สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเท

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเท สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Bangkok Provincial Fisheries Office)

เปิดเหมือนปกติ

🙏🏻🙏🏻 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 🙏🏻🙏🏻 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ...
05/12/2021

🙏🏻🙏🏻 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 🙏🏻🙏🏻

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2564

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมประมง

Cr:กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง

🙏🏻🙏🏻 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 🙏🏻🙏🏻

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2564

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมประมง

Cr:กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง

พันธุ์สัตว์นำ้ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยกรมประมงในวันนี้  มีสายพันธุ์อะไรบ้าง❓🤨🧐สามารถหยิบมือถือมาสแกนคิวอาร์โค้ด   ไ...
04/12/2021

พันธุ์สัตว์นำ้ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยกรมประมงในวันนี้ มีสายพันธุ์อะไรบ้าง❓🤨🧐

สามารถหยิบมือถือมาสแกนคิวอาร์โค้ด
ได้เพื่อดูรายละเอียดการพัฒนาสายพันธุ์ของสัตว์น้ำแต่ละชนิดได้เลยครับ 🤩👏🎉

พันธุ์สัตว์นำ้ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยกรมประมงในวันนี้ มีสายพันธุ์อะไรบ้าง❓🤨🧐

สามารถหยิบมือถือมาสแกนคิวอาร์โค้ด
ได้เพื่อดูรายละเอียดการพัฒนาสายพันธุ์ของสัตว์น้ำแต่ละชนิดได้เลยครับ 🤩👏🎉

📢📢 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอเชิญให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นต่...
03/12/2021

📢📢 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอเชิญให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช 2482 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยสามารถแสดงความเห็นเห็นผ่านช่องทางตามลิงค์ด้านล่างนี้ 👇

https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=NDQ5REdBX0xBV19GUk9OVEVORA==

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

📢📢 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอเชิญให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช 2482 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยสามารถแสดงความเห็นเห็นผ่านช่องทางตามลิงค์ด้านล่างนี้ 👇

https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=NDQ5REdBX0xBV19GUk9OVEVORA==

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชาคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกาศให้แหล่งน้ำบร...
02/12/2021

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชาคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกาศให้แหล่งน้ำบริเวณหน้าวัดตลิ่งชัน และตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ

วันที่ 2 ธันวาคม 2564

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 3 เข้าประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย และสำนักงานเขตตลิ่งชัน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชาคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกาศให้แหล่งน้ำบริเวณหน้าวัดตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน เป็นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำตามพระราชกำหนดการประมง

พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ โรงเรียนวัดสิตาราม (วัดคอกหมู) เขตราษฎร์บูรณะ โดยได้ให้คำแนะนำในการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์ให้มีประสิทธิภาพ และมอบหนังสือชุด ใต้ร่มพระบารมี จากสายธาราสู่มหานที 95 ปี กรมประมง เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริฯวันที่ 1 ธันวาคม ...
01/12/2021

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริฯ

วันที่ 1 ธันวาคม 2564

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ เขตบางบอน โรงเรียนคลองหนองใหญ่ เขตบางแค และโรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ เขตบางขุนเทียน พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์ปลานิล และให้คำแนะนำในการเลี้ยงปลาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้มอบหนังสือชุด ใต้ร่มพระบารมี จากสายธาราสู่มหานที 95 ปี กรมประมง เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ต่อไป

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตาม และให้คำแนะนำแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้...
01/12/2021

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตาม และให้คำแนะนำแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 ธันวาคม 2564

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความร่วมมือจาก นายกาญจน์ จินดาอิ่ม เกษตรกรศูนย์เครือข่ายด้านการประมง (ด้านการเพาะเลี้ยงปลาหางนกยูง) เป็นผู้ให้คำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงปลาหางนกยูง พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลาหางนกยูง ให้แก่โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง เพื่อเป็นแนวทางการเพาะเลี้ยงและให้โรงเรียนได้ทำการเพาะพันธุ์ปลาหางนกยูง ต่อไป

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ไพศาลพันธุ์ปลา วันที่ 1 ธันวาคม 2...
01/12/2021

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ไพศาลพันธุ์ปลา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เกษตรกรศูนย์เครือข่ายด้านการประมง "ไพศาลพันธุ์ปลา" พร้อมทั้งชี้แจงข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 78 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 เพื่อประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครือข่าย ต่อไป

