ผู้บริโภคสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์

ผู้บริโภคสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์ สำหรับผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์
http://bcp.nbtc.go.th ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ มีความเข้มแข็ง (เฝ้าระวัง ร้องเรียน) รวมทั้ง สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม และรู้เท่าทัน (ใช้สื่ออย่างตื่นตัวและรู้ตัว)

เปิดเหมือนปกติ

💡การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) กับพลเมือง 3 แบบ💡🛡แบบที่ 1 พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ🔹สามารถเข้าถึงสื่อที่หลากหลาย🔹วิ...
15/10/2021

💡การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) กับพลเมือง 3 แบบ💡
🛡แบบที่ 1 พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
🔹สามารถเข้าถึงสื่อที่หลากหลาย
🔹วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพ คุณค่า ความน่าเชื่อถือ ผลกระทบของสื่อ
🔹กลั่นกรอง เลือกสรร ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว
🔹ร้องเรียนให้มีการแก้ไขเมื่อได้รับผลกระทบโดยตรง
.
🛡แบบที่ 2 พลเมืองที่มีส่วนร่วม
🔸เข้าใจบทบาทหน้าที่ของสื่อประเภทต่างๆ สามารถเข้าถึงสื่อที่มีคุณภาพมากขึ้น
🔸สร้างสื่อได้ ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและกลุ่ม
🔸รวมกลุ่มร้องเรียนให้มีการแก้ไขสื่อไม่เหมาะสม
.
🛡แบบที่ 3 พลเมืองมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม
🔹เข้าใจระบบ โครงสร้างสื่อ นโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่องว่างของการเข้าถึงและการใช้สื่อในการพัฒนาสังคม
🔹ใช้สื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้น
🔹รวมกลุ่ม ผลักดันให้แก้ปัญหาสื่อในระดับโครงสร้าง นโยบาย หรือเสนอกฎหมาย กฎระเบียบ
.
#พลเมืองรู้เท่าทันสื่อ
#ผู้บริโภคสื่อ
#วิทยุ
#โทรทัศน์
#NewsForBlind

ที่มา: http://cclickthailand.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-media-literacy-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A/

💡การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) กับพลเมือง 3 แบบ💡
🛡แบบที่ 1 พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
🔹สามารถเข้าถึงสื่อที่หลากหลาย
🔹วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพ คุณค่า ความน่าเชื่อถือ ผลกระทบของสื่อ
🔹กลั่นกรอง เลือกสรร ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว
🔹ร้องเรียนให้มีการแก้ไขเมื่อได้รับผลกระทบโดยตรง
.
🛡แบบที่ 2 พลเมืองที่มีส่วนร่วม
🔸เข้าใจบทบาทหน้าที่ของสื่อประเภทต่างๆ สามารถเข้าถึงสื่อที่มีคุณภาพมากขึ้น
🔸สร้างสื่อได้ ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและกลุ่ม
🔸รวมกลุ่มร้องเรียนให้มีการแก้ไขสื่อไม่เหมาะสม
.
🛡แบบที่ 3 พลเมืองมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม
🔹เข้าใจระบบ โครงสร้างสื่อ นโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่องว่างของการเข้าถึงและการใช้สื่อในการพัฒนาสังคม
🔹ใช้สื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้น
🔹รวมกลุ่ม ผลักดันให้แก้ปัญหาสื่อในระดับโครงสร้าง นโยบาย หรือเสนอกฎหมาย กฎระเบียบ
.
#พลเมืองรู้เท่าทันสื่อ
#ผู้บริโภคสื่อ
#วิทยุ
#โทรทัศน์
#NewsForBlind

ที่มา: http://cclickthailand.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-media-literacy-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A/

⚠️⚠️ยาเม็ดฟู่ละลายเสมหะ ต้านโควิด19 ได้จริงหรือ⁉️ตัวยาที่ออกฤทธิ์ : N-Acetylcysteine นั้นช่วยละลายเสมหะ ลดความข้นเหนียวข...
15/10/2021

⚠️⚠️ยาเม็ดฟู่ละลายเสมหะ ต้านโควิด19 ได้จริงหรือ⁉️
ตัวยาที่ออกฤทธิ์ : N-Acetylcysteine นั้นช่วยละลายเสมหะ ลดความข้นเหนียวของเสมหะ และทำให้เสมหะขับออกได้ง่ายขึ้น
.
ฉะนั้น ❎❎ไม่จริง... ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่า ยาเม็ดฟู่ละลายเสมหะสามารถต้านโควิด-19
.
👉ใช้เสริมร่วมกับยาอื่นในการรักษาตามอาการในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีเสมหะ และการใช้ยาควรอยู่ในความดูแลของแพทย์และเภสัชกร
.
#รู้เท่าทันสื่อ
#สิทธิผู้บริโภคสื่อ
#ผู้บริโภคสื่อ
#วิทยุ
#โทรทัศน์
#NewsForBlind
.
ที่มา: FDA Thai

จากประเด็นบนโลกสังคมออนไลน์ที่แชร์กันว่ายาเม็ดฟู่ละลายเสมหะ ต้านโควิด19 ได้จริง แต่จะจริงหรือไม่ มาติดตามกัน #oryor #FDAthai #FDAfakenews #อย #ยาเม็ดฟู่ละลายเสมหะ #โควิด19 #N_Acetylcysteine

สามารถติดตามบทความดี ๆ ต่อได้ที่ >>https://oryor.com/อย/detail/media_specify/892

ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารสุขภาพดี ๆ จาก อย. มาเป็นเพื่อนไลน์กับเราได้ที่ Line : @Fda Thai เพียงแค่คลิก https://line.me/R/ti/p/Hik9-DvLsP

วิธีการเข้าถึงสำหรับการใช้บริการโทรทัศน์เพื่อการเข้าถึงของคนพิการ.==============================================🔎เว็บไซต...
14/10/2021
วิธีการใช้บริการโทรทัศน์เพื่อการเข้าถึงของคนพิการ

วิธีการเข้าถึงสำหรับการใช้บริการโทรทัศน์เพื่อการเข้าถึงของคนพิการ
.
==============================================
🔎เว็บไซต์เพื่อผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์: https://bcp.nbtc.go.th
==============================================
.
#สิทธิผู้บริโภคสื่อ
#ผู้บริโภคสื่อ
#วิทยุ
#โทรทัศน์
#NewsForBlind

แนวทางปฏิบัติการโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์โดยทั่วไปนั้นมีอะไรบ้าง? เพื่อเป็นข้อมูลความรู้สำหรับผู้บริโภคสื่อในการรับชม รับ...
14/10/2021

แนวทางปฏิบัติการโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์โดยทั่วไปนั้นมีอะไรบ้าง? เพื่อเป็นข้อมูลความรู้สำหรับผู้บริโภคสื่อในการรับชม รับฟังรายการต่างๆโทรทัศน์และตระหนักถึงการรู้เท่าทันในโฆษณาแฝง 📺📻📺
.
👉อ่านข้อมูลผลการศึกษาและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์ ได้ที่:
https://drive.google.com/drive/folders/1INe3ixHcSzzKnXeE5sZEaN0z1qZ4smi5?fbclid=IwAR0j92ZHL_1QHkEySqvubQWnjLolCXaUWEE63TxJTp60RXhxW4svJXgS2H0
.
#รู้เท่าทันโฆษณาแฝง
#ผู้บริโภคสื่อ
#วิทยุ
#โทรทัศน์
#NewsForBlind
.
ที่มา: Self regulation in broadcasting

เมื่อผู้ผลิตและผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบจากโฆษณาช่วงหลักเพียงอย่างเดียวมาเป็นโฆษณาแฝงในเนื้อหารายการ เพื่อเพิ่มและกระจายรายได้ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ซึ่งจะมีเพียงบางรายการเท่านั้นที่สามารถทำโฆษณาแฝงได้

รายการทั่วไปที่สามารถทำโฆษณาแฝงได้ เช่น ภาพยนตร์ ละคร กีฬา เกมโชว์ รายการทอล์ค รายการบันเทิง รายการเรียลิตี้ หรือรายการอื่นๆที่ไม่เน้นการให้ความรู้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องอยู่บนเงื่อนไขของหลักกฎหมายและกรอบจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ เช่น ไม่นำเสนอโดยพยายามยัดเยียดจนเกินไปทำให้ผู้ชมเกิดความรำคาญ ควรนำเสนออย่างเป็นธรรมชาติกลมกลืนกับเนื้อหารายการและไม่เสียอรรถรสในการชม นำเสนอในรูปแบบที่ผู้ชมสามารถแยกแยะได้ว่าส่วนใดคือเนื้อหาหลัก ส่วนใดคือเนื้อหาโฆษณา นั่นเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการจะต้องสร้างสารโฆษณาให้แตกต่างจากเนื้อหาของรายการอย่างชัดเจน มั่นตรวจสอบและประเมินกลุ่มเป้าหมายของรายการว่าผู้ชมกลุ่มนั้นๆเป็นกลุ่มที่มีวิจารณญาณเพียงพอในการแยะแยะโฆษณาได้หรือไม่

ทั้งนี้ การจัดทำและเผยแพร่ Infographic นี้ เป็นเพียงผลการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้และผลิตรายการที่ดีมีคุณภาพภายใต้กรอบกฎหมายและกรอบจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน รวมถึงสร้างการตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนผู้ชมรายการโทรทัศน์ เพื่อให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาแฝง อนึ่ง ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ครอบคลุมการกำกับดูแลโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์ มีเพียงการกำกับดูแลโฆษณาทั่วไปเท่านั้น

หากสนใจศึกษาข้อมูลผลการศึกษาและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์ สามารถแสกน QR Code หรือดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1INe3ixHcSzzKnXeE5sZEaN0z1qZ4smi5

12/10/2021
ชัวร์ก่อนแชร์ FACT CHECK EXPERT : เทคนิคการตรวจสอบข่าวน้ำท่วม

เทคนิคการตรวจสอบข่าวน้ำท่วม เพื่อการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
.
#รู้เท่าทันสื่อ
#ผู้บริโภคสื่อ
#วิทยุ
#โทรทัศน์
.
ที่มา: ชัวร์ก่อนแชร์

รางวัลทีวีสีขาว ครั้งที่ 2 โดยมูลนิธิจำนง รังสิกุล ด้วยการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน...
12/10/2021
"ใหม่-มาริโอ้"คว้าหญิง-ชายงานประกาศรางวัลทีวีสีขาว ครั้งที่ 2 ด้าน "ทองเอกฯ"ซิวละครดีเด่น

รางวัลทีวีสีขาว ครั้งที่ 2 โดยมูลนิธิจำนง รังสิกุล ด้วยการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) จัดงานนี้ขึ้น เพื่อมอบรางวัลกับคนบันเทิง โดยรางวัลจะมีประเภทรายการดีเด่น 10 รางวัล และรางวัลประเภทบุคคล 10 รางวัล
.
#ผู้บริโภคสื่อ
#วิทยุ
#โทรทัศน์
.
ที่มา: Dailynews - เดลินิวส์ออนไลน์

"ใหม่-มาริโอ้"คว้าหญิง-ชายงานประกาศรางวัลทีวีสีขาว ครั้งที่ 2 ด้าน"ทองเอกฯ"ซิวละครดีเด่น แฟนคลับแห่ยินดีด้ว....

เปิดข้อมูลกลุ่มรายการข่าวสารสาระในยุคทีวีดิจิตอล เพื่อสํารวจการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มรายการข่าวสารสาระประเภทต่างๆ ที่ออกอาก...
11/10/2021

เปิดข้อมูลกลุ่มรายการข่าวสารสาระในยุคทีวีดิจิตอล เพื่อสํารวจการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มรายการข่าวสารสาระประเภทต่างๆ ที่ออกอากาศในทีวีดิจิตอล ตั้งแต่ปีแรกของการออกอากาศ จนถึงปี 2563
อ่านเพิ่มเติมได้ที่https://broadcast.nbtc.go.th/.../file/640900000002.pdf
.
#ผู้บริโภคสื่อ
#วิทยุ
#โทรทัศน์
.
ที่มา: Self regulation in broadcasting

Stat&Info : เปิดข้อมูลกลุ่มรายการข่าวสารสาระในยุคทีวีดิจิตอล 📺

สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สํานักงาน กสทช. ได้จัดทําและเผยแพร่บทความทางวิชาการเกี่ยวกับกลุ่มรายการข่าวสารสาระในยุคทีวีดิจิตอล (ช่องธุรกิจ) เพื่อสํารวจการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มรายการข่าวสารสาระประเภทต่างๆ ที่ออกอากาศในทีวีดิจิตอล ตั้งแต่ปีแรกของการออกอากาศ จนถึงปี 2563

ติดตามรายละเอียด ได้ที่https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/640900000002.pdf

รองโฆษก ตร.เตือนพฤติกรรมการลอกเลียนแบบความรุนแรงจากซีรีส์ชื่อดัง อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาชญากรรมได้ ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ...
11/10/2021
รองโฆษก ตร.เตือนพฤติกรรมเลียนแบบความรุนแรง ซีรีส์ดัง Squid Game

รองโฆษก ตร.เตือนพฤติกรรมการลอกเลียนแบบความรุนแรงจากซีรีส์ชื่อดัง อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาชญากรรมได้ ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำบุตรหลานอย่างใกล้ชิด
.
#พฤติกรรมลอกเลียนแบบจากสื่อ
#ผู้บริโภคสื่อ
#วิทยุ
#โทรทัศน์
.
ที่มา: นสพ.แนวหน้า

รองโฆษก ตร.เตือนการเลียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงจากซีรีส์ชื่อดัง Squid Game อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาชญากรรมได้ ผู้ป...

📢รู้ไว้อุ่นใจ... สายด่วนเพื่อผู้บริโภคสื่อฯ ช่องทางการร้องเรียนการกระทำผิดผ่านสื่อ 📺📻.==================================...
08/10/2021

📢รู้ไว้อุ่นใจ... สายด่วนเพื่อผู้บริโภคสื่อฯ ช่องทางการร้องเรียนการกระทำผิดผ่านสื่อ 📺📻
.
========================================
🔎เว็บไซต์เพื่อผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์: https://bcp.nbtc.go.th
========================================
.
#ผู้บริโภคสื่อ
#วิทยุ
#โทรทัศน์
#NewsForBlind

📢รู้ไว้อุ่นใจ... สายด่วนเพื่อผู้บริโภคสื่อฯ ช่องทางการร้องเรียนการกระทำผิดผ่านสื่อ 📺📻
.
========================================
🔎เว็บไซต์เพื่อผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์: https://bcp.nbtc.go.th
========================================
.
#ผู้บริโภคสื่อ
#วิทยุ
#โทรทัศน์
#NewsForBlind

ติดตามผังรายการดิจิตอลทีวี Digital Guide by NBTC ฉบับที่8 เดือนตุลาคม 2564 ได้ที่ >> https://www.nbtc.go.th/getattachmen...
08/10/2021

ติดตามผังรายการดิจิตอลทีวี Digital Guide by NBTC ฉบับที่8 เดือนตุลาคม 2564 ได้ที่ >> https://www.nbtc.go.th/getattachment/03b82e3f-5e06-4637-9039-c6679ec13d6c/50868.aspx
.
#ดิจิตอลทีวี
#ผู้บริโภคสื่อ
#วิทยุ
#โทรทัศน์
#NewsForBlind

ติดตามผังรายการดิจิตอลทีวี Digital Guide by NBTC ฉบับที่8 เดือนตุลาคม 2564 ได้ที่ >> https://www.nbtc.go.th/getattachment/03b82e3f-5e06-4637-9039-c6679ec13d6c/50868.aspx
.
#ดิจิตอลทีวี
#ผู้บริโภคสื่อ
#วิทยุ
#โทรทัศน์
#NewsForBlind

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (...
07/10/2021

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒)
.
จากนั้นสำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปผลความคิดเห็นสาธารณะต่อการแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศ ดังกล่าว และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณาในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒)
.
ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ได้เผยแพร่สรุปผลดังกล่าวขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. และสามารถศึกษาอ่านสรุปผลเพิ่มเติมได้ที่>> http://bcp.nbtc.go.th/th/detail/2021-10-07-00-58-40

#ผู้บริโภคสื่อ
#วิทยุ
#โทรทัศน์
#NewsForBlind=

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒)
.
จากนั้นสำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปผลความคิดเห็นสาธารณะต่อการแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศ ดังกล่าว และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณาในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒)
.
ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ได้เผยแพร่สรุปผลดังกล่าวขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. และสามารถศึกษาอ่านสรุปผลเพิ่มเติมได้ที่>> http://bcp.nbtc.go.th/th/detail/2021-10-07-00-58-40

#ผู้บริโภคสื่อ
#วิทยุ
#โทรทัศน์
#NewsForBlind=

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 10 ปี กสทช. วันที่ 7 ตุลาคม 2564 #สำนักงานกสทช.#ผู้บริโภคสื่อ#วิทยุ#โทรทัศน์#NewsForBlindที่มา: ...
07/10/2021

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 10 ปี กสทช.
วันที่ 7 ตุลาคม 2564

#สำนักงานกสทช.
#ผู้บริโภคสื่อ
#วิทยุ
#โทรทัศน์
#NewsForBlind

ที่มา: กสทช.

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 10 ปี กสทช. 🇹🇭

📢อย. ชวนฟังรายการ 👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในหัวข้อเรื่อง "เลือกซื้อ และใช้เก้าอี้นวด/เครื่องนวดอย่างไรให้ปลอดภัย"👈 กับ ภญ...
06/10/2021

📢อย. ชวนฟังรายการ 👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในหัวข้อเรื่อง "เลือกซื้อ และใช้เก้าอี้นวด/เครื่องนวดอย่างไรให้ปลอดภัย"👈 กับ ภญ.ภาวิณี ส่งเสริม เภสัชกรชำนาญการ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
.
⏰รับฟังได้ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.
ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
.
#รู้เท่าทันสื่อ
#ผู้บริโภคสื่อ
#วิทยุ
#โทรทัศน์
#NewsForBlind
.
ที่มา: FDA Thai

📢📍วันนี้อย่าลืม 📍📢
พบกับรายการ 👇
💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎
กับ ภญ.ภาวิณี ส่งเสริม
เภสัชกรชำนาญการ
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
🤔🔎เลือกซื้อ และใช้เก้าอี้นวด/เครื่องนวดอย่างไรให้ปลอดภัย🔎🤔

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
🔜เก้าอี้นวดไฟฟ้าคืออะไร และมีลักษณะอย่าง
🔜คุณสมบัติ หรือสรรพคุณของเก้าอี้นวดที่ขออนุญาตจาก อย. มีอะไรบ้าง
🔜ช่องทางการตรวจสอบเก้าอี้นวดไฟฟ้าที่ได้รับการอนุญาตจาก อย.

📌🗓ประจำวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 📌🗓
🎧📻ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ🎧📻

⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น. ⏰

👉ดำเนินรายการโดย👈
ภญ.สินีนาฎ สีสัน
เภสัชกรชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

Cofact โคแฟค ได้จัดทำ COFACT Special Report #3 ตรวจสอบข่าวลวง-ข่าวลือโรคระบาดต่างๆ ในปี 2021.#รู้เท่าทันสื่อ#ผู้บริโภคสื...
06/10/2021

Cofact โคแฟค ได้จัดทำ COFACT Special Report #3 ตรวจสอบข่าวลวง-ข่าวลือโรคระบาดต่างๆ ในปี 2021
.
#รู้เท่าทันสื่อ
#ผู้บริโภคสื่อ
#วิทยุ
#โทรทัศน์
#NewsForBlind

ที่มา: Cofact โคแฟค

COFACT Special Report #3

ตรวจสอบข่าวลวง-ข่าวลือโรคระบาดต่างๆ ในปี 2021

การแพร่ระบาดอย่างหนักของ COVID-19 ในช่วงสองปีที่ผ่านมาส่งผลให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยวิตกกังวลว่าจะมีโรคระบาดอื่นๆ นอกเหนือจากนี้อีกหรือไม่ จนทำให้เกิดกระแสข่าวโรคระบาดอื่นๆ ตามมาเป็นจำนวนมาก บางโรคเป็นโรคจริงที่เกิดการแพร่ระบาดแต่ยังไม่เป็นวงกว้าง บางโรคเป็นโรคประจำฤดูที่เคยแพร่ระบาดมาก่อน และบางโรคเป็นการนำเสนอข่าวที่สร้างความตื่นตระหนกเกินจริง

1) โรคระบาดคล้ายโปลิโอในสหรัฐฯ?

ในสหรัฐฯ มีการแชร์ภาพและบทความที่ระบุว่า สำนักงานควบคุมโรคสหรัฐฯ หรือ CDC เตือนประชาชนให้เฝ้าระวังรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคคล้ายโปลิโอ ชื่อ Acute Flaccid Myelitis หรือเอเอฟเอ็ม ที่คาดว่าจะแพร่ระบาดอย่างหนักในอีก 4 เดือนข้างหน้า ข้อความดังกล่าวถูกแชร์ต่อหลายร้อยครั้งและสร้างความตื่นตระหนกให้กับคนจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา สก็อต พอลลี โฆษกประจำสำนักงานควบคุมโรคสหรัฐฯ (CDC) ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเอเอฟพีว่า CDC ยังไม่ได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังโรคดังกล่าว อย่างไรก็ตาม CDC แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้กับบุคลากรทางการแพทย์และหาทางรับมือหากเกิดการระบาดขึ้นจริง

เอเอฟเอ็มเป็นโรคที่มีอาการคล้ายกับโปลีโอ และพบได้น้อยมาก ส่วนใหญ่จะพบในเด็ก ผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีอาการกล้ามเนื้อลีบ อ่อนแรง ระบบประสาทสัมผัสไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้

2) ไวรัสนีปาห์ในอินเดีย?

เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานจากสื่อในอินเดียว่า เด็กชายอายุ 12 ปีในรัฐเกรละเสียชีวิตจากไวรัสนีปาห์ สื่อต่างประเทศหลายสำนักรายงานข่าวนี้พร้อมกับระบุว่าไวรัสตัวนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คน และผู้ติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง 40-75%

ไวรัสนีปาห์ที่จริงแล้วไม่ใช่ไวรัสชนิดใหม่แต่อย่างใด ไวรัสตัวนี้ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี 1999 ในฟาร์มสุกรที่มาเลเซีย ต่อมาพบว่าสัตว์ที่เป็นพาหะนำเชื้อคือค้างคาวผลไม้ การติดเชื้อมาจากการสัมผัสหรือถูกสัตว์กัดเข้าที่ผิวหนัง อาการที่พบได้คือมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ บางรายมีอาการรุนแรงถึงขั้นมีความผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ และอาการชัก ปัจจุบันยังไม่มียารักษา ต้องประคับประคองและรักษาตามอาการ

ไวรัสนีปาห์สามารถแพร่กระจายเชื้อจากคนสู่คนได้ผ่านทางสารคัดหลั่ง ออย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตนับตั้งแต่มีการค้นพบไวรัสตัวนี้มามีเพียง 260 รายเท่านั้น ทั้งหมดอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไวรัสตัวนี้แตกต่างจาก COVID-19 ตรงที่นักวิทยาศาสตร์ทราบต้นตอของการแพร่ระบาดมาจากค้างคาวผลไม้ และส่วนใหญ่มักเกิดจากการแพร่เชื้อจากคนสู่สัตว์ ดังนั้นวิธีการรับมือกับไวรัสนีปาห์ที่ได้ผลที่สุด คือการตรวจสอบที่มาของการแพร่เชื้อในชุมชน ทำลายฟาร์มสัตว์หรือแหล่งที่พบการแพร่ระบาด และกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้า

องค์การอนามัยโลกยังคงเฝ้าจับตาไวรัสตัวนี้ แต่ยังคงไม่ออกคำเตือนว่าไวรัสตัวนี้แพร่ระบาดอย่างมีนัยสำคัญ

ขณะที่ นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า ไวรัสนีปาห์เป็นเชื้อโรคที่เราทราบกันดีว่ามีต้นตอจากสัตว์ พบว่าเคยมีผู้ป่วยในไทยมาก่อน แต่ยังไม่มีการรายงานว่ามีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง วิธีที่จะตัดวงจรการแพร่เชื้อได้คือมนุษย์ต้องเลิกบุกรุกทำลายระบบนิเวศน์ของสัตว์ ธรรมชาติ และทำให้สัตว์ป่าที่ปฏิบัติตัวเป็นแหล่งรังโรค โดยไม่มีอาการทำการย้ายถิ่นฐาน และมีโอกาสแพร่เชื้อไปยังมนุษย์ และสัตว์เศรษฐกิจได้ง่าย จนระบาดมายังคน

3) ไวรัสอาร์เอสวีระบาดนอกฤดูกาล?

อาร์เอสวี หรือไวรัสมวลเซลล์รวมระบบหายใจ ปกติมักจะพบมากในช่วงฤดูหนาวของประเทศเขตเหนือ อาการที่พบได้บ่อยคืออาการหายใจลำบาก ไอ หอบ ส่วนใหญ่มักเกิดในเด็ก ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมากลับพบว่ามีการแพร่ระบาดของไวรัสตัวนี้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน และอาการของโรคใกล้เคียงกันกับ COVID-19 ทำให้ผู้ปกครองหลายคนกังวลว่าไวรัสตัวนี้อาจยิ่งทำให้เด็กมีโอกาสป่วยมากขึ้น

สำนักข่าวบีบีซีของอังกฤษรายงานว่า โรงพยาบาลหลายแห่งในสหรัฐฯ สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น พบผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อจากไวรัส RSV ในช่วงฤดูใบไม่ผลิ และฤดูร้อนจำนวนมากผิดปกติ ทั้งๆ ที่ปกติแล้วจะเป็นช่วงที่ไวรัสตัวนี้จะไม่ค่อยแพร่เชื้อ เนื่องจากเป็นช่วงที่อากาศอบอุ่น

แพทย์หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า พฤติกรรมที่ผิดแปลกของไวรัสชนิดนี้อาจมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ และมาตรการด้านสุขอนามัยต่างๆ ส่งผลถึงไวรัสชนิดอื่นๆ ด้วย เมื่อมาตรการต่างๆ ในหลายประเทศเริ่มผ่อนคลาย ประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น ก็ทำให้ไวรัสบางชนิดที่เป็นไวรัสประจำฤดูกาลกลับมาแพร่ระบาดได้อีก ถึงแม้จะไม่ใช่ฤดูของพวกมันก็ตาม

สำนักงานควบคุมโรคสหรัฐฯ (CDC) ระบุว่าไวรัสตัวนี้ไม่น่ากังวลเท่าไร เพราะส่วนมากเด็กเกือบทุกคนจะต้องติดเชื้อไวรัสตัวนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในอายุ 2 ขวบ อาการที่พบได้บ่อยคือน้ำมูกไหล ไอ หรือจาม จากนั้นมักจะหายป่วยไปเอง บางรายอาจมีภาวะหลอดลมฝอยอักเสบ และอาการอักเสบที่ปอดส่วนล่าง ทำให้หายใจและรับประทานอาหารลำบาก วิธีการรักษาคือการให้ออกซิเจนทางจมูก จากนั้นอาการก็จะดีขึ้นภายใน 2-3 วัน

หากพบว่าบุตรหลานของท่านติดเชื้อไวรัส RSV วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในครัวเรือนเดียวกันเข้าใกล้กับเด็กที่มีอาการน้ำมูกไหลหรือไอ เพื่อไม่ให้บุคคลดังกล่าวนำเชื้อไปแพร่ต่อให้กับเด็กคนอื่นๆ

English Summary

The recent global pandemic makes people aware of diseases around them. There have been reports of other diseases that could potentially spread widely just like COVID-19, including Acute Flaccid Myelitis (AFM) or Polio-like disease, Nipah Virus, and Respiratory Syncytial Virus. World Health Organization has been watching these three diseases closely but all of them do not spread in the way COVID-19 does. Therefore, no warning of the new epidemic has been issued. We take a closer look at the symptoms of each disease, how they spread, and how much should you worry or not to worry about them.

ที่มา:
https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9MZ7X9-1
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/nipah-virus
https://www.cbsnews.com/news/nipah-virus-outbreak-india-kerala/
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/09/12/1035571714/why-the-world-should-be-more-than-a-bit-worried-about-indias-nipah-virus-outbrea
https://www.komchadluek.net/news/484444
https://thestandard.co/covid-the-deadliest-epidemic-in-american-history/
https://www.bbc.com/thai/international-58570983

เกี่ยวกับผู้เขียน
ธนภณ เรามานะชัย (ไมค์) Fact-checker และ คอลัมนิสต์ประจำ Cofact Thailand
ปัจจุบันทำหน้าที่วิทยากรด้านการตรวจสอบข้อมูลข่าวและเครื่องมือดิจิทัลด้านข่าวให้กับ Google News Initiative ก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้ประกาศข่าวเทคโนโลยีให้กับสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี (Voice TV) และอดีตกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทย (FCCT) https://www.damikemedia.com

ที่อยู่

87 ถนนพหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
Bangkok
10400

BTS สถานีอารีย์

ข้อมูลทั่วไป

กสทช. เป็น องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นให้เป็นไปตามมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บัญญัติว่า "คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตาม วรรคหนึ่ง และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

สื่อวิทยุ-โทรทัศน์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ผู้บริโภคสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ผู้บริโภคสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอสอบถามหน่อยครับ บริษัท รปภแห่งหนึ่ง อยู่แถว เพชรเกษม 73/1 เจ้าของบริษัทเป็นผู้กำกับกรุงเทพ ไม่ยอมจ่ายค่าแรงตามที่กำหนดไว้ในปฏิทิน จะทำยังไงดีครับ ถ้าไปศาลแรงงานแล้วจะได้รับความเป็นธรรมมั้ยครับ
ขอร้องเรียนรายการภาพยนต์ซีรีย์เรื่อง Renegades ทีมยุทธการล่าโคตรทองใต้สมุทร ที่ออกอาการทางทีวีดิจิตัล Mono29 ช่อง 29 ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ภาพและข้อความที่ออกอากาศประมาณ 10.40 น. เนื้อหารายการดังกล่าวเป็นการโขมยทองคำใต้ทะเล มีฉากหนึ่งมีการใช้สุนัขออกตามหา โดยตั้งชื่อสุนัขว่า "สิทธัตถะ" ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสมนำชื่อศาสดาของศาสนาพุทธมาเป็นชื่อสัตว์เดรัจฉานอันเป็นการแสดงความดูหมิ่นศาสนาอย่างรุนแรง และยังมีบทพูดในทางเสียดสีดูหมิ่น "เร็วสิทธัตถะ ไม่ใช่เวลามานั่งสมาธินะ" ซึ่งนอกจากจะเป็นการดูหมิ่นศาสนาอย่างรุนแรงแล้วยังแสดงให้เห็นถึงการเหยีดหยามความเป็นมนุษย์ สร้างความขัดแย้ง ข้าพเจ้าของร้องเรียนให้ กสทช. ตรวจสอบภายนต์ซีรี่ย์ดังกล่าว พร้อมทั้งตรวจสอบผู้บริหารสถานีได้มีการตรวจสอบเนื้อหา เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจของประชาชนอย่างรุ่นแรง อีกทั้งยังอาจรุกรามกลายเป็นการสร้างความขัดแย้งระหว่างประชาชนผู้นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอื่นกระทบต่อความมั่นคงของชาติอีกด้วย ซึ่งเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 37 พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงฯ ข้าพเจ้าในฐานะผู้นับถือศาสนาพุทธ และได้ชมภาพยนต์ดังกล่าว รู้สึกถึงการดูหมิ่นศาสนาพุทธอย่างรุนแรง จึงขอใช้สิทธิตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงฯ ร้องเรียนขอให้ท่านตรวจสอบ และลงโทษขั้นสูลสุดต่อผู้ประกอบการทีวีดิจิตัลช่อง 29 มิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายรุ่งโรจน์ พูลสวัสดิ์
ภาพตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ อยากจะทราบว่า กสทช. จะออกกฎให้ทุกสถานีโทรทัศน์ต้องแสดงสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้านซ้ายบนของหน้าจอโทรทัศน์ (Television Layout Screen) วันที่เท่าไรครับ ขอบคุณครับ
มีคนมาถามผ่าน Pantip ว่าทำไมไม่มีรายการพิเศษกรณีเหตุการณ์ พายุปาบึก กสทช. จะต้องให้สถานีโทรทัศน์ทุกช่อง(ทีวีดิจิทัล)รายงานข่าวอย่างไกลชิดหรือไม่ครับ
มาดูการรับชมทีวีดิจิตอลอย่างเพื่อนบ้าน 🇸🇬 สิงคโปร์ เตรียมความแล้วนะครับ 🇹🇭 เตรียมหรือยังครับ ขอบคุณภาพ: Mediacorp ครับ
อยากทราบว่า สถานีข่าวช่อง NEWS TV18 และช่อง SPRING NEWS 19 เดิมเป็นช่องสำหรับสถานีข่าว แล้วทำไมตอนนี้ทั้งสองช่อง แทบจะไม่เหลือรายการข่าวอีกเลย ช่อง 18 มีแต่สารคดีสิงสาราสัตว์ สลับกับโฆษณาขายของตลอดทั้งวัน ช่อง 19 ยิ่งหนักกว่า แทบจะไม่มีรายการอื่นใดนอกจากทีวีไดเร็คท์ อย่างนี้ผิดเงื่อนไขในการขออนุญาตหรือไม่ เพราะหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติผู้บริโภค ชื่อ/การขออนุญาตบอกเป็นสถานีข่าว แต่วันนี้เป็นสถานีโฆษณาไปแล้ว ใครจะรับผิดชอบครับ ถ้าเจ้าของสถานีอ้างว่าขาดทุน ให้บริการต่อไม่ไหว ก็เลิกไปเถอะครับ เสียดายคลื่นความถี่ที่ให้ไป แล้วการที่มายัดโฆษณาให้ดูทั้งวันนั้น มันเหมาะมันควรแล้วหรือครับ
ระวังด้วยนะครับ
แฟนไม่เคยซื้อโทรศัพท์ยี่ห้อนี้เลย...แต่จะต้องจ่ายเงิน..?
เห็นเทศกาลสงกรานต์ที่จะเล่นน้ำแล้วนะครับ แต่การายงานบรรยากาศสงกรานต์กลับเสียสมาธิของผู้สื่อข่าวหลายคนหลายสำนักบางราย็โดนปืนฉีดน้ำจนได้รับบาดเจ็บ "อันนี้เป็นการทำลายการายงานข่าวของผู้สื่อข่าวเป็นอย่างยิ่ง" ก็เลยอยากจะให้ กสทช. ช่วยประชาสัมพันธ์คนที่เล่นน้ำ "อย่าใกล้กับผู้สื่อข่าวที่กำลังรายงานข่าวอยู่เพราะอาจจะเป็นการรบกวนสมาธิของผู้สื่อข่าว หากฝ่าฝืนมีโทษปรับแต่ถ้าผุ้สื่อข่าวได้รับบาดเจ็บงานนี้โดนติดคุกไม่เกิน๑เดือนทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับ" เป็นการให้เกียรติต่อผู้สื่อข่าวแล้วกันนะครับ
อยากจะสอบถามว่าด้วย ช่องรายการข่าวสาระและเด็กเยาวชน คุณภาพความคมชัดทำไมเป็นแบบมาตรฐาน SD อย่างเดียวกับช่องประเภทSDทั้งหมดละครับทำไมไม่อัพเกรดแบบHDละครับ ขอบคุณครับ
เมื่อสักครู่นี้ผมกำลังดูการแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วปรากฎว่าช่างกล้องแย่งกันถ่ายทอดสดบางช่องใช้การถ่ายทอดแบบ4Gจนทำให้เกิดแอรอัดกันหรือเกินอยากจะให้ กสทช. บอกหน่อยงานที่กำลังจะแถลงข่าวให้ใช้สัญญาณถ่ายทอดช่องทางเดียวกัน(ต้นทาง) แล้วแชร์ต่อสัญญาณไปยังสื่อมวลชน(ปลายทาง)จะได้ไม่ต้องแย่งกันอันนี้ได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
เพจ นี้ มี ผู้ อยู่ อาศัย หรือไม่