ้าพัฒนาบุคคลากรในส่วนนี้เพิ่มเยอะ ๆ น่าจะลดต้นทุนการสร้างระบบได้มาก และการพัฒนาองค์กร น่าจะทำได้เร็วกว่านี้มากครับ

...หาเรียนยาก... หาตำราอ่านก็ยาก.... ขาดแคลน...

หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนของเราได้บ้างนะครับผม
ขอบคุณครับ

คุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครวันนี้!การประเมินคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ปริมาณค่า PM 2.5 (µg/m3)) ด้วยระบบสารสนเทศ (...
18/12/2020

คุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครวันนี้!

การประเมินคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ปริมาณค่า PM 2.5 (µg/m3)) ด้วยระบบสารสนเทศ (GIS) ด้วยวิธีการประมาณค่า (Interpolation) และสามารถจัดลำดับ 10 ลำดับเขตทีมีคุณภาพอากาศดีมาก โดยใช้ข้อมูลจาก Near Real Time Sencer จากเว็ปไซต์ของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ข้อมูลเมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ที่มา : https://bangkokairquality.com/bma/index.php

แผนที่แสดงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยขอมูลแบบเรียลไทม์จากเว็ปไซต์ของกรมอุตุนิยทวิทยา เม...
16/12/2020

แผนที่แสดงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยขอมูลแบบเรียลไทม์จากเว็ปไซต์ของกรมอุตุนิยทวิทยา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.

การประเมินคุณภาพอากาศ (ปริมาณค่า PM 2.5 (µg/m3)) พื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จากรายงานสถานการณ...
16/12/2020

การประเมินคุณภาพอากาศ (ปริมาณค่า PM 2.5 (µg/m3)) พื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จากรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรุงเทพมหานคร (ข้อมูลแบบเรียลไทม์) แสดงในลักษณะของแผนที่ ข้อมูลเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.

ดินแดง (ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2) เมื่อ 79 ปีก่อน บริเวณที่ตั้งศาลาว่าการฯ ในอดีตเป็นท้องทุ่งนาทั้งหมด เป็นบุญตาที่ได้เ...
29/11/2020

ดินแดง (ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2) เมื่อ 79 ปีก่อน บริเวณที่ตั้งศาลาว่าการฯ ในอดีตเป็นท้องทุ่งนาทั้งหมด เป็นบุญตาที่ได้เห็นแผนที่ภูมิประเทศ 1 : 50000 ชุดพระนคร-ธนบุรี-นนทบุรี-สมุทรปราการ (พระนคร 166-4) สำรวจข้อมูลโดย กรมแผนที่ เมื่อปี พ.ศ. 2484 จัดพิมพ์ที่กรมแผนที่ พ.ศ. 2484 (เครดิต : หอสมุดแห่งชาติ 29.11.2563)

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
13/11/2020

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

พรุ่งนี้แล้วน๊า..(14 พ.ย.63)..สาย KAYAK🚣🏻‍♂️& สาย SUPBOARD🤙🏻ต้องไม่พลาด!!!

"กทม.เปิดคลองโอ่งอ่าง เอาใจนักพายเมืองกรุงฯ"

บรรยากาศชิล ๆ สตรีทอาร์ทแนว ๆ และสินค้าดังในย่านอีกมากมาย ฯลฯ

แล้วพบกันเวลา 15.00 น. รวมตัว@สวนป้อมมหากาฬ

#พาย KAYAK คลองกลางกรุงฯ 🚣🏻‍♂️
#พาย SUPBOARD คลองกลางกรุงฯ🤙🏻
#พาย KAYAK & SUPBOARD มาเที่ยวคลองโอ่งอ่าง

โครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทย Thailand Infrastructure
29/10/2020

โครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทย Thailand Infrastructure

ว๊าว!!!! ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง Amsterdam น้อยๆกลางกรุง กลายร่างเป็น Street Art และมีถนนคนเดิน ศุกร์-อาทิตย์ ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่ 30 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป

วันนี้มาชวนเพื่อนๆ ไปเที่ยวคลองโอ่งอ่างโฉมใหม่ ไฉไล และมีชีวิตชีวา กว่าเดิม!!!

ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของงาน ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ซึ่งมีการจัดร้าน เปิดหมวก และการเปลี่ยนให้ถนนคนเดินริมคลองโอ่งอ่าง เป็นถนน Street Art กลางกรุง

โดยมีการประดับประดาไฟ และวาดภาพเขียนริมกำแพง ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของพื้นที่นี้ได้ดีมาก

นอกจากนั้น ยังมีการออกร้าน และเปิดหมวกของนักร้องมืออาชีพและมือสมัครเล่น ซึ่งแต่ละวง เพราะมากกกก บอกเลย

ซึ่งถนนคนเดินนี้เริ่มต้นตั้งแต่ วันนี้ (29 ตุลาคม 63) และจะมี Event ใหญ่ ในช่วงลอยกระทง 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 63

หลังจากนี้จะมีถนนคนเดินทุกสุดสัปดาห์ (ศุกร์-อาทิตย์) อยากให้ตรงจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยน และจุดศูนย์กลางของความเจริญในย่านนี้ในอนาคต ให้กลายเป็น อีกหนึ่ง Destination ในอนาคตเลยครับ

—————————
การเดินทางมาที่ ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง

ง่ายๆ เลยคือนั่ง MRT สายสีน้ำเงิน มาลงที่สถานีสามยอด ออกทางออกที่ 1

แล้วเดินข้ามถนนมา 2 ที ก็มาเจอสะพานดำรงสถิต ซึ่งเป็นต้นทางของถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง หรือคนยุค 90’s อย่างผม ต้องบอกว่าสะพานเหล็กแล้วจะอ๋ออออ เลย

จากจุดนี้ ถนนคนเดินจะทอดยาวไปจนถึงสะพานบพิตรพิมุข ประมาณ 1 กิโลเมตร

ซึ่งตลอด 2 ฝั่งคลอช จะมี Street Art ร้านค้า และศิลปินเปิดหมวกอยู่ตลอดสองข้างทาง ให้เราได้ชิม ช๊อบ แช๊ะได้เต็มที่เลยครับ

วันนี้เดินไปมาแอบเจอพ่องานนี้ คุณเอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang โฆษก กทม. มาเดินตรวจงานวันแรกอยู่พอดี เลยขอไปชักภาพเป็นที่ระลึกซักรูป
—————————
ลอยกระทงนี้ ใครยังไม่รู้จะไปลอยที่ไหน ก็ลองเปลี่ยนสถานที่มาลอยที่ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างได้นะครับ

รับรอง #ของจริงไม่จกตา

ใครสนใจรายละเอียดงานเพิ่มเติม ดูได้จากลิ้งค์นี้ครับ
https://fb.me/e/1Mfk8YICE

นายสุดใจ ยี่สุนแสง ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมพืธีมอบรางวัลบริหารภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื...
16/09/2020

นายสุดใจ ยี่สุนแสง ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมพืธีมอบรางวัลบริหารภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ
ชื่อผลงาน : ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps)
พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 08.00 - 11.00 น.
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี

KU Survey Engineering for Agriculture Thailand
09/08/2020

KU Survey Engineering for Agriculture Thailand

พื้นฐานสำคัญของการจัดทำ Orthophoto Map ด้วย Drone ความเข้าใจ ASPRS และ Epsilon Band ในการ Digitize และการประยุกต์ใช้งาน Spatial Data
---------------------------------

จากแนวคิดเรื่องการเผยแพร่การเรียนการสอนวิศวกรรมสำรวจและสารสเทศภูมิศาสตร์ ไปยัง "วิศวกรรมโยธา" , "วนศาสตร์" , "ภูมิศาสตร์" , "สิ่งแวดล้อม" ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในงาน วิศวกรรมสำรวจ ในการจัดทำ "แผนที่ภาพถ่ายดิ่งทางอากาศ" ที่ถูกต้องใช้งานได้ตรงตามหลักการคำนวณ เอกสาร Lecture Note นี่ผมใช้สอนนิสิต วนศาสตร์ และ ภูมิศาสตร์ ให้เข้าใจเรื่องการ "จัดทำ" และ "การวัด" ที่ถูกต้อง นิสิตจบการศึกษาไปจะได้ไปทำงานได้อย่าง "ถูกต้อง" ตามหลักวิธี เพื่อเป็นการส่งเสริม

