ก้าวสู่โลกดิจิทัล เพิ่มโอกา

ก้าวสู่โลกดิจิทัล เพิ่มโอกา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรม

เปิดเหมือนปกติ

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เข้ารับการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย “Made in ...
21/09/2021

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เข้ารับการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย “Made in Thailand : MiT”

ประโยชน์การรับรอง
-การจัดซื้อจากภาครัฐ
-สินค้าได้รับความน่าเชื่อถือ
-สร้างโอกาสให้สินค้าได้ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

คุณสมบัติ
-เป็นผู้ประกอบการ ที่มีแหล่งผลิตสินค้าในประเทศไทย
-ครอบคลุมนิติบุคคล และทะเบียนพาณิชย์

ลงทะเบียนฟรี !! ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1rGau6orOf_ycCa73btLWqeB48km98Qmtl0aCKmFXWVo/edit

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เข้ารับการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย “Made in Thailand : MiT”

ประโยชน์การรับรอง
-การจัดซื้อจากภาครัฐ
-สินค้าได้รับความน่าเชื่อถือ
-สร้างโอกาสให้สินค้าได้ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

คุณสมบัติ
-เป็นผู้ประกอบการ ที่มีแหล่งผลิตสินค้าในประเทศไทย
-ครอบคลุมนิติบุคคล และทะเบียนพาณิชย์

ลงทะเบียนฟรี !! ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1rGau6orOf_ycCa73btLWqeB48km98Qmtl0aCKmFXWVo/edit

20/09/2021

(1/6) การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น (SolidWork Essentials)
https://www.youtube.com/watch?v=m4-ih60Y6Qc

(2/6) การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น (SolidWork Essentials)
https://www.youtube.com/watch?v=gXGAet_qbmc

(3/6) การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น (SolidWork Essentials)
https://www.youtube.com/watch?v=Ym04syQSs98

(4/6) การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น (SolidWork Essentials)
https://www.youtube.com/watch?v=Yns1GG7Sos4

(5/6) การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น (SolidWork Essentials)
https://www.youtube.com/watch?v=v5N-Sp4a8a4

(6/6) การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น (SolidWork Essentials)
https://www.youtube.com/watch?v=IEcrMVnUfPY

20/09/2021

(1/14) งานประกอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติด้วย PLC
https://www.youtube.com/watch?v=igZOTocyYck
(2/14) งานประกอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติด้วย PLC
https://www.youtube.com/watch?v=GAoOJTh7UB0
(3/14) งานประกอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติด้วย PLC
https://www.youtube.com/watch?v=EAZxEH2RFEU
(4/14) งานประกอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติด้วย PLC
https://www.youtube.com/watch?v=dTznw79nJaM
(5/14) งานประกอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติด้วย PLC
https://www.youtube.com/watch?v=at4EJrr-2Kw
(6/14) งานประกอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติด้วย PLC
https://www.youtube.com/watch?v=TwPoiOYqGRM
(7/14) งานประกอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติด้วย PLC
https://www.youtube.com/watch?v=DA_vqPomzWE
(8/14) งานประกอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติด้วย PLC
https://www.youtube.com/watch?v=YDRztMgtCXw
(9/14) งานประกอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติด้วย PLC
https://www.youtube.com/watch?v=74AQM8g3NmY
(10/14) งานประกอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติด้วย PLC
https://www.youtube.com/watch?v=D84IOodMtg4
(11/14) งานประกอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติด้วย PLC
https://www.youtube.com/watch?v=plqKxUXtnCg
(12/14) งานประกอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติด้วย PLC
https://www.youtube.com/watch?v=BQ3gVyZVX7s
(13/14) งานประกอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติด้วย PLC
https://www.youtube.com/watch?v=bQ3jehBQ2Ic
(14/14) งานประกอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติด้วย PLC
https://www.youtube.com/watch?v=wKAx5jDY-pE

20/09/2021

(1/4) ติดปีกอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
https://www.youtube.com/watch?v=oXhFHdexaiA

(2/4) ติดปีกอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
https://www.youtube.com/watch?v=cLckWLjTbrg

(3/4) ติดปีกอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
https://www.youtube.com/watch?v=cwpVXT1O_CQ

(4/4) ติดปีกอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
https://www.youtube.com/watch?v=HNUA742ZOYM

📣📣กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้...
17/09/2021

📣📣กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง SMART SMEs โดย คณะวิทยากรจากสถาบันไทยเยอรมัน ในวันจันทร์ที่ 20 ก.ย.64 นี้ ลงทะเบียนผ่าน👉👉 QR code ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

📣📣กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง SMART SMEs โดย คณะวิทยากรจากสถาบันไทยเยอรมัน ในวันจันทร์ที่ 20 ก.ย.64 นี้ ลงทะเบียนผ่าน👉👉 QR code ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

📣📣กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เข้ารับการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย “Made i...
16/09/2021

📣📣กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เข้ารับการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย “Made in Thailand : MiT”

🎉ประโยชน์การรับรอง
✅หน่วนงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ MiT > 60 %
✅สินค้าได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภค
✅สร้างโอกาสให้สินค้าได้ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

🥳คุณสมบัติ
📌เป็นผู้ประกอบการ ที่มีแหล่งผลิตสินค้าในประเทศไทย
📌ครอบคลุมนิติบุคคล และทะเบียนพาณิชย์

👉🏻✒️ลงทะเบียนฟรี !! ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1rGau6orOf_ycCa73btLWqeB48km98Qmtl0aCKmFXWVo/edit

📣📣กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เข้ารับการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย “Made in Thailand : MiT”

🎉ประโยชน์การรับรอง
✅หน่วนงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ MiT > 60 %
✅สินค้าได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภค
✅สร้างโอกาสให้สินค้าได้ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

🥳คุณสมบัติ
📌เป็นผู้ประกอบการ ที่มีแหล่งผลิตสินค้าในประเทศไทย
📌ครอบคลุมนิติบุคคล และทะเบียนพาณิชย์

👉🏻✒️ลงทะเบียนฟรี !! ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1rGau6orOf_ycCa73btLWqeB48km98Qmtl0aCKmFXWVo/edit

🎉กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญสมัครสมาชิกเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ฟรี (Software House) ในระบบ i-...
15/09/2021

🎉กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญสมัครสมาชิกเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ฟรี (Software House) ในระบบ i-industry โดยผู้เป็นสมาชิกจะได้รับประโยชน์ดังนี้
-ได้ประชาสัมพันธ์ Software House
-เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ
-เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นสมาชิก i-industry ได้เข้ามาใช้บริการ
-ได้รับการพิจารณาออกบูธงานต่างๆของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
☎️ติดต่อสอบถาม
นาย ชนกนันท์ ทัศนครองสินธุ์
โทร. 02-430-6871 (ต่อ2)
ท่านที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลคลิกเลย
https://drive.google.com/drive/folders/1CMPblezFwDlekBLP7YiGJHA7GGEG6K_L?fbclid=IwAR2clsAdzWhxmat3cCZREMlPBGNRw9vZfuOKPKQ-XeXmgx1WaGGMeOCvi0Y

🎉กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญสมัครสมาชิกเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ฟรี (Software House) ในระบบ i-industry โดยผู้เป็นสมาชิกจะได้รับประโยชน์ดังนี้
-ได้ประชาสัมพันธ์ Software House
-เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ
-เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นสมาชิก i-industry ได้เข้ามาใช้บริการ
-ได้รับการพิจารณาออกบูธงานต่างๆของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
☎️ติดต่อสอบถาม
นาย ชนกนันท์ ทัศนครองสินธุ์
โทร. 02-430-6871 (ต่อ2)
ท่านที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลคลิกเลย
https://drive.google.com/drive/folders/1CMPblezFwDlekBLP7YiGJHA7GGEG6K_L?fbclid=IwAR2clsAdzWhxmat3cCZREMlPBGNRw9vZfuOKPKQ-XeXmgx1WaGGMeOCvi0Y

📣📣📣 มีข่าวดีมาบอก🕯🕯🔔จากกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม💦ผู้ประกอบการ SMEs ที่กำลังมองหา...
15/09/2021

📣📣📣 มีข่าวดีมาบอก🕯🕯
🔔จากกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
💦ผู้ประกอบการ SMEs ที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์ เพื่อจะนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในสถานประกอบการของท่าน
🚀ขณะนี้ท่านสามารถสมัครใช้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตและบริการโดยคนไทย จำนวนมากถึง 36 บริษัท
💢🎉โดยสามารถทดลองใช้ฟรีเป็นเวลา 6 เดือน แบบ full option

🕸หากท่านสนใจทดลองใช้ซอฟต์แวร์ สามารถสมัครผ่านระบบ 🗝
https://i.industry.go.th/ ตามลิ้ง👇

☉🌩 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
นาย ชนกนันท์ ทัศนครองสินธุ์
📲 02-430-6871 (ต่อ2)

📣📣📣 มีข่าวดีมาบอก🕯🕯
🔔จากกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
💦ผู้ประกอบการ SMEs ที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์ เพื่อจะนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในสถานประกอบการของท่าน
🚀ขณะนี้ท่านสามารถสมัครใช้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตและบริการโดยคนไทย จำนวนมากถึง 36 บริษัท
💢🎉โดยสามารถทดลองใช้ฟรีเป็นเวลา 6 เดือน แบบ full option

🕸หากท่านสนใจทดลองใช้ซอฟต์แวร์ สามารถสมัครผ่านระบบ 🗝
https://i.industry.go.th/ ตามลิ้ง👇

☉🌩 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
นาย ชนกนันท์ ทัศนครองสินธุ์
📲 02-430-6871 (ต่อ2)

การท่องเที่ยวไทยพร้อมหรือยังที่จะกลับมาลงทุน? มาร่วมฟัง และหาทางออกไปพร้อมกันในงานสัมมนาออนไลน์ Empowering Tech Tourism ...
14/09/2021

การท่องเที่ยวไทยพร้อมหรือยังที่จะกลับมาลงทุน? มาร่วมฟัง และหาทางออกไปพร้อมกันในงานสัมมนาออนไลน์ Empowering Tech Tourism Week Virtual Event
.
ฟังมุมมองของนักลงทุนที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในวิกฤตแบบนี้ และอนาคตข้างหน้า เพื่อนำแนวทางมาปรับรับเข้ากับธุรกิจ ผ่านมุมมองของสถาบันการเงิน และนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญกัน ในวันที่ 15 กันยายน 2564 13.15 - 16.00 น.
.
ร่วมชมสัมมนาผ่าน 3 ช่องทาง

Zoom :
https://zoom.us/j/4610874824
Meeting ID: 461 087 4824

Facebook :
https://www.facebook.com/EmpoweringTechTourism/

Youtube :
https://youtube.com/channel/UC_CQDV_uEYdwQnEqQLa0Ggw
.
13.15 - 13.45 น.
หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมของธุรกิจกับการกลับมาของการท่องเที่ยว"
.
13.45 - 14.45 น.
หัวข้อ "แนวทางการช่วยผู้ประกอบการของกลุ่มธนาคาร"
.
14.45 - 16.00 น.
หัวข้อ "มุมมองของนักลงทุนกับบริษัทนวัตกรรม"
.
#ผู้ประกอบการของกลุ่มธนาคาร #นักลงทุน #บริษัทนวัตกรรม #EmpoweringTechTourismWeek #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #ททท #ฟื้นฟูส่งเสริมสร้างโอกาส #สัมมนาออนไลน์ #OnlineSeminar #Webinar #EmpoweringTechTourism

สัมมนาออนไลน์การเชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่นผ่านการดำเนินงานของโต๊ะญี่ปุ่น (DIPROM Japan Desk)
10/09/2021

สัมมนาออนไลน์การเชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่นผ่านการดำเนินงานของโต๊ะญี่ปุ่น (DIPROM Japan Desk)

สัมมนาออนไลน์การเชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่นผ่านการดำเนินงานของโต๊ะญี่ปุ่น (DIPROM Japan Desk)

การบริหารองค์กร โดยวิถีExcel มุ่งสู่ ERP “Organization Management by Excel Transform to ERP”ร่วมกันเรียนรู้ การนำเครื่อง...
10/09/2021

การบริหารองค์กร โดยวิถีExcel มุ่งสู่ ERP “Organization Management by Excel Transform to ERP”
ร่วมกันเรียนรู้ การนำเครื่องมือมาบริหารงานองค์กร โดยตั้งแต่เริ่มใช้ Excel และการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ ERP ทั้งแบบคนไทย และระดับสากลจากต่างประเทศ แบบเต็มองค์ความรู้ 4 ช่วงเวลา
อบรมผ่านโปรแกรม Zoom ในวันศุกร์ ที่ 10/09/2564 เวลา 9.00-16.00 น.
(ห้องที่ 1 เปิด zoom เวลา 8.30 น.)

Time: Sep 10, 2021 08:30 AM Bangkok
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96996085555?pwd=cVVsTHdYdi8ybmtVNlRiY1ovblhTUT09
Meeting ID: 969 9608 5555
Passcode: 635638

ท่านใดสนใจลงทะเบียนได้ตามลิ้งบนแบบลงทะเบียน ด้านล่างครับ และภายในกิจกรรมนี้ยังมี หัวข้อสัมมนาหลากหลาย สามารถเลือกเข้าอบรมได้ตามความต้องการ

คลิกลิ้งค์ เพื่อลงทะเบียน (สมัครครั้งเดียวสามารถเลือกได้หลายหัวข้อตามความต้องการ)

: https://forms.gle/GQUJ5PHp7Zsd2fNL6

การบริหารองค์กร โดยวิถีExcel มุ่งสู่ ERP “Organization Management by Excel Transform to ERP”
ร่วมกันเรียนรู้ การนำเครื่องมือมาบริหารงานองค์กร โดยตั้งแต่เริ่มใช้ Excel และการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ ERP ทั้งแบบคนไทย และระดับสากลจากต่างประเทศ แบบเต็มองค์ความรู้ 4 ช่วงเวลา
อบรมผ่านโปรแกรม Zoom ในวันศุกร์ ที่ 10/09/2564 เวลา 9.00-16.00 น.
(ห้องที่ 1 เปิด zoom เวลา 8.30 น.)

Time: Sep 10, 2021 08:30 AM Bangkok
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96996085555?pwd=cVVsTHdYdi8ybmtVNlRiY1ovblhTUT09
Meeting ID: 969 9608 5555
Passcode: 635638

ท่านใดสนใจลงทะเบียนได้ตามลิ้งบนแบบลงทะเบียน ด้านล่างครับ และภายในกิจกรรมนี้ยังมี หัวข้อสัมมนาหลากหลาย สามารถเลือกเข้าอบรมได้ตามความต้องการ

คลิกลิ้งค์ เพื่อลงทะเบียน (สมัครครั้งเดียวสามารถเลือกได้หลายหัวข้อตามความต้องการ)

: https://forms.gle/GQUJ5PHp7Zsd2fNL6

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 🎉🎉🎉โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและศักยภาพทางธุรกิจมาถึงแล้ว!!! กับโ...
09/09/2021

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

🎉🎉🎉
โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและศักยภาพทางธุรกิจมาถึงแล้ว!!! กับโครงการ AGRO Journey Hunter : เส้นทางวิสาหกิจชุมชน สู่การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์
.
เราขอท้าให้คุณกล้า! กล้าโชว์ของเด็ด และงัดของดีออกมา แล้วมาร่วมการประกวดโครงการกับเรา เพื่อเฟ้นหาสุดยอดชุมชนต้นแบบเชิงเกษตร
อุตสาหกรรมและการพัฒนาต้นแบบสินค้าในยุคดิจิทัล (Social Enterprise Hero) พร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษ!!
ตลอดระยะเวลาโครงการ🤩
.
เรามีกิจกรรมดีๆ ให้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
- กิจกรรมบ่มเพาะเพิ่มทักษะความรู้ และ Skill ใหม่ๆ
- กิจกรรม Workshop เจ๋งๆ
- การ Coaching สุด Exclusive แบบตัวต่อตัวกับ Mentor ผู้เชี่ยวชาญสุดคูล
.
เพื่อให้คุณสามารถสร้างสรรค์สุดยอดผลงาน ต่อยอด และออกแบบธุรกิจให้ตอบโจทย์กับตลาดออนไลน์ในยุคปัจจุบัน
.
👉สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกเลย https://forms.gle/YBeJYBxxwG8nAqS68
👉รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 14 ก.ย. 2564
👉สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/iaid.dip

#DIProm #IAID
#DIPromAGROJourneyHunter
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #กระทรวงอุตสาหกรรม #LocalAlike

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

🎉🎉🎉
โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและศักยภาพทางธุรกิจมาถึงแล้ว!!! กับโครงการ AGRO Journey Hunter : เส้นทางวิสาหกิจชุมชน สู่การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์
.
เราขอท้าให้คุณกล้า! กล้าโชว์ของเด็ด และงัดของดีออกมา แล้วมาร่วมการประกวดโครงการกับเรา เพื่อเฟ้นหาสุดยอดชุมชนต้นแบบเชิงเกษตร
อุตสาหกรรมและการพัฒนาต้นแบบสินค้าในยุคดิจิทัล (Social Enterprise Hero) พร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษ!!
ตลอดระยะเวลาโครงการ🤩
.
เรามีกิจกรรมดีๆ ให้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
- กิจกรรมบ่มเพาะเพิ่มทักษะความรู้ และ Skill ใหม่ๆ
- กิจกรรม Workshop เจ๋งๆ
- การ Coaching สุด Exclusive แบบตัวต่อตัวกับ Mentor ผู้เชี่ยวชาญสุดคูล
.
เพื่อให้คุณสามารถสร้างสรรค์สุดยอดผลงาน ต่อยอด และออกแบบธุรกิจให้ตอบโจทย์กับตลาดออนไลน์ในยุคปัจจุบัน
.
👉สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกเลย https://forms.gle/YBeJYBxxwG8nAqS68
👉รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 14 ก.ย. 2564
👉สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/iaid.dip

#DIProm #IAID
#DIPromAGROJourneyHunter
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #กระทรวงอุตสาหกรรม #LocalAlike

09/09/2021

🎯 แค่ 7 ชั่วโมงก็เริ่มต้นก้าวสู่เส้นทางอาชีพ Digital Marketing ได้
.
จะดีแค่ไหนถ้าการเริ่มต้นเรียนรู้สู่สายอาชีพใหม่ ใช้เวลาสั้นๆ เท่านั้น
ในหนึ่งวันคุณอาจจะใช้เวลาไปกับการใช้โซเชียลที่มากเกินไป แต่ถ้าแบ่งเวลามาเพื่อพัฒนาสกิลของตัวเองให้ดีขึ้น นั่นคงจะทำให้ตัวคุณมีโอกาสในการทำงานมากขึ้นแน่นอน
.
คอร์สเรียน Digital Marketing + Copywriting แถม Content ที่ใช้เวลาเรียนทั้งหมดแค่ 7 ชั่วโมงเท่านั้น กับบทเรียนอัดแน่นกว่า 28 บทเรียน แถมเรียนจบหลักสูตรยังได้ใบ Certificate รับรองถึง 2 ใบ ไปอัพโปรไฟล์กันได้เลย
.
📌 คอมโบคอร์สเรียนที่คุ้มที่สุด ซื้อ 1 ได้ถึง 3 และยังลดให้อีกถึง 70 %
เหลือราคาเพียง 1,650 บาทเท่านั้น ปกติ 6,290 บาท
ราคานี้ต้องรีบคว้าสำหรับ 50 ท่านแรกเท่านั้น
.
รับส่วนลดก่อนใครคลิกเลย 👉 https://fskill.co/cwdm7hr
.
เรียน Digital Marketing + Copywriting ดียังไง ?
.
✅โอกาสเติบโตในสายงาน Digital Marketing
✅เรียนรู้เทคนิดการยิง Ads ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
✅เทคนิคการเขียนโน้มน้าวใจลูกค้า
✅การคิดคอนเทนต์ให้โดดเด่นน่าสนใจ
✅เทคนิคการเขียนขายแบบเจาะจง
.
การเติบโตของโลก Digital ได้ขยายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ธุรกิจหลายอย่างก็เริ่มหันมาทำออนไลน์มากขึ้น คนที่ปรับตัวเร็วให้เข้ากับสถานการณ์เท่านั้นที่จะอยู่รอด อย่าปล่อยให้คุณตามคนอื่นไม่ทัน เพราะโลกของ Digital ไม่เคยรอใคร !
.
สมัครเลยคอร์สเรียน Digital Marketing ที่จะทำให้คุณก้าวนำหน้าคนอื่นไปหนึ่งก้าว ด้วยราคาที่คุ้มสุดๆ ด้วยส่วนลดถึง 70%
.
📌เหลือราคาเพียง 1,650 บาทเท่านั้น ปกติ 6,290 บาท
ด่วน!! ราคานี้สำหรับ 50 ท่านแรกเท่านั้น
.
คลิกสมัครรับส่วนลดทันที 👉 https://fskill.co/cwdm7hr

Cybersecurity Webinar
08/09/2021
Cybersecurity Webinar

Cybersecurity Webinar

DigiTech ASEAN Thailand 2021 Webinar Series: September 2021” NEXT-GENERATION: CLOUD & CYBER SECURITY September 16, 2021: 10.00 – 15.30 Hrs. (Bangkok Time) 10.15 - 10.45 Hrs. บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service :...

#ประกาศรับสมัคร วันนี้ถึง 20 กันยายน 2564🙋เฉพาะผู้ประกอบการ #SMEs  #วิสาหกิจชุมชน # OTOP ด้านการแปรรูปเกษตร แปรรูปอาหาร ...
07/09/2021

#ประกาศรับสมัคร วันนี้ถึง 20 กันยายน 2564
🙋เฉพาะผู้ประกอบการ #SMEs #วิสาหกิจชุมชน # OTOP ด้านการแปรรูปเกษตร แปรรูปอาหาร ทั่วประเทศไทย 100 ท่านแรก 🤩 กับโครงการ

DIProm Business Pitching 2021
THAILAND AGINNOVATION x COMMUNITY CAPITAL

ปรับเพื่อเปลี่ยน เตรียมความพร้อมกับกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อหาแหล่งเงินทุน (Business Pitching Presentation) โดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 🇹🇭

!!!คลิ้ก!!! --> : https://forms.gle/xpsFoFqnQe9ZyYj48
☎️ #สอบถามเพิ่มเติม อาจารย์พัทยา โทร. 098 249 3515
และ กลุ่ม LINE --> : http://line.me/ti/g/nM97M8X-QH
.
..
...
ติวเข้มเจาะลึกเทคนิคหลักการ Pitching
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขการเข้าร่วม จะได้รับใบประกาศนียบัตร e-Certificate ทุกท่าน
#DIProm
#Pitching

🎉กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมรับชม พิธีแถลงผลความสำเร็จ Success Case กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดกา...
05/09/2021

🎉กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมรับชม พิธีแถลงผลความสำเร็จ Success Case กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการ SMEs ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
📌พร้อมพบกับการบรรยาย Live สด
✔️หัวข้อ “ช่องทางออนไลน์เงินล้านในประเทศไทย"
✔️หัวข้อ "กลยุทธ์ปั้นแบนรด์ตามหลักฮวงจุ้ยด้วยศาสตร์และศิลป์”
จากกูรูชื่อดังที่จะมาให้ความรู้แก่ทุกท่านที่สนใจการทำธุรกิจออนไลน์ตลอดทั้งวัน
🚩วันที่ 7 กันยายน 2564
⏰เวลา 09.00 – 16.30 น.
🦋🦋 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
📌ลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมได้ที่นี่
https://forms.gle/MBicZpRxdnS4Sczt9
📣รับชมผ่านช่องทาง เพจ Facebook : Digital dip
💓💓ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02-430-6871 ต่อ 3
หรือ Facebook fan page : Digital dip

🎉กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมรับชม พิธีแถลงผลความสำเร็จ Success Case กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการ SMEs ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
📌พร้อมพบกับการบรรยาย Live สด
✔️หัวข้อ “ช่องทางออนไลน์เงินล้านในประเทศไทย"
✔️หัวข้อ "กลยุทธ์ปั้นแบนรด์ตามหลักฮวงจุ้ยด้วยศาสตร์และศิลป์”
จากกูรูชื่อดังที่จะมาให้ความรู้แก่ทุกท่านที่สนใจการทำธุรกิจออนไลน์ตลอดทั้งวัน
🚩วันที่ 7 กันยายน 2564
⏰เวลา 09.00 – 16.30 น.
🦋🦋 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
📌ลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมได้ที่นี่
https://forms.gle/MBicZpRxdnS4Sczt9
📣รับชมผ่านช่องทาง เพจ Facebook : Digital dip
💓💓ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02-430-6871 ต่อ 3
หรือ Facebook fan page : Digital dip

ที่อยู่

ซอยตรีมิตร
Bangkok
10110

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

- คำปรึกษาแนะนำ
- องค์ความรู้ (ถ่ายทอดผ่านกระบวนการฝึกอบรมและสัมมนา)

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ก้าวสู่โลกดิจิทัล เพิ่มโอกาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตแอดมินค่ะ 📢📢 เปิดรับสมัครรอบใหม่ สมัครก่อน...มีสิทธิ์ก่อน ฟรี!! คูปองดิจิทัล มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท สำหรับ SMEs ในพื้นที่ภาคกลาง 💰💰ให้ทุนสนับสนุนในการซื้อ/ใช้บริการซอฟต์แวร์หรือฮาร์ตแวร์จาก Digital Provider ภายใต้โครงการ mini Transformation Voucher(sparkles) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (sparkles) 👍ติดตามข่าวสารได้ที่ : 💻 https://www.icti.fti.or.th 📱 Line OA : https://lin.ee/b1JqyoV 📱 : https://www.facebook.com/icticlub/ 🎞 https://youtube.com/channel/UC_ie2aQ7tLt0JZsF6vsuF1A (magic wand)ลงทะเบียนจองสิทธิ์ คลิก https://forms.gle/hHUwRwescMBAqmdUA