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่รวบรวมเอกสารและจัดทำแบบยื่นความจำนงเพื่อขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภั...
01/12/2021

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่รวบรวมเอกสารและจัดทำแบบยื่นความจำนงเพื่อขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ

วันที่ 1 ธันวาคม 2564

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2 ลงพื้นที่รวบรวมเอกสารและจัดทำแบบยื่นความจำนงเพื่อขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่เขตประเวศ และเขตมีนบุรี เพื่อจัดทำข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม เสนอขอรับการช่วยเหลือ ต่อไป

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชก...
01/12/2021

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วันที่ 1 ธันวาคม 2564

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ออกตรวจประเมินสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธ์ุจากธรรมชาติเพื่อการส่งออก จำนวน 2 ราย ของบริษัทสุเทพแอนด์ซัน อะแควเรียม จำกัดและบริษัท บีแอนด์บีอะแควเรี่ยม จำกัด เพื่อออกหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธ์ุจากธรรมชาติเพื่อการส่งออก ให้แก่เกษตรกร ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอหนังสือรับรองและการออกหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติเพื่อการส่งออกพ.ศ. 2564 ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้คำแนะนำและวิธีปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงแก่เกษตรกรในพื้นที่ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่รวบรวมเอกสารและจัดทำแบบยื่นความจำนงเพื่อขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภั...
30/11/2021

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่รวบรวมเอกสารและจัดทำแบบยื่นความจำนงเพื่อขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2 ลงพื้นที่รวบรวมเอกสารและจัดทำแบบยื่นความจำนงเพื่อขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่แขวงดอกไม้ เขตประเวศ เพื่อจัดทำข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม เสนอขอรับการช่วยเหลือ ต่อไป

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานที่ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้...
30/11/2021

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานที่ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ออกตรวจประเมินสถานที่ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clakii หรือ Cherax spp.) ตามคำขอแจ้งข้อมูลของ นายอนุชิต สำราญเนตร เพื่อออกหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ และให้คำแนะนำและวิธีปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clakii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2559 ในพื้นที่แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1/2565วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564ส...
30/11/2021

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 3 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานของ ศพก. และแปลงใหญ่ และเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่าย ศพก. ให้เกิดเป็นรูปธรรม ณ ศพก.เครือข่าย ไร่เหมือนจันทร์ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกร ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครวันที่ 29 พฤศจิกายน ...
29/11/2021

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกร ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 3 ลงพื้นที่ให้บริการต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและจดแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ที่มีพื้นที่บ่อทับซ้อนกัน เพื่อความถูกต้องของข้อมูล ในพื้นที่แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่รวบรวมเอกสารและจัดทำแบบยื่นความจำนงเพื่อขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภั...
29/11/2021

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่รวบรวมเอกสารและจัดทำแบบยื่นความจำนงเพื่อขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2 ลงพื้นที่รวบรวมเอกสารและจัดทำแบบยื่นความจำนงเพื่อขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ในพื่นที่เขตมีนบุรี และลาดกระบัง เพื่อจัดทำข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม เสนอขอรับการช่วยเหลือ ต่อไป

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกร ในพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครวันที่ 29 พฤศจิกายน 25...
29/11/2021

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกร ในพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2 ลงพื้นที่ให้บริการขึ้น/ต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และมอบบัตรทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ให้แก่เกษตรกร รวมถึงตรวจติดตามเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 78 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ แก่เกษตรกรในพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564สำนักงานประมงพื้นท...
26/11/2021

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 3 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเกษตรพื้นที่ 4 เพื่อประสานและบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานส่วนราชการ เอกชน และภาคีอื่นๆ ให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนแก่วิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมอุทยาน สำนักงานเขตทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีนางพนัสดา ทองฝาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564...
26/11/2021

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 โดยได้ชี้แจงการจัดทำข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือนระดับจังหวัดปีการผลิต 2564 หรือปีเพาะปลูก 2564/2565 ด้านประมง ให้ในที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134) แขวง บ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ประกาศสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเ...
26/11/2021

ประกาศสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการประมง และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง

- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

https://drive.google.com/drive/folders/1_c40TN6oVQZ17qvPIWrZTtNUdpzLqQOV?usp=sharing

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการประมง

https://drive.google.com/drive/folders/1p9Oxywg0yC8o6kh1l9mFh5Proq2gFzZ9?usp=sharing

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง

https://drive.google.com/drive/folders/1NeeE56ewiMw9Jth0uahfOiuF6onZ8ZlC?usp=sharing

#ประกาศสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ประกาศสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการประมง และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง

- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

https://drive.google.com/drive/folders/1_c40TN6oVQZ17qvPIWrZTtNUdpzLqQOV?usp=sharing

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการประมง

https://drive.google.com/drive/folders/1p9Oxywg0yC8o6kh1l9mFh5Proq2gFzZ9?usp=sharing

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง

https://drive.google.com/drive/folders/1NeeE56ewiMw9Jth0uahfOiuF6onZ8ZlC?usp=sharing

#ประกาศสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงแสมดำ และแขวงท่าข้ามวันที่ ...
25/11/2021

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงแสมดำ และแขวงท่าข้าม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงแสมดำ และแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน โดยได้ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) การจดแจ้งการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (จสค.1) การออกหนังสือกำกับการซื้อขายกุ้งผ่านระบบโปรแกรมประยุกต์ (APD) และแนวทางปฏิบัติเมื่อบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำประสบภัยพิบัติ เพื่อให้คณะกรรมการฯ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ทราบต่อไป พร้อมทั้งให้บริการรับขึ้น/ต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ออกตรวจประเมินสถานที่ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือ...
24/11/2021

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ออกตรวจประเมินสถานที่ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ออกตรวจประเมินสถานที่ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clakii หรือ Cherax spp.) ตามคำขอแจ้งข้อมูลของ นายอานันตชัย สำราญเนตร เพื่อออกหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ และออกตรวจติดตามการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงของนายสุมิตร ขาวเอี่ยม เพื่อให้คำแนะนำและวิธีปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clakii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2559 ในพื้นที่ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน และแขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกร ในพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครวันที่ 24 พฤศจิกายน 25...
24/11/2021

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกร ในพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2 ลงพื้นที่ให้บริการขึ้น/ต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และมอบบัตรทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ให้แก่เกษตรกร รวมถึงตรวจติดตามเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 78 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ แก่เกษตรกรในพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงขุมทอง เขตลาดกระบังวันที่ 2...
24/11/2021

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง โดยได้ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรประมง และแนวทางปฏิบัติเมื่อบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำประสบภัยพิบัติ แก่ตัวแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบ ต่อไป

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

“กรมประมง” เตือน “เกษตรกร” เฝ้าระวังโรคระบาดปลาจากสภาพอากาศ ในช่วงฤดูหนาว นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เปิด...
24/11/2021

“กรมประมง” เตือน “เกษตรกร” เฝ้าระวังโรคระบาดปลาจากสภาพอากาศ ในช่วงฤดูหนาว

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศว่า ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งสภาวะอากาศหนาวอาจส่งผลกระทบ ต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากจะทำให้สัตว์น้ำกินอาหารน้อยลง ภูมิต้านทานต่ำ สุขภาพอ่อนแอ เอื้อต่อการเกิดโรคระบาดได้ง่าย ดังนั้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเป็นการควบคุมโรคระบาดในช่วงฤดูหนาว อาทิ โรคอียูเอส หรือ “โรคแผลเน่าเปื่อย” โรคตัวด่าง และโรคเคเอชวี เป็นต้น

กรมประมงจึงขอให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้
​1. เกษตรกรควรวางแผนระยะเวลาการเลี้ยงปลาให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม หรือ ควรงดเว้นการเลี้ยงปลาในช่วงฤดูหนาว
​2. ควรมีบ่อพักน้ำใช้เพื่อใช้ในฟาร์มได้เพียงพอตลอดฤดูกาล โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว
​3. เลือกชนิดปลาที่จะเลี้ยงให้เหมาะสมกับฤดูกาล โดยในช่วงฤดูหนาว ควรเลือกปลาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดน้อย เช่น ปลานิล ปลาจีน และปลาไม่มีเกล็ด ที่สำคัญ ควรลดความหนาแน่นของปลาที่ปล่อยลงเลี้ยงและหมั่นเอาใจใส่ ตรวจสุขภาพปลาอย่างสม่ำเสมอ
​4. ควบคุมปริมาณการให้อาหารอย่างเหมาะสม ลดปริมาณอาหารที่จะให้ลง 10 – 15 % เนื่องจาก ช่วงอุณหภูมิต่ำปลาจะกินอาหารน้อยลง ถ้าหากมีปริมาณอาหารเหลือจะสะสมตามพื้นบ่อ ส่งผลให้น้ำเน่าเสีย
เกิดก๊าซพิษ และมีผลกระทบต่อสุขภาพปลา ทั้งนี้ อาจมีการเสริมวิตามินซีในอาหาร 1 - 2 % โดยน้ำหนัก จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ต้านทานโรคและลดความเครียดของปลาได้
​5. ควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อ โดยใช้ปูนขาว ในอัตรา 60 – 100 กิโลกรัมต่อบ่อขนาด 1 ไร่ หรือ นำ
เกลือแกงมาละลายน้ำสาดให้ทั่วบ่อ ประมาณ 100 - 150 กิโลกรัมต่อไร่
​6. หากพบมีปลาที่เลี้ยงป่วยหรือมีอาการผิดปกติ ควรแยกออกไปเลี้ยงและรักษาต่างหาก กรณีป่วยหนักอาจทำลายทิ้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง ทั้งนี้ หากกรณีปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ
มีความผิดปกติ ให้รีบปิดทางน้ำเข้าและหยุดการเติมน้ำจากธรรมชาติเข้ามาในบ่อทันที
​7. หากไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำได้ ในช่วงระหว่างการเลี้ยง ให้ควบคุมปริมาณการให้อาหาร
​8. หากพบว่าน้ำในบ่อเริ่มเน่าเสีย โดยสังเกตว่ามีก๊าซผุดขึ้นมาจากพื้นบ่อ ให้ใช้เกลือสาดบริเวณดังกล่าว ประมาณ 200 – 300 กิโลกรัมต่อบ่อขนาด 1 ไร่
​9. หากพบปลาตายในบ่อเลี้ยงให้กำจัดโดยการฝังหรือเผา
​10. เมื่ออากาศเริ่มเข้าสู่สภาวะที่เหมาะสม (อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น) และพบว่าปลาในธรรมชาติ เป็นปกติ ไม่มีอาการป่วย ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำตามความเหมาะสม และให้อาหารปลาได้ตามปกติ

​ทั้งนี้ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควรหมั่นสังเกตและดูแลสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาวอย่างใกล้ชิด หากพบมีสัตว์น้ำป่วยหรือมีอาการผิดปกติ สามารถแจ้งหรือขอรับคำปรึกษาได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดหรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง/ น้ำจืดในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรุงเทพมหานคร โทร.0 2579 4122 page : https://web.facebook.com/AAHRDD/ และ Line ID : 443KVKEE

Cr: กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง

#กรมประมง
#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์รองอธิบดีกรมประมง
#รองฯเหลิมเติมข่าวดี

ที่อยู่

อาคารเชิดชาย อมาตยกุล เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (แบบ ทบ.1-1) https://bit.ly/2MUQXAy 2. แบบคำขอต่อทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (แบบ ทบ.1-5) https://bit.ly/2wt2tgQ 3. แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (แบบทบ.2-1) https://bit.ly/2YY7Qga 4. แบบคำขอต่อทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (แบบทบ.2-2) https://bit.ly/33oDw1B 5. แบบคำขอรับหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ (แบบ สอ.1) https://bit.ly/2Xeqwem 6.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตสัตว์น้ำตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) https://bit.ly/2XinIgj

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025580197

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเท:

วิดีโอทั้งหมด

Bangkok Fisheries Office

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

025580197 , 025580198 ,025580212

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัดดีครับ ไม่ทราบว่าที่นี้ มีบริการอบรม ให้ความรู้หรือคำแนะนำกับประชาชนด้วยไหมครับ พอดีผมสนใจ อยากจะทดลองเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ในบ่อซีเมน แต่ไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยย ไม่ทราบว่าที่นี้มีบริการให้คำแนะนำไหมครับ
ประชาสัมพันธ์การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
เรียนเชิญผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ^^
ปลาสวายตายเยอะมากผิดปกติ บริเวณวัดปริวาส พระรามสาม แม่น้ำเจ้าพระยา ฝากตรวจสอบให้หน่อยครับ
แนะนำ....โครงการประมงส่งเสริมอาชีพ **หลักการและเหตุผล** ปัญหาเศรษฐกิจที่สืบเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดการอัตราการว่างงานการเลิกจ้าง และเกิดภาระพึ่งพิงให้แก่รัฐบาลเป็นจำนวนมาก ภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองทำให้เกิดความไม่แน่นอนของการประกอบธุรกิจขนาดใหญ่หรือในองค์กรขนาดใหญ่ ทำให้ผู้คนทั่วไปหันมาสนใจประกอบอาชีพในเชิงเกษตร และประกอบธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กมากขึ้น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการดำเนินชีวิตแบบพอมี พออยู่ พอกิน เพื่อเลี้ยงตนเองได้ ได้รับความสนใจมากขึ้น สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐ ที่จัดตั้งโครงการประมงส่งเสริมอาชีพขึ้นมาเพื่อจัดการฝึกอบรมบุคคลหรือผู้สนใจทั่วไปที่มีความต้องการสร้างอาชีพหรือประกอบธุรกิจขนาดเล็กด้วยตนเองได้ โครงการประมงส่งเสริมอาชีพประกอบด้วยหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อรองรับความสนใจจากกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพ ที่พร้อมเริ่มต้นการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งหวังให้ประกอบอาชีพ ด้วยความสุจริต พอเพียง และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาผนวกใช้กับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ในท้องถิ่นให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์ สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าผลผลิต และนำมาสู่การพึ่งพาตนเองได้ **วัตถุประสงค์** เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้มีการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพแบบพออยู่ พอมี พอกิน และพอเพียงเลี้ยงตนเองได้ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการเรียนรู้แบบกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จากกลุ่มคนหลายๆ อาชีพ ก่อให้เกิดการสร้างงาน ทดแทนสภาพการว่างงานในปัจจุบัน และรองรับอัตราการว่างงานในอนาคต **หลักสูตรที่น่าสนใจได้แก่** หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพื่อสร้างอาชีพ" โดยวิทยากรคุณนฤพนธ์ พรรณวรรณ และคุณกัณณวันต์ พรรณวรรณ เจ้าของฟาร์มปลากัด BETTA HERO ซึ่งเป็นศูนย์เครือข่ายหลักด้านการประมง ด้านการเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงามเพื่อการส่งออก **รายละเอียดหลักสูตร** ประกอบด้วยการบรรยาย และการปฏิบัติ 1. ภาคการบรรยาย ประกอบด้วย 1.1 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม ตั้งแต่การคัดเลือก และการเตรียมพ่อเเม่พันธ์ุ การผสมพันธุ์ การอนุบาล อาหารที่ใช้ในการเลี้ยง การป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ 1.2 การจัดการฟาร์ม และมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม การเลือกพื้นที่ การจัดทำโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม การจัดการภายในฟาร์ม การจัดการน้ำทิ้ง รวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 2. ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย 2.1 ฝึกปฏิบัติการคัดเลือก และการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำสวยงาม ศึกษาดูงานภายในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม ฝึกปฏิบัติวิธีการคัดเลือก และวิธีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำสวยงามรวมถึงขั้นตอนการอนุบาล การจัดการภายในฟาร์ม การป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ 2.2 ฝึกปฏิบัติเทคนิคการขายสัตว์น้ำสวยงามผ่านสื่อออนไลน์ ศึกษาดูงานด้านการตลาดของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม การถ่ายภาพสัตว์น้ำสวยงาม รวมถึงการทำการตลาดออนไลน์
นำ้บ่อกุ้งลงสวนผักมีความผิดไหมคะ่ถ้ามีความผิดไปร้องประมงไม่เห็นสนใจอยากให้ขึ้นทะเบียนก็ไม่สนใจแล้วแบบนี้เลี้ยงกุ้งได้หรอคะนำ้บ่อกุ้งลงสวนผักแบบนี้เขตอยุธานะคะ
อวนรุนเพิ่มขึ้นเยอะ นัยจังหวัดสตูล ประมงจังหวัดไม่ทำงาน ส่วนใบไม้เขียว ออกหนึ่งวัน ยี่สิบเก้าวัน ทำอะรัย ถ้าปล่อยเปนอย่างนี้ ชาวบ้านเดือดร้อนแน้.. อยากให้สำนักนายกรัฐมนตรี มาช่วยแก้ปันหาด้วย...
ฝาก ประชาสัมพันธ์ ด้วยนะคะ ต้องรีบหน่อยนะคะ https://www.facebook.com/pg/DrNoicom-275784472581860/photos/?tab=album&album_id=935634939930140