คริสตจักรโดยพระคุณ

เปิดเหมือนปกติ

23/11/2020
คำเทศนา มหาสนิท แห่งพันธสัญญา

มหาสนิท แห่งพันธสัญญา
มาระโก 14:12-26
• พระเยซูได้ทรงกระทำสิ่งหนึ่งซึ่งเล็งถึงการประกาศพันธสัญญาใหม่ซึ่งพระเจ้าเคยสัญญาแล้วในพันธสัญญาเดิม
• ทรงหยิบขนมปัง หักส่งให้สาวก ตรัสว่า “นี่คือกายของเรา”เล็งถึงกายของพระองค์เอง ที่ต้องแตกหักเพื่อเรา อย่างทุกข์ทรมานที่ไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับเรา
• ทรงหยิบถ้วย ให้ไปรับดื่มและตรัสว่า “นี่คือโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญา ซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อคนเป็นอันมาก”
• คำว่า “โลหิตแห่งพันธสัญญา” หมายถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าสัญญากับมนุษย์ ก็สำเร็จผ่านทางพระเยซูนั้นเอง
• ทุกครั้งที่เรารับมหาสนิท ให้เรารับอย่างมีความหมายและด้วยความเข้าใจ คือการที่พระเจ้าสำแดงความรักของพระองค์ ผ่านทางพระเยซูคริสต์ที่มาวายพระชนม์ที่ไม้กางเขน เพื่อเรา

22/11/2020

คริสตจักรโดยพระคุณ ขอแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแด่สมาชิกคริสตจักรฯ ขอพระเยซูคริสต์ที่รักยิ่งอวยพระพร ให้มีความสุข ความยินดี สุขภาพดี ความเจริญรุ่งเรือง มีสันติสุข มีสวัสดิภาพ และพระพรนานัปการค่ะ
––––––––––––––––––––––––––––––
Track: Melody of Happiness — Igor Khainskyi [Audio Library Release]
Music provided by Audio Library Plus
Watch: https://alplus.io/melody-happiness
Free Download / Stream: https://youtu.be/i0a0T0bTaW0
––––––––––––––––––––––––––––––

ชมรมอธิษฐาน วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2020 หัวข้อ Full Life ชีวิตในพระคริสต์ ครั้งที่ 21) หัวข้ออธิษฐาน ชีวิตในพระคริสต์ ...
20/11/2020

ชมรมอธิษฐาน วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2020
หัวข้อ Full Life ชีวิตในพระคริสต์ ครั้งที่ 2
1) หัวข้ออธิษฐาน ชีวิตในพระคริสต์ : มีเพื่อน
2) หัวข้ออธิษฐาน ชีวิตในพระคริสต์ : ทำทุกสิ่งได้ โดยพระคริสต์
3) หัวข้ออธิษฐาน ชีวิตในพระคริสต์ : มีความคิดที่ถูกต้อง (mindset)
4) หัวข้ออธิษฐาน ชีวิตในพระคริสต์ : ชีวิตที่มั่งคั่ง
5) หัวข้ออธิษฐาน ชีวิตในพระคริสต์ : มีรากฐานที่มั่นคง
6) หัวข้ออธิษฐาน ชีวิตในพระคริสต์ : คุณมีดี
.
“โดยพระองค์ ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเรา และเป็นผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ และทรงเป็นผู้ไถ่เราไว้ให้พ้นบาป เพื่อให้เป็นไปตามพระคัมภีร์ที่เขียนว่า ให้ผู้โอ้อวด อวดองค์พระผู้เป็นเจ้า”
‭‭1 โครินธ์‬ ‭1:30-31‬ ‭TH1971‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
#ชมรมอธิษฐาน #คริสตจักรโดยพระคุณ #Pray #Prayer #ByGraceChurch #อธิษฐาน

20/11/2020
ชมรมอธิษฐาน 20 พฤศจิกายน 2020

ชมรมอธิษฐาน คริสตจักรโดยพระคุณ
ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน ร่วมใจกันอธิษฐาน
หัวข้ออธิษฐานประจำวันนี้ "Full Life ชีวิตในพระคริสต์ ครั้งที่ 2"
.
พี่น้องท่านใด มีหัวข้ออธิษฐานที่เป็นภาระใจ หรือหัวข้ออธิษฐานที่ต้องการคำอธิษฐานเผื่อ สามารถเขียนที่ช่องคอมเม้นต์ ในไลฟ์นี้ได้เลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

บรรยากาศรอบนมัสการค่ะ
19/11/2020

บรรยากาศรอบนมัสการค่ะ

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านอธิษฐานร่วมกันในวันศุกร์ เวลา 19.00-19.45 น. .ทางแฟนเพจคริสตจักรโดยพระคุณ www.fb.me/bygracechurch .“...
19/11/2020

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านอธิษฐานร่วมกันในวันศุกร์ เวลา 19.00-19.45 น.
.
ทางแฟนเพจคริสตจักรโดยพระคุณ www.fb.me/bygracechurch
.
“โดยพระองค์ ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเรา และเป็นผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ และทรงเป็นผู้ไถ่เราไว้ให้พ้นบาป เพื่อให้เป็นไปตามพระคัมภีร์ที่เขียนว่า ให้ผู้โอ้อวด อวดองค์พระผู้เป็นเจ้า”
‭‭1 โครินธ์‬ ‭1:30-31‬ ‭TH1971‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

#ชมรมอธิษฐาน #คริสตจักรโดยพระคุณ #Pray #Prayer #ByGraceChurch #อธิษฐาน

16/11/2020
คำเทศนา เป็นโอกาส ในการถวายสิ่งดี

เป็นโอกาส ในการถวายสิ่งดี
มาระโก 14:1-11
* มารีย์ได้มอบถวายสิ่งดีที่สุดแด่พระเยซู คือน้ำหอมนารดาที่มีราคาแพง เธอได้นำสิ่งมีคุณค่าที่สุดของเธอมาถวายแด่พระเยซู
* พระเจ้าทรงทอดพระเนตร และให้ความโปรดปราน กับการมอบสิ่งดีที่สุดให้กับพระองค์
* พระเจ้าพระบิดาทรงประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราในพระราชกิจการทรงไถ่ ทรงส่งพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวให้กับเรา
* หากพระเจ้าพระเยซูมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่เรา เราก็ควรให้พระองค์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา เช่นกัน ไม่ว่าสิ่งที่เราถวายจะเป็นทรัพย์สิ่งของที่ให้กับพระเจ้า หรือเวลาที่ดีที่สุดที่ยังสดชื่นอยู่ให้กับพระเจ้าหรือ การรับใช้พระเจ้า
* เราควรให้ความสามารถ ต่อพระราชกิจของพระองค์อย่างดีที่สุด

15/11/2020

คริสตจักรโดยพระคุณ ขอแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแด่สมาชิกคริสตจักรฯ ขอพระเยซูคริสต์ที่รักยิ่งอวยพระพร ให้มีความสุข ความยินดี สุขภาพดี ความเจริญรุ่งเรือง มีสันติสุข มีสวัสดิภาพ และพระพรนานัปการค่ะ
––––––––––––––––––––––––––––––
Track: Cocktail — Vendredi [Audio Library Release]
Music provided by Audio Library Plus
Watch: https://youtu.be/0GVbYKhVaxI
Free Download / Stream: https://alplus.io/cocktail
––––––––––––––––––––––––––––––

ชมรมอธิษฐาน คริสตจักรโดยพระคุณ FULL life ชีวิตในพระคริสต์ ครั้งที่ 1 .“ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่...
14/11/2020

ชมรมอธิษฐาน คริสตจักรโดยพระคุณ
FULL life ชีวิตในพระคริสต์ ครั้งที่ 1
.
“ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า”
กาลาเทีย 2:20

#ชมรมอธิษฐาน #คริสตจักรโดยพระคุณ #Pray #Prayer #ByGraceChurch #อธิษฐาน

13/11/2020
ชมรมอธิษฐาน คริสตจักรโดยพระคุณ 13 พฤศจิกายน 2020

ชมรมอธิษฐาน คริสตจักรโดยพระคุณ
ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน ร่วมใจกันอธิษฐาน
หัวข้ออธิษฐานประจำวันนี้ "Full Life ชีวิตในพระคริสต์ ครั้งที่ 1"
.
พี่น้องท่านใด มีหัวข้ออธิษฐานที่เป็นภาระใจ หรือหัวข้ออธิษฐานที่ต้องการคำอธิษฐานเผื่อ สามารถเขียนที่ช่องคอมเม้นต์ ในไลฟ์นี้ได้เลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

บรรยากาศรอบนมัสการค่ะ
12/11/2020

บรรยากาศรอบนมัสการค่ะ

ทางแฟนเพจคริสตจักรโดยพระคุณ www.fb.me/bygracechurch .“ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป ...
12/11/2020

ทางแฟนเพจคริสตจักรโดยพระคุณ www.fb.me/bygracechurch
.
“ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า”
กาลาเทีย 2:20 [TBS1971ไทย

#ชมรมอธิษฐาน #คริสตจักรโดยพระคุณ #Pray #Prayer #ByGraceChurch #อธิษฐาน

09/11/2020
การเสด็จกลับมาของพระเยซู

มาระโก 13:24-37
•พระคัมภีร์ในตอนนี้เป็นตอนที่สำคัญที่สุดซึ่งที่เป็นจุดไคลแม็กซ์ของเหตุการณ์ยุคสุดท้าย เป็นจุดสูงสุดของความคาดหวังของคริสเตียน คือการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์
• เป็นวัน ประกาศชัยชนะอันยิ่งใหญ่ และเป็นวันที่รับรองว่า ทุกอย่างที่เราทำเพื่อพระเจ้าในโลกนี้ไม่สูญเปล่า
•ถ้าเรารู้จักกับพระองค์ เราก็ไม่จำเป็นต้องกลัว พระเยซูไม่ได้เสด็จมาเพื่อลงโทษเรา พระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยประชากรที่เชื่อในการไถ่ ตามพระสัญญา
• ให้เรามีกำลังใจที่จะเดินติดตาม และรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ

08/11/2020

คริสตจักรโดยพระคุณ ขอแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแด่สมาชิกคริสตจักรฯ ขอพระเยซูคริสต์ที่รักยิ่งอวยพระพร ให้มีความสุข ความยินดี สุขภาพดี ความเจริญรุ่งเรือง มีสันติสุข มีสวัสดิภาพ และพระพรนานัปการค่ะ
––––––––––––––––––––––––––––––
Track: Wandering — JayJen [Audio Library Release]
Music provided by Audio Library Plus
Watch: https://youtu.be/1HJbXTXa5WU
Free Download / Stream: https://alplus.io/wandering
––––––––––––––––––––––––––––––

ชมรมอธิษฐาน วันศุกร์ที่ 6 พ.ย. 2020 หัวข้อ "เชื่อเถิดเท่านั้น" 1.เชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่2.เชื่อในความรักของพระเจ้า3.เชื่...
06/11/2020

ชมรมอธิษฐาน วันศุกร์ที่ 6 พ.ย. 2020
หัวข้อ "เชื่อเถิดเท่านั้น"
1.เชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่
2.เชื่อในความรักของพระเจ้า
3.เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้า
4.เชื่อว่าพระเจ้าเป็นทางออกสำหรับคุณ
5.เชื่อว่าพระเจ้าไม่หมดหวังในชีวิตของคุณ
6.เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าทุกข้อทุกตอน
.
“พระเยซูจึงตรัสตอบเหล่าสาวกว่า

06/11/2020
ชมรมอธิษฐาน วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2020

ชมรมอธิษฐาน คริสตจักรโดยพระคุณ ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน ร่วมใจกันอธิษฐาน
หัวข้ออธิษฐานประจำวันนี้ "เชื่อเถิดเท่านั้น"
.
พี่น้องท่านใด มีหัวข้ออธิษฐานที่เป็นภาระใจ หรือหัวข้ออธิษฐานที่ต้องการคำอธิษฐานเผื่อ สามารถเขียนที่ช่องคอมเม้นต์ ในไลฟ์นี้ได้เลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านอธิษฐานร่วมกันในวันศุกร์ เวลา 19.00-19.45 น. .ทางแฟนเพจคริสตจักรโดยพระคุณ www.fb.me/bygracechurch .“...
05/11/2020

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านอธิษฐานร่วมกันในวันศุกร์ เวลา 19.00-19.45 น.
.
ทางแฟนเพจคริสตจักรโดยพระคุณ www.fb.me/bygracechurch
.
“พระเยซูจึงตรัสตอบเหล่าสาวกว่า

บรรยากาศรอบนมัสการค่ะ
05/11/2020

บรรยากาศรอบนมัสการค่ะ

02/11/2020
ยืนหยัดมั่นคงในยุคสุดท้าย

ยืนหยัดมั่นคงในยุคสุดท้าย

มาระโก 13: 14-23

•พระเจ้าประสงค์ให้เรารับรู้ และระมัดระวังในยุคสุดท้าย
•ขอให้เราเอาใจใส่การดำเนินชีวิตให้ดี
• ไม่ยึดติดกับสิ่งของในโลกนี้
• ให้ยึดพระวจนะเพื่อจะไม่มีใครหลอกลวงเราได้
• พระเยซูตรัสว่าพระองค์จะเสด็จมาเร็วๆนี้และจะนำบำเหน็จให้กับเรา

วิวรณ์ 22:12 ดูเถิด เราจะมาในเร็วๆ นี้ และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วย เพื่อตอบแทนการกระทำของทุกคน

01/11/2020

คริสตจักรโดยพระคุณ ขอแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแด่สมาชิกคริสตจักรฯ ขอพระเยซูคริสต์ที่รักยิ่งอวยพระพร ให้มีความสุข ความยินดี สุขภาพดี ความเจริญรุ่งเรือง มีสันติสุข มีสวัสดิภาพ และพระพรนานัปการค่ะ
––––––––––––––––––––––––––––––
Track: New York — Declan DP [Audio Library Release]
Music provided by Audio Library Plus
Watch: https://youtu.be/NODdfogvMDY
Free Download / Stream: http://al

ชมรมอธิษฐาน คริสตจักรโดยพระคุณ วันที่ 30 ตุลาคม 2020 หัวข้อ “Good Life ชีวิตดีไม่มีตก” ครั้งที่ 2 1) “Good Life ชีวิตดีไ...
30/10/2020

ชมรมอธิษฐาน คริสตจักรโดยพระคุณ วันที่ 30 ตุลาคม 2020
หัวข้อ “Good Life ชีวิตดีไม่มีตก” ครั้งที่ 2
1) “Good Life ชีวิตดีไม่มีตก” ชีวิตที่ถูกไถ่ออกจากคำแช่งสาป
2) “Good Life ชีวิตดีไม่มีตก” ชีวิตที่ถูกไถ่ออกจาก ความเจ็บป่วย
3) “Good Life ชีวิตดีไม่มีตก” ชีวิตที่ถูกไถ่ออกจากความยากจน
4) “Good Life ชีวิตดีไม่มีตก” ชีวิตที่ปลอดภัยในครอบครัวผู้เชื่อ
5) “Good Life ชีวิตดีไม่มีตก” ชีวิตที่เป็นพร
6) “Good Life ชีวิตดีไม่มีตก” ชีวิตที่รู้ความหมายของชีวิต
.
“สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ ในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ ในพระเยซูคริสต์นั้น พระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลก เพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์ พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์ ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์ เพื่อจะให้เป็นที่สรรเสริญพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ซึ่งทรงโปรดประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นที่รักของพระองค์”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭1:3-6
.
#ชมรมอธิษฐาน #คริสตจักรโดยพระคุณ #Pray #Prayer #ByGraceChurch #อธิษฐาน

30/10/2020
ชมรมอธิษฐาน 30 ตุลาคม 2020

ชมรมอธิษฐาน คริสตจักรโดยพระคุณ ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน ร่วมใจกันอธิษฐาน
หัวข้ออธิษฐานประจำวันนี้ "Good Life ชีวิตดีไม่มีตก" ครั้งที่ 2
.
พี่น้องท่านใด มีหัวข้ออธิษฐานที่เป็นภาระใจ หรือหัวข้ออธิษฐานที่ต้องการคำอธิษฐานเผื่อ สามารถเขียนที่ช่องคอมเม้นต์ ในไลฟ์นี้ได้เลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านอธิษฐานร่วมกันในวันศุกร์ เวลา 19.00-19.45 น. .ทางแฟนเพจคริสตจักรโดยพระคุณ www.fb.me/bygracechurch .“...
30/10/2020

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านอธิษฐานร่วมกันในวันศุกร์ เวลา 19.00-19.45 น.
.
ทางแฟนเพจคริสตจักรโดยพระคุณ www.fb.me/bygracechurch
.
“สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ ในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ ในพระเยซูคริสต์นั้น พระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลก เพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์ พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์ ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์ เพื่อจะให้เป็นที่สรรเสริญพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ซึ่งทรงโปรดประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นที่รักของพระองค์”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭1:3-6
#ชมรมอธิษฐาน #คริสตจักรโดยพระคุณ #Pray #Prayer #ByGraceChurch #อธิษฐาน

บรรยากาศรอบนมัสการค่ะ
29/10/2020

บรรยากาศรอบนมัสการค่ะ

คริสตจักรขอร่วมแสดงความอาลัยรักกับครอบครัวนามสนธ์
29/10/2020

คริสตจักรขอร่วมแสดงความอาลัยรักกับครอบครัวนามสนธ์

25/10/2020

คริสตจักรโดยพระคุณ ขอแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแด่สมาชิกคริสตจักรฯ ขอพระเยซูคริสต์ที่รักยิ่งอวยพระพร ให้มีความสุข ความยินดี สุขภาพดี ความเจริญรุ่งเรือง มีสันติสุข มีสวัสดิภาพ และพระพรนานัปการค่ะ
––––––––––––––––––––––––––––––
Track: I Want To Be — Declan DP [Audio Library Release]
Music provided by Audio Library Plus
Watch: https://youtu.be/e56jcFUoJC4
Free Download / Stream: https://alplus.io/i-want-be
––––––––––––––––––––––––––––––

Good Life ชีวิตดีไม่มีตก ครั้งที่ 1 1) หัวข้ออธิษฐาน“Good Life ชีวิตดีไม่มีตก” นั้นมาจากพระเจ้า2) หัวข้ออธิษฐาน “Good Li...
23/10/2020

Good Life ชีวิตดีไม่มีตก ครั้งที่ 1
1) หัวข้ออธิษฐาน“Good Life ชีวิตดีไม่มีตก” นั้นมาจากพระเจ้า
2) หัวข้ออธิษฐาน “Good Life ชีวิตดีไม่มีตก” เริ่มจากแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า
3) หัวข้ออธิษฐาน ชีวิตที่ลงแรงปลูกแล้วได้เก็บเกี่ยว
4) หัวข้ออธิษฐาน ชีวิตที่มีสันติสุขในพระเจ้า
5) หัวข้ออธิษฐาน สิ่งใดที่เราขอ พระเจ้าจะทรงกระทำ
6) หัวข้ออธิษฐาน ใจที่แห้งเหือด กลับกลายเป็นชุ่มชื่น
.
“พระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่า เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เราเป็นประตูของแกะทั้งหลาย เราเป็นประตู ถ้าผู้ใดเข้าไปทางเราผู้นั้นก็จะรอด เขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหาร ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์”
ยอห์น‬ ‭10:7, 9-10‬‬‬‬
#ชมรมอธิษฐาน #คริสตจักรโดยพระคุณ #Pray #Prayer #ByGraceChurch #อธิษฐาน

23/10/2020
ชมรมอธิษฐาน คริสตจักรโดยพระคุณ

ชมรมอธิษฐาน คริสตจักรโดยพระคุณ
ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน ร่วมใจกันอธิษฐาน
หัวข้ออธิษฐานประจำวันนี้ "Good Life ชีวิตดีไม่มีตก" ครั้งที่ 1
.
พี่น้องท่านใด มีหัวข้ออธิษฐานที่เป็นภาระใจ หรือหัวข้ออธิษฐานที่ต้องการคำอธิษฐานเผื่อ สามารถเขียนที่ช่องคอมเม้นต์ ในไลฟ์นี้ได้เลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

บรรยากาศรอบนมัสการค่ะ
22/10/2020

บรรยากาศรอบนมัสการค่ะ

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านอธิษฐานร่วมกันในวันศุกร์ เวลา 19.00-19.45 น. .ทางแฟนเพจคริสตจักรโดยพระคุณ www.fb.me/bygracechurch .7...
22/10/2020

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านอธิษฐานร่วมกันในวันศุกร์ เวลา 19.00-19.45 น.
.
ทางแฟนเพจคริสตจักรโดยพระคุณ www.fb.me/bygracechurch
.
7“พระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่า เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เราเป็นประตูของแกะทั้งหลาย
9 เราเป็นประตู ถ้าผู้ใดเข้าไปทางเราผู้นั้นก็จะรอด เขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหาร 10 ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์”
ยอห์น‬ ‭10:7, 9-10‬‬‬‬
#ชมรมอธิษฐาน #คริสตจักรโดยพระคุณ #Pray #Prayer #ByGraceChurch #อธิษฐาน

19/10/2020
การข่มเหงในยุคสุดท้าย ผู้เชื่อจะเป็นอย่างไร

เข้าใจการข่มเหงในยุคสุดท้าย

มาระโก 13:9-13

•การข่มเหงไม่ได้มาจากพระเจ้า. โลกนี้อยู่ใต้อานุภาพของมารร้ายและจุดประสงค์ของมันคือ ลัก ฆ่า ทำลาย
•แม้การข่มเหงจะเกิดขึ้น แต่ข่าวดีคือ สิ่งที่พระเยซูได้บอกเราว่า พระองค์จะอยู่กับเรา และช่วยเรา
•คริสเตียนไม่ควรแปลกใจ หรือกลัว เมื่อถูกข่มเหงในการดำเนินชีวิตในข่าวประเสริฐ เพราะข่าวประเสริฐ เป็นฤทธิ์ของพระเจ้า ที่คอยช่วยเหลือเรา
• ขอเพียงให้เราเรียนรู้ที่จะสัตย์ซื่อ และภักดีต่อพระราชกิจของพระเจ้า
• การฝึกที่จะมีใจที่ถูกต้องเล็กๆน้อยๆในวันนี้ จะฝึกให้เรารับมือฝ่าย ไม่ตกเป็นเหยื่อของมาร

18/10/2020

คริสตจักรโดยพระคุณ ขอแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแด่สมาชิกคริสตจักรฯ ขอพระเยซูคริสต์ที่รักยิ่งอวยพระพร ให้มีความสุข ความยินดี สุขภาพดี ความเจริญรุ่งเรือง มีสันติสุข มีสวัสดิภาพ และพระพรนานัปการค่ะ
––––––––––––––––––––––––––––––
Track: I Want To Be — Declan DP [Audio Library Release]
Music provided by Audio Library Plus
Watch: https://youtu.be/e56jcFUoJC4
Free Download / Stream: https://alplus.io/i-want-be
––––––––––––––––––––––––––––––

ที่อยู่

อาคารบางกอกฮอล์ โรงแรม เค รีสอร์ท
Bangkok
10230

เวลาทำการ

อาทิตย์ 08:00 - 15:00

เบอร์โทรศัพท์

+66855655777

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คริสตจักรโดยพระคุณผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คริสตจักรโดยพระคุณ:

วิดีโอทั้งหมด

เกี่ยวกับคริสตจักรโดยพระคุณ

คริสตจักรโดยพระคุณเกิดจากการรวมตัวกันของพี่น้องคริสเตียนที่รักพระเจ้า เริ่มนมัสการครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 มิถุนายน คศ. 2010 ที่ ห้องสุโขทัย โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค มีคนเข้ามาร่วมนมัสการประมาณ ร่วมหนึ่งร้อยคน ในจำนวนสมาชิกนั้นประกอบด้วยกลุ่มคนที่หลากหลาย อาทิเช่น กลุ่มหนุ่มสาววัยทำงาน กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มครอบครัวและกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีหัวหน้ากลุ่มเป็นผู้อภิบาลดูแล ภายใต้การนำของอาจารย์เกรียงไกร สุพิพัฒน์โมลี ศิษยาภิบาล เป็นผู้เทศนาสั่งสอน และมีหัวหน้ากลุ่มร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมบริหารงานคริสตจักร

คริสตจักรโดยพระคุณมีนิมิตที่จะประกาศข่าวประเสริฐนำพระคุณความรักขององค์พระเยซูคริสต์ไปถึงผู้คนเพื่อให้ดำเนินชีวิตและรับใช้อย่างมีชัยชนะตามหลักการพระคัมภีร์จนกว่าที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา

คริสตจักรโดยพระคุณมีพันธกิจที่จะวางรากฐานคริสตจักรตามหลักการพระคัมภีร์ กระทำตามพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์ ปกครองคริสตจักรโดยศิษยาภิบาลและคณะผู้ปกครองตามหลักการพระคัมภีร์ ร่วมรับใช้พระเจ้าและทำงานเป็นทีม สร้างบรรยากาศครอบครัวให้อบอุ่นโดยมีความรักของพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง พัฒนาการใช้ชีวิตที่สมดุลย์สู่ความบริบูรณ์ และสนับสนุนร่วมมือกับพี่น้องคริสเตียนคริสตจักรอื่นๆเป็นพระกาย ในการประกาศพระนามขององค์พระเยซูคริสต์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด