สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่อ

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่อ วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพฯ ด้านกีฬา นันทนาการ ดำรงไว้ ซึ่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และนำกรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครด้านการท่องเที่ยวระดับโลก

To be the main organization in developing the living quality fo the people in Bangkok providing sports and recreation, maintaining the value of ancient history and the uniqueness of Thai culture and leading Bangkok to be the city of World class tourism
(2)

เปิดเหมือนปกติ

📢ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และประชาชน ประ...
03/09/2021

📢ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 และ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
🔽🔽🔽🔽
สมัครได้ที่กลุ่มงานจัดกิจกรรมและกีฬา ชั้น 3 อาคารทำการ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ☎️ 02 245 4743 กลุ่มงานจัดกิจกรรม

ศูนย์กีฬาที่ไหนเปิด-ที่ไหนปิด เช็คดูเลยจ้า🔽🔽🔽🔽🔽
01/09/2021

ศูนย์กีฬาที่ไหนเปิด-ที่ไหนปิด เช็คดูเลยจ้า
🔽🔽🔽🔽🔽

ศูนย์กีฬารามอินทรา..ชวนคนไทยขยับปอด
01/09/2021
ก้าวท้าใจ ชวนคนไทยขยับปอด

ศูนย์กีฬารามอินทรา..ชวนคนไทยขยับปอด

ร่วมก้าวท้าใจ ฟรี https://line.me/ti/p/[email protected]เพิ่มเพื่อน Line: @thnvrวิดีโอสาธิตการฝึกการหายใจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของปอดโ....

🌟กทม. สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 41)🌟คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบปรับมาตรการตามข้อกำห...
31/08/2021

🌟กทม. สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 41)🌟

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบปรับมาตรการตามข้อกำหนดเพื่อให้กิจการ/กิจกรรม สามารถเปิดดำเนินการได้โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่มีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1. ปิดสถานที่ต่อ ตามประกาศเดิมที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 32, 34, 35 และ 38 โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามความมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 28, 30 และ 32

2. สามารถใช้อาคารของสถานศึกษาได้ โดยผ่านความเห็นชอบของผู้แทน ศธ. อว. ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

3. ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มเปิดให้บริการได้ ไม่เกิน 20.00 น. โดยร้านอาหารที่อยู่นอกอาคาร หรือในอาคาร แต่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ให้นั่งรับประทานได้ 75 % ส่วนร้านอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศ ให้นั่งรับประทานได้ 50 %

4. สถานเสริมความงาม ร้านตัดผม/ตกแต่งผม เปิดได้

5. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร้านนวดแผนไทย เปิดได้ผ่านการนัดหมาย เฉพาะนวดเท้า

6. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้จนถึง 20.00 น. ยกเว้นกิจกรรมบางประเภทมีเงื่อนไข ดังนี้
- คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม เปิดได้ โดยนัดหมายล่วงหน้า ส่วนร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม ต้องนัดหมายล่วงหน้า และจำกัดเวลาให้บริการไม่เกินรายละ 1 ชั่วโมง
- สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือร้านนวด แผนไทย เปิดได้โดยผ่านการนัดหมายล่วงหน้าและจำกัดเฉพาะนวดเท้า
- กิจการ/กิจกรรมที่ยังไม่เปิดบริการ ได้แก่ สถาบันกวดวิชา โรงภาพยนตร์ สวนสนุก สวนน้ำ สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส สระว่ายน้ำ ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม การจัดเลี้ยงหรือการจัดประชุม

7. เปิดใช้สนามกีฬา และสวนสาธารณะ ประเภทกลางแจ้ง หรือสนามกีฬาในร่มที่เป็นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีระบบปรับอากาศ สามารถใช้ในการเล่น ซ้อม หรือแข่งขันกีฬาได้แบบไม่มีผู้ชม

8. สถานรับเลี้ยงเด็ก (เฉพาะสถานที่รับเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาล และที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)

9. สถานดูแลผู้สูงอายุ (เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)

10. ร้านสะดวกซื้อ ให้เปิดได้จนถึงเวลา 20.00 น.

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ก.ย. 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 29 ส.ค. 64

—————————

📌 ดาวน์โหลดประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 41 และมาตรการแนบท้ายประกาศฯ
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQxODg2Mg==

—————————
📌 ดาวน์โหลดโหลดประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่32
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ2Mjg0Mg==

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 34
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQzNTI1Mg==

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 35
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ0NTQ1Mg==

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 38
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQyNDk1Mg==

น้ำใจสู่ศูนย์พักคอย🙏🙏🙏
28/08/2021

น้ำใจสู่ศูนย์พักคอย🙏🙏🙏

26/08/2021

ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
26/08/2021

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

26/08/2021

ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางนา ชวนน้องๆ🕛คลายเครียดจากการเรียนออนไลน์มาวาดรูปกันดีกว่า🪄

📢 ประกาศ​รับสมัคร​อา​สมัคร​ช่วย​ปฎิบัติงาน​ห้องสมุดฯ 35 แห่งติดตาม​การประกาศรายชื่อผู้​มีสิทธิเข้ารับ​การ​คัดเลือก​และกำ...
24/08/2021

📢 ประกาศ​รับสมัคร​อา​สมัคร​ช่วย​ปฎิบัติงาน​ห้องสมุดฯ 35 แห่ง
ติดตาม​การประกาศรายชื่อผู้​มีสิทธิเข้ารับ​การ​คัดเลือก​และกำหนดวัน​ เวลา​ สถานที่คัดเลือก​ได้ตามลิ้งค์​นี้​http://www.bangkok.go.th/cstd

24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรที่ม...
24/08/2021

24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์พักคอยกึ่งโรงพยาบาลสนามเขตจตุจักร พร้อมสนับสนุนสมาร์ททีวีขนาด 55 นิ้ว และเครื่องดื่มจากบริษัท โอสถสภา ให้กับบุคลากรและผู้ป่วยในศูนย์พักคอยฯ โดยนายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้บริหารสำนักงานเขตจตุจักร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร

#ศูนย์พักคอยกึ่งโรงพยาบาลสนามเขตจตุจักร
#ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร

หลายคนคงสงสัย..❓❓ท้าวหิรัญพนาสูร คือใคร วันนี้มาหาคำตอบกับ สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกันนะค่ะ
24/08/2021
เปิดตำนาน "ท้าวหิรัญพนาสูร" และคาถาบูชาป้องกันภัยอันตราย

หลายคนคงสงสัย..❓❓ท้าวหิรัญพนาสูร คือใคร วันนี้มาหาคำตอบกับ สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกันนะค่ะ

เรื่องราวของ "ท้าวหิรัญพนาสูร" ได้รับความสนใจและถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์ หลังมีการเชื่อมโยงเข้ากับความเชื่....

10 พฤติกรรมเคยขินที่เราต้องเลิก
23/08/2021

10 พฤติกรรมเคยขินที่เราต้องเลิก

10 พฤติกรรมเหล่านี้ อาจเป็นสิ่งที่เราคุ้นชิน
เเละปฏิบัติกันเป็นปกติในชีวิตประจำวัน
เเต่ท่ามกลางสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโควิด-19 เเบบนี้
จำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องระมัดระวังกันมากขึ้น
ไม่เผลอทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความเคยชิน
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดของโควิด-19
ที่มา : สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

23/08/2021
wbns.oas.psu.ac.th

วันนี้สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มีเรื่องมาเล่า📣📣

23/08/2021
wbns.oas.psu.ac.th

วันนี้สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มีเรื่องมาเล่า

🎷🎺พักจากงานมาฟังเพลงเพราะๆจากน้องๆอาสาสมัครนักดนตรี กองการสังคีต กันนะค่ะTuba Tiger Rag By Harry De Costa and the Origin...
23/08/2021
Tuba Tiger Rag : Bangkok Brass Quintet

🎷🎺พักจากงานมาฟังเพลงเพราะๆจากน้องๆอาสาสมัครนักดนตรี กองการสังคีต กันนะค่ะ
Tuba Tiger Rag
By Harry De Costa and the Original Dixieland Band
Arr. : Luther Henderson
บรรเลงโดย Bangkok Brass Quintet
ในกิจกรรมเผยแพร่บทเพลงคลาสสิกและเพลงไทยในรูปแบบวงดนตรีเชมเบอร์ผ่านสื่อออนไลน์
กลุ่มงานดุริยางค์ซิมโฟนี กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
*** VDO นี้บันทึกภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)https://youtu.be/txfPSi3N5Lc

Tuba Tiger Rag By Harry De Costa and the Original Dixieland BandArr. : Luther Hendersonบรรเลงโดย Bangkok Brass Quintetในกิจกรรมเผยแพร่บทเพลงคลาสสิกและเพลงไทย...

