ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษ

ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษ แหล่งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ
(2)

เปิดเหมือนปกติ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 เชียงใหม่
08/01/2021

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 เชียงใหม่

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการปลูก ไม้เศรษฐกิจ ทางกรมป่าไม้สนับสนุนให้ ไร่ละ 1,000 บาท ครับ

สรุปผลคะแนนการคัดเลือกกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ภาคเหนือ หลังจากได้ลงตรวจพื้นที่สวนป่า ของเกษตรกรสรุปผลการคัดเลือ...
28/12/2020

สรุปผลคะแนนการคัดเลือกกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ
ปลูกสวนป่า ภาคเหนือ หลังจากได้ลงตรวจพื้นที่สวนป่า ของเกษตรกรสรุปผลการคัดเลือก
ปรากฏว่า นายประสาน สหายมิตร เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็นอันดับ ๑ นายพินิจ รัตนพันธมณี เกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับ ๒ และ
นายบุญชู จีระยา เกษตรกรจังหวัดเชียงราย ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับ ๓ โดยรายนาย ประสาน สหายมิตร จะเป็นตัวแทนของภาคเหนือ เข้ารับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขา
อาชีพปลูกสวนป้า ระดับกรม ต่อไป

กรมป่าไม้
18/12/2020

กรมป่าไม้

🌏🌳ทส. ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษารายละเอียดและผลกระทบเกี่ยวกับการส่งออกไม้สักสวนป่าและไม้พะยูง ครั้งที่ 3/2563🌳🌏

วันที่ 16 ธันวาคม 2563
นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษารายละเอียดและผลกระทบเกี่ยวกับการส่งออกไม้สักสวนป่าและไม้พะยูง ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณารายงานการศึกษารายละเอียดและผลกระทบเกี่ยวกับการส่งออกไม้สักสวนป่าและไม้พะยูงฉบับสมบูรณ์ โดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานผลการศึกษา ซึ่งได้เชิญ อาจารย์กิติพงศ์ ตั้งกิจ อาจารย์ประจำคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มานำเสนอรายงานการศึกษารายละเอียดและผลกระทบ ในครั้งนี้ด้วย

โดยในส่วนของกรมป่าไม้มี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ นนทภา ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย

สรุปผล การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขา อาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 2564 ระดับภาค อิสาน และ ภาคใต้
07/12/2020

สรุปผล การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขา อาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 2564 ระดับภาค อิสาน และ ภาคใต้

หลักสูตร นักเรียนปลูกป่า ความรู้ที่ถ่ายทอดเพื่อศึกษาเป็นข้อมูลในการปลูกต้นไม้ครับ เผื่อผู้ที่สนใจได้ศึกษาก่อนลงมือทำขอบค...
19/11/2020
บันทึกโรงเรียนปลูกป่า (คุณเต้ย)reduce.pdf

หลักสูตร นักเรียนปลูกป่า ความรู้ที่ถ่ายทอดเพื่อศึกษาเป็นข้อมูลในการปลูกต้นไม้ครับ เผื่อผู้ที่สนใจได้ศึกษาก่อนลงมือทำ
ขอบคุณผู้จัดทำที่ให้เผยแพร่ ขอบคุณครับ

11/11/2020
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้

เชิญชวนกดติดตามเพจ
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้
ด้วยนะครับ

ตัวอย่างเรียกน้ำย่อย
คุณเป้ เภสัชกรสาวรุ่นใหม่ หันมาเป็นเกษตรกรปลูกสวนป่า
คลิปเต็มรอดูเร็วๆนี้ค่ะ

08/10/2020
forestbook

forestbook

#ได้เวลา #ลูกค้าหลังคาไผ่

1.
ไผ่มีเสน่ห์ อันนี้คงเห็นตรงกันนะครับ
แต่ประเด็นสำคัญที่ยังเป็นปัญหาคาใจ คือ "อายุการใช้งาน"

2.
อย่างที่รู้กันนะครับ
การยืดอายุไผ่ มีหลากหลายเทคนิค ทั้งภูมิปัญญาชาวบ้าน ไปจนถึงการแช่น้ำยาต่าง ๆ
แต่สำหรับ "หลังคาไผ่" ของแม่แจ่ม ใช้น้ำยาชนิดที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยเทคโนโลยี Double Vacuum Preservative Treatment เป็นนาโนคอปเปอร์ คือ ใช้ทองแดงบดละเอียดขนาด 10 นาโนเมตร อัดเข้าไปในหลังคาไผ่
ทองแดงจะทำลายเชื้อราที่กัดกินเนื้อไม้ ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานภายนอกได้ถึง #15ปี

3.
หลังคาจากตอกไม้ไผ่
เป็นทางเลือกใหม่ของวัสดุมุงหลังคาที่เป็นธรรมชาติ

ที่ผ่านมา อาคารสวย ๆ หรือ รีสอร์ตริมทะเลทั่วโลก ใช้หลังคาใบจาก/แฝก/หญ้าคา แต่ปัญหา คือ ผุพังเร็ว ต้องเปลี่ยนบ่อย

ต่อมา เริ่มมีการใช้ "หลังคาจากเทียม/แฝกเทียม" เพื่อความคงทน
แต่ "หลังคาเทียม" ทำจากพลาสติก HDPE ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกยังทดแทนวัสดุธรรมชาติได้ไม่เต็มร้อย
เมื่อ "หลังคาไผ่" สามารถพัฒนาคุณภาพ และก้าวข้ามข้อจำกัดให้มีอายุการใช้งานถึง 15 ปี #โอกาสทางการตลาดจึงเปิดกว้าง

4.
ในส่วนของราคา ณ ตอนนี้ (มิถุนายน 2563)
"หลังคาไผ่" ตารางเมตรละ 690 บาท (6 ไพ/ตร.ม.)
"หลังคาเทียม" ตารางเมตรละ 850-1,250 บาท

เมื่อเทียบคุณสมบัติกับราคาแล้ว
จึงเริ่มมีสถาปนิก และเจ้าของโครงการต่าง ๆ ตัดสินใจเลือกใช้ "หลังคาไผ่"
อย่างที่เห็นในคลิปนี้ คือ "Play La Ploen Resort" จ.บุรีรัมย์
และ "โครงการฟาร์มใส่ใจ" ที่เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
ใครอยู่ใกล้ ๆ แวะไปเยี่ยมชมได้นะครับ

5.
อ่านถึงตรงนี้ หลายคนอาจสงสัย
อยู่ดี ๆ ทำไมถึงมีผลิตภัณฑ์ "หลังคาไผ่" เกิดขึ้นในวงการวัสดุก่อสร้าง
เรื่องนี้มีที่มาครับ

6.
"แม่แจ่มโมเดลพลัส" อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
เป็นโมเดลในการแก้ปัญหาป่าไม้/ที่ดิน ตั้งเป้าลดพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพิ่มพื้นที่ป่า และสร้างเศรษฐกิจสีเขียว
แต่การบอกให้ชาวบ้านเลิกปลูกข้าวโพด ไม่ใช่เรื่องง่าย
คำถามคลาสสิก คือ แล้วจะให้ปลูกอะไร? จะเอาไปขายที่ไหน?

7.
"ไผ่" ซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
จึงถูกหยิบขึ้นมาเป็น "พืชเบิกนำ" และ #ปลูกผสมผสานร่วมกับไม้มีค่าหลากหลายชนิดในรูปแบบวนเกษตร

แต่การส่งเสริมให้ปลูกอย่างเดียว ยังไม่พอ ต้องสร้างแรงจูงใจที่จับต้องได้
จึงเป็นที่มาของ "โรงงานสร้างป่า" เพื่อทำให้เห็นว่าเอาจริง รับซื้อจริง แปรรูปจริง
และสินค้าตัวแรกที่ช่วยกันพัฒนาขึ้นมา ก็คือ "หลังคาไผ่" นั่นเอง

โดยมีนักธุรกิจในวงการไม้ตัวจริง อย่างคุณคมวิทย์ บุญธำรงกิจ แห่ง Chale't Wood
มาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมหัวจมท้าย และวางเป้าหมายร่วมกัน คือ การสร้างเศรษฐกิจสีเขียว

8.
การสร้าง "ความเชื่อมั่น" ให้กับชาวบ้าน ไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่ตอนนี้ มันกำลังก่อตัวขึ้น เมื่อ #เศรษฐกิจฐานรากเริ่มหมุน

ชาวบ้านเริ่มมีรายได้จากการขายลำไผ่ รับจ้างจักตอก ไพหลังคา
รวมถึงสร้างงานให้กับสังคมสูงวัย เมื่อพ่ออุ๊ยแม่อุ้ยจำนวนหนึ่ง มีรายได้ทุกเดือนโดยใช้ทักษะที่ตัวเองมีอยู่แล้ว

หากการตลาดไปได้ดี มีความต้องการหลังคาไผ่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
คุณค่าทางนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคม จะเกิดขึ้นพร้อมกัน

9.
3 ปีมาแล้ว
ที่แม่แจ่มโมเดลพลัสเริ่มคุยกันเรื่องไผ่

2 ปีมาแล้ว
ที่เลิกรำมวย และลงมือพัฒนาผลิตภัณฑ์หลังคาไผ่

1 ปีโดยประมาณ
ที่เกิด "โรงงานสร้างป่า" สำหรับแปรรูปเบื้องต้น เป็นพื้นที่เรียนรู้ และเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มวิสาหกิจต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม

10.
ถึงวันนี้ ผลิตภัณฑ์ตัวแรกพร้อมเข้าสู่ตลาด
เป็นทางเลือกสำหรับคนที่สนใจวัสดุธรรมชาติ
"หลังคาไผ่" ไม่ได้สร้างความร่มเย็นให้คนที่อยู่อาศัยเท่านั้น
แต่มีส่วนสำคัญในการสร้างความเขียวเย็นให้กับผืนป่าของเราทุกคนครับ

สนใจดูตัวอย่างสินค้าและสั่งซื้อได้ที่
Chale't Wood โทร. 02-831-8222
เว็บไซต์ https://www.chaletwood.com/
FB https://www.facebook.com/chaletwood/

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่
โรงงานสร้างป่า @แม่แจ่มโมเดลพลัส โทร. 08-9263-2124, 08-0213-4181
.
.
ดูคลิปย้อนหลัง
#ทำไมแม่แจ่มเลือกไผ่เป็นไม้เบิกนำเพื่อฟื้นป่า (คลิปเมื่อเดือนกันยายน 2560)
https://www.facebook.com/join.forestbook/videos/493190387705818/

ดูคลิปย้อนหลัง
#วันแรกที่ตั้งวงคุยเรื่องหลังคาไผ่ (คลิปเมื่อเดือนกันยายน 2561)
https://www.facebook.com/join.forestbook/videos/1834323543323898/

ดูคลิปย้อนหลัง
#ที่มาของโรงงานสร้างป่า (คลิปเมื่อเดือนสิงหาคม 2562)
https://www.facebook.com/join.forestbook/videos/2677363508942943/

หมายเหตุ : แม่แจ่มโมเดลพลัส ยัง #ต้องการกล้าไผ่จำนวนมาก
เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกสำหรับรองรับอุตสาหกรรมสีเขียวในอนาคตอันใกล้
สนใจร่วมสนับสนุนกล้าไผ่ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-9038-0047

