สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่อ

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่อ วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพฯ ด้านกีฬา นันทนาการ ดำรงไว้ ซึ่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และนำกรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครด้านการท่องเที่ยวระดับโลก

To be the main organization in developing the living quality fo the people in Bangkok providing sports and recreation, maintaining the value of ancient history and the uniqueness of Thai culture and leading Bangkok to be the city of World class tourism
(2)

เปิดเหมือนปกติ

14/05/2021
ห่างหน่อยถอยนิดโควิด-19

"ห่างหน่อยถอยนิด โควิด-19"
แปลงคำร้องจากเพลง ห่างหน่อยถอยนิด (พุ่มพวง ดวงจันทร์)
คำร้อง-ทำนอง วิเชียร คำเจริญ
ดัดแปลงคำร้อง : สายป่าน ปุริวรรณชนะ
ศิลปิน : เปาวลี พรพิมล
ใน"กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะการดนตรีเพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร ด้านดนตรีสากล(ผ่านสื่อออนไลน์) ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19
🎥 กลุ่มงานดุริยางค์ซิมโฟนี
โดย วงดนตรีบางกอกลูกทุ่ง
กลุ่มงานดุริยางค์สากล กองการสังคีต
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร

#อยู่บ้านอ่านหนังสือ บรรณนิทัศน์ออนไลน์เพียงแค่คลิก☝หรือสแกนคิวอาร์โค้ด บริการเรื่องย่อหนังสือในรูปแบบใหม่ที่จะทำให้การเ...
13/05/2021

#อยู่บ้านอ่านหนังสือ
บรรณนิทัศน์ออนไลน์เพียงแค่คลิก☝หรือสแกนคิวอาร์โค้ด บริการเรื่องย่อหนังสือในรูปแบบใหม่ที่จะทำให้การเลือกหนังสือของคุณกลายเป็นเรื่องง่าย

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เล็งเห็นความสำคัญในการก้าวเข้าสู่ระบบราชการ 4.00 จึงได้มอบหมายให้ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้พัฒนางานบริการสารสนเทศเชิงรุก โดยจัดทำ “บรรณนิทัศน์ออนไลน์” ซึ่งเป็นบริการใหม่ในรูปแบบของ “เรื่องย่อหนังสือ” ที่จะเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ทำให้ตัดสินใจเลือกสารสนเทศ ที่ตรงกับความต้องการได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว ทันสมัย ง่ายต่อการเข้าถึง ไม่จำกัดเรื่องเวลาและสถานที่
อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ เพียงแค่คลิกผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร www.bangkoklibrary.go.th หรือสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด เท่านั้น

#บริการใหม่ตอบโจทย์คนรักการอ่านหนังสือ
ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทสำคัญในการค้นหา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสผ่านสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างตรงใจ และปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อมูลข่าวสารบนโลกอินเทอร์เน็ตมีอย่างมากมายมหาศาลเช่นกัน

เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม เป็นต้นไป
“บรรณนิทัศน์ออนไลน์” เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

12 พ.ค. 64 นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังก...
12/05/2021

12 พ.ค. 64 นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2/2564 โดยได้มีนายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกรรมมาธิการ 2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เพื่อสรุปผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ของสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว รวมทั้งข้อสังเกต

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์เปิดรับสมัครจิตอาสา ช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลและสนับสนุนด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1.จิตอาสา...
11/05/2021

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์เปิดรับสมัครจิตอาสา ช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลและสนับสนุนด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1.จิตอาสาด้านการรักษาพยาบาล 2.จิตอาสาด้านให้คำปรึกษาแนะนำผ่านสายด่วน 1669 3.จิตอาสาด้านบริการอาหาร 4.จิตอาสาด้านรับบริจาค 5.จิตอาสาด้านประชาสัมพันธ์ และ 6.จิตอาสาด้านบริการทั่วไป โดยคุณสมบัติของจิตอาสาจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และผ่านการคัดกรองตามแบบสอบถามคัดกรอง BKK COVID-19 สำหรับผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 11 โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ และสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์เปิดรับสมัครจิตอาสา ช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลและสนับสนุนด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1.จิตอาสาด้านการรักษาพยาบาล 2.จิตอาสาด้านให้คำปรึกษาแนะนำผ่านสายด่วน 1669 3.จิตอาสาด้านบริการอาหาร 4.จิตอาสาด้านรับบริจาค 5.จิตอาสาด้านประชาสัมพันธ์ และ 6.จิตอาสาด้านบริการทั่วไป โดยคุณสมบัติของจิตอาสาจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และผ่านการคัดกรองตามแบบสอบถามคัดกรอง BKK COVID-19 สำหรับผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 11 โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ และสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

พรุ่งนี้เตรียมพบกับ👯‍♂️ บางกอกลีลาศ... Live !👫ใน "กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะการดนตรีเพื่อประชาชนกรุงเทพมหานค...
10/05/2021

พรุ่งนี้เตรียมพบกับ👯‍♂️ บางกอกลีลาศ... Live !👫
ใน "กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะการดนตรีเพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร" (ด้านดนตรีสากล) ผ่านสื่อออนไลน์
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.
โดย กลุ่มงานดุริยางค์สากล กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

พรุ่งนี้เตรียมพบกับ👯‍♂️ บางกอกลีลาศ... Live !👫
ใน "กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะการดนตรีเพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร" (ด้านดนตรีสากล) ผ่านสื่อออนไลน์
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.
โดย กลุ่มงานดุริยางค์สากล กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

วันพืชมงคล
10/05/2021

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคลหมายถึง วันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรืองในด้านเกษตรกรรมของประเทศ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ชาวไร่ชาวนาว่าจะเพาะปลูกได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประกอบด้วยพระราชพิธี ๒ อย่างกระทำต่อเนื่องกันไป ได้แก่ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จัดขึ้นตามฤกษ์ยามที่โหรหลวงกำหนดในแต่ละปี และมีหลักเกณฑ์การคำนวณคือ ต้องเป็นฤกษ์ศุภดิถี (ไม่ตรงกับวันผีเพลีย) ได้แก่วันข้างขึ้น ๑, ๕, ๗, ๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๕ ค่ำ และข้างแรม ๑, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๓ และ ๑๔ ค่ำ ต้องตรงกับบุรณฤกษ์ คือ วันที่ ๒, ๔, ๕, ๖, ๘, ๑๑, ๑๔, ๑๗, ๒๒, ๒๔, ๒๖ และ ๒๗ รวมทั้งตรงกับวันสมภเคราะห์ คือ วันจันทร์ วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ด้วย แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในระหว่างเดือน ๖ ส่วนใหญ่มักตกในเดือนพฤษภาคม อันเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูฝน

แต่เดิมการพระราชพิธีนี้ประกอบเฉพาะพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือธรรมเนียมการแรกนา ซึ่งเป็นพิธีทางพราหมณ์ แสดงถึงสัญญาณแรกแห่งการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกของปี เพราะคำว่า "นังคัล" แปลว่า "คันไถ" จรดพระนังคัล จึงหมายถึงการไถนาครั้งแรก เป็นพระราชพิธีที่ถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ ในหนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงแสดงพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของธรรมเนียมการแรกนาไว้ว่า

"...การแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดิน เป็นธรรมเนียมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีน สี่พันปีล่วงมาแล้ว พระเจ้าแผ่นดินก็ลงทรงไถนาเองเป็นคราวแรก พระมเหสีเลี้ยงตัวไหม ส่วนจดหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิตย์ไม่มีเวลาเว้นว่าง ด้วยการซึ่งผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองนี้ ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร ชักนำให้มีใจหมั่นในการที่จะทำนา เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้า เป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวง...การที่จะแก้ไขเยียวยาน้ำฝนน้ำท่าซึ่งเป็นของเป็นไปโดยฤดูปรกติเป็นเอง โดยอุบายลงแรงลงทุนอย่างไรไม่ได้ จึงต้องอาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้าง... "

ส่วนพระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีสงฆ์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มขึ้นเป็นพิธีสมโภชเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะใช้หว่าน รวมทั้งพืชพันธุ์ธัญญาหารสำหรับพระโคกินเลี้ยงเสี่ยงทายในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชนิพนธ์ "ประกาศพระราชพิธีพืชมงคล" เป็นคาถาภาษาบาลี และมีคำแปลภาษาไทยเป็นร้อยแก้ว เนื้อความตอนต้นเป็นคำบูชาพระรัตนตรัย แล้วจึงเป็นคำอธิษฐานของพระมหากษัตริย์ขอให้พืชพันธุ์ธัญญาหารที่ประชาชนชาวสยามได้เพาะปลูกบนแผ่นดินสยามแห่งนี้เจริญงอกงามดี เสมือนผลบุญที่หว่านลงในเนื้อนาแห่งพระรัตนตรัย ย่อมบังเกิดผลเจริญงอกงาม

การพระราชพิธีพืชมงคลในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้ กระทำเป็นครั้งแรก ณ พลับพลาพิธี ท้องสนามหลวง ส่วนพิธีแรกนาขณะนั้นจัดที่ทุ่งส้มป่อย (ปัจจุบันคือสวนจิตรลดา และบริเวณราชตฤณมัยสมาคมหรือสนามม้านางเลิ้ง) กระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๘๓ รัฐบาลได้ยกเลิกพิธีแรกนาขวัญ คงเหลือเพียงการพืชมงคล กับการสาธิตแสดงการไถนาของกระทรวงเกษตราธิการเท่านั้น พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น "รัฐพิธีพืชมงคล" ตามที่ปรากฏในหมายกำหนดกาiรัฐพิธี ๒๔๘๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ โดยกำหนดให้ประกอบพิธีดังกล่าว ณ รัฐพิธี
มณฑลท้องสนามหลวง

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รื้อฟื้นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึ้นใหม่ตามราชประเพณีเดิม แล้วเรียกว่า "รัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ" (ภายหลังเปลี่ยนมาใช้ว่า "พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ" ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ จนถึงปัจจุบัน) โดยกำหนดจัดพระราชพิธีพืชมงคล ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามก่อน แล้วประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันถัดไป

ในการพระราชพิธีพืชมงคลวันแรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือผู้แทนพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทย พระมหาราชครูอ่านประกาศพระราชพิธี พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือผู้แทนพระองค์ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิมผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาและเทพี

สำหรับพระยาแรกนา แต่เดิมมายังไม่เคยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดเสด็จพระราชดำเนินลงเป็นพระยาแรกนา เป็นเพียงการเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานในพิธีเท่านั้น ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาพลเทพ เป็นผู้ทำการแรกนาคู่กันกับการยืนชิงช้า และจึงได้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในเวลาต่อมาว่าผู้ใดเป็นพระยายืนชิงช้าก็ให้เป็นพระยาแรกนาด้วย

จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ให้บังเอิญว่าเจ้าพระยาพลเทพ (หลง) เป็นพระยาแรกนาถูกคราวฝนแล้ง เป็นที่ติเตียนของราษฎร จึงโปรดให้เปลี่ยนเป็นเจ้าพระยาภูธราภัยแรกนา ปรากฏว่าน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ดี จึงโปรดให้เป็นพระยาแรกนามาตลอดรัชกาล มาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ จึงโปรดให้เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ เป็นพระยาแรกนา

ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตร หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ เป็นพระยาแรกนา

ปัจจุบัน กำหนดให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นพระยาแรกนาโดยตำแหน่ง ส่วนผู้ที่เป็นเทพีคู่หาบเงิน หาบทองนั้น เดิมโปรดเกล้าๆ ให้จัดท้าวนางฝ่ายใน ปัจจุบันคัดเลือกจากข้าราชการสตรีโสดในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับปฏิบัติการ หรือระดับ ๓ ขึ้นไป หลังจากประกอบพระราชพิธีพืชมงคลพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือผู้แทนพระองค์ จะเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อได้อุดมฤกษ์ โหรหลวงบูชาพระฤกษ์และลั่นฆ้องชัย ขบวนพระยาแรกนา ซึ่งประกอบด้วย พระยาแรกนา เทพีคู่หาบเงิน หาบทอง ราชบัณฑิตเชิญพระเต้าเทวบิฐบรรจุน้ำพระพุทธมนต์ พราหมณ์เป่าสังข์ พราหมณ์เชิญพระโคอุศุภราช พราหมณ์ถือกรรชิง (เครื่องสูงกันแดด ลักษณะคล้ายฉัตร) และพระโค ๑ คู่ เริ่มเคลื่อนขบวน พระยาแรกนาจับหางคันไถ มือหนึ่ง อีกมือหนึ่งถือพระแสงปฏัก เดินไถดะ ๓ รอบ ระหว่างนั้นราชบัณฑิตพรมน้ำพระพุทธมนต์ลงบนพื้นดิน เมื่อถึงรอบที่ ๔ พระยาแรกนาเริ่มหว่านเมล็ดข้าวลงในแปลงจนครบ ๓ รอบ ต่อจากนั้นจึงไถกลบอีก ๓ รอบ รวม ๙ รอบ พนักงานพิธีปลดแอกออกจากพระโค พระยาแรกนา พร้อมเทพีคู่หาบเงิน หาบทองกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์ หลังจากนั้นประกอบพิธีตั้งเลี้ยงพระโค เพื่อเสี่ยงทาย