🔴 UPDATE 🔴นัดหมายฉีดวัคซีนไทยร่วมใจฯ ผู้มีคิวนัดเดิมวันที่ 16-31 ส.ค. 64 ให้มาฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 25-27 ส.ค. 64 😊🌟 ไทยร...
22/08/2021

🔴 UPDATE 🔴นัดหมายฉีดวัคซีนไทยร่วมใจฯ ผู้มีคิวนัดเดิมวันที่ 16-31 ส.ค. 64 ให้มาฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 25-27 ส.ค. 64 😊

🌟 ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok ให้บริการวัคซีน AstraZeneca แก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ 🌟

▶️ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 👴👵 ที่จองคิวทางโทรศัพท์ สามารถเข้ารับวัคซีนตามที่ได้นัดหมาย ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน "ไทยร่วมใจ"

▶️ หญิงตั้งครรภ์ 🤰 สามารถ walk-in เข้ารับวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน 12 แห่ง ในวันที่ 25-27 ส.ค. 64 (สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนวัคซีน 1516)

▶️ ผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี 👩👨 ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย ได้คิวฉีดวัคซีนเดิมรอบวันที่ 16-31 ส.ค. 64 ให้มาฉีดวัคซีนในวันที่ 25-27 ส.ค. 64 รายละเอียดดังนี้
• คิวฉีดเดิม 16-20 ส.ค. 64 👉 คิวฉีดใหม่ 25 ส.ค. 64
• คิวฉีดเดิม 21-25 ส.ค. 64 👉 คิวฉีดใหม่ 26 ส.ค. 64
• คิวฉีดเดิม 26-31 ส.ค. 64 👉 คิวฉีดใหม่ 27 ส.ค. 64

🔴 UPDATE 🔴นัดหมายฉีดวัคซีนไทยร่วมใจฯ ผู้มีคิวนัดเดิมวันที่ 16-31 ส.ค. 64 ให้มาฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 25-27 ส.ค. 64 😊

🌟 ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok ให้บริการวัคซีน AstraZeneca แก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ 🌟

▶️ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 👴👵 ที่จองคิวทางโทรศัพท์ สามารถเข้ารับวัคซีนตามที่ได้นัดหมาย ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน "ไทยร่วมใจ"

▶️ หญิงตั้งครรภ์ 🤰 สามารถ walk-in เข้ารับวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน 12 แห่ง ในวันที่ 25-27 ส.ค. 64 (สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนวัคซีน 1516)

▶️ ผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี 👩👨 ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย ได้คิวฉีดวัคซีนเดิมรอบวันที่ 16-31 ส.ค. 64 ให้มาฉีดวัคซีนในวันที่ 25-27 ส.ค. 64 รายละเอียดดังนี้
• คิวฉีดเดิม 16-20 ส.ค. 64 👉 คิวฉีดใหม่ 25 ส.ค. 64
• คิวฉีดเดิม 21-25 ส.ค. 64 👉 คิวฉีดใหม่ 26 ส.ค. 64
• คิวฉีดเดิม 26-31 ส.ค. 64 👉 คิวฉีดใหม่ 27 ส.ค. 64

👩‍⚕️ ทั้งนี้ สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน 25 แห่ง ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ในเวลาเดิม

☎️ สอบถามเพิ่มเติมที่ สายด่วนวัคซีน "ไทยร่วมใจ" โทร. 1516
.................................

ปักหมุด 25 ศูนย์ฉีดวัคซีน "ไทยร่วมใจ"

📍มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
📍เดอะสตรีท รัชดา
📍SCG บางซื่อ
📍SCB สำนักงานใหญ่
📍ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
📍มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ)
📍สามย่านมิตรทาวน์
📍เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
📍ทรู ดิจิทัล พาร์ค
📍ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์
📍โลตัส พระราม 4
📍โลตัส มีนบุรี
📍สยามพารากอน
📍ดิเอ็มโพเรียม
📍ไอคอนสยาม
📍เดอะมอลล์ บางกะปิ
📍เดอะมอลล์ บางแค
📍บิ๊กซี บางบอน
📍บิ๊กซี ร่มเกล้า
📍เซ็นทรัลเวิลด์
📍เซ็นทรัล ลาดพร้าว
📍เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
📍เซ็นทรัล อีสต์วิลล์
📍โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง
📍PTT Station พระราม 2 ขาออก (กม. 12)
....................................

ที่มา : https://www.facebook.com/100800932218000/posts/138509871780439/

☎️สายด่วนโควิด 50 เขต
20/08/2021

☎️สายด่วนโควิด 50 เขต

☎️สายด่วนโควิด 50 เขต

🤷อยากรู้..อยากฟัง👂 ห้ามพลาด👉กทม. กับภารกิจสำคัญในสถานการณ์โควิด 19 📣 วันนี้เรามีนัดกัน เวลา 10.10 น. ทางอมรินทร์ทีวี HD ...
20/08/2021

🤷อยากรู้..อยากฟัง👂 ห้ามพลาด👉กทม. กับภารกิจสำคัญในสถานการณ์โควิด 19

📣 วันนี้เรามีนัดกัน เวลา 10.10 น. ทางอมรินทร์ทีวี HD 34 !!

รายการ "เรื่องเล่าดีดี ของคนกรุงเทพฯ ปี 2"
.
ร่วมสนทนา ในประเด็น กทม. กับภารกิจสำคัญในสถานการณ์โควิด 19
.
รับชมพร้อมกันผ่าน
📺 อมรินทร์ทีวี HD 34
และช่องทางออนไลน์
👉🏻 Facebook Live : Amarin TV Live
👉🏻 Facebook Live : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
👉🏻 Facebook : BangkokStories
.
ห้ามพลาด !!!
สแกน QR Code ลุ้นรับหน้ากากอนามัย แบบมีสายคล้อง ดีไซน์สวย สำหรับผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการด้วยนะคะ

🤷อยากรู้..อยากฟัง👂 ห้ามพลาด👉กทม. กับภารกิจสำคัญในสถานการณ์โควิด 19

📣 วันนี้เรามีนัดกัน เวลา 10.10 น. ทางอมรินทร์ทีวี HD 34 !!

รายการ "เรื่องเล่าดีดี ของคนกรุงเทพฯ ปี 2"
.
ร่วมสนทนา ในประเด็น กทม. กับภารกิจสำคัญในสถานการณ์โควิด 19
.
รับชมพร้อมกันผ่าน
📺 อมรินทร์ทีวี HD 34
และช่องทางออนไลน์
👉🏻 Facebook Live : Amarin TV Live
👉🏻 Facebook Live : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
👉🏻 Facebook : BangkokStories
.
ห้ามพลาด !!!
สแกน QR Code ลุ้นรับหน้ากากอนามัย แบบมีสายคล้อง ดีไซน์สวย สำหรับผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการด้วยนะคะ

โปรดระมัดระวัง👉👉ป้องกันตัวเองขั้นสูงสุด
19/08/2021

โปรดระมัดระวัง👉👉ป้องกันตัวเองขั้นสูงสุด

โปรดระมัดระวัง👉👉ป้องกันตัวเองขั้นสูงสุด

🌟กทม. สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 40 )🌟คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบปรับการบังคับใช้บาง...
17/08/2021

🌟กทม. สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 40 )🌟

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบปรับการบังคับใช้บางมาตรการ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1.ปิดสถานที่ต่อ ตามประกาศเดิมที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 32, 34, 35, 36, 37, 38 และ 39

โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามความมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 28

2. ให้เปิดกิจการประเภทธนาคาร สถาบันการเงิน (ธุรกิจลิสซิ่ง บัตรเครดิต หรือการให้สินเชื่อ) ในศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้าได้ ไม่เกินเวลา 20.00 น.

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่32
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ2Mjg0Mg==

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 33
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ4MzA1Mg==

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 34
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQzNTI1Mg==

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 35
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ0NTQ1Mg==

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 36
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ5ODU1Mg==

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 37
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ4Nzg1Mg==

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 38
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQyNDk1Mg==

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 39
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQyODE2Mg==

ประกาศกทม. เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 40
พร้อมไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร

http://prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ5MzU2Mg==

(ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานสูง)15 ส.ค. 64 นางดวงสมร พรหมผุย หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 2 และนางสิณิสา แจ้งจรัส หัวหน้าศูนย์ส...
15/08/2021

(ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานสูง)
15 ส.ค. 64 นางดวงสมร พรหมผุย หัวหน้ากลุ่มงาน
นันทนาการ 2 และนางสิณิสา แจ้งจรัส หัวหน้าศูนย์
สร้างสุขทุกวัยบางนา ลงพื้นที่ @ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตสะพานสูง (ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานสูง) เพื่อตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้ทีมพยาบาลของโรงพยาบาลคลองสามวา หัวหน้าศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของ โรค โควิด -19 อย่างเคร่งครัด

เลือกหนังสือถูกใจผ่านบรรณนิทัศน์ออนไลน์ ครั้งที่ 16 (เดือนสิงหาคม รอบที่ 2)หนังสือดีประจำสัปดาห์นี้ ขอเสนอหนังสือ 36 เล่...
15/08/2021

เลือกหนังสือถูกใจผ่านบรรณนิทัศน์ออนไลน์ ครั้งที่ 16 (เดือนสิงหาคม รอบที่ 2)

หนังสือดีประจำสัปดาห์นี้ ขอเสนอหนังสือ 36 เล่ม อ่านยามว่าง ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่อนคลายความเครียด คัดสรรโดยทีมงานห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร บริการบรรณนิทัศน์ออนไลน์ : บริการเรื่องย่อหนังสือรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยให้การตัดสินใจเลือกหนังสือเป็นเรื่องง่าย เพียงสแกน QR Code ระบบจะนำท่านเข้าสู่บริการของทางห้องสมุด ช่วยให้ท่านได้เลือกหนังสือตรงกับความต้องการอย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว ทันสมัย ง่ายต่อการเข้าถึง ไม่จำกัดเวลา และสถานที่

ติดตามเรื่องราวอื่นๆ ของส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ได้ที่

http://www.bangkoklibrary.go.th

8 ส.ค. 64 นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมด้วย นางสาวสุภาวดี บุญแก้วล้อม ผู้อำนวยก...
08/08/2021

8 ส.ค. 64 นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมด้วย นางสาวสุภาวดี บุญแก้วล้อม ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ สนส. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจอมทอง, โรงพยาบาลบางปะกอก และสำนักงานเขตจอมทอง ซึ่งร่วมกันปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตจอมทอง

👉👉ในการนี้ ผอ.สวท. ให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่ทำงานชั่วคราวของศูนย์สร้างสุขทุกวัยจอมทอง เนื่องจากอาคารเดิมที่มีจะต้องใช้เป็นศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขลักษณะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ ฯ จอมทอง ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

8 ส.ค. 64 พลตำรวจเอก อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการบริหารจัดการศูนย์พักคอยเพื...
08/08/2021

8 ส.ค. 64 พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการบริหารจัดการศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตบางแคและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) โดยมี นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมด้วยผู้บริหารเขตบางแค โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

@มอบกำลังใจ ฝ่าวิกฤต Covid-19 ไปด้วยกัน 8 ส.ค. 64 นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อม...
08/08/2021

@มอบกำลังใจ ฝ่าวิกฤต Covid-19 ไปด้วยกัน
8 ส.ค. 64 นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมด้วย นางสาวสุภาวดี บุญแก้วล้อม ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ สนส. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางแค (เรืองสอน) โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และสำนักงานเขตบางแค ซึ่งร่วมกันปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางแค ทั้งนี้ได้มอบข้าวสาร ผลไม้ และน้ำดื่มวิตามิน สนับสนุนให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย

Photos from ผู้ว่าฯ อัศวิน's post
03/08/2021

Photos from ผู้ว่าฯ อัศวิน's post

📢 กทม. สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 39) 👉 ปรับการบังคับใช้บางมาตรการ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจแ...
02/08/2021

📢 กทม. สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 39)

👉 ปรับการบังคับใช้บางมาตรการ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

📌 เนื้อหาสำคัญดังต่อไปนี้

1.ปิดสถานที่ต่อ ตามประกาศเดิมที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 32, 34, 35, 36, 37 และ 38

👉 โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามความมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 28

2.ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. โดยผ่านการบริการขนส่งอาหาร (Food Delivery Service) เท่านั้น และดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด 🛵

3.ไซต์ก่อสร้าง แคมป์คนงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน ดำเนินการได้ภายใต้มาตรการฯ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) และกำกับควบคุมการเคลื่อนย้าย (Sealed Route) 🏗

📌 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

🌟 ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 39 🌟

พร้อมไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร 👇
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQyODE2Mg==#.YQfAG4XsUIk.lineme

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 32
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ2Mjg0Mg==
ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 33
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ4MzA1Mg==
ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 34
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQzNTI1Mg==
ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 35
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ0NTQ1Mg==
ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 36
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ5ODU1Mg==
ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 37
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ4Nzg1Mg==
ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 38
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQyNDk1Mg==

ที่อยู่

Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622032710

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่อผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เฟส 3 อนุมัติแล้วสนามบาสกับสนามบอลในศูนย์ต่างๆจะเปิดให้ใช้บริการรึยังคับ
สอบถามครับ ไม่ทราบว่าศูนย์เยาวชนอยู่ในความดูแลของ สวท หรือเปล่าครับ สามารถ ออกกฎหรือข้อปฎิบัติเองได้หรือเปล่าครับ
😷 ตามที่ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 👍#ศูนย์สร้างสุขทุกวัยวัดชัยพฤกษมาลา ได้ประชุมวางแผนเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมรับมือ และทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ ตามห้องกิจกรรมต่างๆในภายในศูนย์ฯ เพื่อฆ่าเชื้อโรคฯ และเพื่อความอุ่นใจของพี่น้องสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการ ตามนโยบายของสำนักฯ และกรุงเทพมหานคร #สนส. #สวท.
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ ___________________________________________ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางจาริกบุญ-จาริกธรรม ตามรอยพระพุทธเจ้า ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล แสวงธรรม บำเพ็ญบุญ บูชาคุณพระรัตนตรัย ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล สถานที่ ประสูติ-ตรัสรู้–ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน เมือง ลุมพินี - พุทธคยา - พาราณสี - กุสินารา – นาลันทา – สาวัตถี เดินทางวันที่ 8 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 นำทางธรรมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สำเนียง เลื่อมใส ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และพระวิทยากรสายพุทธภูมิร่วมบรรยายพุทธประวัติ ราคาท่านละ 56,800 บาท สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมการเดินทางได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1HoYaUKDSRqjNZiilg9k1FoR8kPaZbkpd/view?usp=sharing ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งตั้งแต่บัดนี้ ได้ที่ คุณชิษณุพงศ์ (086-9777043), คุณกิตติพร (081-8809437), คุณวรพจน์ (098-3050723), คุณนุชนารถ (094-8236649)
คณะผู้บริหารฯสำนักงานนันทนาการ และ ส่งเสริมการเรียนรู้สํารวจพื้นที่บริจาค 5 ไร่จากผู้ใหญ่ใจดีมอบให้กรุงเทพมหานครเพื่อก่อสร้างศูนย์สร้างสุขทุกวัย(ศูนย์เยาวชนมีนบุรี) นําโดย นายวิศาล กองเงิน ผู้อํานวยการสํานักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ นางสาวสุภาวดี บุญล้อมแก้ว ผู้อํานวยการส่วนสํานักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ และ นางสาวดวงสมร พรหมผุย หัวหน้าฝ่ายนันทนาการ 2
ขอกำหนดการแข่งแชร์บอล ปี63 หน่อยครับ
อยากสอบถามครับเรื่องไปถึงไหนแล้วครับ
หน่วยงานราชการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว http://www.bangkok.go.th/cstd/ โทร 02-2032710
ไปโหวตกันเล๊ยยยยย https://www.facebook.com/182657125936067/posts/403960057139105/
เดินป่า ลุย ดอยหลวงตาก หน้าฝน ที่ เที่ยว ตาก pantip แนะนำ ตั้งแคมป์ ชิวๆ #เดินป่า #ดอยหลวงตาก #ตั้งแคมป์ดอยหลวงตาก
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ 📷จัดโดย ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 📷ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม โรงแรม แกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 📷ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมรายละเอียดที่ http://sasin.webstriple.com/ 📌👉 ลงทะเบียนการอบรมที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce02V_pNuI_txE0d8-DoyP6IXnCya_Al3dCIqSUN6psgbmOQ/viewform?vc=0&c=0&w=1 #อบรมฟรี #อบรม #นครศรีธรรมราช #สุราษฎร์ธานี #กระบี่ #ตรัง #ท่องเที่ยว #ผู้สูงอายุ