ขอบคุณ : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ภายใต้โครงการ โครงการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมการยกระดับสิทธิชุมชนสู่การสร้างเศรษฐกิจสีเขียว

ขอบคุณ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้แม่แจ่มโมเดลสู่การจัดการเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย-Thailand Forest Certification Council -TFCC
08/10/2020

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย-Thailand Forest Certification Council -TFCC

📢 📢มาเถอะ....อยากเจอ!
เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจไม้และเกษตรกรผู้ปลูกไม้เข้าร่วมการประชุมระดมความเห็น
ต่อกระบวนการ FLEGT VPA ของประเทศไทย
💥 รอบเช้า Self-Declaration
⏰เวลา 08.30-12.00 น.
💥 รอบบ่าย Product coverage
⏰เวลา 12.30-15.30 น.

ร่วมเรียนรู้กับเรา...
✅เฟล็กที คืออะไร?
✅เฟล็กที สำคัญอย่างไร?
✅แนวทางการรับรองตนเองและการกรอกเอกสาร (SD) ทำอย่างไร?
✅สินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆ ของท่านอยู่ในขอบเขตผลิตภัณฑ์หรือไม่?

พบกันได้ ใกล้จุดไหนเลือกได้เลย 👇
📍นครศรีธรรมราช 7 พ.ย. 63
📍ระยอง 12 พ.ย. 63
📍แพร่ 24 พ.ย. 63
📍ขอนแก่น 9 ธ.ค. 63

📲ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
https://shorturl.asia/YAs2z
🎯ด่วน จำนวนจำกัด ตั้งวันนี้ - 31 ต.ค. 63
#ประชุมระดมความเห็น #TFCC

ยูคาลิปตัสไม่ได้ใช้น้ำมากอย่างที่คิดนะครับ 😁
26/09/2020

ยูคาลิปตัสไม่ได้ใช้น้ำมากอย่างที่คิดนะครับ 😁

20/07/2020
สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย-Thailand Forest Certification Council -TFCC

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย-Thailand Forest Certification Council -TFCC

ขอเชิญรับชม พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจตามบริบทไทยสู่ระดับสากล ระหว่าง กรมป่าไม้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ลงทุนปลูกไม้เศรษฐกิจ ก็สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI.) ได้นะครับ ตามคู่มือของ...
29/06/2020

ลงทุนปลูกไม้เศรษฐกิจ ก็สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI.) ได้นะครับ ตามคู่มือของสำนักงาน BOI. ในเวปที่แนบให้นี้ครับ
https://www.boi.go.th/un/guides

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อปลูกไม...
23/06/2020

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อปลูกไม้เศรษฐกิจ (พืชกลุ่มให้เนื้อไม้ 100 ต้น/ไร่ ขึ้นไป) ถือเป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบการเกษตรกรรมครับ

การปลูกไม้เศรษฐกิจจึงถือเป็นการประกอบการเกษตรกรรม จ่ายภาษีที่ดินในรูปแบบพื้นที่เกษตรนะครับ 😄

08/06/2020
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์

ขอชี้แจงจุดรับกล้าไม้ทั้ง2จุด เดิมแจกจุดละ500คิวคิวละ400กล้าแต่เนื่องจากมีประชาชนสนใจเป็นจำนวนมาก สถานีฯจึงขอปรับ เป็น แจกจุดละ1000คิว คิวละ200กล้าเพื่อกระจายกล้าไม้ให้ทุกท่านได้ไปปลูกกัน ขออภัยสำหรับท่านที่ไม่ได้รับบัตร เนื่องจากมีกล้าไม้จำกัด ปี63
ปล. สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ จะแจกกล้าพร้อมรับบัตรคิว เริ่ม1ก.ค.63เป็นต้นไป

https://campus.campus-star.com/variety/10441.html
25/05/2020
ภาพโครงสร้างเนื้อไม้ 46 ชนิด แบบชัดๆ ใครเรียน วนศาสตร์ ควรมาดู !

https://campus.campus-star.com/variety/10441.html

ในวิชา Anatomy & Identification of Wood (กายวิภาคเนื้อไม้) สมาชิกเฟซบุ๊กชื่อ Mongkhon Charoensri ได้ถ่ายไว้ ภาพโครงสร้างเนื้อไม้ 46 ชนิด วาไรต.....

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์
07/05/2020

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์

สาระน่ารู้

หลายสถานีเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ในแต่ละจังหวัด เริ่มแจ้งกำหนดการแจกกล้าไม้แล้วนะครับ อยู่ใกล้สถานีเพาะชำกล้าไม้ไหนเข้า...
07/05/2020

หลายสถานีเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ในแต่ละจังหวัด เริ่มแจ้งกำหนดการแจกกล้าไม้แล้วนะครับ อยู่ใกล้สถานีเพาะชำกล้าไม้ไหนเข้าไปสอบถามกำหนดการแจกได้เลยครับ

ปล.แค่กำหนดการแจกกล้าไม้นะครับ ยังไม่ได้แจกตอนนี้ ไม่งั้นโควิดคงจะเข้าไปที่สถานีได้ครับ "เว้นระยะ ใส่หน้ากาก ปกป้องตัวเอง และผู้อื่นครับ" 🙏🤩😎

เชิญชวนร่วมปลูกป่า
-สถานีเพาะชำกล้าไม้จะเริ่มแจกจ่ายกล้าไม้ตั้งแต่ 29 มิ.ย.2563เป็นต้นไป วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00น. (ชนิดไม้ที่จะแจกฟรี พยูง สัก ยางนา ประดู่ป่า มะค่าโมง พยอม แดง มะฮอกกานี ไผ่ แคนา กระถินลูกผสม สะเดา หว้า ตะเคียนทอง)
-โดยจะเปิดแจกบัตรคิวรับกล้าไม้ สำหรับประชาชนในพื้นที่บุรีรัมย์ 8-12 มิ.ย.2563
-ประชาชนผู้สนใจทั่วไปรับบัตรคิว15-19 มิ.ย.2563
เอกสารที่ต้องเตรียมวันรับบัตรคิว
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ที่จะนำกล้าไม้ไปปลูกโดยสามารถรับกล้าไม้ได้สูงสุดไม่เกิน 400 ต้น/คน
ติดต่อรับบัตรคิวได้ที่
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ อ.คูเมือง
และศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์
ปล.บัตรคิวทั้งหมด 1,000 คิวแยกเป็น5สีตามวันซึ่งจะต้องมารับกล้าไม้ตามสีวันในบัตรคิว ได้ถึง 31ก.ค.2563(ยกตัวอย่างเช่น บัตรสีเขียว จะรับกล้าได้เฉพาะวันพุธที่ 1 8 15 22 29 มิ.ย.63เท่านั้น)หากเลยกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะรับกล้าไม้และสถานีฯจะลงกล้าไม้คงเหลือในระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้สนใจลงทะเบียนรับต่อไป

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดภูเก็ต Seedling Nursery Phuket Station
07/05/2020

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดภูเก็ต Seedling Nursery Phuket Station

ประกาศๆๆๆ สำหรับใครที่สนใจขอรับกล้าไม้ฟรี เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกได้เลยยยยย
กำหนดการแจกจ่ายกล้าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
•วันที่ 1–5 มิถุนายน 2563 เปิดรับบัตรคิว สำหรับบุคคลที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (เท่านั้น)
•วันที่ 8–12 มิถุนายน 2563 เปิดรับบัตรคิว สำหรับบุคคลทั่วไป สำหรับปลูกในพื้นที่ใดก็ได้
•เอกสารที่ใช้ในวันรับบัตรคิว ได้แก่
- บัตรประชาชนผู้มาขอรับกล้าไม้
- สำเนาเอกสารที่ดินแปลงที่จะปลูก
•เริ่มแจกกล้าไม้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยกำหนดรับกล้าไม้วันละ 30 คิว ตามหมายเลขบัตรคิว
•เอกสารที่ใช้ในวันรับกล้าไม้ ได้แก่
- บัตรประชาชนของผู้ที่มารับกล้าไม้
- หมายเลขบัตรคิวที่ได้รับ
* เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 08.30 – 16.30 น. วันจันทร์ – ศุกร์
ชนิดกล้าไม้มีดังนี้ ตะเคียนทอง ประดู่ป่า พะยูง พะยอม มะขาม มะค่าโมง มะม่วงหิมพานต์ มะฮอกกานี ยางนา สะเดาเทียม สะตอ ขี้เหล็กบ้าน ประดู่บ้าน สัก
ปล.ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด (Covid-19)
แล้วอย่าลืมมาเจอกันนะคะ 😄😁

05/03/2020
The Active

The Active

ชีวิตเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ต้องเดินเท้าดับไฟข้ามวันข้ามคืน ไม่มีวันหยุดพัก หวังลดจุดความร้อน ไฟป่า และหมอกควัน ... แต่งบประมาณกลับไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจ
.
เราทุกคน สามารถช่วยกันดับไฟป่า ผ่านเงินบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์และเสบียงอาหาร สนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่ อาสาป้องกันและดับไฟป่า

📌 บริจาคได้ที่...บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาการปิโตรเลียม 071-0-15623-5 ชื่อบัญชี “มูลนิธิองค์การกระจายเสียงและเเพร่ภาพสาธารณะเเห่งประเทศไทย”

📌 ดูเพิ่ม : ไทยพีบีเอส จับมือ "รัฐ - เอกชน" สนับสนุนภารกิจดับไฟป่า https://news.thaipbs.or.th/content/289550

#ชีวิตใต้ควันไฟ
#TheActive

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้
05/03/2020

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้

ข้อมูลดีๆจากประสบการณ์จริง ปลูกป่า สร้างรายได้ ตั้งแต่ปีที่ 4 คลิ๊กลิงค์เลย
https://www.youtube.com/watch?v=ofB9ciHuYrA
คำอธิบายภาพ
ไม้โตเร็ว = ต้นไม้สีเหลือง
เช่น ต้นกระถินเทพา กระถินณรงค์ ยูคาลิปตัส สะเดา ขี้เหล็ก
ไม้โตปานกลาง = ต้นไม้สีแดง
เช่น ต้นสัก ประดู่ ยางนา แดง กระบาก
ไม้โตช้า = ต้นไม้สีเขียว
เช่น ต้นพะยูง มะค่าโมง ตะเคียนทอง ชิงชัน เต็ง รัง จันทร์หอม กันเกรา

ข่าวสารกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับกรมวันที่ ๒๐...
20/02/2020

ข่าวสารกรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น
สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับกรม
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๙.00 - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ตึกเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายสมศักดิ์
สรรพโกศลกุล รองริบดีกรมป่าไม้
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพ
ปลูกสวนป่า ระดับกรม ประจำปี ๒๕๖๓
โดยคัดเลือกจากเกษตรกรดีเด่นฯ
ที่ได้รับการคัดเลือกจากระดับภาค
มาแล้วจำนวน ๔ ราย
คณะกรรมการ มีมติคัดเลือก
ลำดับที่ ๑ นายศิริวัฒน์ ศรีสระคู เกษตรกรจากจังหวัดร้อยเอ็ด
ลำดับที่ ๒ นายประกอบ เกิดผ่อง
เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก และ
ลำดับที่ ๓ นายเทิดศักดิ์ ทรัพย์ประมูล
เกษตรกรจากจังหวัดพังงา เป็น
เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพปลูกสวนป่า
ระดับกรม

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
19/02/2020

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

ด้วงหนวดยาวเจาะต้นตะเคียน
#วิจัยและพัฒนาการป่าไม้สู่ประชาชน

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้
19/02/2020

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้

มีที่อยู่จังหวัดนี้ ปลูกอะไรดี?
ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจอย่างไรให้โตดี?
คำตอบคือ เราควรเลือกชนิดไม้ให้เหมาะกับพื้นที่
สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองจาก link ด้านล่างได้เลยค่ะ
https://treemap.forest.go.th/

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
19/02/2020

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

หนอนกินผิวใบสัก
#วิจัยและพัฒนาการป่าไม้สู่ประชาชน

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้
19/02/2020

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้

ถ้าปลูกพะยูงต้องคอยดูแลกันบ้างนะครับ

กรมป่าไม้ สำนักป้องกันฯ ส่วนนวัตกรรมด้านป้องกันรักษาป่า
19/02/2020

กรมป่าไม้ สำนักป้องกันฯ ส่วนนวัตกรรมด้านป้องกันรักษาป่า

ภบท.5 ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
เตือนประชาชน ที่ต้องการซื้อที่ดิน ควรตรวจสอบอย่างละเอียด #กรมป่าไม้ #ตรวจสอบ1310กด3

ไฟเขียวธ.ก.ส. ออกกรีนบอนด์ 2 หมื่นล้าน
19/02/2020
ไฟเขียวธ.ก.ส. ออกกรีนบอนด์ 2 หมื่นล้าน

ไฟเขียวธ.ก.ส. ออกกรีนบอนด์ 2 หมื่นล้าน

เว็บไซต์ข่าวเศรษฐกิจ เพื่อนักธุรกิจรุ่นใหม่ ผนวกไลฟ์สไตล์ Start up SMEs อสังหา การเงิน การลงทุน การตลาด เทคโนโลยี

​กรมพัฒน์ฯ ลุยต่อ ดันไม้ “ยูคาลิปตัส” ค้ำกู้เงินแบงก์ แย้ม “กระถินยักษ์”ชนิดต่อไป
19/02/2020
​กรมพัฒน์ฯ ลุยต่อ ดันไม้ “ยูคาลิปตัส” ค้ำกู้เงินแบงก์ แย้ม “กระถินยักษ์”ชนิดต่อไป

​กรมพัฒน์ฯ ลุยต่อ ดันไม้ “ยูคาลิปตัส” ค้ำกู้เงินแบงก์ แย้ม “กระถินยักษ์”ชนิดต่อไป

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลุยต่อ หารือหน่วยงานพันธมิตรวางแนวทางส่งเสริมและผลักดันไม้ “ยูคาลิปตัส” นำมาใช้เป็...

19/02/2020
www.ratchakitcha.soc.go.th

ระเบียบกรมป่าไม้ ที่ออกตามความ พ.ร.บ.สวนป่าฯ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 63
จำนวนทั้งสิ้น 4 ฉบับ ดังนี้

1. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า หรือใบรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/037/T_0013.PDF

2. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดทำบัญชีแสดงชนิดและจำนวนไม้ที่ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. 2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/037/T_0012.PDF

3. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอการออกหนังสือรับรองและบัญชีแสดงรายการกำกับของป่าจากสวนป่า พ.ศ. 2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/037/T_0010.PDF

4. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการตรวจสอบที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ที่ขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. 2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/037/T_0008.PDF

เริ่มมีบริษัทรับซื้อเศษวัสดุทางการเกษตร เศษไม้ก็ขายได้ครับหยุดเผาแล้วเอาไปขายดีกว่า ได้เงินคืนมาอีกด้วยครับ 😍😏😎
17/02/2020
'ปูนลำปาง' รับซื้อเศษวัสดุการเกษตรเหลือใช้ แก้ปัญหาฝุ่นควันลดมลภาวะเผาที่โล่งแจ้ง

