Clicky

กองอำนวยการรักษาความมั่นคง

กองอำนวยการรักษาความมั่นคง กอ.รมน.กทม.ยินดีต้อนรับแฟนเพจทุกท่า? กอ.รมน.กทม.ยินดีต้อนรับแฟนเพจทุกท่านครับ

เปิดเหมือนปกติ

กอ.รมน.กทม. ร่วมลงพื้นที่สำรวจการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาภายในพื้นที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค โดยมีหน่วยงานที่เ...
03/02/2023

กอ.รมน.กทม. ร่วมลงพื้นที่สำรวจการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาภายในพื้นที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประกอบไปด้วย กรมทรัพย์สินทางปัญญา,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร( ศูนย์ปฏิบัติการที่ 3 ),สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,กองบัญชาการตำรวจนครบาล,กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ,กรมศุลกากร,กรมสอบสวนคดีพิเศษ,สถานทูตสหรัฐอเมริกา (US Embassy),ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) พร้อมด้วยภาคเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมรณรงค์สร้างความเข้าใจแก่ผู้ค้า ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงผลกระทบและความเสียหายจากสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการใช้สินค้าด้อยคุณภาพและไม่ได้มาตรฐานกรมทรัพย์สินทางปัญญา การบูรณาการทำงานในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการป้องปรามการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=500985125547781&id=100069088934687&mibextid=Nif5oz

กอ.รมน.กทม.ร่วมกับ- จนท.สำนักงานเขตหลักสี่ - จนท.กรมจัดหาแรงงานพื้นที่9 - จนท.ตร.สน.ทุ่งสองห้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประก...
03/02/2023

กอ.รมน.กทม.ร่วมกับ
- จนท.สำนักงานเขตหลักสี่
- จนท.กรมจัดหาแรงงานพื้นที่9
- จนท.ตร.สน.ทุ่งสองห้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการที่มีบุคคลสัญชาติจีนมาทำการค้าในพื้นที่เขตหลักสี่
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=500959482217012&id=100069088934687&mibextid=Nif5oz

กอ.รมน.กทม.ออกคำสั่งด้านกิจการมวลชนเรียนสมาชิกเข้ากลุ่มได้โดยแสกนคิวอาร์โค้ด
03/02/2023

กอ.รมน.กทม.ออกคำสั่งด้านกิจการมวลชน
เรียนสมาชิกเข้ากลุ่มได้โดยแสกนคิวอาร์โค้ด

๓ กุมภาพันธ์ "วันทหารผ่านศึก
03/02/2023

๓ กุมภาพันธ์ "วันทหารผ่านศึก

กอ.รมน.กทม. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางคอแหลม ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งจัดการประช...
30/01/2023

กอ.รมน.กทม. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางคอแหลม ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งจัดการประชุมขึ้นเพื่อพิจารณาสถานการณ์ยาเสพติดและรายงานผลการปฏิบัติการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตบางคอแหลม
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=498348285811465&id=100069088934687&mibextid=Nif5oz

กอ.รมน.กทม. ได้จัดกิจกรรม ฝึกอบรมจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์  โดยมี พล.ต.นริน...
26/01/2023

กอ.รมน.กทม. ได้จัดกิจกรรม ฝึกอบรมจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี พล.ต.นรินทรักษ์ เชษฐศิริ รอง ผอ.รมน.กทม. (ท.) เป็นประธานในพิธี
ณ โรงแรม เดอะ เล็คกาซี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=495680396078254&id=100069088934687&mibextid=Nif5oz

กอ.รมน.กทม. เข้าร่วมประชุมการพัฒนาคลองเปรมประชากร เพื่อแก้ไขปัญหาการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ (เขต...
23/01/2023

กอ.รมน.กทม. เข้าร่วมประชุมการพัฒนาคลองเปรมประชากร เพื่อแก้ไขปัญหาการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ (เขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=493829286263365&id=100069088934687&mibextid=Nif5oz

♦️๑๘ มกราคม “วันกองทัพบก” น้อมรำลึกบูรพกษัตริย์และบรรพชน จัดพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนพร้อมกันทั่วประเทศ  วันที่ ๑๘ ม...
17/01/2023

♦️๑๘ มกราคม “วันกองทัพบก” น้อมรำลึกบูรพกษัตริย์และบรรพชน จัดพิธี
สวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนพร้อมกันทั่วประเทศ

วันที่ ๑๘ มกราคม “วันกองทัพไทย” และ“วันกองทัพบก” เป็นวันที่
มีความสำคัญยิ่งของเหล่าทหาร และในทุกปีกองทัพบกได้ประกอบพิธีและจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์และบรรพชนที่เสียสละปกป้องแผ่นดินไทย ดำรงเอกราชเป็นราชอาณาจักรไทยจวบจนทุกวันนี้ รวมทั้งเพื่อให้เหล่าทหารได้ตระหนักและยึดมั่นในอุดมการณ์

เนื่องในโอกาสวันกองทัพบกประจำปี ๒๕๖๖ นี้ กองทัพบกได้เผยแพร่สารคดีพิเศษ ๑๐ ตอน ชื่อชุด “กองทัพบก กองทัพคู่แผ่นดิน” นำเสนอความกล้าหาญและเสียสละเพื่อปกป้องแผ่นดินของบูรพกษัตริย์และบรรพชน สู่จิตวิญญาณทหารบกไทย ภายใต้อุดมการณ์ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน อย่างมั่นคงคู่แผ่นดินไทยตลอดไป โดยได้ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ไปแล้วเมื่อ วันที่ ๘ - ๑๗ ม.ค. ๖๖ ที่ผ่านมาและสามารถเข้าชมสารคดีซ้ำได้ทางยูทูป TV5HD ONLINE https://youtu.be/Qr95iiBdLq8 รวมทั้งขอเชิญชวนรับชมละครสั้น “เรื่องเล่าเมื่อเฝ้าแดน” เป็นเรื่องราวของทหารที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดน ออกอากาศทุกวันจันทร์ เริ่ม ๙ ม.ค.๖๖ เวลา ๒๑.๐๐ น. ซึ่งสารคดีและละครสั้นดังกล่าวถ่ายทอดอุดมการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบของกองทัพบกที่มีต่อผืนแผ่นดินไทยได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ กองทัพบกและหน่วยทหารทั่วประเทศ ยังได้จัดพิธีทางศาสนาทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษ และวีรชนทหารกล้าที่สละชีวิตปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติในสมรภูมิต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และพิธีถวายราชสักการะแด่บูรพกษัตริย์ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ทั่วประเทศ สำหรับในพื้นที่ส่วนกลางกองทัพบกประกอบพิธี ณ กองบัญชาการกองทัพบก เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. จัดพิธีสักการะศาลพระชัยมงคลภูมิ, ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕, พิธีวางพวงมาลา ณ กำแพงแห่งความระลึกถึง และพิธีสงฆ์ จากนั้นเวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รวมถึงการเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลของกองทัพบก เพื่อขอบคุณในความเสียสละและติดตามการรักษา รวมทั้งให้กำลังใจในความเสียสละปฏิบัติหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บ และกองทัพบกจะให้การดูแลอย่างเหมาะสม

พิธีสำคัญที่จัดขึ้นในวันกองทัพบกปีนี้ คือ “พิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๖” ซึ่งหน่วยทหารทั่วประเทศจะประกอบพิธีดังกล่าวพร้อมกัน เพื่อกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งเป็นเครื่องหมายแทนองค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยและเป็นหลักชัยของทหารทั้งปวง เป็นพิธีเพื่อให้ทหารได้ยึดมั่นและรักษาคำสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติอย่างดีที่สุด และยังแสดงถึงการเป็นทหารอย่างสมบูรณ์

สำหรับในพื้นที่ส่วนกลาง กองทัพบกกำหนดจัดพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์การทหารม้า จ.สระบุรี โดยเป็นการสวนสนามเต็มรูปแบบของหน่วยทหารในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ ๑๑, มณฑลทหารบกที่ ๑๘ และมณฑลทหารบกที่ ๑๓ ประกอบด้วย ๔ กองบังคับการกรม ๑๖ กองพันสวนสนาม รวมกำลังพล ๒,๘๔๖ นาย โดย ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้นำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน ให้โอวาทและอ่านสาส์นของผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนื่องในวันกองทัพบก โดยกำลังพลที่บรรจุรับราชการทหารใหม่ทุกนายจะร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และจะมีการจัดเลี้ยงตามแบบธรรมเนียมทหารหลังพิธีสวนสนาม เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลได้พบปะกันเนื่องในวันสำคัญของกองทัพบก ทั้งนี้ขอเชิญชวน รับชมการถ่ายทอดสดพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ศูนย์การทหารม้า จ.สระบุรี ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก วันที่ ๑๘ มกราคม ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพบกในปีนี้ กองทัพบกมุ่งเน้นดำเนินการ
ตามแบบธรรมเนียมทหาร ที่ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ทหารตระหนักในภาระหน้าที่ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมและความสงบสุขของประชาชน ดำรงตนในฐานะทหารของแผ่นดินอย่างเต็มภาคภูมิ

…………………………………………….................. ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖
#วันกองทัพบก

กอ.รมน.กทม. ร่วมกับสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ พร้อมด้วยมวลชน กอ.รมน.กทม. เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ร่วมบำเพ็ญ...
16/01/2023

กอ.รมน.กทม. ร่วมกับสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ พร้อมด้วยมวลชน กอ.รมน.กทม. เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการร้อยรวมใจ ร้อยรวมพลังในการปฏิบัติบูชา เพื่อเป็นการรวมใจพี่น้องคนไทยทั้งชาติในการแสดงความจงรักภักดี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน โดยมี พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารรื่นฤดี ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=489371480042479&id=100069088934687&mibextid=Nif5oz

กอ.รมน.กทม. ร่วมกับ ส.พัน.12 , สำนักงานเขตประเวศ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ให้เกิดคว...
12/01/2023

กอ.รมน.กทม. ร่วมกับ ส.พัน.12 , สำนักงานเขตประเวศ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ประชาชนที่มาประกอบศาสนกิจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในพื้นที่ และทำนุบำรุงศาสนสถานอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยพุทธ ตลอดจนยังเป็นการแสดงถึงความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนให้น่าอยู่น่าอาศัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป และ ณ วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=486761080303519&id=100069088934687&mibextid=Nif5oz

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสว...
07/01/2023
ระบบลงนามถวายพระพร

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2565ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2566

ระบบลงนามถวายพระพร

กอ.รมน.ร่วมกับกลุ่มคนรักสถาบัน ขอเชิญกำลังพลที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป สมัครเข้าร่วม “โครงการอุปสมบทหมู่ ๔๕ รูป เพื่อถวายพระพ...
29/12/2022

กอ.รมน.ร่วมกับกลุ่มคนรักสถาบัน ขอเชิญกำลังพลที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป สมัครเข้าร่วม “โครงการอุปสมบทหมู่ ๔๕ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”ให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ระหว่างวันที่ 19 ม.ค.-2 ก.พ.66 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการฯได้ที่ ร.ต.หญิง ณัฐสินี ฯ โทร 0655929667 (ภายในวันที่ 3 ม.ค.2566)

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.65 นำโดย พล.ต.นรินทรักษ์ เชษฐศิริ รอง ผอ.รมน.กทม. (ท.) , จนท.กอ.รมน.กทม. พร้อมด้วยมวลชน กอ.รมน.กทม. เ...
28/12/2022

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.65 นำโดย พล.ต.นรินทรักษ์ เชษฐศิริ รอง ผอ.รมน.กทม. (ท.) , จนท.กอ.รมน.กทม. พร้อมด้วยมวลชน กอ.รมน.กทม. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม ทางราชการและประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี ตลอดจนทรงกอบกู้เอกราช สร้างความเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมือง เป็นอเนกประการสืบมาตราบจนถึงปัจจุบัน ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินแขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

กอ.รมน.กทม. พร้อมด้วยมวลชน กอ.รมน.กทม. เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธ...
22/12/2022

กอ.รมน.กทม. พร้อมด้วยมวลชน กอ.รมน.กทม. เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการร้อยรวมใจ ร้อยรวมพลังในการปฏิบัติบูชา เพื่อเป็นการรวมใจพี่น้องคนไทยทั้งชาติในการแสดงความจงรักภักดี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ถนนบำรุงเมือง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=472594385053522&id=100069088934687&mibextid=Nif5oz

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.65  จนท.กอ.รมน.กทม. พร้อมด้วยมวลชน กอ.รมน.กทม.,สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ และจิตอาสาแพ็คถุงยังชีพ เข้าร...
20/12/2022

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.65 จนท.กอ.รมน.กทม. พร้อมด้วยมวลชน กอ.รมน.กทม.,สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ และจิตอาสาแพ็คถุงยังชีพ เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการร้อยรวมใจ ร้อยรวมพลังในการปฏิบัติบูชา เพื่อเป็นการรวมใจพี่น้องคนไทยทั้งชาติในการแสดงความจงรักภักดี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.65  นำโดย พล.ต.นรินทรักษ์   เชษฐศิริ รอง ผอ.รมน.กทม. (ท) , จนท.กอรมน.กทม. พร้อมด้วยมวลชน กอ.รมน.กทม. ...
19/12/2022

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.65 นำโดย พล.ต.นรินทรักษ์ เชษฐศิริ รอง ผอ.รมน.กทม. (ท) , จนท.กอรมน.กทม. พร้อมด้วยมวลชน กอ.รมน.กทม. ร่วมทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริ...
06/12/2022
หน้าหลัก

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ www.royaloffice.th
หรือ https://wellwishes.royaloffice.th/

หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี ข่าวในพระราชสำนัก จิตอาสา แถลงการณ์ และประกาศสำนักพ...

กอ.รมน.กทม. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม และ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ...
05/12/2022

กอ.รมน.กทม. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม และ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้ โดยมีพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี ณ ท้องสนามหลวง ถนนราชดำเนินใน พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร
https://www.facebook.com/100069088934687/posts/458610489785245/?mibextid=Nif5oz

๕ ธันวาคมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธ...
02/12/2022

๕ ธันวาคม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และพนักงานราชการ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร

วันที่ 30 พ.ย. 65 เวลา 09.30 น. พล.ต.นรินทรักษ์ เชษฐศิริ รอง ผอ.รมน.กทม.(ท.) มอบหมายให้ ร.ท.สิทธิฉัฐศ์ นัยเนตร พร้อมเจ้า...
30/11/2022

วันที่ 30 พ.ย. 65 เวลา 09.30 น. พล.ต.นรินทรักษ์ เชษฐศิริ รอง ผอ.รมน.กทม.(ท.) มอบหมายให้ ร.ท.สิทธิฉัฐศ์ นัยเนตร พร้อมเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.กทม. ร่วมกับ นายธนพล เทียมวรทัต และเจ้าหน้าที่จัดหางานพื้นที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว ในสถานประกอบการ จำนวน 1 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้
1.บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
- แรงงานสัญชาติไทย 172 ราย
- แรงงานสัญชาติเมียนมา 68 ราย
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในขณะเข้าตรวจสอบไม่พบการทำผิด

๒๕ พฤจิกายน"วันวชิราวุธ"เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระองค์ นั้นได้ทรงประ...
25/11/2022

๒๕ พฤจิกายน

"วันวชิราวุธ"

เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระองค์ นั้นได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็น ประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากมาย เช่น ด้านการปกครอง การคมนาคม กิจการเสือป่า และลูกเสือ โดยภายหลังที่พระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่เสด็จสวรรคต ทางการ ก็ได้กําหนดให้วันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อม รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สืบ ต่อไป

กอ.รมน.กทม.ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารภูมิสิริมังคล...
24/11/2022

กอ.รมน.กทม.ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://www.facebook.com/100069088934687/posts/450052200641074/?mibextid=Nif5oz
https://www.facebook.com/100069088934687/posts/450052200641074/?mibextid=Nif5oz

⭐⭐การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในวันที่ 18 - 19 พ.ย. 65เพื่อกำหนดเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของเอเปค ซึ่งมีสาระสำคั...
18/11/2022

⭐⭐การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในวันที่ 18 - 19 พ.ย. 65เพื่อกำหนดเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของเอเปค ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การหารือเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และจัดทำนโยบายที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนในภูมิภาค

วันที่ 18 (ช่วงที่ 1) ประเด็นหารือ หัวข้อ การเติบโตอย่างสมดุล เปิดกว้าง และยั่งยืน
- บทบาท BCG ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. 2040 และการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
- บทบาทเอเปคในการสนับสนุนให้เขตเศรษฐกิจสมาชิกรวมแนวทางการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และแนวทางประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในนโยบายด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาของแต่ละเขต

2. ประเด็นการหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของเอเปค
ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC Chair) จะนำเสนอรายงานประจำปีต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและยังมีประเด็นการหารือ 5 กลุ่มย่อย ดังนี้
- การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ
- ความยั่งยืนโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเฉพาะบทบาทของ WTO และแนวทางการสนับสนุน WTO ของ ABAC และเอเปค
- การเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลและความครอบคลุม โดยเน้นส่งเสริม MSMEs และกลุ่มสตรี เด็ก สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากดิจิทัล

19 พ.ย. 65
วันที่ 19 (ช่วงที่ 2) ประเด็นการหารือ หัวข้อ การเจริญเติบโตที่สมดุล ครอบคลุมและยั่งยืน
- จัดทำนโยบายที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุน เพื่อนำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม และประกาศการรับรอง Bangkok Goals on BCG Economy
- สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการค้าพหุภาคี เพื่อสนับสนุน MSME ซึ่งมีบทบาท สำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของภูมิภาค

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

💥💥 บช.น. แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางในการประชุมเอเปค วันที่ 18 พ.ย.2565 ช่วงเวลา 07.30 น. – 09.30 น. และ เวลา 15.30 น. -16.30 ...
17/11/2022

💥💥 บช.น. แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางในการประชุมเอเปค วันที่ 18 พ.ย.2565 ช่วงเวลา 07.30 น. – 09.30 น. และ เวลา 15.30 น. -16.30 น.
.
พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น./โฆษก บช.น. ได้มอบหมายให้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล รับผิดชอบภารกิจการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรให้แก่ผู้นำประเทศ และผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติในการจัดการจราจรดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจร ในบางเส้นทาง และบางช่วงบางเวลา ดังนี้
📌1. วันศุกร์ที่ 18 พ.ย.2565 ช่วงเวลา 07.30น. – 09.30น. และเวลา 15.30น. -16.30น.
1.1 เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบ ได้แก่
1.1.1) เส้นทาง (พื้นราบ)
1) ถ.เพลินจิต (แยกราชประสงค์ - แยกเพลินจิต)
2) ถ.สุขุมวิท (แยกเพลินจิต – ซอยสุขุมวิท 22)
3) ถ.ราชดำริ (แยกราชประสงค์ – แยกศาลาแดง)
4) ถ.วิทยุ (แยกเพลินจิต - แยกวิทยุ)
5) ถ.ดวงพิทักษ์ (ตลอดสาย)
6) ถ.รัชดาฯ (แยกอโศกมนตรี – แยกพระราม4)
7) ถ.พระราม4 (แยกศาลาแดง - แยกพระราม 4)
8)ถ.สาทร (แยกวิทยุ - แยกนรินธร)
1.1.2) เส้นทางบนทางด่วน
1) ทางขึ้นด่วนสุรวงศ์ / ทางลงด่วนสีลม
2) ต่างระดับพญาไท – ต่างระดับมักกะสัน
3) ต่างระดับมักกะสัน – ด่วนเพลินจิต – ทางขึ้น/ลง ด่วนพระราม 4-2
.
1.2 เส้นทางแนะนำประชาชน
1) ถ.เพชรบุรี
2) ถ.พญาไท
3) ถ.อังรีดูนังต์
4) ถ.สีลม
5) ถ.นราธิวาสฯ
6) ถ.จันทน์
7) ถ.สุนทรโกษา
8)ซอยทองหล่อ
9) ซอยเอกมัย
10) ซอยสุขุมวิท 24
11) ซอยแสนสบาย
12) ซอยกล้วยน้ำไท
.
📌2. วันศุกร์ที่ 18 พ.ย.2565 ช่วงเวลา 16.30น. – 21.00น.
2.1 เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบ ได้แก่
2.1.1 เส้นทาง (พื้นราบ) ฝั่งขึ้น/ลง ด่วนพระราม 4-2
1) ถ.เพลินจิต (แยกราชประสงค์ - แยกเพลินจิต )
2) ถ.สุขุมวิท (แยกเพลินจิต – ซอยสุขุมวิท 22 )
3) ถ.ราชดำริ (แยกราชประสงค์ – แยกศาลาแดง)
4) ถ.วิทยุ (แยกเพลินจิต - แยกวิทยุ)
5) ถ.ดวงพิทักษ์ (ตลอดสาย)
6) ถ.รัชดาฯ (แยกอโศกมนตรี – แยกพระราม4)
7) ถ.พระราม4 (แยกศาลาแดง - แยกพระราม 4)
8)ถ.สาทร (แยกวิทยุ - แยกนรินธร)
.
2.1.2 เส้นทางที่ได้รับผลกระทบ (พื้นราบ) ฝั่งขึ้น/ลง ด่วนยมราช
1) ถ.เพชรบุรี (แยกอุรุพงษ์ - แยกยมราช )
2) ถ.พิษณุโลก (แยกยมราช – แยกสวนมิสกวัน )
3) ถ.ราชดำเนินตลอดสาย (แยกสวนมิสกวัน – แยกผ่านฟ้า – แยกผ่านพิภพ – แยกป้อมเผด็จ)
4) ถ.หน้าพระลาน (ตลอดสาย)
5) ถ.หน้าพระธาตุ (ตลอดสาย)
6) ถ.มหาราช (แยกท่าช้าง – แยกท่าเตียน)
7) ถ.ท้ายวัง (ตลอดสาย)
8)ถ.สนามไชย (แยก นรด. - แยกป้อมเผด็จ)
9) สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
.
2.1.3 เส้นทางด่วน
1) ทางขึ้นด่วนสุรวงศ์
2) ทางลงด่วนสีลม
3) ทางลงด่วนอุรุพงษ์
4) ทางขึ้น/ลงด่วนยมราช
5) ต่างระดับพญาไท – ต่างระดับมักกะสัน
6) ทางขึ้น/ลงด่วนเพลินจิต
7) ทางขึ้น/ลงด่วนพระราม 4/2
.
2.2 เส้นทางแนะนำประชาชน
2.2.1 เส้นทางแนะนำประชาชน (พื้นราบ) ฝั่งขึ้น/ลง ด่วนพระราม 4/2
1) ถ.เพชรบุรี
2) ถ.พญาไท
3) ถ.อังรีดูนังต์
4) ถ.สีลม
5) ถ.นราธิวาสฯ
6) ถ.จันทน์
7) ถ.สุนทรโกษา
8)ซอยทองหล่อ
9) ซอยเอกมัย
10) ซอยสุขุมวิท 24
11) ซอยแสนสบาย
12) ซอยกล้วยน้ำไท

2.2.2 เส้นทางแนะนำประชาชน (พื้นราบ) ฝั่งขึ้น/ลง ด่วนยมราช
1) ถ.ราชวิถี
2) ถ.ศรีอยุธยา
3) ถ.กรุงเกษม
4) ถ.ประชาธิปไตย
5) ถ.พระสุเมรุ
6) ถ.ดินสอ
7) ถ.ตะนาว
8)ถ.บำรุงเมือง
9) ถ.หลานหลวง
10) ถ.จักรวรรดิ
11) ถ.เจริญกรุง
12) ถ.เยาวราช
13) ถ.จรัญสนิทวงศ์
14) ถ.พรานนก
15) ถ.อิสรภาพ
16) ถ.ประชาธิปก
17) ถ.กรุงธนบุรี
18) สะพานซังฮี้
19) สะพานพระพุทธยอดฟ้า
20) สะพานพระปกเกล้า
.
บช.น. ขออภัยในความไม่สะดวก หากต้องการทราบข้อมูลสภาพการจราจร และสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กองบัญชาการตำรวจนครบาล แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางในการประชุมเอเปค วันที่ 17 พ.ย.2565 เวลา 18.00 น. – 20.00 น.และ เวลา 21.00 น...
17/11/2022

กองบัญชาการตำรวจนครบาล แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางในการประชุมเอเปค วันที่ 17 พ.ย.2565 เวลา 18.00 น. – 20.00 น.และ เวลา 21.00 น. – 23.00 น.

ที่มา : กองบัญชาการตำรวจนครบาล บช.น.

ประโยชน์ที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC 2022 : เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล* เสริมสร้างบทบาทบาทไทยในเวที...
15/11/2022

ประโยชน์ที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC 2022
: เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล

* เสริมสร้างบทบาทบาทไทยในเวทีโลก

* โอกาสสำคัญในการกระชับความร่วมมือ ร่วมกำหนดนโยบายและทิศทางของเศรษฐกิจการค้าในระดับภูมิภาค “เป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน”

* ขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย หลังโควิด-19 โดยเฉพาะภาคการเดินทางและท่องเที่ยว

* ปฏิรูปและยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจของไทยให้ทันสมัยและเป็นสากล

* ลดอุปสรรคและส่งเสริมโอกาสทางการค้า ระหว่างไทยกับเขตเศรษฐกิจ

* เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาครัฐและภาคเอกชน

* เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเข้าถึงองค์ความรู้จาก Think Tank ที่สำคัญ

“ APEC2022 : โอกาสในการแสดงความพร้อม ว่าไทยสามารถปรับตัว และอยู่ร่วมกับสถานการณ์โควิด-19 โดยที่ยังสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันได้ “

………..
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.กทม.

กอ.รมน.กอ.รมน.กทม. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สายด่วนความมั่นคง 1374 โดยสามารถโทรแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่เ...
14/11/2022

กอ.รมน.กอ.รมน.กทม. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สายด่วนความมั่นคง 1374 โดยสามารถโทรแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งได้แจกสติ๊กเกอร์สายด่วน 1374 รวมถึงพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่สถานรถไฟฟ้าสยามตลอดจนถึงสถานีรถไฟฟ้าอโศก ,สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอโศก และวินรถจักรยานยนต์สาธารณะในบริเวณใกล้เคียง
https://www.facebook.com/100069088934687/posts/442859894693638/

📣  เนื่องจากมีภารกิจการประชุม APEC 2022ในวันที่ 16-19 พ.ย. 65 นี้ สถานที่ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จะทำการปิดเส้นท...
11/11/2022

📣 เนื่องจากมีภารกิจการประชุม APEC 2022
ในวันที่ 16-19 พ.ย. 65 นี้ สถานที่ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จะทำการปิดเส้นทางตามห้วงเวลา ดังนี้🚗🛺

กอ.รมน.กทม. จัดการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื...
10/11/2022

กอ.รมน.กทม. จัดการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อน แผนงาน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.กทม. ประจำปี 2566
https://www.facebook.com/100069088934687/posts/440145488298412/

กอ.รมน.กทม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สขว.กอ.รมน.  ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สายด่วนความมั่นคง 1374 โดยสามารถโทรแจ้งเรื่องร้องเรียน...
09/11/2022

กอ.รมน.กทม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สขว.กอ.รมน. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สายด่วนความมั่นคง 1374 โดยสามารถโทรแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งแจ้งเบาะแสบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยในห้วงการประชุมเอเปค อีกทั้งได้แจกสติ๊กเกอร์สายด่วน 1374 รวมถึงพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ตลาดคลองเตย และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
https://www.facebook.com/100069088934687/posts/439429045036723/

กอ.รมน.กทม. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน โดยสร้างศาลาปฏิบัติธรรม เพื่อได้รักษาประเพณีกฐินสืบสานพระพุทธศาสนา และทำนุบำรุงพระพุท...
06/11/2022

กอ.รมน.กทม. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน โดยสร้างศาลาปฏิบัติธรรม เพื่อได้รักษาประเพณีกฐินสืบสานพระพุทธศาสนา และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบให้เป็นหลัก เป็นตัวอย่างแห่งคุณงามความดีของประชาชนสืบไป ณ สำนักสงฆ์ทองผาวนาลัย ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=437093021936992&id=100069088934687

กอ.รมน.กทม. ร่วมกับ สำนักงานเขตพระนคร , ขกท. และชุมชนวัดเทพธิดาราม  ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรั...
03/11/2022

กอ.รมน.กทม. ร่วมกับ สำนักงานเขตพระนคร , ขกท. และชุมชนวัดเทพธิดาราม ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ประชาชนที่มาประกอบศาสนกิจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในพื้นที่ และทำนุบำรุงศาสนสถานอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยพุทธ ตลอดจนยังเป็นการแสดงถึงความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนให้น่าอยู่น่าอาศัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป และ ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=435044162141878&id=100069088934687

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 65 กอ.รมน.กทม.ร่วมกับ . ,สขว.กอ.รมน. ,ขว.ทบ. ,ขกท. ได้จัดการประชุมเครือข่ายข่าวภาคประชาชน เพื่อเตรีย...
28/10/2022

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 65 กอ.รมน.กทม.ร่วมกับ . ,สขว.กอ.รมน. ,ขว.ทบ. ,ขกท. ได้จัดการประชุมเครือข่ายข่าวภาคประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมการประชุม APEC ณ ห้องชุมสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แขวเสาชิงช้า เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=430634325916195&id=100069088934687

