งานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

งานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กด *LIKE* เข้าร่วมติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ของกรมโยธาธิการและผังเมืองพระรามที่๖และ๙

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) เวลา 10.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเ...
16/10/2020

วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) เวลา 10.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “Thailand Smart City Week 2020” ซึ่งเป็นมหกรรมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวรายงาน และนายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นประธานเปิดงาน ณ มิตรทาวน์ฮอลล์ 1 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร

ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.30 น. นางจิรวรรณ เพ็ญพาส ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง ข...
16/10/2020

ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.30 น. นางจิรวรรณ เพ็ญพาส ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเชิญชวนผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมโยธาธิการและผังเมืองทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุม 501 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6
👉 สำหรับท่านที่ร่วมบริจาคจะได้รับหน้ากาก Blood Hero สำหรับฮีโร่ทุกท่านที่บริจาคโลหิตด้วยนะคะ มาบริจาคกันเยอะๆนะคะ

วันนี้ (15 ตุลาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเ...
15/10/2020

วันนี้ (15 ตุลาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง” อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมี นายปรพล เจริญพงษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ บรรยายสรุปโครงการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับ สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจด้านการพัฒนาเมือง ซึ่งอยู่ในแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้กรมฯ เร่งดำเนินงานโครงการต่างๆ เน้นการมีส่วนร่วมและความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน และเพื่อรักษาดินแดนให้กับประเทศ

ภาพข่าวกิจกรรม : รอบรั้วภูมิภาค
14/10/2020

ภาพข่าวกิจกรรม : รอบรั้วภูมิภาค

วันนี้ (13 ตุลาคม 2563) เวลา 08.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ กรมโย...
13/10/2020

วันนี้ (13 ตุลาคม 2563) เวลา 08.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานวางพวงมาลา ณ ท้องสนามหลวง

วันนี้ (12 ตุลาคม 2563) เวลา 12.00 น ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและแผนที่...
12/10/2020

วันนี้ (12 ตุลาคม 2563) เวลา 12.00 น ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและแผนที่ ผู้นำคณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโครงการ " เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " ร่วมกับสำนักงาน เขตพญาไท กำลังพลจิตอาสาของกรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โรงเรียนวัดไผ่ตัน และชุมชนใกล้เคียง เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมี ว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักสถาปัตยกรรม สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักวิศวกรรมการผังเมือง สำนักผังประเทศและผังภาค และ ศข.จอส.ยผ. รวม 25 คน ณ โรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

12/10/2020
วันนี้ (12 ตุลาคม 2563) เวลา 08.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พน...
12/10/2020

วันนี้ (12 ตุลาคม 2563) เวลา 08.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดอุทัยธาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการแก่ปวงชนชาวไทย เหล่าข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมโยธาธิการและผังเมือง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์ท่าน และจะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท เพื่อสังคม และประเทศชาติสืบไป ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

วันนี้ (9 ตุลาคม 2563) เวลา 13.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบผ้าห่มโค...
09/10/2020

วันนี้ (9 ตุลาคม 2563) เวลา 13.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบผ้าห่มโครงการ "ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว" ปีที่ 21 จัดโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อนำไปช่วยบรรเทาผลกระทบจากภัยหนาวให้กับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับมอบผ้าห่ม จำนวน 200,000 ผืน จากคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องราชาวดี สโมสรราชพฤกษ์ (นอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

📣📣E-book || ความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน 👇🏻Click URLฉบับปีพิมพ์ 2563 Link https://onli...
09/10/2020

📣📣E-book || ความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
👇🏻Click URL
ฉบับปีพิมพ์ 2563
Link https://online.fliphtml5.com/mywle/pvre/#p=1

วันนี้ (9 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายสมเกียรติ สิริพิทักษ์เดช รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการผ...
09/10/2020

วันนี้ (9 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายสมเกียรติ สิริพิทักษ์เดช รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 18 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี โครงการทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ห้องไอซียูความดันลบ ณ กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (8 ตุลาคม 2563) นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิด การประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์แ...
08/10/2020

วันนี้ (8 ตุลาคม 2563) นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิด การประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคกลาง ระยะที่ 1 พื้นที่ชุมชนเมืองสมุทรสาครและชุมชนต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ทำการศึกษาและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ชุมชนที่จำเป็นเร่งด่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

รับฟังความคิดเห็นสำรวจออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม

ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองสมุทรสาครนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคกลาง ระยะที่ 1 พื้นที่ชุมชนเมืองสมุทรสาครและชุมชนต่อเนื่อง โดยมีผู้แทนส่วนราชการและผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สืบเนื่องจากเหตุการณ์น้ำทะเลหนุนบริเวณอำเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำและมีมูลค่าความเสียหายสูง รัฐบาลจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาน้ำท่วมและความเสียหายที่เกิดขึ้นของพื้นที่ดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ทำการศึกษาและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ชุมชนที่จำเป็นเร่งด่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ดังนั้นทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้จัดให้มีการประชุมในครั้งนี้เพื่อนำเสนอแนวความคิด แนวทาง ผลการจัดทำแผนหลักการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าประชุม นำกลับไปปรับปรุงผลการศึกษาออกแบบของโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สุเมธ/ภาพ/ข่าว

วันนี้ (7 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิด การประชุมเพื่อป...
07/10/2020

วันนี้ (7 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิด การประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคกลาง ระยะที่ 1 พื้นที่ชุมชนกระทุ่มแบนและชุมชนต่อเนื่อง โดยมี นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

สมุทรสาคร จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคกลาง ระยะที่ 1 พื้นที่ชุมชนกระทุ่มแบนและชุมชนต่อเนื่อง

วันนี้ (7 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคกลาง ระยะที่ 1 พื้นที่ชุมชนกระทุ่มแบนและชุมชนต่อเนื่อง โดยนางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง มีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

สืบเนื่องจากเหตุการณ์น้ำทะเลหนุนบริเวณอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบป้ญหาน้ำท่วมป็นประจำและมีมูลค่าความเสียหายสูง รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาน้ำท่วมและความเสียหายที่เกิดขึ้นของพื้นที่ดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้กรมโยธิการและผังเมืองทำการศึกษาและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ชุมชนที่จำเป็นเร่งด่วนของจังหวัดสมุทรสาคร โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2562-2564 ในการดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียด ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคกลาง ระยะที่ 1 ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้คัดเลือกที่ปรึกษาและลงนามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาคือ บริษัท วอเตอร์ ดีเว็ลลัฟเม็นท์ คอนซัลแท็นส์ กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 โดยให้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 และสิ้นสุดในวันที่ ธันวาคม 2563 รวมระยะเวลาดำเนินงาน 540 วัน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานศึกษา สำรวจ และออกแบบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนกระทุ่มแบนและชุมชนต่อเนื่อง สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการและสอดคล้องกับสภาพชุมชน กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยความร่วมมือของจังหวัดสมุทรสาครและอำเภอกระทุ่มแบน จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการขึ้น เพื่อนำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ขั้นตอนและผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโครงการ นำเสนอแนวคิด แนวทาง ผลการจัดทำแผนหลักการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม งานที่คัดเลือกมาศึกษาความเหมาะสม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าประชุมฯ

วันนี้ (7 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ ดร.อิทธิพงษ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแ...
07/10/2020

วันนี้ (7 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ ดร.อิทธิพงษ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 130 ปี พร้อมร่วมสมทบทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลางเพื่อนำไปจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรกรมบัญชีกลาง ณ ห้องโถ่ง ชั้น 1 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (7 ตุลาคม 2563) เวลา 07.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายสมหวัง บุญระยอง ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแส...
07/10/2020

วันนี้ (7 ตุลาคม 2563) เวลา 07.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายสมหวัง บุญระยอง ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีกับ พันเอก ธารา ฉลาด รองเสนาธิการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ เนื่องในวันสถาปนา กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ ครบรอบปีที่ 41 พร้อมร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการชั้นผู้น้อยและครอบครัวของกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ ณ กองบัญชาการ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร

05/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน ]

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

[ ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน ]
.
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและดำรงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำ พระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการ ผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

วันนี้ (3 ตุลาคม 2563)​ เวลา 07.45 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลู...
03/10/2020

วันนี้ (3 ตุลาคม 2563)​ เวลา 07.45 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 18 ปี โดยจัดให้มีพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิทั้งกรมฯ พระราม 9 และพระรามที่ 6 พร้อมทั้งสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ประกอบพิธีสงฆ์ และให้การต้อนรับหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมแสดงความยินดี ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

วันนี้ (1 ตุลาคม 2563) เวลา 06.59 น.  นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคล...
01/10/2020

วันนี้ (1 ตุลาคม 2563) เวลา 06.59 น. นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมฯ ถนนพระรามที่ 6 ร่วมให้การต้อนรับ นายพรพจน์ เพ็ญพาส เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนางจิรวรรณ เพ็ญพาส เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง หลังจากนั้นเวลา 09.00 น. นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมฯ ถนนพระราม 9 ร่วมให้การต้อนรับ ตามลำดับ โดย อธิบดีและประธานชมรมแม่บ้านกรมฯ ได้สักการะศาลพระภูมิบวงสรวงพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสักการะศาลตา-ยาย เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ ณ กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นวันแรกของการดำรงตำแหน่งอีกด้วย

วันนี้ (1 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายดนัย สุนันทารอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง...
01/10/2020

วันนี้ (1 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายดนัย สุนันทารอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 58 ปี ประจำปี 2563 พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (30 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภา...
30/09/2020

วันนี้ (30 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน และแถลงข้อเท็จจริง ในประเด็นข่าว "คัดค้านการเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาจากสีเขียวเป็นสีม่วง" เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

30/09/2020

กรณีคัดค้านการเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาจากสีเขียวเป็นสีม่วง

กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอชี้แจงประเด็นข่าว “คัดค้านการเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาจากสีเขียวเป็นสีม่วง”ตามที่ เครือข่...
29/09/2020

กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอชี้แจงประเด็นข่าว
“คัดค้านการเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาจากสีเขียวเป็นสีม่วง”

ตามที่ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น รวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา ยื่นหนังสือคัดค้านการเปลี่ยน
ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาจากสีเขียว ซึ่งเป็นประเภทชนบทและเกษตรกรรรม เป็นสีม่วง เพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลนาทับ ตำบลสะกอม ตำบลตลิ่งชัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นผู้ขับเคลื่อนเนื่องจากเห็นว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ไม่มีความชอบธรรมและไม่เป็นไปตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2548 ดังนั้น การดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานจังหวัดสงขลาที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสงขลา ในวันที่ 28 กันยายน 2563 จึงเป็นการดำเนินการอันมิชอบ ภายใต้การตัดสินใจของรัฐบาลบนฐานข้อมูลอันผิดพลาดที่ ศอ.บต. จัดทำขึ้น ทั้งยังผิดขั้นตอนตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2562 จึงเสนอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานจังหวัดสงขลา ยุติกระบวนการทั้งหมดที่กำลังดำเนินการเพื่อเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาจากสีเขียวให้เป็นสีม่วง เพียงเพื่อตอบสนองผลประโยชน์กลุ่มทุนที่ต้องการใช้พื้นที่ อำเภอจะนะ ตั้งเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม นั้น

ด้านนายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอชี้แจงประเด็นการคัดค้าน
การเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่องสรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2563 ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอเรื่องผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีประเด็นดังนี้
1.1รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ทั้ง 4 ประเภทการลงทุน (สวนอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยีแห่งอนาคต เมืองอัจฉริยะ ท่าเรือน้ำลึก ศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า และศูนย์อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าสะอาด) และรายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อนำไปสู่การดำเนินการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป
1.2 ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดสงขลา ดำเนินการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน 3 ตำบล (ตำบลนาทับ ตำบลสะกอม และตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา) ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ตามแผนเร่งด่วน
การลงทุนของภาคเอกชนและผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อไป ทั้งนี้ ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ส่งผลรายงานผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนฯ ไปยังหน่วยงานเป็นการเร่งด่วน
1.3 ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประสานขับเคลื่อนมติ
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ไปยังคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ในฐานะกลไกเชิงนโยบายตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาเร่งรัดการดำเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับการลงทุนตามแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ประสานจังหวัดสงขลา
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา
ดำเนินการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
2.ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อการขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาจึงต้องดำเนินการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2559 ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผังสอดคล้องกับแผนงานโครงการ 4 ประเภทการลงทุน ได้แก่สวนอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยีแห่งอนาคตเมืองอัจฉริยะ ท่าเรือน้ำลึก ศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า และศูนย์อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าสะอาด โดยต้องนำประเด็นการขอแก้ไขกฎกระทรวงฯ เสนอ คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสงขลา คณะกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาให้ความเห็น โดยเมื่อคณะกรรมการผังเมืองให้ความเห็นชอบแล้ว จะต้องปิดประกาศ 30 วันโดยปิดประกาศแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมที่แก้ไขและรายละเอียดของการแก้ไขไว้ในที่เปิดเผยภายในเขตของผังเมืองรวม โดยในประกาศให้มีคำเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แสดงข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในประกาศ
3. ทั้งนี้ เครือข่ายจะนะรักษ์ท้องถิ่น หากมีความเห็นต่างอย่างไร ก็สามารถแสดงข้อคิดเห็น
เป็นลายลักษณ์อักษรได้ (ยื่นคำร้อง(เดิม)) ตามกระบวนการแก้ไขกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดมีสิทธิในการแสดงข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ เพื่อให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาคำร้อง และจะได้มีการแจ้งผลการพิจารณาข้อคิดเห็นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง
29 กันยายน 2563

ที่อยู่

กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ และถนนพระราม ๙
Bangkok
กทม. 10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมืองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

กด 👍 *LIKE* เข้าร่วมติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ของกรมโยธาธิการและผังเมืองพระรามที่ ๖ และ ๙

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรื่องแบบนี้กรมโยธาฯไม่มีความรู้หรือครับจึงได้สร้างขึ้นมาทำลายชายหาดทั่วประเทศได้ขนาดนี้ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1613841142127324&id=100005043601148&d=null&vh=i
#นายมณฑล_สุดประเสริฐ ❌ช่วยยกเลิกโครงการสร้างเขื่อนกันคลื่นด้วยครับท่านได้ทำลายชายหาดที่สวยงามมามากแล้วครับ.🏖️ท่านจะเกษียณอายุราชการด้วยเสียงสรรเสริญหรือเป็นตราบาปติดตัว.. ท่านเลือกได้ครับ🙅❌
ที่​#หาดมหาราช_สงขลา🌴กรมโยธาฯทำลายชายหาดที่สมบูรณ์แบบซึ่งไม่มีการกัดเซาะ.แบบเดียวกับหาดม่วงงาม​ ไปเพื่ออะไรครับ
อยากถามว่า​ เขื่อนกันคลื่นแบบขั้นบันได​ ที่​#หาดมหาราช_สงขลา🌴ทำไปเพื่ออะไรครับ​ ทั้งที่ชายหาดมีสภาพที่ไม่มีการกัดเซาะเลย.ซึ่งมันเป็นการทำลายสภาพหาดทรายแบบถาวร
ขอเชิญร่วมการสัมมนา เทศบาลเมืองอัจฉริยะ Big Bang 2019 โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 8:30-12:30น. ณ ห้องประชุม Bhiraj ชั้น 2 @BITEC เป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย ในรูปแบบ Public-Private-Partnership (PPP) ที่ยั่งยืน สร้างประโยชน์แก่ภาครัฐ เอกชนและประชาชน รวมทั้งการนำเสนอรูปแบบและตัวอย่าง (solutions & case studies) การพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ จากหลากหลายบริษัท โดยมีกำหนดการ ดังนี้ 08:30 - 09:30 ลงทะเบียน 09:30 - 09:35 กล่าวรายงาน โดย นายภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 09:35 - 09:45 กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิด โดย นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 09:45 - 10:00 นำเสนอเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทศบาลอัจฉริยะ โดย นายภาสกร ประถมบุตร 10:00 - 12:30 เทคโนโลยีตีโจทย์เมือง (5 mins pitching) หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาตามความเหมาะสม ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
A0 สี ราคาดีมากๆๆๆๆ งานด่วน งานเร็วสุดๆ A0สี 1,000ใบ 4ชม.เสร็จ #ผังเมือง #ปริ๊นท์แผนที่ สี A0 A1 A2 #สเกล 100%เป๊ะ #ปริ๊นท์ A0 A1 A2 คมชัด #ปริ๊นท์ A0 A1 A2 ราคาคุยกันได้ พร้อมชนทุกราคา #ปริ๊นท์ A0 A1 A2 Auto CAD #ปริ๊นท์ A0 A1 A2 PDF #ปริ๊นท์ A0 A1 A2 สี , ขาวดำ
กระผมขอสอบ การซ่อมแซมถนนสายหน้าอำเภอเก่าพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ไปถึง โครงการสูบน้ำวัดเขาแก้ว ว่าจะทำการซ่อมแซมเมือไรครับ ถามไปที่เทศพยุหะเขาตอบมาว่าอยู่ในหน้ารับผิดชอบของกรมโยธา จะสิบปีแล้วครับ ประชาชนเดือดร้อนมาก เทศบาล อยากทำแต่กรมโยธาไม่ให้ทำ หวังว่าคงได้รับคำชีแจ้งด้วยนะครับ
เสียว!! ทางจักรยานยุบตัวเพิ่ม ผวจ.นครพนม ยิงถามตรงกรมโยธาธิการ ขอความมั่นใจให้ประชาชน - 77 ข่าวเด็ด https://www.77kaoded.com/content/622578 ทราบเรื่องนี้บ้างไหมค่ะ. จังหวัดนครพนม
ป้ายบนสะพานลอย รัชดา12ตอนนี้ชำรุดแล้วครับ มันจะหลุดลงมาใส่รถด้านล่างนะครับ รบกวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลด้วยครับ