Clicky

กองอำนวยการรักษาความมั่นคง

กองอำนวยการรักษาความมั่นคง กอ.รมน.กทม.ยินดีต้อนรับแฟนเพจทุกท่า? กอ.รมน.กทม.ยินดีต้อนรับแฟนเพจทุกท่านครับ

เปิดเหมือนปกติ

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาสากล พุทธศาสนิกชนจะจัดพิธีพุทธบูชาพร้อมกันทั่วโลก เพราะเป็นวันที่เกิด...
15/05/2022

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาสากล พุทธศาสนิกชนจะจัดพิธีพุทธบูชาพร้อมกันทั่วโลก เพราะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ ๓ เหตุการณ์ คือ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า
ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ ๖

วันพืชมงคล ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕   “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” เป็นพระราชพิธีเก่าแก่มาแต่โบราณ โดยประกอบด้วย ๒ พิ...
13/05/2022

วันพืชมงคล
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

“พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” เป็นพระราชพิธีเก่าแก่มาแต่โบราณ โดยประกอบด้วย ๒ พิธีรวมกัน ได้แก่ "พระราชพิธีพืชมงคล” เป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ “พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” เป็นพิธีพราหมณ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง

ทั้งนี้ ทางสำนักพระราชวังจะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ที่กำหนดวันตามฤกษ์ยามที่เหมาะสมตาม "ปฏิทินหลวง" ซึ่งเป็นระยะเวลาเหมาะสมแก่การเริ่มต้นการทำนาของปีนั้นๆ

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลนี้ เป็น "วันเกษตรกร" ร่วมด้วย เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตร และร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตน ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติ จึงได้จัดงาน วันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญตลอดมา

…………………..

ทรงพระเจริญ 🙏🏻๕ พฤษภาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณควรมิควรแล้วแต่จะโปรด...
04/05/2022

ทรงพระเจริญ 🙏🏻
๕ พฤษภาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร

กอ.รมน.กทม. เข้าร่วมประชุม การจัดระเบียบและการช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่เขตพระนคร กับหน่วยงานที่่เกี่ยวข้อง ณ ห้องปร...
30/04/2022

กอ.รมน.กทม. เข้าร่วมประชุม การจัดระเบียบและการช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่เขตพระนคร กับหน่วยงานที่่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพระนคร
ผลการปฏิบัติ - เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=303752078604421&id=100069088934687

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร…💙💐💙💐สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิร...
28/04/2022
หน้าหลัก

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร…💙💐💙💐

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี ข่าวในพระราชสำนัก จิตอาสา แถลงการณ์ และประกาศสำนักพ...

กอ.รมน.กทม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่​ สำนัก​พัฒนา​สังคม​ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพร...
27/04/2022

กอ.รมน.กทม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่​ สำนัก​พัฒนา​สังคม​ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่​ และเวลา 13.00 น.ลงพื้่น​ เขตสายไหม
14.30 น.ลงพื้น​ เขต​หลักสี่​ กรุงเทพมหานคร
พร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำการดูแล รักษา ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ จากเจ้าหน้าที่​
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=301968852116077&id=100069088934687

💂🏻‍♀️"การผสมผสานระหว่างสมัคร + คัดเลือกทหาร คือความลงตัวของระบบเกณฑ์ทหารไทย"🇹🇭หลายประเทศได้มาซึ่งทหารกองประจำการในหลายวิ...
23/04/2022

💂🏻‍♀️"การผสมผสานระหว่างสมัคร + คัดเลือกทหาร คือความลงตัวของระบบเกณฑ์ทหารไทย"🇹🇭

หลายประเทศได้มาซึ่งทหารกองประจำการในหลายวิธี

ทั้งบังคับเป็น, สมัครใจ, รับจ้าง และ ผสมผสาน

🇹🇭ประเทศไทยใช้ระบบการเกณฑ์ทหาร "แบบผสมผสาน"

คือ เปิดโอกาสให้สมัครใจก่อน แล้วจึงตรวจเลือก

ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมกับบริบทของไทย👍🏻👍🏻👍🏻

ติดตามทาง YouTube 👇🏻👇🏻
https://youtu.be/_onqriTmWIM

#ทหารกองประจำการ
#เกณฑ์ทหารแบบผสมผสาน
#การเกณฑ์ทหารของไทย

...............

กอ.รมน.กทม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่​ สำนัก​พัฒนา​สังคม​ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพร...
22/04/2022

กอ.รมน.กทม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่​ สำนัก​พัฒนา​สังคม​ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่​ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
พร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำการดูแล รักษา ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ จากเจ้าหน้าที่​
https://www.facebook.com/100069088934687/posts/298829265763369/

กอ.รมน.กทม. ร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา ฝ่ายปกครอง ร่วมกันออกตรวจสถานจำหน่...
19/04/2022

กอ.รมน.กทม. ร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา ฝ่ายปกครอง ร่วมกันออกตรวจสถานจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่ง โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง อู่ซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อให้คำแนะนำและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 22/2558 พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ร.บ.โรงงาน ฯลฯ
จำนวน 6 แห่ง
https://www.facebook.com/100069088934687/posts/296809629298666/

กอ.รมน.กทม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่​ สำนัก​พัฒนา​สังคม​ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพร...
19/04/2022

กอ.รมน.กทม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่​ สำนัก​พัฒนา​สังคม​ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่​ เขตมีนบุรี​ กรุงเทพมหานคร
https://www.facebook.com/100069088934687/posts/296749622638000/

กอ.รมน.กทม.ร่วมกับสำนักงานเขนหลักสี่,เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทุ่งสองห้อง,สำนักงานปปส.กทม.ลงพื้นตรวจสอบสถานประกอบการที่เปิดให้...
13/04/2022

กอ.รมน.กทม.ร่วมกับสำนักงานเขนหลักสี่,เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทุ่งสองห้อง,สำนักงานปปส.กทม.ลงพื้นตรวจสอบสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการในพื้นที่เขตหลักสี่
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=292830653029897&id=100069088934687

Photos from กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร's post
12/04/2022

Photos from กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร's post

กอ.รมน.กทม. ให้การต้อนรับ  พล.ท.ประวิทย์ กิตติสุบรรณ  รอง.ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก เพื่อตรวจเยี่ยมจุดบร...
12/04/2022

กอ.รมน.กทม. ให้การต้อนรับ พล.ท.ประวิทย์ กิตติสุบรรณ รอง.ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก เพื่อตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ. สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ กทม.

การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
https://www.facebook.com/100069088934687/posts/292157803097182/

กอ.รมน.กทม. ให้การต้อนรับ  พล.ท.ประวิทย์ กิตติสุบรร  รอง.ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก เพื่อตรวจเยี่ยมจุดบริ...
12/04/2022

กอ.รมน.กทม. ให้การต้อนรับ
พล.ท.ประวิทย์ กิตติสุบรร รอง.ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก เพื่อตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ. สถานีขนส่งหมอชิต กทม.

https://www.facebook.com/100069088934687/posts/292155716430724/

กอ.รมน.กทม.ร่วมกับสำนักงานเขนหลักสี่,เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทุ่งสองห้อง,สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 ลงพื้นตรวจสอ...
08/04/2022

กอ.รมน.กทม.ร่วมกับสำนักงานเขนหลักสี่,เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทุ่งสองห้อง,สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 ลงพื้นตรวจสอบสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการในพื้นที่เขตหลักสี่
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=289378413375121&id=100069088934687

วันจักรี ๖ เมษายนวันที่ระลึกแห่งการปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจ...
06/04/2022

วันจักรี ๖ เมษายน

วันที่ระลึกแห่งการปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงยกทัพกลับ จากเขมรเพื่อเข้าปราบปรามการจลาจลในกรุงธนบุรี ภายหลังบ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้ว มุขอำมาตย์ราชมนตรีและราษฎรพร้อมใจอัญเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕

ก่อนการเปลี่ยนแผ่นดิน สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก และเจ้าพระยาสุรสีห์ ซึ่งไปราชการทัพเมืองเขมร และยกกำลังเข้าตีเมืองเสียมราฐ เมื่อทราบข่าวการจลาจลในกรุงธนบุรี จึงได้รีบยกทัพกลับ ขณะนั้นเป็น เดือนเมษายน ๒๓๒๕ เมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกมาถึงในวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕ ก็ได้สืบสวนเรื่องราวความวุ่นวายที่เกิดขึ้น และจับกุมผู้ก่อการกบฏมาลงโทษ รวมทั้งให้ข้าราชการปรึกษาพิจารณาความที่มีผู้ฟ้องร้องกล่าวโทษว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และเพื่อมิให้เกิดปัญหายุ่งยากอีกจึงให้สำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เสด็จสวรรคตขณะมีพระชนมายุได้ ๔๘ พรรษา ครองราชย์ได้ ๑๕ ปี และถือเป็นจุดสิ้นสุดของกรุงธนบุรี

ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จะทรงปราบดาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตินั้น แม้จะทรงเป็นเสนาบดีที่มีบรรดาศักดิ์สูงสุดในแผ่นดิน คือเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก แต่ก็มิได้ทรงสืบสายพระโลหิตจากพระราชวงศ์ใดทั้งสิ้น

ดังนั้นเมื่อแรกเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ จึงต้องทรงปรับเปลี่ยนวิถีปฏิบัติในพระชนมชีพใหม่ จากสามัญชนมาสู่ความเป็นเจ้าแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัย ซึ่งเปลี่ยนจากบ้านหรือจวนมาเป็นพระบรมมหาราชวัง ตำหนักบรรดาพระญาติวงศ์ทั้งหลาย ต่างก็ได้รับสถาปนาให้มีพระอิสริยยศตามโบราณราชประเพณี การกินอยู่ การพูดจา การวางตัวจึงเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ทรงตระหนักพระทัยดีว่า การอ้างสิทธิธรรมในการขึ้นครองราชสมบัติสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์นั้นค่อนข้างยากลำบาก ด้วยเหตุผลสำคัญ ๒ ประการคือ

ประการแรก มิได้ทรงมีสายสัมพันธ์ทางสายพระโลหิตจากพระราชวงศ์ใดๆ ทั้งสิ้น

ประการที่สอง มิได้ทรงอยู่ในฐานะวีรบุรุษผู้แลกเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อบ้านเมือง ดังเช่นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์จึงต้องทรงแสวงหาความชอบธรรมในการสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับในหมู่ข้าทหาร ข้าราชบริพาร ตลอดจนราษฎรทั้งปวง

พระองค์ทรงเลือกวิถีทางธรรมะเป็นหลักสำคัญ เพราะทรงมีพระราชดำริว่า หัวใจของราษฎรทุกดวงพันผูกมั่นคงอยู่กับพระพุทธศาสนา จึงทรงเน้นพระราชภารกิจสำคัญของพระมหากษัตริย์ประการหนึ่งคือ จะต้องทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนา ทรงเป็นธรรมราชควบคู่ไปกับการปกป้องรักษาอธิปไตยของบ้านเมือง

2 เมษายน 2565 ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงก...
02/04/2022

2 เมษายน 2565
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ กอ.รมน. www.isoc.go.th ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๕

กอ.รมน.กทม. ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตหนองจอก ,การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตหนองจอก โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ ...
23/03/2022

กอ.รมน.กทม. ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตหนองจอก ,การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตหนองจอก โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ และชุมชนลำพะองค์ แขวงลำพักชี
เขตหนองจอก
https://www.facebook.com/100069088934687/posts/279302581049371/

กอ.รมน.กทม., ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน),ชป.กร.คลองเปรม,สำนักงานเขตหลักสี่,สำนักระบายน้ำกทม. ลงพื้นที่...
23/03/2022

กอ.รมน.กทม., ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน),ชป.กร.คลองเปรม,สำนักงานเขตหลักสี่,สำนักระบายน้ำกทม. ลงพื้นที่สังเกตการณ์การรื้อถอนบ้านชุมชนศิษย์ปู่ขาวโซน1-2(ด้านหลังวัดหลักสี่)จำนวน 4 หลังคาเรือน
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=279226524390310&id=100069088934687

กอ.รมน.กทม.ร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา ฝ่ายปกครอง ร่วมกันออกตรวจสถานจำหน่า...
22/03/2022

กอ.รมน.กทม.ร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา ฝ่ายปกครอง ร่วมกันออกตรวจสถานจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่ง โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง อู่ซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อให้คำแนะนำและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 22/2558 พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ร.บ.โรงงาน ฯลฯ
จำนวน 7 แห่ง
https://www.facebook.com/100069088934687/posts/278643947781901/

กอ.รมน.กทม. เข้าร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่ โดย นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมด้วยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและส...
15/03/2022

กอ.รมน.กทม. เข้าร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่ โดย นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมด้วยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา ฝ่ายปกครอง สน.ทุ่งสองห้อง ร่วมกันออกตรวจสถานจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่ง โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง อู่ซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อให้คำแนะนำและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 22/2558 พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ร.บ.โรงงาน ฯลฯ
จำนวน 4 แห่ง
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=274091378237158&id=100069088934687

กอ.รมน.กทม.และมวลชน กอ.รมน.กทม. ร่วมพิธีฟังสวดพระอภิธรรมการบำเพ็ญกุศล พ.ท.เกรียงไกร เอี่ยมคง หน.ฝ่ายนโยบายแผนและการข่าว ...
14/03/2022

กอ.รมน.กทม.และมวลชน กอ.รมน.กทม. ร่วมพิธีฟังสวดพระอภิธรรมการบำเพ็ญกุศล พ.ท.เกรียงไกร เอี่ยมคง หน.ฝ่ายนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.กทม. ณ ศาลา5 วัดโสมนัสราชวรวิหาร กทม.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=273530598293236&id=100069088934687

กอ.รมน.กทม. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ,เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดอนเมือง ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและสังเกตก...
14/03/2022

กอ.รมน.กทม. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ,เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดอนเมือง ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและสังเกตการณ์การ การจ่ายเงินค่าเช่าบ้านงวดที่ 1 คนละ 15,000 บาท จำนวน 118 ครัวเรือน
https://www.facebook.com/100069088934687/posts/273526731626956/

กอ รมน.กทม.ร่วมกับจนท.จัดหางานพื้นที่ 7ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีแรงงานหลบหนีเข้าเมือง และไม่มีใบอนุญาติทำงาน โดยทำการสุ่มตรว...
11/03/2022

กอ รมน.กทม.ร่วมกับจนท.จัดหางานพื้นที่ 7
ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีแรงงานหลบหนีเข้าเมือง และไม่มีใบอนุญาติทำงาน โดยทำการสุ่มตรวจ จำนวน 3 แห่ง
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=271490508497245&id=100069088934687

กอ.รมน.กทม.​มอบเมล็ดพันธุ์ขยาย​จาก​เมล็ด​พันธุ์​พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร...
10/03/2022

กอ.รมน.กทม.​มอบเมล็ดพันธุ์ขยาย​
จาก​เมล็ด​พันธุ์​พระราชทาน
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ให้กับ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย​ประถม เขตสายไหม กทม. โดย​มี นางพรณิชา ชาตะพันธุ์ ผอ.โรงเรียน​ฤทธิยะวรรณาลัย​
เป็นผู้​รับมอบ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=270780371901592&id=100069088934687

กอ.รมน.กทม.​มอบเมล็ดพันธุ์ขยาย​จาก​เมล็ด​พันธุ์​พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร...
09/03/2022

กอ.รมน.กทม.​มอบเมล็ดพันธุ์ขยาย​
จาก​เมล็ด​พันธุ์​พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ให้กับสำนักงาน​เกษตร​กรุงเทพ​มหานคร​ โดย​มี นายอาคม ศรี​ประภา​พงศ์​ ผอ.สำนักงาน​เกษตร​ กรุงเทพ​มหานคร​ เป็นผู้แทนรับมอบ

กอ.รมน.กทม. (ท.) ให้การต้อนรับคณะตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการจากสำนักจเร กอ.รมน.โดยมี พล.ท.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รองจเ...
08/03/2022

กอ.รมน.กทม. (ท.) ให้การต้อนรับคณะตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการจากสำนักจเร กอ.รมน.โดยมี พล.ท.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รองจเร กอ.รมน. เป็นหัวหน้าชุดตรวจราชการ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=269553865357576&id=100069088934687

ที่อยู่

กอ.รมน.กทม. 173 ถนนดินสอ แขวงเสา
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622255612

เว็บไซต์

http://www.1374.isoc.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองอำนวยการรักษาความมั่นคง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอบคุณครับ ที่รับเป็นเพื่อน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร ขอบคุณครับ สวัสดีครับ
มุ่งมั่นและใส่ใจ ด้วยรักและห่วงใย
เรื่องด่วน!! สำคัญมาก.... ไม่ต้องตกใจ!! ไม่มีกษัตริย์ไทยพระองค์ใดโง่ ทรงพระปรมาภิไธยให้รัฐธรรมนูญทำลายตัวเองได้ (รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ กษัตริย์ต้องลงประปรมาภิไธย(ลายมือชื่อ)กำกับ) »»» ตามที่ในหลวง ร.10 ตรัสว่าให้เอาความจริงมาพูดกัน ความจริงคือ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หมายความว่า พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประชาธิปไตยทุกคน ปัจจุบันมีการเล่นการเมืองเกินขอบเขตจากคำว่า"สู้ไปกราบไป"ทุกคนคงรู้ความหมายกันดี คือสู้กับกษัตริย์ เพื่อหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ) "ฝากวิเคราะห์" เข้าดูข่าวในโพสต์facebook หลัก ของMongkhon khoontonil ประกอบข่าวทุกช่อง จะเห็นว่าเป็นความจริง ส่วนช่องข่าวที่โจมตีสถาบันกษัตริย์ตรงๆ หลักๆ Youtubeช่องข่าวเด่นวันนี้,สุนัย,จรรยา,ไฟเย็น ฯลฯ จะเห็นได้ว่าเป็นการสู้ศึกกับกษัตริย์โดยตรง สู้รบแบบสงครามเย็นเพื่อหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ โจมตีโดยการปล่อยสื่อใส่ร้ายบิดเบือนให้มีการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ ทำให้เกิดความแตกแยก ใช้ม็อบและนักการเมืองเป็นเครื่องมือหาทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ และมีต่างชาติให้การสนับสนุนเพื่อล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย... กับปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานในประเทศไทย กษัตริย์วชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงหาทางแก้ไขมาโดยตลอด ตอนนี้พระองค์ทรงเห็นวิธีแก้แล้วไม่มีใครที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยได้ เพราะประเทศไทยยังมี อำนาจสูงสุด ที่กษัตริย์เป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศไทย อำนาจสูงสุดคือ "อำนาจอธิปไตยพระมหากษัตริย์"นั่นเอง รู้แล้วยัง!! ทุกวันนี้ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงเก็บตัว ป้องกันการลอบปลงพระชนม์ และอยู่เงียบๆ ทรงงานปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทยด้วยตัวพระองค์เอง ตามคำเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทย(กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดสามารถปฏิรูปตัวเองได้) พระองค์ทรงงาน ติดต่อกับผู้ครองแต่ละประเทศ เพื่อบอกกล่าวชี้แจงให้แต่ละประเทศรับทราบ วิธีที่พระองค์จะแก้ไขการปฏิรูปสถาบันฯให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของระบบการปกครองไทย เสร็จแล้วจึงจะบอกกล่าวประชาชนภายในประเทศ โดยพระองค์จะใช้อำนาจสูงสุดของกษัตริย์ตั้งเมืองลูกหลวง เป็นผู้ช่ายกษัตริย์ไทย เพื่อช่วยปกครองดูแลประเทศไทย ให้เจ้าเมืองครองราชคู่เจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีนารีรัตน์ฯ เป็นการเพิ่มความมั่นคงให้สถาบันกษัตริย์ไทย แก้ไขปัญหาภายประเทศไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และป้องกันการโจมตี การคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยที่มีในปัจจุบัน ไม่ให้เกิดขึ้นอีกตลอดไป...(เป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อปกป้องประเทศมิได้หวังทำร้ายใคร) ...แก้ปัญหาความแตกแยกภายในประเทศเสร็จ เศรษฐกิจจึงจะสามารถดีขึ้นได้ ...เสร็จภาระกิจ พระองค์จึงจะเสด็จออกเยี่ยมประชาชน (จบปัญหาโควิด สามารถจัดงานเฉลิมฉลองได้ จะทรงดำริเป็นทางการด้วยตัวพระองค์เอง) หมายเหตุ!! หากท่านใดคิดว่าข้อความเป็น"เท็จ" หรือหลอกลวง สามารถฟ้องคดีได้ทุกข้อหา ยินดีและพร้อมที่จะเอาความจริงมาพูดกัน
