Clicky

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ( ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตมีนบุรี ศูนย์ฝึกอาชีพมีนบุรี
เปิดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น (จันทร์-ศุกร์)
และ (เสาร์-อาทิตย์) โดยไม่เสีย ค่าสมัคร ค่าเรียน
วันเสาร์ - วันอาทิตย์

หลักสูตร 80 ชม.

(2 เดือน) เวลา 09.00 - 15.00 น.
... 1. อาหารไทย 11. พิมพ์ดีด
2. อาหารว่าง 12. จัดดอกไม้สด
3. ขนมไทย 13. คอมพิวเตอร์
4. เบเกอรี่ 14. ซ่อมคอมพิวเตอร์
5. ดอกไม้ดินไทย 15. ซ่อมโทรศัพท์มือถือ
6. กรอบรูป 16. สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุฯ
7. แกะสลักผักผลไม้ 17.เซรามิกส์
8. แปรรูปสมุนไพร 18.ร้อยลูกปัด/ของชำร่วย
9. ศิลปประดิษฐ์ 19. ผ้าบาติก
10. นวดน้ำมัน (อโรมาเธอราพี)

วันเสาร์ - วันอาทิตย์
หลักสูตร 160 ชม.(4

(2 เดือน) เวลา 09.00 - 15.00 น.
... 1. อาหารไทย 11. พิมพ์ดีด
2. อาหารว่าง 12. จัดดอกไม้สด
3. ขนมไทย 13. คอมพิวเตอร์
4. เบเกอรี่ 14. ซ่อมคอมพิวเตอร์
5. ดอกไม้ดินไทย 15. ซ่อมโทรศัพท์มือถือ
6. กรอบรูป 16. สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุฯ
7. แกะสลักผักผลไม้ 17.เซรามิกส์
8. แปรรูปสมุนไพร 18.ร้อยลูกปัด/ของชำร่วย
9. ศิลปประดิษฐ์ 19. ผ้าบาติก
10. นวดน้ำมัน (อโรมาเธอราพี)

วันเสาร์ - วันอาทิตย์
หลักสูตร 160 ชม.(4

เปิดเหมือนปกติ

#หลักฐานในการสมัครเรียน1.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 ใบ2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 54...
07/10/2018

#หลักฐานในการสมัครเรียน
1.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 ใบ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02 540 4376

ตารางช่วงวันที่เปิดรับสมัครเรียน ระยะเวลาวันที่เรียน และวันหยุด ประจำปีงบประมาณ 2562

*...หลักฐานในการสมัครเรียน...ที่ต้องเตรียมมาด้วยเมื่อมาสมัครเรียนทุกครั้ง

1. รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว 2 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ

สอบถามรายละเอียด...เพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375 , 02 540 4376 ด่วนเปิดรับสมัครทุกวัน!

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)
จะปิดรับสมัครล่วงหน้าก่อนวันที่กำหนดไว้...หากวิชาไหนมีผู้สมัครเต็มตามที่กำหนดไว้แล้ว...

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) ได้เปิดทำการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบในทุกๆหลักสูตร ทั้งหลักสูตร วันจันทร์ - วันศุก...
07/10/2018

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) ได้เปิดทำการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบในทุกๆหลักสูตร ทั้งหลักสูตร วันจันทร์ - วันศุกร์ และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 80 ชั้วโมง ร่วมถึงหลักาตร 160 ชั่วโมง ในทุกๆวิชาชีพ
มีผู้ที่สนใจฝึกวิชาชีพเป็นจำนวนมาก สนใจสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4376
#หลักฐานในการสมัครเรียน
1.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 ใบ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ

มีนบุรี ปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมศูนย์ฝึกอาชีพฯมีนบุรี กว่า 800 คน>> วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ จัน...
04/10/2018

มีนบุรี ปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมศูนย์ฝึกอาชีพฯมีนบุรี กว่า 800 คน

>> วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมาย นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมฝึกอาชีพ หลักสูตร 80 ชั่วโมง และ 160 ชั่วโมง วันจันทร์-ศุกร์ รุ่นที่ 1/2562 พร้อมเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์จากการฝึกอาชีพสาขาต่างๆ ซึ่งมีวิชาชีพจำนวนกว่า 40 รายวิชา ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี โดยมี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ วิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอาชีพกว่า รวมกว่า 800 คนเข้าร่วมกิจกรรม

>> เพื่อต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพเข้าสู่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) อย่างเป็นทางการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ตลอดจนสร้างความเข้าใจในหลักสูตรการสอน ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าอบรมฝึกอาชีพ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด ผู้สนใจฝึกอาชีพฟรี สอบถามได้ที่ ‭02 540 4375-6‬

ตารางช่วงวันที่เปิดรับสมัครเรียน ระยะเวลาวันที่เรียน และวันหยุด ประจำปีงบประมาณ 2562*...หลักฐานในการสมัครเรียน...ที่ต้อง...
03/09/2018

ตารางช่วงวันที่เปิดรับสมัครเรียน ระยะเวลาวันที่เรียน และวันหยุด ประจำปีงบประมาณ 2562

*...หลักฐานในการสมัครเรียน...ที่ต้องเตรียมมาด้วยเมื่อมาสมัครเรียนทุกครั้ง

1. รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว 2 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ

สอบถามรายละเอียด...เพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375 , 02 540 4376 ด่วนเปิดรับสมัครทุกวัน!

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)
จะปิดรับสมัครล่วงหน้าก่อนวันที่กำหนดไว้...หากวิชาไหนมีผู้สมัครเต็มตามที่กำหนดไว้แล้ว...

วิชาศิลปะประยุกต์ หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์ งานหนังเย็บมือ จากเศษหนังเหลือใช้ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มาก...
14/08/2018

วิชาศิลปะประยุกต์ หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์ งานหนังเย็บมือ จากเศษหนังเหลือใช้ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย เพิ่มมูลค่า สร้างอาชีพใหม่ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6
หลักฐานในการสมัครเรียน
1.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2ใบ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
สมัครฟรี! เรียนฟรี!

หลักสูตร 160 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์รับสมัคร วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 21 กันยายน 2561 และจะเปิดเรียน ในวันท...
23/07/2018

หลักสูตร 160 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์
รับสมัคร วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 21 กันยายน 2561 และจะเปิดเรียน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

หลักสูตร 160 ชั่วโมง วันเสาร์ - วันอาทิตย์
รับสมัคร วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 23 กันยายน 2561 และจะเปิดเรียน ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2561

หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันเสาร์ - วันอาทิตย์
รับสมัคร วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 23 กันยายน 2561 และจะเปิดเรียน ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

หลักฐานในการสมัครเรียน
1.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 ใบ
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375

“ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)” สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่างดี ทั้งประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรี และเ...
08/07/2018

“ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)” สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่างดี ทั้งประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรี และเขตใกล้เคียง โดยการเปิดฝึกอาชีพ จำนวน 23 รายวิชา 32 ห้องเรียน และ12 รุ่นต่อปี มีทั้งหลักสูตรจันทร์-ศุกร์ และหลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพจำนวนมาก เต็มทุกหลักสูตร รวมแล้วกว่า 13,000 คนต่อปี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีเวลาว่างทั้งในวันธรรมดาและวันหยุด สามารถนำไปประกอบอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมได้จริง ลดการว่างงาน เพิ่มรายได้ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนได้อย่างชัดเจน
>> ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดรายวิชาได้ที่ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) โทร. 02 540 4375,02 540 4376 หรือตามลิ้งด้านล่างนี้

https://facebook.com/SunyFukXachiphKrungThephMHnkhrMinburi

วิชาแกะสลักผักและผลไม้ หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันเสาร์ - วันอาทิตย์ สนใจสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 54...
01/07/2018

