Clicky

ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควั

ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควั เป็นเลิศด้านบริการ มีคุณภาพได้มาตร เดินทางมาศูนย์ฯง่ายๆ ตามแผนที่ Google Map นี้ https://goo.gl/maps/rdi7KdPPNYLYkzpYA

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 23 กันยายน 2565ขอขอบคุณสำนักงานเขตหนองแขมที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการเทยางมะตอยในจุดจอดรถด้านในของศูนย์บริการ...
23/09/2022

วันที่ 23 กันยายน 2565

ขอขอบคุณสำนักงานเขตหนองแขม
ที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการเทยางมะตอยในจุดจอดรถด้านใน
ของศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ🙏🙏🙏

ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ สำนักอนามัย มีความประสงค์ จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน...
22/09/2022

ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ สำนักอนามัย
มีความประสงค์ จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานในราชการ จำนวน 75 รายการ ตามรายละเอียดที่แนบท้าย

วันที่ 20 กันยายน 2565ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศร่วมกับสำนักงานเขต และ อาสาสมัครสาธารณสุขร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา...
20/09/2022

วันที่ 20 กันยายน 2565

ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศร่วมกับสำนักงานเขต และ อาสาสมัครสาธารณสุขร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ทางศูนย์ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเด...
19/09/2022

ทางศูนย์ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ
(สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)

เรียนเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ 48 นาควัชรอุทิศ และประชาชนร่วมกิจกรรม

ในวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.

14/09/2022

คลิปวีดีโอ นำเสนอผลงานนวัตกรรม ของงานบริการสุขภาพ ศบส.48
Application : Kidney Pharma Care
รางวัลยอดเยี่ยมลำดับที่ 1 ประเภทนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
งานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ1. ตำแหน่งพนักงานช่ว...
08/09/2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
1. ตำแหน่งพนักงานช่วยงานธุรการ (คลินิกก้าวใหม่)
1.1 นายศุภพงษ์ ไพรงาม
2. ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ (คลินิกก้าวใหม่)
2.1 นางสาวจินตนา ศรนรินทร์
3. ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข (คลินิกก้าวใหม่)
3.1 นางสาวกมลวรรณ เลขาภิสิทธิ์
สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 8.00 น. ณ ห้องธุรการ-การเงิน ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์งาน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้1.ตำแหน่งพนักงานช่วย...
02/09/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์งาน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้
1.ตำแหน่งพนักงานช่วยงานธุรการ (คลินิกก้าวใหม่)
2.ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ (คลินิกก้าวใหม่)
3.ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข (คลินิกก้าวใหม่)
จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชรอุทิศติดต่อห้องธุรการ โทร 02 421 2147

วันที่ 31 สิงหาคม 2565คลินิกทันตกรรม 548 นาควัชระอุทิศออกให้บริการหน่วยทันตกรรมเชิงรุกโดยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ณ ศูนย์สุขภ...
01/09/2022

วันที่ 31 สิงหาคม 2565
คลินิกทันตกรรม 548 นาควัชระอุทิศ
ออกให้บริการหน่วยทันตกรรมเชิงรุกโดยรถทันตกรรมเคลื่อนที่
ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ชุมชนสวัสดิการ ( เพชรเกษม 77)

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่านที่มารับบริการ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 ไม่นำถุงหูหิ้วและโฟมเข้ามาในอาคา...
29/08/2022

ประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่านที่มารับบริการ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 ไม่นำถุงหูหิ้วและโฟมเข้ามาในอาคารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฎิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ "กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรชั้นนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นลดการใช้พลาสติกและโฟมโดยให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดขยะพลาสติกและโฟม"

วันที่ 24 สิงหาคม 2565พิธีเปิดคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายกรุงเทพมหานคร 🤝🧑🏻‍⚕ BKK PRIDE CLINIC 🏳️‍🌈💗 (24 ส.ค. 2565 14.19น.) ...
25/08/2022

วันที่ 24 สิงหาคม 2565
พิธีเปิดคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายกรุงเทพมหานคร 🤝🧑🏻‍⚕
BKK PRIDE CLINIC 🏳️‍🌈💗 (24 ส.ค. 2565 14.19น.) ทางศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงป่านฤดี มโนมัยพิบูล ผู้อำนวยการสำนักอนามัย และ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย กรุงเทพมหานคร (BKK PRIDE CLINIC) ทางศูนย์ฯ 48 นาควัชระอุทิศ ร่วมกับกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข (TUC) ศูนย์ฯ 48 นาควัชระอุทิศ เห็นถึงความสำคัญของการเปิดให้บริการแบบครบวงจรในกลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) จึงจัดตั้งคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย (BKK Pride Clinic) ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำร่องพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย การเปิดคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย ศูนย์ฯ 48 นาควัชระอุทิศ มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสำนักอนามัย องค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานกับกลุ่มหลากหลายทางเพศ (สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย) ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม ตัวแทนกลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) ได้แก่ Miss Queen Rainbow Sky Bangkok 2022 และกลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนประชาบำรุงได้มาร่วมแสดงความยินดี

ขอเชิญผู้รับบริการกลุ่มเพศหลากหลาย( LGBTQ+)ที่มีความสนใจด้านสุขภาพเข้ารับบริการกับคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายได้ที่ศูนย์บริก...
22/08/2022

ขอเชิญผู้รับบริการกลุ่มเพศหลากหลาย( LGBTQ+)ที่มีความสนใจด้านสุขภาพเข้ารับบริการกับคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

คลินิกทันตกรรม 548 นาควัชระอุทิศออกหน่วยให้บริการทันตกรรมเชิงรุกในชุมชนเพื่อบริการประชนชนในเขตหนองแขมเป็นประจำทุกเดือน ...
18/08/2022

คลินิกทันตกรรม 548 นาควัชระอุทิศ

ออกหน่วยให้บริการทันตกรรมเชิงรุกในชุมชนเพื่อบริการประชนชนในเขตหนองแขมเป็นประจำทุกเดือน

🚑 บริการทันตกรรมใกล้บ้าน

16/08/2022
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่ 12 สิงหาคม 2565ทรงพระเ...
11/08/2022

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 12 สิงหาคม 2565

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๘ นาควัชระอุทิศ

ประกาศแจ้งให้ทราบวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ทางศูนย์ปิดให้บริการ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ (วันแม่แห่งชาติ)ติดต่อสอบถามเพิ...
11/08/2022

ประกาศแจ้งให้ทราบ

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ทางศูนย์ปิดให้บริการ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ (วันแม่แห่งชาติ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02 421 2147-9 ต่อ 304 งานธุรการ
E-Mail : [email protected]

รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครระดับเขตหนองแขมนาย บุญเพ็ชร์  สมปร...
04/08/2022

รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครระดับเขตหนองแขม

นาย บุญเพ็ชร์ สมประสงค์

เข้าประชุมคัดเลือกในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 น.
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

โดยจะต้องมาแสดงตนเพื่อเข้าประชุมคัดเลือกในเวลา 08.00 น. ของวันดังกล่าว

ประกาศศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ1. ตำแหน่งพนักงานช่วยงา...
03/08/2022

ประกาศศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
1. ตำแหน่งพนักงานช่วยงานธุรการ (คลินิกก้าวใหม่)
จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ (คลินิกก้าวใหม่)
จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข (คลินิกก้าวใหม่)
จำนวน 1 อัตรา
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่
งานธุรการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 5 กันยายน 2565
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งาน ธุรการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
โทร.02 421 2147-9 ต่อ 304

ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565ขอขอบคุณ พัฐชญาณ์ภร ชัยฉลอง บริจาครถเข็นผู้สูงอายุ ให้เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้า...
03/08/2022

ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565
ขอขอบคุณ พัฐชญาณ์ภร ชัยฉลอง บริจาครถเข็นผู้สูงอายุ ให้เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 🙏🙏

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอย...
27/07/2022

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๘ นาควัชระอุทิศ

24/07/2022
วันศุกร์ที่ 22 ก.ค. 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับเด็กนักเรียนท...
22/07/2022

วันศุกร์ที่ 22 ก.ค. 2565
ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับเด็กนักเรียนที่มีใบนัด จำนวน 503 คน
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 12.00 น.

08/07/2022
ประกาศแจ้งให้ทราบวันที่ 13 กรกฏาคม 2565 ปิดให้บริการ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ (วันอาสาฬหบูชา)วันที่ 14-15 กรกฏาคม 256...
04/07/2022

ประกาศแจ้งให้ทราบ
วันที่ 13 กรกฏาคม 2565 ปิดให้บริการ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ (วันอาสาฬหบูชา)
วันที่ 14-15 กรกฏาคม 2565 ปิดให้บริการ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ (วันเข้าพรรษา)
วันที่ 28-29 กรกฏาคม 2565 ปิดให้บริการ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ (วันเฉลิมพชระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 10 )
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02 421 2147-9 ต่อ 304 งานธุรการ
E-Mail : [email protected]

04/07/2022
01/07/2022
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่ 28 ก...
30/06/2022

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฏาคม 2565

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๘ นาควัชระอุทิศ

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการรับสมัครตั...
28/06/2022

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 -30 มิถุนายน 2565

ผู้ที่สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ฝ่ายเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ชั้น 4 อาคาร-ธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักอนามัย หริอโทร 02-2032811 หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR code)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ1. ตำแหน่งพนักงานช่ว...
23/06/2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
1. ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านสุขภาพ (ห้องเวชระเบียน)
1.1 นางสาวอาทิตยา นิลทอง
2. ตำแหน่งพนักงานช่วยงานทั่วไป (ห้องอนามัยโรงเรียน)
-ไม่มีผู้มาสอบสัมภาษณ์คัดเลือก
สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 8.00 น. ณ ห้องธุรการ-การเงินศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์งาน ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้1. ตำแหน่งพนักงานช่วยง...
16/06/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์งาน ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านสุขภาพ (ห้องเวชระเบียน)
2. ตำแหน่งพนักงานช่วยงานทั่วไป (ห้องอนามัยโรงเรียน)
จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
ติดต่อห้องธุรการ โทร. 02 421 2147

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565ขอขอบคุณ บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด ได้บริจาคชุด (PPE) จำนวน 540 ชุด ให้เพื่อใช้ประโยชน์ใน...
09/06/2022

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
ขอขอบคุณ บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด ได้บริจาคชุด (PPE) จำนวน 540 ชุด ให้เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย Covid 19 🙏🙏

ประกาศศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้...
06/06/2022

ประกาศศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานช่วยงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่
งานธุรการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565
สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งาน ธุรการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
โทร.02 421 2147-9 ต่อ 304

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน 2565สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีทรงพระเจริญด้วยเกล...
02/06/2022

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน 2565
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๘ นาควัชระอุทิศ

ประกาศแจ้งให้ทราบวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ปิดให้บริการ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ (วันเฉลิมพระชนมพรรษา) ติดต่อสอบถามเพิ่มเ...
01/06/2022

ประกาศแจ้งให้ทราบ
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ปิดให้บริการ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ (วันเฉลิมพระชนมพรรษา)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02 421 2147-9 ต่อ 304 งานธุรการ
E-Mail : [email protected]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ1. ตำแหน่งพนักงานช่ว...
23/05/2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
1. ตำแหน่งพนักงานช่วยงานธุรการ
1.1 นายธนการณ์ กลับแสง
สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 8.00 น. ณ ห้องธุรการ-การเงินศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์งาน ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้1. ตำแหน่งพนักงานช่วยง...
17/05/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์งาน ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งพนักงานช่วยงานธุรการ (ห้องธุรการ)
จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
ติดต่อห้องธุรการ โทร. 02 421 2147

ประกาศศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการตำแหน่งพนักงานช่วยงานธุ...
09/05/2022

ประกาศศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
ตำแหน่งพนักงานช่วยงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่
งานธุรการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งาน ธุรการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
โทร.02 421 2147-9 ต่อ 304

ประกาศแจ้งให้ทราบวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ปิดให้บริการ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ (วันฉัตรมงคล)วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2565 ป...
06/05/2022

ประกาศแจ้งให้ทราบ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ปิดให้บริการ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ (วันฉัตรมงคล)
วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2565 ปิดให้บริการ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ (พืชมงคล)
วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2565 ปิดให้บริการ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ (วิสาขบูชา)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02 421 2147-9 ต่อ 304 งานธุรการ
E-Mail : [email protected]

วันที่3 ขอขอบคุณ บริษัท PNG Group Co.Ltd นำน้ำมามอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย Cov...
29/04/2022

วันที่3
ขอขอบคุณ บริษัท PNG Group Co.Ltd นำน้ำมามอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย Covid 19 ที่บริเวณเต้นท์ เจอ แจก จบ ของศูนย์บริการสาธารณสุข48 นาควัชระอุทิศ อย่างต่อเนื่องในวันที่ 29/4/65🙏🙏

วันที่ 2 ขอขอบคุณ บริษัท PNG Group Co.Ltd นำน้ำมามอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย Co...
28/04/2022

วันที่ 2
ขอขอบคุณ บริษัท PNG Group Co.Ltd นำน้ำมามอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย Covid 19 ที่บริเวณเต้นท์ เจอ แจก จบ ของศูนย์บริการสาธารณสุข48 นาควัชระอุทิศ ในวันที่ 28/4/65🙏🙏

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ขอขอบคุณ บริษัท PNG Group นำน้ำมามอบให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยCovid 19  ที่บริเวณเต...
27/04/2022

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕
ขอขอบคุณ บริษัท PNG Group นำน้ำมามอบให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยCovid 19 ที่บริเวณเต้นท์ เจอ แจก จบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์งาน ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้1. ตำแหน่งพนักงานช่วยง...
22/04/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์งาน ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งพนักงานช่วยงานทั่วไป (อนามัยโรงเรียน)

จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
ติดต่อห้องธุรการ โทร. 02 421 2147

ประกาศแจ้งให้ทราบวันที่ 6 เมษายน 2565 ปิดให้บริการ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ (วันจักรี)วันที่ 13-17 เมษายน 2565 ปิดให้บ...
08/04/2022

ประกาศแจ้งให้ทราบ
วันที่ 6 เมษายน 2565 ปิดให้บริการ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ
(วันจักรี)
วันที่ 13-17 เมษายน 2565 ปิดให้บริการ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ (สงกรานต์)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02 421 2147-9 ต่อ 304 งานธุรการ
E-Mail : [email protected]

ประกาศศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการตำแหน่งพนักงานช่วยงานทั...
08/04/2022

ประกาศศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
ตำแหน่งพนักงานช่วยงานทั่วไป (อนามัยโรงเรียน) จำนวน 1อัตรา
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่
งานธุรการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2565
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งาน ธุรการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
โทร.02 421 2147-9 ต่อ 304

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ขอขอบคุณ คุณกัญฐณัฐ สุนทรจริวัฒน์ ที่มอบชุดตรวจ Antigen Test จำนวน 100ชุด สำหรับผู้ป่วยที่มารับบริกา...
08/04/2022

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕
ขอขอบคุณ คุณกัญฐณัฐ สุนทรจริวัฒน์ ที่มอบชุดตรวจ Antigen Test จำนวน 100ชุด
สำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ขอขอบคุณ คุณสาลี ตัณโสภาลักษณ์ นำมะม่วงมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจุด รับยา เจอ แจก จบ
08/04/2022

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕
ขอขอบคุณ คุณสาลี ตัณโสภาลักษณ์ นำมะม่วงมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจุด รับยา เจอ แจก จบ

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ขอขอบคุณบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ที่มอบชุดตรวจเอทีเคและไม้เท้า...
01/04/2022

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

ขอขอบคุณบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ที่มอบชุดตรวจเอทีเคและไม้เท้าสำหรับให้ผู้ป่วยที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

ที่อยู่

40 หมู่1 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญ
Bangkok
10160

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 421 2147

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รับวัคซีน เข็ม 1-2-3 แล้ว
ได้รับบริการ ดีมาก คนมาฉีดเยอะ ก็จัดการได้ดี
เจ้าหน้าที่และพยาบาล พูดจาดี มารยาทดี น่ารัก
เร็วๆนี้จะมีฉีดวัคซีนเข็มแรก รึป่าวครับ
มีฉีดวัคซีน โควิด-19 เข็มแรกและเข็ม 2 เมื่อไหร่ครับ
ครั้งแรกที่ไปสื่อสารไม่ค่อยลงตัวแต่เดียวนี้ถือว่าโอเครค่ะแต่ยังมีเจ้าหน้าที่ส่วนที่ชักประวัติคนไข้ใหม่พุดจาแบบรับไม่ได้ค่ะเขาถามเรายังไม่ตอบเขาตอบเอง555จิตรวิทยาด้านนี้ไม่มีก้อลาออกเถอะค่ะเงินเดือนพวกคุณก้อมาจากภาษีประชาชนอย่างพวกเรานะค่ะฝากให้คิด
สอบถามเรื่องสมัครงาน เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำได้ดีมากครับ ขอบคุณครับ
เปิดให้ไปลงทะเบียนได้หรือยังค่ะ
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยและวางแผนการรักษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการเยี่ยมบ้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ป่วย ร่วมกับสำนักงานเขตหนองแขม ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระ และศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข ในวันนี้ (15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30น.) ได้จัดให้มีการประชุม นำโดย นายแพทย์สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาแผนการดูแล ผู้ป่วยต่อเนื่อง ที่บ้านหลังจากออกจากโรงพยาบาล โดยการเพิ่มทางเลือกใช้เทคโนโลยีการแพทย์ Telemedicine ในการเข้าถึงผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น
สนพ. กทม Kajorn Inthraburan Poonsri Jaiphakdee สำนักงานเขตหนองแขม ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน
สวัสดีค่า
ขออนุญาตแชร์แบบสอบถามที่สำรวจความสุข ความเครียด และความต้องการสื่อสนับสนุนด้านสุขภาพจิตในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะ
https://forms.gle/QiLRNEciBe1Vzw299
แบบสอบถามฉบับใหม่ค่ะ
ศูนย์บริการสาธารณสุขห้าสิบหก ทับเจริญ ศูนย์บริการสาธารณสุขสี่สิบเก้า วัดชัยพฤกษมาลา ศูนย์บริการสาธารณสุข สี่สิบเจ็ด คลองขวาง ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ สะพานมอญ ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ศูนย์บริการสาธารณสุข15ลาดพร้าว ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๖ บุคคโล ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ สะพานมอญ @ศูนย์บริการสาธารณ 60 กทม. ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ สะพานมอญ ศูนย์บริการสาธารณสุขคูคต ศูนย์บริการสาธารณสุขฯศูนย์บริการสาธารณสุข33 วัดหงส์รัตนาราม ศูนย์บริกาสาธารณสุข23 สี่พระยา ศูนย์บริการสาธารสุข 62 ตวงรัชฏ์ฯ ศูนย์บริการสาธารสุข61 ศูนย์บริการสาธารสุข 66 - ลาดพร้าว ศูนย์บริการสาธารณสุขสี่สิบแปด นาควัชระอุทิศ ศูนย์บริการสาธารสุข 03 สำนักอนามัย ศูนย์บริการสาธารสุข59 ทุ่งครุ ศูนย์บริการสาธารสุข 63 สมาคมแต้จิ้วแห่งประเทศไทย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี กลุ่มงานสุขภาพจิต สำนักอนามัย สนพ. กทม สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealthสำนักงานเขตพระนคร ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตพระโขนง @สำนักงานเขตพระนคร
ขออนุญาติสอบถามค่ะเขตฝั่งเลียบคลองฝั่งเหนือมีผู้ติดเชื้อโควด19 รึบ้างป่าวค่ะ...
เอกสารต้องรอยื่นอีกครั้งเพราะบัตรปชช. ไม่ได้ถ่ายสำเนาด้านหลัง
เออเพิ่งรู้ว่าขนาดสมาร์ตการ์ดก็ต้องถ่ายด้านหลังด้วย
ทั้งที่มีก.มหาดไทยมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วตั้งแต่ 22 มี.ค. 2556 ทำธุรกรรมที่ไหนไม่เคยมีปัญหา เพิ่งเจอที่นี่ล่ะ
#ศูนย์บริการสาธารณะสุข48นาควัชระอุทิศ #กรมอนามัย #กรุงเทพ #ศูนย์48 #นาควัชระอุทิศ #ศูนย์สาธารณะสุข
ฉีดวัคซีนวันไหนคะ
ขอเรียนถามเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ของผู้สูงอายุ กับ โรคกลุ่มเสี่ยง ค่ะ จะมาที่ศูนย์ช่วงไหนคะ
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

Big Taxi Van บริการรถ Nanmuayy เตรียมสอบบรรจุราชการ ทุกภาค Nong Khaem LXV กวดวิชาบ้านน้อง Ant สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม สอบช่างฝีมือทหาร อ.โอ๊ค 81 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลย มาลัยผ้า ดอกไม้ประดิษฐ์ by Sukhuntha โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อส ช่างไฟไทย Khet Bang Khae โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักกา ฝึกอาชีพ กทม หลวงพ่อทวีศักดิ