เรื่องด่วน!! สำคัญมาก.... ไม่ต้องตกใจ!! ไม่มีกษัตริย์ไทยพระองค์ใดโง่ ทรงพระปรมาภิไธยให้รัฐธรรมนูญทำลายตัวเองได้ (รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ กษัตริย์ต้องลงประปรมาภิไธย(ลายมือชื่อ)กำกับ) »»» ตามที่ในหลวง ร.10 ตรัสว่าให้เอาความจริงมาพูดกัน ความจริงคือ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หมายความว่า พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประชาธิปไตยทุกคน ปัจจุบันมีการเล่นการเมืองเกินขอบเขตจากคำว่า"สู้ไปกราบไป"ทุกคนคงรู้ความหมายกันดี คือสู้กับกษัตริย์ เพื่อหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ) "ฝากวิเคราะห์" เข้าดูข่าวในโพสต์facebook หลัก ของMongkhon khoontonil ประกอบข่าวทุกช่อง จะเห็นว่าเป็นความจริง ส่วนช่องข่าวที่โจมตีสถาบันกษัตริย์ตรงๆ หลักๆ Youtubeช่องข่าวเด่นวันนี้,สุนัย,จรรยา,ไฟเย็น ฯลฯ จะเห็นได้ว่าเป็นการสู้ศึกกับกษัตริย์โดยตรง สู้รบแบบสงครามเย็นเพื่อหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ โจมตีโดยการปล่อยสื่อใส่ร้ายบิดเบือนให้มีการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ ทำให้เกิดความแตกแยก ใช้ม็อบและนักการเมืองเป็นเครื่องมือหาทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ และมีต่างชาติให้การสนับสนุนเพื่อล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย... กับปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานในประเทศไทย กษัตริย์วชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงหาทางแก้ไขมาโดยตลอด ตอนนี้พระองค์ทรงเห็นวิธีแก้แล้วไม่มีใครที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยได้ เพราะประเทศไทยยังมี อำนาจสูงสุด ที่กษัตริย์เป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศไทย อำนาจสูงสุดคือ "อำนาจอธิปไตยพระมหากษัตริย์"นั่นเอง รู้แล้วยัง!! ทุกวันนี้ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงเก็บตัว ป้องกันการลอบปลงพระชนม์ และอยู่เงียบๆ ทรงงานปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทยด้วยตัวพระองค์เอง ตามคำเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทย(กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดสามารถปฏิรูปตัวเองได้) พระองค์ทรงงาน ติดต่อกับผู้ครองแต่ละประเทศ เพื่อบอกกล่าวชี้แจงให้แต่ละประเทศรับทราบ วิธีที่พระองค์จะแก้ไขการปฏิรูปสถาบันฯให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของระบบการปกครองไทย เสร็จแล้วจึงจะบอกกล่าวประชาชนภายในประเทศ โดยพระองค์จะใช้อำนาจสูงสุดของกษัตริย์ตั้งเมืองลูกหลวง เป็นผู้ช่ายกษัตริย์ไทย เพื่อช่วยปกครองดูแลประเทศไทย ให้เจ้าเมืองครองราชคู่เจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีนารีรัตน์ฯ เป็นการเพิ่มความมั่นคงให้สถาบันกษัตริย์ไทย แก้ไขปัญหาภายประเทศไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และป้องกันการโจมตี การคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยที่มีในปัจจุบัน ไม่ให้เกิดขึ้นอีกตลอดไป...(เป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อปกป้องประเทศมิได้หวังทำร้ายใคร) ...แก้ปัญหาความแตกแยกภายในประเทศเสร็จ เศรษฐกิจจึงจะสามารถดีขึ้นได้ ...เสร็จภาระกิจ พระองค์จึงจะเสด็จออกเยี่ยมประชาชน (จบปัญหาโควิด สามารถจัดงานเฉลิมฉลองได้ จะทรงดำริเป็นทางการด้วยตัวพระองค์เอง) หมายเหตุ!! หากท่านใดคิดว่าข้อความเป็น"เท็จ" หรือหลอกลวง สามารถฟ้องคดีได้ทุกข้อหา ยินดีและพร้อมที่จะเอาความจริงมาพูดกัน
เรื่องด่วน!! สำคัญมาก.... ไม่ต้องตกใจ!! ไม่มีกษัตริย์ไทยพระองค์ใดโง่ ทรงพระปรมาภิไธยให้รัฐธรรมนูญทำลายตัวเองได้ (รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ กษัตริย์ต้องลงประปรมาภิไธย(ลายมือชื่อ)กำกับ) »»» ตามที่ในหลวง ร.10 ตรัสว่าให้เอาความจริงมาพูดกัน ความจริงคือ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หมายความว่า พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประชาธิปไตยทุกคน ปัจจุบันมีการเล่นการเมืองเกินขอบเขตจากคำว่า"สู้ไปกราบไป"ทุกคนคงรู้ความหมายกันดี คือสู้กับกษัตริย์ เพื่อหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ) "ฝากวิเคราะห์" เข้าดูข่าวในโพสต์facebook หลัก ของMongkhon khoontonil ประกอบข่าวทุกช่อง จะเห็นว่าเป็นความจริง ส่วนช่องข่าวที่โจมตีสถาบันกษัตริย์ตรงๆ หลักๆ Youtubeช่องข่าวเด่นวันนี้,สุนัย,จรรยา,ไฟเย็น ฯลฯ จะเห็นได้ว่าเป็นการสู้ศึกกับกษัตริย์โดยตรง สู้รบแบบสงครามเย็นเพื่อหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ โจมตีโดยการปล่อยสื่อใส่ร้ายบิดเบือนให้มีการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ ทำให้เกิดความแตกแยก ใช้ม็อบและนักการเมืองเป็นเครื่องมือหาทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ และมีต่างชาติให้การสนับสนุนเพื่อล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย... กับปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานในประเทศไทย กษัตริย์วชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงหาทางแก้ไขมาโดยตลอด ตอนนี้พระองค์ทรงเห็นวิธีแก้แล้วไม่มีใครที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยได้ เพราะประเทศไทยยังมี อำนาจสูงสุด ที่กษัตริย์เป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศไทย อำนาจสูงสุดคือ "อำนาจอธิปไตยพระมหากษัตริย์"นั่นเอง รู้แล้วยัง!! ทุกวันนี้ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงเก็บตัว ป้องกันการลอบปลงพระชนม์ และอยู่เงียบๆ ทรงงานปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทยด้วยตัวพระองค์เอง ตามคำเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทย(กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดสามารถปฏิรูปตัวเองได้) พระองค์ทรงงาน ติดต่อกับผู้ครองแต่ละประเทศ เพื่อบอกกล่าวชี้แจงให้แต่ละประเทศรับทราบ วิธีที่พระองค์จะแก้ไขการปฏิรูปสถาบันฯให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของระบบการปกครองไทย เสร็จแล้วจึงจะบอกกล่าวประชาชนภายในประเทศ โดยพระองค์จะใช้อำนาจสูงสุดของกษัตริย์ตั้งเมืองลูกหลวง เป็นผู้ช่ายกษัตริย์ไทย เพื่อช่วยปกครองดูแลประเทศไทย ให้เจ้าเมืองครองราชคู่เจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีนารีรัตน์ฯ เป็นการเพิ่มความมั่นคงให้สถาบันกษัตริย์ไทย แก้ไขปัญหาภายประเทศไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และป้องกันการโจมตี การคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยที่มีในปัจจุบัน ไม่ให้เกิดขึ้นอีกตลอดไป...(เป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อปกป้องประเทศมิได้หวังทำร้ายใคร) ...แก้ปัญหาความแตกแยกภายในประเทศเสร็จ เศรษฐกิจจึงจะสามารถดีขึ้นได้ ...เสร็จภาระกิจ พระองค์จึงจะเสด็จออกเยี่ยมประชาชน (จบปัญหาโควิด สามารถจัดงานเฉลิมฉลองได้ จะทรงดำริเป็นทางการด้วยตัวพระองค์เอง) หมายเหตุ!! หากท่านใดคิดว่าข้อความเป็น"เท็จ" หรือหลอกลวง สามารถฟ้องคดีได้ทุกข้อหา ยินดีและพร้อมที่จะเอาความจริงมาพูดกัน
ร่วมด้วยช่วยกัน จากกลุ่มบริษัทในเครือ KTIS หยุดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID ด้วย เจลแอลกอฮอล์ KNAS ***ราคาเพื่อประชาชน *** ***ซื้อเยอะมีราคาพิเศษ*** ท่านสามารถสั่งซื้อจองผ่าน ช่องทางดังนี้ Office. 023818537 ต่อ 109 Line. Sarasak5775 Tel. 0818195158 #alcohol #แอลกอฮอล์ #เจลแอลกอฮอล์ #เจลล้างมือ #แอลกอฮอล์ล้างมือ #KNAS #KTIS #สปรย์แอลกอฮอล์ #เจล #Alcohol75
ดิฉันบวชอยู่ที่วัดทรายงามคะ ในทางโลกดิฉันไม่เคยรับความเป็นธรรมแม้ได้ร้องเรียนที่คสช.1111 ปี 61 และศูนย์ดำรงธรรมจันทบุรีปี62 และดิฉันนางสาวฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย(เอก) เกิด 8 มีค. 2512 อายุ52 ปีบ้านเลขที่ 73 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ตามบัตรประชาชน เบอร์โทรที่ร้องเรียน 087-0665854 ได้ดูแลบิดามารดาและอยู่ในศิลธรรม และจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ มาตบดชั่วชีสิตทั้งตระกูลญานสังวรชัย. แต่เพราะผลปนะโสชน์ในเรื่องที่ดิน มีความพยายามใส่ร้ายตระกูล ญานสังวรชัยในทุกเรื่อง. โดยเบี่บงเบนข้อมูลมาเรื่องยาสพติดทั้งที่จับคนร้ายได้ชื่อ สมบุญ คลองธรรม และบุญส่งคลองธรรม ในที่ดินของคุณพ่อปรีชาและคุณแม่บุญสม ญานสังวรชัย แต่เมื่อคุณแม่เจ้ารพ. กลับมาติดหัวเตียงใยรพ. ว่าสมบุญ. จนมารดาเสียชีวิต. ดิฉันไม่ได้เอาผิดเจ้าหน้าที่แต่ ตั้งเป็นข้อสังเกตุว่า มีคนเอาเลือดมารดานางบุญสม ญานสังวรชัย ไปออกนามสกุลณอยุธยา หรทอเปล่าไม่ทราบได้แต่คนในตระกูลญานสังวรชัยไม่ทราบเรื่องนี้และประกอบกับดิฉันเจ้าไปเขียนเตือนสติบุคคลที่อาจมีทัศนคติในเชิงลบในกระทรวงมหาดไทยเลื่อนเข้าไปอ่านในชุมชนจะเห็น ชื่อนพรัติ ต่ายลำยงค์ ดิฉันเจ้าไปเขียนเตือนสติบุคคลที่อาจมีทัศนคติในเชิงลบมห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้หันดลับมามีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์. และได้เขียนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจันทบุรี ก่อน สค. 63 และพย. 62 และเลขที่ร้องเรียน1258 กย. 62 โดยเขียนบทสรุปสุดท้าย ในข้อร้องเรียน คืนคนดีสู่สังคม ทุกภาคส่วนเอาไว้พร้อมแนวทางแก้ปัญหาในเอกสารประกอบเกือบ500 แผ่นแต่ดิฉันกลับถูกติดตามคลื่นสมองแปลงเป็นสัญญานเสียงตบอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีตั้งแต่มารดานางบุญสม ญานสังวรชัย เสียชีวิตมกราคมปี2562 มีความพยายามใส่ร้ายเบี่ยงประเด็นเรื่องผลประโยชน์ที่ตั้งเป็นข้อสังเกตุว่าอาจมีการสแกนลายมือลายเซ็นไปออกโฉนดที่ดินจากนส. 3 เลขที่ 103 ในคำสั่งศาลฏีกาจนถึงบังคับคดีเสร็จสิ้นปี 2550 ออกมาขายเพราะอยู่ในศาลเกินสิบปีจนเกิดโฉนดครอบครอง ดิฉันและครอบครัวเดือดร้อนการเงินมากแต่ตระกูลญานสังวรชัย ได้ใช้หลักพระราชา หลักรัฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์แก้ไขปัญหายอมขายที่ดินให้ชาวบ้านหมู่ 3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่จ.ตราด และให้ผ่อนชำระไม่มีดิกเบี้ยแต่มีเบื้องหลังสิ่งมองไม่เห็นคุกคามดิฉัน นางสาวฤดีกรณ์ ญานสังวรชัยและทุกคนในตระกูลญานสังวรชัย ตลอดเวลา โดยใส่ร้ายเบี่ยงประเด็นทุกคนในตระกูลญานสังสรชัยเจ้าของที่ดินเดิมมาเป็นเรื่องจัยคู่โดยให้มีชื่อซ้ำโดยการใช้เครื่องจับคลื่นสมอง. มีทีมงานได้รับผลประโยชน์ใส่น้ายชื่อเสียงทุกคนในตระกูลให่เสื่อมเใครมาช่วยเหลือก็จัถูกซื้อหรือถูกทำลายไปด้วย โดยยังไม่มีหน่สยงานใดให้ความช่วยิหลือนำเงินชดเชยที่ดินและเงินเยียวยามาให้ทั้ที่ตระกูลญานสังสรชัยไม่เอมเรื่องทางอาญาแค่ให้นำสินทรัพย์ที่ถูกเอาไปโดยไม่อนุญาตมาคืนเป็นเงินชดเชยเงินช่วยเหลือหรือเงินเยียวยาค่าเายหายต่างๆที่ผ่านมาแต่เพราะน้ชายนายเยี่ยมสยามญานสังวรชัย มีประวัติการรักษาภาสะทางจิตที่รพ.กรุงเทพจันทบุรี ตึงถ฿กใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ของผูอื่นโดยหลอกข่มขู่คนในตระกูล ญานสังวรชัย ถูกนำชื่อจริงและชื่อเล่นมาใช้พ่วงและให้ผลประโยชน์กับกำแพงมวลมวลชน จ้างวานใส่ร้ายในรูปแบบต่างๆ.ให้ขาดความน่าเชื่อถือและวางแผนให้คนในตระกูลญานสังวรชัยทะเลาะกันเองเพื่อทำให้ เข้าใจว่าเป็นศึกสายเลือด. หรือเบี่ยงไปเรื่องสถาบัน ตำแหน่งนามสกุล เงินผลประโยชน์ ในรูปแบบต่างๆซึ่งในตระกูลญานสังวรชัยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองไม่เกี่ยวกับเรื่องการตับคู่แต่งงานโดยพ่วงชื่อเดียวกันกับเครื่องมือ ตรวจจับคลืนสมองแต่ต่างนามสกุล แล้วให้มีตัวตายตัวแทนรับผลประโยชน์ พยายามดึง้ด็กเยาชนเจ้ามาเป็นเครื่องมือและให้คนในตระกูลญานสังวรชัย. เป็นเหยื่อ เป็นเครื่องมือ และแพะรับบาป เพื่อเอาผลประโยชน์ไปทั้งหมดแม้มาบวชในพระศาสนา ก็ยังมีตามคุกคาม จนดิฉันสิ้นเนื้อประดาตัวในทางโลกก็ไม่คืบหน้า ในทางธรรมก็ถูกติดตามใส่ร้าย แม่แต่ท่านเจ้าอาวาสพระอาจารย์ปราโมทย์ และพระวิชิต วัดทรายงาม ก็ยังถูกคุกคามไปด้วย จึงกราบเรียนขอบารมีท่านคุ้มภัย น.ส.ฤดีกรณ์(เอก)-นายเยี่ยมสยาม(เป้ง)-นางวิลัย(แนน)-นายรัฐธรรมนูญ(ป้อง)-นายจิรกิตฎ์ ญานสังวรชัย(ยีน) และพระปฏิยัติดีปฏิบัติชอบด้วยคะ เพราะไม่ทราบว่ามีใครแฝงในเรื่องผลประโยชน์เข้ามาในพระศาสนาหรือไม สามารถตรวจาอยที่ที่ไปของกาเงินผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ส่าจะเป็นนักบวชแต่ละคนหรือฆารวาสซึ่งดิฉัน นางสาวฤดีกรณ์ญานสังวรชัย ยินดีตรวจสอบเป็นตัสอย่างทุกเรืองคะเพราะถูกตรวจสอบจนคลีนแอนเคลียจนคนทั่วไปบอกขาวจั๊วในเรื่องประวัติมาตั้งแต่ปี2561 เพียงแต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ความเป็นธรรมและคุณความดีของตระกูลญานสังวรชัยมีแต่ถูกใส่ร้ายถูกแทนที่ตบอดจนถึงปัจจุบัน มีนาคม2564 ขอท่านเมตตาคุ้มภัยให้ความเป็นธรรมต่อตระกูลญานสังวรชัยด้วยนะคะ แบะเพื่อคืนคนดีสู่สังคมป้องกันแพะรับบาปซึ่งดิฉันได้เขียนไว้แล้วแต่ไม่คืบหน้าทีาศูนย์ดำรงธรรมจันทบุรีเลขที่ 1258 ซึ่งปัจุบันบวชอยู่ที่วัดทรายงาม คะแต่ไม่ทราบอนาคตจะอยู่ที่ใด เพราะมความแฮกข้อมูลใช้อิเล็คทรอนิคสมัยใหม่กับดิฉันซึ่งไร้ญาติขาดมิตรเพียงลำพังคะ เบอร์โทรที่แจ้งร้องเรียน 087-0665854