ส่วนการบริหารงานบุคคลทางกา

ส่วนการบริหารงานบุคคลทางกา เพจนี้เพื่อครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ^-^

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ส่วนบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น's post
26/10/2021

Photos from ส่วนบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น's post

ขอข้อมูลด่วนครับ สำหรับท่านที่จะอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์เดิม ในปีงบ 65 (แสกน QR Code ห...
25/10/2021

ขอข้อมูลด่วนครับ สำหรับท่านที่จะอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์เดิม ในปีงบ 65 (แสกน QR Code หรือคลิกลิงก์)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejvXQiV0vZ5zAQzcTlsAw62QJYAqzCUZkTBZqT2YOIfNblMQ/viewform
หนังสือสำรวจ
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/10/26336_1_1635130986911.pdf?time=1635147646696
ส่วนท่านที่ลงทะเบียนปีงบ 64 ที่มีการเลื่อน เตรียมตัวให้พร้อมนะครับ อยู่ระหว่างการขออนุมัติ เริ่มจัดต้นเดือน พ.ย. นี้ครับ

ขอข้อมูลด่วนครับ สำหรับท่านที่จะอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์เดิม ในปีงบ 65 (แสกน QR Code หรือคลิกลิงก์)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejvXQiV0vZ5zAQzcTlsAw62QJYAqzCUZkTBZqT2YOIfNblMQ/viewform
หนังสือสำรวจ
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/10/26336_1_1635130986911.pdf?time=1635147646696
ส่วนท่านที่ลงทะเบียนปีงบ 64 ที่มีการเลื่อน เตรียมตัวให้พร้อมนะครับ อยู่ระหว่างการขออนุมัติ เริ่มจัดต้นเดือน พ.ย. นี้ครับ

03/10/2021
www.dla.go.th

หลักเกณฑ์เยียวยาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลกรปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ตามหลักเกณฑ์เดิม (สำหรับหลายท่าน ๆ ที่หาหลักเกณฑ์และแบบคำขอไม่เจอครับ)
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2552/6/6344_1.pdf?time=1633235210999

สำรวจข้อมูลการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศ
27/09/2021
สำรวจข้อมูลการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศ

สำรวจข้อมูลการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศ

กำหนดการส่งผลงานรอบ เม.ย. ๖๔ ครับ   ส่งทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งต่าง ๆ วางแผนการส่งให้ดีนะครับ ผลงานต้องถึงปลายทางไม่...
27/08/2021

กำหนดการส่งผลงานรอบ เม.ย. ๖๔ ครับ
ส่งทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งต่าง ๆ วางแผนการส่งให้ดีนะครับ ผลงานต้องถึงปลายทางไม่เกินวันที่ ๑๗ กันยายนนะครับ
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/8/25980_1_1630035601395.pdf?time=1630041366127

ฝากแจ้งผู้ขอประเมินหรือผู้ที่ดูแลรับผิดชอบรายงานข้อมูลด้วยครับhttps://forms.gle/usFgf4mYkUFfidMK6
09/08/2021

ฝากแจ้งผู้ขอประเมินหรือผู้ที่ดูแลรับผิดชอบรายงานข้อมูลด้วยครับ
https://forms.gle/usFgf4mYkUFfidMK6

ฝากแจ้งผู้ขอประเมินหรือผู้ที่ดูแลรับผิดชอบรายงานข้อมูลด้วยครับ
https://forms.gle/usFgf4mYkUFfidMK6

แจ้งหนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ้า
27/07/2021

แจ้งหนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ้า

หวัดดีคะ วันนี้แอดมิน ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือกรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว1592 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2565
link ดาวน์โหลดหนังสือ เป็น PDF
.>>>>https://drive.google.com/file/d/1MdQI2vjPWA58V8AKSEoeM5tgYO_b2Hap/view?usp=sharing

ด่วนที่สุด ฝากแจ้งต่อด้วยครับ สืบเนื่องจากสถานการณ์และมาตรการล่าสุด  เลื่อนกำหนดการเยียวยาออกไปไม่มีกำหนดอีกรอบครับ เนื...
19/07/2021

ด่วนที่สุด ฝากแจ้งต่อด้วยครับ สืบเนื่องจากสถานการณ์และมาตรการล่าสุด
เลื่อนกำหนดการเยียวยาออกไปไม่มีกำหนดอีกรอบครับ เนื่องจากขอนแก่นเป็นพื้นที่สีแดงครับ ความก้าวหน้าก็สำคัญ แต่ความปลอดภัยของทุกท่านและส่วนรวมสำคัญที่สุดนะครับ
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/7/25759_1_1626683637505.pdf?time=1626684918560

ด่วนที่สุด ฝากแจ้งต่อด้วยครับ สืบเนื่องจากสถานการณ์และมาตรการล่าสุด
เลื่อนกำหนดการเยียวยาออกไปไม่มีกำหนดอีกรอบครับ เนื่องจากขอนแก่นเป็นพื้นที่สีแดงครับ ความก้าวหน้าก็สำคัญ แต่ความปลอดภัยของทุกท่านและส่วนรวมสำคัญที่สุดนะครับ
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/7/25759_1_1626683637505.pdf?time=1626684918560

ฝากแจ้งผู้อบรมปรับปรุงเตรียมตัวด่วน ส่วนเยียวยาตรวจสอบรุ่นที่จัดให้ใหม่ด้วยนะครับ   กำหนดการใหม่ อบรมปรับปรุง รุ่น 3 -...
01/07/2021

ฝากแจ้งผู้อบรมปรับปรุงเตรียมตัวด่วน ส่วนเยียวยาตรวจสอบรุ่นที่จัดให้ใหม่ด้วยนะครับ
กำหนดการใหม่ อบรมปรับปรุง รุ่น 3 -6, เยียวยา รุ่น 2-4
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/7/25677_1_1625176847518.pdf?time=1625188267524
รายชื่อแต่ละรุ่น
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/7/25677_2_1625194892767.xls?time=1625561559945

ฝากแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจครับ   ขอข้อมูลภายในวันนี้นะครับ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และสิทธิประโยชน์ของ...
25/06/2021

ฝากแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจครับ
ขอข้อมูลภายในวันนี้นะครับ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และสิทธิประโยชน์ของท่านเองนะครับ การจัดรุ่นใหม่จะยึดตามฐานข้อมูล และผู้ที่ไม่ได้ตอบแบบสำรวจภายในวันนี้ จะรวมไว้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับ
สำรวจข้อมูลการได้รับวัคซีนของผู้ขอรับการประเมินรอบ เม.ย. 62 ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการปรับปรุง และเยียวยา รุ่นที่มีการเลื่อนการดำเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมการดำเนินการใหม่ครับ
แสกน QR Code ในภาพ หรือคลิกลิงก์ด้านล่างครับ
https://forms.gle/LSH2N9Bgxq2ypLkx6

"ด่วนที่สุด"   รบกวนตอบแบบสอบถามอีกเรื่องสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการปรับปรุงผลงานฯ รุ่น 3 - 5 ครับ   ตอบแบบสอบถ...
22/06/2021

"ด่วนที่สุด"
รบกวนตอบแบบสอบถามอีกเรื่องสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการปรับปรุงผลงานฯ รุ่น 3 - 5 ครับ
ตอบแบบสอบถามด่วนที่สุด เพื่อให้สามารถดำเนินการได้เร็วที่สุด และส่งผลงานได้เร็วที่สุด เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และสิทธิประโยชน์ของท่านเองนะครับ
แบบสอบถาม
https://forms.gle/f7G1j1eBRjSyTCkF7

"ด่วนที่สุด"
รบกวนตอบแบบสอบถามอีกเรื่องสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการปรับปรุงผลงานฯ รุ่น 3 - 5 ครับ
ตอบแบบสอบถามด่วนที่สุด เพื่อให้สามารถดำเนินการได้เร็วที่สุด และส่งผลงานได้เร็วที่สุด เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และสิทธิประโยชน์ของท่านเองนะครับ
แบบสอบถาม
https://forms.gle/f7G1j1eBRjSyTCkF7

ฝากแจ้งอีกครั้งแบบด่วน ๆครับ   ยังมีผู้ที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลอีก 207 คนครับ ช่วงนี้มีมาตรการผ่อนคลาย กำลังจะจัดรุ่นใ...
22/06/2021

ฝากแจ้งอีกครั้งแบบด่วน ๆครับ
ยังมีผู้ที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลอีก 207 คนครับ ช่วงนี้มีมาตรการผ่อนคลาย กำลังจะจัดรุ่นใหม่ โดยใช้ข้อมูลรายชื่อผู้ที่รายงานการฉีดวัคซีนนะครับ
สำรวจข้อมูลการได้รับวัคซีนของผู้ขอรับการประเมินรอบ เม.ย. 62 ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการปรับปรุง และเยียวยา รุ่นที่มีการเลื่อนการดำเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมการดำเนินการใหม่ครับ
แสกน QR Code ในภาพ หรือคลิกลิงก์ด้านล่างครับ
https://forms.gle/LSH2N9Bgxq2ypLkx6

ฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยครับ   สำรวจข้อมูลการได้รับวัคซีนของผู้ขอรับการประเมินรอบ เม.ย. 62 ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการปร...
15/06/2021

ฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยครับ
สำรวจข้อมูลการได้รับวัคซีนของผู้ขอรับการประเมินรอบ เม.ย. 62 ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการปรับปรุง และเยียวยา รุ่นที่มีการเลื่อนการดำเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมการดำเนินการใหม่ครับ
แสกน QR Code ในภาพ หรือคลิกลิงก์ด้านล่างครับ
https://forms.gle/LSH2N9Bgxq2ypLkx6

ฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยครับ
สำรวจข้อมูลการได้รับวัคซีนของผู้ขอรับการประเมินรอบ เม.ย. 62 ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการปรับปรุง และเยียวยา รุ่นที่มีการเลื่อนการดำเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมการดำเนินการใหม่ครับ
แสกน QR Code ในภาพ หรือคลิกลิงก์ด้านล่างครับ
https://forms.gle/LSH2N9Bgxq2ypLkx6

ฝากแจ้งต่อด้วยครับ   ปรับกระบวนการปรับปรุงผลงาน โดยให้ปรับปรุงแก้ไขเองไปพลาง ๆ ก่อนในระหว่างรอกำหนดการณ์ใหม่ แล้วค่อยใ...
31/05/2021

ฝากแจ้งต่อด้วยครับ
ปรับกระบวนการปรับปรุงผลงาน โดยให้ปรับปรุงแก้ไขเองไปพลาง ๆ ก่อนในระหว่างรอกำหนดการณ์ใหม่ แล้วค่อยให้ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งในช่วงเข้าอบรมปรับปรุงผลงานครับ
"หมายเหตุ" เก็บไฟล์งานเดิมก่อนปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วยนะครับ

ฝากแจ้งต่อด้วยครับ
ปรับกระบวนการปรับปรุงผลงาน โดยให้ปรับปรุงแก้ไขเองไปพลาง ๆ ก่อนในระหว่างรอกำหนดการณ์ใหม่ แล้วค่อยให้ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งในช่วงเข้าอบรมปรับปรุงผลงานครับ
"หมายเหตุ" เก็บไฟล์งานเดิมก่อนปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วยนะครับ

ขอเปิดระบบลงทะเบียนอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งชำนาญการพิเศษ รุ่น 2 ให้ใหม่แล้วนะครับ (ขอขยายได้ครั้งเดียวเท่านั้น)
31/05/2021

ขอเปิดระบบลงทะเบียนอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งชำนาญการพิเศษ รุ่น 2 ให้ใหม่แล้วนะครับ (ขอขยายได้ครั้งเดียวเท่านั้น)

ขอเปิดระบบลงทะเบียนอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งชำนาญการพิเศษ รุ่น 2 ให้ใหม่แล้วนะครับ (ขอขยายได้ครั้งเดียวเท่านั้น)

ฝากแจ้งเตือนครั้งสุดท้ายครับ   วันนี้เวลา 16.30 น. ธนาคารจะปิดระบบลงทะเบียนนะครับ พ้นจากนี้ถือเป็นการสละสิทธิ์นะครับ
31/05/2021

ฝากแจ้งเตือนครั้งสุดท้ายครับ
วันนี้เวลา 16.30 น. ธนาคารจะปิดระบบลงทะเบียนนะครับ พ้นจากนี้ถือเป็นการสละสิทธิ์นะครับ

ฝากแจ้งเตือนด้วยครับ   - ขอขยายเวลาลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียว ขยายอีกไม่ได้แล้วนะครับ   - ลงทะเบียนผิดรุ่นเข้าอบรม...
24/05/2021

ฝากแจ้งเตือนด้วยครับ
- ขอขยายเวลาลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียว ขยายอีกไม่ได้แล้วนะครับ
- ลงทะเบียนผิดรุ่นเข้าอบรมตามรุ่นที่กำหนดนะครับ
- ไม่มีชื่อแต่ลงทะเบียน ติดต่อด่วนครับ
- เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย จะเร่งดำเนินการให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
- ติดต่อ จนท. คุณสรัญกร 08-1920-9112 ครับ

ฝากแจ้งเตือนครับ
22/05/2021

ฝากแจ้งเตือนครับ

ฝากแจ้งเตือนครับ

เลื่อนโครงการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งชำนาญการพิเศษออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับ http://www.dla.go....
14/05/2021

เลื่อนโครงการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งชำนาญการพิเศษออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับ
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/5/25420_1_1620901776378.pdf?time=1620956739744

เลื่อนโครงการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งชำนาญการพิเศษออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับ
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/5/25420_1_1620901776378.pdf?time=1620956739744

ช่วงโควิด ติด ๆ ขัด ๆ บ้าง แต่ก็ยังพอมีช่วงเวลาดี ๆ ข่าวดี ๆ สำหรับหลายท่านนะครับ..กง.บศ. ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ...
06/05/2021

ช่วงโควิด ติด ๆ ขัด ๆ บ้าง แต่ก็ยังพอมีช่วงเวลาดี ๆ ข่าวดี ๆ สำหรับหลายท่านนะครับ..กง.บศ. ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านประเมินครับ

ฝากแจ้งต่อด้วยนะครับ   โครงการปรับปรุง รุ่นที่ ๓ - ๔ และโครงการเยียวยา รุ่นที่ ๒ - ๓ เลื่อนการอบรมโดยไม่มีกำหนด จนกว่า...
16/04/2021

ฝากแจ้งต่อด้วยนะครับ
โครงการปรับปรุง รุ่นที่ ๓ - ๔ และโครงการเยียวยา รุ่นที่ ๒ - ๓ เลื่อนการอบรมโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 จะคลี่คลายนะครับ
หนังสือแจ้งเลื่อนโครงการปรับปรุง
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/4/25264_1_1618560382335.pdf?time=1618561592347
หนังสือแจ้งเลื่อนโครงการเยียวยา
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/4/25265_1_1618560486727.pdf?time=1618561592347

13/04/2021

ฝากแจ้งต่อด้วยครับ
โครงการปรับปรุงรุ่น 3 และ 4 ที่เชียงใหม่ เลื่อนออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดนะครับ จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะคลี่คลาย เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านครับ

12/04/2021

ฝากแจ้งต่อด้วยนะครับ
ตอนนี้ที่เชียงใหม่สถานการณ์แพร่ระบาดเริ่มหนัก ปรับปรุงรุ่น 3 - 4 น่าจะแจ้งเลื่อนด่วนนะครับ
ท่านที่ยังไม่ได้จองตั๋วเดินทาง อย่าเพิ่งจองนะครับ ส่วนที่จองแล้ว รอติดตามข่าวก่อนนะครับ

กำหนดการณ์ส่งผลงานเยียวยารอบ ต.ค. 61 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือนครับ
09/04/2021

กำหนดการณ์ส่งผลงานเยียวยารอบ ต.ค. 61 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือนครับ

แจ้งเตือนผู้ที่จะอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งชำนาญการพิเศษครับ โดยเฉพาะผู้ที่จะเข้าเยียวยาและผลพัฒนาใกล้จะหมดอายุก่อนส่งผลงานเย...
08/04/2021

แจ้งเตือนผู้ที่จะอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งชำนาญการพิเศษครับ โดยเฉพาะผู้ที่จะเข้าเยียวยาและผลพัฒนาใกล้จะหมดอายุก่อนส่งผลงานเยียวยา
โครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งชำนาญการพิเศษปีงบ ๖๔
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/11/24525_1_1605685550620.pdf?time=1617843784448

แจ้งเตือนผู้ที่จะอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งชำนาญการพิเศษครับ โดยเฉพาะผู้ที่จะเข้าเยียวยาและผลพัฒนาใกล้จะหมดอายุก่อนส่งผลงานเยียวยา
โครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งชำนาญการพิเศษปีงบ ๖๔
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/11/24525_1_1605685550620.pdf?time=1617843784448

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้พันจ่าเอกชนินทร์ ราชมณี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหา...
07/04/2021

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้พันจ่าเอกชนินทร์ ราชมณี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๖ คน

แจ้งเตือนปิดระบบการโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรมปรับปรุงและเยียวยาครับ บางรุ่นใกล้ถึงวันปืดระบบแล้วนะครับ..ฝากแจ้งผู้ที่เกี่ยว...
05/04/2021

แจ้งเตือนปิดระบบการโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรมปรับปรุงและเยียวยาครับ บางรุ่นใกล้ถึงวันปืดระบบแล้วนะครับ..ฝากแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ

แจ้งเตือนปิดระบบการโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรมปรับปรุงและเยียวยาครับ บางรุ่นใกล้ถึงวันปืดระบบแล้วนะครับ..ฝากแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ

โครงการเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ รอบ เม.ย. ๖๒ รุ่น ๑
04/04/2021

โครงการเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ รอบ เม.ย. ๖๒ รุ่น ๑

อบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งเชี่ยวชาญ ปีงบ ๖๔ รุ่น ๑ (วันนี้วันสุดท้าย ผ่านไปอีก ๑ รุ่นครับ)
04/04/2021

อบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งเชี่ยวชาญ ปีงบ ๖๔ รุ่น ๑ (วันนี้วันสุดท้าย ผ่านไปอีก ๑ รุ่นครับ)

ฝากประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนครับ ช่วงนี้เริ่มมีกระแสข่าว
29/03/2021

ฝากประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนครับ ช่วงนี้เริ่มมีกระแสข่าว

ฝากแจ้งด่วนครับ   โครงการเยียวยาสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านชำนาญการพิเศษ รอบ เม.ย. 62 ระหว่างวันที่ 2 - 6 เม.ย. 62 ธนาคารจะปิด...
26/03/2021

ฝากแจ้งด่วนครับ
โครงการเยียวยาสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านชำนาญการพิเศษ รอบ เม.ย. 62 ระหว่างวันที่ 2 - 6 เม.ย. 62 ธนาคารจะปิดระบบโอนเงินค่าลงทะเบียนในวันนี้เวลาเวลา 18.00 น. นะครับ ท่านใดสละสิทธ์ไม่เข้าเยียวยารบกวนติดต่อ 0819209112 คุณสรัญกร ด่วนนะครับ

ฝากแจ้งด่วนครับ
โครงการเยียวยาสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านชำนาญการพิเศษ รอบ เม.ย. 62 ระหว่างวันที่ 2 - 6 เม.ย. 62 ธนาคารจะปิดระบบโอนเงินค่าลงทะเบียนในวันนี้เวลาเวลา 18.00 น. นะครับ ท่านใดสละสิทธ์ไม่เข้าเยียวยารบกวนติดต่อ 0819209112 คุณสรัญกร ด่วนนะครับ

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติก...
26/03/2021

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๗ ราย

ที่อยู่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนราชสีมา เขตดุสิต
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

02-241-9000

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนการบริหารงานบุคคลทางกาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ส่วนการบริหารงานบุคคลทางกา:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลารทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 จ.ขอนแก่น จะสามารถอบรมได้เมื่อไรค่ะ
ขออนุญาตสอบถามครับ เรื่องการออกคำสั่งแต่งตั้งครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 1. ครูที่ขอรับการประเมินรอบเดือน ต.ค. 63 มีอัตราเงินเดือน 22,690 บาท ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 2. ต่อมา อบต. ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครึ่งปีหลัง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ปรับให้ครูรายดังกล่าวได้รับเงินเดือน 23,150 บาท 3. มติ ก. จังหวัด เห็นชอบให้ครูรายดังกล่าวมีวิทยฐานะชำนาญการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 คำถาม ในกรณีออกคำสั่งให้มีวิทยฐานะต้องใช้ขั้นอัตราเงินเดือน ณ วันที่ยื่นขอหรือหลังจากปรับเงินเดือนครึ่งปีหลัง เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้ง และบัญชีเงินเดือนที่นำมาเทียบนั้น ต้องนำมาจาก พรบ. เงินเดือน ฉ. 3 พ.ศ. 2558 ใช่หรือไม่ ขอคำชี้แนะด้วยครับขอบคุณครับ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา #อบรมฟรี
นาย อภิชาติ แก้วทอง คณะกรรมการบริหารท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร รองผู้บริหาร แผน นโยบายท้องถิ่น 2555-2557-ปัจจุบัน ข้าราชการขึ้นทะเบียน การศึกษา2553 38 ม.8 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทร.0867672152 มีงานให้ผมซะสางค้างใหม หรือมีงานใหม่ใหม่ ติดต่อและโทร.ตามที่อยู่ที่ลงนี้หรือโทร.ติดต่อ คณะกรรมการและกรรมการ ท้องถิ่นรับประเมิน2555-2557 ท้องถิ่นลพบุรี และการมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ยินดีรับงานและรับประเมินอีก นาย อภิชาติ แก้วทอง ข้าราชการ ตำแหน่งคณะกรรมการและกรรมการ รองผู้บริหาร (รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองอธิบดี รองปลัดกระทรวง
วันนี้กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้จัดส่งผลการประเมินผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ไปยังจังหวัดที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งข้อมูลเบื้องต้นให้กับกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับ หนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๐๘๗ ลงวันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๓ ครับ ยินดีกับทุกท่านที่ผ่านและปรับปรุงทุกท่าน และเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านที่ต้องสู้ต่อครับ
เงินบำนาญเดือนตุลาคมยังไม่เข้า สอบถามไปทางเจ้าหน้าที่เทศบาล ก็ได้รับการชี้แจงว่า ต้องรอเงินงบประมาณจากกรมฯ เพราะกรมฯยังไม่โอนให้ มันเป็นช่วงปิดงบประมาณ มันจะมีวิธีการใดที่จะทำให้การจ่ายเงินบำนาญให้กับข้าราชการบำนาญเป็นไปโดยราบรื่น ไม่ต้องหยุดชะงักเหมือนข้าราชการปกติ ด้วยข้ออ้างว่ากรมฯยังไม่โอนเงินให้ มันมีแนวปฏิบัติใดบ้างที่มันชัดเจนที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องมาตีความว่าทำได้หรือไม่ได้ ข้าราชการบำนาญก็ต้องกินต้องใช้เฉกเช่นเกียวกันกับข้าราชการปกติ แต่กับได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน (ไม่ได้ระบุสังกัด ไม่ต้องเดือดร้อนนะครับ มันเป็นความคับข้องใจที่ต้องการคสามชัดเจนเท่านั้น)
สอบถามครับ ครูท้องถิ่นที่จะเก็บงานเพื่อมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะ ในเรื่องการอบรมเก็บชั่วโมง 20 ชั่วโมง ครูจะไปอบรมของคุรุพัฒนาได้ไงครับ หรือต้องจ่ายเงินเองครับ
ผลการประเมิน รอบ ยื่น ตุลาคม ๒๕๖๐ ส่งผลงาน มีนาคม ๒๕๖๑ ใกล้จะแจ้รงผลึยังครับท่าน.???
กคศ ยกเลิกการกรอก logbook
อบรมเยียวยา รอบ เม.ย. 60 รุ่น 2
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์นะคะ วันนี้หัวข้อน่าสนใจคะ เกี่ยวกับอาชีพของกลุ่มชาติพันธุ์ ฝากติดตาม กดไลท์ กดแชร์ ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ https://www.facebook.com/SenateThailand/videos/1379436738858499/
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องนะคะ ขอบคุณคะ "สังคมไทย ชัวร์ก่อนแชร์" https://www.facebook.com/SenateThailand/videos/356433401580217/