กอ.รมน.กทม.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชศักดิ์การะพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่5 ณ พระราชวังดุสิต ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุง...
23/10/2022

กอ.รมน.กทม.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชศักดิ์การะพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่5 ณ พระราชวังดุสิต
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
https://www.facebook.com/100069088934687/posts/426681259644835/

23 ตุลาคม "วันปิยมหาราช" รู้ประวัติความสำคัญ พร้อมชมสถาปัตยกรรมสมัย ร.5“วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ...
22/10/2022

23 ตุลาคม "วันปิยมหาราช" รู้ประวัติความสำคัญ พร้อมชมสถาปัตยกรรมสมัย ร.5

“วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) รู้หรือไม่? พระองค์มีพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช ที่แปลว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"

วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็น "วันปิยมหาราช" ถือเป็นวันสำคัญของชาติและรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการด้วย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามพระองค์ว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช” ที่มีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนรำลึกถึงที่มาและความสำคัญของ "วันปิยมหาราช" พร้อมย้อนรำลึกพระราชประวัติของพระองค์

1. รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชสมภพในปี พ.ศ.2396

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) กับสมเด็จพระเทพศิรินทราพระบรมราชินี

พระองค์ทรงได้รับการศึกษาขั้นแรก จากสำนักพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุตรี โดยทรงศึกษาด้านวิชาการและโบราณราชประเพณีต่างๆ

หลังจากนั้น พระบรมชนกนาถทรงจ้างครูชาวต่างประเทศโดยตรง ให้มาสอนภาษาอังกฤษ เนื่องจากทรงเห็นว่าต่อไปในอนาคตจะจำเป็นอย่างมาก และพระบรมชนกนาถทรงฝึกสอนวิชาการในด้านต่างๆ อาทิ วิชารัฐศาสตร์ด้วยพระองค์เองด้วย

2. เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ในพระชนมายุเพียง 16 พรรษา

หลังจากที่รัชกาลที่ 4 เสด็จสวรรคต พระองค์ก็เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ มีการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง 16 พรรษา ขุนนางผู้ใหญ่จึงแต่งตั้งเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ระหว่างนั้นพระองค์ได้เสด็จประพาสต่างประเทศ เพื่อทอดพระเนตรการบริหารบ้านเมืองและวิทยาการสมัยใหม่จากประเทศแถบยุโรป เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศ

3. พระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชกาลที่ 5

หลายคนคงทราบแล้วว่าพระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างยิ่งของพระองค์ ก็คือ การเลิกทาส ตั้งแต่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ ด้วยทรงไม่ต้องการให้มีการกดขี่เหยียดหยามคนไทยด้วยกันเอง และทรงเห็นว่าการมีทาสเป็นสิ่งที่ล้าสมัย ไม่เหมาะกับประเทศที่เจริญแล้ว โดยในปี พ.ศ. 2416 พระองค์ได้ทรงตราพระราชบัญญัติทาส ห้ามคนที่เกิดในรัชกาลปัจจุบันเป็นทาส

ด้านการทหารและการปกครองประเทศ : ทรงนำแบบอย่างทางทหารของประเทศแถบยุโรปมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย มีการจัดตั้งกรมเสนาธิการทหารบกขึ้นเป็นครั้งแรก และทรงตั้งโรงเรียนนายร้อยทหารบกและทหารเรือ ตลอดจนส่งพระราชโอรสไปศึกษาวิชาการทหารในทวีปยุโรป

ด้านการปกครองประเทศ : ทรงให้ตราระเบียบการปกครองขึ้นใหม่ แยกหน่วยราชการออกเป็นกรมกองต่างๆ จากเดิมมี 6 กระทรวง และได้เพิ่มอีก 4 กระทรวง ในส่วนภูมิภาคทรงให้จัดตั้ง "มณฑลเทศาภิบาล" ขึ้นเป็นครั้งแรก อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย

ด้านเศรษฐกิจและการคลัง : ทรงให้มีการจัดทำงบประมาณแผ่นดินขึ้น โดยทรงให้แยกเงินแผ่นดินและเงินส่วนพระองค์ออกจากกัน และทรงให้จัดตั้งธนาคารขึ้นเป็นครั้งแรก คือ แบงก์สยามกัมมาจล หรือธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน

ด้านการศึกษา : ทรงให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกขึ้นในพระบรมมหาราชวังจัดการเรียนการสอน แล้วขยายออกไปทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้ทั่วถึงประชาชน ทำให้การศึกษาของไทยได้รับการพัฒนา

ด้านการต่างประเทศ : พระองค์ได้เห็นถึงความสำคัญของการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ในรัชสมัยของพระองค์จึงมีการส่งเอกอัครราชทูตไปประจำในต่างประเทศเป็นครั้งแรก และพระองค์ยังทรงเสด็จประพาสประเทศต่างๆ เพื่อนำวิทยาการสมัยใหม่มาพัฒนาประเทศ

ด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค : ทรงให้สร้างถนนขึ้นหลายสายและทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างสะพานข้ามคลองและทางรถไฟหลายแห่ง อาทิ สะพานเฉลิมสวรรค์เฉลิมศรี ทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ เป็นต้น

ด้านสาธารณูปโภค : ทรงมีพระราชดำริว่าประชาชนควรมีน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค พระองค์จึงทรงให้ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการทำน้ำประปาขึ้น นอกจากนี้ พระองค์ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโรงพยาบาลวังหลัง (ซึ่งปัจจุบันคือโรงพยาบาลศิริราช) เพื่อเป็นสถานที่สำหรับรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย

4. รู้จักสถาปัตยกรรมงดงาม สมัย ร.5

พระที่นั่งอนันตสมาคม : สร้างขึ้นในสมัยของรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2451) เป็นท้องพระโรงเดิมของพระราชวังดุสิต ชื่อพระที่นั่งนี้นำมาจากพระที่นั่งองค์หนึ่งในพระบรมมหาราชวัง ใช้เวลาสร้าง 8 ปี เป็นอาคารทรงยุโรปล้วน และเป็นพระที่นั่งหินอ่อนเพียงองค์เดียวในประเทศไทย ก่อสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวจากเมืองคาร์รารา ประเทศอิตาลี มีแรงบันดาลใจมาจากโดมของวิหารเซนต์ปีเตอร์ แห่งนครรัฐวาติกัน

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท : เป็นพระที่นั่งในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2419 ตั้งอยู่ระหว่างพระมหามณเฑียรกับพระมหาปราสาท ประกอบด้วยปราสาท 3 องค์ ทอดตัวจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก การออกแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมยุโรป เป็นที่มาของชื่อ "ฝรั่งสวมชฎา"

พระราชวังพญาไท : รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าให้สร้างขึ้น พร้อมกับพระราชทานนามให้ว่า "พระตำหนักพญาไท" (ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นพระราชวังพญาไท) สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จทอดพระเนตรการทำนา การปลูกผักและการเลี้ยงสัตว์ และใช้เป็นตำหนักเป็นที่ประทับ รวมถึงพื้นที่ด้านตรงข้ามกับพระตำหนัก ใช้เพื่อประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญในยุคสมัยนั้นด้วย

ที่อยู่

กอ. รมน. กทม. 173 ถนนดินสอ แขวงเสา
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622255612

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองอำนวยการรักษาความมั่นคง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอบคุณครับ ที่รับเป็นเพื่อน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร
ขอบคุณครับ สวัสดีครับ
มุ่งมั่นและใส่ใจ
ด้วยรักและห่วงใย
เรื่องด่วน!! สำคัญมาก....
ไม่ต้องตกใจ!! ไม่มีกษัตริย์ไทยพระองค์ใดโง่ ทรงพระปรมาภิไธยให้รัฐธรรมนูญทำลายตัวเองได้ (รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ กษัตริย์ต้องลงประปรมาภิไธย(ลายมือชื่อ)กำกับ)
»»» ตามที่ในหลวง ร.10 ตรัสว่าให้เอาความจริงมาพูดกัน ความจริงคือ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หมายความว่า พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประชาธิปไตยทุกคน ปัจจุบันมีการเล่นการเมืองเกินขอบเขตจากคำว่า"สู้ไปกราบไป"ทุกคนคงรู้ความหมายกันดี คือสู้กับกษัตริย์ เพื่อหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ)
"ฝากวิเคราะห์" เข้าดูข่าวในโพสต์facebook หลัก ของMongkhon khoontonil ประกอบข่าวทุกช่อง จะเห็นว่าเป็นความจริง ส่วนช่องข่าวที่โจมตีสถาบันกษัตริย์ตรงๆ หลักๆ Youtubeช่องข่าวเด่นวันนี้,สุนัย,จรรยา,ไฟเย็น ฯลฯ จะเห็นได้ว่าเป็นการสู้ศึกกับกษัตริย์โดยตรง สู้รบแบบสงครามเย็นเพื่อหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ โจมตีโดยการปล่อยสื่อใส่ร้ายบิดเบือนให้มีการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ ทำให้เกิดความแตกแยก ใช้ม็อบและนักการเมืองเป็นเครื่องมือหาทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ และมีต่างชาติให้การสนับสนุนเพื่อล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย...
กับปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานในประเทศไทย กษัตริย์วชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงหาทางแก้ไขมาโดยตลอด ตอนนี้พระองค์ทรงเห็นวิธีแก้แล้วไม่มีใครที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยได้ เพราะประเทศไทยยังมี อำนาจสูงสุด ที่กษัตริย์เป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศไทย อำนาจสูงสุดคือ "อำนาจอธิปไตยพระมหากษัตริย์"นั่นเอง
รู้แล้วยัง!! ทุกวันนี้ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงเก็บตัว ป้องกันการลอบปลงพระชนม์ และอยู่เงียบๆ ทรงงานปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทยด้วยตัวพระองค์เอง ตามคำเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทย(กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดสามารถปฏิรูปตัวเองได้) พระองค์ทรงงาน ติดต่อกับผู้ครองแต่ละประเทศ เพื่อบอกกล่าวชี้แจงให้แต่ละประเทศรับทราบ วิธีที่พระองค์จะแก้ไขการปฏิรูปสถาบันฯให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของระบบการปกครองไทย เสร็จแล้วจึงจะบอกกล่าวประชาชนภายในประเทศ โดยพระองค์จะใช้อำนาจสูงสุดของกษัตริย์ตั้งเมืองลูกหลวง เป็นผู้ช่ายกษัตริย์ไทย เพื่อช่วยปกครองดูแลประเทศไทย ให้เจ้าเมืองครองราชคู่เจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีนารีรัตน์ฯ เป็นการเพิ่มความมั่นคงให้สถาบันกษัตริย์ไทย แก้ไขปัญหาภายประเทศไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และป้องกันการโจมตี การคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยที่มีในปัจจุบัน ไม่ให้เกิดขึ้นอีกตลอดไป...(เป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อปกป้องประเทศมิได้หวังทำร้ายใคร)
...แก้ปัญหาความแตกแยกภายในประเทศเสร็จ เศรษฐกิจจึงจะสามารถดีขึ้นได้
...เสร็จภาระกิจ พระองค์จึงจะเสด็จออกเยี่ยมประชาชน (จบปัญหาโควิด สามารถจัดงานเฉลิมฉลองได้ จะทรงดำริเป็นทางการด้วยตัวพระองค์เอง)

หมายเหตุ!!
หากท่านใดคิดว่าข้อความเป็น"เท็จ" หรือหลอกลวง สามารถฟ้องคดีได้ทุกข้อหา ยินดีและพร้อมที่จะเอาความจริงมาพูดกัน
เรื่องด่วน!! สำคัญมาก....
ไม่ต้องตกใจ!! ไม่มีกษัตริย์ไทยพระองค์ใดโง่ ทรงพระปรมาภิไธยให้รัฐธรรมนูญทำลายตัวเองได้ (รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ กษัตริย์ต้องลงประปรมาภิไธย(ลายมือชื่อ)กำกับ)
»»» ตามที่ในหลวง ร.10 ตรัสว่าให้เอาความจริงมาพูดกัน ความจริงคือ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หมายความว่า พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประชาธิปไตยทุกคน ปัจจุบันมีการเล่นการเมืองเกินขอบเขตจากคำว่า"สู้ไปกราบไป"ทุกคนคงรู้ความหมายกันดี คือสู้กับกษัตริย์ เพื่อหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ)
"ฝากวิเคราะห์" เข้าดูข่าวในโพสต์facebook หลัก ของMongkhon khoontonil ประกอบข่าวทุกช่อง จะเห็นว่าเป็นความจริง ส่วนช่องข่าวที่โจมตีสถาบันกษัตริย์ตรงๆ หลักๆ Youtubeช่องข่าวเด่นวันนี้,สุนัย,จรรยา,ไฟเย็น ฯลฯ จะเห็นได้ว่าเป็นการสู้ศึกกับกษัตริย์โดยตรง สู้รบแบบสงครามเย็นเพื่อหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ โจมตีโดยการปล่อยสื่อใส่ร้ายบิดเบือนให้มีการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ ทำให้เกิดความแตกแยก ใช้ม็อบและนักการเมืองเป็นเครื่องมือหาทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ และมีต่างชาติให้การสนับสนุนเพื่อล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย...
กับปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานในประเทศไทย กษัตริย์วชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงหาทางแก้ไขมาโดยตลอด ตอนนี้พระองค์ทรงเห็นวิธีแก้แล้วไม่มีใครที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยได้ เพราะประเทศไทยยังมี อำนาจสูงสุด ที่กษัตริย์เป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศไทย อำนาจสูงสุดคือ "อำนาจอธิปไตยพระมหากษัตริย์"นั่นเอง
รู้แล้วยัง!! ทุกวันนี้ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงเก็บตัว ป้องกันการลอบปลงพระชนม์ และอยู่เงียบๆ ทรงงานปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทยด้วยตัวพระองค์เอง ตามคำเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทย(กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดสามารถปฏิรูปตัวเองได้) พระองค์ทรงงาน ติดต่อกับผู้ครองแต่ละประเทศ เพื่อบอกกล่าวชี้แจงให้แต่ละประเทศรับทราบ วิธีที่พระองค์จะแก้ไขการปฏิรูปสถาบันฯให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของระบบการปกครองไทย เสร็จแล้วจึงจะบอกกล่าวประชาชนภายในประเทศ โดยพระองค์จะใช้อำนาจสูงสุดของกษัตริย์ตั้งเมืองลูกหลวง เป็นผู้ช่ายกษัตริย์ไทย เพื่อช่วยปกครองดูแลประเทศไทย ให้เจ้าเมืองครองราชคู่เจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีนารีรัตน์ฯ เป็นการเพิ่มความมั่นคงให้สถาบันกษัตริย์ไทย แก้ไขปัญหาภายประเทศไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และป้องกันการโจมตี การคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยที่มีในปัจจุบัน ไม่ให้เกิดขึ้นอีกตลอดไป...(เป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อปกป้องประเทศมิได้หวังทำร้ายใคร)
...แก้ปัญหาความแตกแยกภายในประเทศเสร็จ เศรษฐกิจจึงจะสามารถดีขึ้นได้
...เสร็จภาระกิจ พระองค์จึงจะเสด็จออกเยี่ยมประชาชน (จบปัญหาโควิด สามารถจัดงานเฉลิมฉลองได้ จะทรงดำริเป็นทางการด้วยตัวพระองค์เอง)

