ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควั

ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควั เป็นเลิศด้านบริการ มีคุณภาพได้มาตรฐาน เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เดินทางมาศูนย์ฯง่ายๆ ตามแผนที่ Google Map นี้ https://goo.gl/maps/rdi7KdPPNYLYkzpYA

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศประชาสัมพันธ์ 📣สำหรับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ผล ATK (Antigen Test Kit) เป็นบวกเข้ารับการรักษาตัวที่บ้าน Home Isola...
14/09/2021

ประกาศประชาสัมพันธ์ 📣

สำหรับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ผล ATK (Antigen Test Kit) เป็นบวก
เข้ารับการรักษาตัวที่บ้าน Home Isolation กับศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ตรวจ RT-PCR ซ้ำและเอกซเรย์ ฟรี! (ทุกสิทธิ์การรักษา)
ลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้ : shorturl.asia/L9KWh

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-421-2147-9 ต่อ 106

ประกาศประชาสัมพันธ์ 📣

สำหรับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ผล ATK (Antigen Test Kit) เป็นบวก
เข้ารับการรักษาตัวที่บ้าน Home Isolation กับศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ตรวจ RT-PCR ซ้ำและเอกซเรย์ ฟรี! (ทุกสิทธิ์การรักษา)
ลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้ : shorturl.asia/L9KWh

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-421-2147-9 ต่อ 106

ประกาศประชาสัมพันธ์ 📣ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีโรคดังนี้1. ผู้...
13/09/2021

ประกาศประชาสัมพันธ์ 📣
ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ขอเชิญชวน
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีโรคดังนี้
1. ผู้ป่วยโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือถุงลมโป่งพอง เป็นต้น
2. ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
3. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
4. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
5. ผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกชนิด
6. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
7. ผู้ป่วยโรคอ้วน น้ำหนักมากกว่า 100 กก. หรือ BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 35 kg/m
8. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
9. ผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) , HIV
และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
ฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อ Astrazeneca
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ หรือโทร 02-421-2147-9 ต่อ 602 (เวลา 08.30-15.00 น.)
*จนกว่าวัคซีนจะหมด*

ประกาศประชาสัมพันธ์ 📣
ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ขอเชิญชวน
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีโรคดังนี้
1. ผู้ป่วยโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือถุงลมโป่งพอง เป็นต้น
2. ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
3. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
4. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
5. ผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกชนิด
6. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
7. ผู้ป่วยโรคอ้วน น้ำหนักมากกว่า 100 กก. หรือ BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 35 kg/m
8. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
9. ผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) , HIV
และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
ฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อ Astrazeneca
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ หรือโทร 02-421-2147-9 ต่อ 602 (เวลา 08.30-15.00 น.)
*จนกว่าวัคซีนจะหมด*

10/09/2021

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนฟรี!
.
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อนลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก“ซิโนฟาร์ม”💉 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (วัคซีนได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน)
.
ระบบจะเปิดลงทะเบียนในวันที่ วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนผ่าน Link https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdilV0.../closedform หรือ Scan QR CODE
.
กำหนดฉีดวัคซีนในวันที่ 18,20-25 กันยายน 2564
.
คำชี้แจง
1. สำหรับประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
2. หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ขอให้นำเอกสารการฝากครรภ์มาในวันฉีดวัคซีน
3. บริการให้กับผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนโควิดมาก่อนหากตรวจพบว่าท่านเคยได้รับวัคซีนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การรับบริการ
4. ก่อนกรอกแบบฟอร์มนี้กรุณาลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม เพื่อรับวันนัด
5. เจ้าหน้าที่จะยืนยันวันนัดหมายผ่านระบบหมอพร้อม หรือ ข้อความ SMS
6. กรุณามาตามวัน เวลา ที่นัดหมาย เพื่อลดความแออัดในการรับบริการ
หากท่านไม่มาตามนัดที่ท่านเลือกในระบบ ถือว่าสละสิทธิ์
7. สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 065-205-3686
.
#ลงทะเบียนฉีดวัคซีนฟรี #สถานเสาวภาสภากาชาดไทย #สภากาชาดจีน #วัคซีนโควิด #ซิโนฟาร์ม

วันที่ 9 กันยายน 2564ขอขอบพระคุณ คณะครูสมาธิรุ่น 45 สาขา 33 ม.เอเชียอาคเนย์ และเพื่อนๆ กัลยาณมิตร มอบหนังสือ รัตนปริตร พ...
09/09/2021

วันที่ 9 กันยายน 2564

ขอขอบพระคุณ คณะครูสมาธิรุ่น 45 สาขา 33 ม.เอเชียอาคเนย์ และเพื่อนๆ กัลยาณมิตร มอบหนังสือ รัตนปริตร พิชิติโรคภัย จำนวน 200 เล่ม มอบให้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ป่วยโควิด 19

ประชาสัมพันธ์ 📣กองสร้างเสริมสุขภาพ ได้ส่งข้อแนะนำการจัดเตรียมอาหารเลี้ยงคนหมู่มาก ป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ พร้อม 1...
09/09/2021

ประชาสัมพันธ์ 📣

กองสร้างเสริมสุขภาพ ได้ส่งข้อแนะนำการจัดเตรียมอาหารเลี้ยงคนหมู่มาก ป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ พร้อม 10 เมนูเสี่ยงโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ และแนวทางการดำเนินงานป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลในการให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่แก่ประชาชน

ดาวน์โหลดรายละเอียดผ่านลิงค์นี้ : https://drive.google.com/drive/folders/12xiH-Oxey71wtXUegODrsijOCv7UrKDq

วันที่ 7 กันยายน 2564ขอขอบพระคุณ มูลนิธิชลลดา บริจาคยาฟ้าทะลายโจร ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
07/09/2021

วันที่ 7 กันยายน 2564

ขอขอบพระคุณ มูลนิธิชลลดา บริจาคยาฟ้าทะลายโจร ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

06/09/2021
วันที่ 5 กันยายน 2564ขอขอบพระคุณ คุณเบสท์ (คุณแม่น้องปลาวาฬ) บริจาค face shield จำนวน 100 ชิ้น ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุ...
05/09/2021

วันที่ 5 กันยายน 2564

ขอขอบพระคุณ คุณเบสท์ (คุณแม่น้องปลาวาฬ) บริจาค face shield จำนวน 100 ชิ้น ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

วันที่ 5 กันยายน 2564

ขอขอบพระคุณ คุณเบสท์ (คุณแม่น้องปลาวาฬ) บริจาค face shield จำนวน 100 ชิ้น ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

วันที่ 30 สิงหาคม 2564ขอขอบพระคุณ คุณสมศักดิ์ เกษรพรมราช คุณสุรัชชัย หลักพิพัฒน์ บริจาคยาคูลท์ จำนวน 1 ลัง ให้แก่ศูนย์บร...
30/08/2021

วันที่ 30 สิงหาคม 2564

ขอขอบพระคุณ คุณสมศักดิ์ เกษรพรมราช คุณสุรัชชัย หลักพิพัฒน์ บริจาคยาคูลท์ จำนวน 1 ลัง ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

วันที่ 30 สิงหาคม 2564

ขอขอบพระคุณ คุณสมศักดิ์ เกษรพรมราช คุณสุรัชชัย หลักพิพัฒน์ บริจาคยาคูลท์ จำนวน 1 ลัง ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

วันที่ 30 สิงหาคม 2564ขอขอบพระคุณ คุณกิตติยา ฤทธิ์เต็มดี บริจาค แอลกอฮอล์ จำนวน 4 แกลลอน แกลลอนละ 5 ลิตร ให้แก่ศูนย์บริก...
30/08/2021

วันที่ 30 สิงหาคม 2564

ขอขอบพระคุณ คุณกิตติยา ฤทธิ์เต็มดี บริจาค แอลกอฮอล์ จำนวน 4 แกลลอน แกลลอนละ 5 ลิตร ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

วันที่ 27 สิงหาคม 2564ขอขอบพระคุณ บริษัท ออริคเสปซ จำกัด , ร้านอ้อยข้าวมันไก่ , คุณน้องพลอย ได้มอบอาหารและเครื่องดื่ม ให...
27/08/2021

วันที่ 27 สิงหาคม 2564

ขอขอบพระคุณ บริษัท ออริคเสปซ จำกัด , ร้านอ้อยข้าวมันไก่ , คุณน้องพลอย ได้มอบอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

วันที่ 27 สิงหาคม 2564ขอขอบพระคุณ บริษัทซีแอนด์จี เอ็นไวรอลเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้การสนับสนุนเครื่อง...
27/08/2021

วันที่ 27 สิงหาคม 2564

ขอขอบพระคุณ บริษัทซีแอนด์จี เอ็นไวรอลเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้การสนับสนุนเครื่องตรวจ AURO Covic-19 Antigen Rapid Test เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ และไม้เท้าช่วยเดินสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้มีปัญหาเรื่องขา

วันที่ 25 สิงหาคม 2564ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดที่บ้าน ของ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศขอขอบคุณทีมงานFull Heart , ค...
26/08/2021

วันที่ 25 สิงหาคม 2564

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดที่บ้าน ของ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

ขอขอบคุณ
ทีมงานFull Heart , คุณอาทิตยา และครอบครัว นนธิวรรธก เป็นตัวแทนมอบ ของบริจาค ดังนี้
คุณฐิภัทพ์สิตา จารุไพศาลกิจ บริจาคเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 9โหล
, คุณปุ๊ก futureTec บริจาคยา หน้ากากอนามัย ฟ้าทะลายโจร ที่วัดออกซิเจนปลายนิ้ว คุณ อรอนงค์ ไชยอัชนรัตน์ , คุณสุทธินันท์ ไชยอัชนรัตน์ , คุณไอศูรย์ บริจาคโทรศัพท์มือถือ

ประกาศประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน ทุกความเห็น มีความหมายคลิกลิงค์ที่นี่ : https://opdc.c...
25/08/2021

ประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน ทุกความเห็น มีความหมาย

คลิกลิงค์ที่นี่ : https://opdc.csn.cx/

ประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน ทุกความเห็น มีความหมาย

คลิกลิงค์ที่นี่ : https://opdc.csn.cx/

ประกาศประชาสัมพันธ์ 📣ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีโรคดังนี้1. ผู้...
24/08/2021

ประกาศประชาสัมพันธ์ 📣

ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ขอเชิญชวน
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีโรคดังนี้
1. ผู้ป่วยโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือถุงลมโป่งพอง เป็นต้น
2. ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
3. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
4. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
5. ผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกชนิด
6. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
7. ผู้ป่วยโรคอ้วน น้ำหนักมากกว่า 100 กก. หรือ BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 35 kg/m
8. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
9. ผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) , HIV
และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
ฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อ Astrazeneca
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ หรือโทร 02-421-2147-9 ต่อ 602 (เวลา 08.30-15.00 น.)
*จนกว่าวัคซีนจะหมด*

ประกาศประชาสัมพันธ์ 📣

ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ขอเชิญชวน
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีโรคดังนี้
1. ผู้ป่วยโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือถุงลมโป่งพอง เป็นต้น
2. ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
3. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
4. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
5. ผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกชนิด
6. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
7. ผู้ป่วยโรคอ้วน น้ำหนักมากกว่า 100 กก. หรือ BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 35 kg/m
8. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
9. ผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) , HIV
และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
ฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อ Astrazeneca
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ หรือโทร 02-421-2147-9 ต่อ 602 (เวลา 08.30-15.00 น.)
*จนกว่าวัคซีนจะหมด*

20/08/2021

#ตลาดบางแคภิรมย์ #ตรวจเชิงรุก
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กลุ่มกรุงธนใต้ ที่ ตลาดบางแคภิรมย์ เขตบางแค ให้บริการวันละ 600 คน 👉 จองคิววันต่อวันหน้าจุดตรวจ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

สิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้ในวันไปตรวจ
1.บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
(เขียนชื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน สิทธิ์การรักษาที่มี และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้)
2.ปากกาส่วนตัว

ทุกจุดบริการจะใช้การตรวจหาเชื้อแบบ Antigen Test Kit (ATK) ที่ใช้เวลาประมาณ 30 นาที หากผลติดเชื้อจะส่งตรวจแบบ Rt-PCR ซ้ำทันทีในจุดตรวจนั้น

ถ้ามีผลติดเชื้อ หมอจะให้ฟ้าทะลายโจร หรือยาฟาวิพิราเวียร์ ตามอาการ ผู้ที่ไม่สามารถแยกรักษาตัวที่บ้านได้ จะส่งเข้าศูนย์พักคอย แต่ถ้าสามารถแยกรักษาตัวที่บ้านได้ โดยรักษาแบบ Home Isolation : HI เจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลเข้าระบบการรักษา BKK HI/CI care

ขอบคุณข้อมูล กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

สาระหน้ารู้ 17  ผลิตภัณฑ์ #ฟ้าทะลายโจร ปลอม Cr. ศูนย์ข้อมูล COVID-19
19/08/2021

สาระหน้ารู้ 17 ผลิตภัณฑ์
#ฟ้าทะลายโจร ปลอม
Cr. ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ประกาศงดบริการฉีดวัคซีนเด็กวันนี้ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากขอปิดทำความสะอาดศูนย์ฯ
19/08/2021

ประกาศ

งดบริการฉีดวัคซีนเด็กวันนี้
ขออภัยในความไม่สะดวก
เนื่องจากขอปิดทำความสะอาดศูนย์ฯ

ประกาศ

งดบริการฉีดวัคซีนเด็กวันนี้
ขออภัยในความไม่สะดวก
เนื่องจากขอปิดทำความสะอาดศูนย์ฯ

วันที่ 18 สิงหาคม 2564ขอขอบพระคุณ บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต ได้มอบซาลาเปาให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
18/08/2021

วันที่ 18 สิงหาคม 2564

ขอขอบพระคุณ บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต ได้มอบซาลาเปาให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

วันที่ 18 สิงหาคม 2564

ขอขอบพระคุณ บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต ได้มอบซาลาเปาให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

วันที่ 18 สิงหาคม 2564ขอขอบพระคุณ บริษัทโชคลาภบุญชัย ได้มอบชุด PPE จำนวน 30 ชุด ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุ...
18/08/2021

วันที่ 18 สิงหาคม 2564

ขอขอบพระคุณ บริษัทโชคลาภบุญชัย ได้มอบชุด PPE จำนวน 30 ชุด ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

วันที่ 18 สิงหาคม 2564ขอขอบพระคุณ คุณพสุ บุญศิลปปราชญ์ ได้บริจาคชุด PPE จำนวน 20 ชุด ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควั...
18/08/2021

วันที่ 18 สิงหาคม 2564

ขอขอบพระคุณ คุณพสุ บุญศิลปปราชญ์ ได้บริจาคชุด PPE จำนวน 20 ชุด ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

วันที่ 18 สิงหาคม 2564

ขอขอบพระคุณ คุณพสุ บุญศิลปปราชญ์ ได้บริจาคชุด PPE จำนวน 20 ชุด ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

Timeline Photos
17/08/2021

Timeline Photos

ประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการ หรือลงทะเบียนใช้สิทธิ บัตรทองได้ง่ายๆ ด้วยตัวเองผ่านมือถือด้วยแอปพลิเคชัน สปสช. แล้วทำตามขั้นตอนในแอปพลิเคชันจนครบ
***ลงทะเบียนแล้วใช้สิทธิได้ทันทีเลยนะคะ

#สปสช. #บัตรทอง

วันที่ 17 สิงหาคม 2564ขอขอบพระคุณ คุณพ่อแผน สุขกิจ และครอบครัว ได้มอบผัดไท จำนวน 50 กล่อง ให้แก่เจ้าหน้าที่งานอนามัยชุมช...
17/08/2021

วันที่ 17 สิงหาคม 2564

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อแผน สุขกิจ และครอบครัว ได้มอบผัดไท จำนวน 50 กล่อง ให้แก่เจ้าหน้าที่งานอนามัยชุมชนและศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

วันที่ 16 สิงหาคม 2564ขอขอบพระคุณ คุณเพื่อนอ้อ ( นางสาวพุทธิพร  กมลสินธ์ุและชาวคณะ ) อำนวยความสะดวก ให้ซิม true พร้อมสมั...
16/08/2021

วันที่ 16 สิงหาคม 2564

ขอขอบพระคุณ คุณเพื่อนอ้อ ( นางสาวพุทธิพร กมลสินธ์ุและชาวคณะ ) อำนวยความสะดวก ให้ซิม true พร้อมสมัคร package พร้อมใช้งาน เพื่อให้หมอหนึ่ง และ ทีมงานดูแลผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน ( Home Isolation ) ใช้ในการ ติดตามอาการผู้ป่วยโควิด-19

Modexz Smart Wannapa Deesukhon Or Puttiporn Kamolsin

ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศขอขอบพระคุณ คุณกิตติยา ฤทธิ์เต็มดี ได้มอบแอลกอฮอล์ , Face shield , ชุด PPE และ Mask...
16/08/2021

ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

ขอขอบพระคุณ คุณกิตติยา ฤทธิ์เต็มดี ได้มอบแอลกอฮอล์ , Face shield , ชุด PPE และ Mask ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

วันที่ 15 สิงหาคม 2564ขอขอบพระคุณ คุณวรรัตน์ พุทธสุวรรณและครอบครัว มอบชุด ppe ให้ใช้ในงานควบคุมป้องกันโรคของศูนย์บริการส...
16/08/2021

วันที่ 15 สิงหาคม 2564

ขอขอบพระคุณ คุณวรรัตน์ พุทธสุวรรณและครอบครัว มอบชุด ppe ให้ใช้ในงานควบคุมป้องกันโรคของศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

วันที่ 12 สิงหาคม 2564ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ให้บริการเชิงรุก ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง...
13/08/2021

วันที่ 12 สิงหาคม 2564

ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ให้บริการเชิงรุก ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี ATK รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในระบบ Home Isolation
ถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่ามกลางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 12 สิงหาคม 2564

ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ให้บริการเชิงรุก ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี ATK รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในระบบ Home Isolation
ถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่ามกลางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ท...
12/08/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๘ นาควัชระอุทิศ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๘ นาควัชระอุทิศ

วันที่ 10 สิงหาคม 2564ขอขอบพระคุณ กลุ่มเพื่อนวิศวะลาดกระบัง รุ่น 25 ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ Regulator 12 ชุด สาย Canula...
10/08/2021

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

ขอขอบพระคุณ กลุ่มเพื่อนวิศวะลาดกระบัง รุ่น 25 ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ Regulator 12 ชุด สาย Canula 50 เส้น ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

ขอขอบพระคุณอย่างสูง

ประกาศวันหยุด เดือนสิงหาคม 256412 สิงหาคม 2564• วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชน...
10/08/2021

ประกาศวันหยุด เดือนสิงหาคม 2564

12 สิงหาคม 2564
• วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เปิดบริการปกติวันที่ 13 สิงหาคม 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-421-2147 ต่อ 304

ประกาศวันหยุด เดือนสิงหาคม 2564

12 สิงหาคม 2564
• วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เปิดบริการปกติวันที่ 13 สิงหาคม 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-421-2147 ต่อ 304

ประชาสัมพันธ์ 📣บริการตรวจคัดกรอง โควิด-19 เชิงรุก ฟรีสำหรับประชาชน (คนไทย)วันที่ 9-15 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-15.00 น.ณ ...
09/08/2021

ประชาสัมพันธ์ 📣

บริการตรวจคัดกรอง โควิด-19 เชิงรุก ฟรี
สำหรับประชาชน (คนไทย)
วันที่ 9-15 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-15.00 น.
ณ ตลาดบางแคภิรมย์
โปรดเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมปากกาส่วนตัว และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ (งานอนามัยชุมชน) : 02-421-2147 ต่อ 404
สำนักงานเขตหนองแขม (ฝ่ายสิ่งแวดล้อม) : 02-421-1227 ต่อ 7318

แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชาสัมพันธ์ 📣

บริการตรวจคัดกรอง โควิด-19 เชิงรุก ฟรี
สำหรับประชาชน (คนไทย)
วันที่ 9-15 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-15.00 น.
ณ ตลาดบางแคภิรมย์
โปรดเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมปากกาส่วนตัว และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ (งานอนามัยชุมชน) : 02-421-2147 ต่อ 404
สำนักงานเขตหนองแขม (ฝ่ายสิ่งแวดล้อม) : 02-421-1227 ต่อ 7318

แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

วันที่ 6 สิงหาคม 2564ขอขอบพระคุณ คุณฐิภัทพ์สิตา จารุไพศาลกิจ และคุณอมรวรรณ จาตุรันตานนท์ ได้บริจาคเครื่องวัดออกซิเจน ฟ้า...
06/08/2021

วันที่ 6 สิงหาคม 2564

ขอขอบพระคุณ คุณฐิภัทพ์สิตา จารุไพศาลกิจ และคุณอมรวรรณ จาตุรันตานนท์ ได้บริจาคเครื่องวัดออกซิเจน ฟ้าทะลายโจร พลาสเตอร์ยา และข้าวกล่อง ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
Full Heart อาสาเป็นส่วนหนึ่งช่วยปันน้ำใจจากคนไทยสู่คนไทย ให้พ้นภัยโควิด

ขอขอบพระคุณอย่างสูง

ประชาสัมพันธ์ 📣กทม.เปิดสายด่วน 50 เขต โทรประสานตรงขอความช่วยเหลือ-เข้าระบบรักษาโควิด 24 ชั่วโมงเพื่อให้การควบคุมป้องกันก...
05/08/2021

ประชาสัมพันธ์ 📣

กทม.เปิดสายด่วน 50 เขต โทรประสานตรงขอความช่วยเหลือ-เข้าระบบรักษาโควิด 24 ชั่วโมง

เพื่อให้การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กทม. จึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กสทช. True dtac AIS และ NT จัดตั้ง “สายด่วนโควิดเขต” เป็นสายตรงถึง 50 สำนักงานเขต เขตละ 20 คู่สาย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาโดยเร็ว โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งขณะนี้บางเขตที่มีความพร้อมได้เริ่มทยอยให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 64 และจะดำเนินการให้ครบทั้ง 50 เขตโดยเร็ว

ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากผู้ป่วยติดเชื้อผ่านทางสายด่วนโควิดเขต จะมีการประเมินอาการและความพร้อมในการเข้ารับการรักษาตามระดับอาการ หากผู้ป่วยสามารถแยกกักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation (HI) ได้ เจ้าหน้าที่จะแนะนำขั้นตอนในการรับการดูแล หากไม่พร้อมจะดำเนินการรับผู้ป่วยมาพักคอย ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) โดยจะมีทีมแพทย์พยาบาลประเมินอาการ ให้ยารักษา และส่งต่อเข้ารับการรักษาตามอาการต่อไป

ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยให้ผู้ป่วยโควิด-19 เข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วขึ้น อันจะเป็นการลดโอกาสที่ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่ดูแลโทรแจ้งเขตพื้นที่ที่พักอาศัยในปัจจุบัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อประสานความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วต่อไป

ข้อมูลโดย : https://www.sanook.com/news/8421242/

ประชาสัมพันธ์ 📣

กทม.เปิดสายด่วน 50 เขต โทรประสานตรงขอความช่วยเหลือ-เข้าระบบรักษาโควิด 24 ชั่วโมง

เพื่อให้การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กทม. จึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กสทช. True dtac AIS และ NT จัดตั้ง “สายด่วนโควิดเขต” เป็นสายตรงถึง 50 สำนักงานเขต เขตละ 20 คู่สาย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาโดยเร็ว โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งขณะนี้บางเขตที่มีความพร้อมได้เริ่มทยอยให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 64 และจะดำเนินการให้ครบทั้ง 50 เขตโดยเร็ว

ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากผู้ป่วยติดเชื้อผ่านทางสายด่วนโควิดเขต จะมีการประเมินอาการและความพร้อมในการเข้ารับการรักษาตามระดับอาการ หากผู้ป่วยสามารถแยกกักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation (HI) ได้ เจ้าหน้าที่จะแนะนำขั้นตอนในการรับการดูแล หากไม่พร้อมจะดำเนินการรับผู้ป่วยมาพักคอย ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) โดยจะมีทีมแพทย์พยาบาลประเมินอาการ ให้ยารักษา และส่งต่อเข้ารับการรักษาตามอาการต่อไป

ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยให้ผู้ป่วยโควิด-19 เข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วขึ้น อันจะเป็นการลดโอกาสที่ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่ดูแลโทรแจ้งเขตพื้นที่ที่พักอาศัยในปัจจุบัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อประสานความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วต่อไป

ข้อมูลโดย : https://www.sanook.com/news/8421242/

ที่อยู่

40 หมู่1 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10
Bangkok
10160

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถามเรื่องสมัครงาน เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำได้ดีมากครับ ขอบคุณครับ
เปิดให้ไปลงทะเบียนได้หรือยังค่ะ
ขออนุญาติสอบถามค่ะเขตฝั่งเลียบคลองฝั่งเหนือมีผู้ติดเชื้อโควด19 รึบ้างป่าวค่ะ...
เอกสารต้องรอยื่นอีกครั้งเพราะบัตรปชช. ไม่ได้ถ่ายสำเนาด้านหลัง เออเพิ่งรู้ว่าขนาดสมาร์ตการ์ดก็ต้องถ่ายด้านหลังด้วย ทั้งที่มีก.มหาดไทยมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วตั้งแต่ 22 มี.ค. 2556 ทำธุรกรรมที่ไหนไม่เคยมีปัญหา เพิ่งเจอที่นี่ล่ะ #ศูนย์บริการสาธารณะสุข48นาควัชระอุทิศ #กรมอนามัย #กรุงเทพ #ศูนย์48 #นาควัชระอุทิศ #ศูนย์สาธารณะสุข
ฉีดวัคซีนวันไหนคะ
ขอเรียนถามเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ของผู้สูงอายุ กับ โรคกลุ่มเสี่ยง ค่ะ จะมาที่ศูนย์ช่วงไหนคะ
http://www.bangkok.go.th/healthcenter62/index เชิญเข้าชมเว๊ปไซต์ศูนย์62 ท่านสามารถ โหวตให้คะแนน และเสนอแนะข้อคิดเห็นได้นะครับ โดยการLogin เข้าได้เลย ขออนุญาต ศูนย์ฯ48 ในการนำเสนอครั้งนี้นะครับ ขอขอบคุณครับ
ฉีดวัคซีนเด็กวันไหนค๊ะ
ผอ.สมชายคุณหมอมาเพื่อพัฒาอย่างชัดเจนคนมารับการรักษามีแต่คนรักหมอสมชาย