โรงเรียน อนุบาลวัดนางนอง

โรงเรียน อนุบาลวัดนางนอง 74 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
(69)

เปิดเหมือนปกติ

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ขอแสดงความยินดีกับ1.นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองได้รับรางวัล “คุรุสดุดี...
17/07/2021

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ขอแสดงความยินดีกับ

1.นางดารณี คุณอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

2.นางสาวณภัทร ใจกล้า
ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทศึกษานิเทศก์

จาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ร่วมส่งมอบชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย  ให้โรงเรียนวัดชนะสงครามhttps://awnn.ac.th/wp/?p=4617
16/07/2021

ร่วมส่งมอบชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย ให้โรงเรียนวัดชนะสงคราม
https://awnn.ac.th/wp/?p=4617

ร่วมส่งมอบชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย ให้โรงเรียนวัดชนะสงคราม
https://awnn.ac.th/wp/?p=4617

รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองระหว่า...
16/07/2021

รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564
ดูข้อมูลเพิ่มเติม...https://awnn.ac.th/wp/?page_id=4595

รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564
ดูข้อมูลเพิ่มเติม...https://awnn.ac.th/wp/?page_id=4595

รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองระหว่า...
10/07/2021

รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
ดูข้อมูลเพิ่มเติม...https://awnn.ac.th/wp/?page_id=4595

รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
ดูข้อมูลเพิ่มเติม...https://awnn.ac.th/wp/?page_id=4595

ขอขอบคุณ คุณสำเริง  มนูญผล  มอบทุนปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย https://awnn.ac.th/wp/?p=4585
06/07/2021

ขอขอบคุณ คุณสำเริง มนูญผล มอบทุนปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
https://awnn.ac.th/wp/?p=4585

ขอขอบคุณ คุณสำเริง มนูญผล มอบทุนปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
https://awnn.ac.th/wp/?p=4585

รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองระหว่า...
04/07/2021

รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564
ดูข้อมูลเพิ่มเติม...https://awnn.ac.th/wp/?page_id=4595

รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564
ดูข้อมูลเพิ่มเติม...https://awnn.ac.th/wp/?page_id=4595

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ขอแสดงความยินดีกับ นางดารณี  คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้รับการคัดเลือกให้ได...
30/06/2021

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ขอแสดงความยินดีกับ นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2563"

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ขอแสดงความยินดีกับ นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2563"

📌ประกาศกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ถึงจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
29/06/2021

📌ประกาศกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ถึงจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

25/06/2021
กิจกรรม "บ้านวัดประสานใจต้านภัยโควิด 19"https://awnn.ac.th/wp/?p=4590
25/06/2021

กิจกรรม "บ้านวัดประสานใจต้านภัยโควิด 19"
https://awnn.ac.th/wp/?p=4590

กิจกรรม "บ้านวัดประสานใจต้านภัยโควิด 19"
https://awnn.ac.th/wp/?p=4590

รับมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด“โครงการแบ่งปันน้ำใจมอบคอมพิวเตอร์“https://awnn.ac.th/wp/?p=4575
23/06/2021

รับมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด
“โครงการแบ่งปันน้ำใจมอบคอมพิวเตอร์“
https://awnn.ac.th/wp/?p=4575

รับมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด
“โครงการแบ่งปันน้ำใจมอบคอมพิวเตอร์“
https://awnn.ac.th/wp/?p=4575

🚫💊อ.ว.น.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด💉🚫เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ของทุกปี#โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบา...
23/06/2021

🚫💊อ.ว.น.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด💉🚫
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ของทุกปี
#โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
#ไม่ค้าไม่เสพไม่ทำร้ายคนที่คุณรัก

🚫💊อ.ว.น.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด💉🚫
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ของทุกปี
#โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
#ไม่ค้าไม่เสพไม่ทำร้ายคนที่คุณรัก

Photos from โรงเรียน อนุบาลวัดนางนอง's post
21/06/2021

Photos from โรงเรียน อนุบาลวัดนางนอง's post

รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564ดูข้อมูลเพิ่มเติม...https://aw...
19/06/2021

รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564
ดูข้อมูลเพิ่มเติม...https://awnn.ac.th/wp/?page_id=4595

รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564
ดูข้อมูลเพิ่มเติม...https://awnn.ac.th/wp/?page_id=4595

Photos from โรงเรียน อนุบาลวัดนางนอง's post
17/06/2021

Photos from โรงเรียน อนุบาลวัดนางนอง's post

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้ารับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1https://awnn.ac.th/wp/?p=4561
14/06/2021

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1
https://awnn.ac.th/wp/?p=4561

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1
https://awnn.ac.th/wp/?p=4561

ดำเนินการแจกเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา​ 2564​ https://awnn.ac.th/wp/?p=4558
14/06/2021

ดำเนินการแจกเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา​ 2564​
https://awnn.ac.th/wp/?p=4558

ดำเนินการแจกเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา​ 2564​
https://awnn.ac.th/wp/?p=4558

แจ้งข่าวให้ท่านผู้ปกครองทราบค่ะ      จากการ ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 และจ...
11/06/2021

แจ้งข่าวให้ท่านผู้ปกครองทราบค่ะ

จากการ ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 และจากการที่ ผอ.สพป.กทม.แจ้งข่าวเกี่ยวกับการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2564 นั้น

เนื่องจากกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงยังไม่อนุญาตให้เปิดเรียนแบบ on-site (นั่งเรียนที่โรงเรียน) ทุกโรงเรียน

ดังนั้น การจัดการเรียนการสอน วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง จะยังคงจัดการเรียน 2 รูปแบบ คือ On Line และ On Hand ตามนโยบายต้นสังกัด และข้อกำหนดของ ศบค.จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

........................................
นางดารณี คุณอนันต์
ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

📢โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กำหนดการจัดการเรรยนการสอนในรูปแบบ "ออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.64 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประ...
10/06/2021

📢โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กำหนดการจัดการเรรยนการสอนในรูปแบบ "ออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.64 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

📢โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กำหนดการจัดการเรรยนการสอนในรูปแบบ "ออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.64 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

05/06/2021
📣ประกาศ📣 "โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองปรับลดค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564"
05/06/2021

📣ประกาศ📣 "โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองปรับลดค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564"

📣ประกาศ📣 "โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองปรับลดค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564"

📣ประชาสัมพันธ์📣 แจ้งวันรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และชำระค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564
05/06/2021

📣ประชาสัมพันธ์📣 แจ้งวันรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และชำระค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอน onlineภาคเรียนที่ 1/2564 อย่าลืม ! เข้าเรียนนะครับ เด็ก ๆเจอกัน 1 มิถุนายน 64 นะครับ
31/05/2021

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอน online
ภาคเรียนที่ 1/2564
อย่าลืม ! เข้าเรียนนะครับ เด็ก ๆ
เจอกัน 1 มิถุนายน 64 นะครับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอน online
ภาคเรียนที่ 1/2564
อย่าลืม ! เข้าเรียนนะครับ เด็ก ๆ
เจอกัน 1 มิถุนายน 64 นะครับ

31/05/2021
🚫🚫🚫อนุบาลวัดนางนองร่วมรณรงค์ให้ทุกคนลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ เนื่องใน "วันงดสูบบุหรี่โลก" 31 พฤษภาคม 2564#เลิกสูบลดเสี่ยงค...
31/05/2021

🚫🚫🚫
อนุบาลวัดนางนองร่วมรณรงค์ให้ทุกคนลด ละ เลิกการสูบบุหรี่
เนื่องใน "วันงดสูบบุหรี่โลก" 31 พฤษภาคม 2564
#เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได้
🚫🚫🚫

🚫🚫🚫
อนุบาลวัดนางนองร่วมรณรงค์ให้ทุกคนลด ละ เลิกการสูบบุหรี่
เนื่องใน "วันงดสูบบุหรี่โลก" 31 พฤษภาคม 2564
#เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได้
🚫🚫🚫

🌱อ.ว.น. ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2564🌱
27/05/2021

🌱อ.ว.น. ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2564🌱

🌱อ.ว.น. ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2564🌱

Photos from โรงเรียน อนุบาลวัดนางนอง's post
22/05/2021

Photos from โรงเรียน อนุบาลวัดนางนอง's post

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564#ขอให้ทุกท่านติดตามประกาศจากทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง🙏ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือด้...
22/05/2021

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

#ขอให้ทุกท่านติดตามประกาศจากทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
🙏ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา และขอให้ท่านดูแลสุขภาพของทุกคนในครอบครัว🙏

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

#ขอให้ทุกท่านติดตามประกาศจากทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
🙏ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา และขอให้ท่านดูแลสุขภาพของทุกคนในครอบครัว🙏

แจ้งผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล1/3 และอนุบาล3/3สามารถติดต่อขอคิวอาร์โค้ดไลน์กลุ่มห้องเรียน เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารจากครูปร...
18/05/2021

แจ้งผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล1/3 และอนุบาล3/3
สามารถติดต่อขอคิวอาร์โค้ดไลน์กลุ่มห้องเรียน เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารจากครูประจำชั้น
โดยสามารถทักแชท inbox ผ่านเพจ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง แผนกปฐมวัย

รายชื่อนักเรียน ป.2 ปีการศึกษา 2564
15/05/2021

รายชื่อนักเรียน ป.2 ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2564
15/05/2021

รายชื่อนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2564

Photos from โรงเรียน อนุบาลวัดนางนอง's post
14/05/2021

Photos from โรงเรียน อนุบาลวัดนางนอง's post

Photos from โรงเรียน อนุบาลวัดนางนอง's post
14/05/2021

Photos from โรงเรียน อนุบาลวัดนางนอง's post

ที่อยู่

74 ถ.วุฒากาศ บางค้อ จอมทอง
Bangkok
10150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

024682653

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียน อนุบาลวัดนางนองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียน อนุบาลวัดนางนอง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มาตรการยอดเยี่ยม...ขอบคุณครู และเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน
คิดถึงเพื่อนๆและครูชลดา ป.6/5 จำรุ่นไม่ได้แล้วว เกิดปี37 ชื่อแก้ว ที่ชอบไปเนียนๆตีกลองกับเพื่อนตอนเช้าเวลาเข้าแถวอะ
ประชาสัมพันธ์น้องๆๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ระดับชั้นป.1 ป.2 ป.6คนใดยังไม่ได้มาใช้สิทธิ์ทำฟันฟรี ที่อรณีคลินิกทันตกรรม ใช้สิทธิ์ได้ถึงสิ้นเดือนเมษายน 2563 นี้นะครับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ ตามที่เคยขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรม scratch รุ่นที่ 2 ไปก่อนหน้านั้น ทางคณะ ICT ม.มหิดล ขอแจ้งเลื่อนการอบรม scratch รุ่นที่ 2 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ค่ะ ☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสุจิรา รัชตะพงศ์ธร โทร. 02-441-0909 ต่อ 161 หรือ E-mail:[email protected] หรือ เว็บไซต์
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ 💁‍♀คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญคณาจารย์ ครู ผู้สอน และผู้ที่สนใจในการพัฒนาการบริหารจัดการ สื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาการคำนวณ และด้านคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม . 👉โครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอน (Train-the-Trainer) รุ่นที่ 2 . 🗓วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT212 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา . ☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสุจิรา รัชตะพงศ์ธร โทร. 02-441-0909 ต่อ 161 หรือ E-mail:[email protected] หรือ เว็บไซต์
ขอบคุณโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองค่ะ 🙏 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2516786625202865&id=100006146562758
ศิษย์เก่าครับ เข้าเมื่อ 45ปีที่แล้ว รุ่นครูอาจารีถือไม้เรียว คิดถึงโรงเรียนแรกในชีวิตที่สุดครับ
ใส่บาตรตอนเช้า 27/12/62
รอบกองไฟ ค่ายลูกเสือ 19/12/62
#ชุมชนหัวแข็ง#สังคมหัวแข็ง#อวน.หัวแข็ง 😘ด.ช.ชยนน เลิศมรรคา ป.3/2