Clicky

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศ

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศ Department of Political Science and Public Administration,
Faculty of Social Sciences, Kasetsart Uni

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น เดิมเป็นเพียงหมวดวิชาหนึ่งของสาขาสังคมศาสตร์ ต่อมาเมื่อวิชาสังคมศาสตร์ได้รับการก่อตั้งเป็นคณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์จึงได้รับการก่อตั้งเป็นภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2517 โดย ดร.นิพนธ์ คันธเสวี และคณาจารย์ในสมัยนั้น โดยมีปณิธานที่จะผลิตบุคลากร ให้ออกไปทำงานการปกครองแบบประชาธิปไตย ประกอบกับกระแสความเป็นประชาธิปไตยพุ่

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น เดิมเป็นเพียงหมวดวิชาหนึ่งของสาขาสังคมศาสตร์ ต่อมาเมื่อวิชาสังคมศาสตร์ได้รับการก่อตั้งเป็นคณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์จึงได้รับการก่อตั้งเป็นภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2517 โดย ดร.นิพนธ์ คันธเสวี และคณาจารย์ในสมัยนั้น โดยมีปณิธานที่จะผลิตบุคลากร ให้ออกไปทำงานการปกครองแบบประชาธิปไตย ประกอบกับกระแสความเป็นประชาธิปไตยพุ่

เปิดเหมือนปกติ

IPB University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการ The 6th International Summer Course 2022 ที่ตะจัดขึ้นในวันที่ 2...
25/10/2022

IPB University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประชาสัมพันธ์โครงการ The 6th International Summer Course 2022 ที่ตะจัดขึ้นในวันที่ 21-29 พฤศจิกายน 2566

นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดดังแนบ

สำนักบริการวิชาการ มก.ประชาสัมพันธ์โครงการ Business Brotherhood 2566
25/10/2022

สำนักบริการวิชาการ มก.
ประชาสัมพันธ์โครงการ Business Brotherhood 2566

กองวิเทศสัมพันธ์ มก.ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2566 จาก Utsunomiya University ประเทศญ...
25/10/2022

กองวิเทศสัมพันธ์ มก.
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2566 จาก Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น

20/10/2022
✨ BrighterBee เป็น Talent Solution ที่ใช้ในองค์กรชั้นนำมากมาย ได้แก่ SCG, PTT, KBANK, AIS, etc. และกำลังจะเปิดบริการเพื่...
18/10/2022

✨ BrighterBee เป็น Talent Solution ที่ใช้ในองค์กรชั้นนำมากมาย ได้แก่ SCG, PTT, KBANK, AIS, etc. และกำลังจะเปิดบริการเพื่อให้นิสิต/นักศึกษาทั่วประเทศมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาได้แบบไร้จำกัด ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงอุดมศึกษา โอกาสที่นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัย จะได้รับ..

🔶 เรียนคอร์สออนไลน์ต่างๆฟรี 250+ คอร์ส
🔶 ค้นพบโอกาสทางอาชีพในองค์กรขนาดใหญ่และกลุ่ม Start Up ในหลากหลายอุตสาหกรรม
🔶 เจาะลึกโอกาสในงานต่างๆเพื่อตั้งเป้าหมายในอาชีพและพัฒนาสมรรถนะของตนเอง
🔶 ประเมินเพื่อระบุจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาและเรียนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองได้ตามเป้าหมาย
🔶 สร้างโปรไฟล์อย่างมืออาชีพเพื่อสมัครงานและผลประเมินสมรรถนะและการรับรองต่างๆ

BrighterBee จึงร่วมกับ สอวช. จัดพิธีลงนามความร่วมมือ พร้อมนำเสนอไบร์ทเทอร์บีทาเล้นท์โซลูชั่นและประโยชน์ต่อนิสิต/นักศึกษา องค์กรและมหาวิทยาลัย และกิจกรรมต่างๆมากมาย
🗓 จัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
⏱เวลา 13.00 - 16.30 น.
😎สามารถรับชมผ่าน YouTube Live!

ไม่อยากพลาดโอกาสดีๆ นิสิต/นักศึกษา สามารถสแกน QR Code หรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานรูปแบบออนไลน์ได้เลยที่ : https://bit.ly/3SRvrvO

แล้วพบกันนะคะ

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิต...
11/10/2022

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
ให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2565

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านด้วยค่ะ
11/10/2022

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านด้วยค่ะ

😊ประชาสัมพันธ์😊
11/10/2022

😊ประชาสัมพันธ์😊

Photos from ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post
05/10/2022

Photos from ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post

04/10/2022

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2565
จัดฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 5 – 8 ตุลาคม 2565
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

.
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสังคมศาสตร์

.
วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา จากคณะประมง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ คณะเกษตร กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

.
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา และคณะวิทยาการจัดการ

.
วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา จากคณะเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวนศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยการชลประทาน

.
อนึ่งในวันที่ 5 – 8 ตุลาคม 2565 จะจัดการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เป็นวันฝึกซ้อมใหญ่ให้กับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 13 ตุลาคม 2565

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เป็นวันฝึกซ้อมใหญ่ให้กับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 12 ตุลาคม 2565

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เป็นวันฝึกซ้อมใหญ่ให้กับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 11 ตุลาคม 2565

วันที่ 8 ตุลาคม 2565 เป็นวันฝึกซ้อมใหญ่ให้กับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 10 ตุลาคม 2565

.
ทั้งนี้ ในวันฝึกซ้อมใหญ่ มหาวิทยาลัยจะแจกบัตรผ่านประตูนำรถเข้า-ออก ในพื้นที่มหาวิทยาลัยให้แก่บัณฑิต คนละ 1 บัตร บัณฑิตสามารถนำบัตรผ่านนี้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอจอดรถที่อาคารจอดรถส่วนกลาง และลานจอดรถของมหาวิทยาลัย โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เฉพาะในวันที่บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเท่านั้น

.
อาคารจอดรถส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี 4 อาคาร ได้แก่ อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 รองรับได้จำนวน 210 คัน อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 จำนวน 192 คัน อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต จำนวน 245 คัน อาคารจอดรถบางเขน จำนวน 300 คัน นอกจากนี้ ยังสามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถโรงอาหารกลาง 2 จำนวน 250 คัน ลานจอดรถหอประชุมใหญ่ จำนวน 320 คัน ลานจอดรถสำนักพิพิธภัณฑ์ ฯ จำนวน 150 คัน ลานจอดรถอาคารยิมเนเซียม จำนวน 70 คัน ลานจอดรถอาคารกิจกรรมนิสิต จำนวน 70 คัน ลานจอดรถด้านหลังคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 70 คัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1877 คัน และยังมีที่จอดที่อนุญาตอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง ภายในมหาวิทยาลัยยังจัดรถโดยสารสวัสดิการบริการรับ-ส่ง ฟรี อำนวยความสะดวกแก่บัณฑิตและผู้มาร่วมแสดงความยินดี

อย่างไรก็ตามพื้นที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยมีจำนวนจำกัด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ใช้รถโดยสารสาธาณะ และวางแผนการเดินทางล่วงหน้า สำหรับผู้ใช้เส้นทางสัญจรในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบาย จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

บัณฑิต ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป สามารถติดตามข่าวสารงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้หลากหลายช่องทาง ได้แก่ www.ku.ac.th / FB: Kasetsart University /FB : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ Application Inside KU ฟีเจอร์ รับปริญญา ทั้ง 2 ระบบ คือ Android และ iOS

03/10/2022

บัณฑิตที่ประสงค์ติดต่อรับเหรียญเกียรตินิยมทั้งอันดับ 1 และ อันดับ 2 สามารถติดต่อรับตามวันเวลาที่ระบุเลยนะคะ 🙏
สถานที่ : อาคาร 3 ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะประกาศให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
03/10/2022

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
ประกาศให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

กองวิเทศสัมพันธ์ มก.ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2565 จาก National D**g Hwa University ...
03/10/2022

กองวิเทศสัมพันธ์ มก.
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2565
จาก National D**g Hwa University ไต้หวัน

โรงเรียนเพลินพัฒนาประกาศรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
03/10/2022

โรงเรียนเพลินพัฒนา
ประกาศรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แจ้งบัณฑิตจ้า‼️‼️‼️ หากประสงค์ส่งคำร้องสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างได้เลยค่ะ 😁ขั้นตอน1 ดาวน์โหลดเอกสารตามรูป- ขอเลื่อนรับป...
29/09/2022
Personal Cloud Storage & File Sharing Platform - Google

แจ้งบัณฑิตจ้า‼️‼️‼️ หากประสงค์ส่งคำร้องสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างได้เลยค่ะ 😁
ขั้นตอน1 ดาวน์โหลดเอกสารตามรูป
- ขอเลื่อนรับปริญญา
https://drive.google.com/.../1Ezdv2lO0rbvWezoNAd.../view...
- ขอใส่ชุดขาวปกติ
https://drive.google.com/.../1EmmfxNHaEaUsEk6vSGE.../view...
- ขอแต่งกายตามสมณเพศ
https://drive.google.com/.../1ErUAx1oVSv0iFj5FMm4.../view...
ขั้นตอน 2 อัพโหลดเอกสารทางลิ้งนี้ https://forms.gle/Y7PGUfeAT62cH1H38

ยื่นคำร้องภายในวันที่ 30 ก.ย. 65

Learn about Google Drive’s file sharing platform that provides a personal, secure cloud storage option to share content with other users.

สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกั...
28/09/2022

สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดงาน “สิงห์เขียวเสวนา” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องทับทิมสยาม อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์

ในหัวข้อ “พินิจอดีต ปัจจุบัน (และอนาคต?) ของ AICHR: มุมมองจาก ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน”

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรร่วมเสวนา (Panelist) คือ (1) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ผู้แทนประเทศไทยใน AICHR (2) ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี อดีตผู้แทนประเทศไทยใน AICHR และ (3) ดร.เอกลักษณ์ ไชยภูมี อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ฯ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง ดร.เอกลักษณ์ ไชยภูมี ยังรับหน้าที่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา สิทธิมนุษยชนทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Human rights in International relations) ด้วยเช่นกัน

โดยมี ผศ.ดร.ปราณี ทิพย์รัตน์ อาจารย์อาวุโส ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการของงานสิงห์เขียวเสวนาในครั้งนี้

ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานเสวนาครั้งนี้ก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในรายวิชาสิทธิมนุษยชนในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในประเด็นหัวข้อของงานเสวนา ซึ่งทางคณะผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ จากการฟังเสวนาและสามารถนำประเด็นที่ได้รับจากการเสวนาไปพัฒนาตนเองในด้านความรู้อย่างต่อเนื่อง

และเหนือสิ่งอื่นใดคือการที่ผู้เข้าฟังเสวนาตระหนักได้จากการฟังการเสวนาวิชาการว่าตนเองและมนุษย์คนอื่น ๆ ในโลกคือผู้ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่เรียกว่าสิทธิมนุษยชนที่มิอาจพรากไปจากตัวมนุษย์คนใดได้ และจะนำไปประพฤติปฏิบัติตนต่อไปด้วยการระมัดระวังตนเองมิให้เกิดการกระทบหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ ของบุคคลอื่น ซึ่งถือเป็นความสำเร็จสูงสุดของโครงการในฐานะเวทีเสวนาวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการเผยแพร่ปทัสถานและย้ำให้เห็นความสำคัญของชุดคุณค่าสากลที่เรียกว่าสิทธิมนุษยชนในสากลโลกให้แก่นิสิตและบุคคลที่สนใจ

🎥สามารถรับชมงานเสวนาย้อนหลังได้ที่ page: ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
ผ่านช่องทางไลฟ์สด

Photos from พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะสังคมศาสตร์ Soc53 Ku78 ปี 2565's post
28/09/2022

Photos from พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะสังคมศาสตร์ Soc53 Ku78 ปี 2565's post

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Hibrary
27/09/2022

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Hibrary

23/09/2022
“พินิจอดีต ปัจจุบัน (และอนาคต?) ของ AICHR

สิงห์เขียวเสวนา หัวข้อ “พินิจอดีต ปัจจุบัน (และอนาคต?) ของ AICHR: มุมมองจาก ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน”
รายละเอียด
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “พินิจอดีต ปัจจุบัน (และอนาคต?) ของ AICHR: มุมมองจาก ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน”
วิทยากรร่วมเสวนา
- ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ผู้แทนประเทศไทยใน AICHR
- ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี อดีตผู้แทนประเทศไทยใน AICHR
-ดร.เอกลักษณ์ ไชยภูมี อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ฯ คณะสังคมศาสตร์ มก.
ดำเนินรายการโดย- ผศ.ดร.ปราณี ทิพย์รัตน์ อาจารย์อาวุโส ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม ชั้น 5 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม ในงานเกษตรกำแพงแสน ประ...
23/09/2022

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

เชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2565

22/09/2022

กำหนดการวันรับจริงคณะสังคมศาสตร์มาแล้วจ้า
ตรวจสอบเวลาและสถานที่ให้ดีนะคะบัณฑิต🥳
ห้ามลืมของสำคัญ : หมวกครุยและพู่ติดหมวกเด็ดขาด ‼️

กองวิเทศสัมพันธ์ มก.ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมก. สู่สากลประจำปี 2566 (KUCSI 2023)
21/09/2022

กองวิเทศสัมพันธ์ มก.
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมก. สู่สากลประจำปี 2566 (KUCSI 2023)

20/09/2022

🎉🎉🎉 ขอแสดงความยินดี 🎉🎉🎉

นางสาวกฤตวรรณ ประทุม นิสิตชั้นปีที่ 4 จากคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้รับการคัดเลือกรับทุน The Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation ประจำปี 2566 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น เบื้องต้นนิสิตต้องเข้าเรียนภาษาญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อเตรียมตัวเข้าสอบคัดเลือกในระดับปริญญาโทต่อไป ✈ 👩‍🎓

กองวิเทศสัมพันธ์ มก.ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2566 จาก National Chung Hsing Universi...
20/09/2022

กองวิเทศสัมพันธ์ มก.
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2566 จาก National Chung Hsing University ไต้หวัน

กองวิเทศสัมพันธ์ มก.ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2566 ณ Kagoshima University ประเทศญี่ป...
20/09/2022

กองวิเทศสัมพันธ์ มก.
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2566 ณ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น

กองวิเทศสัมพันธ์ มก.ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2566 จาก Shizuoka University ประเทศญี่...
20/09/2022

กองวิเทศสัมพันธ์ มก.
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2566 จาก Shizuoka University ประเทศญี่ปุ่น

รับสมัครงาน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาสหกิจ
14/09/2022

รับสมัครงาน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาสหกิจ

📢ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่น่าสนใจ “สิงห์เขียวเสวนา”‼️ในหัวข้อ “พินิจอดีต ปัจจุบัน (และอนาคต?) ของ AICHR: มุมมองจาก ผู้แทนป...
07/09/2022

📢ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่น่าสนใจ “สิงห์เขียวเสวนา”‼️

ในหัวข้อ “พินิจอดีต ปัจจุบัน (และอนาคต?) ของ AICHR: มุมมองจาก ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน”

สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ”

[วิทยากรร่วมเสวนา]

- ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ผู้แทนประเทศไทยใน AICHR
- ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี
อดีตผู้แทนประเทศไทยใน AICHR
-ดร.เอกลักษณ์ ไชยภูมี
อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ฯ คณะสังคมศาสตร์ มก.

[ดำเนินรายการโดย]

- ผศ.ดร.ปราณี ทิพย์รัตน์
อาจารย์อาวุโส ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม ชั้น 5 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์

สามารถลงทะเบียนได้ตาม QR Code ที่อยู่ด้านล่างนี้📲⬇️

Photos from หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post
03/09/2022

Photos from หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post

02/09/2022

📣📣ประกาศรับสมัครนิสิต ช่วยงานขบวนธง(ถือธง)และเชิญป้าย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

ด่วน‼️ เปิดรับสมัครนิสิตจำนวนจำกัด 💚
สมัคร วันนี้ - 9 กันยายน 2565
เมื่อครบแล้วจะปิดรับสมัครทันที

✅ตรงต่อเวลา และสามารถปฏิบัติงานได้ทุกวัน‼️ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 9 วัน ✅

โดยมีค่าตอบแทน : 250 บาท/วัน พร้อมอาหารและน้ำดื่ม + รับชั่วโมงกิจกรรม กยศ. วันละ 6 ชม.และชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย 😄

📍วันและเวลาของการปฏิบัติงาน📍
✅ซ้อมย่อย : วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นัดเวลา 09.00 น.
ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพีสาคริก
✅ซ้อมใหญ่ : วันที่ 5 - 8 ตุลาคม 2565 นัดเวลา 09.00 น.
ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพีสาคริก
✅วันจริง : วันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2565 นัดเวลา 08.00 น.
ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพีสาคริก
***เวลาอาจะมีการเปลี่ยนตามกำหนดการ

หมายเหตุ : ขอให้นิสิตทุกคนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้วมา "วัดตัวชุดขาวและกระโปรง" และ
ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ ในวันที่ 8 - 9 กันยายน 65 (เลือกวันที่สะดวก) เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องงานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก การแต่งกายชุดนิสิตปกติ 💚
Link : https://forms.gle/jad2hv3DbFbKx3LR9

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากรายวิชา “สิทธิมนุษยชนในความส...
01/09/2022

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากรายวิชา “สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” ของภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยของเรา วันที่ 1 กันยายน 2565 ได้เดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถาม และนำเสนอวิสัยทัศน์ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวเนื่องกับ ICCPR สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ในงาน “สมัชชาสิทธิมนุษยชน… เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ กสม.” โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ฮอลล์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ

ผลปรากฏว่านิสิตของภาควิชาฯ ทั้ง 2 ทีมต่างได้รับรางวัล โดยเป็นรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัลเป็นจำนวน 5,000 บาท และอีก 1 ทีมได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมสื่อการสอนด้านสิทธิมนุษยชนกลับมาด้วย

22/08/2022

เปิดระบบขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22 ส.ค. – 16 ก.ย. 65
ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษา กรอกข้อมูลออนไลน์ทาง https://jobsurvey.ku.ac.th/

17/08/2022
เสวนากัญชา

JA Watch Crime ครั้งที่ 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการออนไลน์ "กัญชา เสรี จะดีหรือร้าย” ในมิติ กฎหมาย การแพทย์ และผลกระทบต่อเยาวชน
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-11.00 น.
ลงทะเบียนที่นี่ https://forms.gle/iqCZEUm6LQ5VjihK8
รายละเอียดเพิ่มเติม https://fb.watch/eYfLONimzu/

จากโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มก.ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ
11/08/2022

จากโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มก.
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มก.ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ KU BUDDY
10/08/2022

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มก.
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ KU BUDDY

กองวิเทศสัมพันธ์ มก.ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2566
10/08/2022

กองวิเทศสัมพันธ์ มก.
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2566

กองวิเทศสัมพันธ์ มก.ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุน 2023
04/08/2022

กองวิเทศสัมพันธ์ มก.
ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุน 2023

ที่อยู่

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลา
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625613480

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบสัมภาษณ์ “ทุนพิเนตสุขประชา” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เลื่อนสอบจากเวลา 15.00 น. เป็น 13.00 น. ห้อง สค 3-202
แบบสำรวจงานปัจฉิมนิเทศ
อยากทราบประกาศผลสอบรอบ4วันไหนครับ
ตอนนี้อยู่.ใน ม.เกษตรจ้า
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

iTech RD กวป. กรมวิชาการเกษตร pprdd - doa กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการ กรมวิชาการเกษตร กลุ่มวิชาการ สำนักควบคุมพืช กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสร กองประมงต่างประเทศ Fisheries Foreign Affairs กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พื สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแ ส่วนยุทธการด้านป้องกันและป สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคก กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง