สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลั

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลั อีกช่องทางกับข้อมูลข่าวสารจากทาง สหกรณ์

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยวและทัศนศึกษา
06/10/2021

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยวและทัศนศึกษา

ประกาศ เรื่องสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก กรณีติดเชื้อไวรัสโควิด-19
06/10/2021

ประกาศ เรื่องสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก กรณีติดเชื้อไวรัสโควิด-19

กำหนดวันให้บริการ เดือนตุลาคม 2564
06/10/2021

กำหนดวันให้บริการ เดือนตุลาคม 2564

กำหนดวันให้บริการ เดือนตุลาคม 2564

ข่าว สอ.สปน. ฉบับเดือนกันยายน 2564
04/10/2021

ข่าว สอ.สปน. ฉบับเดือนกันยายน 2564

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ชุดที่ 32 ครั้งที่ 2/2564
03/10/2021

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ชุดที่ 32 ครั้งที่ 2/2564

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ชุดที่ 32 ครั้งที่ 2/2564

ประกาศ เรื่องโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกจากผลกระทบการแพร่ระบาดฯ ระยะที่4
30/09/2021

ประกาศ เรื่องโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกจากผลกระทบการแพร่ระบาดฯ ระยะที่4

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ชุดที่ 32 ครั้งที่ 1/2564  วันที่ 14 กันยายน 2564
17/09/2021

สรุปผลการประชุม สอ.สปน.
ชุดที่ 32 ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 14 กันยายน 2564

สรุปผลการประชุม สอ.สปน.
ชุดที่ 32 ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 14 กันยายน 2564

ผลการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564  ทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ zoom cloud meetingsเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564
13/09/2021

ผลการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ zoom cloud meetings
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564

ผลการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ zoom cloud meetings
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. วันที่ 8 กันยายน 2564
12/09/2021

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. วันที่ 8 กันยายน 2564

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ประจำเดือนสิงหาคม 2564
05/09/2021

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ขอเชิญสมาชิกลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อขอรับสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ
01/09/2021

ขอเชิญสมาชิกลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อขอรับสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ

ขอเชิญสมาชิกลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อขอรับสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ

ประกาศ เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564
30/08/2021

ประกาศ เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี2564
27/08/2021

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี2564

ข่าว สอ.สปน. ฉบับเดือนสิงหาคม 2564
26/08/2021

ข่าว สอ.สปน. ฉบับเดือนสิงหาคม 2564

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ประจำเดือนกรกฏาคม 2564
05/08/2021

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ประจำเดือนกรกฏาคม 2564

ประกาศ เรื่องกำหนดวันให้บริการฯ สัปดาห์ละ 1 วัน ตั้งแต่ 1-31 สิงหาคม 2564
04/08/2021

ประกาศ เรื่องกำหนดวันให้บริการฯ สัปดาห์ละ 1 วัน ตั้งแต่ 1-31 สิงหาคม 2564

ข่าว สอ.สปน. ฉบับเดือนกรกฏาคม 2564
31/07/2021

ข่าว สอ.สปน. ฉบับเดือนกรกฏาคม 2564

ประกาศ เรื่องโครงการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะ 4
28/07/2021

ประกาศ เรื่องโครงการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะ 4

📢 ขอเชิญสมาชิกที่สนใจส่งเรียงความตามหัวข้อดังนี้นะคะ⏬⏬⏬โครงการสร้างความมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ กิจกรรม ประ...
27/07/2021

📢 ขอเชิญสมาชิกที่สนใจ
ส่งเรียงความตามหัวข้อดังนี้นะคะ
⏬⏬⏬
โครงการสร้างความมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ กิจกรรม ประกวดเรียงความ
🌸เรื่อง สมาชิกจะมีส่วนร่วมตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ได้อย่างไร🌸

เรียนท่านสมาชิก เรื่องขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
21/07/2021

เรียนท่านสมาชิก
เรื่องขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียนท่านสมาชิก
เรื่องขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ประจำเดือนมิถุนายน 2564
21/07/2021

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศเรื่อง กำหนดวันให้บริการของ สอ.สปน.สัปดาห์ละ 1 วัน ตั้งแต่วันที่ 21-31 ก.ค.64(ในวันพฤหัสบดี)
21/07/2021

ประกาศเรื่อง กำหนดวันให้บริการของ สอ.สปน.สัปดาห์ละ 1 วัน ตั้งแต่วันที่ 21-31 ก.ค.64(ในวันพฤหัสบดี)

ประกาศเรื่อง กำหนดวันให้บริการของ สอ.สปน.สัปดาห์ละ 1 วัน ตั้งแต่วันที่ 21-31 ก.ค.64(ในวันพฤหัสบดี)

ข่าว สอ.สปน. ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
02/07/2021

ข่าว สอ.สปน. ฉบับเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศ เรื่องผลการสรรหาประธานและกรรมการดำเนินงานฯ ปี2564
02/07/2021

ประกาศ เรื่องผลการสรรหาประธานและกรรมการดำเนินงานฯ ปี2564

ประกาศ เรื่องกำหนดวันให้บริการฯ สัปดาห์ละ 1 วัน คือวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์(เดือนกรกฏาคม 2564)
01/07/2021

ประกาศ เรื่องกำหนดวันให้บริการฯ สัปดาห์ละ 1 วัน คือวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์(เดือนกรกฏาคม 2564)

ขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2564
30/06/2021

ขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2564

ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา และเปลี่ยนแปลงวิธีการลงคะแนนสรรหากรรมการ
06/06/2021

ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา และเปลี่ยนแปลงวิธีการลงคะแนนสรรหากรรมการ

ประกาศ เรื่องกำหนดวันให้บริการฯ สัปดาห์ละ 1 วัน คือวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์(เดือนมิถุนายน 2564)
01/06/2021

ประกาศ เรื่องกำหนดวันให้บริการฯ สัปดาห์ละ 1 วัน คือวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์(เดือนมิถุนายน 2564)

ข่าว สอ.สปน. ฉบับเดือนพฤษภาคม 2564
31/05/2021

ข่าว สอ.สปน. ฉบับเดือนพฤษภาคม 2564

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 6/2564
31/05/2021

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 6/2564

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 6/2564

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้กู้ฉุกเฉินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ปีบัญชี 2563(0%)
28/05/2021

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้กู้ฉุกเฉินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ปีบัญชี 2563(0%)

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
27/05/2021

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ประกาศเรื่องเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ของ สอ.สปน. จำกัด
14/05/2021

ประกาศเรื่องเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ของ สอ.สปน. จำกัด

ประกาศเรื่องเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ของ สอ.สปน. จำกัด

ที่อยู่

Government House
Bangkok
10300

509 157 23 70 91 64

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด