สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทร

สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทร สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม กำกับดูแลตรวจสอบปริมาณอ้อยเข้าหีบ และผลผลิตคุณภาพน้าตาลทราย วัดวิเคราะค่าความหวานในอ้อย ออกหนังสืออนุญาต การขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อเปลี่ยนสถานที่เก็บ และส่งออกไปต่างประเทศ

เปิดเหมือนปกติ

การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
18/08/2016

การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

น้ำตาล สรรพคุณและประโยชน์ของน้ำตาล 14 ! (Sugar) น้ำตาล (Sugar) คือ สารประกอบคาร์โบไฮเดรตประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ (monosacch...
15/07/2016

น้ำตาล สรรพคุณและประโยชน์ของน้ำตาล 14 ! (Sugar)

น้ำตาล (Sugar) คือ สารประกอบคาร์โบไฮเดรตประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ (monosaccharide) และไดแซ็กคาไรด์ (disaccharide) ซึ่งมีรสหวาน โดยทั่วไปจะได้มากจากอ้อย มะพร้าว แต่โดยทั่วไปแล้วจะเรียกอาหารที่มีรสหวานว่าน้ำตาลแทบทั้งสิ้น เช่น ทำมาจากตาลจะเรียกว่าตาลโตนด ทำมาจากมะพร้าวจะเรียกว่าน้ำตาลมะพร้าว ทำมาจากงวงจากจะเรียกว่าน้ำตาลจาก ทำมาจากงบจะเรียกว่าน้ำตาลงบ ทำมาจากอ้อยแต่ยังไม่ได้ทำเป็นน้ำตาลทรายจะเรียกว่าน้ำตาลทรายดิบ ถ้านำมาทำเป็นเม็ดจะเรียกว่าน้ำตาลทราย หรือถ้านำมาทำเป็นก้อนแข็งคล้ายกรวดจะเรียกว่าน้ำตาลกรวด ฯลฯ

เมื่อพูดถึงน้ำตาล ใคร ๆ ก็ต้องคิดว่ามันมีรสหวาน แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ว่าน้ำตาลทุกชนิดที่จะมีรสหวาน เช่น แล็กโทส (lactose) ซึ่งจะมีอยู่ในนมคนหรือนมวัว เมื่อเราดื่มแล้วจะไม่รู้สึกหวาน แม้จะกินแล็กโทสเพียงอย่างเดียว ความหวานก็ยังมีอยู่อย่างจำกัด

นอกจากนี้แป้งซึ่งเป็นอาหารที่สำคัญยังประกอบไปด้วยอนุภาคของกลูโคส 6,500 หน่วย ถ้าไม่มีการสลายตัวจะไม่มีรสหวาน แต่เป็นแหล่งสำคัญของน้ำตาลที่ร่างกายได้รับในแต่ละวัน เวลาที่รับประทานขนมปัง แป้งจะคลุกเคล้ากับเอนไซม์ในน้ำลาย จนเกิดการสลายตัวทำให้มีรสหวาน คือ มอลโทส (maltose) ขึ้น และในวันหนึ่ง ๆ ร่างกายของคนเราจะต้องการน้ำตาลที่ได้จากอาหารประมาณ 100-400 กรัม (ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากแป้ง) น้ำตาลที่เข้ามาในร่างกายไม่ใช่ว่าจะได้รับการดูดซึมแล้วจะนำไปใช้ได้โดยตรง เพราะนอกจากกลูโคสแล้ว ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลชนิดใดก็จะต้องถูกออกซิไดซ์ให้กลายเป็นกลูโคสก่อน แล้วจึงจะเปลี่ยนเป็นพลังงานเพื่อให้ร่างกายนำไปใช้ได้

น้ำตาลจะมีอยู่ด้วย 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ

1 .น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว หรือ โมโนแซ็กคาไรด์ (monosaccharide) เช่น กลูโคส (glucose), ฟรักโทส (fructose), กาแล็กโทส (galactose)
2 .น้ำตาลโมเลกุลคู่ หรือ ไดแซ็กคาไรด์ (disaccharide) เช่น ซูโครส (sucrose), แล็กโทส (lactose), มอลโทส (maltose)
3. น้ำตาลโมเลกุลใหญ่ หรือ โพลีแซ็กคาไรด์ (polysaccharide) เช่น แป้ง (starch), ไกลโคเจน (glycogen), เซลลูโลส (cellulose)

ประเภทของน้ำตาล

1. น้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar) คือ น้ำตาลทรายที่ใช้ส่งออกเพื่อจำหน่ายในต่างประเทศ หรือเก็บไว้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาลทรายขาว โดยน้ำตาลทรายดิบจะมีสีน้ำตาลเข้ม มีสิ่งสกปรกเจือปนอยู่ และมีความบริสุทธิ์ต่ำ

2. น้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง (High Pol Sugar) คือ น้ำตาลทรายดิบที่นำมาผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์บางส่วน สีของน้ำตาลเป็นสีเหลืองแกมน้ำตาล สามารถนำไปบริโภคได้โดยตรง แต่ไม่เป็นที่นิยมของคนส่วนใหญ่ ยกเว้นในประเทศที่กำลังพัฒนาและมีกำลังซื้อค่อนข้างต่ำ เนื่องจากน้ำตาลชนิดมีราคาถูกกว่าน้ำตาลทรายขาว

3. น้ำตาลทรายขาว (White Sugar) คือ น้ำตาลที่ได้มาจากการสกัดเอาสิ่งเจือปนออกจากน้ำตาลทรายดิบ และเป็นที่นิยมในการใช้บริโภค

4. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) คือ น้ำตาลที่ผ่านกระบวนการผลิตคล้ายกับน้ำตาลทรายขาว แต่จะมีความบริสุทธิ์มากกว่า มีลักษณะเป็นเม็ดสีขาวใส นิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น้ำตาลที่มีความบริสุทธิ์มาก เช่น เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม เครื่องดื่มบำรุงกำลัง รวมไปถึงอุตสาหกรรมยา เป็นต้น

5. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ (Super Refined Sugar) คือ น้ำตาลที่ผ่านกระบวนการผลิตเหมือนน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ แต่จะมีความบริสุทธิ์มากกว่า นิยมนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น้ำตาลที่มีความบริสุทธิ์มาก ๆ เป็นส่วนประกอบ

6. น้ำตาลปี๊บ (Paste Sugar) คือ น้ำตาลที่ได้จากเอาน้ำตาลทรายขาวมาเคี่ยวจนมีความเข้มตามที่กำหนด แล้วนำไปบรรจุขณะยังร้อนและผึ่งให้น้ำตาลแข็งตัวโดยใช้ลมเย็น

7. น้ำตาลทรายแดง (Brown Sugar) คือ น้ำตาลที่ได้จากการเอาน้ำตาลทรายดิบมาละลายกับน้ำอ้อยใสและน้ำเชื่อมดิบในอัตราส่วนที่กำหนด

8. น้ำเชื่อม (Liquid Sugar) คือ น้ำตาลที่ได้จากการแปรสภาพจากผลึกของน้ำตาลเป็นน้ำเชื่อม นิยมนำมาใช้เพื่อความสะดวกในกระบวนการผลิตต่าง ๆ เช่น น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง ฯลฯ

9. น้ำตาลแร่ธรรมชาติ (Mineral Sugar) คือ น้ำตาลที่ได้จากการผสมคาราเมลซึ่งได้มาจากการเคี่ยวน้ำตาลกับเอ-โมลาสซึ่งมีแร่ธาตุธรรมชาติจากอ้อย แล้วจึงนำไปผสมกับน้ำตาลทรายขาวตามสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้แร่ธาตุจากอ้อยที่สูญเสียไปกับกากน้ำตาลในกระบวนการตกผลึกของน้ำตาล กลับคืนสู่น้ำตาล

10. กากน้ำตาล (Molasses) คือ ผลพลอยได้จากการผลินน้ำตาล นิยมนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในภาคอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ การผลิตสุรา แอลกอฮอล์ ผลิตผงชูรส น้ำส้มสายชู เป็นต้น

ประโยชน์ของน้ำตาล

1. น้ำตาลเป็นสารที่ให้ความหวานและให้พลังงานแก่ร่างกาย (โดยน้ำตาล 1 กรัม จะให้พลังงาน 4 แคลอรี) ทำให้ชีวิตมีรสชาติ ทำให้รู้สึกสดชื่อกระชุ่มกระชวย

2. น้ำตาลเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตมาก เนื่องจากการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายและเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย ก็ล้วนแล้วแต่ต้องใช้พลังงานจากน้ำตาล นอกจากนี้การหายใจ การขับปัสสาวะ การไหลเวียน การย่อยอาหารก็ล้วนแล้วแต่ต้องการความร้อนจาก
น้ำตาลแทบทั้งสิ้น หรือแม้แต่ตั้งแต่การคลอดจากครรภ์มารดา ในการดำรงชีวิตเราจะขาดน้ำตาลไม่ได้ แม้อาหารที่จำเป็นของทารกก็ยังเป็นน้ำนมที่มีน้ำตาลผสมอยู่ สรุปก็คือ พลังงานในการเคลื่อนไหวของมนุษย์ 70% มาจากน้ำตาล ถ้าขาดน้ำตาลมนุษย์ก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

3.กลูโคส (glucose) เป็นแหล่งอาหารที่จำเป็นของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะภายในร่างกาย ทำให้ ไกลโคเจน (glycogen) ในตับเพิ่มขึ้น ช่วยทำให้การเผาผลาญ (Metabolism) ของเนื้อเยื่อดีขึ้น และในขณะที่น้ำตาลในเลือดลดน้อยลง กลูโคสยังเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจได้เป็นอย่างดี

4. กลูโคส (glucose) สามารถทำให้ร่างกายมีความต้านทานต่อโรคติดต่อได้ ดังนั้นในการรักษาโรค กลูโคสจึงถูกนำไปใช้เป็นยารักษาโรคอย่างกว้างขวาง

5. เนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ต้องการกลูโคส (glucose) เพื่อเป็นวัตถุในการให้พลังงานและสารประกอบที่สำคัญอื่น ๆ เช่น สมองต้องการกลูโคสวันละ 110-130 กรัม ไตและเม็ดเลือดแดงต้องการกลูโคสเป็นอาหาร ส่วนหัวใจจะทำงานได้ก็ต้องอาศัยกลูโคสมาทดแทนพลังงานที่สูญเสียไป และจากผลการทดลองหัวใจของสัตว์นอกร่างกาย พบว่ากลูโคสมีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจของสัตว์ทดลอง ส่วนอวัยวะภายในร่างกายอื่น ๆ ถ้าขาดกลูโคสก็จะสามารถใช้กรดไขมันมาเป็นแหล่งให้พลังงานได้

6. แล็กโทสแม้จะไม่มีรสหวาน แต่ก็เป็นอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของทารก โดยแล็กโทสจะทำหน้าที่ป้องกันจุลินทรีย์ที่จำเป็นในลำไส้ของทารก ช่วยในการดูดซึมของแคลเซียม ทำให้ทารกสามารถย่อยและดูดซึม (แต่ผู้ใหญ่ถ้ากินแล้วกลับจะทำให้ย่อยยากและทำให้ท้องเสีย)

7. น้ำตาลทรายขาวนอกจากจะช่วยทำให้อาหารมีรสชาติหวานแล้ว น้ำตาลทรายยังช่วยในการถนอมอาหารและหมักอาหารได้อีกด้วย

สรรพคุณของน้ำตาล

1. น้ำตาลทรายแดงมีคุณสมบัติร้อนและมีรสหวาน มีสรรพคุณช่วยบำรุงกำลัง (น้ำตาลทรายแดง)

2. ช่วยทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น (น้ำตาลทรายแดง)

3. น้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายกรวดมีสรรพคุณช่วยดับร้อน ถอนพิษ แก้อาการอักเสบ (น้ำตาลทรายขาว,น้ำตาลทรายกรวด)

4. ช่วยรักษาปากเป็นแผล มีอาการเจ็บคอ ไอมีเสมหะเหลือง (น้ำตาลทรายขาว,น้ำตาลทรายกรวด)

5. น้ำเชื่อมที่ได้จากน้ำตาลทรายขาว สามารถใช้เป็นยารักษาบาดแผลเน่าเปื่อยได้ เพราะน้ำเชื่อมสามารถเปลี่ยนสภาพกรดและด่างบริเวณปากแผลได้ ทำให้เซลล์ผิวหนังถูกกระตุ้น การไหลเวียนของโลหิตทำงานดีขึ้น และยังเป็นอาหารที่ถูกนำไปใช้หล่อเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นอีกด้วย ทำให้เชื้อโรคไม่สามารถเจริญเติบโตได้ และบาดแผลก็จะหายเร็วขึ้น (น้ำตาลทรายขาว)

6. ช่วยแก้อาการปวด (น้ำตาลทรายแดง)

7. สำหรับสตรีที่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือนถูกความเย็น มีอาการปวดประจำเดือน ปวดท้องน้อยหรือปวดเอว ประจำเดือนเป็นลิ่ม การดื่มน้ำผสมกับน้ำตาลทรายแดงอุ่น ๆ 1 แก้ว ก็จะทำให้สบายขึ้นได้ (น้ำตาลทรายแดง)

คุณค่าทางโภชนาการของน้ำตาลทรายขาว ต่อ 100 กรัม

. พลังงาน 387 กิโลแคลอรี่น้ำตาลทรายขาว
. คาร์โบไฮเดรต 99.98 กรัม
. น้ำตาล 99.80 กรัม
. น้ำ 0.02 กรัม
. วิตามินบี2 0.019 มิลลิกรัม 2%
. แคลเซียม 1 มิลลิกรัม 0%
. ธาตุเหล็ก 0.05 มิลลิกรัม 0%
. โพแทสเซียม 2 มิลลิกรัม 0%
. โซเดียม 1 มิลลิกรัม
. สังกะสี 0.01 มิลลิกรัม

% ร้อยละของปริมาณแนะนำที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันสำหรับผู้ใหญ่ (ข้อมูลจาก : USDA Nutrient database)

คุณค่าทางโภชนาการของน้ำตาลทรายแดง ต่อ 100 กรัม

. พลังงาน 380 กิโลแคลอรี่
. โปรตีน 0.12 กรัมน้ำตาลทรายแดง
. คาร์โบไฮเดรต 98.09 กรัม
. น้ำตาล 97.02 กรัม
. น้ำ 1.34 กรัม
. วิตามินบี3 0.110 มิลลิกรัม
. วิตามินบี6 0.041 มิลลิกรัม
. วิตามินบี9 1 ไมโครกรัม 0%
. แคลเซียม 83 มิลลิกรัม 9%
. ธาตุเหล็ก 0.71 มิลลิกรัม
. แมกนีเซียม 9 มิลลิกรัม
. ฟอสฟอรัส 4 มิลลิกรัม
. โพแทสเซียม 133 มิลลิกรัม 3%
. โซเดียม 28 มิลลิกรัม

การใช้แอปพิเคชั่น ของกรมพัฒนาที่ดิน ในการสอบสภาพดินวิธีใช้งาน LDD Soil Guide > เมื่อคลิกเลือกพื้นที่ที่ต้องการ ระบบจะแส...
16/06/2016

การใช้แอปพิเคชั่น ของกรมพัฒนาที่ดิน ในการสอบสภาพดิน
วิธีใช้งาน LDD Soil Guide > เมื่อคลิกเลือกพื้นที่ที่ต้องการ ระบบจะแสดงข้อมูลสถานที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด และจุดพิกัด ณ ตำแหน่งที่เลือก พร้อมทั้งแสดงข้อมูลกลุ่มชุดดิน ลักษณะเด่นของกลุ่มชุดดินนั้น ๆ คุณสมบัติดิน ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ปริมาณน้ำที่พืชใช้ประโยชน์ได้ (AWC)
- แสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน แนวทางการจัดการดินเพื่อการปลูกพืช
- แสดงข้อมูลความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช โดยระบบจะแสดงสัญลักษณ์เขียว (เหมาะสมมาก) เหลือง (ไม่ค่อยเหมาะสม) และสีแดง (ไม่เหมาะสม) เมื่อคลิกเลือกพืชที่ต้องการ จะแสดงแนวทางการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต คำแนะนำปุ๋ยสำหรับกลุ่มชุดดิน ค่าวิเคราะห์ดินพื้นฐาน คำแนะนำปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
- เกษตรกร ประชาชน ภาครัฐและเอกชน สามารถค้นหาข้อมูลสารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย ได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนก่อนการเพาะปลูกได้ทุกที่ ทุกเวลา
การเข้าใช้งาน ผ่าน Web Application เข้าสู่โปรแกรม
ารเข้าใช้งาน ผ่าน Smart Phone
ดาวน์โหลดที่ Google Play หรือ App Store ใช้คำค้นหา "LDD Soil Guide" หรือ "กรมพัฒนาที่ดิน"
ติดตั้งแอปพลิเคชั่น (Install) "LDD Soil Guide" ลงเครื่องสมาร์ทโฟน และเปิดใช้งานได้ทันที
หรือสแกนผ่าน QR Code

ระบบปฏิบัติการ iOS คลิกที่ Icon เพื่อติดตั้ง Application

ปริมาณอ้อยเข้าหีบประจำว้นที่ 14 มีนาคม 2559
15/03/2016

ปริมาณอ้อยเข้าหีบประจำว้นที่ 14 มีนาคม 2559

แนวโน้มการบริโภคน้ำตาลของโลก ในปี 2030 เพิ่ม ขึ้น 50 เปอร์เชนต์
23/02/2016

แนวโน้มการบริโภคน้ำตาลของโลก ในปี 2030 เพิ่ม ขึ้น 50 เปอร์เชนต์

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 16 กุมภาพันธ์ 2559
18/02/2016

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 16 กุมภาพันธ์ 2559

น้ำตาลไทย : โอกาสและลู่ทางขยายตลาด...หลังอาเซียนปรับลดภาษีปี 2553
18/02/2016

น้ำตาลไทย : โอกาสและลู่ทางขยายตลาด...หลังอาเซียนปรับลดภาษีปี 2553

ปริมาณอ้อยเข้าหีบประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559
08/02/2016

ปริมาณอ้อยเข้าหีบประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ณ โรงงานน้ำตาลทั่วประทศ ประจำวันที่ 31 มกราคม 2559
01/02/2016

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ณ โรงงานน้ำตาลทั่วประทศ ประจำวันที่ 31 มกราคม 2559

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ณ โรงงานนำตาลทั่วประเทศ ประจำวันที่ 24 มกราคม 2559
25/01/2016

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ณ โรงงานนำตาลทั่วประเทศ ประจำวันที่ 24 มกราคม 2559

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ณ โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ประจำวันที่ 18 มกราคม 2559
19/01/2016

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ณ โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ประจำวันที่ 18 มกราคม 2559

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ณ โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ประจำวันที่ 13 มกราคม 2559
14/01/2016

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ณ โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ประจำวันที่ 13 มกราคม 2559

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ณ โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ประวันที่ 10 มกราคม 2559
11/01/2016

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ณ โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ประวันที่ 10 มกราคม 2559

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ณ โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ประจำวันที่ 6 มกราคม 2559
07/01/2016

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ณ โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ประจำวันที่ 6 มกราคม 2559

Profile Pictures
07/01/2016

Profile Pictures

สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย
07/01/2016

สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙
07/01/2016

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ณ โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ประวันที่ ๕ มกราคม ผ255฿
06/01/2016

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ณ โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ประวันที่ ๕ มกราคม ผ255฿

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ณ โรงงานน้ำตางทั่วประเทศ ถึงวันที่ 3 มกราคม 2559
04/01/2016

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ณ โรงงานน้ำตางทั่วประเทศ ถึงวันที่ 3 มกราคม 2559

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ณ โรงงานน้ำตาลประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2558
30/12/2015

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ณ โรงงานน้ำตาลประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2558

29 ธันวามคม 2558 วันหนึ่งในรอบปี ชาว สบน. ร่วมกับ สอน. ตัวแทนชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาล พบประสังสรรค์ เฉลิมฉลอง ส่งท้ายป...
30/12/2015

29 ธันวามคม 2558 วันหนึ่งในรอบปี ชาว สบน. ร่วมกับ สอน. ตัวแทนชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาล พบประสังสรรค์ เฉลิมฉลอง ส่งท้ายปีเก่าต้อนปีใหม่ จับฉลากของขวัญ ทอง เงิน และอื่นๆอีกมากมาย ได้รับอนุเคราะห์ จากสมาคมชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล โดยเฉพาะชาว สอน.นำทัพโดย เลขาธิการฯ รองเลขา ถอดด้าม ใหม่ สด ชิ่งๆ พร้อมหน้ากัน เพรียบ สบน.ไม่น้อยหน้า ส่วนกลางและท้องถิ่น สมุปราการ กาญจนบุรี สิงห์บุรี พร้อมด้วยกองทุนอ้อยฯ งานนี้พูดได้ 2 คำ สนุกนะสิบอกให้ เอาไปเลย 4 ดาว ส่วนสมาชิกบางส่วนที่มีภาระกิจ เสียใจด้วยนะ รางวัลนะเขาให้เฉพราะคนที่อยู่ร่วมงาน อย่าเสียดายนะเพื่อนช้าไปแล้ว ดวงมี กรรมมาบัง มีชือรับทอง แต่อด ปีหน้าฟ้าใหม่ ทำตัวให้ว่าง แล้วเรามาลุ้นกัน ทองนะเงิน ดนตรี ก็โอเคนะ โดนเฉพราะสั้นเสมอหูชอบนะ ไม่ต้องเขิน มีดี show ดีกว่าไม่มีให้โชว์ และชอบแอบๆและชอบไปวัดตอนเช้ามืด ธรรมด้าๆๆเหนอะ

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ณ โรงงานน้ำตาล ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2558
28/12/2015

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ณ โรงงานน้ำตาล ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2558

ปริมาณอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2558
23/12/2015

ปริมาณอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2558

ตารางแสดงราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายขั้นต้น ฤดูกาลผลิต 2558/59
22/12/2015

ตารางแสดงราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายขั้นต้น ฤดูกาลผลิต 2558/59

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ณ โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2558
21/12/2015

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ณ โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2558

ประริมาณอ้อยเข้าหีบ ณ โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ประวันที่ 16 ธันวาคม 2558
17/12/2015

ประริมาณอ้อยเข้าหีบ ณ โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ประวันที่ 16 ธันวาคม 2558

ปริมาณออ้ยเข้าหีบ ณ โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศประจำวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
15/12/2015

ปริมาณออ้ยเข้าหีบ ณ โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศประจำวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

ราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิต และการจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ประจำปีการผลิต๒๕๕๘/๕๙
12/12/2015

ราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิต และการจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ประจำปีการผลิต๒๕๕๘/๕๙

ปริมาณอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ
11/12/2015

ปริมาณอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ

ปริมาณอ้อยเข้าหีบสู่โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ
11/12/2015

ปริมาณอ้อยเข้าหีบสู่โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ

ปริมาณอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล
08/12/2015

ปริมาณอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล

17/08/2015
สัมมนา สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปี 2558
17/08/2015

สัมมนา สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปี 2558

ที่อยู่


เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

022210846

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