ของกิน ๗ สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคเพื่อเสี่ยงทาย ประกอบด้วย ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา หญ้า น้ำ และเหล้า ถ้าพระโคกินสิ่งใดจะมีคำทำนายไปตามนั้น ถ้าพระโคกินข้าวเปลือกหรือข้าวโพด พยากรณ์ว่าธัญญาหาร ผลาหารจะบริบูรณ์ดี ถ้าพระโคกิน ถั่วหรืองา พยากรณ์ว่าผลาหาร ภักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี ถ้าพระโคกิน น้ำหรือหญ้า พยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี ถ้าพระโคกิน เหล้า พยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น เศรษฐกิจจะเจริญรุ่งเรือง

นอกจากการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงแล้วในวันประกอบพระราชพิธี พระยาแรกนายังทำการเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกาย ซึ่งมีขนาดความยาวแตกต่างกันทั้งหมด ๓ ผืน ผ้า ๔ คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่ ผ้า ๕ คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลสมบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ ผ้า ๖ คืบ พยากรณ์ว่า น้ำน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ตอนอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

เมื่องานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเสร็จสิ้น ประชาชนที่เข้าชมพระราชพิธีจะพากันเก็บข้าวเปลือกที่พระยาแรกนาหว่านไถในพิธี บ้างนำกลับไปบูชา บ้างนำไปผสมกับพันธุ์ข้าวที่จะปลูก เป็นสิริมงคล บำรุงขวัญและกำลังใจในการทำเกษตร ซึ่งข้าวเปลือกที่นำมาใช้ในพระราชพิธีปัจจุบันนี้ได้จากแปลงนาทดลองที่สวนจิตรลดา สืบเนื่องมาจากเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำ "พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน" โปรดฯ ให้นำเมล็ดข้าวหอมพันธุ์ "นางมล" ที่พลเอกถนอม กิตติขจร รองนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นทูลเกล้าฯ ถวายไปปลูกในบริเวณสวนจิตรลดา และถือเป็นธรรมเนียมในเวลาต่อมาว่า ในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญของทุกปี เมื่อการพระราชพิธีที่มณฑลท้องสนามหลวงแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาแรกนาเดินทางไปทำพิธีหว่านข้าวที่แปลงนาทดลองในสวนจิตรลดาด้วย เป็นกระทำสืบมาจนถึงในรัชกาลปัจจุบัน

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวได้จากแปลงนาทดลองในสวนจิตรลดานี้ ส่วนหนึ่งพระราชทานให้นำไปใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีต่อไป อีกส่วนทรงให้นำไปบรรจุใส่ซองเล็ก ๆ แจกเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทาน สำหรับแจกจ่ายให้พสกนิกรและเกษตรกรไทย เพื่อมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตร

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นปีข้าวสากล เพื่อให้ผู้ที่มีอาชีพทางการเกษตรได้ระลึกถึงความสำคัญของการเกษตร และร่วมประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ คณะรัฐมนตรีซึ่งมีพลเอกถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น จึงมีมติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ กำหนดให้วันพืชมงคลเป็นวันเกษตรกร ทุก ๆ ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรที่มีผลงานดีเด่นในสาขาอาชีพต่าง ๆ อาทิ สาขาอาชีพทำสวน สาขาอาชีพทำไร่ และสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ให้เข้ารับพระราชทานรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือผู้แทนพระองค์ ณ พลับพลาพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อยกย่องเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานอันดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก และยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสืบต่อไป

ภาพจาก เพจ Queen Sirikit Museum of Textiles

อ้างอิง
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, กรุงเทพมหานคร. (๒๕๕๗) วันสำคัญทางประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนา.

08/05/2021

แจ้งเลื่อนการประกาศผลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร(ประกายเพชร) ครั้งที่ 16

กทม. ขยายระยะเวลาปิดสถานที่ จนถึงวันที่ 17 พ.ค. 64(7 พ.ค. 64) คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2564 มีมติเห็...
07/05/2021

กทม. ขยายระยะเวลาปิดสถานที่ จนถึงวันที่ 17 พ.ค. 64

(7 พ.ค. 64) คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2564 มีมติเห็นชอบคงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังมีจำนวนสูง คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จึงมีมติเห็นสมควรดำเนินมาตรการควบคุมที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 ต่อไปอีก เพื่อให้สามารถยุติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้โดยเร็ว จึงมีคำสั่งให้ปิดสถานที่และใช้บังคับมาตรการ ที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 และ (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 17 พ.ค. 2564

กทม. ขยายระยะเวลาปิดสถานที่ จนถึงวันที่ 17 พ.ค. 64

(7 พ.ค. 64) คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2564 มีมติเห็นชอบคงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังมีจำนวนสูง คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จึงมีมติเห็นสมควรดำเนินมาตรการควบคุมที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 ต่อไปอีก เพื่อให้สามารถยุติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้โดยเร็ว จึงมีคำสั่งให้ปิดสถานที่และใช้บังคับมาตรการ ที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 และ (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 17 พ.ค. 2564

📣 ช่วงนี้ศูนย์ฯงดให้บริการ เชิญท่านสมาชิกและผู้รักสุขภาพ 🏃‍♂️ติดตามการออกกำลังกาย ผ่านสื่อออนไลน์📀เพื่อสุขภาพร่างกายที่แ...
07/05/2021
ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจอมทอง กิจกรรมฟิตเนส (Warm up)

📣 ช่วงนี้ศูนย์ฯงดให้บริการ เชิญท่านสมาชิกและผู้รักสุขภาพ
🏃‍♂️ติดตามการออกกำลังกาย ผ่านสื่อออนไลน์📀
เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยการ
👉warm up 👈
อุ่นเครื่องร่างกาย เพื่อช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกาย

😀โดยอาสาสมัครด้านพลศึกษา🌀

❤️ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจอมทอง
กลุ่มงานนันทนาการ3 💥ส่วนนันทนาการ
สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้
🏆สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

แตะ...ติดตามชม👇
https://youtu.be/xKwSEzt-HKE

🤟ขอบคุณสำหรับการติดตาม🙏🙏🙏

สาระประโยชน์จาก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจอมทอง สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งถึงสมาชิกทุกท่าน .....

6 พ.ค. 64  นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสัง...
06/05/2021

6 พ.ค. 64 นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมธิการสภากรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) โดยได้มีนายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นประธานการประชุม

ขอบคุณภาพถ่ายจากกองกีฬา

พระราชพิธีฉัตรมงคล
04/05/2021

พระราชพิธีฉัตรมงคล

พระราชพิธีฉัตรมงคล

พระราชพิธีฉัตรมงคล กำหนดจัดขึ้นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน ตรีศก จุลศักราช ๑๒๑๓ (วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๙๔) พระองค์มีพระราชประสงค์จะจัดงานที่ระลึกวันบรมราชาภิเษกเหมือนดังที่ประเทศซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขปฏิบัติกันอยู่ พระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภชพระเศวตฉัตรขึ้น ในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกของพระองค์ในปีถัดมา

การพระราชพิธีครั้งนั้น กำหนดจัดงาน ๓ วัน ตั้งแต่วันขึ้น ๑๓ ค่ำ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ โดยจัดเป็นพิธีสงฆ์ มีการเจริญพระพุทธมนต์ พระราชทานภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เวียนเทียนสมโภชพระมหาเศวตฉัตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งไพศาลทักษิณ โดยได้รวมงานสมโภชเครื่องราชูปโภคที่แต่เดิมกระทำในเดือน ๖ เป็นประจำทุกปีไว้ด้วย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามพระราชพิธีนี้ว่า "พระราชพิธีฉัตรมงคล"

ครั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แม้ว่าจะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรกเมื่อวันแรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ จุลศักราช ๑๒๓๐ ตรงกับวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๑ แต่พระราชพิธีฉัตรมงคลยังคงจัดในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ตามราชประเพณีในสมัยรัชกาลที่ ๔ กระทั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ ๒๐ พรรษา ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ ๒ เมื่อวันแรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ จุลศักราช ๑๒๓๕ ตรงกับวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๖ เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าขึ้น พระราชทานแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการแผ่นดินและราชการส่วนพระองค์ โดยโปรดเกล้าฯ พระราชทานตรานี้ให้ตรงกับวันบรมราชาภิเษก อีกทั้งโปรดเกล้าฯ ให้ทายาทของผู้ได้รับพระราชทานตรานี้สามารถรับสืบทอดจากบิดาได้ ดังนั้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วันฉัตรมงคลจึงตรงกับวันแรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ อันเป็นวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกของพระองค์

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ มีพระบรมราชานุญาต ให้มีการประกอบพระราชกุศลทักษิณานุประทานเพิ่มเติมเข้าไปในพระราชพิธีฉัตรมงคลด้วย

ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และในปีถัดไปจึงถือให้วันที่ ๔ พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล

ภาพจาก เพจพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

อ้างอิง
เพจพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒. (๒๕๖๔). วันฉัตรมงคล. ค้นเมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔, จาก https://www.facebook.com/536077073542486/photos/a.536078066875720/1110412246108963/.
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, กรุงเทพมหานคร. (๒๕๕๗) วันสำคัญทางประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนา.

ที่อยู่

189 อาคารธานีนพรัตน์(ชั้น 16) ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622032710

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่อผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เฟส 3 อนุมัติแล้วสนามบาสกับสนามบอลในศูนย์ต่างๆจะเปิดให้ใช้บริการรึยังคับ
สอบถามครับ ไม่ทราบว่าศูนย์เยาวชนอยู่ในความดูแลของ สวท หรือเปล่าครับ สามารถ ออกกฎหรือข้อปฎิบัติเองได้หรือเปล่าครับ
😷 ตามที่ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 👍#ศูนย์สร้างสุขทุกวัยวัดชัยพฤกษมาลา ได้ประชุมวางแผนเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมรับมือ และทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ ตามห้องกิจกรรมต่างๆในภายในศูนย์ฯ เพื่อฆ่าเชื้อโรคฯ และเพื่อความอุ่นใจของพี่น้องสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการ ตามนโยบายของสำนักฯ และกรุงเทพมหานคร #สนส. #สวท.
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ ___________________________________________ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางจาริกบุญ-จาริกธรรม ตามรอยพระพุทธเจ้า ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล แสวงธรรม บำเพ็ญบุญ บูชาคุณพระรัตนตรัย ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล สถานที่ ประสูติ-ตรัสรู้–ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน เมือง ลุมพินี - พุทธคยา - พาราณสี - กุสินารา – นาลันทา – สาวัตถี เดินทางวันที่ 8 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 นำทางธรรมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สำเนียง เลื่อมใส ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และพระวิทยากรสายพุทธภูมิร่วมบรรยายพุทธประวัติ ราคาท่านละ 56,800 บาท สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมการเดินทางได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1HoYaUKDSRqjNZiilg9k1FoR8kPaZbkpd/view?usp=sharing ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งตั้งแต่บัดนี้ ได้ที่ คุณชิษณุพงศ์ (086-9777043), คุณกิตติพร (081-8809437), คุณวรพจน์ (098-3050723), คุณนุชนารถ (094-8236649)
คณะผู้บริหารฯสำนักงานนันทนาการ และ ส่งเสริมการเรียนรู้สํารวจพื้นที่บริจาค 5 ไร่จากผู้ใหญ่ใจดีมอบให้กรุงเทพมหานครเพื่อก่อสร้างศูนย์สร้างสุขทุกวัย(ศูนย์เยาวชนมีนบุรี) นําโดย นายวิศาล กองเงิน ผู้อํานวยการสํานักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ นางสาวสุภาวดี บุญล้อมแก้ว ผู้อํานวยการส่วนสํานักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ และ นางสาวดวงสมร พรหมผุย หัวหน้าฝ่ายนันทนาการ 2
ขอกำหนดการแข่งแชร์บอล ปี63 หน่อยครับ
อยากสอบถามครับเรื่องไปถึงไหนแล้วครับ
หน่วยงานราชการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว http://www.bangkok.go.th/cstd/ โทร 02-2032710
ไปโหวตกันเล๊ยยยยย https://www.facebook.com/182657125936067/posts/403960057139105/
เดินป่า ลุย ดอยหลวงตาก หน้าฝน ที่ เที่ยว ตาก pantip แนะนำ ตั้งแคมป์ ชิวๆ #เดินป่า #ดอยหลวงตาก #ตั้งแคมป์ดอยหลวงตาก
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ 📷จัดโดย ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 📷ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม โรงแรม แกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 📷ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมรายละเอียดที่ http://sasin.webstriple.com/ 📌👉 ลงทะเบียนการอบรมที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce02V_pNuI_txE0d8-DoyP6IXnCya_Al3dCIqSUN6psgbmOQ/viewform?vc=0&c=0&w=1 #อบรมฟรี #อบรม #นครศรีธรรมราช #สุราษฎร์ธานี #กระบี่ #ตรัง #ท่องเที่ยว #ผู้สูงอายุ