หมายเหตุ!!
หากท่านใดคิดว่าข้อความเป็น"เท็จ" หรือหลอกลวง สามารถฟ้องคดีได้ทุกข้อหา ยินดีและพร้อมที่จะเอาความจริงมาพูดกัน
เรื่องด่วน!! สำคัญมาก....
ไม่ต้องตกใจ!! ไม่มีกษัตริย์ไทยพระองค์ใดโง่ ทรงพระปรมาภิไธยให้รัฐธรรมนูญทำลายตัวเองได้ (รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ กษัตริย์ต้องลงประปรมาภิไธย(ลายมือชื่อ)กำกับ)
»»» ตามที่ในหลวง ร.10 ตรัสว่าให้เอาความจริงมาพูดกัน ความจริงคือ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หมายความว่า พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประชาธิปไตยทุกคน ปัจจุบันมีการเล่นการเมืองเกินขอบเขตจากคำว่า"สู้ไปกราบไป"ทุกคนคงรู้ความหมายกันดี คือสู้กับกษัตริย์ เพื่อหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ)
"ฝากวิเคราะห์" เข้าดูข่าวในโพสต์facebook หลัก ของMongkhon khoontonil ประกอบข่าวทุกช่อง จะเห็นว่าเป็นความจริง ส่วนช่องข่าวที่โจมตีสถาบันกษัตริย์ตรงๆ หลักๆ Youtubeช่องข่าวเด่นวันนี้,สุนัย,จรรยา,ไฟเย็น ฯลฯ จะเห็นได้ว่าเป็นการสู้ศึกกับกษัตริย์โดยตรง สู้รบแบบสงครามเย็นเพื่อหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ โจมตีโดยการปล่อยสื่อใส่ร้ายบิดเบือนให้มีการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ ทำให้เกิดความแตกแยก ใช้ม็อบและนักการเมืองเป็นเครื่องมือหาทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ และมีต่างชาติให้การสนับสนุนเพื่อล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย...
กับปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานในประเทศไทย กษัตริย์วชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงหาทางแก้ไขมาโดยตลอด ตอนนี้พระองค์ทรงเห็นวิธีแก้แล้วไม่มีใครที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยได้ เพราะประเทศไทยยังมี อำนาจสูงสุด ที่กษัตริย์เป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศไทย อำนาจสูงสุดคือ "อำนาจอธิปไตยพระมหากษัตริย์"นั่นเอง
รู้แล้วยัง!! ทุกวันนี้ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงเก็บตัว ป้องกันการลอบปลงพระชนม์ และอยู่เงียบๆ ทรงงานปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทยด้วยตัวพระองค์เอง ตามคำเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทย(กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดสามารถปฏิรูปตัวเองได้) พระองค์ทรงงาน ติดต่อกับผู้ครองแต่ละประเทศ เพื่อบอกกล่าวชี้แจงให้แต่ละประเทศรับทราบ วิธีที่พระองค์จะแก้ไขการปฏิรูปสถาบันฯให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของระบบการปกครองไทย เสร็จแล้วจึงจะบอกกล่าวประชาชนภายในประเทศ โดยพระองค์จะใช้อำนาจสูงสุดของกษัตริย์ตั้งเมืองลูกหลวง เป็นผู้ช่ายกษัตริย์ไทย เพื่อช่วยปกครองดูแลประเทศไทย ให้เจ้าเมืองครองราชคู่เจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีนารีรัตน์ฯ เป็นการเพิ่มความมั่นคงให้สถาบันกษัตริย์ไทย แก้ไขปัญหาภายประเทศไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และป้องกันการโจมตี การคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยที่มีในปัจจุบัน ไม่ให้เกิดขึ้นอีกตลอดไป...(เป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อปกป้องประเทศมิได้หวังทำร้ายใคร)
...แก้ปัญหาความแตกแยกภายในประเทศเสร็จ เศรษฐกิจจึงจะสามารถดีขึ้นได้
...เสร็จภาระกิจ พระองค์จึงจะเสด็จออกเยี่ยมประชาชน (จบปัญหาโควิด สามารถจัดงานเฉลิมฉลองได้ จะทรงดำริเป็นทางการด้วยตัวพระองค์เอง)

หมายเหตุ!!
หากท่านใดคิดว่าข้อความเป็น"เท็จ" หรือหลอกลวง สามารถฟ้องคดีได้ทุกข้อหา ยินดีและพร้อมที่จะเอาความจริงมาพูดกัน
ร่วมด้วยช่วยกัน จากกลุ่มบริษัทในเครือ KTIS
หยุดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID ด้วย เจลแอลกอฮอล์ KNAS

***ราคาเพื่อประชาชน ***
***ซื้อเยอะมีราคาพิเศษ***

ท่านสามารถสั่งซื้อจองผ่าน ช่องทางดังนี้
Office. 023818537 ต่อ 109
Line. Sarasak5775
Tel. 0818195158
#แอลกอฮอล์ #เจลแอลกอฮอล์ #เจลล้างมือ #แอลกอฮอล์ล้างมือ #สปรย์แอลกอฮอล์ #เจล
ดิฉันบวชอยู่ที่วัดทรายงามคะ ในทางโลกดิฉันไม่เคยรับความเป็นธรรมแม้ได้ร้องเรียนที่คสช.1111 ปี 61 และศูนย์ดำรงธรรมจันทบุรีปี62 และดิฉันนางสาวฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย(เอก) เกิด 8 มีค. 2512 อายุ52 ปีบ้านเลขที่ 73 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ตามบัตรประชาชน เบอร์โทรที่ร้องเรียน 087-0665854 ได้ดูแลบิดามารดาและอยู่ในศิลธรรม และจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ มาตบดชั่วชีสิตทั้งตระกูลญานสังวรชัย. แต่เพราะผลปนะโสชน์ในเรื่องที่ดิน มีความพยายามใส่ร้ายตระกูล ญานสังวรชัยในทุกเรื่อง. โดยเบี่บงเบนข้อมูลมาเรื่องยาสพติดทั้งที่จับคนร้ายได้ชื่อ สมบุญ คลองธรรม และบุญส่งคลองธรรม ในที่ดินของคุณพ่อปรีชาและคุณแม่บุญสม ญานสังวรชัย แต่เมื่อคุณแม่เจ้ารพ. กลับมาติดหัวเตียงใยรพ. ว่าสมบุญ. จนมารดาเสียชีวิต. ดิฉันไม่ได้เอาผิดเจ้าหน้าที่แต่ ตั้งเป็นข้อสังเกตุว่า มีคนเอาเลือดมารดานางบุญสม ญานสังวรชัย ไปออกนามสกุลณอยุธยา หรทอเปล่าไม่ทราบได้แต่คนในตระกูลญานสังวรชัยไม่ทราบเรื่องนี้และประกอบกับดิฉันเจ้าไปเขียนเตือนสติบุคคลที่อาจมีทัศนคติในเชิงลบในกระทรวงมหาดไทยเลื่อนเข้าไปอ่านในชุมชนจะเห็น ชื่อนพรัติ ต่ายลำยงค์ ดิฉันเจ้าไปเขียนเตือนสติบุคคลที่อาจมีทัศนคติในเชิงลบมห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้หันดลับมามีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์. และได้เขียนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจันทบุรี ก่อน สค. 63 และพย. 62 และเลขที่ร้องเรียน1258 กย. 62 โดยเขียนบทสรุปสุดท้าย ในข้อร้องเรียน คืนคนดีสู่สังคม ทุกภาคส่วนเอาไว้พร้อมแนวทางแก้ปัญหาในเอกสารประกอบเกือบ500 แผ่นแต่ดิฉันกลับถูกติดตามคลื่นสมองแปลงเป็นสัญญานเสียงตบอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีตั้งแต่มารดานางบุญสม ญานสังวรชัย เสียชีวิตมกราคมปี2562 มีความพยายามใส่ร้ายเบี่ยงประเด็นเรื่องผลประโยชน์ที่ตั้งเป็นข้อสังเกตุว่าอาจมีการสแกนลายมือลายเซ็นไปออกโฉนดที่ดินจากนส. 3 เลขที่ 103 ในคำสั่งศาลฏีกาจนถึงบังคับคดีเสร็จสิ้นปี 2550 ออกมาขายเพราะอยู่ในศาลเกินสิบปีจนเกิดโฉนดครอบครอง ดิฉันและครอบครัวเดือดร้อนการเงินมากแต่ตระกูลญานสังวรชัย ได้ใช้หลักพระราชา หลักรัฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์แก้ไขปัญหายอมขายที่ดินให้ชาวบ้านหมู่ 3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่จ.ตราด และให้ผ่อนชำระไม่มีดิกเบี้ยแต่มีเบื้องหลังสิ่งมองไม่เห็นคุกคามดิฉัน นางสาวฤดีกรณ์ ญานสังวรชัยและทุกคนในตระกูลญานสังวรชัย ตลอดเวลา โดยใส่ร้ายเบี่ยงประเด็นทุกคนในตระกูลญานสังสรชัยเจ้าของที่ดินเดิมมาเป็นเรื่องจัยคู่โดยให้มีชื่อซ้ำโดยการใช้เครื่องจับคลื่นสมอง. มีทีมงานได้รับผลประโยชน์ใส่น้ายชื่อเสียงทุกคนในตระกูลให่เสื่อมเใครมาช่วยเหลือก็จัถูกซื้อหรือถูกทำลายไปด้วย โดยยังไม่มีหน่สยงานใดให้ความช่วยิหลือนำเงินชดเชยที่ดินและเงินเยียวยามาให้ทั้ที่ตระกูลญานสังสรชัยไม่เอมเรื่องทางอาญาแค่ให้นำสินทรัพย์ที่ถูกเอาไปโดยไม่อนุญาตมาคืนเป็นเงินชดเชยเงินช่วยเหลือหรือเงินเยียวยาค่าเายหายต่างๆที่ผ่านมาแต่เพราะน้ชายนายเยี่ยมสยามญานสังวรชัย มีประวัติการรักษาภาสะทางจิตที่รพ.กรุงเทพจันทบุรี ตึงถ฿กใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ของผูอื่นโดยหลอกข่มขู่คนในตระกูล ญานสังวรชัย ถูกนำชื่อจริงและชื่อเล่นมาใช้พ่วงและให้ผลประโยชน์กับกำแพงมวลมวลชน จ้างวานใส่ร้ายในรูปแบบต่างๆ.ให้ขาดความน่าเชื่อถือและวางแผนให้คนในตระกูลญานสังวรชัยทะเลาะกันเองเพื่อทำให้ เข้าใจว่าเป็นศึกสายเลือด. หรือเบี่ยงไปเรื่องสถาบัน ตำแหน่งนามสกุล เงินผลประโยชน์ ในรูปแบบต่างๆซึ่งในตระกูลญานสังวรชัยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองไม่เกี่ยวกับเรื่องการตับคู่แต่งงานโดยพ่วงชื่อเดียวกันกับเครื่องมือ ตรวจจับคลืนสมองแต่ต่างนามสกุล แล้วให้มีตัวตายตัวแทนรับผลประโยชน์ พยายามดึง้ด็กเยาชนเจ้ามาเป็นเครื่องมือและให้คนในตระกูลญานสังวรชัย. เป็นเหยื่อ เป็นเครื่องมือ และแพะรับบาป เพื่อเอาผลประโยชน์ไปทั้งหมดแม้มาบวชในพระศาสนา ก็ยังมีตามคุกคาม จนดิฉันสิ้นเนื้อประดาตัวในทางโลกก็ไม่คืบหน้า ในทางธรรมก็ถูกติดตามใส่ร้าย แม่แต่ท่านเจ้าอาวาสพระอาจารย์ปราโมทย์ และพระวิชิต วัดทรายงาม ก็ยังถูกคุกคามไปด้วย จึงกราบเรียนขอบารมีท่านคุ้มภัย น.ส.ฤดีกรณ์(เอก)-นายเยี่ยมสยาม(เป้ง)-นางวิลัย(แนน)-นายรัฐธรรมนูญ(ป้อง)-นายจิรกิตฎ์ ญานสังวรชัย(ยีน) และพระปฏิยัติดีปฏิบัติชอบด้วยคะ เพราะไม่ทราบว่ามีใครแฝงในเรื่องผลประโยชน์เข้ามาในพระศาสนาหรือไม สามารถตรวจาอยที่ที่ไปของกาเงินผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ส่าจะเป็นนักบวชแต่ละคนหรือฆารวาสซึ่งดิฉัน นางสาวฤดีกรณ์ญานสังวรชัย ยินดีตรวจสอบเป็นตัสอย่างทุกเรืองคะเพราะถูกตรวจสอบจนคลีนแอนเคลียจนคนทั่วไปบอกขาวจั๊วในเรื่องประวัติมาตั้งแต่ปี2561 เพียงแต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ความเป็นธรรมและคุณความดีของตระกูลญานสังวรชัยมีแต่ถูกใส่ร้ายถูกแทนที่ตบอดจนถึงปัจจุบัน มีนาคม2564 ขอท่านเมตตาคุ้มภัยให้ความเป็นธรรมต่อตระกูลญานสังวรชัยด้วยนะคะ แบะเพื่อคืนคนดีสู่สังคมป้องกันแพะรับบาปซึ่งดิฉันได้เขียนไว้แล้วแต่ไม่คืบหน้าทีาศูนย์ดำรงธรรมจันทบุรีเลขที่ 1258 ซึ่งปัจุบันบวชอยู่ที่วัดทรายงาม คะแต่ไม่ทราบอนาคตจะอยู่ที่ใด เพราะมความแฮกข้อมูลใช้อิเล็คทรอนิคสมัยใหม่กับดิฉันซึ่งไร้ญาติขาดมิตรเพียงลำพังคะ เบอร์โทรที่แจ้งร้องเรียน 087-0665854
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สภากรุงเทพมหานคร สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ สำนักงานกฎหมายและคดี กทม. Management of Technology, College of Innovation, Thammasat University Cat & Dog Nubnib shop สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  สำนักงาน ARY News กองร้อยปฎิบัติการพิเศษที่ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้องสมุดสำนักงานการปฏิรูปท Ministry of Interior (Thailand) Atมหาดไทย การต่างประเทศ DOPA Foreign Affairs