Clicky

กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาส

กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาส กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์
https://personal.prd.go.th/th/page/item/index/id/13 กิจกรรมต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการ โอน ย้าย เลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรมพัฒนาบุคคล
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสอบถามข้อมูล
โทร.026182323 ต่อ 1310 - 12 ใน inbox อาจตกหล่นหรือตอบช้า

เปิดเหมือนปกติ

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเที่ยวงาน สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2564 ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ ภา...
17/11/2021

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเที่ยวงาน สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2564 ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พบกับ การแสดงวงดนตรี และร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค รวมกว่า 150 ร้านค้า

📆 17-19 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ ผู้จำหน่ายสินค้า นักแสดง และผู้จัดงาน ผ่านการตรวจ ATK และฉีดวัคซีนครบทุกคน

📣 กองการเจ้าหน้าที่ เพิ่มช่องทางการติดต่อ ผ่าน Line ตอบทุกข้อสงสัย สะดวก รวดเร็ว แอด / ทักมาได้เลยจ้า ง่ายๆ เพียงแค่สแกน...
11/11/2021

📣 กองการเจ้าหน้าที่ เพิ่มช่องทางการติดต่อ ผ่าน Line ตอบทุกข้อสงสัย สะดวก รวดเร็ว

แอด / ทักมาได้เลยจ้า ง่ายๆ เพียงแค่สแกน​ QR Code​ ด้านล่าง 👇

นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางณัฐนันท์ รจนกร ผู้อำนวยการกองการ...
02/11/2021
กองการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและรับรองการเสนอขอพระราชทา

นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางณัฐนันท์ รจนกร ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและรับรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ
และองค์การมหาชน ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 /2564 โดยมี นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งปรับปรุงข้อมูลการขอเครื่องราชย์ตามระเบียบใหม่ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.
ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางณัฐนันท์ รจนกร ผ.....

📣 กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรามาเป็นครอบครัว กปส. ด้วยกันนะคะ /ครับสามารถดูรายล...
01/11/2021
กรมประชาสัมพันธ์ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งน

📣 กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

มาเป็นครอบครัว กปส. ด้วยกันนะคะ /ครับ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👇

📣 กรมประชาสัมพันธ์​ ประกาศ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1อัตรา  ....

📣 กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตราสามารถดูรายละ...
25/10/2021
กรมประชาสัมพันธ์​ ประกาศ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กรมประช

📣 กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👇

มาเป็นครอบครัว กปส. ด้วยกันนะคะ /ครับ

📣 กรมประชาสัมพันธ์​ ประกาศ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อั.....

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post
15/10/2021

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post
06/10/2021

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post

" ทุกเรื่องราวที่เข้ามา ล้วนมีประโยชน์เป็นบทเรียน และเป็นประสบการณ์ "
05/10/2021

" ทุกเรื่องราวที่เข้ามา ล้วนมีประโยชน์
เป็นบทเรียน และเป็นประสบการณ์ "

04/10/2021

ตื่นเถิดชาวไทย 2021 เวอร์ชั่นใหม่ ทันยุคทันสมัย 📣

#ตื่นเถิดชาวไทย #WakeUpTH

30/09/2021

จากน้อง...ถึงพี่
ขอบคุณ พี่ๆ ที่คอยห่วงใย 💗 และดูแลน้องๆ ด้วยดีเสมอมา 🙏ขอให้พี่ๆที่จะเกษียอายุราชการ สุขภาพแข็งแรง💪 ทั้งกายและใจ อย่าลืม แวะเวียนมาเยี่ยมพวกเราบ้าง นะครับ/คะ 👋

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post
29/09/2021

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post
29/09/2021

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post

29/09/2021

การทำงานที่จะผ่านได้ เราจะต้องทำงานเป็นทีม ความสามัคคีจะทำให้เราเข้มแข็ง ❤️ ขอให้น้องๆพากรมประชาสัมพันธ์ไปประสบความสำเร็จ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พี่ๆเชื่อมั่นว่าน้องๆทุกคนทำได้แน่นอน✌️

จากพี่...ถึงน้อง

" ทำไปเถอะ ทำให้เยอะ ยิ่งทำยิ่งได้ " ✌️#จากพี่สู่น้อง
29/09/2021

" ทำไปเถอะ ทำให้เยอะ ยิ่งทำยิ่งได้ " ✌️

#จากพี่สู่น้อง

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post
23/09/2021

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post

23/09/2021
Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post
23/09/2021

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post

ข้อคิดดีๆวันนี้... 💡
21/09/2021

ข้อคิดดีๆวันนี้... 💡

☀️ วันนี้ กกจ. ขอเสนอคำคม ข้อคิดดีๆ จาก พี่ๆ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับน้องๆ กปส.ทุกท่าน 🌟💡
20/09/2021

☀️ วันนี้ กกจ. ขอเสนอคำคม ข้อคิดดีๆ จาก พี่ๆ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับน้องๆ กปส.ทุกท่าน 🌟💡

14/09/2021
14/09/2021
Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post
14/09/2021

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post
14/09/2021

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post
10/09/2021

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post

📣 9 กันยายนนี้ขอเชิญ พี่ๆ น้องๆ ชาว กปส.ร่วมเปิดขุมทรัพย์ความรู้ จากรุ่นพี่ กปส. และฟังบรรยายสุดคูล การสำรวจความต้องการร...
08/09/2021

📣 9 กันยายนนี้
ขอเชิญ พี่ๆ น้องๆ ชาว กปส.
ร่วมเปิดขุมทรัพย์ความรู้ จากรุ่นพี่ กปส. และฟังบรรยายสุดคูล การสำรวจความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
🕒 ตั้งแต่ เวลา 09.00 เป็นต้นไป

สามารถเข้าร่วมได้ที่ 👉
https://prd.webex.com/join/prdconference
หรือสามารถเข้าผ่าน Access Code : 175 662 0151

#prdleariningzone #กรมประชาสัมพันธ์ ​#prd #เกษียณ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. กองการเจ้าหน้าที่จัดบรรยายเรื่อง สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ...
26/08/2021

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. กองการเจ้าหน้าที่จัดบรรยายเรื่อง สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 โดยมี นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการบรรยาย โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนันธิยา สินเรือง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กคล. มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สิทธิประโยชน์และสวัสดิการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ และนางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ กปส. มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้ง นางสาวพรรณสุดา สุขวิศิษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริการสมาชิ กบข. มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เกษียณมั่นใจไปกับ กบข. ซึ่งการจัดบรรยายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เตรียมความพร้อมในด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ อันพึงได้ สำหรับวางแผนชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ

ข่าว : อนิลทิตา
ภาพ : วรวัฒน์

กองการเจ้าหน้าที่จัดการฝึกอบรมออนไลน์ ครั้งที่ 2 เรื่อง การใช้ Google Tools เพื่อการทำงาน ในวันพุธที่ 18 ส.ค. 2564 เวลา ...
18/08/2021

กองการเจ้าหน้าที่จัดการฝึกอบรมออนไลน์ ครั้งที่ 2 เรื่อง การใช้ Google Tools เพื่อการทำงาน ในวันพุธที่ 18 ส.ค. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM และถ่ายทอดสดผ่านระบบ Video Streaming ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายฑีภากรณ์ สําเภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายเชษฐ์ สิงห์โต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จาก ศสช. มาเป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร กปส. ในการใช้เครื่องมือ Google Tools ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)

ข่าว : อนิลทิตา
ภาพ : วรวัฒน์

❣️วันสุดท้ายของการอบรมแล้วนะ❣️สำหรับ วันนี้เราจะมาอัพสกิลกับวิทยากร 2 หนุ่มสุดฮอต จาก ศสช. "พี่ฑี" กับ "น้องเชษฐ์" ในเรื...
18/08/2021
การบรรยาย การใช้โปรแกรม Google tools ผ่านระบบ Zoom

❣️วันสุดท้ายของการอบรมแล้วนะ❣️
สำหรับ วันนี้เราจะมาอัพสกิลกับวิทยากร 2 หนุ่มสุดฮอต จาก ศสช. "พี่ฑี" กับ "น้องเชษฐ์" ในเรื่อง การใช้ Google Tools เพื่อการทำงาน

เข้าฟังการบรรยายได้ที่ 👉 https://www.youtube.com/watch?v=GUee5HJ6HrY

📄 สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่👉 https://bit.ly/3AeV0wX

ใครที่อยากได้ใบประกาศนียบัตร​ ห้ามพลาดนะคะ‼️

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔💙เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระองค...
11/08/2021

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔💙
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์

กองการเจ้าหน้าที่จัดการฝึกอบรมออนไลน์ ครั้งที่ 1 เรื่อง การใช้โปรแกรม ZOOM ในวันพุธที่ 11 ส.ค. 2564 เวลา 09.00  – 12.00 ...
11/08/2021

กองการเจ้าหน้าที่จัดการฝึกอบรมออนไลน์ ครั้งที่ 1 เรื่อง การใช้โปรแกรม ZOOM ในวันพุธที่ 11 ส.ค. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM และถ่ายทอดสดผ่านระบบ Video Streaming โดย นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นางณัฐนันท์ รจนกร เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายฑีภากรณ์ สําเภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายเชษฐ์ สิงห์โต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จาก ศสช. มาเป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร กปส. ให้เท่าทันกับ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และส่งเสริมบุคลากรให้สามารถใช้โปรแกรม ZOOM ในการเข้าร่วมหรือจัดการประชุม ผ่านระบบทางไกลด้วยตนเอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)

ข่าว : อนิลทิตา
ภาพ : วรวัฒน์

อย่าลืมวันนี้เรามีนัดกัน!!! 📣 กองการเจ้าหน้าที่ ขอชวน พี่ๆ น้องๆ ชาว กปส. มาคล้ายเหงา อัพสกิลการทำงานออนไลน์ ไปกับวิทยาก...
11/08/2021
การบรรยาย การใช้โปรแกรม Zoom & Google tools

อย่าลืมวันนี้เรามีนัดกัน!!!
📣 กองการเจ้าหน้าที่ ขอชวน พี่ๆ น้องๆ ชาว กปส. มาคล้ายเหงา อัพสกิลการทำงานออนไลน์ ไปกับวิทยากร 2 หนุ่มสุดฮอต จาก ศสช. "พี่ฑี" กับ "น้องเชษฐ์" พบกัน

ครั้งที่ 1
วันนี้ 🕑 เวลา 9.00 -​12.00 น.
เรื่อง การใช้โปรแกรม ZOOM 📹

เข้าฟังการบรรยายได้ที่ 👉 https://www.youtube.com/watch?v=LRFJAezcZwA

📄 สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่👉 https://bit.ly/3AeV0wX

🌟 เรียนจบรับใบประกาศนียบัตร​ ด้วยนะ

พบกันครั้งที่ 2
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564
🕑 เวลา 9.00 -​12.00 น.
เรื่อง การใช้ Google Tools เพื่อการทำงาน 👩‍💻

อย่าลืม!! มาอัพสกิลด้วยกันนะคะ/ครับ

ถ้าช่วง COVID- 19  มันเหงา งั้นมาอัพสกิลกับเรา !!!📣 กองการเจ้าหน้าที่ ขอชวน พี่ๆ น้องๆ ชาว กปส. มาคลายเหงา อัพสกิลการทำง...
09/08/2021

ถ้าช่วง COVID- 19 มันเหงา งั้นมาอัพสกิลกับเรา !!!
📣 กองการเจ้าหน้าที่ ขอชวน พี่ๆ น้องๆ ชาว กปส. มาคลายเหงา อัพสกิลการทำงานออนไลน์ ไปกับวิทยากร 2 หนุ่มสุดฮอต จาก ศสช. "พี่ฑี" กับ "น้องเชษฐ์" พบกัน

ครั้งที่ 1
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564
🕑 เวลา 9.00 -​12.00 น.
เรื่อง การใช้โปรแกรม ZOOM 📹

ครั้งที่ 2
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564
🕑 เวลา 9.00 -​12.00 น.
เรื่อง การใช้ Google Tools เพื่อการทำงาน 👩‍💻

🌟 เรียนจบรับใบประกาศนียบัตร​ ด้วยนะ

📄 สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ >> https://bit.ly/3AeV0wX

สำหรับ ลิงก์เข้าชมจะแจ้งในวันที่มีการอบรม

รู้แบบนี้แล้ว อย่าลืม!! มาอัพสกิลด้วยกันนะคะ/ครับ

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post
30/06/2021

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post
28/06/2021

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post
09/06/2021

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post

ที่อยู่

9 ซอยพระราม 6/30 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
Bangkok
10400

BTS อารีย์

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621682323

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

.....2 พ.ค. 2564 ขอแสดงความยินดีต่อ กรมพัฒนาที่ดิน ในโอกาสที่มีเพลงประจำองค์กรเป็นครั้งแรก . .....เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในโอกาสที่กรมพัฒนาที่ดินได้ตั้งมาครบ 50 ปี ข้าราชการกรมฯ ทั้งที่ยังปฏิบัติงานอยู่และที่เกษียณแล้ว รวมทั้งเพื่อนๆ ที่ปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นๆ ตระหนักว่า กรมฯ ยังไม่เคยมีเพลงประจำองค์กรเลย จึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มจิตอาสาในชื่อกลุ่ม “รักกรมพัฒน์” ทำการรวบรวมปัจจัยที่จำเป็นและมอบหมายให้ครูเพลงของสานใจคอรัสจัดทำเพลงประจำองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ศาสตร์และศิลป์ของเพลงอันเกี่ยวข้องกับงานในลักษณะต่างๆ เป็นสื่อในการสร้างความเจริญก้าวหน้าโดยผ่านบุคลากรจำนวนมากที่กรมฯ มีอยู่ อันจะช่วยผลักดันให้กรมฯ ทำงานในเชิงรุก ทำงานนอกกรอบในบางโอกาส สร้างผลงานได้เร็วขึ้น เพื่อยับยั้งการเสื่อมโทรมของดินที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ในการนี้กลุ่มรักกรมพัฒน์มีแผนที่จะจัดทำเพลงให้กรมพัฒนาที่ดินรวมทั้งสิ้น 12 เพลง บัดนี้ ในวาระที่กรมฯ จะมีอายุครบ 58 ปี (23 พ.ค. 2564) ด้วยความร่วมมือของ จนท. พัฒนาที่ดินและเพื่อนๆ จำนวนมาก กลุ่มฯ ได้จัดทำเพลงแล้วเสร็จและขอมอบให้กรมพัฒนาที่ดินดังนี้: เพลงที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว 6 เพลง: “แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง (เร็ว+ช้า)” “หมอดินอาสา” “ทุ่งปอเทือง” “รักษ์ดิน+น้ำ” “รักกรมพัฒน์” & “วันดินโลก” เพลงที่กำลังจะเสร็จ 2 เพลง (ใส่ทำนอง):“ดั่งกันเกรา” “อนุรักษ์ดินและน้ำ” ทีเหลือ 4 เพลง:“แฝกพระราชา” “แหล่งน้ำ พด.” “ปุ๋ยหมัก” “ดินมีปัญหา” กลุ่มฯ จึงขอแสดงความยินดีต่อกรมพัฒนาที่ดิน และขอเสนอแนะผู้บริหารกรมฯ เพื่อพิจารณามอบงานนี้แก่หน่วยงานย่อยในกรมฯ อาทิ กลุ่มสวัสดิการ กกจ. เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อจักได้มีการจัดให้ จนท. กรมฯ นำเพลงเหล่านี้ไปร้องตามโอกาสต่างๆ อย่างเหมาะสมและบรรลุผลในความเจริญของกรมฯ และประเทศชาติ --- ด้วยความปรารถนาดีต่อกรมพัฒนาที่ดินเสมอ ดร. สำราญ สมบัติพานิช ผู้ประสานงานกลุ่มรักกรมพัฒน์ . อดีต ผู้ก่อตั้งชมรมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย/ประธานสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำโลก . ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย/ที่ปรึกษาสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำโลก △
ตู้ดูดความชื้นAutoDessicator"Weifo"รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง สอบถามเพิ่มเติม: idline:weifo1 Tel.062-4944693/092-3624299 Website:www.weifothailand.com
#ธงชัยพลหาญ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่ต้องการก้าวสู่นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ค่ะ เปิดรับสมัครแล้ว !! "หลักสูตร Digital Public Relation 4.0 ปั้นนักประชาสัมพันธ์ออนไลน์มืออาชีพ" พบกูรูผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาชี้ทางให้ท่านขับเคลื่อนขุมพลังเครือข่ายแห่งการประชาสัมพันธ์ ด้วย Social Media : Facebook / Twitter / [email protected] / Instagram / YouTube / Website SEO กับคอร์สอบรมเข้มข้นทั้งเนื้อหาและปฎิบัติ พร้อมรับวุฒิบัตรจาก PMG Academy รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ที่นั่งเท่านั้น สำรองที่นั่งโทร.082 472 0044
วิธีการติดปลอกแขนไว้ทุกข์