Clicky

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเท

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเท สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เปิดเหมือนปกติ

กรมประมง...จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูทะเล จำนวนกว่า 1.3 ล้านตัว หนุนฟื้นฟูทรัพยากรประมง คืนสู่ทะเลประจวบคีรีขันธ์
12/11/2022

กรมประมง...จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูทะเล จำนวนกว่า 1.3 ล้านตัว หนุนฟื้นฟูทรัพยากรประมง คืนสู่ทะเลประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และตรวจติดตามโครงการส่งเส...
11/11/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และตรวจติดตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำเขตตลิ่งชัน และเขตภาษีเจริญ พร้อมทั้งตรวจติดตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนคลองหนองใหญ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และตรวจติดตามการเพาะเลี้ย...
10/11/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำเขตลาดกระบัง พร้อมทั้งตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และแนะนำการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) ในพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันที่ 8 พฤศจิก...
09/11/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย สำนักงานประมงเขตพื้นที่ 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน และสำรวจความต้องการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านที่ยังไม่มีทะเบียนเรือ ในพื้นที่แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันที่ 9 พฤศจิก...
09/11/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง และโรงเรียนศิริวังวิทยาคาร เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครวันที่ 9 พฤศจิกายน 256...
09/11/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ให้บริการต่ออายุ/มอบบัตรทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) พร้อมทั้งแนะนำการขอรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แก่เกษตรกรในพื้นที่ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กรมประมงชวนเลือกใช้วัสดุย่อยสลายง่ายเพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน“ลดขยะ รักษ์โลก รักษ์สัตว์น้ำ”
08/11/2022

กรมประมงชวนเลือกใช้วัสดุย่อยสลายง่าย
เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
“ลดขยะ รักษ์โลก รักษ์สัตว์น้ำ”

ลอยกระทงปีนี้...กรมประมงชวนเลือกใช้วัสดุย่อยสลายง่าย
เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
“ลดขยะ รักษ์โลก รักษ์สัตว์น้ำ”

“งานลอยกระทง” เป็นหนึ่งในประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย โดยในวันงานประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างออกมาร่วมลอยกระทงริมฝั่งของแม่น้ำและลำคลองต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม การร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงนี้เราไม่อาจสามารถปฏิเสธได้ว่ากิจกรรมดังกล่าวล้วนแต่เป็นการสร้างขยะที่ยากต่อการย่อยสลายปริมาณมากในวันถัดไป
นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประชาชนหันมาให้ความสนใจกับวัสดุที่นำมาใช้ลอยกระทงกันมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ขายต้องพยายามคิดหารูปแบบกระทงเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า โดยเฉพาะการเลือกใช้วัสดุที่สัตว์น้ำบางชนิดสามารถกินได้ อาทิ ข้าวโพดย้อมสี ขนมปัง กรวยไอศครีม ถึงแม้แนวความคิดนี้เป็นแนวความคิดที่ดี แต่ไม่ควรเลือกสถานที่ที่เป็นแหล่งน้ำปิด อาทิ สระน้ำวัด สระน้ำสถาบันการศึกษา เพราะหากนำกระทงไปลอยในแหล่งน้ำไม่มีสัตว์น้ำหรือสัตว์น้ำกินไม่หมดก็จะเกิดการตกตะกอนหมักหมม ส่งผลทำให้แหล่งน้ำเน่าเสียและอาจทำให้สัตว์น้ำตายได้ อีกทั้งปลาที่จะกินอาหารเหล่านี้มีเพียงปลากินพืชเท่านั้น ดังนั้น หากต้องเลือกใช้กระทงเหล่านี้ขอให้เพิ่มความระมัดระวัง โดยควรเลือกแหล่งน้ำเปิดที่เหมาะสม นอกจากนี้ กรณีเลือกกระทงควรเลือกกระทงที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติ สามารถเก็บขึ้นไปกำจัดได้ทัน หลีกเลี่ยงกระทงที่มีเข็มหมุด พลาสติก และโฟม และวัสดุที่หลากหลายเกินไปเพื่อลดภาระให้กับเจ้าหน้าที่ในการคัดแยกก่อนนำไปกำจัด
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 จะคลี่คลายลง แต่ประเทศไทยก็ยังคงอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังฯ และประเพณีลอยกระทง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้มีการรวมตัวของกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของโควิด-19 ได้ จึงขอแนะนำประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก อาจใช้การลอยกระทงในช่องทางออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงของโรคระบาดดังกล่าว และในส่วนของครอบครัวอาจใช้กระทงร่วมกันเพียง 1 กระทง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวแล้วยังเป็นการช่วยลดปัญหาขยะที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย
อธิบดีกรมประมงฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ขอฝากถึงประชาชน พ่อค้าแม่ค้า ขอให้เลือกใช้วัสดุทำกระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีต้องใช้สีในการตกแต่งกระทงควรใช้สีผสมอาหารไม่ใช้สีที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำและแหล่งน้ำ เพื่อแสดงให้เห็นว่าประชาชนชาวไทยร่วมใจกันสืบสานประเพณีไทยด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย ®

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ เขตประเวศ กรุงเทพมหานครวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565สำ...
08/11/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ให้บริการต่ออายุ/มอบบัตรทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) พร้อมทั้งแนะนำการขอรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แก่เกษตรกรในพื้นที่ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

✨ 🎬 ..ขอเชิญรับชมภาพบรรยากาศ..🎬 🌟🎊🎉"การแข่งขันจับปลากะพงขาวมือเปล่า​ ครั้งแรกในประเทศไทย" 🎊🎉🌟ในงานเทศกาลกินปลากะพงขาว​ โ...
08/11/2022
จับปลากะพง มือเปล่าครั้งแรกในไทย | ข่าวช่อง 8

✨ 🎬 ..ขอเชิญรับชมภาพบรรยากาศ..🎬 🌟
🎊🎉"การแข่งขันจับปลากะพงขาวมือเปล่า​ ครั้งแรกในประเทศไทย" 🎊🎉

🌟ในงานเทศกาลกินปลากะพงขาว​ โดยสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับเกษตร​กรในพื้นที่​ จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว

ประมงสมุทรปราการ แข่งจับปลากะพงขาว ชิงแชมป์ประเทศไทย หลังราคาตกต่ำ กว่าต้นทุน#ข่าวช่อง8 #ข่าวออนไลน์ช่อง8#.....

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
07/11/2022

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณท่าน้ำวัดยานนาวาวันที่ 7 พฤศจิก...
07/11/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณท่าน้ำวัดยานนาวา

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2,3 ได้ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณท่าน้ำวัดยานนาวา พร้อมด้วยรักษาการเจ้าอาวาสวัดยานนาวา นายปณญ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (ไวยาวัจกรวัดยานนาวา) และตัวแทนเขตสาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เพื่อสำรวจจับพิกัดกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565สำ...
04/11/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เพื่อสำรวจจับพิกัดกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2 และสำนักงานประมงเขตพื้นที่3 ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจจับพิกัดกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณท่าน้ำวัดยานนาวา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และสำรวจบริเวณท่าน้ำหน้าสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ออกตรวจประเมินสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิ...
04/11/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ออกตรวจประเมินสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช (Procambarus clakii หรือ Cherax spp.)

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ออกตรวจประเมินสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช (Procambarus clakii หรือ Cherax spp.) ของนายสินชัย งามอาการ เพื่อให้คำแนะนำและวิธีปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clakii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2559 ในพื้นที่แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำที่ขอต่ออายุสถานกักกันสัตว์น้ำ ประจำปี 2565วันที...
03/11/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำที่ขอต่ออายุสถานกักกันสัตว์น้ำ ประจำปี 2565

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กรมประมง เข้าตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำบริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ ฟาร์ม จำกัด ที่ขอต่ออายุสถานกักกันสัตว์น้ำ ประจำปี 2565 ในพื้นที่แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านการเกษตร กรุงเทพมหานคร (ระดับเขต) ...
03/11/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านการเกษตร กรุงเทพมหานคร (ระดับเขต) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 1 และ 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านการเกษตร กรุงเทพมหานคร (ระดับเขต) ครั้งที่ 1/2565 ณ สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสรณรงค์ ประทุมนันท์ รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตหนองจอก สำนักงานเขตคลองสามวา พร้อมด้วยประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง ในฐานะตัวแทนเกษตรกร เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร และด้านการประมง ในพื้นที่เขตมีนบุรี เขตหนองจอก และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีมติรับรองการของรับการช่วยเหลือใน 3 เขต ดังกล่าว ซึ่งสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครจะดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านการเกษตร ระดับจังหวัด ต่อไป

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกร ในพื้นที่เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565ส...
02/11/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกร ในพื้นที่เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2 ลงพื้นที่ให้บริการรับคำขอต่ออายุ/มอบบัตรทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) พร้อมทั้งแนะนำการขอรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แก่เกษตรกรในพื้นที่เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน และแขวงบางบอน เขตบางบอ...
01/11/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน และแขวงบางบอน เขตบางบอน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 3 ลงพื้นที่ให้บริการรับคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน และแขวงบางบอน เขตบางบอน และตรวจสอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้นำชุมชนพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียน แจ้งประชาสัมพันธ์ห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล มายื่นคำขอรับใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

📢 ประชาสัมพันธ์เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ...
31/10/2022

📢 ประชาสัมพันธ์เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล 🐚

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล มายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 23 กันยายน 2565 โดยได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565

ผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

โดยเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบหรือแสดงประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาต มีดังนี้

1 ) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำขอที่ยังไม่หมดอายุ

2 ) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และหลักฐานแสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน หรือสำเนาภาพถ่าย (กรณีเป็นนิติบุคคล)

3 ) แนบเอกสารหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตจากกรมประมงล่าสุด (ถ้ามี)

4 ) แนบหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (เฉพาะกรณี คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542)

5 ) แนบหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (เฉพาะกรณีคนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542)

6 ) แนบใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (เฉพาะกรณี คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542)

7 ) แนบหนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

8 ) แนบแผนผังหรือแผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ที่จะขออนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ☎️ โทร. 02-5580197-8 (ในวันและเวลาราชการ)

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

30/10/2022

📣📣 Fisheries Insight
บอกเล่าข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ในรอบสัปดาห์ (26-28 ตุลาคม 2565) ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เรื่องไหนน่าสนใจ เรื่องไหนต้องติดตาม ‼️


#กรมประมง
#กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

กรมประมง เดินหน้าฝังไมโครชิพปลาบึกถอดรหัส DNA เล็งปั้นสายพันธุ์คุณภาพ  พร้อมวางแนวทางศึกษาวิจัยเพาะขยายพันธุ์คงความหลากห...
29/10/2022

กรมประมง เดินหน้าฝังไมโครชิพปลาบึกถอดรหัส DNA เล็งปั้นสายพันธุ์คุณภาพ
พร้อมวางแนวทางศึกษาวิจัยเพาะขยายพันธุ์คงความหลากหลายก่อนสูญพันธุ์

🐟 สมุทรปราการก็มี ปลากะพง‼️📣 กรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญเที่ยวงาน “เทศกาลกินปลากะพงขาว @ คลองนิยม...
29/10/2022

🐟 สมุทรปราการก็มี ปลากะพง‼️

📣 กรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญเที่ยวงาน “เทศกาลกินปลากะพงขาว @ คลองนิยมยาตรา” ที่ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 🎉🎉

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่เขตมีนบุรี เขตประเวศ และเขตลาดกระบังวันที่ 27-28 ...
28/10/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่เขตมีนบุรี เขตประเวศ และเขตลาดกระบัง

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2565

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2 ลงพื้นที่ให้บริการรับคำขอขึ้น/ต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตมีนบุรี เขตประเวศ และเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านการเกษตร กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/...
28/10/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านการเกษตร กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565

นายประสิทธิ์ คงพรปรารถนา ประมงกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านการเกษตร กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวรพจน์ สุวจิตตานนท์ รักษาราชการแทนเกษตรกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ด้านการประมง และด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ และเขตสวนหลวง

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2...
28/10/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง จัดการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2565 ร่วมกับหัวหน้าประมงเขตพื้นที่ 1 และ 3 ซึ่งคณะทำงานประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่กรมประมงที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนเกษตรกร และผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ประจำพื้นที่ ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของกรุงเทพมหานคร ปริมาณผลผลิตในระบบ APD และได้ร่วมกันพิจารณา แนวทางการส่งเสริมการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) สถานการณ์โรคกุ้งทะเลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและแนวทางการป้องกันแก้ไข ตลอดจนแผนการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลที่จะดำเนินการต่อไป ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว🟩สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ระเบี...
28/10/2022

ประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว🟩

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว โดยผู้ยื่นคำขอตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)🧑‍🌾 หรือ
2. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) 👩‍💼 หรือ
3. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) 🎣 หรือ
4. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 🏘และ
5. เป็นเจ้าของสถานแปรรูปสินค้าประมง 🏭 หรือ
6. เป็นเจ้าของสัตว์น้ำ 🐟 ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงหรือการประมงของตนเอง แล้วนำไปแปรรูปในสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

❗️ หากมีข้อสงสัยหรือสนใจขอรับตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว เพื่อจำหน่ายสินค้าใน Fisherman shop สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ☎️โทร. 02-5580197-8 (ในวันและเวลาราชการ)

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกร และชี้แจงรายละเอียดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภา...
28/10/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกร และชี้แจงรายละเอียดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 25-27 ตุลาคม 2565

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 1 พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมง ลงพื้นที่เขตหนองจอกและเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการเกษตรกร ในการรับคำร้องขอต่อทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) พร้อมทั้งตรวจจับพิกัดบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และให้คำแนะนำการเตรียมบ่อให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำในรอบถัดไป และติดตามกลุ่มเกษตกรที่เพาะเลี้ยงกุ้งขาว เพื่อประชาสัมพัธ์และแนะนำการใช้โปรแกรมประยุกต์การออกใบกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการใช้งาน

รวมถึงเข้าพบคุณสมรัฐ สร้อยสุวรรณ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาหมอสีมาลาวี เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมพัฒนาและยกระดับ ศพก. เครือข่ายด้านการประมง

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงแสมดำ และแขวง...
27/10/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงแสมดำ และแขวงท่าข้าม

วันที่ 26 ตุลาคม 2565

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงแสมดำ และแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ประจำเดือนตุลาคม 2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการให้คณะกรรมการได้รับทราบและแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบต่อไป พร้อมทั้งให้บริการรับคำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร กรุงเทพมหานคร...
26/10/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร กรุงเทพมหานคร (ระดับเขต) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตลาดกระบัง

วันที่ 26 ตุลาคม 2565

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร กรุงเทพมหานคร (ระดับเขต) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตลาดกระบัง โดยมีนางอรุณรัตน์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 2 เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่ 3 สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตสวนหลวง และประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวง ร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาตรวจสอบ และกลั่นกรองให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ และเขตสวนหลวง ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย)

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครได้นำเสนอข้อมูลเกษตรกรด้านการประมงที่ยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือในพื้นที่ 3 เขต 2 ช่วงภัยพิบัติ ได้แก่ช่วงภัยพิบัติวันที่ 8 กันยายน 2565 ในพื้นที่เขตลาดกระบัง จำนวน 10 ราย พื้นที่ประมาณ 27 ไร่ และช่วงภัยพิบัติวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 ในพื้นที่เขตลาดกระบัง เขตสวนหลวง และเขตประเวศ รวมทั้งสิ้น 55 ราย พื้นที่ประมาณ 166 ไร่

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การรับรองการให้ความช่วยเกษตรกรทั้งหมด ซึ่งสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการรายงานผล และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร กรุงเทพมหานคร (ระดับจังหวัด) ต่อไป

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่เขตมีนบุรี  และเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครวันที่ 2...
26/10/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่เขตมีนบุรี และเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2565

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2 ลงพื้นที่ให้บริการรับคำขอขึ้น/ต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตมีนบุรี และเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกร ในพื้นที่แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียนวันที่ 25 ตุลาคม 2565ส...
26/10/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกร ในพื้นที่แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน

วันที่ 25 ตุลาคม 2565

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 3 ลงพื้นที่ให้บริการรับคำขอขึ้นทะเบียน และคำขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน พร้อมทั้งตรวจสอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมวันที่ 21 ตุลาคม 2565สำนัก...
21/10/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม

วันที่ 21 ตุลาคม 2565

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2 ร่วมกับสำนักงานเกษตรพื้นที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกร ในพื้นที่แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครวันที่ 2...
21/10/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกร ในพื้นที่แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 ตุลาคม 2565

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 3 ลงพื้นที่ให้บริการรับคำขอขึ้นทะเบียน และคำขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน พร้อมทั้งตรวจสอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครงพื้นที่ออกตรวจประเมินสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ...
21/10/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครงพื้นที่ออกตรวจประเมินสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช (Procambarus clakii หรือ Cherax spp.)

วันที่ 21 ตุลาคม 2565

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ออกตรวจประเมินสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช (Procambarus clakii หรือ Cherax spp.) ของนางสาวรุจิรา ธีระนานนท์ เพื่อให้คำแนะนำและวิธีปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clakii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2559 ในพื้นที่แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดประชุมการกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการก...
19/10/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดประชุมการกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง

วันที่ 19 ตุลาคม 2565

นายประสิทธิ์ คงพรปรารถนา ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงเขตพื้นที่ 1,2,3 และเจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตหนองจอก สำนักการระบายน้ำ และสำนักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เข้าสำรวจข้อมูลการเพาะเลี้ยงปลากระชังและตรวจสอบคุณภาพน้ำ บริเวณบึงตาเกตุ เขตมีนบุรี และบึงฝรั่ง เขตหนองจอก เพื่อเตรียมการจัดประชุมการกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ต่อไป

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำที่ขอต่ออายุสถานกักกันสัตว์น้ำ ประจำปี 2565วันที...
19/10/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำที่ขอต่ออายุสถานกักกันสัตว์น้ำ ประจำปี 2565

วันที่ 19 ตุลาคม 2565

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กรมประมง เข้าตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำ บีบีเจ โค่ย เฮาส์ ที่ขอต่ออายุสถานกักกันสัตว์น้ำ ประจำปี 2565 ในพื้นที่แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำที่ขอต่ออายุสถานกักกันสัตว์น้ำ ประจำปี 2565วันที...
19/10/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำที่ขอต่ออายุสถานกักกันสัตว์น้ำ ประจำปี 2565

วันที่ 18 ตุลาคม 2565

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กรมประมง เข้าตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำ บริษัท ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม จำกัด ที่ขอต่ออายุสถานกักกันสัตว์น้ำ ประจำปี 2565 ในพื้นที่แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกร และตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมวันที่ 17-18 ตุลาคม...
18/10/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกร และตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2565

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2 ลงพื้นที่ให้บริการรับคำขอขึ้น/ต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรในพื้นที่เขตมีนบุรี พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับสำนักงานเกษตรพื้นที่ 2 และสำนักงานเขตคันนายาว ในพื้นที่เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กรมประมง จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา...
13/10/2022

กรมประมง จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กรมประมง...เตือน!! ห้ามเพาะเลี้ยง ซื้อ – ขาย ครอบครอง “ปิรันยา” ปลาเพชฌฆาตสุดอันตราย
12/10/2022

กรมประมง...เตือน!! ห้ามเพาะเลี้ยง ซื้อ – ขาย ครอบครอง
“ปิรันยา” ปลาเพชฌฆาตสุดอันตราย

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครวันที่ 12 ตุลาคม 2565สำ...
12/10/2022

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 12 ตุลาคม 2565

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2 ลงพื้นที่ให้บริการขึ้น/ต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

อาคารเชิดชาย อมาตยกุล เกษตรก
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625580197

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเท:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัดดีครับ ไม่ทราบว่าที่นี้ มีบริการอบรม ให้ความรู้หรือคำแนะนำกับประชาชนด้วยไหมครับ พอดีผมสนใจ อยากจะทดลองเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ในบ่อซีเมน แต่ไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยย ไม่ทราบว่าที่นี้มีบริการให้คำแนะนำไหมครับ
ประชาสัมพันธ์การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
เรียนเชิญผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ^^
ปลาสวายตายเยอะมากผิดปกติ บริเวณวัดปริวาส พระรามสาม แม่น้ำเจ้าพระยา ฝากตรวจสอบให้หน่อยครับ
แนะนำ....โครงการประมงส่งเสริมอาชีพ
**หลักการและเหตุผล**
ปัญหาเศรษฐกิจที่สืบเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดการอัตราการว่างงานการเลิกจ้าง และเกิดภาระพึ่งพิงให้แก่รัฐบาลเป็นจำนวนมาก ภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองทำให้เกิดความไม่แน่นอนของการประกอบธุรกิจขนาดใหญ่หรือในองค์กรขนาดใหญ่ ทำให้ผู้คนทั่วไปหันมาสนใจประกอบอาชีพในเชิงเกษตร และประกอบธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กมากขึ้น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการดำเนินชีวิตแบบพอมี พออยู่ พอกิน เพื่อเลี้ยงตนเองได้ ได้รับความสนใจมากขึ้น สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐ ที่จัดตั้งโครงการประมงส่งเสริมอาชีพขึ้นมาเพื่อจัดการฝึกอบรมบุคคลหรือผู้สนใจทั่วไปที่มีความต้องการสร้างอาชีพหรือประกอบธุรกิจขนาดเล็กด้วยตนเองได้
โครงการประมงส่งเสริมอาชีพประกอบด้วยหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อรองรับความสนใจจากกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพ ที่พร้อมเริ่มต้นการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งหวังให้ประกอบอาชีพ ด้วยความสุจริต พอเพียง และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาผนวกใช้กับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ในท้องถิ่นให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์ สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าผลผลิต และนำมาสู่การพึ่งพาตนเองได้
**วัตถุประสงค์**
เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้มีการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพแบบพออยู่ พอมี พอกิน และพอเพียงเลี้ยงตนเองได้ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการเรียนรู้แบบกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จากกลุ่มคนหลายๆ อาชีพ ก่อให้เกิดการสร้างงาน ทดแทนสภาพการว่างงานในปัจจุบัน และรองรับอัตราการว่างงานในอนาคต
**หลักสูตรที่น่าสนใจได้แก่**
หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพื่อสร้างอาชีพ"
โดยวิทยากรคุณนฤพนธ์ พรรณวรรณ และคุณกัณณวันต์ พรรณวรรณ เจ้าของฟาร์มปลากัด BETTA HERO
ซึ่งเป็นศูนย์เครือข่ายหลักด้านการประมง ด้านการเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงามเพื่อการส่งออก
**รายละเอียดหลักสูตร**
ประกอบด้วยการบรรยาย และการปฏิบัติ
1. ภาคการบรรยาย ประกอบด้วย
1.1 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม
ตั้งแต่การคัดเลือก และการเตรียมพ่อเเม่พันธ์ุ การผสมพันธุ์ การอนุบาล อาหารที่ใช้ในการเลี้ยง การป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ
1.2 การจัดการฟาร์ม และมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม
การเลือกพื้นที่ การจัดทำโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม การจัดการภายในฟาร์ม การจัดการน้ำทิ้ง รวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2. ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย
2.1 ฝึกปฏิบัติการคัดเลือก และการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำสวยงาม
ศึกษาดูงานภายในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม ฝึกปฏิบัติวิธีการคัดเลือก และวิธีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำสวยงามรวมถึงขั้นตอนการอนุบาล การจัดการภายในฟาร์ม การป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ
2.2 ฝึกปฏิบัติเทคนิคการขายสัตว์น้ำสวยงามผ่านสื่อออนไลน์
ศึกษาดูงานด้านการตลาดของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม การถ่ายภาพสัตว์น้ำสวยงาม รวมถึงการทำการตลาดออนไลน์
นำ้บ่อกุ้งลงสวนผักมีความผิดไหมคะ่ถ้ามีความผิดไปร้องประมงไม่เห็นสนใจอยากให้ขึ้นทะเบียนก็ไม่สนใจแล้วแบบนี้เลี้ยงกุ้งได้หรอคะนำ้บ่อกุ้งลงสวนผักแบบนี้เขตอยุธานะคะ
อวนรุนเพิ่มขึ้นเยอะ นัยจังหวัดสตูล ประมงจังหวัดไม่ทำงาน ส่วนใบไม้เขียว ออกหนึ่งวัน ยี่สิบเก้าวัน ทำอะรัย ถ้าปล่อยเปนอย่างนี้ ชาวบ้านเดือดร้อนแน้.. อยากให้สำนักนายกรัฐมนตรี มาช่วยแก้ปันหาด้วย...
ฝาก ประชาสัมพันธ์ ด้วยนะคะ
ต้องรีบหน่อยนะคะ
https://www.facebook.com/pg/DrNoicom-275784472581860/photos/?tab=album&album_id=935634939930140
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคก กรมหม่อนไหม FQA : ศูนย์บริการประกันคุณภาพอ ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า แ ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่ง สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดกา ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก RTA Chemical Depart บก.ปทส. Greencop - Thailand