เริ่มมีบริษัทรับซื้อเศษวัสดุทางการเกษตร เศษไม้ก็ขายได้ครับ
หยุดเผาแล้วเอาไปขายดีกว่า ได้เงินคืนมาอีกด้วยครับ 😍😏😎

ติดตามข่าวลำปางได้ที่ www.lampang13.com

14/02/2020
คนเปลี่ยนโลก

ทำปุ๋ย

ใครจะคิดว่า #เปลือกทุเรียน ที่ทั้งหนาและมีหนามแหลม จะสามารถเอามาทำเป็น #ปุ๋ยหมัก ได้ มาดูกันว่า อ.หลุยส์ มีวิธีจัดการเปลือกทุเรียนอย่างไร ให้เป็นปุ๋ยหมักแห้งที่นำไปใช้ประโยชน์ได้

#คนเปลี่ยนโลก #สวนธรรมชาติ
---------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เทวินทร์ ชูชีพ (อ.หลุยส์)
สวนผลไม้หลุยส์ จันทบุรี ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โทร.0866889973

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้
24/01/2020

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้

10 หน่วยงานภาครัฐ ร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อเป้าหมายป่าเศรษฐกิจ 15% ของพื้นที่ประเทศ

ที่อยู่

อาคารเทียมคมกฤส
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625799595

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากมีรายได้จากการปลูกไม้
สงขลาามีโครงการไหมคะ สนใจค่ะ
ต้องการขายต้นพะยูงและต้นยางนาพร้อมที่ดิน 7 ไร่ 14 ตารางวาปลูกในพื่นที่ของตนเองขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์สามารถตัดได้ถูกต้องตามกฏหมายสนใจโทร 0931419073 0982657948 เอกชัยครับ
จำหน่าย ไม้ไผ่ และเหง้าพันธุ์ไผ่ ซางหม่น ท่านใดต้องการปลูกไผ่จำนวนมากทดแทนที่ว่างเปล่า ติดต่อได้ จำหน่าย เหง้าสด / เหง้าชำ
ปี 2563 มีโครงการสนับสนุนการปลูกป่า โตเร็ว โตช้า 3000-6000 มั้ยค่ะ
สนใจเข้าร่วมโครงการสวนป่าเศรษฐกิจ ปี 63 รับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไหมคะ
การประชุมหารือแนวทางในการส่งเสริมให้มีการนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ #ไม้ยืนต้นค้ำเป็นทรัพย์สินค้ำประกันได้ #ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ #สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ #กรมป่าไม้ #กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #รักป่า รักประชาชน
ลองเพาะพันธุ์พยุงเองเพื่อไปปลูกในที่ดินโฉนด4ไร่2งาน28ตารางวาครับ แถวนิคม304 ปราจีนบุรีคร้บ
ขออนุญาตสอบถามครับ หากจะโค้นต้นยางพารา (ยางพาราอายุ13 ปี)สลับแถวเว้นแถว เพื่อปลูกไม้ยืนต้นเช่น ยางนา ประดู่ป่า ตะเคียน พยอม เป็นต้น จะเหมาะสมหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
ผมสนใจที่ดิน ภบท.5 อย่าได้ไว้อยู่หลังเกษียณอายุงาน อยากใช้ที่ ภบท.5 ทำสวนปลูกป่าเศรษฐกิจ ได้ไหมครับ และ ถ้าที่ ภบท.5 เมื่อตรวจสอบแล้วไปทับกับกรมป่าไม่ ผมจะยังมีสิธในสวนป่าเศรษฐกิจ อยู่ไหมครับ
10​ อันดับไม้เศรษฐกิจโตช้าที่คนนิยมปลูกครับ
มีชาวบ้าน สอบถามกรณีตอไม้สักในสวนป่าที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับการอนุญาตแจ้งตัดตามหนังสือ สป.13 จะเอาออกโดยการนำเคลื่อนที่จากสวนดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร