Pr Oncb : ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักง

Pr Oncb : ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักง Corporate Communication Division
ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานอำนวยการในการสื่อสาร โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนทุกประเภท
และสื่อเทคโนโลยี เพื่อให้ประชาชน ได้รับรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
และทันต่อสถานการณ์ ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(13)

ปฏิบัติการสกัดกั้นและกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิกา...
15/06/2018

ปฏิบัติการสกัดกั้นและกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติด

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองกำลังผาเมือง และกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมแถลงผลการปฏิบัติการสกัดกั้นและกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติด จากชายแดน จ.เชียงใหม่ ต่อเนื่อง จ.พระนครศรีอยุธยา กรณีจับกุมผู้ต้องหา 6 คน ยึดของกลาง ยาบ้า 9,000,000 เม็ด และไอซ์ 300 กิโลกรัม ณ ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส. อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)

ปฏิบัติการสกัดกั้นและกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติด

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองกำลังผาเมือง และกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมแถลงผลการปฏิบัติการสกัดกั้นและกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติด จากชายแดน จ.เชียงใหม่ ต่อเนื่อง จ.พระนครศรีอยุธยา กรณีจับกุมผู้ต้องหา 6 คน ยึดของกลาง ยาบ้า 9,000,000 เม็ด และไอซ์ 300 กิโลกรัม ณ ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส. อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2553 เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 2 ได้จับกุม นายโอภาส ละมูลมั่ง และ ร.ต.ต.บุญเชิด พุทธยงค์ (อดีตข้าราชการตำรวจ) ของกลางยาบ้า จำนวน 158,000 เม็ด เหตุเกิดพื้นที่ อ.เมือง จ.ชลบุรี ขยายผลออกหมายจับนายภณัฐกิตต์ โสภณภูมิปัญญา ผู้จัดหายาเสพติด ซึ่งในขณะนั้นได้ตรวจยึดรถยนต์ มูลค่า 200,000 บาท ต่อมาในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 5 และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สืบสวนทราบว่านายภณัฐกิตต์ โสภณภูมิปัญญา หลบหนีอยู่ใน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จึงเข้าทำการจับกุม พร้อมกับยึดอายัดทรัพย์สิน 12 รายการ มูลค่า 10 ล้านบาท

จากการสอบสวนทราบว่า นายภณัฐกิตต์ โสภณภูมิปัญญา อยู่ระหว่างจัดหาผู้ลำเลียงยาเสพติดให้กับผู้จัดหาในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งได้ลำเลียงยาเสพติดมาซุกซ่อนไว้ในพื้นที่ชายแดนบ้านป่าบงงาม เพื่อเตรียมนำส่งให้กับกลุ่มนักค้ายาเสพติดพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ต่อมาวันที่ 12 มิถุนายน 2561 สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และกองกำลังผาเมือง จึงเข้าตรวจยึดยาบ้า 9,000,000 เม็ด และไอซ์ 300 กิโลกรัม ได้ที่ชายแดนบ้านป่าบงงาม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

กระทั่งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 สามารถสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาที่มารับยาเสพติด ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา รวม 5 คน ดังนี้
ผู้ต้องหาที่ 1 นายปริญญา ส่งโสภา อายุ 24 ปี ที่อยู่ 102/1224 ม.3 ต.กระแซง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ผู้ต้องหาที่ 2 นายอรรถพล ลือพญา อายุ 20 ปี ที่อยู่ 38/17 ม.11 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ผู้ต้องหาที่ 3 นายเอกพล พรรณจันทร์แม้น อายุ 31 ปี ที่อยู่ 95/8 ม.4 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ผู้ต้องหาที่ 4 น.ส.สุมาลี ศรีบุรินทร์ อายุ 33 ปี ที่อยู่ 128 ม.4 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
ผู้ต้องหาที่ 5 นายเอ (นามสมมติ) อายุ 17 ปี ที่อยู่ 42 ม.3 ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

.........
“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

15/06/2018
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

บูรณาการการปฏิบัติการสกัดกั้นและกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติด
กรณีจับกุมผู้ต้องหา 6 คน
ยึดของกลาง ยาบ้า 9,000,000 เม็ด และไอซ์ 300 กิโลกรัม
ณ ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส.

ป.ป.ส. เชิญชวนประชาชนแสดงพลังเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ปี ...
14/06/2018

ป.ป.ส. เชิญชวนประชาชนแสดงพลังเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมด้วย นายนิยม เติมศรีสุข นายชลัยสิน โพธิเจริญ นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. นายทชภณ พลกองเส็ง (พลพล) นางสาวณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ (ณิชา) นางสาวพิมประภา ตั้งประภาพร (พิม) นายเจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ (เจษ) นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทนนิส) พรีเซนเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด และผู้สนับสนุนจากบริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) นายโชคดี วิศาลสิงห์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจหนังสือพิมพ์ ดิจิตอลมีเดีย และนิตยสาร คุณจารุดา วงสากล ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส นสพ. M2F และคุณเนตรนดา ขำชัยภูมิ ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส นสพ.โพสต์ทูเดย์ ร่วมพิธีแถลงข่าวเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด (26 มิถุนายน) วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)

ป.ป.ส. เชิญชวนประชาชนแสดงพลังเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมด้วย นายนิยม เติมศรีสุข นายชลัยสิน โพธิเจริญ นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. นายทชภณ พลกองเส็ง (พลพล) นางสาวณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ (ณิชา) นางสาวพิมประภา ตั้งประภาพร (พิม) นายเจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ (เจษ) นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทนนิส) พรีเซนเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด และผู้สนับสนุนจากบริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน)
นายโชคดี วิศาลสิงห์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจหนังสือพิมพ์ ดิจิตอลมีเดีย และนิตยสาร คุณจารุดา วงสากล ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส นสพ. M2F และคุณเนตรนดา ขำชัยภูมิ ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส นสพ.โพสต์ทูเดย์ ร่วมพิธีแถลงข่าวเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด (26 มิถุนายน) วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)

มติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานยาเสพติด ได้เร่งดำเนินงานตาม แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 และแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561 รวมถึงการกำหนดนโยบายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมให้สอดรับกับแผนและยุทธศาสตร์การดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้เกิดความตระหนักรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

ในปี 2561 สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยมีกรอบแนวคิด เพื่อให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันทำความดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เน้นสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อต้องการให้ผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้าน-ชุมชน ลดลง โดยมีกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน-ชุมชน

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า “สำหรับปีนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นเดือนแห่งการต่อต้านยาเสพติดโลก ประกอบด้วย

- วันที่ 22 มิถุนายน 2561 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งในปีนี้ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติ รวมทั้งสิ้น 193 ราย

- วันที่ 24 มิถุนายน 2561 กิจกรรม “วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด” (RUN AGAINST DRUGS) ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีฯ

- วันที่ 25 มิถุนายน 2561 พิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางครั้งที่ 48 รวมน้ำหนักของกลางที่เผาทำลาย กว่า 6,322 กิโลกรัม ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

- วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เผยแพร่คำปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (หลังข่าวภาคค่ำ)

สำหรับวันต่อต้านยาเสพติดโลกในปีนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้คัดเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียง มีความประพฤติที่ดีและเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเป็นพรีเซนเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 จำนวน 5 ท่าน คือ
1. พลพล-ทชภณ พลกองเส็ง ศิลปิน สังกัด GMM Grammy
2. ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ นักแสดง สังกัด สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
3. พิม-พิมประภา ตั้งประภาพร นักแสดง สังกัด สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7
4. เจษ-เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ นักแสดง สังกัด สถานีโทรทัศน์ ช่อง ONE
5. เทนนิส-พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย สังกัด สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญชวนทุกท่านแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน โดยการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ด้วยการทำความดี ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ ถือเป็นกิจกรรมสำคัญยิ่งที่ทุกภาคส่วนในสังคมสามารถมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีความตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติอย่างจริงจัง โดยเฉพาะหมู่บ้าน/ชุมชน จะต้องร่วมเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวัง และสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่าน สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ปลอดภัยจากยาเสพติด นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่เห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดได้อนุญาตให้ศิลปินและนักกีฬาในสังกัดร่วมเป็นพรีเซนเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สนับสนุนหน่วยงานภาคีในการจัดกิจกรรม และร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของตน
.........

“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ร่วมสนุก ร่วมต้านยาเสพติด กับกิจกรรม ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ลุ้นรับของรางวัลพิเศษ !!!สามารถติดตามคำตอบ ผ่...
13/06/2018

ร่วมสนุก ร่วมต้านยาเสพติด กับกิจกรรม ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ลุ้นรับของรางวัลพิเศษ !!!

สามารถติดตามคำตอบ ผ่านทาง Live สด บรรยากาศในงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก”
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 เป็นต้นไป ที่ Facebook สำนักงาน ป.ป.ส.

เพียงเท่านี้รอลุ้นรับกระบอกน้ำพกพา (จำนวน 50 ชิ้น)
ส่งตรงถึงบ้านไปเลย !!!

*** สามารถตอบคำถามได้ถึงเที่ยงคืน ของวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ***

มาดูทางนี้...ดีมากเวอร์ 🤔
ร่วมสนุก ร่วมต้านยาเสพติด กับกิจกรรม ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ลุ้นรับของรางวัลพิเศษ !!!

กติกาง่ายๆ เพียง
1. กด Like Facebook สำนักงาน ป.ป.ส.
2. กด Share สปอต TVC พรีเซนเตอร์ต่อต้านยาเสพติด
โดยตั้งสถานะเป็นสาธารณะ
3. ตอบคำถามใต้โพสต์นี้
คำถาม คือ “พรีเซนเตอร์ ที่มาร่วมงานแถลงข่าวมีใครบ้าง และใครที่ไม่มาร่วมกิจกรรม”

สามารถติดตามคำตอบ ผ่านทาง Live สด บรรยากาศในงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก”
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 เป็นต้นไป ที่ Facebook สำนักงาน ป.ป.ส.

เพียงเท่านี้รอลุ้นรับกระบอกน้ำพกพา (จำนวน 50 ชิ้น)
ส่งตรงถึงบ้านไปเลย !!!

*** สามารถตอบคำถามได้ถึงเที่ยงคืน ของวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ***

10/06/2018
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

บทสัมภาษณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561
นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทนนิส) นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย

#วันต่อต้านยาเสพติดโลก #ต่อต้านยาเสพติด #ThailandAgainstDrugs #26มิถุนายน #ปปส #oncb

ไทย-เมียนมา ประสานความร่วมมือปราบปรามกลุ่มผู้ผลิตและค้ายาเสพติดวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายศิรินทร์ย...
10/06/2018

ไทย-เมียนมา ประสานความร่วมมือปราบปรามกลุ่มผู้ผลิตและค้ายาเสพติด

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กรมศุลกากร ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักกองบัญชาการกองทัพไทย และศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาสัญชาติไทยที่หลบหนีหมายจับคดียาเสพติดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และกรณีการตรวจยึดโซเดียมไซยาไนด์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส.

ไทย-เมียนมา ประสานความร่วมมือปราบปรามกลุ่มผู้ผลิตและค้ายาเสพติด

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กรมศุลกากร ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักกองบัญชาการกองทัพไทย และศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาสัญชาติไทยที่หลบหนีหมายจับคดียาเสพติดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และกรณีการตรวจยึดโซเดียมไซยาไนด์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส.

นโยบายรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายตามแนวชายแดนไทย - เมียนมา โดยเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย ได้เข้าหารือข้อราชการและกระชับความร่วมมือในการสกัดกั้น ปราบปรามยาเสพติด กับ พลโท จ่อ ส่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมียนมา ณ กรุงเนปิดอว์ ตามคำเชิญของรัฐบาลเมียนมา ดังนี้

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 หน่วยปราบปรามยาเสพติดของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (CCDAC) ประจำจังหวัดท่าขี้เหล็ก จับกุมนายเจริญ เกียรติพรพานิช ผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับศาลอาญาที่ 10/2560 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 ซึ่งสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ ดีเอสไอ จับกุมนายยุทธ จันแก้ว และพวกรวม 4 คน พร้อมของกลางไอซ์ 20 กิโลกรัม ยึดทรัพย์สินมูลค่า 10,000,000 บาท และขยายผลออกหมายจับข้อหาสมคบฯ รวม 3 คน คือ นายนรินทร์ จันทร์บำรุง นายนริศร วัชรีนันท์ และนายสาม ทองเงิน โดยสามารถติดตามจับกุมได้ทั้งสามราย ตรวจยึดอายัดทรัพย์สินมูลค่ารวม 35,000,000 บาท และได้สืบสวนขยายผลออกหมายจับ นายเจริญ หรือไว หรือก้อ เกียรติพรพานิช ซึ่งเป็นบุคคลในเครือข่ายทำหน้าที่เก็บรักษาและลักลอบ ส่งมอบยาเสพติดให้กับลูกค้า โดยสำนักงาน ป.ป.ส. สืบทราบว่า นายเจริญฯ ได้หลบหนีไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก จึงได้ประสานงานไปยังหน่วยปราบปรามยาเสพติดของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (CCDAC) จนสามารถติดตามจับกุมนายเจริญฯ ได้พร้อมของกลาง เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลไทย) จำนวน 4.2 ล้านบาท เงินสด (ธนบัตรเมียนมา) จำนวน 8.445 ล้านจ๊าด ทองรูปพรรณ 25 บาท รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นอัลพาร์ด จำนวน 1 คัน รวมมูลค่า 8 ล้านบาท ณ จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และต่อมาเมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ ปปส. ในประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการตรวจค้นและยึดทรัพย์สินของนายเจริญฯ ได้แก่ รถยนต์ 3 คัน รถจักรยานยนต์ 8 คัน โฉนดที่ดิน 2 แปลง ทองคำ เงินสด บัญชีธนาคาร กระเป๋าแบรนด์เนม และเครื่องประดับ รวมมูลค่าประมาณ 12,000,000 บาท มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ยึดได้รวม 20,000,000 บาท

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 มีการจับกุมสารโซเดียมไซยาไนด์ (Sodium Cyanide) จำนวน 300 ถัง รวมน้ำหนักประมาณ 15 ตัน พร้อมกับรถบรรทุกในท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา โดยหน่วยปราบปรามยาเสพติดของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (CCDAC) ประจำจังหวัดท่าขี้เหล็ก โดยผู้นำเข้าอ้างว่านำไปใช้ในเหมืองทองคำ สืบเนื่องจาก เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับการประสานจากศุลกากรด่านเชียงแสนว่ามีการขออนุญาตส่งออกสารโซเดียมไซยาไนด์จากประเทศไทยไปยังประเทศเมียนมา โดยจะลำเลียงผ่านแม่น้ำโขง แต่ด่านศุลกากรเชียงแสนไม่อนุญาตให้ส่งออก เนื่องจากตามข้อตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง โซเดียมไซยาไนด์ (Sodium Cyanide) เป็นวัตถุอันตราย ไม่สามารถลำเลียงทางแม่น้ำโขงได้ บริษัทผู้ส่งออกจึงได้นำสารดังกล่าวเก็บไว้ที่โกดังในพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 มีการนำสารโซเดียมไซยาไนด์ดังกล่าว ส่งออกไป อ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ซึ่งด่านศุลกากรแม่สายได้ทำการตรวจผ่านสินค้าดังกล่าว เนื่องจากสารโซเดียมไซยาไนด์ดังกล่าว มีใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกของกรมโรงงานอุตสาหกรรมถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. และด่านศุลกากรแม่สายได้ประสานให้หน่วยปราบปรามยาเสพติดของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (CCDAC) ประจำจังหวัดท่าขี้เหล็ก ทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และพบว่าไม่มีใบอนุญาตนำเข้าไปในประเทศเมียมมาโดยถูกต้องตามกฎหมาย จึงทำการตรวจยึดจับกุมดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่าเป็นการลักลอบเพื่อนำไปผลิตยาเสพติด

สารโซเดียมไซยาไนด์ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ควบคุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และตามคำสั่งตามคำสั่ง คสช. ที่ 32/2559 จัดเป็นสารในบัญชี 2 ลำดับที่ 6 ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ขอความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่งคงให้เฝ้าระวังการนำเข้า-ส่งออกสารดังกล่าว จึงเป็นผลให้เกิดการจับกุมดังกล่าวได้ใน อ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ไทยและเมียนมาให้ความสำคัญกับการควบคุมเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต โดยเห็นชอบที่จะร่วมกันสืบสวนปราบปรามสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ลักลอบนำเข้าไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำให้เพิ่มมากขึ้น โดยให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ระหว่างกันได้โดยตรง เพื่อสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที และได้แลกเปลี่ยนส่งมอบข้อมูลหมายจับผู้กระทำผิดเพื่อดำเนินการติดตามผู้ต้องหาระหว่างกัน ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้แสดงความตั้งใจจริงในการส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับประเทศเมียนมา โดยการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและเคมีภัณฑ์ การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาทางเลือกให้กับพื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน”
.........

“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

09/06/2018
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

บทสัมภาษณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561
นางสาวพิมประภา ตั้งประภาพร (พิม) นักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

#วันต่อต้านยาเสพติดโลก #ต่อต้านยาเสพติด #ThailandAgainstDrugs #26มิถุนายน #ปปส #oncb

09/06/2018
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

บทสัมภาษณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561
นายเจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ (เจษ) นักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์ ช่อง ONE

#วันต่อต้านยาเสพติดโลก #ต่อต้านยาเสพติด #ThailandAgainstDrugs #26มิถุนายน #ปปส #oncb

ที่อยู่

Bangkok
10400

รถไฟฟ้า BTS รถประจำทาง

ข้อมูลทั่วไป

ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงาน ป.ป.ส. อาคาร 2 ชั้น 1 เลขที่ 5 ถนนดินแดง พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรสาร : 0 - 2245 - 9404 โทรศัพท์ : 0 - 2247 - 0901 - 19 ต่อ 2110, 2118 http://www.oncb.go.th

เบอร์โทรศัพท์

+6622470901-19

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Pr Oncb : ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Pr Oncb : ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักง:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).iso9001.ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ดูด ความชื้น..เก็บรักษาเครื่องมือ.กล้องเลนส์.สารเคมี.ชิ้นงาน ตัวอย่าง ฯลฯ..ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืดอายุงาน.ไม่เสื่อม คุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลังการขาย.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693