กองอำนวยการรักษาความมั่นคง

กองอำนวยการรักษาความมั่นคง กอ.รมน.กทม.ยินดีต้อนรับแฟนเพจทุกท่านครับ
(19)

เปิดเหมือนปกติ

การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.63 ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.64 - 13 ก.พ.64
04/02/2021

การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.63 ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.64 - 13 ก.พ.64

ข่าวดี !! ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้สิทธิ "เราชนะ" ทันที วงเงิน 7,000 บาท ไม่ต้องลงทะเบียนอีกได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอ...
04/02/2021

ข่าวดี !! ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ได้สิทธิ "เราชนะ" ทันที วงเงิน 7,000 บาท ไม่ต้องลงทะเบียนอีก
ได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยแบ่งเป็น

✳ กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท
✳ กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 700 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท

จะได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ จนกว่าจะครบจำนวนเงิน 7,000 บาท โดยในจำนวน 7,000 บาทนี้ จะรวมจำนวนเงิน 700 หรือ 800 บาทที่ได้รับอยู่แล้วในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเดือนไปด้วย

💰 การรับเงิน
▪ จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
▪ รับวงเงินครั้งแรก 5 กุมภาพันธ์ 2564 วงเงิน 675 หรือ 700 บาท
▪ รับวงเงินครั้งต่อไป ทุกวันศุกร์ ในวันที่ 12, 19, 26 กุมภาพันธ์
และ 5 ,12, 19, 26 มีนาคม 2564 วงเงินครั้งละ 675 หรือ 700 บาท
▪ ระยะเวลาใช้จ่าย ใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ที่มา : https://www.gcc.go.th/?p=18095

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก
03/02/2021

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.64 เวลา 08.30 - 1300 น. พ.อ.มนต์ชัย ดวงปัญญา  รอง ผอ.รมน.กทม(ท).มอบหมายให้ ,จ.ส.อ.วชิรวุฒิ จันทะวงษ์ จ...
02/02/2021

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.64 เวลา 08.30 - 1300 น. พ.อ.มนต์ชัย ดวงปัญญา รอง ผอ.รมน.กทม(ท).มอบหมายให้ ,จ.ส.อ.วชิรวุฒิ จันทะวงษ์ จนท.กอ.รมน.กทม , ส.ต.นวกร นาคสำเภา จนท.กอ.รมน.กทม นาย สุชาติ คำภาพงช์ จนท.สำนักพัฒนาสังคม และ จนท.เขตห้วยขวาง ติดตามความคืบหน้าโครงการเมล็ดพันธุ์พระราชทานฯ จำนวน 4 พื้นที่ ดังนี้
1. ซ.ประชาราษฏร์บำเพ็ญ 12 แขวง/เขตห้วยขวาง กทม.
2. ซ. สุคนธสวัสดิ์ 26 ถ.สุคนธสวัสดิ์ 26 แขวง/เขตลาดพร้าว กทม.
3. ชุมชนวัดใหม่อมตรสศรีประสพผลอพาร์ทเมนท์ถม ถ.สามเสน แขวงบ้านพาน เขตพระนคร กทม.
4. ซ.สุพรรณิการ์ 2 แขวงรัชดา เขตดินแดง กทม.
เพื่อพบปะประชาชนและให้ความรู้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเมล็ดพันธุ์พระราชทานฯ

เมื่อวันที่  2 ก.พ.64 เวลา 07.00 น. พ.อ.พศิณ อิ่มรส  หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว พร้อมด้วย-จนท.กอ.รมน.กทม (ท) บูรณากา...
02/02/2021

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.64 เวลา 07.00 น. พ.อ.พศิณ อิ่มรส หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว พร้อมด้วย
-จนท.กอ.รมน.กทม (ท) บูรณาการร่วมกับ
-จนท.ตร.ทุ่งมหาเมฆ
-จนท.ขนส่งพื้นที่ 1
ลงพื้นที่ เรื่องร้องเรียนบริเวร MRTลุมพีนี ประตู 2 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
จากการลงพื้นที่ ยังตรวจพบมีการผ่าฝืนใช้รถจักรยานยนต์รับจ้างผิดประเภท(ป้ายขาว-ดำ) มาลักลอบให้บริการประชาชนและจอดในพื้นที่ที่ห้ามจอดวิ่งบนทางเท้า จนท.ขส.พท.1 ได้ทำการจับเปรียบเทียบปรับ จำนวน 9 ราย
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 29.ม.ค.64 เวลา 09.30 น. กอ.รมน.กทม.ติดตามความคืบหน้าโครงการเมล็ดพันธุ์พระราชทานฯ โดย พ.อ.มนต์ชัย ดวงปัญญา  ร...
29/01/2021

เมื่อวันที่ 29.ม.ค.64 เวลา 09.30 น. กอ.รมน.กทม.
ติดตามความคืบหน้าโครงการเมล็ดพันธุ์พระราชทานฯ โดย พ.อ.มนต์ชัย ดวงปัญญา รอง ผอ.รมน.กทม(ท.),จ.ส.อ.วชิรวุฒิ จันทะวงษ์ จนท.กอ.รมน.กทม , ส.ต.นวกร นาคสำเภา จนท.กอ.รมน.กทม ,นาย สุพรพล หนูครองสิน ผอ.สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ นาย เสาร์รัจ นิลเนตร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม สำนักพัฒนาสังคม และ จนท.สำนักพัฒนาสังคม
ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า แขวงถนนครไชยศรี เขตดุสิต
เพื่อพบปะประชาชนและให้ความรู้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเมล็ดพันธุ์พระราชทานฯ

กอ.รมน.กทม.เมื่อวันที่  28 ม.ค.64 เวลา 07.30 น. พ.อ.มนต์ชัย ดวงปัญญา รอง ผอ.รมน.กทม.(ท.)จนท.กอ.รมน.กทม ,จนท.ตร.ทุ่งมหาเม...
28/01/2021

กอ.รมน.กทม.
เมื่อวันที่ 28 ม.ค.64 เวลา 07.30 น.
พ.อ.มนต์ชัย ดวงปัญญา รอง ผอ.รมน.กทม.(ท.)
จนท.กอ.รมน.กทม ,จนท.ตร.ทุ่งมหาเมฆ
และจนท.ขนส่งพื้นที่ 1
ลงพื้นที่ เรื่องร้องเรียนบริเวน MRTลุมพีนี ประตู 2 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
จากการลงพื้นที่พบมีการมีการผ่าฝืนใช้รถจักรยานยนต์รับจ้างผิดกฎหมาย(ป้ายดำ)
มาลักลอบให้บริการประชาชน จอดในพื้นที่ห้ามจอด วิ่งบนทางเท้า จนท.ได้ทำการปรับและตักเตือนให้ความรู้เปรียบเทียบปรับ จำนวน 9 ราย ใบสั่ง จำนวน 3 ราย

เมื่อ 27 ม.ค.64 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.กทม. จัดอบรมการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ โดยจัดฝึกอาชีพการทำน้ำห...
28/01/2021

เมื่อ 27 ม.ค.64 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.กทม. จัดอบรมการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ โดยจัดฝึกอาชีพการทำน้ำหมีกชีวภาพและการทำพวงมาลัยกระดาษทิชชู่ เพื่อให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง และชุมชน ณ โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเที่ยน กรุงเทพมหนคร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน โดยได้ดำเนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ประชาชนทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในการเสวนา การใช้เจลล้างมือและการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการเสวนา ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

ปรับลดเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 2 เดือน เริ่มกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 64
26/01/2021

ปรับลดเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 2 เดือน เริ่มกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 64

ครม.เห็นชอบ 3 มาตรการด้านภาษี
26/01/2021

ครม.เห็นชอบ 3 มาตรการด้านภาษี

มาตรการผ่อนปรน covid 19 กรุงเทพฯ เริ่มวันที่ 22 มกราคม 64
22/01/2021

มาตรการผ่อนปรน covid 19 กรุงเทพฯ เริ่มวันที่ 22 มกราคม 64

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64  เวลา 2100  น. พ.อ.มนต์ชัย ดวงปัญญา รอง ผอ.รมน. กทม.(ท) พ.อ.พศิณ อิ่มรส หน.กลุ่มงานแผนฯ   พ.อ.สถา...
20/01/2021

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64 เวลา 2100 น. พ.อ.มนต์ชัย ดวงปัญญา รอง ผอ.รมน. กทม.(ท) พ.อ.พศิณ อิ่มรส หน.กลุ่มงานแผนฯ พ.อ.สถาพร กีรติโฆษิต รอง.หน.กลุ่มงานมวลชน พ.ต.ต.มณฑล สุพรรณเภสัช หน.ชุด ชรต.ฯ และ จนท.กอ.รมน.กทม. รวม 12 นาย ได้ปฎิบัติงานดังนี้

1. เวลา 2100 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมคัดกรองโควิด-19 บริเวณพุทธมณฑลสาย 3 ได้ให้กำลังใจ และมอบหน้ากากอนามัย เจล ถุงมือยาง ให้กับ จนท.ที่ปฏิบัติหน้าที่

2. ตรวจสถานบริการและบ่อนการพนัน ดังนี้

2.1 เวลา 2130 ย่านพัฒน์พงศ์ เขตบางรัก: ไม่พบการเปิดเกินเวลาตามมาตรการที่ กทม. กำหนด
2.2 เวลา 2200 บริเวณซอย ตรอกมะขาม 2 เขตป้อมปราบฯ : ไม่พบการลักลอบเปิดบ่อนการพนัน
2.3 เวลา 2215 บริเวณ ถนนข้าวสาร: ไม่พบการเปิดเกินเวลาตามมาตรการที่ กทม. กำหนด
2.4 เวลา 2240 บริเวณข้างวัดชนะสงคาม เขตพระนคร : พบร้านอาหาร เปิดให้บริการเกินเวลาที่กำหนด ได้เชิญเจ้าของร้าน มาขอความร่วมมือในมาตรการป้องกันการระบาด COVID-19 เชิญแขกผู้ใช้บริการออกจากร้าน และปิดร้านทันที ได้กำชับเจ้าของร้านให้ปฎิบัติตามมาตรการของ กทม. อย่างเคร่งครัด และจะมาตรวจตราในวันถัดไป หากพบ การกระทำผิดซ้ำอีกจะดำเนินการตามกฎหมาย ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของร้านเป็นอย่างดี

เสร็จสิ้นการปฎิบัติงาน เวลา 2330

ต้องมั่นใจวัคซีนปลอดภัย
17/01/2021

ต้องมั่นใจวัคซีนปลอดภัย

มาตรการเยียงยาโควิด
12/01/2021

มาตรการเยียงยาโควิด

โหลดยังแอป หมอชนะ ลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด
12/01/2021

โหลดยังแอป หมอชนะ ลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด

เยียวยาโควิด รอบ2
12/01/2021

เยียวยาโควิด รอบ2

เมื่อวันที่ 11ม.ค 64 จนท.กอ.รมน.กทม.ได้ลงพื้นที่จุดตรวจคัดกรองโควิท-19 จำนวน 8 จุด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจมวลชน กอ.รมน.กทม....
11/01/2021

เมื่อวันที่ 11ม.ค 64 จนท.กอ.รมน.กทม.ได้ลงพื้นที่จุดตรวจคัดกรองโควิท-19 จำนวน 8 จุด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจมวลชน กอ.รมน.กทม. มอบบัตรประจำตัวมวลชนเเละหน้ากากอนามัยให้กับมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่ บริเวณ จุดตรวจ ดังนี้
1.บริเวณคลังสินค้าประตู 7 ถ.วิภาวดีรังสิต ขาเข้า (เขต ดอนเมือง)
2.บริเวณแยกใต้ทางด่วนมหานคร ถ.สุวินทวงศ์ ขาเข้า (เขตหนองจอก)
3.หน้าครัวเจ๊ง้อ ถ.เทพรัตน์(บางนา-ตราด) ขาเข้า (เขตบางนา)
4.หน้าปั๊มน้ำมัน ปตท. ถ.กาญจนาภิเษก ขาเข้า (เขต ตลิ่งชัน)
5.ใต้สะพานต่างระดับข้ามเเยก ถ.พุทธมณฑลสาย3 ขาเข้า (เขต ทวีวัฒนา)
6.หน้าปั๊ม ปตท.สาขาพระราม2 ซ.92 ถ.พระราม2 (เขต บางขุนเทียน)
7.หน้ามหาวิทยาลัยเอเชีย ถ.เพชรเกษม ขาเข้า (เขต หนองเเขม)
8.หน้า รร.ศึกษานารีวิทยา ถ.เอกชัย (เขต บางบอน)

ในห้างสรรพสินค้า คุณเสี่ยงรับเชื้อ(โควิด) จากอะไรบ้าง
11/01/2021

ในห้างสรรพสินค้า คุณเสี่ยงรับเชื้อ(โควิด) จากอะไรบ้าง

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 17.30 น. พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพน้อยที่ 1 /รอง ผอ.รมน.ภาค 1 และคณะตรวจเยี่ยม ลง...
10/01/2021

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 17.30 น. พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพน้อยที่ 1 /รอง ผอ.รมน.ภาค 1 และคณะตรวจเยี่ยม ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่าน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย
1.สน.วิภาวดีรังสิต
2.ตำรวจท่องเที่ยว
3.ทหารมทบ.11
4.เจ้าหน้าที่เขตจตุจักร
5.มวลชน กอ.รมน.กทม.
ได้ทำการการตรวจคัดกรอง ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณคลังสินค้าประตู7 ถนนวิภาวดีดอนเมือง ตามมาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมี พ.อ.มนต์ชัย ดวงปัญญ รองผอ.กอ.รมน.กทม.(ท) นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ ผู้ช่วยผอ.เขตดอนเมือง ให้การต้อนรับ
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
08/01/2021

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

"กรมสรรพากร"ยืนยัน เงินจากโครงการคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกันไม่ต้องเสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา
06/01/2021

"กรมสรรพากร"ยืนยัน เงินจากโครงการคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกันไม่ต้องเสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสายด่วน การใช้ ฟ้าทะลายโจร ในผู้ป่วย covid 19 ตอบทุกคำถาม แจ้งทุกข้อสงสัย ได้ที...
06/01/2021

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสายด่วน การใช้ ฟ้าทะลายโจร ในผู้ป่วย covid 19 ตอบทุกคำถาม แจ้งทุกข้อสงสัย ได้ที่ช่องทาง 065-504-5678

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงและพระราชินี พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อนำไปใช...
06/01/2021

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงและพระราชินี พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพน้อยที่ 1 /รอง ผอ.รมน.ภาค 1 และคณะตรวจเยี่ยม ลงพ...
05/01/2021

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพน้อยที่ 1 /รอง ผอ.รมน.ภาค 1 และคณะตรวจเยี่ยม ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่าน โดยการตรวจคัดกรอง ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณหน้าม.เอเชีย ถนนเพรชเกษม ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัยให้กับจุดตรวจฯโดยมี พ.อ.มนต์ชัย ดวงปัญญา รอง ผอ.กอ.รมน.กทม.(ท) นายโกมินทร์ ชินบุตร ผอ.เขตหนองแขม พร้อมด้วยนายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ ผช.ผอ.เขตหนองแขม ให้การต้อนรับ

ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นการลักลอบเข้าเมืองแจ้งเบาะแส ได้ที่สายด่วน 1138 1599 191
04/01/2021

ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นการลักลอบเข้าเมืองแจ้งเบาะแส ได้ที่สายด่วน 1138 1599 191

ในหลวง พระราชทานพรปีใหม่ 2564 แก่ประชาชนชาวไทยhttps://youtu.be/xhmnFX_ukys
04/01/2021
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ 2564

ในหลวง พระราชทานพรปีใหม่ 2564 แก่ประชาชนชาวไทย
https://youtu.be/xhmnFX_ukys

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ 2564 และ ส.ค.ส.พระราชทาน -------------------------ติดตาม สำนักข่าวไทย อสมท (ช่อง 9MCOT ...

เมื่อวันที่24 ธ.ค.63 เวลา 10.00 น. พ.อ.มนต์ชัย  ดวงปัญญา รอง ผอ.รมน.กทม.(ท.) เป็นประธานในพิธี มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน...
24/12/2020

เมื่อวันที่24 ธ.ค.63 เวลา 10.00 น.
พ.อ.มนต์ชัย ดวงปัญญา รอง ผอ.รมน.กทม.(ท.)
เป็นประธานในพิธี มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน
ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับเครือข่ายเมล็ดพันธุ์พระราชทานในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 50 เขต
โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสังคม กทม.
เป็นผู้แทน เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
ซึ่งจะได้รับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน​ เพื่อ​นำไปเพาะ​ปลูก​สำหรับการบริโภค​ในครัวเรือน​เป็นพื้น​ฐาน​สู่​ความ​พอมีพอกิน​และ สามารถ​พึ่ง​ตัว​เอง​ได้
ในการนี้ ประชาสัมพันธ์​ให้ผู้ร่วมพิธีได้เข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ พร้อมใจร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อขยายเมล็ดพันธุ์ ผักพระราชทาน ในพื้นที่จากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพน้อยที่ 1 /รอง ผอ.รมน.ภาค 1 และคณะตรวจเยี่ยม ล...
22/12/2020

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพน้อยที่ 1 /รอง ผอ.รมน.ภาค 1 และคณะตรวจเยี่ยม ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่าน โดยการตรวจคัดกรอง ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณ ปั๊ม ปตท. พระราม 2 เขตบางขุนเทียน (สตบ.3) ตามมาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมี พ.อ.มนต์ชัย ดวงปัญญา รอง ผอ.กอ.รมน.กทม.(ท) นายวัลลภ เกีรยติ์วรศรีกุล ผู้ช่วยเขตบางแค และ พ.ต.ท.พงศ์สัณห์ มีศรี รอง.ผกก.ป.สน.แสมดำ ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.63 เวลา 18.00 - 2230 น. พ.อ. มนต์ชัย ดวงปัญญา รอง ผอ.รมน.กทม.(ท), เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.กทม. ลงพื้นที่ตร...
21/12/2020

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.63 เวลา 18.00 - 2230 น. พ.อ. มนต์ชัย ดวงปัญญา รอง ผอ.รมน.กทม.(ท), เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.กทม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองโควิด - 19 เพื่อดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.กทม. จำนวน 4 จุดตรวจ ดังนี้
1. ใต้สะพานข้ามแยกพุทธมณฑล สาย3 ถนนบรมราชชนนี (สตบ.1)
2. หน้า ม.เอเชีย เขตหนองแขม (สตบ.2)
3. ปั๊ม ปตท. ถนนพระราม2 เขตบางขุนเทียน (สตบ.3)
4. ถนนเทียนทะเล เขตบางขุนเทียน (สตบ.3)
โดยได้ บูรณาการร่วมกับ ตำรวจนครบาล, สำนักเทศกิจ, สำนักอนามัย ในพื้นที่
วัตถุประสงค์เพื่อ ระงับยับยั้งการเคลื่อนย้ายประชาชน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากผู้ที่เดินทางจากจังหวัดสมุทรสาคร เข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

📍 ศบค. ตั้งจุดตรวจพื้นที่ควบคุมเข้า-ออก สกัดโควิด-19 รวม 12 จุด ทางบก 9 จุด ทางน้ำ 3 จุด ได้แก่จุดตรวจที่ 1 ถนนพระราม 2 ...
21/12/2020

📍 ศบค. ตั้งจุดตรวจพื้นที่ควบคุมเข้า-ออก สกัดโควิด-19 รวม 12 จุด ทางบก 9 จุด ทางน้ำ 3 จุด ได้แก่

จุดตรวจที่ 1 ถนนพระราม 2 ขาออก หน้าเทสโก้ โลตัส
จุดตรวจที่ 2 ตลาดกลางกุ้ง สภ.กระทุ่มแบน 2 จุด
จุดตรวจที่ 3 ปั๊ม ปตท. เพชรเกษม ขาออก กม.95
จุดตรวจที่ 4 ปั๊ม ปตท. พุทธสาธร ขาเข้า สภ.บ้านแพ้ว 1
จุดตรวจที่ 5 หน้าธนาคารกรุงไทย สภ.บางโทรัด 2 จุด
จุดตววจที่ 6 พระราม 2 ขาเข้า กม.53+400
จุดตรวจที่ 7 ถ.เอกชัย สายเก่าแยกวัดนาโคก
จุดตรวจที่ 8 หน้าตู้ จร. เอกชัย
จุดตรวจที่ 9 อบต.พันท้ายนรสิงห์

จุดตรวจทางน้ำ
จุดตรวจที่ 10 ท่าเรือรับลม
จุดตรวจที่ 11 ทำเรือ วัดโกรกกราก
จุดตรวจที่ 12 ท่าเรือ องค์การสะพานปลา

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 19.30 น. พ.อ.มนต์ชัย ดวงปัญญา รอง.ผอ.รมน.กทม.(ท) เข้าร่วมประชุมการตรวจเฝ้าระวังด้านความ...
19/12/2020

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 19.30 น. พ.อ.มนต์ชัย ดวงปัญญา รอง.ผอ.รมน.กทม.(ท) เข้าร่วมประชุมการตรวจเฝ้าระวังด้านความปลอดความปลอดภัยและตรวจตามคำสั่ง คสช.ที่22/2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเขตพระนคร
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้
1 เจ้าหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพฯ
2 เจ้าหน้าที่เขตพระนคร
3 สถานีตำรวจชนะสงคราม
4 ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
5 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง
6 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
7 สำนักป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย
8 สำนักอนามัย
9 สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
โดยมี นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นประธานในพิธี ได้ลงพื้นที่ถนนข้าวสารให้คำแนะนำเรื่อง มาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และจักรยานยนต์และการควบคุมสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการให้คำแนะนำการป้องกัน แก้ไขปัญหาอัคคีภัยและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2564
ทั้งนี้ เพื่อติดตามเฝ้าระหว่างให้สถานประกอบการ เปิดให้บริการด้วยความเรียบร้อยรวมถึงการป้องกันปัญหาทางสังคมเหตุเดือดร้อน รำคาญและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

"ในหลวง-พระราชินี" ทรงเป็นองค์ประธานในกิจกรรมอบรม ผู้นำเยาวชนจิตอาสา ค่าย LOVE
14/12/2020

"ในหลวง-พระราชินี" ทรงเป็นองค์ประธานในกิจกรรมอบรม ผู้นำเยาวชนจิตอาสา ค่าย LOVE

ท่องเที่ยววิถีใหม่ ปลอดภัย ห่างไกลโควิด.ช่วงวันหยุดพิเศษ 4 วัน แบบนี้หลายคนอาจวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวตามที่ต่าง ๆแต่เพ...
12/12/2020

ท่องเที่ยววิถีใหม่ ปลอดภัย ห่างไกลโควิด
.
ช่วงวันหยุดพิเศษ 4 วัน แบบนี้
หลายคนอาจวางแผน
เดินทางไปท่องเที่ยวตามที่ต่าง ๆ
แต่เพื่อความปลอดภัย
ห่างไกลจากโรคโควิด
เที่ยวอย่างมีความสุขและประทับใจ
.
นักท่องเที่ยวต้องรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยว
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น
ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
.
ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
จัดการนำเที่ยวให้เหมาะสมกับราคา
นำเที่ยวแบบวิถีใหม่
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
.
ผู้ประกอบการร้านค้า
ต้องให้บริการด้วยความเป็นธรรม
ปฏิบัติตนเป็นเจ้าบ้านที่ดี
และให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยหัวใจ
.
ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก
ต้องจัดบริการที่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว
ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ปลอดภัย
และพร้อมใช้งาน
.
ผู้ประกอบการรถรับจ้าง
ต้องให้บริการด้วยความเต็มใจ
ยึดหลักความปลอดภัย
คิดราคาค่าโดยสารด้วยความเป็นธรรม
.
จัดการจราจรในแหล่งท่องเที่ยว
และจุดจอดรถให้เป็นระเบียบ
หมั่นทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว
ติดตั้งไฟให้แสงสว่างในเวลากลางคืน

ครมเคาะ คนละครึ่ง เฟส2 เพิ่มอีก 5 ล้านสิทธิ
09/12/2020

ครมเคาะ คนละครึ่ง เฟส2 เพิ่มอีก 5 ล้านสิทธิ

วันนี้...ยังไม่ใช่การระบาดระลอกที่ 2 อย่าตื่นตระหนก
09/12/2020

วันนี้...ยังไม่ใช่การระบาดระลอกที่ 2 อย่าตื่นตระหนก

ที่อยู่

กอ.รมน.กทม. 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

09-5920-3015

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองอำนวยการรักษาความมั่นคง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ทรงพระเจริญ
อยากให้เข้ามาแจกของที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่มบ้าง ที่อยู่กันเป็นอำเภอ 134 อาคาร อาคารล่ะ 44 ห้อง
บ้านแฟนผม บ้านเลขที่ 44/1 แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร แฟนผมชื่อ นส.ศิวนันท์ บุญกลิ่น เบอร์โทรติดต่อ 0982065255 เนื่องจาก ประมาณปี 2556 ได้มีชาวพม่า หนึ่งคน ชื่อ ว่า นิน ได้มาขอเช่าห้อง ที่ว่าง หนึ่งห้อง ของพ่อแฟนผม ซึ่งมีศักดิ์ เป็นพ่อเลี้ยง โดยบอกว่า ตัวเองเป็นลูกจ้าง ทำงานขายของ ที่ถนนข้าวสาร พ่อเลี้ยงของแฟนผม จึงแบ่งห้องว่างหนึ่งห้องให้เช่าไป โดยที่นาย นิน ซึ่งเป็นชาวพม่าได้ตกลงว่า จะอาศัยอยู่คนเดียว หลังจากนั้นประมาณปี 2557 พ่อเลี้ยงของแฟนผมได้เสียชีวิตลง และแฟนผมได้ ย้ายไปทำงาน ที่ จ.นครปฐม เป็นเวลาประมาณ สองปี ซึ่งบ้านหลังนี้ แม่ และลูกสาวของแฟนผมและญาติๆ ได้อาศัยอยู่ ตามปกติ รวมทั้งนาย นิน ชาวพม่า ซึ่งในขณะสองปี นั่น มีช่วงหนึ่งที่นาย นิน ได้ทำการ ขนชาวพม่า เข้ามา อาศัย จำนวน 10 คน มาประกอบอาชีพ ขายโรตีที่ถนนข้าวสาร เมื่อแฟนผมได้รับรู้เรื่องนี้ จึงไปต่อว่า และไม่ยินยอม และได้บอกให้นาย นิน กับพวก ย้ายออกไป ซึ่งนาย นิน รวมทั้งพวก รวมสิบคนซึ่งเป็น ชาวพม่าทั้งหมด ไม่ยินยอม ย้ายออก แฟนผมได้ไปแจ้งความ ที่ สน.ชนะสงคราม ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แฟนผมขอ สำเนา พาสสปร์อต ก็ไม่ให้ และ ทางตำรวจ สน.ชนะสงคราม ก็ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวัน เอาไว้ เรื่องจึง คาราคาซัง จนเนิ่นนาน และเมื่อ สองเดือนที่แล้ว แฟนผม กับ นาย นิน ได้ไปตกลง กันที่ สน.ชนะสงคราม โดยนายนินบอกว่า ขอเวลา สองเดือน เพื่อย้าย ออก ซึ่ง กำหนดคือ วันที่30มิ.ย63 แต่นายนินกับพวกก็ไม่ย้ายออก และสองเดือนที่ผ่านมานายนินกับพวก ก็ไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟ ค่าเช่า สักบาท ซึ่งค่าเช่า นายนิน กับพวกไม่ยอมจ่าย มาหลายปีแล้ว จะจ่ายแค่ ค่าน้ำค่าไฟ ซึ่งปัจจุบัน มีบิล ค่าน้ำค่าไฟ สองรอบบิลแล้ว เกือบหนึ่งหมื่น บาทและ นายนิน กับพวก ซึ่ง ไม่มีนายจ้าง รับรอง ไม่จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่า จึงขอร้องเรียน มาทาง กอรมน ให้ช่วยเหลือ ด้วย ผมต้องร้องเรียน แทนแฟนของผม เพราะแฟน ของผม มีอาการ เครียดมาก ไม่รู้จะทำยังไงกับเรื่องนี้ จึงหวัง พึ่ง กอรมน เป็น ที่สุดท้ายครับ ขอบคุณครับ
บ้านแฟนผม บ้านเลขที่ 44/1 แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร แฟนผมชื่อ นส.ศิวนันท์ บุญกลิ่น เบอร์โทรติดต่อ 0982065255 เนื่องจาก ประมาณปี 2556 ได้มีชาวพม่า หนึ่งคน ชื่อ ว่า นิน ได้มาขอเช่าห้อง ที่ว่าง หนึ่งห้อง ของพ่อแฟนผม ซึ่งมีศักดิ์ เป็นพ่อเลี้ยง โดยบอกว่า ตัวเองเป็นลูกจ้าง ทำงานขายของ ที่ถนนข้าวสาร พ่อเลี้ยงของแฟนผม จึงแบ่งห้องว่างหนึ่งห้องให้เช่าไป โดยที่นาย นิน ซึ่งเป็นชาวพม่าได้ตกลงว่า จะอาศัยอยู่คนเดียว หลังจากนั้นประมาณปี 2557 พ่อเลี้ยงของแฟนผมได้เสียชีวิตลง และแฟนผมได้ ย้ายไปทำงาน ที่ จ.นครปฐม เป็นเวลาประมาณ สองปี ซึ่งบ้านหลังนี้ แม่ และลูกสาวของแฟนผมและญาติๆ ได้อาศัยอยู่ ตามปกติ รวมทั้งนาย นิน ชาวพม่า ซึ่งในขณะสองปี นั่น มีช่วงหนึ่งที่นาย นิน ได้ทำการ ขนชาวพม่า เข้ามา อาศัย จำนวน 10 คน มาประกอบอาชีพ ขายโรตีที่ถนนข้าวสาร เมื่อแฟนผมได้รับรู้เรื่องนี้ จึงไปต่อว่า และไม่ยินยอม และได้บอกให้นาย นิน กับพวก ย้ายออกไป ซึ่งนาย นิน รวมทั้งพวก รวมสิบคนซึ่งเป็น ชาวพม่าทั้งหมด ไม่ยินยอม ย้ายออก แฟนผมได้ไปแจ้งความ ที่ สน.ชนะสงคราม ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แฟนผมขอ สำเนา พาสสปร์อต ก็ไม่ให้ และ ทางตำรวจ สน.ชนะสงคราม ก็ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวัน เอาไว้ เรื่องจึง คาราคาซัง จนเนิ่นนาน และเมื่อ สองเดือนที่แล้ว แฟนผม กับ นาย นิน ได้ไปตกลง กันที่ สน.ชนะสงคราม โดยนายนินบอกว่า ขอเวลา สองเดือน เพื่อย้าย ออก ซึ่ง กำหนดคือ วันที่30มิ.ย63 แต่นายนินกับพวกก็ไม่ย้ายออก และสองเดือนที่ผ่านมานายนินกับพวก ก็ไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟ ค่าเช่า สักบาท ซึ่งค่าเช่า นายนิน กับพวกไม่ยอมจ่าย มาหลายปีแล้ว จะจ่ายแค่ ค่าน้ำค่าไฟ ซึ่งปัจจุบัน มีบิล ค่าน้ำค่าไฟ สองรอบบิลแล้ว เกือบหนึ่งหมื่น บาทและ นายนิน กับพวก ซึ่ง ไม่มีนายจ้าง รับรอง ไม่จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่า จึงขอร้องเรียน มาทาง กอรมน ให้ช่วยเหลือ ด้วย ผมต้องร้องเรียน แทนแฟนของผม เพราะแฟน ของผม มีอาการ เครียดมาก ไม่รู้จะทำยังไงกับเรื่องนี้ จึงหวัง พึ่ง กอรมน เป็น ที่สุดท้ายครับ ขอบคุณครับ
ดวงพร แสงคล้ายBkk137รายงานตัวพร้อมร่วมงานค่ะ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต้องมาก่อนครับ ขอให้เจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ทำงานให้เต็มที่นะครับ
อยากให้มีการลงพื้นที่ทุกๆ2ชั่วโมงของทุกพื้นที่ทุก สน.ในจุดสุ่มเสี่ยงเวลากลางคืนหลังเวลา เคอร์ฟิวส์ เน้นเวลาช่วงตี3ตี4จะเป็นผลดีในเรื่องก่อเหตุร้ายของกลุ่มมิจฉาชีพครับ ขอขอบคุนเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติงานครับ
ฝากเข้ามาที่เอื้ออาทรบึงกุ่มด้วยนะค่ะ
สรุปสถานการณ์โควิด19 วันที่ 16เมษายน 2563 เวลา 17.00 น. เว้นระยะทางกาย ไม่ดื่มสุรา งดสังสรรค์ หมั่นล้างมือ ช่วยกันลดอาการป่วย ตายจากโควิด19 นะค่ะ #โควิด19 #กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Cr.B.BKK1/BKK885 TDT5.🇹🇭👈
🖐️วิธีง่ายๆคุณทำได้...จะป้องกันคุ้มภัยห่างไกลจาก...COVID-19 ...🖐️👈😊 #รักของเรามีค่ามากกว่าจะเสียคุณไป #ห่วงยางนั้นมีรูแต่ห่วงยูนะจ๊ะจะบอกหั้ย
เรียนผู้บังคับบัญชา เรื่อง สรุปวาระการประชุม กอ.รมน. ที่มี พล.อ ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 14 เมษายน 63 ได้สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาและได้รับทราบผลการพิจารณาปรับงบประมาณของ กอ.รมน.เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงในทุกจังหวัดและ กอ.รมน. โดยกอ.รมน.จังหวัด ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานหลักเกี่ยวกับการจัดตั้ง จุดตรวจ ด่านตรวจ , การตรวจสอบการผลิตและการกักตุนหน้ากากอนามัยรวมทั้งการตรวจสอบการขายสินค้าเกินราคา พล.ต. ธนาธิป กล่าวว่า จากการปฏิบัติงานดังกล่าวเลขาธิการ กอ.รมน. ปฏิบัติราชการแทน ผอ.รมน. จึงได้อนุมัติแนวทางให้ปรับแผนงาน งบประมาณประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยการปรับงบประมาณโครงการกำกับติดตามและประเมินผล "แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ให้ กอ.รมน.จังหวัด สามารถใช้สนับสนุนการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)ให้เกิดประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อสั่งการของทางรัฐบาล ซึ่งกอ.รมน.จังหวัด สามารถเลือกเป้าหมายตามภัยคุกคามเร่งด่วนของแต่ละจังหวัด ให้สอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานด้านงบประมาณ โดยมีข้อพิจารณาเพิ่มเติมให้กำหนดเป้าหมายแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณะภัยเพิ่มเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการ ตามโครงการกำกับติดตามฯ ซึ่งรวมถึงงานการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ด้วย นอกจากนั้น ให้ กอ.รมน. พิจารณาปรับงบประมาณกิจกรรมของการจัดประชุมฯอบรมสัมมนา ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มาเป็นงบประมาณ การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากการถูกเลิกจ้างงาน ให้สามารถมีรายได้เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตต่อไปได้ ส่วนการสำรวจบุคลากร ทางด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน กอ.รมน.ขณะนี้ได้ดำเนินการสำรวจ บุคลากรด้านสาธารณสุข ที่มาปฏิบัติงานภายใน กอ.รมน.(ส่วนกลาง)เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านสาธารณสุข ให้สามารถสนับสนุนในกรณีฉุกเฉิน และได้รับการร้องขอให้ช่วยงานด้านสาธารณสุขได้ทันทีแล้ว สำหรับการประชุมวันนี้จัดขึ้นบริเวณชั้น 3อาคารรื่นฤดี มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ เฉพาะ ผบ.หน่วยฯ โดยจัดที่นั่งห่างกันตามมมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม #ส่วน รอง ผบ.หน่วยฯ และผู้ติดตาม จะกระจายไปห้องประชุมชั้น1 อาคารเพชรรัตน์ ภายในสวนรื่นฤดีเช่นกัน แต่ผ่านระบบวิดีโอคอนฟอร์เรนซ์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สม้ครสมาชิก คับ