ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการ

ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการ, หน่วยงานราชการ, 50 ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิดกิจก...
20/03/2020

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 41 ปี ณ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีของบุคลากร สศก. ในการร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงาน และสถานที่ปฏิบัติงาน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 มีนาคมนี้ นอกจากนี้ เป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนที่มาใช้บริการของหน่วยงาน

หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม 5ส เพื่อทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกห้องปฏิบัติงาน

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 จัดประชุม เรื่อง แนวทางการ...
03/03/2020

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 จัดประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยในช่วงเช้าเป็นประเด็นหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านการเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ และช่วงบ่ายเป็นประเด็นด้านการเตือนภัยเศรษฐกิจ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 25 ราย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมคณะก...
26/02/2020

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงาน "การเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตรของศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจเกษตร"

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.09 น. นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร กราบสักการะสิ่ง...
06/02/2020

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.09 น. นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน (ศาลพระภูมิ / รูปปั้น ดร.สมนึก ศรีปลั่ง /ศาลปู่ย่า / อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์) ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งนี้ มีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมพิธีการในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าท...
30/01/2020

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีอาจารย์ปรีดา โพธิ์ทอง และผู้แทนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมประชุมหารือ ซึ่งการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และนักวิชาการของทั้งสองฝ่าย ก่อให้เกิดการบูรณาการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยที่จะนำไปสู่การวางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนาการเกษตรไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ ศปศ. และเจ้าหน้าที่ สศท.9 (สงขลา)​ เข้า...
19/01/2020

นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ ศปศ. และเจ้าหน้าที่ สศท.9 (สงขลา)​ เข้าร่วมประชุมเตรียมการความพร้อมลงพื้นที่ติดตามตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร)​ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ณ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุม

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นายพลเชษฐ์ ตราโช)​ และนางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม ...
16/01/2020

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นายพลเชษฐ์ ตราโช)​ และนางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการประชุม ครม.สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 1403 ชั้น 4) โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม

นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการ...
15/01/2020

นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมสรุปข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี) ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 9.30-17.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

วันที่ 9 มกราคม 2563 นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบ...
09/01/2020

วันที่ 9 มกราคม 2563 นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเพื่อคาดการณ์ผลกระทบจากปัญหาน้ำเค็มที่อาจจะเกิดกับพืชสวน ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

ไข้หวัดหมูแอฟริกา ระบาดทั่วเอเชีย อินโดนีเซียคือประเทศล่าสุด แต่ไทยยังรอด
07/01/2020
ไข้หวัดหมูแอฟริกา ระบาดทั่วเอเชีย อินโดนีเซียคือประเทศล่าสุด แต่ไทยยังรอด

ไข้หวัดหมูแอฟริกา ระบาดทั่วเอเชีย อินโดนีเซียคือประเทศล่าสุด แต่ไทยยังรอด

ไข้หวัดหมูแอฟริกา ระบาดทั่วเอเชีย อินโดนีเซียคือประเทศล่าสุด แต่ไทยยังรอด - BBCไทย อินโดนีเซียเป็นประเทศล่.....

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน
07/01/2020

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

🐥🐖ASF ดันออเดอร์ส่งออกไก่ไทย ไปจีน พุ่ง 3.7 เท่า เข้ม แผนเฝ้าระวัง ป้องกันการระบาดเข้าไทย

🎯🎯นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร (African swine fever : ASF) ว่าปัจจุบัน ยังไม่พบการระบาดในประเทศไทย โดย พบการระบาดทั้งหมด 30 ประเทศ แบ่งเป็น ทวีปแอฟริกา 6 ประเทศ ทวีปยุโรป 12 ประเทศ และ ทวีปเอเซีย 12 ประเทศ ได้แก่ จีน มองโกเลีย เวียดนาม กัมพูชา เกาหลีเหนือ สปป.ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ติมอร์-เลสเต ฮ่องกง และอินโดนีเซีย

🐖🐖จากการติดตามสถานการณ์ ของ สศก. โดยศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร (ศปศ.) พบว่า กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) คาดการณ์ว่า ปี 2563 การผลิตเนื้อสุกรของโลกจะอยู่ที่ 95.22 ล้านตัน ลดลงจาก 106.13 ล้านตัน ในปี 2562 (ลดลงร้อยละ 10.28) เนื่องจากประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ อาทิ จีน ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ได้รับความเสียหายจากโรค ASF ทำให้ปริมาณการผลิตสุกรใน 3 ประเทศลดลงร้อยละ 25.27 ร้อยละ 16.42 และร้อยละ 6.25 ตามลำดับ

🐖🐖จากผลผลิตเนื้อสุกรที่ลดลงของกลุ่มประเทศดังกล่าว ส่งผลให้การส่งอออกเนื้อสุกรของโลก ปี 2563 คาดว่า จะมีปริมาณ 10.38 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.43 เมื่อเทียบกับ ปี 2562 โดยประเทศผู้ส่งออกสำคัญที่มีการส่งออกเนื้อสุกรเพิ่มขึ้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล และสหภาพยุโรป ซึ่งมีปริมาณส่งออกรวมทั้ง 4 ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 92.10 ของโลก

🎯🎯เลขาธิการ สศก. กล่าวต่อไปว่า หากพิจารณาถึงผลต่อประเทศไทย นับว่าเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการส่งออกสุกรและสินค้าทดแทนได้มากขึ้น ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ไทยสามารถส่งออกเนื้อสุกรสดแช่เย็นหรือแช่แข็งและผลิตภัณฑ์ รวมปริมาณ 10,107 ตัน เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 8,736 ตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.68) ในช่วงเดียวกันของปี 2561

🐥🐖นอกจากนี้ จากการที่ปริมาณผลผลิตเนื้อสุกรไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งตลาดในและต่างประเทศ ผู้บริโภคจึงบริโภคสินค้าทดแทนมากขึ้น ไทยยังสามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูปได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยช่วงมกราคม - ตุลาคม 2562 ไทยส่งออกไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูป ปริมาณ 744,119 ตัน มูลค่า 87,256 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีการส่งออก ปริมาณ 698,229 ตัน มูลค่า 82,975 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.57 และ ร้อยละ 5.15 ตามลำดับ

🐥🐖ที่สำคัญ คือ การส่งออกของไทยไปยังตลาดจีนเพิ่มสูงขึ้นมากถึง 3.7 เท่า โดยจีนนำเข้าไก่สดแช่แข็งและแปรรูปจากไทย ในช่วงมกราคม - ตุลาคม 2562 ปริมาณ 55,401 ตัน มูลค่า 5,096 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีการนำเข้าปริมาณ 11,795 ตัน มูลค่า 1,166 ล้านบาท ขณะที่ประเทศเกาหลีใต้ พบว่า มีการนำเข้าไก่สดแช่แข็ง และแปรรูปจากไทย ปริมาณ 34,696 ตัน มูลค่า 4,150 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีการนำเข้าปริมาณ 23,795 ตัน มูลค่า 2,976 ล้านบาท หรือนำเข้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 46

🐥🐖ทั้งนี้ แม้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรค ASF แต่พบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อธุรกิจปศุสัตว์ภายในประเทศ จึงต้องเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ ซึ่งรัฐมนตรีว่ากากรระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ได้มอบหมายกรมปศุสัตว์ ดำเนินมาตรการป้องกัน โดยประกาศระงับการนำเข้าสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกรจากประเทศที่มีการระบาดของโรค บูรณาการกับทุกภาคส่วนป้องกันการลักลอบนำสุกรและผลิตภัณฑ์สุกร และจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เอกซเรย์แบบเคาะประตูบ้าน เฝ้าระวัง ให้คำแนะนำความรู้เรื่องโรค ASF และการป้องกัน พร้อมนี้ กรมปศุสัตว์ ได้เสนอของบกลางเพื่อป้องกันโรค ASF เพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 950 ล้านบาท อาทิ ค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลายเพื่อลดความเสี่ยงเกิดโรคในพื้นที่เสี่ยงสูง รถกำจัดซากสัตว์ติดเชื้อเพื่อควบคุมโรคระบาด ตลอดจนส่งเสริมการเลี้ยงแพะ โคเนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้อย่างต่อเนื่อง

*******************************
ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์ / ข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ASF ดันไก่-หมูไทยส่งออกพุ่ง
07/01/2020
หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ASF ดันไก่-หมูไทยส่งออกพุ่ง

หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ASF ดันไก่-หมูไทยส่งออกพุ่ง

โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร (African swine fever : ASF) เป็นที่หวาดผวาของนานาประเทศไม่เว้นแม้แต่ไทย หลังแผลงฤทธิ์ไปแล้ว 30 ปร.....

กรมปศุสัตว์ยืนยันเนื้อสัตว์ไทยปลอดภัย ไร้กังวลไทรอยด์เป็นพิษ - เข้มข้น กับคนข่าวเกษตรต
07/01/2020
กรมปศุสัตว์ยืนยันเนื้อสัตว์ไทยปลอดภัย ไร้กังวลไทรอยด์เป็นพิษ - เข้มข้น กับคนข่าวเกษตรต

กรมปศุสัตว์ยืนยันเนื้อสัตว์ไทยปลอดภัย ไร้กังวลไทรอยด์เป็นพิษ - เข้มข้น กับคนข่าวเกษตรต

     “สรวิศ” ยืนยันไม่ม …

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน
25/12/2019

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

พิธี mou พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ 10 กระทรวง

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 - 4
ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรม
เซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ในการนี้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ลงนามร่วมกับผู้บริหาร 9 กระทรวง (8 กระทรวง และ 1 หน่วยงานในกำกับดูแลสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี) ประกอบด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ทั้งนี้ พิธีลงนาม mou ดังกล่าว นับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรก ในการขับเคลื่อน Big Data ด้านการเกษตรของประเทศร่วมกันทั้ง 10 กระทรวง

นายนพดล ศรีพันธุ์ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร (ศปศ.) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติกา...
19/12/2019

นายนพดล ศรีพันธุ์ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร (ศปศ.) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการบริหารจัดการโรคยางพารา ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท
รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ) เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรัษฎา ชั้น 2 อาคาร 2 การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐ...
22/11/2019

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนางานด้านสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 เพื่อร่วมชี้แจงในประเด็นแนวทางการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ร่วมกับ สศท. 1-12 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร จัดประชุม ครั้งที่ 2/2563 โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐ...
18/11/2019

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร จัดประชุม ครั้งที่ 2/2563 โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร (นายพงศ์ไท ไทโยธิน) เป็นประธานการประชุม

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปั...
18/11/2019

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ สภาพภูมิอากาศ สถานการณ์น้ำ แผนการจัดสรรน้ำและแผนการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมถึงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำมาตรการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรในฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ประชุมได้มีการรายงานสภาพอากาศ และการคาดการณ์สถานการณ์น้ำ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่า ในปี 2563 จะมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปี 2562 และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการวางแผนการจัดสรรน้ำ การเพาะปลูกพืชและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/2563

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน
12/11/2019

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

สศก. ร่วมสนับสนุนข้อมูล รมว. กษ. ในการประชุม ครม. ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นางจินตนา ปัญจะ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี และนายพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เข้าสนับสนุนข้อมูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม นักวิเคราะห์...
07/11/2019

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษรตร ได้เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ตามที่จะมีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 และตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

18/09/2019
Mono29 News - ข่าวโมโน29

Mono29 News - ข่าวโมโน29

เรื่องเด่นประเด็นดังวันนี้ ต๊ะ พิภู พาไปพูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรที่เกิดจากน้ำท่วมในภาคอีสาน กับ ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

#เรื่องเด่นประเด็นดัง #ต๊ะพิภูMONO29 #ข่าวโมโน29 #MONO29News #MONO29

ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมการอภิปราย เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรสำคัญอย่างไรต่อ...
10/09/2019

ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมการอภิปราย เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค โดยมีผู้ร่วมอภิปราย 2 ท่าน ประกอบด้วย ดร.จิตเกษม พรประพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ดร.นันทิยา อุ่นประเสริฐ รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562
ณ โรมแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

06/09/2019

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร จัดกิจกรรม 5ส ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณห้องปฏิบัติงาน และรอบอาคารสำนักงาน

ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับมอบหมายในการร่วมสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมแก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ...
02/09/2019

ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับมอบหมายในการร่วมสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมแก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมฝนหลวง สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. และกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) วันจันทร์ที่ 2 ก.ย.62 เวลา 10.00 น. เพื่อเตรียมตอบกระทู้ถาม เกี่ยวกับ นโยบายการแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
31/08/2019

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

จิสด้าเผยภาพพื้นที่น้ำท่วม (สีฟ้า) จากภาพถ่ายดาวเทียม Cosmo-skymed 1 ของวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เมื่อเวลา 06:16 น. ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ในบางส่วนบริเวณจังหวัดมหาสารคาม, นครราชสีมา, ขอนแก่น, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, อุดรธานี, กาฬสินธุ์ และสุรินทร์ รวมเนื้อที่ได้ความเสียประมาณ 290,000 ไร่ ส่วนใหญ่กระจายในที่ลุ่มพื้นที่การเกษตร และบริเวณริมแม่น้ำสายหลักและลำน้ำย่อย

ทั้งนี้ จิสด้า ร่วมเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ติดตาม สำรวจ และตรวจสอบในพื้นที่จริง เพื่อหาทางบรรเทาและลดผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงแก้ไขปัญหาต่อไป

ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10
04/04/2019

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2562 นางจินตนา ปัญจะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร และศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตเกลือสมุทรในแหล่งผลิตที่สำคัญ ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี เพื่อนำไปพิจารณาแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำนาเกลือหากประสบปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่เป็นอย่างดี

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการดีเ...
27/03/2019

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 40 ปี

อบรมเชิงปฏิบัติการข้อมูลเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยาและการประยุกต์ใช้ในการเกษตรวันที่ 4 มีนาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา ...
04/03/2019

อบรมเชิงปฏิบัติการข้อมูลเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยาและการประยุกต์ใช้ในการเกษตร
วันที่ 4 มีนาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการข้อมูลเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยาและการประยุกต์ใช้ในการเกษตร โดยมี นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยากับการเกษตร ตลอจนสร้างแบบจำลองบรรยากาศเชิงตัวเลขที่สามารถพยากรณ์ภัยพิบัติล่วงหน้า

อบรมเชิงปฏิบัติการข้อมูลเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยาและการประยุกต์ใช้ในการเกษตร
วันที่ 4 มีนาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการข้อมูลเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยาและการประยุกต์ใช้ในการเกษตร โดยมี นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยากับการเกษตร ตลอดจนสร้างแบบจำลองบรรยากาศเชิงตัวเลขที่สามารถพยากรณ์ภัยพิบัติล่วงหน้า ด้วยโปรแกรม Surfer
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติ ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร จากกรมอุตุนิยมวิทยา มาบรรยาย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่อยู่

50 ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025798161

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด