กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝ

กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝ เป็นองค์กรหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม เพิ่มคุณค่าให้การดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นองค์กรหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม เพิ่มคุณค่าให้การดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

เปิดเหมือนปกติ

10/11/2021
22/09/2021
Photos from กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน's post
07/09/2021

Photos from กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน's post

Photos from กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน's post
07/09/2021

Photos from กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน's post

03/09/2021
Photos from กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน's post
30/07/2021

Photos from กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน's post

Photos from กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน's post
09/07/2021

Photos from กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน's post

Photos from กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน's post
09/07/2021

Photos from กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน's post

Photos from กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน's post
09/07/2021

Photos from กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน's post

Photos from กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน's post
09/07/2021

Photos from กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน's post

Photos from กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน's post
09/07/2021

Photos from กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน's post

Photos from กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน's post
09/07/2021

Photos from กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน's post

Photos from กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน's post
09/07/2021

Photos from กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน's post

Photos from กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน's post
09/07/2021

Photos from กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน's post

ผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อปรับปรุงงาน (รง 0410/ว01941 ลว 22 มีนาคม 2564)http://www.dsd.go.th/internal/Region/ShowDeta...
23/03/2021
- กฏระเบียบข้อกฏหมาย

ผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อปรับปรุงงาน (รง 0410/ว01941 ลว 22 มีนาคม 2564)

http://www.dsd.go.th/internal/Region/ShowDetails_RegionLaw/4853

กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน ชั้น5 กลุ่มตรวจสอบภายใน ถนนมิตรไมตรี เเขวงดินเเดง เขตดินเดง กรุงเทพ 10400โทร 02-2451707 ต่อ 512 โทร...

ผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อปรับปรุงงาน (รง 0410/ว 01687 ลว 10 มีนาคม 2564)http://www.dsd.go.th/internal/Region/ShowDet...
11/03/2021
- กฏระเบียบข้อกฏหมาย

ผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อปรับปรุงงาน (รง 0410/ว 01687 ลว 10 มีนาคม 2564)

http://www.dsd.go.th/internal/Region/ShowDetails_RegionLaw/4827

กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน ชั้น5 กลุ่มตรวจสอบภายใน ถนนมิตรไมตรี เเขวงดินเเดง เขตดินเดง กรุงเทพ 10400โทร 02-2451707 ต่อ 512 โทร...

ผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อปรับปรุงงาน (รง 0410/ว 01589 ลว 8 มีนาคม 2564)http://www.dsd.go.th/internal/Region/ShowDeta...
11/03/2021
- กฏระเบียบข้อกฏหมาย

ผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อปรับปรุงงาน (รง 0410/ว 01589 ลว 8 มีนาคม 2564)
http://www.dsd.go.th/internal/Region/ShowDetails_RegionLaw/4826

กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน ชั้น5 กลุ่มตรวจสอบภายใน ถนนมิตรไมตรี เเขวงดินเเดง เขตดินเดง กรุงเทพ 10400โทร 02-2451707 ต่อ 512 โทร...

ผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อปรับปรุงงาน (รง 0410/ว 01488 ลว 4 มีนาคม 2564)http://www.dsd.go.th/internal/Region/ShowDeta...
09/03/2021
- กฏระเบียบข้อกฏหมาย

ผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อปรับปรุงงาน (รง 0410/ว 01488 ลว 4 มีนาคม 2564)

http://www.dsd.go.th/internal/Region/ShowDetails_RegionLaw/4810

กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน ชั้น5 กลุ่มตรวจสอบภายใน ถนนมิตรไมตรี เเขวงดินเเดง เขตดินเดง กรุงเทพ 10400โทร 02-2451707 ต่อ 512 โทร...

รายงานสรุปผลการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือเเรงงาน
22/12/2020
- กฏระเบียบข้อกฏหมาย

รายงานสรุปผลการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือเเรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน ชั้น5 กลุ่มตรวจสอบภายใน ถนนมิตรไมตรี เเขวงดินเเดง เขตดินเดง กรุงเทพ 10400โทร 02-2451707 ต่อ 512 โทร...

รายงานสรุปผลการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ 2563 (รอบ 6 เดือนเเรก)
05/06/2020
- กฏระเบียบข้อกฏหมาย

รายงานสรุปผลการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ 2563 (รอบ 6 เดือนเเรก)

กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน ชั้น5 กลุ่มตรวจสอบภายใน ถนนมิตรไมตรี เเขวงดินเเดง เขตดินเดง กรุงเทพ 10400โทร 02-2451707 ต่อ 512 โทร...

ว 0410/ว 3945 ลว 18 พ.ค.63เรื่อง คำสั่งและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุhttp://www.dsd.go...
20/05/2020

ว 0410/ว 3945 ลว 18 พ.ค.63

เรื่อง คำสั่งและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ

http://www.dsd.go.th/internal/Region/ShowDetails_RegionLaw/4361

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแ...
04/09/2019
- กฏระเบียบข้อกฏหมาย

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562

http://www.dsd.go.th/internal/Region/ShowDetails_RegionLaw/3881

กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน ชั้น5 กลุ่มตรวจสอบภายใน ถนนมิตรไมตรี เเขวงดินเเดง เขตดินเดง กรุงเทพ 10400โทร 02-2451707 ต่อ 512 โทร...

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานhttp://www.dsd.go.th/internal/Region/Doc_ShowDetails/10369
02/07/2019
กลุ่มตรวจสอบภายใน - เอกสารดาวน์โหลด

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

http://www.dsd.go.th/internal/Region/Doc_ShowDetails/10369

กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน ชั้น5 กลุ่มตรวจสอบภายใน ถนนมิตรไมตรี เเขวงดินเเดง เขตดินเดง กรุงเทพ 10400โทร 02-2451707 ต่อ 512 โทร...

ประกาศเจตจำนงสุจริต กลุ่มตรวจสอบภายใน
13/03/2019
กลุ่มตรวจสอบภายใน - เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศเจตจำนงสุจริต กลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน ชั้น5 กลุ่มตรวจสอบภายใน ถนนมิตรไมตรี เเขวงดินเเดง เขตดินเดง กรุงเทพ 10400โทร 02-2451707 ต่อ 512 โทร...

นางสาวรุจิกาญจน์ ว่องไว นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน  ร่วมประชุมปิดตรวจกับเจ้าหน้าท...
21/12/2018

นางสาวรุจิกาญจน์ ว่องไว นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมปิดตรวจกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือเเรงงานชัยภูมิ
โดยสรุปข้อตรวจพบจากการเข้าตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 17 -21 ธันวามคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ

แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐด่วนที่สุด กค 0405....
05/10/2018

แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ด่วนที่สุด กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561

http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/9eae5376-8a64-490c-aa2e-a9b7fc389977/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87+3+%E0%B8%95.%E0%B8%84.61.3.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-9eae5376-8a64-490c-aa2e-a9b7fc389977-mo-O5hW

ที่อยู่

กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน กระทรวงเเรงงาน
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

02 245 1707 #512

เว็บไซต์

http://home.dsd.go.th/internal/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น