(1) งานวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้กับศาสตร์อื่นที่นำไปประยุกต์ใช้ ได้ใช้ได้อย่าง "ถูกต้อง" ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้ ไม่ถูกเทคโนโลยีทำให้ไม่ทราบผลที่แท้จริง

(2) เทคโนโลยีปัจจุบันทำให้ใครก็ทำ Orthophoto Map ได้ ไม่ต้องพึ่งพิงการเรียนวิศวกรรมสำรวจฯ แต่ในการพัฒนาประเทศ "ความถูกต้อง" จะต้องถูกเปิดเผยและ "เข้าใจ" เพื่อการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องในการวิจัยและพัฒนา ประเทศ ซึ่งเป็นหน้าที่ของ "วิศวกรสำรวจ" ที่จะต้องเผยแพร่ความรู้ไปสู่ผู้ที่ไม่รู้ในรายละเอียด และถูกปิดบังโดยเทคโนโลยี

(3) ยิ่งเทคโนโยการรังวัดที่ต้องมี (ตำแหน่ง) อยู่ในความหมายของผลลัพธ์ข้อมูลมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ การเผยแพร่ความรู้ทาง "วิศวกรรมสำรวจ" ยิ่งสำคัญมากขึ้นเป็นเงาตามตัว เพราะในงานวิศวกรรม เราจะ "พลาด" ไม่ได้ หากไม่รู้จักการตรวจสอบ "เครื่องมือ" ที่เราไม่ได้ทำขึ้นมาเอง และจะมี Systematic Errors อยู่เสมอ...

ปล. หวังว่าจะพอให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ "ศาสตร์การรังวัด" ได้เข้าใจมากขึ้นและนำไปต่อยอดความเข้าใจกับเอกสารทางวิชาการจากต่างประเทศอีกต่อไป

อ่านเพิ่มเติมได้จากวิชา 01203496 - Selected Topic in Civil Engineering หลักสูตร Civil Engineering (KU) http://ce.eng.ku.ac.th/ceocw/

#KU_Survey_Engineering_and_Geographic_Information

ผู้ว่าฯ อัศวิน
22/07/2020

ผู้ว่าฯ อัศวิน

🎯กทม.ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงฯ 10 ตารางเมตรต่อคน ภายใต้โครงการ Green Bangkok 2030

🌳ปัจจุบัน กรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียว 6.99 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกนั้น กำหนดให้แต่ละเมืองควรมีพื้นที่สีเขียวในอัตรา 9 ตารางเมตรต่อคน แม้ว่ากรุงเทพฯ จะยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน แต่เราก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2573 กทม.จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ถึง 10 ตารางเมตรต่อคน จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการ GREEN BANGKOK 2030 ครับ

🌏 สำหรับ โครงการ
GREEN BANGKOK 2030
เป็นการวางแผนและมองพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ ไปข้างหน้าอีก 10 ปี ว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละย่านจะเป็นแบบไหน พร้อมทั้งได้ทำการสำรวจพื้นที่ว่าง ที่รกร้าง และที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์เพื่อนำมาพัฒนาเป็นสวนหย่อม สวนสาธารณะ และสวนป่า โดยเริ่มนำร่อง (ระยะที่ 1) แล้ว จำนวน 11 โครงการ
เช่น 🌳สวนปิยะภิรมย์ เขตบางกะปิ พื้นที่ 10 ไร่ ซึ่งเปิดให้บริการแล้ว และที่เป็นรูปเป็นร่างใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ เช่น 🌳สวนสันติพร เขตพระนคร พื้นที่ 2.5 ไร่ คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนส.ค.63 🌳สวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหารเขตลาดกระบัง พื้นที่ 18 ไร่ คาดว่าจะเสร็จในเดือนก.ย.63 และ🌳สวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล) เขตบางขุนเทียน พื้นที่ 37 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ก.พ.64

🌳กรุงเทพฯ จะเป็นเมืองสีเขียว สิ่งแวดล้อมดี และไปถึงเป้าหมายได้สำเร็จ ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกคน ซึ่งหากท่านยังมีที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์และประสงค์จะมอบให้กทม.นำไปพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว แจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.2 (ดินแดง) ครับ

Survey Engineering Thailand
18/07/2020

Survey Engineering Thailand

จากคำถาม EGM2008 ใช้งานต่างกับ TGM2017 อย่างไร
ขอตอบจากประสบการณ์จริงจากที่เคยทำงาน
จะขอพูดในกรณีการรังวัดด้วย GNSS แบบ Relative คือ Static และ RTK
ผลการทดสอบการแปลงค่า Ellipsoid เป็นระดับทะเลปานกลางจาก EGM2008 จะมีค่าต่างกับค่าหมุดตรวจสอบประมาณ 0.5 - 0.8 เมตร ส่วน TGM2017 มีค่าต่างจากจุดตรวจสอบ 0.02 - 0.1 เมตร
สรุปว่าถ้าเราแปลงค่าโดยตรงจากแบบจำลองค่าความถูกต้องจะอยู่ประมาณนี้ โดยแบบจำลอง EGM2008 ให้ค่าระดับที่สูงกว่า TGM2017
ถ้าหากเรารังวัดออกจากหมุดอ้างอิงที่ไม่มีค่าระดับทะเลปานกลางค่าระดับที่ได้มาเกิดจากการแปลงค่าจาก Geoid โดยตรงทำให้ค่า Error เกิดขึ้นเท่ากับที่กล่าวมาข้างต้น

แต่ถ้าหากรังวัดออกจากหมุดอ้างอิงที่มีค่าระดับทะเลปานกลางการใช้ EGM2008 หรือ TGM2017 จะให้ค่าระดับที่ใกล้เคียงกัน จากที่เคยทดสอบ ค่าระดับต่างกันประมาณ 3-8 มิลลิเมตร และต่างจากค่าระดับของจุดตรวจสอบ ประมาณ 4-10 มิลลิเมตร ในระยะการทำงานประมาณ 4 กิโลเมตรในพื้นที่กรุงเทพ (ต่างจังหวัดได้ผลเป็นไงมาแชร์กันได้ครับ)

จากข้อสังเกต คือ หากเราได้กำหนดค่าระดับทะเลปานกลางของหมุดอ้างอิงคาดว่าโปรแกรมจะคำนวนค่า Ellipsoid (h) ใหม่ จากสูตรดังภาพ H = h - N ทำให้ค่า h ตรงจุดอื่น ๆ ถูก ชิฟตามจุดอ้างอิง ทำให้ค่าระดับที่ได้จากทั้ง 2 แบบจำลองมีค่าไม่ต่างกัน

สรุป ค่าระดับที่ได้จาก GNSS ณ ปัจจุบันมีความถูกต้องสูงจนน่าตกใจ จากที่ได้ทดสอบมาแล้วหลายครั้งจากเครื่องมือประมาณ 3 ยี่ห้อคือ Trimble Topcon Leica ส่วนยี่ห้ออื่น ๆ ในตลาดช่วยกันแชร์ข้อมูลด้วยครับ อยากทราบเหมือนกัน

ใครเคยมีประสบการณ์ การหาค่าระดับ การใช้ค่าระดับ จาก GNSS ช่วยกันแชร์กันหน่อยครับ

แหล่งเรียนรู้ #มรดกศิลปวัฒนธรรม- ระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ (GIS) แสดงชุดข้อมูลโบราณสถาน แหล่งมร...
17/07/2020

แหล่งเรียนรู้ #มรดกศิลปวัฒนธรรม
- ระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ (GIS) แสดงชุดข้อมูลโบราณสถาน แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมของประเทศ

แหล่งเรียนรู้ #มรดกศิลปวัฒนธรรม
- ระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ (GIS) แสดงชุดข้อมูลโบราณสถาน แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
www.gis.finearts.go.th

-ระบบ Virtual Museum พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 42 แห่งทั่วประเทศ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต www.virtualmuseum.finearts.go.th

- ระบบ Virtual Historical Park อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง บอกเล่าประวัติความเป็นมา มีภาพแผนที่ และภาพโบราณสถานให้ได้ชม รวมทั้งภาพมุมสูงมองเห็นอุทยานประวัติศาสตร์โดยรอบ http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th

- การบริการด้านสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ฟังเขาบอกเล่าหรือจะเท่าสืบค้นด้วยตนเอง
www.nat.go.th

ขอบคุณบุคลากรทางการศึกษาที่แวะมาเยี่ยมเยือนเพจในช่วงวันหยุดยาวนี้ด้วยนะครับ

13/07/2020
มาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ - Overlay Zoning

มาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ - Overlay Zoning

การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน
พื้นที่ศึกษากลุ่มที่ ๓
กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก
(สามแพร่ง บำรุงเมือง -วัดสุทัศน์)
ดำเนินงานภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามผังเมืองรวมด้วยมาตรการกลไกที่เหมาะสม กรณีมาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ
(Overlay Zoning)

โดย สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

ณ ห้องบอลรูม ชั้น ๑๐ โรงแรมแกรนด์
ไชน่า เยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประวัติศาสตร์ สะพานพุทธ
11/07/2020

ประวัติศาสตร์ สะพานพุทธ

แม้ว่าจะไม่มีถนนพระรามที่ ๗ แต่กรุงเทพมหานครเราก็มีถนนประชาธิปก

ถนนประชาธิปก
มีความยาว ๙๐๐ เมตร เมื่อแรกสร้าง ระบุว่ามีความยาว ๔,๘๐๐ เมตร กว้าง ๔๐ เมตร ตั้งแต่ลาดเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าไปถึงคลองดาวคะนอง ข้อมูลปัจจุบันถนนสายนี้เริ่มต้นจากวงเวียนใหญ่ ผ่านแยกบ้านแขกตัดถนนอิสรภาพผ่านวงเวียนเล็ก แล้วแยกออกเป็นสามทาง คือไปทางสะพานพระปกเกล้าเชื่อมกับถนนจักรเพชร ข้ามสะพานพุทธยอดฟ้าเชื่อมกับถนนตรีเพชร และไปทางวัดประยุรวงศาวาสไปสิ้นสุดที่ใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า
ชื่อเดิม ถนนสายที่ ๑ ในโครงการตัดถนนสิบเอ็ดสายในกรุงธนบุรี
ประวัติ
เมื่อคราวที่กรุงเทพมหานครจะมีอายุครบ ๑๕๐ ปี นั้น ในการเตรียมการฉลองพระนคร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสนอต่อเสนาบดีสภาว่าควรจะสร้างสะพานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ เพื่อเชื่อมฝั่งธนบุรีกับพระนคร แม้จะมีเสียงคัดค้านว่าควรสร้างศาลยุติธรรมประกอบพระบรมรูป เป็นอนุสาวรีย์ถวายอย่างพระบรมรูปทรงม้าที่ข้างสนามหลวงก็ตาม แต่ท้ายที่สุด ด้วยเหตุผลประการต่าง ๆ ที่จะสร้างความเจริญให้แก่พระนคร ก็มีโครงการสร้างสะพานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ และการตัดถนนสายต่าง ๆ เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
ถนนที่ตัดขึ้นในคราวนั้น ถนนประชาธิปกเป็น "ถนนสายที่ ๑" ในโครงการตัดและขยายถนน ๑๑ สายในจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนคร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๒ โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เพื่อตัดและขยายถนนฝั่งจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๓ ได้กำหนดแนวเส้นทางถนนสายที่ ๑ ไว้ตั้งแต่เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ตัดกับถนนสายที่ ๒ (ปัจจุบันคือถนนอรุณอมรินทร์และถนนสมเด็จเจ้าพระยา) ถนนสายที่ ๓ (ปัจจุบันคือถนนอิสรภาพ) และถนนสายที่ ๔ (ปัจจุบันคือถนนอินทรพิทักษ์และถนนลาดหญ้า) ไปจนถึงคลองดาวคะนอง
เมื่อถึงคราวที่ต้องตั้งชื่อถนนแต่ละสายนั้น นับเป็นการใหญ่ด้วยพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้มีการคิดนามถนนเพื่อให้ทรงมีพระราชวินิจฉัย แต่พระองค์ก็มิได้ตัดสินพระทัยเพียงพระองค์เดียว ด้วยโปรดเกล้าฯให้เข้าสู่ที่ประชุมของอภิรัฐมนตรีในการพิจารณาด้วย สำหรับบุคคลที่คิดนามถนนขึ้นทูลเกล้าฯถวาย มี ๒ ท่านด้วยกันคือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และพระสารประเสริฐ จากกรมพระอาลักษณ์ ในเอกสารจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปรากฏเรื่องการขอพระราชทานนามถนนที่สร้างขึ้นใหม่ในฝั่งธนบุรี ที่นำนามถนนจากกรมพระอาลักษณ์ขึ้นถวาย แต่พระองค์ขอให้ฟังพระดำริของกรมพระยาดำรงฯ ด้วย
ถนนสายที่ ๑ พระสารประเสริฐคิดนามเสนอ ๒ ชุด ชุดแรกเสนอว่า ประชาธิป มาจากพระปรมาภิไธยในภาษามคธสมัยที่ทรงผนวชว่า ปชาธิโป โดยแบ่งเป็น ประชาธิปใน และประชาธิปนอก โดยมีภาษาอังกฤษกำกับว่า Prajadhip Avenue ไม่ใช้ Road เนื่องจากเป็นถนนสายสำคัญที่สุดในกรุงธนบุรี ชุดที่สอง เสนอว่า ถนนจุฬาโลก
ส่วนกรมดำรงนั้น ทรงเสนอ ถนนพระปกเกล้า และ ถนนประชาธิปก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสถาปนาการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำและทำถนนเชื่อมพระนครกับธนบุรี ในที่สุดที่ประชุมมีมติเลือกนามถนนประชาธิปก
ต่อมา มีการเปลี่ยนแปลงถนนช่วงวงเวียนใหญ่ถึงคลองดาวคะนองเป็นชื่อ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ถนนประชาธิปก จึงเป็นนามถนนที่รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเชื่อมแผ่นดินสองฝั่งให้ถึงกัน

ที่อยู่

44 Vibhavadi Rangsit Rd., Dindaeng
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานภูมิสารสนเทศ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ - เป็นศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลเมือง ด้านประชากร ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารและบูรณาการข้อมูลเมืองด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ - พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านการผังเมืองและพัฒนาเมือง - จัดระบบการสำรวจ การจัดเก็บข้อมูลกายภาพ ตลอดจนประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ - ดำเนินการสำรวจ รังวัดภาคพื้นและการสำรวจรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดทำและผลิตแผนที่มาตราส่วนต่าง ๆ ในระบบภูมิสารสนเทศ - ดำเนินการสำรวจ รังวัด กำหนดแนวเขตโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร เพื่อการบริหาร ควบคุม กำกับ การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ - ดำเนินการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแก่บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน - พัฒนา ออกแบบ วางแผน ควบคุมและดูแลการเผยแพร่สารสนเทศทางระบบอินเทอร์เน็ต - จัดวางระบบงานข้อมูลและระบบงานสถิติ เพื่อการบริหารข้อมูลเมืองและสนับสนุนการให้บริการข้อมูลสำหรับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน แบ่งส่วนราชการ ดังนี้ - ศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลเมือง แบ่งส่วนราชการเป็น กลุ่มงานข้อมูลเมือง และกลุ่มงานสารสนเทศ - ส่วนภูมิสารสนเทศ แบ่งส่วนราชการเป็น กลุ่มงานภูมิสารสนเทศ 1 และกลุ่มงานภูมิสารสนเทศ 2 (ปรับปรุงชื่อหน่วยงานตามมติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการฯ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 (ชื่อเดิม กองสำรวจและแผนที่ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร )) สำนักงานภูมิสารสนเทศให้บริการแผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ แผนที่กรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1:75,000 แผนที่รายเขตขนาดกระดาษ A2 แผนที่เชิงรหัส (Digital Map) มาตราส่วน 1:4,000 ที่เป็นแผนที่ฐาน แผนที่เชิงรหัส (Digital Map) มาตราส่วน 1:4,000 ที่มีข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยขอรับบริการได้ที่สำนักงานภูมิสารสนเทศ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ทุกวันในเวลาราชการ ดูรายละเอียดการให้บริการได้ที่ http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/load/service_price.html และดูแผนที่ออนไลน์ได้ที่ http://3d-cpd.bangkok.go.th

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023541268-72

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานภูมิสารสนเทศ สำนักกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การสร้างแผนที่และการแสดงผล ที่น่าสนใจ ในยุค Thailand 4.0