ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญ กองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (กกร.นรด.) http://cad.tdd.mi.th/ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน Public Relations Center of Territorial Defense Command

มีหน้าที่

- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมตามภารกิจของกองทัพบก และหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
- เผยแพร่ข่าวสาร สาระ ความรู้ในแวดวงทหาร กิจการกำลังพลสำรอง กิจการสายงานสัสดี (การตรวจเลือกทหารฯ) และกิจการนักศึกษาวิชาทหาร

เปิดเหมือนปกติ

Photos from SMART Soldiers Strong ARMY's post
17/07/2021

Photos from SMART Soldiers Strong ARMY's post

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด...
17/07/2021

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ อุปสมบทนาคหลวง

วันนี้ (๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๗.๑๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ซึ่งในปีพรรษา ๒๕๖๔ นี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับฆราวาส และสามเณร จำนวนรวม ๗ ราย อุปสมบทเป็นนาคหลวง

๑. หม่อมหลวงอภิชัย ชยางกูร ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๒. สามเณรวัฒนะ ดอกสะบา ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
๓. สามเณรวายุ สุระมณี ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๔. สามเณรจิตรเทพ ต่อคุ้ม ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๕. สามเณรภูมินทร์ หงส์ทอง ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
๖. สามเณรอาชัญ สะอาดเอี่ยม ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๗. สามเณรศุภจิตร ปุ้งโพธิ์ ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดชัยศรี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ขอขอบคุณ : มติชนออนไลน์

#สืบสานรักษาต่อยอด

Photos from SMART Soldiers Strong ARMY's post
17/07/2021

Photos from SMART Soldiers Strong ARMY's post

17/07/2021

ทหาร ไม่เคยเกี่ยง

สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ ทำได้ ก็ทำ
สิ่งใดที่เป็นการช่วยเหลือ ช่วยได้ ก็ทำ

#กองทัพบก
#กองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
#หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
#ทหารพระราชาดูแลประชา
#กิ่งแก้วไฟไหม้

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ‘ซิโนฟาร์ม’ ...
17/07/2021

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ‘ซิโนฟาร์ม’ กระจายฉีดสำหรับพสกนิกรชุมชนวังหลัง

https://www.facebook.com/1825356417678982/posts/3082367425311202/?d=n

ทหาร…เต็มใจช่วย พร้อมดูแลด้วยใจ 💚เมื่อ 17 ก.ค.64 เวลา 1100 น. หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดย กองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรั...
17/07/2021

ทหาร…เต็มใจช่วย พร้อมดูแลด้วยใจ 💚

เมื่อ 17 ก.ค.64 เวลา 1100 น. หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดย กองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (พัน.ร.นรด.) จัดกำลังพล และยานพาหนะสนับสนุน อบต.บางพลีใหญ่ นำสิ่งของไปมอบให้ อบต.บางโฉลง เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้ประชาชน

สามัคคีคือพลัง

#กองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
#หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
#ทหารพระราชาดูแลประชา
#กิ่งแก้วไฟไหม้

อัพเดตที่โรงงานหมิงตี้…วันที่ 12 ของทีมกิ่งแก้วเมื่อ 17 ก.ค. 64 เวลา 0900 น. กำลังพล ทบ. จาก พัน.ร.นรด. ยังคงอยู่ในพื้นท...
17/07/2021

อัพเดตที่โรงงานหมิงตี้…วันที่ 12 ของทีมกิ่งแก้ว

เมื่อ 17 ก.ค. 64 เวลา 0900 น. กำลังพล ทบ. จาก พัน.ร.นรด. ยังคงอยู่ในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับยานพาหนะที่เข้ามาล้างสารเคมี ณ โรงงานหมิงตี้เคมีคอล จำกัด ซ.กิ่งแก้ว 21

#กองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
#หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
#ทหารพระราชาดูแลประชา
#กิ่งแก้วไฟไหม้

ทหาร พัน.ร.นรด. (ทีมกิ่งแก้วอีกทีม) ก็ยังคงเกาะติดพื้นที่ ช่วยเหลือดูแลประชาชน เมื่อ 16 ก.ค. 64 เวลา 1730 น. จัดกำลังพลส...
17/07/2021

ทหาร พัน.ร.นรด. (ทีมกิ่งแก้วอีกทีม) ก็ยังคงเกาะติดพื้นที่ ช่วยเหลือดูแลประชาชน

เมื่อ 16 ก.ค. 64 เวลา 1730 น. จัดกำลังพลสนับสนุน อบต.บางพลีใหญ่ จัดเตรียมสิ่งของ เพื่อเตรียมแจกจ่าย ให้กับ อบต.ราชาเทวะ, อบต.บางแก้ว, อบต.บางโฉลง เพื่อนำไปแจกจ่ายกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานหมิงตี้ เคมีคอล ต่อไป

ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ค่ะ 💚💚💚

#กองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
#หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
#ทหารพระราชาดูแลประชา
#กิ่งแก้วไฟไหม้

อัพเดตโรงงานหมิงตี้… ทีมกิ่งแก้วเมื่อ 16 ก.ค. 64 เวลา 1700 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าพื้นที่โรงงานหมิงตี้...
17/07/2021

อัพเดตโรงงานหมิงตี้… ทีมกิ่งแก้ว

เมื่อ 16 ก.ค. 64 เวลา 1700 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าพื้นที่โรงงานหมิงตี้ พร้อมผู้สื่อข่าว เพื่อรายงานความคืบหน้าการดูดสารเคมีวันสุดท้าย โดยตัวสารเคมีที่เป็นอันตรายจะดูดหมดภายในวัน (16 ก.ค. 64)

หลังจากนั้นจะดูดสารเคมีที่หลงเหลือ ส่วนที่อันตรายน้อย จะทยอยดูดเรื่อยๆ จนหมด ส่วนน้ำปนเปื้อนที่ขังรอบๆ โรงงานจะดำเนินการดูดให้เสร็จภายวัน 2 วัน

เจ้าหน้าที่ สู้ สู้ ✌️ คนไทยเป็นกำลังใจให้

#กองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
#หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
#ทหารพระราชาดูแลประชา
#กิ่งแก้วไฟไหม้

Photos from 82nd Airborne Division's post
17/07/2021

Photos from 82nd Airborne Division's post

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ ...
16/07/2021

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ แก่โรงพยาบาลลำปาง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ป้องกันโรคโควิด-19

ที่โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีรับมอบชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ หรือ PAPR พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 6 ชุด แก่โรงพยาบาลฯ โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลลำปาง เข้าร่วมในพิธีฯ

ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งจังหวัดลำปาง พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 342 คน รักษาหาย 24 คน และกำลังรักษา จำนวน 318 คน

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/500398

Photos from ศูนย์การกำลังสำรอง's post
16/07/2021

Photos from ศูนย์การกำลังสำรอง's post

Photos from โบราณนานมา's post
16/07/2021

Photos from โบราณนานมา's post

ยังคงจัดทีมดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง… ทีมกิ่งแก้วเมื่อ 14 ก.ค.64 กองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (พัน.ร.นรด.) จัด...
16/07/2021

ยังคงจัดทีมดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง… ทีมกิ่งแก้ว

เมื่อ 14 ก.ค.64 กองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (พัน.ร.นรด.) จัดกำลังพล และยานพาหนะ สนับสนุน อบต.บางพลีใหญ่ นำถุงยังชีพ​ และน้ำดื่ม มอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ ณ จุดลงทะเบียน​หมู่บ้าน​วินด์มิลล์ และวัดกิ่งแก้ว

#กองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
#หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
#กิ่งแก้วไฟไหม้
#ทหารพระราชาดูแลประชา

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกันเมื่อ 14 ก.ค. 64 เวลา 1000 ชป.กร.พัน.ร.นรด. ร่วมกับประธานชุมชนพิชัย จัดเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสาร B...
16/07/2021

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

เมื่อ 14 ก.ค. 64 เวลา 1000 ชป.กร.พัน.ร.นรด. ร่วมกับประธานชุมชนพิชัย จัดเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสาร BKC ฆ่าเชื้อโควิด-19 ลงพื้นที่ชุมชนวัดน้อยนพคุณ และชุมชนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต เพื่อพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านผู้ติดเชื้อ และบ้านผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ภายในชุมชน

#กองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
#หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
#ชุมชนพิชัย #ชุมชนวัดน้อยนพคุณ
#ทหารพระราชาดูแลประชา

สานต่อที่พ่อทำ สายสัมพันธ์พ่อลูก        มีภาพแห่งความประทับใจมากมายที่แสดงถึงความรักความอาทรระหว่างพ่อลูก รัชกาลที่ ๙ กั...
16/07/2021

สานต่อที่พ่อทำ สายสัมพันธ์พ่อลูก

มีภาพแห่งความประทับใจมากมายที่แสดงถึงความรักความอาทรระหว่างพ่อลูก รัชกาลที่ ๙ กับรัชกาลที่ ๑๐ ตลอดช่วงระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาในการเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ หรือ ประกอบรัฐพิธีต่าง ๆ

ในภาพเหล่านั้นจะมีในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เคียงข้างพระราชบิดา เช่น ทรงดูแลฉลองพระองค์ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นแบบอย่างของการดูแลซึ่งกันและกันของพ่อ-ลูก ในวันที่ทรงเจริญพระชนมมายุมากขึ้น

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก dotproperty และ กระทรวงวัฒนธรรม

#เล่าขานพระลาน
#สานต่อที่พ่อทำ
#สายสัมพันธ์พ่อลูก

[ สายธารแห่งพระเมตตาช่วยปวงประชาต้านภัยโควิด-19​ ]. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงต...
16/07/2021

[ สายธารแห่งพระเมตตาช่วยปวงประชาต้านภัยโควิด-19​ ]
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
.
ด้วยทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญ ในการดูแลสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะไม่จบลงในเร็ววัน จึงได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ รวมแล้วกว่า 1,100 ล้านบาท เพื่อใช้จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#Covid19

https://fb.watch/6MCJeuaRdc/

"สหายคู่ใจ🐕‍🦺 🪂" ชุดปฏิบัติการพิเศษ (รพศ.3 รอ.) และสุนัขทหารของหน่วย ทำการฝึกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชำนาญ และพร้...
16/07/2021

"สหายคู่ใจ🐕‍🦺 🪂"

ชุดปฏิบัติการพิเศษ (รพศ.3 รอ.) และสุนัขทหารของหน่วย ทำการฝึกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชำนาญ และพร้อมปฏิบัติภารกิจได้ทุกพื้นที่ รวมทั้งการร่วมทำงานด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#กองทัพบก
#พลังเงียบเฉียบขาด
#ทหารมีไว้ทำไม
#wardogs

Photos from SMART Soldiers Strong ARMY's post
16/07/2021

Photos from SMART Soldiers Strong ARMY's post

Photos from SMART Soldiers Strong ARMY's post
16/07/2021

Photos from SMART Soldiers Strong ARMY's post

14/07/2021

“สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” พระราชทานวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" เพื่อฉีดให้ #ชาวชุมชนวังหลัง วันที่ 16-18 กรกฎาคมนี้ ณ โรงพยาบาลศิริราช

+++++++++++++++++++++

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดเกล้าฯ พระราชทานวัคซีนป้องกัน COVID-19 "ซิโนฟาร์ม" เพื่อกระจายฉีดสำหรับพสกนิกรชุมชนวังหลัง จำนวน 3,000 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส #เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งจะสามารถป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
.
ทั้งนี้ #โรงพยาบาลศิริราช มีการดำเนินงานร่วมกับผู้นำชุมชนวังหลัง และสำนักงานเขตบางกอกน้อย #รวบรวมรายชื่อ และ #นัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน #โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม โทร. 0 2419 9351
.
.
ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

14/07/2021

กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เปิดบริการปกติ จันทร์ - ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 น.

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (​COVID-19) ระลอกใหม่ สามารถยื่นเรื่องแต่งตั้งยศฯ ผ่านช่องทางดังนี้ค่ะ

📌 ส่งเอกสารทาง ปณ. มาที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร) เลขที่ 2 ถ.เจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
* โปรดระบุชื่อ และเบอร์ติดต่อกลับให้ชัดเจน
* ผู้ชายระบุเหล่าด้วยนะคะ
📌 ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ กองทะเบียนพลฯ นรด. หรือ มทบ. ต้นสังกัด
📌 เอกสารประกอบการยื่นแต่งตั้งยศฯ มีดังนี้ค่ะ

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-2233254

วันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๔๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออกพร้อมด้วย สมเ...
14/07/2021

วันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๔๕ น.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ทรงรับดอกไม้และของขวัญพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และของพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

https://www.facebook.com/100044220439914/posts/364608188356526/?d=n

เข้าวันที่ 8 แล้ว เรายังคงเกาะติดพื้นที่…ทีมกิ่งแก้วเมื่อ 13 ก.ค.64 พัน.ร.นรด. อำนวยความสะดวกในการขนย้ายสารพิษ (วันที่ 4...
13/07/2021

เข้าวันที่ 8 แล้ว เรายังคงเกาะติดพื้นที่…ทีมกิ่งแก้ว

เมื่อ 13 ก.ค.64 พัน.ร.นรด. อำนวยความสะดวกในการขนย้ายสารพิษ (วันที่ 4) ให้ จนท.บริษัท อัคคีปราการ เพื่อทำการขนย้ายสารเคมีออกจากพื้นที่โรงงานหมิงตี้ เพื่อนำไปทำลายยังโรงงานกำจัดสารเคมี ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู

ในวันนี้ทางโรงงานเพิ่มจำนวนรถ จากเดิมรถดูดสารเคมี 6 คัน, รถดูดน้ำเสีย 2 คัน มาเป็น รถดูดสารเคมี 10 คัน, รถดูดน้ำเสีย 2 คัน เพื่อเร่งการกำจัดสารเคมีให้เร็วขึ้น

#กองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
#หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
#กิ่งแก้วไฟไหม้
#ทหารพระราชาดูแลประชา

ถึงวันนี้ ก็ยังคงจัดทีมทำงานกันต่อไป… ทีมกิ่งแก้วเมื่อ 13 ก.ค.64 พัน.ร.นรด. จัดกำลังพล และยานพาหนะ สนับสนุน อบต.บางพลีให...
13/07/2021

ถึงวันนี้ ก็ยังคงจัดทีมทำงานกันต่อไป… ทีมกิ่งแก้ว

เมื่อ 13 ก.ค.64 พัน.ร.นรด. จัดกำลังพล และยานพาหนะ สนับสนุน อบต.บางพลีใหญ่ นำถุงยังชีพ​ และน้ำดื่ม มอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงใหม้ ณ จุดลงทะเบียน​หมู่บ้าน​วินด์มิลล์ และวัดกิ่งแก้ว

#กองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
#หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
#กิ่งแก้วไฟไหม้
#ทหารพระราชาดูแลประชา

จัดทีมทำงานอย่างต่อเนื่อง…ทีมนี้ไปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เมื่อ 12 ก.ค. 64 เวลา 0830-1600 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดย กองพัน...
13/07/2021

จัดทีมทำงานอย่างต่อเนื่อง…ทีมนี้ไปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เมื่อ 12 ก.ค. 64 เวลา 0830-1600

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดย กองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดกำลังพลจิตอาสาสนับสนุน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อำนวยความสะดวกให้ประชาชน
ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

#กองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
#หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
#ทหารพระราชาดูแลประชา
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

จัดทีมทำงานอย่างต่อเนื่อง…ทีมกิ่งแก้วเมื่อ 12 ก.ค.64 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดย พัน.ร.นรด. จัดกำลังพล สนับสนุน อบต.บาง...
13/07/2021

จัดทีมทำงานอย่างต่อเนื่อง…ทีมกิ่งแก้ว

เมื่อ 12 ก.ค.64 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดย พัน.ร.นรด. จัดกำลังพล สนับสนุน อบต.บางพลีใหญ่ ในการขนย้ายถุงยังชีพ และน้ำดื่ม มอบให้ อบต.ราชเทวะ เพื่อเตรียมแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงาน หมิงตี้ เคมีคอล ถ.กิ่งแก้ว 21 อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

#กองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
#หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
#กิ่งแก้วไฟไหม้
#ทหารพระราชาดูแลประชา

น้องทหารใหม่ จะอยู่ที่หน่วยอย่างปลอดภัย ในระบบ Bubble and Seal ภายใต้การกำกับดูแล และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโดยเจ้าหน้าที่...
13/07/2021

น้องทหารใหม่ จะอยู่ที่หน่วยอย่างปลอดภัย ในระบบ Bubble and Seal ภายใต้การกำกับดูแล และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโดยเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจโรค ศสร. อย่างเคร่งครัด

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ...
13/07/2021

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๒ น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศ พระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ภาพจากมติชนออนไลน์

https://www.facebook.com/106130694462981/posts/369868974755817/?d=n

๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยในปี...
13/07/2021

๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา ๖๔ ปี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อม

หนึ่งสัปดาห์ผ่านไป… คิดถึงบ้านกันแล้วใช่มั้ย เอ้า หยิบทือหมือขึ้นมา 📱
12/07/2021

หนึ่งสัปดาห์ผ่านไป… คิดถึงบ้านกันแล้วใช่มั้ย เอ้า หยิบทือหมือขึ้นมา 📱

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center's post
12/07/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center's post

ส่งน้องมาที่ค่ายเรา ศูนย์การกำลังสำรอง ปราณบุรี … นอกจากดูแลเสื้อผ้าหน้าผม อาหารการกินแล้ว … เรื่องเชื้อโควิด เรื่องวัคซ...
12/07/2021

ส่งน้องมาที่ค่ายเรา ศูนย์การกำลังสำรอง ปราณบุรี … นอกจากดูแลเสื้อผ้าหน้าผม อาหารการกินแล้ว …

เรื่องเชื้อโควิด เรื่องวัคซีน เรื่องสุขภาพ ก็ต้องให้ความรู้กันด้วย

มอบให้พี่ๆ หน่วยตรวจโรค ศูนย์การกำลังสำรอง เป็นผู้ให้คำแนะนำ

วันแรกที่น้องๆ มาถึง… ศูนย์การกำลังสำรอง ยินดีต้อนรับ 🎉🎉
12/07/2021

วันแรกที่น้องๆ มาถึง…

ศูนย์การกำลังสำรอง ยินดีต้อนรับ 🎉🎉

วันนี้ แอดมิน ขอนำเสนอเรื่องราวของน้องทหารใหม่ พื้นที่ ศูนย์การกำลังสำรอง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เริ่ม ตั้งแต่ เตร...
12/07/2021

วันนี้ แอดมิน ขอนำเสนอเรื่องราวของน้องทหารใหม่ พื้นที่ ศูนย์การกำลังสำรอง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

เริ่ม ตั้งแต่ เตรียมการ เตรียมสถานที่รับน้องๆ ค่ะ ... จะมาติดกันหลายโพสต์เลยนะคะ

ที่อยู่

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
Bangkok
10200

[email protected]

ข้อมูลทั่วไป

2 Charoen Krung Rd., Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon Bangkok, Thailand 10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

022217990

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

[email protected]

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด