ရကၡိဳင့္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ

ရကၡိဳင့္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ရကၡိဳင့္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ, Pheksim, Bangkok.
(9)

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ အကြန္ေဆာင္ပနာဆက္ေၾကးငြီေကာက္ခံနီသူမ်ားသိဟိစီရန္၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ (၂၈ သို႔မဟုတ္ ၂၉) ရက္နိခန္႔တြင္ ဘဂၤလား...
05/05/2017

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ အကြန္ေဆာင္ပနာဆက္ေၾကးငြီေကာက္ခံနီသူမ်ားသိဟိစီရန္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ (၂၈ သို႔မဟုတ္ ၂၉) ရက္နိခန္႔တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ နတ္ေက်ာက္ဆရီၿမိဳ႕နယ္၊ "အင္းသံုးဆယ္"႐ြာအတြင္းသို႔ ဘက္တံဆိပ္တပ္ဆင္ထားျခင္းမရွိေသာ ေျပာက္က်ားအစိမ္းကြက္ယူနီေဖာင္း၊ဗမာစစ္တပ္ဝတ္ယူနီေဖာင္းမ်ားကိုဝတ္ဆင္၍ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(AA)က ဟုေျပာဆိုၿပီး AA အကြန္ေဆာင္၍ဆက္ေၾကးငြီမ်ားေကာက္ခံလားေၾကာင္းသိဟိရသည္။

ျမံဳအပါအဝင္ အင္အား (၃၀) ခန္႔ပါ၎ဆက္ေၾကးေကာက္ ဓါးျပဂိုဏ္းသာသာအဖြဲ႔သည္ နယ္စပ္မွတ္တိုင္ BP-53 / 54 ပတ္ဝန္းက်င္အနီးမွထြက္လာ၍ေကာက္ခံလားချခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းပိုင္မ်ိဳးလုပ္ရပ္အား ေမလ (၃) ရက္နိတြင္လည္း၎အဖြဲ႕မွပင္ အလားသ႑ာန္တူျပဳလုပ္ၿပီးဆက္ေၾကးမ်ားထပ္မံေကာက္ခံလားခသည္။ အဂုတစ္ႀကိမ္၌ ဗမာစစ္တပ္ယူနီေဖာင္းပိုင္ဝတ္ဆင္၍ေကာက္ခံလားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ေကာက္ခံသူမ်ားထဲမွ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ALP တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းဆက္ေၾကးပီးလိုက္ရေသာရြာသားမ်ားသိဟိၾကသည္။ အတည္ျပဳ၍ရေသာသတင္းမ်ားအရ( ထိန္လင္း နန္႔ ထြန္းဝင္း) ဦးေဆာင္ၿပီး ၿမံဳအပါအဝင္ အင္အား (၃၀)ခန္႔ပါဝင္ေၾကာင္းသိဟိရသည္။

၎ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ႀကိမ္စလံုးတြင္ ၎႐ို ႔၌ပါလာသည့္လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို ရြာအတြင္းသို႔ယူေဆာင္လာျခင္းမဟိခဘဲ ႐ြာျပင္ေတာစပ္ထဲတြင္ ထားခသည္။ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းခံရသည့္ရြာသားမ်ားမွ ၎ေကာက္ခံနီသူမ်ားမွာ ALP တပ္ဖြဲ႔ဝင္မွန္းသိေသာအခါ ၎႐ို႕မွ ALP တပ္ဖြဲ႕ဝင္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းဝန္ခံၿပီး မိမိ႐ို႕ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မေကာင္းေၾကာင္းအားသြားပုတ္လီလြင့္ေျပာဆိုသည့္အျပင္ မိမိ႐ို႕အခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္ စိတ္ဝမ္းကြဲျပားစီရန္မဟုတ္မမွန္စကားမ်ားကိုထပ္မံေျပာၾကားချခင္းမ်ားဟိခသည္။(သက္သီအေထာက္အထားရဟိၿပီးျဖစ္သည္)

