ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางคอแห

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางคอแห ร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับงานโยธา ในพื้นที่เขตบางคอแหลม 02-292-2141 จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00น.

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางชดาวรรณ ป่าไม้ อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย ประภัสสร กุหลาบ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ขอ...
30/11/2021

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางชดาวรรณ ป่าไม้ อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย ประภัสสร กุหลาบ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ของฝ่ายโยธา (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการจัดเก็บขยะ คลองข้างหมู่บ้านกลางกรุง เจริญราษฎร์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางชดาวรรณ ป่าไม้ อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย ประภัสสร กุหลาบ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ของฝ่ายโยธา (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการจัดเก็บขยะ คลองข้างหมู่บ้านกลางกรุง เจริญราษฎร์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางชดาวรรณ  ป่าไม้  ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย นายประภัสสร กุหลาบ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าห...
30/11/2021

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย นายประภัสสร กุหลาบ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา งานระบายน้ำดำเนินการแก้ไขฝาท่อทรุดตัว ซอยจันทน์ 43 แยก 26-5

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย นายประภัสสร กุหลาบ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา งานระบายน้ำดำเนินการแก้ไขฝาท่อทรุดตัว ซอยจันทน์ 43 แยก 26-5

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางชดาวรรณ ป่าไม้ อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย ประภัสสร กุหลาบ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ขอ...
30/11/2021

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางชดาวรรณ ป่าไม้ อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย ประภัสสร กุหลาบ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ของฝ่ายโยธา (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อที่ชำรุด ซอยอยู่ดี 17

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางชดาวรรณ ป่าไม้ อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย ประภัสสร กุหลาบ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ของฝ่ายโยธา (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อที่ชำรุด ซอยอยู่ดี 17

ซ่อมทางเท้า ถนนเจริญราษฎร์ #เขตบางคอแหลม วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมา...
17/03/2021

ซ่อมทางเท้า ถนนเจริญราษฎร์ #เขตบางคอแหลม

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย นายประภัสสร กุหลาบ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขทางเท้าชำรุด
บริเวณเลยซอยเจริญราษฎร์ 10 หน้าห้องแถวร้าง
ถนนเจริญราษฎร์

ซ่อมทางเท้า ถนนเจริญราษฎร์ #เขตบางคอแหลม

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย นายประภัสสร กุหลาบ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขทางเท้าชำรุด
บริเวณเลยซอยเจริญราษฎร์ 10 หน้าห้องแถวร้าง
ถนนเจริญราษฎร์

บางคอแหลมเร่งพัฒนาปรับภูมิทัศน์พื้นที่ตลอดแนวคลองครอบคลุมต่อเนื่องให้มีความสะอาดสวยงามน่าอยู่ น่าเดินต่อยอดสร้างขยายแหล่...
17/03/2021

บางคอแหลมเร่งพัฒนาปรับภูมิทัศน์พื้นที่ตลอดแนวคลองครอบคลุมต่อเนื่องให้มีความสะอาดสวยงามน่าอยู่ น่าเดินต่อยอดสร้างขยายแหล่งเดินท่องเที่ยวสร้างรายได้ในชุมชนต่างๆในพื้นที่อย่างยั่งยืน

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ลงพื้นที่เร่งพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด กำจัดวัชพืชบริเวณริมคลอง ตักขยะภายในลำคลองและนำสิ่งของ ต้นไม้ สิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางรุกล้ำพื้นที่สาธารณะออกจากที่สาธารณะดังกล่าวตลอดแนวคลองครอบคลุมต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามน่าอยู่น่าเดินต่อยอดสร้างขยายแหล่งเดินท่องเที่ยวสร้างรายได้ในชุมชนต่างๆในพื้นที่อย่างยั่งยืน ณ คูน้ำมัสยิดบางอุทิศ ซอยเจริญกรุง 99 เขตบางคอแหลม ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง #Now #movingforward

บางคอแหลมเร่งพัฒนาปรับภูมิทัศน์พื้นที่ตลอดแนวคลองครอบคลุมต่อเนื่องให้มีความสะอาดสวยงามน่าอยู่ น่าเดินต่อยอดสร้างขยายแหล่งเดินท่องเที่ยวสร้างรายได้ในชุมชนต่างๆในพื้นที่อย่างยั่งยืน

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ลงพื้นที่เร่งพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด กำจัดวัชพืชบริเวณริมคลอง ตักขยะภายในลำคลองและนำสิ่งของ ต้นไม้ สิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางรุกล้ำพื้นที่สาธารณะออกจากที่สาธารณะดังกล่าวตลอดแนวคลองครอบคลุมต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามน่าอยู่น่าเดินต่อยอดสร้างขยายแหล่งเดินท่องเที่ยวสร้างรายได้ในชุมชนต่างๆในพื้นที่อย่างยั่งยืน ณ คูน้ำมัสยิดบางอุทิศ ซอยเจริญกรุง 99 เขตบางคอแหลม ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง #Now #movingforward

ซ่อมทางเท้า ถนนเจริญราษฎร์ #เขตบางคอแหลม วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมา...
14/03/2021

ซ่อมทางเท้า ถนนเจริญราษฎร์ #เขตบางคอแหลม

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย นายประภัสสร กุหลาบ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขทางเท้าชำรุด บริเวณหน้าร้านเจี้ยง ลูกชิ้นปลา ถนนเจริญราษฎร์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย นายประภัสสร กุหลาบ หัวหน้าฝ่ายโยธา ...
19/02/2021

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย นายประภัสสร กุหลาบ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำไหล ลำกระโดงซอยแฉล้มนิมิตร 12

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย นายประภัสสร กุหลาบ หัวหน้าฝ่ายโยธา ...
19/02/2021

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย นายประภัสสร กุหลาบ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา (กลุ่มงานโครงการ) ดำเนินการติดตามการก่อสร้างเขื่อนบางโคล่สาร

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย นายประภัสสร กุหลาบ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา (กลุ่มงานโครงการ) ดำเนินการติดตามการก่อสร้างเขื่อนบางโคล่สาร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย นายประภัสสร กุหลาบ หัวหน้าฝ่ายโยธา ...
19/02/2021

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย นายประภัสสร กุหลาบ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขฝาท่อระบายน้ำชำรุดชั่วคราว ซอยอยู่ดี 19

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย นายประภัสสร กุหลาบ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขฝาท่อระบายน้ำชำรุดชั่วคราว ซอยอยู่ดี 19

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย นายประภัสสร กุหลาบ หัวหน้าฝ่ายโยธา ...
19/02/2021

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย นายประภัสสร กุหลาบ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการเก็บขยะเพื่อเปิดทางน้ำไหล คูน้ำพระรามที่ 3 ซอย 1

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย นายประภัสสร กุหลาบ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการเก็บขยะเพื่อเปิดทางน้ำไหล คูน้ำพระรามที่ 3 ซอย 1

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย นายประภัสสร กุหลาบ หัวหน้าฝ่ายโยธา ...
17/02/2021

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย นายประภัสสร กุหลาบ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา (หน่วย best) ดำเนินการแก้ไขน้ำมันตกหล่นที่ผิวจราจร เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้สัญจร
ถนนมไหสวรรย์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย นายประภัสสร กุหลาบ หัวหน้าฝ่ายโยธา ...
17/02/2021

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย นายประภัสสร กุหลาบ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ซอยแฉล้มนิมิตร 12

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด เพื่อป้องกันอันตรายต...
26/11/2020

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา ชุมชนวัดไผ่เงิน ซอย3

18/11/2020
18/11/2020
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลมดำเนินการแก้ไขผิวจราจรชำรุด ข้างป้อมตำรวจ แยกถนนตก
20/10/2020

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลมดำเนินการแก้ไขผิวจราจรชำรุด ข้างป้อมตำรวจ แยกถนนตก

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการลอกท่อท่อระบาย ซอยจันทน์ 43 แยก 26-1...
19/08/2020

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการลอกท่อท่อระบาย ซอยจันทน์ 43 แยก 26-1-1

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการเก็บขยะเพื่อเปิดทางน้ำไหล คลองโรงสัต...
10/08/2020

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการเก็บขยะเพื่อเปิดทางน้ำไหล คลองโรงสัตว์และภายในท่อระบายน้ำแยกถนนตก

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขฝาท่อระบายน้ำชำรุดบนทางเดินเท้า...
10/08/2020

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขฝาท่อระบายน้ำชำรุดบนทางเดินเท้า เพื่อป้องอันอันตรายที่อาจจะเกิดกับประชาชนที่สัญจรไป มา หน้าสินมั่นคง ประกันภัย เยื้องซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 33

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการจัดระเบียบสายสัญญาณโทรศัพท์ สายเคเบ...
29/06/2020

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการจัดระเบียบสายสัญญาณโทรศัพท์ สายเคเบิ้ล ที่ยึดโยง ห้อย ไม่เป็นระเบียบ เรียบร้อย บริเวณถนนพระรามที่ 3 ทั้งสองฝั่งเพื่อป้องกันเหตุเดือดร้อนต่อประชาชนที่สัญจรไปมา

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขทางเท้า ที่ชำรุดและ  ไม...
29/06/2020

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขทางเท้า ที่ชำรุดและ ไม่เป็นระเบียบ เรียบร้อย บริเวณถนนพระรามที่ 3 ทั้งสองฝั่งเพื่อป้องกันเหตุเดือดร้อนต่อประชาชนที่สัญจรไปมา

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดบริเวณซ...
28/06/2020

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด
บริเวณซอยอยู่ดี

#เขตบางคอแหลม วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย ร.ต.อ.ยุทธ ญาโณทัย ห...
17/06/2020

#เขตบางคอแหลม วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย ร.ต.อ.ยุทธ ญาโณทัย หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา (หน่วย Best) เขตบางคอแหลม ดำเนินการออกตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำท่วมขัง-ต้นไม้ล้ม บริเวณในพื้นที่เขตฯ กรณีมีฝนตกระดับเล็กน้อย ซึ่งจากการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ไม่พบปัญหาน้ำท่วมขัง-ต้นไม้ล้ม ในพื้นที่เขตฯ "เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ"

#เขตบางคอแหลม วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย ร.ต.อ.ยุทธ ญาโณทั...
16/06/2020

#เขตบางคอแหลม วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563
นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย ร.ต.อ.ยุทธ ญาโณทัย หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา (หน่วย Best) เขตบางคอแหลม ดำเนินการออกตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำท่วมขัง-ต้นไม้ล้ม บริเวณในพื้นที่เขตฯ กรณีมีฝนตกระดับเล็กน้อย ซึ่งจากการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ไม่พบปัญหาน้ำท่วมขัง-ต้นไม้ล้ม ในพื้นที่เขตฯ "เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ"

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขผิวจราจรชำรุด บริเวณซอยจันทน์ ...
10/06/2020

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขผิวจราจรชำรุด บริเวณซอยจันทน์ 43 แยก 33

09/06/2020
#เขตบางคอแหลม วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 20.15น-20.30น.นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย...
09/06/2020

#เขตบางคอแหลม วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 20.15น-20.30น.
นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย ร.ต.อ.ยุทธ ญาโณทัย หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา (หน่วย Best) เขตบางคอแหลม ดำเนินการออกตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำท่วมขัง-ต้นไม้ล้ม บริเวณในพื้นที่เขตฯ กรณีมีฝนตกระดับเล็กน้อย ซึ่งจากการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ไม่พบปัญหาน้ำท่วมขัง-ต้นไม้ล้ม ในพื้นที่เขตฯ "เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ"

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการจัดเก็บขยะ เพื่อเปิดทางน้ำไหล คลองโร...
09/06/2020

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการจัดเก็บขยะ เพื่อเปิดทางน้ำไหล คลองโรงฆ่าสัตว์

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำทดแทนของเดิมที่ช...
05/06/2020

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำทดแทนของเดิมที่ชำรุด ซอยเจริญกรุง 103 แยก 10

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณซ...
01/06/2020

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณซอยสาธุฯ20

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน ซอยพระรามที่ ...
21/05/2020

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน ซอยพระรามที่ 3 ซอย 16

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณแยกถนนตก ...
20/05/2020

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณแยกถนนตก พระรามที่ 3

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขผิวจราจรชำรุด บริเวณปากซอยพระรา...
17/05/2020

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขผิวจราจรชำรุด บริเวณปากซอยพระรามที่ 3 ซอย 12

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขทางเดินชำรุด บริเวณชุมชวัดไผ่เง...
14/05/2020

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขทางเดินชำรุด บริเวณชุมชวัดไผ่เงิน ซอย 7/2

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขฝาท่อระบายน้ำชำรุดทรุดตัว บริเว...
11/05/2020

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขฝาท่อระบายน้ำชำรุดทรุดตัว บริเวณหน้า รพ.เจริญกรุงฯ

ที่อยู่

สำนักงานเขตบางคอแหลม 193 พระรามที่ 3 ซอย 7 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางคอแหลม เขตบ
Bangkok
10120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

022922141

เว็บไซต์

http://www.bangkok.go.th/bangkholaem

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางคอแหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เขามาทำอะไรไม่ทราบครับ เข้าไปถามดีๆ คนใส่เสื้อสีเทาๆ บอกมีอะไรเชิญไปแจ้งสำนักงานเขตเลย ครับ
ฝาก สนง.เขตบางคอแหลม ช่วยตรวจสอบด้วยคะ ว่าการขึ้นโครงสร้างแบบนี้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยมั้ย เจ้าของบ้านขึ้นโครงสร้างร้องเรียนบ้านข้างเคียงไปทั่ว ถ้าจะเอาถูกต้องตามกฎหมายจริงๆ ช่วยตรวจสอบให้เป็นมาตราฐานทุกหลัง มองด้วยตาเปล่าก็รู้ว่าแบบนี้สร้างไม่ได้ รบกวนตรวจสอบคะ ขอแจ้งร้องเรียนถ้าไม่ได้รับการแก้ไขและชี้แจงที่ชัดเจน จะไปกรมโยธาคะ
ขอบคุณที่พึ่งของประขาชน แจ้งไป รีบมาให้ความช่วยเหลือ
แจ้งขอความช่วยเหลือ ต้นไม้ริมคลองหลังโรงงานวาโก้ล้มทับกำแพงบ้านของประชาชน (หมู่บ้านภัทราวิลล่า โทรแจ้งเขตไปตั้งแต่วันพฤหัสที่21กยแล้ว ) ข่วยกรุณาให้เจ้าหน้าที่มาช่วยตัดหน่อย ต้นใหญ่มาก
ตามที่ผมได้ร้องเรียนถึงฝ่ายโยธาสำนักเขตบางคอแหลม เรื่องอาคารพักอาศัยบางโคล่เรสซิเด้นซ์2 ทางฝ่ายโยธาแจ้งผมมาว่าได้เข้าตรวจสอบอาคารดังกล่าว ณ.วันที่22พฤษภาคม ได้ประสานกับฝ่ายนิติบุคคลของทางอาคารด้วยวาจา ว่าให้ดำเนินการแก้ไขส่วนที่ชำรุดและลิฟท์ที่เสีย จนถึง ณ.วันนี้ ผมไม่เห็นฝ่ายนิติบุคคลดำเนินการให้เลยครับ หนำซ้ำบอกไม่ซ่อมแล้ว เรื่องลิฟท์เสีย คืนค่าส่วนกลางให้ผม150บาทผมไม่ต้องการหรอกครับ ห้องในอาคารนี้ผมก็ซื้อไม่ได้เช่านะครับ ผมจึงขอร้องเรียนมาเป็นเที่ยวที่3 ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ ตามที่ผมได้ร้องเรียนไปเมื่อประมาณ1อาทิตย์ที่ผ่านมา ทางฝ่ายโยธาก็ได้ตอบรับผมว่าจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบให้ จนถึงนะวันนี้ ผมก็ยังไม่เห็นส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบให้ผมเลยครับ หรือว่าต้องให้ผมไปร้องเรียนที่สำนักงานเขตบางคอแหลม หรือศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเองใช่ไหมครับ
ผมพักอยู่อาคารพักอาศัย บางโคล่เรสซิเด้นซ์2 อาคารC ลิฟท์เสียมา2เดือนแล้ว ไม่มาซ่อมให้สักที ค่าส่วนกลาง ค่าเช่าก็เก็บทุกเดือน และสภาพอาคารก็ตามคลิปนี้นะครับ ผมจึงขอร้องเรียนกับฝ่ายโยธา ช่วยส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบด้วยครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
แจ้งฝาท่อระบายน้ำทรุดตัวทั้งซอยเจริญราษฎร์ 5 ค่ะ รบกวนทางเขตตรวจสอบด้วยค่ะ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ป้ายซอยเจริญกรุง 107 แยก15 /1-3 หายไปครับ เวลาเรียกคนมาส่งของ-แท๊กซี่ หาป้ายซอยไม่เจอ แก้ไขด้วยครับ