สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ IAS-Chula สถาบันเอเชียศึกษา เป็นสถาบันวิจัยในสังกัดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือกำเนิดขึ้นใน พ.ศ. 2510 ภายในภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสถาบันเอเชียศึกษาค่อยๆ เจริญเติบโตขึ้นโดยมีกิจกรรมหลากหลาย และมีคณาจารย์ต่างภาควิชา ต่างคณะ/สถาบัน และต่างมหาวิทยาลัยมาร่วมกันทำงานมากขึ้น เมื่อมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการให้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นสถาบันขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาคณะหนึ่งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดเหมือนปกติ

สัมภาษณ์ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผอ.ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา วิเคราะห์ Evergrande เมื่อ “รัฐ” คือต้นตอปัญหา - เปรียบ...
21/09/2021
วิเคราะห์ Evergrande เมื่อ "รัฐ" คือต้นตอปัญหา | เปรียบเทียบ 3 ชนวนวิกฤต 1997 และ 2008

สัมภาษณ์ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผอ.ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
วิเคราะห์ Evergrande เมื่อ “รัฐ” คือต้นตอปัญหา - เปรียบเทียบ 3 ชนวนวิกฤต 1997 และ 2008

…ปัญหา 3 แนวทางของ Evergrande
…“รัฐบาลจีน” ต้นตอวิกฤต Evergrande และการดับไฟแต่ต้นลม
…3 ชนวนวิกฤต 1997, 2008 vs. Evergrande
…รัฐจีน “เอาอยู่” หรือไม่?

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ตรงประเด็น โดยเฟิร์น ศิรัถยา อิศรภักดี

[ Wealth News ]อ.อาร์ม ตั้งนิรันดร วิเคราะห์ Evergrande เมื่อ “รัฐ” คือต้นตอปัญหา - เปรียบเทียบ 3 ชนวนวิกฤต 1997 และ 2008…ปัญหา 3 แนวท.....

20/09/2021

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สถาบันเอเชียศึกษา และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จัดการประชุมเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อเรื่อง “อาณาบริเวณศึกษา ของโลกมลายูใน ม.อ.ปัตตานี พัฒนาการและความต่อเนื่อง”

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
เวลา 13.30-17.00น. ทางโปรแกรม Zoom

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/9990043381
Meeting ID : 999 004 3381

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwW3ZCLcFud9d4leD7U5OsMPINalOzAc8V75a6rHdkJQxJgQ/viewform

ทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊คเพจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Monitoring Center on Social Cohesion and Resilience สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (IAS) ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่...
17/09/2021

Monitoring Center on Social Cohesion and Resilience สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (IAS) ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) ได้จัดการประชุมองค์กรเครือข่าย เรื่อง “Codebook Review Panel” ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 15.00-17.00 น. ที่ผ่านมา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรพันธมิตรและสื่อสารมวลชนที่ทำงานเกี่ยวกับ Political Data ในประเทศไทย เข้าร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเก็บข้อมูลและ Codebook ในการประชุมครั้งนี้

17/09/2021

“มีเด็กจำนวนมากในอัฟกานิสถาน แต่พวกเขานั้นมีช่วงวัยเด็กอันน้อยนิด” -The Kite Runner, Khaled Husseini
.
สัปดาห์นี้ #BookActually ชวนสำรวจเนื้อแท้ของอัฟกานิสถานมีหน้าตาอย่างไร? ผ่านเรื่องเล่าวรรณกรรมที่ทรงอิทธิพลเรื่องหนึ่งของยุคสมัย “The Kite Runner” หรือ “เด็กเก็บว่าว” โดย ดร. อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม นักวิจัยประจำศูนย์เอเชียใต้ศึกษา
.
https://southasiainsight.com/?p=4315
.
#southasiainsight
#SouthAsianExperts
#BooksActually

10/09/2021

คืนนี้ (10 กันยายน 2564) เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการเสวนา ในประเด็น "9/11 20 ปีสงครามต่อต้านการก่อการร้าย เราเรียนรู้อะไรบ้าง?"

การถอดบทเรียนจากสงครามต่อต้านการก่อการร้าย อันเริ่มมาจากเหตุการณ์ 9/11 จนกระทั่งสหรัฐอเมริกาถอนทหารออกจากอัฟกานิสถาน โดยเป็นการสะท้อนย้อนคิดจากหลากหลายมุมมอง และผลกระทบจากหลากหลายมิติ เพื่อสร้างการเรียนรู้

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมรับฟังการเสวนาตามวันและเวลาดังกล่าว ได้ผ่านทางแอพลิเคชั่น Clubhouse จาก Link ที่แนบมาครับ

https://www.clubhouse.com/event/m2YZGQ9r

08/09/2021

คืนนี้ !! (8 กันยายน 2564)
เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป
ขอเชิญรับชมรายการสด ผ่าประเด็นร้อนโลกมุสลิม
"Taliban Returns 9 : เปิดตัวรัฐบาลตอลีบัน"

วิทยากร โดย
● รศ.พิเชฏฐ์ กาลามเกษตร์
●ดร.ศราวุฒิ อารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ โดย
● อาจารย์ไฟโรส อยู่เป็นสุข ผู้จัดการโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ คลองเคล็ด

สามารถรับชมผ่าน page 151 yamaah ฅนสองโลก และ โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ คลองเคล็ด SornSasanasasanupatham School

#MSCChula

02/09/2021

มายาคติเหมารวมขบวนการมุสลิมโลก
โดย ดร.ศราวุฒิ อารีย์ Srawut Aree
ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงพร้อมกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียต อิสลามถูกมองว่าเป็นอุดมการณ์ใหม่ที่ขึ้นมาท้าทายโลกเสรีนิยมตะวันตก

ขบวนการมุสลิมทั่วโลกถูกวาดภาพให้กลายเป็นปีศาจร้ายไม่ต่างอะไรจากลัทธิคอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็น โดยเฉพาะในโลกหลังวินาศกรรม 11 กันยายน 2001

แต่ที่แตกต่างไปก็คือ คู่แข่งของเสรีนิยมตะวันตกในอดีตนั้นเป็นลัทธิสังคมนิยมที่มีตัวตนเป็นรัฐ เห็นหน้าค่าตากันชัดเจน แต่ในวันนี้ตะวันตกต้องเผชิญกับฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ใช่รัฐ อีกทั้งยังมีความหลากหลาย

ขณะเดียวกัน ตัวแสดงที่เป็นรัฐมุสลิมส่วนใหญ่ก็เป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วนกับมหาอำนาจชาติตะวันตก มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่เป็นคู่แข่ง

ผิดกับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (non-state actors) ซึ่งโดยมากเป็นปรปักษ์กับตะวันตก กลุ่มเหล่านี้ปรากฏตัวออกมามากมายหลากหลาย

มีทั้งตัวแสดงที่เคลื่อนไหวในระดับท้องถิ่นและระดับโลก เช่น กลุ่มอัล-กออิดะห์ กลุ่มฮิซบุลเลาะห์ในเลบานอน กลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์ กลุ่มอิสลามิกญิฮาดในอียิปต์ กลุ่มตอลีบันในอัฟกานิสถาน ฯลฯ

ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐเหล่านี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในโลกยุคหลังสงครามเย็น แต่ดำรงอยู่มาเนิ่นนานแล้วครับ เพียงแต่ไม่ได้ถูกจัดให้เป็นภัยคุกคามลำดับต้นๆ ของพันธมิตรตะวันตกในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา

แต่หลังการล่มสลายของคอมมิวนิสต์ กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ก็ปรากฏตัวขึ้นมากมายและแสดงบทบาทเด่นชัดยิ่งขึ้นทั่วโลก จนก่อให้เกิดวาทกรรมมากมายที่พยายามนิยามและจัดแบ่งกลุ่มต่างๆ เหล่านี้

อาทิเช่น กลุ่มฟันดาเมนทอลลิสต์ (Fundamentalist) กลุ่มอิสลามิสต์ (Islamist) กลุ่มฟื้นฟูอิสลาม (Islamic Revivalist) กลุ่มอิสลามการเมือง (Political Islam) กลุ่มก่อการร้ายอิสลาม (Islamic Terrorist) ฯลฯ

แม้คำนิยามเหล่านี้จะมีความหมายที่แตกต่างหลากหลายกันออกไป แต่ในสายตาของเสรีนิยมตะวันตก ก็จัดให้กลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว มีความคิดคับแคบ เป็นพวกหัวรุนแรง และต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไป

ทั้งนี้เป็นเพราะในมุมมองของเสรีนิยมตะวันตกที่มีต่อโลกมุสลิมนั้นถูกบดบังด้วยมายาคติของความไม่รู้และความมีอคติที่มีอยู่แต่เดิม

เป็นการมองกลุ่มขบวนการมุสลิมจากภายนอกในลักษณะเหมารวมเป็นเนื้อเดียวกัน ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วโลกมุสลิมมีความหลากหลายอยู่ภายใน แต่คนพวกนี้ก็ไม่พยายามเข้าใจว่า

กลุ่มขบวนการมุสลิมนั้นมีทั้งกลุ่มที่เคลื่อนไหวโดยเน้นสันติวิธีและกลุ่มที่ใช้ความรุนแรง มีทั้งกลุ่มที่ต่อต้านตะวันตกและประนีประนอมกับตะวันตก

มีทั้งกลุ่มที่พัฒนาและล้าหลัง มีทั้งกลุ่มที่นิยมแนวทางอิสลามและกลุ่มที่ยึดอุดมการณ์ชาตินิยมทางโลก

มีทั้งองค์กรการกุศลที่เคลื่อนไหวทางสังคมและกลุ่มที่ขับเคลื่อนทางการเมือง

แม้แต่กลุ่มติดอาวุธในโลกมุสลิมเองก็ยังแบ่งออกได้อีกหลายประเภท และมีความแตกต่างกันในเป้าหมายและวิธีการ เช่นกลุ่มอัล-กออิดะห์ที่เน้นการต่อสู้ทุกรูปแบบกับมหาอำนาจโลก

กลุ่มที่มีแนวคิดแบ่งแยกดินแดนซึ่งเคลื่อนไหวในระดับท้องถิ่น กลุ่มที่ต่อต้านอิสราเอลที่ยึดครองดินแดนอาหรับ กลุ่มที่จับอาวุธต่อต้านอำนาจรัฐเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เป็นรัฐอิสลาม กลุ่มชาตินิยมชนเผ่าแบบตอลีบัน ฯลฯ

ที่ผ่านมามุมมองแบบเหมารวมของพันธมิตรตะวันตกที่มีต่อขบวนการมุสลิมนำมาซึ่งความสับสนวุ่นวาย มาตรการที่นำมาใช้เพื่อขจัดขบวนการเหล่านี้ได้นำไปสู่ความคับข้องหมองใจ

จนเกิดเป็นวาทกรรมที่ว่าสงครามต่อต้านการก่อการร้ายที่นำโดยสหรัฐฯ ตลอด 20 ปีที่ผ่านมาคือ “สงครามต่อต้านอิสลาม”

ความไม่รู้และอคติที่มีต่อโลกมุสลิมของเสรีนยมตะวันตกได้ถูกส่งผ่านไปให้ชาติพันธมิตรทั่วโลกผ่านความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้าย ประชาคมโลกได้รับข่าวสารจากสื่อตะวันตกบางสำนักที่บิดเบือนจนเกิดความหวาดระแวงชาวมุสลิมไปทั่ว

ปรากฎการณ์เช่นนี้กำลังกลับมาครอบงำสังคมโลกและสังคมไทยอีกครั้งหลังกลุ่มตอลีบันเข้ากุมอำนาจในอัฟกานิสถาน
••••••••
สามารถติดตามข่าวสารและบทความอื่นๆ ของศูนย์มุสลิมศึกษา ได้ที่
Website: www.msc.ias.chula.ac.th

#MSCChula

01/09/2021

คืนนี้ !! (1 กันยายน 2564)
เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป
ขอเชิญรับชมรายการสด ผ่าประเด็นร้อนโลกมุสลิม
"Taliban Returns 8: ภารกิจฟื้นฟูประเทศ"

วิทยากร โดย
● ดร.ศราวุฒิ อารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
● อาจารย์ไฟโรส อยู่เป็นสุข ผู้จัดการโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ คลองเคล็ด

สามารถรับชมผ่าน page 151 yamaah ฅนสองโลก และ โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ คลองเคล็ด SornSasanasasanupatham School

#MSCChula

01/09/2021
31/08/2021

ว้าวๆๆ ใกล้เข้ามาเเล้วค่ากับการฉายครั้งเเรกของละคร "ผัดไทย สูตรลับลิขิตฝัน" ย้ำอีกครั้งนะคะว่าละครของเราออกอากาศครั้งเเรกในวันที่ 11 กันยายนนี้ เวลา 20.15 น. และ Re-run ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ทางช่อง Thai PBS และทางแอปพลิเคชัน VIPA รวมถึงช่อง Youtube Thai PBS นะค้า ห้ามพลาดค่า!!

27/08/2021
25/08/2021
25/08/2021

โครงการ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ร่วมกับคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์ "การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและลดความเหลื่อมล้ำ” ที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom (Meeting ID: 99761512942 Password: 339017) และ Live ผ่าน page Chula Creative Tourism ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code หรือลงทะเบียนผ่านลิ้งค์ https://forms.gle/ZJnDcguQfK1ZKJGo6

24/08/2021

ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ขอเชิญชมการเสวนาวิชาการออนไลน์ ในประเด็น "อัฟกานิสถานกับการเมืองโลก" ภายใต้ชุดเสวนาวิชาการซีรีย์ไทยกับโลกและประเทศเพื่อนบ้าน

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.

สามารถรับชมผ่าน Facebook Live ได้ที่
https://www.facebook.com/MHESIThailand

24/08/2021

ตอลีบัน
โลกแห่งความหวัง

ภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างให้เลวร้าย กับความพยายามสร้างภาพลักษณ์ใหม่ แนวทางใหม่
เป็นความหวังของคนอัฟกานิสถาน และคนทั้งโลก

ดร.อับดุรเราะฮหมาน จะมาไขให้ทราบ

#ตอลีบันโลกแห่งความหวัง

24/08/2021

แม้ว่ากลุ่มตอลิบานประกาศชัยชนะบนดินแดนอัฟกานิสถานจะสามารถประกาศชัยชนะบนดินแดนอัฟกานิสถานได้แล้วก็ตาม แต่ในช่วงช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้ กลุ่มตอลิบาน อาจต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายมิติ ทั้งในเรื่องการเมืองการปกครอง และความสัมพันธ์ระดับนานาชาติ และอีกหลายประเด็นที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงและที่จับตามองของทั่วโลก
.
#SouthAsiaInsight ประจำสัปดาห์นี้โดยดร.บัณฑิต อารอมัน นักวิจัยประจำศูนย์เอเชียใต้ศึกษา จึงอยากพาทุกท่านไปสำรวจความท้ายทายของตอลิบาน 2.0 ที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้
.
https://southasiainsight.com/?p=4250
.
#southasiainsight
#SouthAsianExperts
#วาทะเอเชียใต้

18/08/2021

มีคำกล่าวว่า สงครามเป็นเกมการเมืองของพวกผู้ชาย ในขณะที่ผู้หญิงเป็นเพียงเหยื่อในเกมการเมืองนี้เท่านั้น
.
สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศอัฟกานิสถานหลังจากที่ “กลุ่มตาลีบัน” ยึดอำนาจได้สำเร็จ ที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงมากมายให้กับประชากรในประเทศ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับผู้หญิงและสิทธิสตรีในอัฟกานิสถานหลังจากนี้
.
ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา จึงอยากชวนทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็น “สิทธิสตรีมุสลิมในอัฟกานิสถาน” กับ โรสนี นูรฟารีดา กวีหญิงมุสลิม และซารีฮาน สุหลง นักวิจัยประจำศูนย์มุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ดำเนินรายการโดย ดร.บัณฑิต อารอมัน และธันย์ชนก รื่นถวิล
.
ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.00 น.

📌

รับชมย้อนหลังได้ที่ : https://fb.watch/7znMc8ZCGQ/

15/08/2021
Photos from ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย's post
14/08/2021

Photos from ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย's post

13/08/2021

ในสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองการได้รับเอกราชของประเทศปากีสถานและประเทศอินเดียนี้ #วาทะเอเชียใต้ ขอนำเสนอ เนื้อเย็น หรือ ฐัณฑา โคศฺต (ठंडा गोश्त) เป็นเรื่องสั้นสุดอื้อฉาวของ ซะอาดัต ฮะซัน มันโต ผู้เขียนโตบา เตก ซิงห์ ที่ได้เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้ว

เนื้อเย็น เรื่องสั้นที่ให้ภาพความโหดร้ายของความขัดแย้งระหว่างชุมชนในช่วงของการแบ่งแยกอินเดีย ค.ศ. 1974 ได้ดีที่สุดอีกเรื่องหนึ่ง จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องสั้นของมันโตที่ท้าทายคนอ่านด้วยการตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นชาติ ความเป็นพลเมือง และ ความเป็นมนุษย์ในมุมมองที่ผู้คนไม่นึกถึง บ่อยครั้งด้วยภาพความรุนแรงและความบิดเบี้ยวของอารมณ์และจิตใจที่เราทุกคนต่างหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญ

https://southasiainsight.com/?p=4181

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การพัฒนาความเชี่ยวชาญเอเชียใต้ศึกษา South Asian Experts” ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

#southasiainsight
#SouthAsianExperts
#วาทะเอเชียใต้

12/08/2021

วันสุดท้ายในเดือนสิงหาคมนี้ พบกับกิจกรรม “Masala Tea and Movie Afternoon” เข้าใจวัฒนธรรมเอเชียใต้ผ่านภาพยนตร์อินเดีย 2 เรื่อง คือ English Vinglish (2012) และ Toilet (2017)

พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยน ในหัวข้อ “ยากไหม…สะใภ้อินเดีย?” กับ นูรอัยนี มาลิค เจ้าของเพจ “แม่บ้านแคชเมียร์” ผศ.ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ และ ธันย์ชนก รื่นถวิล

ดำเนินรายการโดย ดร.อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม และ ดร.ลักษณ์นัยน์ ทรงเสี่ยงไชย

เตรียมจิบชาดูหนังไปกับเราได้ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom
***ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ลิงก์:

https://chula.zoom.us/j/99254966675?pwd=cTJjYWpCbmtrR0ZETmpWakEzMDBrZz09

Meeting ID: 992 5496 6675
Password: 12123

02/08/2021

ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ร่วมกับสถาบันสามัคคี ขอเชิญร่วมงาน “Transforming Our World – Youth and SDGs for 2030”

ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564
เวลา 13.00 - 16.00 น.

สามารถแสกน QR Code หรือลงทะเบียนร่วมงาน ได้ที่
https://samakee.org/sdgsfor2030/

#MSCChula

ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28/07/2021

ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่ามกลางวิกฤตการณ์โควิด-19 พบคนไร้บ้านหน้าใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 30% ทั่วประเทศ
หลายต่อหลายคนเป็นคน เป็นแรงงานที่เคยอยู่อาศัยในห้องเช่า ขาดงาน ขาดรายได้ จนไร้บ้าน
อีกหลายคนคือผู้ป่วย ที่ถูกขับออกจากบ้านเช่าและชุมชน จากความกลัวและความไม่เข้าใจ
.
ถ้าเราต้องกลายเป็นคนไร้บ้าน เราจะอยู่รอดในภาวะเช่นนี้ได้อย่างไร?
เราจะ “หยุดเชื้อโควิดด้วยการอยู่บ้าน” ได้อย่างไร ในภาวะไร้บ้าน?
จะเข้าถึงแมสก์ แอลกอฮอลล์ วัคซีน และการรักษาพยาบาลหรือไม่?
มีหน่วยงานใดที่คอยช่วยเหลือผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะบ้าง?
.
ร่วมกันหาคำตอบจากการทำงานต่อเนื่องยาวนานกับคนไร้บ้าน จากเครือข่ายหลายเมืองทั่วประเทศ ว่าสถานการณ์ปัญหาและการดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเหล่านี้เป็นเช่นไรในปัจจุบัน
.
“ไร้บ้าน หลากมุมเมือง: โควิด-19 กับชีวิตคนไร้บ้าน” ชวนพูดคุยถึงสถานการณ์คนไร้บ้านในเมืองต่าง ๆ และการทำงานในระดับพื้นที่ กับ
.
-สมพร หารพรม มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
-ณัฐวุฒิ​ กรมภักดี​ กลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน ขอนแก่น
-วิชาญ อุ่นอก อาสาสมัครคนไร้บ้าน กาญจนบุรี
-วิเชียร ทาหล้า อาสาสมัครเครือข่ายคนไร้บ้าน เชียงใหม่
.
รัฐโรจน์ จิตรพนา ดำเนินรายการ
.
.
พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 - 19.30 น.
รับชมออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook Live ที่เพจ Penguin Homeless: The Homeless Story
.
.
ซีรีส์การเสวนา Human of Street Talk #1 ดำเนินการโดย ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย Penguin Homeless
.
ร่วมกับ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านปทุมธานี-บ้านพูนสูข"
บ้านเตื่อมฝัน กลุ่มคนไร้บ้านเชียงใหม่ และ
เสียงคนไร้บ้านขอนเเก่น : Voice Of Homeless In Khonkaen Cities

ที่อยู่

อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
Bangkok
10330

BTS

ข้อมูลทั่วไป

สถาบันเอเชียศึกษาดำเนินงานด้านการวิจัยการให้บริการข้อมูล และงานเผยแพร่ความรู้ในเรื่องต่างๆ ของเอเชียทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงเพื่อประโยชน์แก่วงการวิชาการในระดับอุดมศึกษาเป็นหลัก และยังส่งเสริมให้คนไทยทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับประเทศในเอเชียให้ดีขึ้น รวมทั้งเป็นแหล่งระดมเงินทุนและทรัพยากรบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาความรู้ด้านเอเชียศึกษาสำหรับคนไทยให้ดีขึ้น The institute of Asian Studies (IAS) is an interdisciplinary research, teaching and service organization. IAS was established in 1967 as a research center within the Faculty of Political Science, Chulalongkorn University. With wide range of academic activities, we have been well recognized both at the national and international level. Consequently, on May 10, 1985, the Royal Decree established the IAS as an independent academic institution under Chulalongkorn University. Today, the IAS continues to serve the Thai community and the Asian region. We are proud to be a source of knowledge and expertise for a broad range of subject areas in the region including economic, social, political, and security concerns. This has been accomplished through the diligence and cooperation of a team of highly qualified researchers with specialized knowledge about each country and sub-region within Asia.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622187411

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สถาบันเอเชียศึกษา เป็นสถาบันวิจัยในสังกัดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือกำเนิดขึ้นใน พ.ศ. 2510 ภายในภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสถาบันเอเชียศึกษาค่อยๆ เจริญเติบโตขึ้นโดยมีกิจกรรมหลากหลาย และมีคณาจารย์ต่างภาควิชา ต่างคณะ/สถาบัน และต่างมหาวิทยาลัยมาร่วมกันทำงานมากขึ้น เมื่อมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการให้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นสถาบันขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาคณะหนึ่งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"สถาบันเอเชียศึกษา ดำเนินงานเพื่อประโยชน์แก่วงวิชาการ เป็นแหล่งระดมเงินทุนและทรัพยากรบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นผู้สร้างและจัดการเรียนรู้ด้านเอเชียศึกษา เพื่อคนไทยและประเทศชาติ"

The institute of Asian Studies (IAS) is an interdisciplinary research, teaching and service organization. IAS was established in 1967 as a research center within the Faculty of Political Science, Chulalongkorn University. With wide range of academic activities, we have been well recognized both at the national and international level. Consequently, on May 10, 1985, the Royal Decree established the IAS as an independent academic institution under Chulalongkorn University.

Today, the IAS continues to serve the Thai community and the Asian region. We are proud to be a source of knowledge and expertise for a broad range of subject areas in the region including economic, social, political, and security concerns. This has been accomplished through the diligence and cooperation of a team of highly qualified researchers with specialized knowledge about each country and sub-region within Asia.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไม่ทราบว่าเล่มนี้ยังมีขายอยู่มั้ยคะ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ ___________________________________________ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางจาริกบุญ-จาริกธรรม ตามรอยพระพุทธเจ้า ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล แสวงธรรม บำเพ็ญบุญ บูชาคุณพระรัตนตรัย ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล สถานที่ ประสูติ-ตรัสรู้–ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน เมือง ลุมพินี - พุทธคยา - พาราณสี - กุสินารา – นาลันทา – สาวัตถี เดินทางวันที่ 8 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 นำทางธรรมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สำเนียง เลื่อมใส ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และพระวิทยากรสายพุทธภูมิร่วมบรรยายพุทธประวัติ ราคาท่านละ 56,800 บาท สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมการเดินทางได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1HoYaUKDSRqjNZiilg9k1FoR8kPaZbkpd/view?usp=sharing ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งตั้งแต่บัดนี้ ได้ที่ คุณชิษณุพงศ์ (086-9777043), คุณกิตติพร (081-8809437), คุณวรพจน์ (098-3050723), คุณนุชนารถ (094-8236649)
วันอังคารที่ ๒๑ พ.ย. เวลา ๑๓:๐๐ - ๑๗:๓๐ น. มีเสวนา "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลข้ามพรมแดนเพื่อการพัฒนาที่ยังยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง" ณ ห้องจั๊คส์ อัมโยต์ ชั้น ๔ ตึกวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ (ใกล้คณะรัฐศาสตร์) สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ กำหนดการ: ๑๓:๐๐ น. กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การเสวนา โดย ศ. ดร.สุริชัย หวันแก้ว ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ ๑๓:๓๐ น. เสวนา "ประมวลสถานการณ์ทั้งในระดับพื้นที่และภาพรวมของธรรมาภิบาลข้ามพรมแดนจากการลงทุนในภูมิภาค ๕ กรณี" ได้แก่ • โครงการเขื่อนไซยะบุรีและโครงการเขื่อนปากแบ่ง ประเทศลาว • โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและโครงการเหมืองแร่เฮงดา ประเทศพม่า • โครงการปลูกอ้อยและจัดตั้งโรงงานน้ำตาลโอโดเมียนเจยร์ ประเทศกัมพูชา โดย มนตรี จันทวงศ์ และคณะทำงานติดตามความรับผิดการลงทุนข้ามพรมแดนของไทย (Thai Extra – Territorial Obligations Working Group: ETO Watch) ๑๔:๐๐ น. ระดมความคิดเห็นเรื่อง "สถานการณ์ ปัญหาของการลงทุนที่กระทบต่อการพัฒนาในภูมิภาค" และ "ข้อจำกัดในเชิงโครงสร้างนโยบาย กฏหมาย และกลไกการสร้างธรรมาภิบาลข้ามพรมแดนต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค" วิทยากรโดย ศ. ดร.สุริชัย หวันแก้ว ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ ศ. ดร. สุทธิพันธุ์จิราธิวัฒน์ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬา รศ. ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ เตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ดำเนินรายการโดย รศ. ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ และ อ. ดร.กฤษฎา บุญชัย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม ๑๕:๓๐ น. ระดมความคิดเห็นเรื่อง "เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาลข้ามพรมแดนในภูมิภาค" ๑๗:๐๐ น. สรุปผลการประชุม *** มีถ่ายทอดสดทางเพจคนอนุรักษ์ด้วย *** https://www.facebook.com/TheMekongButterfly/photos/a.262142807628184.1073741828.247676425741489/285907828585015/?type=3&theater *** กดถูกใจและติดตามเพจ เพื่อรับข่าวกิจกรรม เสวนา ฝ่ายประชาธิปไตย ***
รบกวนสอบถาม จะสามารถชมสารคดี "ถึงรส ถึงชาติ"ย้อนหลังทั้ง 11 ตอนได้จากสื่อไหนครับ ขอบคุณครับ
ไม่ทราบว่าพอจะมีบทความเก่า ๆ เรื่อง ชาวจีนโพ้นทะเล กับศิลปวัฒนธรรมจีน ในเอเชียอาคเนย์ และ เรื่องวัฒนธรรมกระแสหลักในเอเชียอาคเนย์-อินเดีย บ้างมั้ยคะ พอดีครูที่ โรงงเรียนลูกชาย ได้นำ บทความนี้ มาให้เรียน ค่ะ...ขอบคุณมากค่ะ