ဂနိ ေမလ (၄) ရက္နိ၊ညဇာသား (၈) နာရီ၊လက္ဟိေနာက္ဆံုးရသတင္းအရ ၎ဆက္ေၾကးေကာက္အဖြဲ႕သည္ အင္းသံုးဆယ္အနီး႐ွိ "ဂရမ္ပါရာ"(႐ြာ) အနီး၌အရပ္ဝတ္မ်ားျဖင့္ေရာက္ဟိနီေၾကာင္းသိဟိရသည္။ မိမိ႐ို႕အနီျဖင့္ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္လွ်က္ဟိၿပီး လြန္ခေသာႏွစ္ႀကိမ္အျဖစ္မ်ိဳးအား ထပ္မံက်ဴးလြန္မည္ဆိုပါက ထိုက္တန္ေသာျပဳလုပ္မႈမ်ိဳးကိုလုပ္ေဆာင္လားမည္။

တစ္ဆက္တည္းတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(AA) သည္ တပ္မေတာ္စတင္တည္ေထာင္စကတည္းကပင္ ဂနိအထိ အရပ္သားျပည္သူလူထုမ်ားထံမွ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ အတင္းအဓမၼငြီေၾကးေကာက္ခံျခင္းမ်ားကို တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ ျပဳလုပ္ချခင္းမဟိဆိုသည္ကိုလည္း မိဘျပည္သူအေပါင္း႐ို႕အားအသိပီးအပ္ပါသည္။

၎အျပင္ ရခိုင္ျပည္အတြင္း၌လည္း တခ်ိဳ႕သည္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) အားခုတံုးလုပ္ငြီေၾကးေကာက္ခံနီသည္မ်ားကိုတိြဟိနီရသည္။ မိမိ႐ို ႔အနီျဖင့္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၊ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားသီးသန္႔ငြီေၾကးေကာက္ခံေစလႊတ္ထားျခင္းမ်ိဳးမဟိပါ။ (ႁခြင္းခ်က္အခ်ိဳ႕မွလြဲ၍) ထို႔ေၾကာင့္ ULA/AA ထံသို႔အမွန္အကန္ထည့္ဝင္လိုသူမ်ားအနီနန္႔သီျခာစစ္ဆီးစံုစမ္းစီလိုပါသည္။ မိမိ႐ို ႔အနီျဖင့္ မိဘျပည္သူ႐ို ႔၏ေခြၽးနဲစာမ်ားကို လိမ္လည္ေကာက္ခံလားသူမ်ားအား ၎႐ို ႔နန္႔ထိုက္တန္သည့္ ျပဳလုပ္မႈမ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္လားမည္ျဖစ္သည္။

သတင္းနန္႔ျပန္ၾကားရီး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

13/12/2016

တိုက္ပြဲသတင္း ႏွင့္ ဘဂၤလာ-ရခိုင္နယ္စပ္စစ္ေဘးေ႐ွာင္သတင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ဘဂၤလာ-ျမန္မာနယ္စပ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ ႕နယ္ အနီးအနားတဝိုက္၌ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏တပ္မဟာ (၃) ၊စစ္ဗ်ဴ ဟာ (၂) လက္ေအာက္ခံ၊ တပ္ရင္း (၃၁၄) ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္၏တပ္ရင္း (အမည္စစ္ေဆးဆဲ)တို႔သည္ နံနက္ (၁၁) နာရီမွ ေန႔လည္(၁) နာရီအတြင္း သံုးႀကိ္မ္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲသည္ ယေန႔၌ျဖစ္ပြားေသာ္လည္းႏိုဝင္ဘာလကတည္းကပင္ မိမိတို႔ႏွစ္ဖြဲ႕အၾကားတြင္ စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား႐ွိခဲ့ၿပီးရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားလႈပ္႐ွားသည့္နယ္ေျမမ်ားအတြင္းသို႔ အင္အားအမ်ားအျပားသံုးကာဝင္ေရာက္လႈပ္႐ွားခဲ့သည့္အျပင္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ထင္ရာစိုင္းပစ္ခတ္မႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။ထို႔အျပင္ ႐ြာသားမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္စပါးက်ီအခ်ိဳ႕အားလည္းယုတ္မာစြာဖ်က္ဆီးခဲ့သလိုသစ္ခုတ္၊ဝါးခုတ္သမား(၂၀)ေက်ာ္တို႔အားလည္းမတရားဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခဲ့သည္။

လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္အထက္ပီ၊ေအာက္ပီ႐ြာမ်ားမွထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္လာသည့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအေရအတြက္ (၂၀၀)ႏွစ္ရာနီးပါးအားမိမိတို႔ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ULA အေနျဖင့္ စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားထဲမွ တတ္ႏိုင္သည္မ်ားကိုကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးထားခဲ့သည္မွာ တစ္လ ေက်ာ္တိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ လည္းစစ္ေဘးေ႐ွာင္ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားထပ္မံမ်ားျပားလာဖြယ္႐ွိသည္။

ယခုအခ်ိန္ကာလသည္ေဆာင္းရာသီကာလျဖစ္၍ အေႏြးထည္၊ေစာင္မ်ားလိုအပ္လွ်က္႐ွိၿပီး စားနပ္ရိကၡာအခ်ိဳ ႕လည္းလိုအပ္လွ်က္႐ွိသည္။ အမ်ိဳးသားေရးအသိတရားျဖင့္ကူညီပ့ံပိုးလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ နီးစပ္ရာ ULA တာဝန္ခံမ်ားမွတဆင့္ထည့္ဝင္ႏိုင္ပါေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။

ႏိုဝင္ဘာ၊ဒီဇင္ဘာ ႏွစ္လအတြင္းႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားတိုက္ပြဲမ်ား႐ွိခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲအတြင္း မိမိတို႔ဖက္မွ ရဲေဘာ္တစ္ဦး တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္အသက္ေပးဆပ္သြားခဲ့ရၿပီးေနာက္တစ္ဦးမွာ အလတ္စားဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့သည္။ ရန္သူ႔ဖက္မွ ၁၀ ဦးေက်ာ္က်ဆံုးခဲ့သလို ဒဏ္ရာရသူမ်ားလည္း႐ွိခဲ့ေၾကာင္း ခိုင္မာေသာေဒသခံမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား ေျပာျပခ်က္အရသိ႐ွိရသည္။

ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္သည္ ရေသ့ေတာင္၊ပုဏၰားကြၽန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ဘူးသီးေတာင္၊ပလက္ဝ၊ ေဒသမ်ားသို႔ လူအင္အား၊လက္နက္အင္အားအမ်ားအျပားထပ္မံေစလႊတ္ေနေသာေၾကာင့္ ရခိုင္ေဒသအတြင္းတြင္စစ္ေရးအ႐ွိန္မွာဆက္လက္ျမင့္မားလာဖြယ္႐ွိသည္။ ယေန႔တြင္လည္း ရေသ့ေတာင္ေဒသတြင္ ဘဂၤလီကုလား (၃၀) ခန္႔အားရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္း ႏွင့္အတူေခၚေဆာင္လာသည္ကိုလည္းေတြ႕႐ွိရသည္။ ဤသည္မွာ လူမ်ိဳးေရးျပႆ နာမ်ားကို ဖန္တီးရန္ႀကံစည္ေနသည္လားဟုသံသယျဖစ္မိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရစစ္တပ္၏ လႈပ္႐ွားသြားလာမႈမ်ားကိုသတိထားေစာင့္ၾကည့္ၾကေစလိုပါသည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္လႈပ္႐ွားသည့္ေနရာမ်ားသို႔ အတင္းတိုးဝင္လာေသာ ရန္သူမ်ားအားဆက္လက္ခုခံတိုက္ပြဲဝင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန

သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍သိ႐ွိေမးျမန္းလိုသည္မ်ား႐ွိပါက သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ခိုင္သုခ ၊ဖုန္း 0091 8974831239
ႏွင့္ စစ္႐ံုးခ်ဳပ္ ဖုန္းနံပမ်ားထံသို႔ဆယ္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ ခြၽင္းခ်က္အခ်ိဳ႕မွလြဲ၍မိမိတို႔အေနျဖင့္ ခိုင္သုခ မွလြဲ၍ အျခားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေျဖဆိုျခင္းမ်ားမ႐ွိပါ။

13/12/2016

Battle News and Arakan-Bangladesh Border War Refugees News

On 12 December 2016, the infantry battalion (314) under the military command (2) of the Arakan Army’s brigade (3) clashed three times with a battalion of the Burma Army (the name under investigation) from 11 a.m. till 13 p.m.

After there had been military tensions between the Arakan Army and the Burma Army since the last month of November, a combined force of the Burma Army entered into the Arakan Army’s controlled area and shelled artilleries indiscriminately even though the fight broke out today. Moreover, the Burma Army detained and tortured more than 20 loggers as they cunningly destroyed some rice bowl of villagers.

Our United League of Arakan (ULA) has provided about 200 Arakanese and other Arakanese-minorities who fled from upper and below-Pe villages after the Burma Army artillery shells felt on their villages foods, healthcare and other necessitated helps for more than one-month as we can. It seems that Arakanese war refugees will increase.
Jackets, blankets and some rations are urgently needed because now is winter season. It is informed that any helper with patriotic spirit can donate to the nearest responsible person of the ULA.

During November and December, there have been minor clashes. In these battles, a private of the Arakan Army sacrificed his life for the fatherland of Arakan and its people and another one got injured. It is learnt by the telling of reliable native eyewitnesses that more than 10 were killed from the enemy side and a lot were injured.

It is seemed that the aggressive offensives will continue to be increased in the Rakhine area that the Burma government’s army is continually sending a lot of their military forces and reinforced troops to the townships of Rathedaung, Ponnagyun, Kyauktaw, Buthidaung and Paletwa. It is found today that about 30 Bengali Muslims are brought together with the Burma army operation. We doubt that such act is to instigate racial conflicts. Therefore, people should watch with caution the activities of the government’s force.

We will also continue to fight on defense against enemy’s offensive assaults entering into the operation areas of the Arakan Army.

Arakan Army
Information Desk

Should you have any enquires on this news, please contact Mr. Khaing Thuka of Information Desk (Phone: 0091 8974831239) and the phone numbers of our military headquarter. Currently, Mr. Khaing Thuka is the only spoke person except for some.

Photos from ရကၡိဳင့္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္-ကယ္ဆယ္ရီးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ရီးေကာ္မီတီ's post
21/10/2016

Photos from ရကၡိဳင့္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္-ကယ္ဆယ္ရီးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ရီးေကာ္မီတီ's post

ရကၡိဳင္ျပည္ရီေဘးသင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ကူညီေထာက္ပံ့ရီးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ မ်ိဳးခ်စ္ရကၡိတမ်ား...
13/07/2016

ရကၡိဳင္ျပည္
ရီေဘးသင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔
ကူညီေထာက္ပံ့ရီးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္
ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ မ်ိဳးခ်စ္ရကၡိတမ်ားမွ( U.L.A) အဖဲြ႔ဝင္မ်ားသို႔
ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းမူမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ဟိပါသည္။
"အမ်ိဳးကိုခ်စ္ သီြးကိုစစ္
ရကၡိဳင္ပီပီ တာဝန္က်ီ"

#ရီေဘးကယ္ဆယ္ရီးနန္႔ပတ္္သက္ၿပီး(ယာယီ)ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာဖုန္းနံပါတ္မ်ား#+1(515) 664-3924+60 1121192384 +65 90543526+66 618140...
09/07/2016

#ရီေဘးကယ္ဆယ္ရီးနန္႔ပတ္္သက္ၿပီး(ယာယီ)
ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာဖုန္းနံပါတ္မ်ား#

+1(515) 664-3924

+60 1121192384

+65 90543526

+66 618140589

+66 846777394

+86 15758974837

#ရီေဘးသင့္ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအား ULA/AA မွကူညီီေထာက္ပ့ံပီးလားမည္#လက္ဟိ ရခိုင္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ေရႀကီးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရက...
09/07/2016

#ရီေဘးသင့္ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအား ULA/AA မွကူညီီေထာက္ပ့ံပီးလားမည္#

လက္ဟိ ရခိုင္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ေရႀကီးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(United League of Arakan- ULA) အနီနန္႔ ကမၻာအရပ္ရပ္႐ွိ ULA အဖြဲ႕ဝင္မ်ားပါဝင္ေသာအရီးေပၚအစည္းအဝီးတစ္ခုက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ရခိုင္ေဒသ ရီေဘးကယ္ဆယ္ရီးနန္႔ ရီေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရေသာျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္အကူအညီမ်ားကို ULA/AA မွကူညီေထာက္ပ့ံပီးလားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေလးစားစြာအသိပီးအပ္ပါသည္။

ေဖ့သာထည့္ဝင္ခ်င္ေသာ လူႀကီးမင္းမ်ားအနီနန္႔ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားအား ဆက္သြယ္၍ ထည့္ဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ယခုဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွာ ရီေဘးကယ္ဆယ္ရီး (သီးသန္႔)နန္႔ပတ္သက္၍ ယာယီသံုးစြဲမည့္နံပါတ္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

#ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား#

+1 (515) 664-3924

+60 1121192384

+65 90543526

+66 618140589

+66 846777394

+86 15758974837

Photo Credit; MarukU Kingdom

United League of Arakan (U.L.A)ရကၡိဳင့္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ကယ္ဆယ္ရီးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ရီး ေကာ္မီတီ (အေရးေပၚ/ရီေဘး) ၏ တ...
16/09/2015

United League of Arakan (U.L.A)
ရကၡိဳင့္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ကယ္ဆယ္ရီးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ရီး ေကာ္မီတီ (အေရးေပၚ/ရီေဘး) ၏ တတိယအၾကိမ္ လႉဒါန္းမႉအစီစိုင္ (သိန္း ၅၀၀ တန္ဖိုးဟိေရ ျမင္းအေကာင္ေရ (၂၂) ေကာင္အား လယ္ထြန္စက္ (၂၀) လုံး)
ပီးအပ္မႈျမင္ကြင္း ဓါတ္ပုံမ်ား။

12/09/2015

United League of Arakan (U.L.A)
ရကၡိဳင့္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ကယ္ဆယ္ရီးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ရီး ေကာ္မီတီ (အေရးေပၚ/ရီေဘး) ၏ တတိယအၾကိမ္ လႉဒါန္းမႉအစီစိုင္ (သိန္း ၅၀၀ တန္ဖိုးဟိေရ ျမင္းအေကာင္ေရ (၂၂) ေကာင္အား လယ္ထြန္စက္ (၂၀) လုံး)
==================================================

ရကၡိဳင့္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ U.L.A ေရ ရကၡိဳင့္ရီေဘးကယ္ဆယ္ရီးအတြက္ သိန္း (၃၅၀) တန္ဖိုးဟိလူမႈကယ္ဆယ္ရီး အေထာက္အပံ့မ်ားကို ပထမ ႏွင့္ ဒုတိယအၾကိမ္မ်ားမွာ ပံ့ပိုးျပီးျဖစ္သည္။ ပထမ ႏွင့္ ဒုတိယအၾကိမ္မ်ားတြင္ ဆန္အိပ္ (၂၀၀)၊ ျမင္းအေကာင္ေရ (၈) ေကာင္/ (၂၂) ေကာင္ အမ်ိဳးအစား လယ္ထြန္စက္ (၁၆) လုံး ၊ Honda (၃) လက္မ ရီစုပ္စက္ (၁၁) လုံး အသီးသီးကို ေက်ာက္ေတာ္၊ မင္းျပား၊ ေျမာက္ဦးနယ္တိက ရီေဘးသင့္ ေက်းရြာတိ နန္႕ ဝံလက္ေဖာင္ေဒးရွန္း သို႕လႊဲအပ္လႉဒါန္းျပီးျဖစ္ပါေရ။
အဂုတစ္ခါ ရကၡိဳင့္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ U.L.A ၏ တတိယအျဖတ္ ကယ္ဆယ္ရီး ကူညီမႉအျဖစ္ သိန္း (၅၀၀) တန္ဖိုးဟိေရ ျမင္းအေကာင္ေရ (၂၂) ေကာင္အား လယ္ထြန္စက္ (၂၀) လုံးကို လာဖို႕အပတ္ထဲမွာ အားျဖည့္ပံ့ပိုးလားဖို႕ျဖစ္ပါေရ။ လယ္ထြန္စက္ အလုံး (၂၀) ထဲက (၁၃) လုံးကို ဝံလက္ေဖာင္ေဒးရွန္းကို လႊဲအပ္ဖို႕ျဖစ္ျပီးေက က်န္ေရစက္ (၇) လုံးကို ရီေဘးသင့္ ျမိဳ႕နယ္ေက်းရြာတိကို လႊဲအပ္လားဖို႕ ဟိပါေၾကာင္း U.L.A အဖြဲ႕ဝင္တိနန္႕ ရကၡိဳင္ မိဖျပည္သူ႐ို႕ကို အသိပီးအပ္ပါေရ။

U.L.A
ရကၡိဳင့္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
ကယ္ဆယ္ရီးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ရီး ေကာ္မီတီ (အေရးေပၚ/ရီေဘး)
၁၂-၉-၂၀၁၅

ရကၡိဳင့္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္-ကယ္ဆယ္ရီးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ရီးေကာ္မီတီ's cover photo
04/09/2015

ရကၡိဳင့္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္-ကယ္ဆယ္ရီးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ရီးေကာ္မီတီ's cover photo

27/08/2015

United League of Arakan (U.L.A) ရကၡိဳင့္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ကယ္ဆယ္ရီးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ရီး ေကာ္မီတီ (အေရးေပၚ/ရီေဘး) မွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား အသိပီးေၾကာျငာျခင္း
================================================

ရခုိင္ျပည္္နယ္အတြင္းျဖစ္ေပၚခသည့္ မုိးႀကီးရီလွ်ံမႈေၾကာင့္ ထိခုိက္ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ားစြာဟိခသည္။
ဤသဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ အိမ္ၿခီ (၁၀၄၈၅) အိမ္ ေမ်ာပါပ်က္စီးခရၿပီး၊ ေဘးဒုကၡေရာက္သူဦးေရ (၉၈၀၂၆) ဦး၊ သီဆုံးသူ (၆၃) ဦးဟိခပါသည္။ လယ္ယာၿမီဧက စုစုေပါင္း (၂၉၁၂၁၉) ဧက ရီျမဳပ္ခံခရၿပီး၊ လယ္ၿမီဧက (၂၇၃၁၅၄) ဧက ပ်က္စီးလားေၾကာင္း အခ်က္အလက္စုေဆာင္းသူမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
ယင္း ဆုံးရႈံးပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ (U.L.A) ရကၡိဳင့္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ကယ္ဆယ္ရီးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ရီးေကာ္မီတီ (အေရးေပၚ/ရီေဘး) မွ ပထမအျဖတ္အနီနန္႔ ဆန္အိပ္ (၂၀၀) ကို အေရးေပၚေထာက္ပ့ံခပါသည္။ ယင္းေနာက္ ပ်က္စီးလယ္ယာၿမီမ်ားကို ျပန္လည္ထြန္ယက္ စုိက္ပ်ဳိးႏူိင္ရန္ လယ္ထြန္စက္ႀကီး (၁၀) လုံး၊ ရီစုတ္စက္ (၅) လုံး ( က်ပ္ သိန္း ၃၀၀ ရာတန္ဖုိးဟိပစၥည္းမ်ား) ကုိ စနစ္တက်သုံးစဲြႏူိင္ရန္ ၀ံလက္ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း သုိ႔ ပီးအပ္လုိက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းနန္႔ ေနာက္ထပ္မၾကာမွီမွာလည္း ဆက္လက္ပုိ႔ေဆာင္လားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိပီးေၾကာျငာအပ္သည္။

U.L.A
ရကၡိဳင့္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ကယ္ဆယ္ရီးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ရီးေကာ္မီတီ (အေရးေပၚ/ရီေဘး)
၂၇-၈-၂၀၁၅

.............U.L.A (United League of Arakan) မွ လယ္ထြန္စက္မ်ား   ရခုိင္သုိ႔ေရာက္ရွိ.............========================...
27/08/2015

.............U.L.A (United League of Arakan) မွ လယ္ထြန္စက္မ်ား ရခုိင္သုိ႔ေရာက္ရွိ.............
===============================================

United League of Arakan (U.L.A) ရကၡိဳင့္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ကယ္ဆယ္ရီးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ရီးေကာ္မီတီ (အေရးေပၚ/ရီေဘး) မွ ကူညီေထာက္ပ့ံထားေသာ လယ္ထြန္စက္မ်ားသည္ အဂုအခါ ရကၡိဳင္အၿခီစုိက္ ၀ံလက္ေဖာင္ေဒးရွင္းသုိ႔ ေရာက္လားဗ်ယ္ျဖစ္ေၾကာင္း U.L.A - ေထာက္ပ့ံကူညီသူ အလွဴရွင္မ်ားအား အသိပီးအပ္ပါသည္။
လယ္ထြန္စက္ (၁၀) စီနန္႔ ရီစုတ္စက္ (၅) လုံးကုိ ၀ံလက္ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ပီးအပ္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

U.L.A (United League of Arakan) ကယ္ဆယ္ရီးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ရီးေကာ္မီတီ မွ ျပန္လည္ထူေထာင္ရီးလုပ္ငန္စဥ္မ်ားကုိ အခ်ိန္မွီ ...
15/08/2015

U.L.A (United League of Arakan) ကယ္ဆယ္ရီးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ရီးေကာ္မီတီ မွ ျပန္လည္ထူေထာင္ရီးလုပ္ငန္စဥ္မ်ားကုိ အခ်ိန္မွီ စတင္လုပ္ေဆာင္ႏူိင္ရန္ ထုိင္းဘတ္ေငြ (THB) မွ ျမန္မာက်ပ္ေငြ (MMK) သိန္း (၃၀၀) က်ပ္သုိ လြဲေျပာင္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အသိပီးအပ္ပါသည္။

……..U.L.A (United League of Arakan) မွ HONDA အမ်ဳိးအစား     ရီစုတ္စက္ အလုံး (၅၀) ကုိ ထပ္မံေထာက္ပ့ံလားမည္………=============...
15/08/2015

……..U.L.A (United League of Arakan) မွ
HONDA အမ်ဳိးအစား ရီစုတ္စက္ အလုံး (၅၀) ကုိ ထပ္မံေထာက္ပ့ံလားမည္………
==============================================

ရကၡိဳင္ျပည္ရီေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးရီးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေရရွည္ေရတုိအသုံးျပဳႏူိင္ရန္ႏွင့္ လက္ဟိ ရီေဘးေၾကာင့္ပ်က္လားေရ လယ္ယာစုိက္ကြင္းမ်ားမွာ ျပန္လည္အစားထုိးထြန္ယက္ရာတြင္ မုိးေခါင္ -ရီျပတ္လတ္ရွားပါးမႈမ်ားႀကဳံလာရႏူိင္၍ အခ်ိန္မွီအေရးေပၚရီပီးသြင္းႏူိင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ရီေဘးသင့္ေဒသအသီးသီးသုိ႔ ရီစုတ္စက္ HONDA အမ်ဳိးအစား (၃) လက္မ Pump အလုံးအေရအတြက္ (၅၀) လုံးကိုလည္း ဆက္ေထာက္ပံ့လားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိပီးအပ္ပါသည္။

......ပထမအႀကိမ္ ဆန္အိပ္ (၂၀၀) ပုိ႔ခစဥ္က ............U.L.A မွ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံအခ်ဳိ ့...- - - - - - - - - -...
13/08/2015

......ပထမအႀကိမ္ ဆန္အိပ္ (၂၀၀) ပုိ႔ခစဥ္က .......

.....U.L.A မွ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံအခ်ဳိ ့...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
United League of Arakan - ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အၿခီစိုက္ႏူိင္ငံမ်ားမွ လႉဒါန္းထားေသာ ဆန္အိပ္နန္႔အျခားပစၥည္းမ်ားကို လိုအပ္ေသာနီရာမ်ားသို႔ ဆက္လက္ပီးပို႔လ်က္ဟိၿပီး၊ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ားကိုလည္း အဆင္ေျပေရပိုင္တင္ျပလားပါမည္။

……….. U.L.A (United League of Arakan) ကယ္ဆယ္ရီးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ရီးေကာ္မီတီ မွ လက္ကုိင္လယ္ထြန္စက္  (၁၂) လုံးကုိ ကူညီေထ...
13/08/2015

……….. U.L.A (United League of Arakan) ကယ္ဆယ္ရီးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ရီးေကာ္မီတီ မွ လက္ကုိင္လယ္ထြန္စက္ (၁၂) လုံးကုိ ကူညီေထာက္ပ့ံလားမည္………..
==================================================

U.L.A (United League of Arakan) ရကၡိဳင့္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္-ကယ္ဆယ္ရီးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ရီးေကာ္မီတီမွဦးေဆာင္၍ ႏူိင္ငံတကာေရာက္ U.L.A ကုိခ်စ္ေသာ ရကၡိဳင္လူထုနန္႔လက္တြဲညီစြာျဖင့္ ရီေဘးႀကဳံရခုိင္ျပည္သူမ်ား၏ ျပန္လည္ထူေထာင္ရီးလုပ္ငန္စဥ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏူိင္ဖုိ႔ လက္ကုိင္လယ္ထြန္စက္ (၁၂) လုံးကုိ ရီေဘးသင့္နယ္ၿမီမ်ားသုိ႔ ေဒသအလုိက္ ဒုတိယအျဖတ္ ေထာက္ပ့ံပီးအပ္လားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အသိပီးအပ္ပါသည္။
ကယ္ဆယ္ရီးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ရီးလုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္သည့္အတြက္ U.L.A ကုိခ်စ္ေသာ မိဘျပည္သူမ်ားအနိန္နန္႔လည္း စနစ္တက်ပူးေပါင္းပါ၀င္ကတ္ရန္ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ အပ္ပါသည္။

……….. U.L.A  (United League of Arakan) ကယ္ဆယ္ရီးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ရီးေကာ္မီတီ မွ လက္ကုိင္လယ္ထြန္စက္ (၁၂) လုံးကုိ ကူညီေထ...
13/08/2015

……….. U.L.A (United League of Arakan) ကယ္ဆယ္ရီးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ရီးေကာ္မီတီ မွ လက္ကုိင္လယ္ထြန္စက္ (၁၂) လုံးကုိ ကူညီေထာက္ပ့ံလားမည္………..

U.L.A (United League of Arakan) ရကၡိဳင့္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္-ကယ္ဆယ္ရီးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ရီးေကာ္မီတီမွဦးေဆာင္၍ ႏူိင္ငံတကာေရာက္ U.L.A ကုိခ်စ္ေသာ ရကၡိဳင္လူထုနန္႔လက္တြဲညီစြာျဖင့္ ရီေဘးႀကဳံရခုိင္ျပည္သူမ်ား၏ ျပန္လည္ထူေထာင္ရီးလုပ္ငန္စဥ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏူိင္ဖုိ႔ လက္ကုိင္လယ္ထြန္စက္ (၁၂) လုံးကုိ ရီေဘးသင့္နယ္ၿမီမ်ားသုိ႔ ေဒသအလုိက္ ဒုတိယအျဖတ္ ေထာက္ပ့ံပီးအပ္လားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိပီးအပ္ပါသည္။
ကယ္ဆယ္ရီးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ရီးလုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္သည့္အတြက္ U.L.A ကုိခ်စ္ေသာ မိဘျပည္သူမ်ားအနိန္နန္႔လည္း စနစ္တက်ပူးေပါင္းပါ၀င္ကတ္ရန္ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ အပ္ပါသည္။

ရကၡိဳင့္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္-ကယ္ဆယ္ရီးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ရီးေကာ္မီတီ
13/08/2015

ရကၡိဳင့္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္-ကယ္ဆယ္ရီးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ရီးေကာ္မီတီ

ที่อยู่

Pheksim
Bangkok
10160

เบอร์โทรศัพท์

+66990864812

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ရကၡိဳင့္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด