ส่วนการบริหารงานบุคคลทางกา

ส่วนการบริหารงานบุคคลทางกา เพจนี้เพื่อครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ^-^

เปิดเหมือนปกติ

ฝากแจ้งต่อด้วยครับ   ปรับกระบวนการปรับปรุงผลงาน โดยให้ปรับปรุงแก้ไขเองไปพลาง ๆ ก่อนในระหว่างรอกำหนดการณ์ใหม่ แล้วค่อยใ...
31/05/2021

ฝากแจ้งต่อด้วยครับ
ปรับกระบวนการปรับปรุงผลงาน โดยให้ปรับปรุงแก้ไขเองไปพลาง ๆ ก่อนในระหว่างรอกำหนดการณ์ใหม่ แล้วค่อยให้ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งในช่วงเข้าอบรมปรับปรุงผลงานครับ
"หมายเหตุ" เก็บไฟล์งานเดิมก่อนปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วยนะครับ

ฝากแจ้งต่อด้วยครับ
ปรับกระบวนการปรับปรุงผลงาน โดยให้ปรับปรุงแก้ไขเองไปพลาง ๆ ก่อนในระหว่างรอกำหนดการณ์ใหม่ แล้วค่อยให้ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งในช่วงเข้าอบรมปรับปรุงผลงานครับ
"หมายเหตุ" เก็บไฟล์งานเดิมก่อนปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วยนะครับ

ขอเปิดระบบลงทะเบียนอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งชำนาญการพิเศษ รุ่น 2 ให้ใหม่แล้วนะครับ (ขอขยายได้ครั้งเดียวเท่านั้น)
31/05/2021

ขอเปิดระบบลงทะเบียนอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งชำนาญการพิเศษ รุ่น 2 ให้ใหม่แล้วนะครับ (ขอขยายได้ครั้งเดียวเท่านั้น)

ขอเปิดระบบลงทะเบียนอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งชำนาญการพิเศษ รุ่น 2 ให้ใหม่แล้วนะครับ (ขอขยายได้ครั้งเดียวเท่านั้น)

ฝากแจ้งเตือนครั้งสุดท้ายครับ   วันนี้เวลา 16.30 น. ธนาคารจะปิดระบบลงทะเบียนนะครับ พ้นจากนี้ถือเป็นการสละสิทธิ์นะครับ
31/05/2021

ฝากแจ้งเตือนครั้งสุดท้ายครับ
วันนี้เวลา 16.30 น. ธนาคารจะปิดระบบลงทะเบียนนะครับ พ้นจากนี้ถือเป็นการสละสิทธิ์นะครับ

ฝากแจ้งเตือนด้วยครับ   - ขอขยายเวลาลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียว ขยายอีกไม่ได้แล้วนะครับ   - ลงทะเบียนผิดรุ่นเข้าอบรม...
24/05/2021

ฝากแจ้งเตือนด้วยครับ
- ขอขยายเวลาลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียว ขยายอีกไม่ได้แล้วนะครับ
- ลงทะเบียนผิดรุ่นเข้าอบรมตามรุ่นที่กำหนดนะครับ
- ไม่มีชื่อแต่ลงทะเบียน ติดต่อด่วนครับ
- เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย จะเร่งดำเนินการให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
- ติดต่อ จนท. คุณสรัญกร 08-1920-9112 ครับ

ฝากแจ้งเตือนครับ
22/05/2021

ฝากแจ้งเตือนครับ

ฝากแจ้งเตือนครับ

เลื่อนโครงการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งชำนาญการพิเศษออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับ http://www.dla.go....
14/05/2021

เลื่อนโครงการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งชำนาญการพิเศษออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับ
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/5/25420_1_1620901776378.pdf?time=1620956739744

เลื่อนโครงการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งชำนาญการพิเศษออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับ
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/5/25420_1_1620901776378.pdf?time=1620956739744

ช่วงโควิด ติด ๆ ขัด ๆ บ้าง แต่ก็ยังพอมีช่วงเวลาดี ๆ ข่าวดี ๆ สำหรับหลายท่านนะครับ..กง.บศ. ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ...
06/05/2021

ช่วงโควิด ติด ๆ ขัด ๆ บ้าง แต่ก็ยังพอมีช่วงเวลาดี ๆ ข่าวดี ๆ สำหรับหลายท่านนะครับ..กง.บศ. ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านประเมินครับ

ฝากแจ้งต่อด้วยนะครับ   โครงการปรับปรุง รุ่นที่ ๓ - ๔ และโครงการเยียวยา รุ่นที่ ๒ - ๓ เลื่อนการอบรมโดยไม่มีกำหนด จนกว่า...
16/04/2021

ฝากแจ้งต่อด้วยนะครับ
โครงการปรับปรุง รุ่นที่ ๓ - ๔ และโครงการเยียวยา รุ่นที่ ๒ - ๓ เลื่อนการอบรมโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 จะคลี่คลายนะครับ
หนังสือแจ้งเลื่อนโครงการปรับปรุง
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/4/25264_1_1618560382335.pdf?time=1618561592347
หนังสือแจ้งเลื่อนโครงการเยียวยา
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/4/25265_1_1618560486727.pdf?time=1618561592347

13/04/2021

ฝากแจ้งต่อด้วยครับ
โครงการปรับปรุงรุ่น 3 และ 4 ที่เชียงใหม่ เลื่อนออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดนะครับ จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะคลี่คลาย เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านครับ

12/04/2021

ฝากแจ้งต่อด้วยนะครับ
ตอนนี้ที่เชียงใหม่สถานการณ์แพร่ระบาดเริ่มหนัก ปรับปรุงรุ่น 3 - 4 น่าจะแจ้งเลื่อนด่วนนะครับ
ท่านที่ยังไม่ได้จองตั๋วเดินทาง อย่าเพิ่งจองนะครับ ส่วนที่จองแล้ว รอติดตามข่าวก่อนนะครับ

กำหนดการณ์ส่งผลงานเยียวยารอบ ต.ค. 61 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือนครับ
09/04/2021

กำหนดการณ์ส่งผลงานเยียวยารอบ ต.ค. 61 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือนครับ

แจ้งเตือนผู้ที่จะอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งชำนาญการพิเศษครับ โดยเฉพาะผู้ที่จะเข้าเยียวยาและผลพัฒนาใกล้จะหมดอายุก่อนส่งผลงานเย...
08/04/2021

แจ้งเตือนผู้ที่จะอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งชำนาญการพิเศษครับ โดยเฉพาะผู้ที่จะเข้าเยียวยาและผลพัฒนาใกล้จะหมดอายุก่อนส่งผลงานเยียวยา
โครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งชำนาญการพิเศษปีงบ ๖๔
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/11/24525_1_1605685550620.pdf?time=1617843784448

แจ้งเตือนผู้ที่จะอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งชำนาญการพิเศษครับ โดยเฉพาะผู้ที่จะเข้าเยียวยาและผลพัฒนาใกล้จะหมดอายุก่อนส่งผลงานเยียวยา
โครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งชำนาญการพิเศษปีงบ ๖๔
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/11/24525_1_1605685550620.pdf?time=1617843784448

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้พันจ่าเอกชนินทร์ ราชมณี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหา...
07/04/2021

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้พันจ่าเอกชนินทร์ ราชมณี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๖ คน

แจ้งเตือนปิดระบบการโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรมปรับปรุงและเยียวยาครับ บางรุ่นใกล้ถึงวันปืดระบบแล้วนะครับ..ฝากแจ้งผู้ที่เกี่ยว...
05/04/2021

แจ้งเตือนปิดระบบการโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรมปรับปรุงและเยียวยาครับ บางรุ่นใกล้ถึงวันปืดระบบแล้วนะครับ..ฝากแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ

แจ้งเตือนปิดระบบการโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรมปรับปรุงและเยียวยาครับ บางรุ่นใกล้ถึงวันปืดระบบแล้วนะครับ..ฝากแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ

โครงการเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ รอบ เม.ย. ๖๒ รุ่น ๑
04/04/2021

โครงการเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ รอบ เม.ย. ๖๒ รุ่น ๑

อบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งเชี่ยวชาญ ปีงบ ๖๔ รุ่น ๑ (วันนี้วันสุดท้าย ผ่านไปอีก ๑ รุ่นครับ)
04/04/2021

อบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งเชี่ยวชาญ ปีงบ ๖๔ รุ่น ๑ (วันนี้วันสุดท้าย ผ่านไปอีก ๑ รุ่นครับ)

ฝากประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนครับ ช่วงนี้เริ่มมีกระแสข่าว
29/03/2021

ฝากประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนครับ ช่วงนี้เริ่มมีกระแสข่าว

ฝากแจ้งด่วนครับ   โครงการเยียวยาสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านชำนาญการพิเศษ รอบ เม.ย. 62 ระหว่างวันที่ 2 - 6 เม.ย. 62 ธนาคารจะปิด...
26/03/2021

ฝากแจ้งด่วนครับ
โครงการเยียวยาสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านชำนาญการพิเศษ รอบ เม.ย. 62 ระหว่างวันที่ 2 - 6 เม.ย. 62 ธนาคารจะปิดระบบโอนเงินค่าลงทะเบียนในวันนี้เวลาเวลา 18.00 น. นะครับ ท่านใดสละสิทธ์ไม่เข้าเยียวยารบกวนติดต่อ 0819209112 คุณสรัญกร ด่วนนะครับ

ฝากแจ้งด่วนครับ
โครงการเยียวยาสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านชำนาญการพิเศษ รอบ เม.ย. 62 ระหว่างวันที่ 2 - 6 เม.ย. 62 ธนาคารจะปิดระบบโอนเงินค่าลงทะเบียนในวันนี้เวลาเวลา 18.00 น. นะครับ ท่านใดสละสิทธ์ไม่เข้าเยียวยารบกวนติดต่อ 0819209112 คุณสรัญกร ด่วนนะครับ

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติก...
26/03/2021

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๗ ราย

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุค...
17/03/2021

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครู ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น ๒๑๙ ราย

ฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยนะครับ  โครงการอบรมเยียวยาสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ...
12/03/2021

ฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยนะครับ
โครงการอบรมเยียวยาสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษรอบเมษายน ๒๕๖๒ อนุมัติแล้วนะครับ
ลงทะเบียนตามรุ่นที่กำหนดนะครับ (ไม่ใช่ให้เลือกรุ่นลงทะเบียนเอง)
หนังสือแจ้ง
http://www.dla.go.th/.../2021/3/25116_1_1615517017205.pdf...
รายชื่อแต่ละรุ่น
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/3/25116_2_1615517017268.xls?time=1615521606771

ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับ รอบนี้แบบด่วน ๆ นิดนึงครับ  โครงการอบรมปรับปรุงสำหรับผู้ขอรับการประเมินรองเมษายน ๒๕๖๒ อนุมัติแล้วน...
12/03/2021

ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับ รอบนี้แบบด่วน ๆ นิดนึงครับ
โครงการอบรมปรับปรุงสำหรับผู้ขอรับการประเมินรองเมษายน ๒๕๖๒ อนุมัติแล้วนะครับ
ลงทะเบียนตามรุ่นที่กำหนดนะครับ (ไม่ใช่ให้เลือกรุ่นลงทะเบียนเอง)
หนังสือแจ้ง
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/3/25117_1_1615517100318.pdf?time=1615521606771
รายชื่อแต่ละรุ่น
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/3/25117_2_1615517100365.xls?time=1615521606771

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินกา...
11/03/2021

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น ๒๒๐ ราย

กำหนดการใหม่ อบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งเชี่ยวชาญรุ่น 1 และรุ่น 2 ขออภัยในความไม่สะดวกครับhttp://www.dla.go.th/upload/document...
07/03/2021

กำหนดการใหม่ อบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งเชี่ยวชาญรุ่น 1 และรุ่น 2 ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/3/25076_1_1614913057092.pdf?time=1615112792764

กำหนดการใหม่ อบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งเชี่ยวชาญรุ่น 1 และรุ่น 2 ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/3/25076_1_1614913057092.pdf?time=1615112792764

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดำเนินการรับและคัดแยกผลงานผู้ขอรับการ...
04/03/2021

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดำเนินการรับและคัดแยกผลงานผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์เดิม ในรอบเดือนตุลาคม 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 4 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ปทุมธานี วันที่ 5 มีนาคม 2564 ดำเนินการจัดส่งครับ

ถามกันเยอะ กำหนดการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งเชี่ยวชาญ รุ่น 3 , 4 เลื่อนหรือไม่ รุ่นที่เลื่อนอบรมเมื่อไร ตามนี้ครับhttp://www...
01/03/2021

ถามกันเยอะ กำหนดการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งเชี่ยวชาญ รุ่น 3 , 4 เลื่อนหรือไม่ รุ่นที่เลื่อนอบรมเมื่อไร ตามนี้ครับ
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/3/25057_1_1614590745600.pdf?time=1614603391772
รายชื่อ
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/3/25057_2_1614590745616.xlsx?time=1614603391772

ถามกันเยอะ กำหนดการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งเชี่ยวชาญ รุ่น 3 , 4 เลื่อนหรือไม่ รุ่นที่เลื่อนอบรมเมื่อไร ตามนี้ครับ
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/3/25057_1_1614590745600.pdf?time=1614603391772
รายชื่อ
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/3/25057_2_1614590745616.xlsx?time=1614603391772

ฝากคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องแชร์ต่อ และเร่งดำเนินการด้วยนะครับ   สำรวจรายชื่อผู้ที่ขอรับก...
06/02/2021

ฝากคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องแชร์ต่อ และเร่งดำเนินการด้วยนะครับ
สำรวจรายชื่อผู้ที่ขอรับการประเมินตามเกณฑ์เดิมรอบ ต.ค. 63 รอบนี้ให้กรอกข้อมูลออนไลน์เป็นรายบุคคลนะครับ ส่วนผู้ขอประเมินจะกรอกเองหรือต้นสังกัดรวบรวมกรอก ให้ประสานกับต้นสังกัดก่อนนะครับ เพื่อไม่ให้ข้อมูลซ้ำซ้อน
รอบนี้จะรับผลงานไว เร่งเตรียมผลงานให้พร้อมนะครับ
กรอกข้อมูลโดยการแสกน QR Code หรือคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้ครับ
https://forms.gle/T9t7B9TUkNnbJji69

ฝากคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องแชร์ต่อ และเร่งดำเนินการด้วยนะครับ
สำรวจรายชื่อผู้ที่ขอรับการประเมินตามเกณฑ์เดิมรอบ ต.ค. 63 รอบนี้ให้กรอกข้อมูลออนไลน์เป็นรายบุคคลนะครับ ส่วนผู้ขอประเมินจะกรอกเองหรือต้นสังกัดรวบรวมกรอก ให้ประสานกับต้นสังกัดก่อนนะครับ เพื่อไม่ให้ข้อมูลซ้ำซ้อน
รอบนี้จะรับผลงานไว เร่งเตรียมผลงานให้พร้อมนะครับ
กรอกข้อมูลโดยการแสกน QR Code หรือคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้ครับ
https://forms.gle/T9t7B9TUkNnbJji69

22/01/2021
www.ratchakitcha.soc.go.th

ความภูมิใจในชีวิตราชการที่หลาย ๆ ท่านรออยู่ ลองตรวจสอบดูนะครับ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓ [จำนวน ๓๑,๒๖๘ ราย ๑. นายวราวุธ ศิลปอาชา ฯลฯ] [ต่อ]
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/E001/2.PDF

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓ [จำนวน ๓๑,๒๖๘ ราย ๑. นายวราวุธ ศิลปอาชา ฯลฯ] [เล่มจบ]
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/E001_1/2.PDF

เลื่อนอบรมพัฒนาเชี่ยวชาญ รุ่น 1 และรุ่น 2 เดือนกุมภาพันธ์ออกไปก่อนนะครับ รอสถานการณ์คลี่คลายครับ
20/01/2021

เลื่อนอบรมพัฒนาเชี่ยวชาญ รุ่น 1 และรุ่น 2 เดือนกุมภาพันธ์ออกไปก่อนนะครับ รอสถานการณ์คลี่คลายครับ

เลื่อนอบรมพัฒนาเชี่ยวชาญ รุ่น 1 และรุ่น 2 เดือนกุมภาพันธ์ออกไปก่อนนะครับ รอสถานการณ์คลี่คลายครับ

ประเด็นชี้แจงหลังประกาศผลประเมินครับ
12/01/2021

ประเด็นชี้แจงหลังประกาศผลประเมินครับ

ของขวัญวันคริสต์มาสครับ   วันนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ...
25/12/2020

ของขวัญวันคริสต์มาสครับ
วันนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้มีการประกาศและส่งผลการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมินในรอบเมษายน 2562 ให้ทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้องแล้ว
สามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่กลุ่มงานมาตรฐานฯ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่สังกัดนะครับ

ที่อยู่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนราชสีมา เขตดุสิต
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

02-241-9000

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนการบริหารงานบุคคลทางกาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ส่วนการบริหารงานบุคคลทางกา:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลารทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 จ.ขอนแก่น จะสามารถอบรมได้เมื่อไรค่ะ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา #อบรมฟรี
นาย อภิชาติ แก้วทอง คณะกรรมการบริหารท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร รองผู้บริหาร แผน นโยบายท้องถิ่น 2555-2557-ปัจจุบัน ข้าราชการขึ้นทะเบียน การศึกษา2553 38 ม.8 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทร.0867672152 มีงานให้ผมซะสางค้างใหม หรือมีงานใหม่ใหม่ ติดต่อและโทร.ตามที่อยู่ที่ลงนี้หรือโทร.ติดต่อ คณะกรรมการและกรรมการ ท้องถิ่นรับประเมิน2555-2557 ท้องถิ่นลพบุรี และการมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ยินดีรับงานและรับประเมินอีก นาย อภิชาติ แก้วทอง ข้าราชการ ตำแหน่งคณะกรรมการและกรรมการ รองผู้บริหาร (รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองอธิบดี รองปลัดกระทรวง
วันนี้กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้จัดส่งผลการประเมินผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ไปยังจังหวัดที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งข้อมูลเบื้องต้นให้กับกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับ หนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๐๘๗ ลงวันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๓ ครับ ยินดีกับทุกท่านที่ผ่านและปรับปรุงทุกท่าน และเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านที่ต้องสู้ต่อครับ
เงินบำนาญเดือนตุลาคมยังไม่เข้า สอบถามไปทางเจ้าหน้าที่เทศบาล ก็ได้รับการชี้แจงว่า ต้องรอเงินงบประมาณจากกรมฯ เพราะกรมฯยังไม่โอนให้ มันเป็นช่วงปิดงบประมาณ มันจะมีวิธีการใดที่จะทำให้การจ่ายเงินบำนาญให้กับข้าราชการบำนาญเป็นไปโดยราบรื่น ไม่ต้องหยุดชะงักเหมือนข้าราชการปกติ ด้วยข้ออ้างว่ากรมฯยังไม่โอนเงินให้ มันมีแนวปฏิบัติใดบ้างที่มันชัดเจนที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องมาตีความว่าทำได้หรือไม่ได้ ข้าราชการบำนาญก็ต้องกินต้องใช้เฉกเช่นเกียวกันกับข้าราชการปกติ แต่กับได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน (ไม่ได้ระบุสังกัด ไม่ต้องเดือดร้อนนะครับ มันเป็นความคับข้องใจที่ต้องการคสามชัดเจนเท่านั้น)
สอบถามครับ ครูท้องถิ่นที่จะเก็บงานเพื่อมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะ ในเรื่องการอบรมเก็บชั่วโมง 20 ชั่วโมง ครูจะไปอบรมของคุรุพัฒนาได้ไงครับ หรือต้องจ่ายเงินเองครับ
ผลการประเมิน รอบ ยื่น ตุลาคม ๒๕๖๐ ส่งผลงาน มีนาคม ๒๕๖๑ ใกล้จะแจ้รงผลึยังครับท่าน.???
กคศ ยกเลิกการกรอก logbook
อบรมเยียวยา รอบ เม.ย. 60 รุ่น 2
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์นะคะ วันนี้หัวข้อน่าสนใจคะ เกี่ยวกับอาชีพของกลุ่มชาติพันธุ์ ฝากติดตาม กดไลท์ กดแชร์ ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ https://www.facebook.com/SenateThailand/videos/1379436738858499/
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องนะคะ ขอบคุณคะ "สังคมไทย ชัวร์ก่อนแชร์" https://www.facebook.com/SenateThailand/videos/356433401580217/
สอบถามครับ logbook ในการบันทึกขอวิทยฐานะแบบใหม่ จะหาโหลดได้ที่ไหนครับ