Clicky

สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง

สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง, บริการสาธารณะ, ถนน บางกรวย-ไทรน้อย, Bangkok.
(47)

22/11/2018

ประกาศแจ้งปิดรับชำระเงิน และคำร้อง ก่อนเวลาทำการปกติ

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง มีความจำเป็นต้องปิดรับชำระเงินในเวลา 15.30 น.และปิดรับคำร้องเวลา 16.30 น. เนื่องจากมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ Access Switch เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม จึงมีความจำเป็นต้องระงับการให้บริการเครือข่ายชั่วคราว โดย สำนักงานประปาสาขาบางบัวทองจะเปิดให้บริการชำระเงินและรับคำร้อง ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกท ในเวลาปกติ 10.00 - 17.30 น. (ชำระเงิน) และ 10.00 - 18.30 น. (รับคำร้อง) ในวันถัดไป

ทั้งนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

22/08/2018
การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

📢 📢 กปน. ปรับเวลาให้บริการ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เพิ่มความสะดวกประชาชนวันหยุด

นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นของประชาชน ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 3 ได้ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการ ให้คำปรึกษา รับคำร้องเกี่ยวกับประปา และรับชำระเงินค่าน้ำประปา จากเดิม ทุกวัน เวลา 11.00-18.00 น. เป็น วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-18.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-17.30 น. สำหรับศูนย์บริการภาครัฐฯ ที่เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 1 ยังคงให้บริการเวลาเดิม คือ ทุกวัน เวลา 10.00-17.30 น. และเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 5 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-18.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-18.00 น. และหากประชาชนท่านใดมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

17/05/2018

ประกาศ!! ประกาศ!!

รับสมัครลูกจ้างขับรถบรรทุกน้ำ ประจำสำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง จำนวน 2 อัตรา โดยมีคุณสมบัติขั้นต้น ดังนี้

1. สัญชาติไทย

2. เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษาภาคบังคับ ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

4. มีใบขับขี่ประเภท 2 อายุ 1 ปีขึ้นไป

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บจก. รักษาความปลอดภัย เอส.พี.วาย.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ บิสสิเนส

โทร. 0 2652 7985 - 87 ต่อ 22

15/05/2018

ประกาศด่วนมาก!

ขณะนี้โรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ส่งผลให้น้ำไม่ไหลในพื้นที่บางบัวทอง มหาสวัสดิ์ และบางกอกน้อย โดยขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอยู่ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ 🙏

01/03/2017

เริ่มแล้ว! เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง (สสบท.) เริ่มเปิดจุดจ่ายน้ำบริเวณเชิงสะพานลอย ใกล้ปากซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ ให้รถน้ำของหน่วยงานราชการมาบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่ทางการเกษตร โดยจะนำน้ำประปาไปใช้รดสวนผลไม้ เพื่อลดความเสียหาย

ทั้งนี้ สสบท. จะเปิดจุดจ่ายน้ำช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.00 น.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=419776195024847&id=100009774090404

23/02/2017

เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง (สสบท.) นำโดย นางปริยา สังขกรมานิต ผู้อำนวยการกองธุรกิจบริการ (ผอ.กธบ.) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนธุรกิจและจัดหาพัสดุ (หน.สธพ.) และหัวหน้าส่วนบริการการใช้น้ำ (หน.สบน.) รวมถึงเจ้าหน้าที่ สสบท. เข้าพบ คุณสายันต์ ทรัพย์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงอาคาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากบริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ ผู้ใช้น้ำระดับ Best Care Service (BCS) ของ สสบท. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขารัตนาธิเบศร์

จากการสอบถามพูดคุย ผู้ใช้น้ำ BCS มีความพอใจในการให้บริการ ตั้งแต่การแจ้งข่าวสารน้ำประปา ตลอดจนการส่งใบแจ้งหนี้เพิ่มเติมทางอีเมลล์ ซึ่งอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้น้ำได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังได้พูดคุยเกี่ยวกับถังพักน้ำ และระบบประปาของทางห้างฯ เพื่อนำไปวางแผนบริหารน้ำให้เพียงพอหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น

สุดท้าย สสบท. ได้ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น MWA OnMobile เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการตรวจสอบค่าน้ำค้างชำระและรับข่าวสารต่างๆ ขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้น้ำ และสสบท. ต่อไป

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=417225601946573&id=100009774090404

16/02/2017

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของการประปานครหลวง โดยมี รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ ประธานอนุกรรมการฯ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ รับฟังรายงานการติดตามการดำเนินงานตามมติคณะอนุกรรมการฯ ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำ (CIS) ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560 ก่อนจะเยี่ยมชมการทดสอบระบบตามโครงการฯ ขณะปฏิบัติงานจริง ร่วมกับ นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการการประปานครหลวง ณ จุดรับคำร้องและชำระเงิน อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง โดยระบบ CIS ใหม่ของการประปานครหลวงจะเริ่มใช้งานจริงพร้อมกันทั้ง 18 สาขา ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นี้

ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการการประปานครหลวง ยังได้มอบเงินสนับสนุนโครงการปันน้ำใจให้ หน่วยรักษาความปลอดภัย สำนักงานประปานครหลวง พร้อมรับมอบดอกกุหลาบจากตัวแทน สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันแห่งความรักด้วย

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=413545238981276&id=100009774090404

26/01/2017

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง (สสบท.) จัดกิจกรรม KICK OFF “50 ปีทองแห่งการบริการ สุขใจที่ได้ดูแล้วคุณ” ภายใต้แนวคิด “50 ปี การประปานครหลวง 5 งาน สร้างสุขเพื่อประชาชน” ด้วยการมอบพัดสุขใจ และขวดน้ำสุขใจ แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ ณ จุดรับคำร้องและชำระเงิน สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง

นอกจากนี้ยังมีการเดิน Troop ตั้งแต่ สสบท. ผ่าน ตลาดบางบัวทอง ไปสิ้นสุดที่ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) โดยระหว่างทางได้แจกพัดสุขใจ รวมถึงขวดน้ำสุขใจ แก่ผู้ที่มาร่วมถ่ายรูปร่วมกับขบวน Troop ด้วย ทำให้บรรยากาศในขบวนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ตรงตามวัตถุประสงค์ “ส่งมอบความสุข” อย่างแท้จริง

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009774090404&sk=photos&collection_token=100009774090404%3A2305272732%3A69&set=a.403616339974166.1073741834.100009774090404&type=3&pnref=story

24/01/2017

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 การประปานครหลวงมีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อประปาแตกรั่ว ส่งผลให้น้ำไม่ไหลตั้งแต่เวลา 23.00 - 04.00 น. ในบริเวณต่อไปนี้

- ตั้งแต่ บริเวณถนน 340 หน้าบริษัทบัวไทย ไปจนถึง คลองเจ๊ก ถนน 340

- ถนนทางหลวงแผ่นดิบหมายเลข 9 (ฝั่งซ้าย) ไปจนถึง คลองพระอุดม รวมหมู่บ้านและซอยย่อยต่างๆ ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ที่อยู่

ถนน บางกรวย-ไทรน้อย
Bangkok
11110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02 571 1743 - 7

เว็บไซต์

http://intra.mwa.co.th/sbt_index.html

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานประปาสาขาบางบัวทองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หน้าหนาวทีไร น้ำไหลเบามากๆครับ
เจ้าหน้าที่ที่มาจดมิเตอร์น้ำ พฤติกรรมแย่มากค่ะ รื้อของเพื่อดูมิเตอร์น้ำ ทำให้ของกระจายอยู่หน้าร้านแล้วก็ไปเลย
น้ำไม่ไหลเลยครับวันนี้แย่มากๆกลับจากทำงานจะอาบน้ำสะหน่อยน้ำไม่ไหล
น้ำไหลอ่อนมากจนใช้ไม่ได้ทุกเช้าและเย็นทนมาเป็นปีๆ แล้วตอนกลางวันก็ใช่ว่าจะไหลสม่ำเสมอ ใช้ชีวิตยากมากค่ะ ต้องซื้อน้ำมาอาบมาใช้ซักล้าง ตอนเวลาจ่ายเงินช้านี่รีบมาตัดมิตเตอร์อย่างไวเลยนะคะ เห็นใจผู้บริโภคบ้างสิคะ ไม่เคยได้ใช้น้ำแบบปกติเลย นี่ถ้าติดปั๊มน้ำปั๊มมันจะไหม้ไหมคะ ไหลเป็นหยดแบบนี้ แจ้งจนท้อใจแล้วค่ะ
น้ำประปาไม่ไหลทำไมมิตเตอร์หมุนขนาดนี้ครับ หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ วันที่23-4-62 เวลา15:40 บ้านเลขที่9/41
ช่วยตอบหน่อย ทำไม เย็น นี้ นำ้ไม่ไหล เก็บตังแต่หยุดจ่ายไม่แจ้ง
มบ.พฤกษา3 น้ำไม่ไหล2วันละนะครับ เนื่องจากอะไร รบกวนแจ้งด้วยครับ
น้ำไม่ไหลบ่อยจังวะ จะทำไรก็ไม่ได้ทำ โทรไปก็ไม่ได้เรื่องไรเลย ห่วยแตกฉิปหาย
มาตารฐานการให้บริการติดตั้งมิเตอร์ประปาชั่วคราว ต้องใช้เวลานานแค่ไหนหรือคะ ผ่านมาแล้ว 7 วัน ยังไม่แจ้งให้ไปชำระเงิน ซึ่งแตกต่างต่างจากการไฟฟ้าฯ อย่างมากเลยนะ การไฟฟ้ามีการพัฒนาบริการที่รวดเร็วมาก ยื่นเรื่องเพียง 3 วัน ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการ " พ่อสอนหนูให้รู้รอด ปี2 " โดยคณะทำงาน CSR สายงานการเงิน ซึ่งเป็น Workshop ที่ใช้ CashflowGame เกมส์บอร์ดที่จะทำให้เรื่องเงินๆ เป็นเรื่องสนุก ไม่มีพื้นฐานด้านการเงินก็สามารถสมัครเข้ามาได้ค่ะ เพราะเรามีทีม coaching คอยให้คำปรึกษาตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมเลยค่ะ ถ้าอยากรู้ว่าเกมกระแสเงินสดคืออะไร ลงทะเบียน เลือกรอบ ผ่าน OQ Cord ในโปสเตอร์ได้เลยค่ะ แล้วพบกันค่ะ
รบกวนเช็คให้หน่อยครับ ตอนนี้เวลา5ทุ่ม น้ำไม่ไหลเลยครับแม้แต่หยดเดียว พอดีผมท้องเสีย แล้วทีนี้ผมจะล้างตูดไงอะครับ รบกวนด้วยนะครับเดือดร้อนมาก
น้ำไม่ไหลหลายชั่วโมงแล้ว วันหยุดคนซะด้วยสิ ไม่รู้ล่วงหน้าก่อนเลยว่าจะปิดให้การใช้น้ำ ลำบากจังค่ะ เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยอ่ะ