Clicky

โรงเรียน อนุบาลวัดนางนอง

โรงเรียน อนุบาลวัดนางนอง 74 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

เปิดเหมือนปกติ

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา และวิชาเอกคอมพิวเตอร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสม...
01/04/2022

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา และวิชาเอกคอมพิวเตอร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง โทร.02-468-2653

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัล "Stamp for Kids กิจกรรมสุดฮิปของเด็กติดแสตมป์"https://awnn.ac.th/wp/?p=5560
28/03/2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัล "Stamp for Kids กิจกรรมสุดฮิปของเด็กติดแสตมป์"
https://awnn.ac.th/wp/?p=5560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล "วิชาหมวกกันน็อกศึกษากับสุขศึกษา" โครงการ "สังคมหัวแข็ง ปี 6"https://awnn.ac.t...
24/03/2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล "วิชาหมวกกันน็อกศึกษากับสุขศึกษา" โครงการ "สังคมหัวแข็ง ปี 6"
https://awnn.ac.th/wp/?p=5550

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการจัดการเรียนการสอนกับ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาhttps://awnn.ac.th/...
24/03/2022

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการจัดการเรียนการสอนกับ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
https://awnn.ac.th/wp/?p=5557

รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล งาน EP Open House 2022 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์https://awnn.ac.th/wp/?p=5546
15/03/2022

รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล งาน EP Open House 2022 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
https://awnn.ac.th/wp/?p=5546

Photos from โรงเรียน อนุบาลวัดนางนอง's post
15/03/2022

Photos from โรงเรียน อนุบาลวัดนางนอง's post

Photos from โรงเรียน อนุบาลวัดนางนอง's post
15/03/2022

Photos from โรงเรียน อนุบาลวัดนางนอง's post

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564https://awnn.ac.th/wp/?p...
14/03/2022

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
https://awnn.ac.th/wp/?p=5540

กำหนดการรับวัคซีน Pfizer นักเรียนอายุ 5-11 ปี ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
10/03/2022

กำหนดการรับวัคซีน Pfizer นักเรียนอายุ 5-11 ปี ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

รับเงินค่าอาหารกลางวัน ก.พ.65 และรับอาหารเสริม (นม)
08/03/2022

รับเงินค่าอาหารกลางวัน ก.พ.65 และรับอาหารเสริม (นม)

อนุบาลวัดนางนอง รับการติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษาhttps://awnn.ac.th/wp/?p=5537
03/03/2022

อนุบาลวัดนางนอง รับการติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา
https://awnn.ac.th/wp/?p=5537

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading Test : RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564https://awnn.ac.th/wp/...
02/03/2022

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
(Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
https://awnn.ac.th/wp/?p=5534

28/02/2022

ร่วมกันสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ปลอดภัย
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองขอรณรงค์การสวมใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่ ภายใต้กฎเหล็ก 3 ข้อ
"ขี่ซ้อนเราใส่ ใกล้ไกลเราใส่ ใครไม่ใส่เราไม่ยอม"

Photos from โรงเรียน อนุบาลวัดนางนอง's post
25/02/2022

Photos from โรงเรียน อนุบาลวัดนางนอง's post

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการประกวด "การออกแบบทางม้าลาย"
25/02/2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการประกวด "การออกแบบทางม้าลาย"

รับการนิเทศตรวจเยี่ยมจาก สพป.กทม.
25/02/2022

รับการนิเทศตรวจเยี่ยมจาก สพป.กทม.

เด็กหญิงฐิติมา  ช่วยรักษารับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ การประกวดบรรยายธรรมระดับประเทศ
25/02/2022

เด็กหญิงฐิติมา ช่วยรักษา
รับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ การประกวด
บรรยายธรรมระดับประเทศ

แจ้งกำหนดวัน
23/02/2022

แจ้งกำหนดวัน

รับการตรวจเอกสารด้านงบประมาณ จาก สตง.https://awnn.ac.th/wp/?p=5524
22/02/2022

รับการตรวจเอกสารด้านงบประมาณ จาก สตง.
https://awnn.ac.th/wp/?p=5524

🥳โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ขอแสดงความยินดีกับ ลูกๆ อ.ว.น. ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันงาน EP OPEN HOUSE 2022 โรงเรียน...
22/02/2022

🥳โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ขอแสดงความยินดีกับ ลูกๆ อ.ว.น. ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันงาน EP OPEN HOUSE 2022 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์🥳
#เด็กเก่งอนุบาลวัดนางนอง
#ผลงานนักเรียน

💻โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ประกาศ "รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก คอมพิวเตอร์" จำนวน 1 อัตรา
18/02/2022

💻โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ประกาศ "รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก คอมพิวเตอร์" จำนวน 1 อัตรา

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565https://awnn.ac.th/wp/?p=5513
16/02/2022

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565
https://awnn.ac.th/wp/?p=5513

อนุบาลวัดนางนอง เข้ารอบ "โรงเรียนหัวแข็ง กลุ่ม A"https://awnn.ac.th/wp/?p=5510
14/02/2022

อนุบาลวัดนางนอง เข้ารอบ "โรงเรียนหัวแข็ง กลุ่ม A"
https://awnn.ac.th/wp/?p=5510

โรงเรียนวัดราชโอรส แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1https://awnn.ac.th/wp/?p=5507
14/02/2022

โรงเรียนวัดราชโอรส แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1
https://awnn.ac.th/wp/?p=5507

เด็กหญิงฐิติมา  ช่วยรักษารับโล่รางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565"https://awnn.ac.th/wp/?p=5504
14/02/2022

เด็กหญิงฐิติมา ช่วยรักษา
รับโล่รางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565"
https://awnn.ac.th/wp/?p=5504

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันวิชาการ "ราชโอรสปริทรรศน์ 2565"https://awnn.ac.th/wp/?p=5501
14/02/2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันวิชาการ "ราชโอรสปริทรรศน์ 2565"
https://awnn.ac.th/wp/?p=5501

Photos from โรงเรียน อนุบาลวัดนางนอง's post
12/02/2022

Photos from โรงเรียน อนุบาลวัดนางนอง's post

Photos from โรงเรียน อนุบาลวัดนางนอง's post
12/02/2022

Photos from โรงเรียน อนุบาลวัดนางนอง's post

ศูนย์ประสานการสอบที่ 5 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ส่งมอบอุปกรณ์การสอบ O-NET แก่สนามสอบhttps://awnn.ac.th/wp/?p=5492
12/02/2022

ศูนย์ประสานการสอบที่ 5 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ส่งมอบอุปกรณ์การสอบ O-NET แก่สนามสอบ
https://awnn.ac.th/wp/?p=5492

เจ้าหน้าที่จาก รพ.เด็ก สำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปีhttps://awnn.ac.th/wp/?p=5489
12/02/2022

เจ้าหน้าที่จาก รพ.เด็ก สำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปี
https://awnn.ac.th/wp/?p=5489

รับสมัครและประเมินความพร้อมนักเรียน ที่ประสงค์เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565https://awnn.ac.th/wp/?p=5486
12/02/2022

รับสมัครและประเมินความพร้อมนักเรียน ที่ประสงค์เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
https://awnn.ac.th/wp/?p=5486

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564https://awnn.ac.th/wp/?p=5482
09/02/2022

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564
https://awnn.ac.th/wp/?p=5482

ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564https://awnn.ac.th/wp/?p=5479
09/02/2022

ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564
https://awnn.ac.th/wp/?p=5479

ประชุมคณะครูโครงการระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียนhttps://awnn.ac.th/wp/?p=5476
09/02/2022

ประชุมคณะครูโครงการระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน
https://awnn.ac.th/wp/?p=5476

ที่อยู่

74 Wutthakat Rd.
Bangkok
10150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

024682653

เว็บไซต์

http://www.awnn.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียน อนุบาลวัดนางนองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียน อนุบาลวัดนางนอง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หลังจากที่ชำนาญ "กิน" มาซะนาน ตัวแทบแตก เราก็มา "ชำนาญการ" ซะที #16เดือนเลยจ้า #รอชั้นรอเธออยู่ตกเบิกจ๋าาาาาา
โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 16 มีการเปลี่ยนแปลงการประกวดวาดภาพจากกำหนดการเดิม ด้วยสถานกาณ์วิกฤติโควิด-19 ระบาด การดำเนินงานในหลายส่วนได้ชะลอและขยายเวลาการประกวดวาดภาพออกไป สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนน้องๆ หนู อายุระหว่าง 4-10 ปี เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าประกวดครั้งนี้ โดยมีกำหนดการในส่วนขยายเวลาดังนี้ 1. ขยายเวลาการรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 2. กำหนดการตัดสิน วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 3. กำหนดประกาศผลการประกวด วันจันทร์ 14 กุมภาพันธ์ 2565 4. งานมอบรางวัล เดือนมีนาคม 2565
มาตรการยอดเยี่ยม...ขอบคุณครู และเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน
ประชาสัมพันธ์น้องๆๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ระดับชั้นป.1 ป.2 ป.6คนใดยังไม่ได้มาใช้สิทธิ์ทำฟันฟรี ที่อรณีคลินิกทันตกรรม ใช้สิทธิ์ได้ถึงสิ้นเดือนเมษายน 2563 นี้นะครับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ ตามที่เคยขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรม scratch รุ่นที่ 2 ไปก่อนหน้านั้น ทางคณะ ICT ม.มหิดล ขอแจ้งเลื่อนการอบรม scratch รุ่นที่ 2 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ค่ะ ☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสุจิรา รัชตะพงศ์ธร โทร. 02-441-0909 ต่อ 161 หรือ E-mail:[email protected] หรือ เว็บไซต์
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ 💁‍♀คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญคณาจารย์ ครู ผู้สอน และผู้ที่สนใจในการพัฒนาการบริหารจัดการ สื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาการคำนวณ และด้านคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม . 👉โครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอน (Train-the-Trainer) รุ่นที่ 2 . 🗓วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT212 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา . ☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสุจิรา รัชตะพงศ์ธร โทร. 02-441-0909 ต่อ 161 หรือ E-mail:[email protected] หรือ เว็บไซต์
ขอบคุณโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองค่ะ 🙏 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2516786625202865&id=100006146562758