วิชาแกะสลักผักและผลไม้ หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันเสาร์ - วันอาทิตย์ สนใจสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375,02 540 4376

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) ออกให้บริการตัดผมชาย ฟรี! ให้กับประชาชนทั่วไป ณ.ชุมชนบ้านคูคตพัฒนา รามอินทรา 117 สน...
01/07/2018

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) ออกให้บริการตัดผมชาย ฟรี! ให้กับประชาชนทั่วไป ณ.ชุมชนบ้านคูคตพัฒนา รามอินทรา 117 สนใจสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375,02 540 4376

วิชาสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375,02 540 4376
21/06/2018

วิชาสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375,02 540 4376

เบเกอรี่ ในหลักสูตรมีการสอน เช่น โมจิ,ทาร์ตไข่,(ขนมปัง)ใส้ไก่แดง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่...
14/06/2018

เบเกอรี่ ในหลักสูตรมีการสอน เช่น โมจิ,ทาร์ตไข่,(ขนมปัง)ใส้ไก่แดง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6

แผนกอาหารไทยวันนี้ทำข้าวอบสับปะรดและผัดเปรี้ยวหวานปลากระพง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 54...
13/06/2018

แผนกอาหารไทยวันนี้ทำข้าวอบสับปะรดและผัดเปรี้ยวหวานปลากระพง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6

นางสาวมยุรี บัตรประทาน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตมีนบุรี เข้าตรวจความเรียบร้อย ศูนย์ฝึกอาชีพกรุง...
07/06/2018

นางสาวมยุรี บัตรประทาน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตมีนบุรี เข้าตรวจความเรียบร้อย ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) และตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนในแต่ล่ะแผนกเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยต่อไป

วิชาอาหารไทยวันนี้ทำแกงจืดลูกรอก,กับกระเพรากุ้งไข่ดาว เปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรก หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันจันทร์ - วัน...
05/06/2018

วิชาอาหารไทยวันนี้ทำแกงจืดลูกรอก,กับกระเพรากุ้งไข่ดาว เปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรก หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์ สนใจรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ท...
05/06/2018

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์ สนใจรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540.4375-6

ห่อหมกน่าอร่อย จากหมวดวิชาอาหารไทย หลักสูตร 80 ชั่วโมง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 43...
02/06/2018

ห่อหมกน่าอร่อย จากหมวดวิชาอาหารไทย หลักสูตร 80 ชั่วโมง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6

วิชาที่เปิดสอน ตารางวันรับสมัคร ตารางวันเรียน วันหยุด หลักสูตร 80 ชั่วโมง และ 160 ชั่วโมง วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ประจำปีง...
24/05/2018

วิชาที่เปิดสอน ตารางวันรับสมัคร ตารางวันเรียน วันหยุด หลักสูตร 80 ชั่วโมง และ 160 ชั่วโมง วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375,02 540 4376

วิชาที่เปิดสอน ตารางวันรับสมัคร ตารางวันเรียน วันหยุด หลักสูตร 80 ชั่วโมง และ 160 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์ ประจำปีงบ...
24/05/2018

วิชาที่เปิดสอน ตารางวันรับสมัคร ตารางวันเรียน วันหยุด หลักสูตร 80 ชั่วโมง และ 160 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375,02 540 4376

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) ส่งวิทยากรสาธิตการทำสลัดโรล ให้กับแกนนำชุมชน 5 ชุมชน ในพื้นที่เขตมีนบุรีและเขตคันนา...
24/05/2018

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) ส่งวิทยากรสาธิตการทำสลัดโรล ให้กับแกนนำชุมชน 5 ชุมชน ในพื้นที่เขตมีนบุรีและเขตคันนายาว 24/05/61

วิชาขนมไทย หลักสูตร 80 ชั่วโมง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6
21/05/2018

วิชาขนมไทย หลักสูตร 80 ชั่วโมง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6

วิชาภาษาอังกฤษฝึกปฏิบัติ โดยการให้ความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม ณ.วัดโพธิ์ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
21/05/2018

วิชาภาษาอังกฤษฝึกปฏิบัติ โดยการให้ความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม ณ.วัดโพธิ์ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6

กระเป๋าหนังสวยๆดูดี ทำเองได้ ผลงานจากหมวดวิชาสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์ สนใจต...
21/05/2018

กระเป๋าหนังสวยๆดูดี ทำเองได้ ผลงานจากหมวดวิชาสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6

18/05/2018

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) ส่งวิทยากรในหมวดวิชาอาหารเข้าแข่งขัน ผัดไทย ในงานถนนวัฒนธรรม ครั้งที่4 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

18/05/2018

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) ส่งวิทยากรในหมวดวิชาอาหารเข้าแข่งขัน ผัดไทย ในงานถนนวัฒนธรรม ครั้งที่4 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กระเป๋าหนังทำเองก็ได้หร่า ในหมวดวิชาสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ หลักสูตร 80 ชั่วโมง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนก...
17/05/2018

กระเป๋าหนังทำเองก็ได้หร่า ในหมวดวิชาสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ หลักสูตร 80 ชั่วโมง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6

วิชาอาหารว่าง หลักสูตร 80 ชั่วโมง สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6
16/05/2018

วิชาอาหารว่าง หลักสูตร 80 ชั่วโมง สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6

ก่อนเปิดเทอมนี้ พาน้องๆมาตัดผม ที่มีนบุรี บริการฟรี ทุกเสาร์-อาทิตย์ >> นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมาย...
12/05/2018

ก่อนเปิดเทอมนี้ พาน้องๆมาตัดผม ที่มีนบุรี บริการฟรี ทุกเสาร์-อาทิตย์

>> นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรม ”ตัดผมฟรี รับเปิดเทอม !!” ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณใต้สะพานข้ามคลองสามวา ถนนสีหบุรานุกิจ (ใกล้ตลาดมีนบุรี) โดยทีมงานวิทยากรและนักเรียน จากศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้อีกทางหนึ่ง โดยมีผู้สนใจมาใช้บริการเป็นจำนวนมากทุกสัปดาห์

>> ซึ่งสำนักงานเขตมีนบุรี ได้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณใต้สะพานข้ามคลองสามวา ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รกร้าง และไม่สวยงาม ให้กลายมาเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการประชาชน โดยมอบหมายให้ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ฝึกอาชีพในวิชาช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า ช่างช่อมโทรศัพท์มือถือ ช่างตัดผมและช่างเสริมสวย รวมทั้งยังมีบริการช่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมโทรศัพท์มือถือ และบริการตัดผม ฟรี ให้กับประชาชน ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับผู้รับการฝึกอาชีพก่อนการออกไปประกอบอาชีพจริง และเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่มารับบริการอีกด้วย

>> ผู้สนใจรับบริการ หรือสนใจเข้ารับการฝึกอาชีพ ฟรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) โทร.02-5404375-6

ภาพ : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ / ข่าว : ธนานันท์

วิชาอาหารไทย หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์  วันนี้ทำแกงจืดมะระยัดไส้กับฉูฉี่ปลาทู สนใจสอบถามรายละเอียดการเรีย...
09/05/2018

วิชาอาหารไทย หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์ วันนี้ทำแกงจืดมะระยัดไส้กับฉูฉี่ปลาทู สนใจสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
09/05/2018

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)

วิชาที่เปิดสอน ตารางวันรับสมัคร ตารางวันเรียน วันหยุด หลักสูตร 80 ชั่วโมง และ 160 ชั่วโมง วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375,02 540 4376

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
09/05/2018

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)

วิชาที่เปิดสอน ตารางวันรับสมัคร ตารางวันเรียน วันหยุด หลักสูตร 80 ชั่วโมง และ 160 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375,02 540 4376

วิชาอาหารไทย หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันนี้ทำไข่ลูกเขยและเมี่ยงปลานิลทอด สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 43...
08/05/2018

วิชาอาหารไทย หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันนี้ทำไข่ลูกเขยและเมี่ยงปลานิลทอด สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6

วิชาเบเกอรี่หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์ วันนี้สอนขนมปัง2สี,คุกกี้ทูเลย์,เค้กชาเขียว สนใจติดต่อสอบถามรายละเอ...
08/05/2018

วิชาเบเกอรี่หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์ วันนี้สอนขนมปัง2สี,คุกกี้ทูเลย์,เค้กชาเขียว สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6

วิชาอาหารว่าง หลักสูตรจันทร์ถึงศุกร์ 80 ชั่วโมง สอนกะหรี่ปั๊บ กับน้ำนมข้าว 7/5/2561 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนกา...
07/05/2018

วิชาอาหารว่าง หลักสูตรจันทร์ถึงศุกร์ 80 ชั่วโมง
สอนกะหรี่ปั๊บ กับน้ำนมข้าว 7/5/2561 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6

แผนกอาหารไทยวันนี้ทำแพนงไก่ไข่ดาวกับห่อหมกทะเล หลักสูตร 80 ชั่วโมง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ท...
07/05/2018

แผนกอาหารไทยวันนี้ทำแพนงไก่ไข่ดาวกับห่อหมกทะเล หลักสูตร 80 ชั่วโมง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4376-6

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)ได้เปิดการเรียรการสอนหลักสูตร 80 ชั่วโมง เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 สนใจสอบถามร...
06/05/2018

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)ได้เปิดการเรียรการสอนหลักสูตร 80 ชั่วโมง เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 สนใจสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6

ที่อยู่

ภายในตลาดนัดจตุจักร 2 มีนบุรี
Bangkok
10510

เบอร์โทรศัพท์

025404375

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ด่วน‼️รับสมัครผู้สนใจเปิดร้านขายอาหาร ณ ศาลแพ่งมีนบุรี 4️⃣ ล็อกสุดท้าย รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 ก.พ. นี้
สนใจเรียนอิเลคโทรนิคครับ เปิดรับเมื่อไหร่ครับ
ขอบคุณ ผอ.ศูนย์ฯ ที่ใจดีเปิดสอน เซรามิกส์ออนไลน์ในช่วงโควิดนะคะ และขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่สละเวลาเตรียมการสอนในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้ อาจารย์ผู้สอนก็ใจดี สอนเข้าใจง่าย และตอบคำถามตลอดเวลา ขอบคุณอาจารย์ที่เสียสละเวลามอบความรู้ ให้อย่างเต็มที่นะคะ
เมื่อไรเปิดรับสมัคสอนตัดผมชายค่ะ
รบกวนสอบถามว่า คาดว่าจะเปิดเมื่อใดครับ
เปิดเรียนวันไหนค่ะ
ขอขอบคุณศูนย์ฝึกอาชีพมีนบุรีที่มาบริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียนโรงเรียนประภาสวิทยาในวันนี้ค่ะ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี ศูนย์ฝึกอาชีพมีนบุรี
บริการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพิราบ ตามอาคาร บ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงงาน ฯลฯ บริการทำความสะอาดโรงาน อาคาร พื้นที่สูง ติดต่อ 0991141161 แอร์ ครับ Line : ekker [email protected] : @bestprotection #ป้องกันนกทั่วประเทศ https://www.facebook.com/Bestprotection2018/
สอนเขียนบทความออนไลน์ด้วย Blogger เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ #สอนอีคอมเมอร์ชลาดพร้าว เปิดเรียน 16 พค.62 โทร 025141840
มีสอนใส่กรอบพระกันน้ำป่าวครับ
มีหลักสูตรอะไรบ้างครับ พอดีอยู่แถวดอนเมือง
รับสมัครช่างสระไดร์ 1 อัตรา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ พร้อมเรียนรู้ รักงานบริการ ค่ะ ติดต่อ 0990796959 น้ำหวานค่ะ!