ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษ

ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษ แหล่งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ

เปิดเหมือนปกติ

ขั้นตอนการทำหนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฏหมายของไม้ด้วยตนเอง (Self-declaration)https://youtu.be/gqQYkrBcs3Uไม่ยากเกินไป! ...
20/01/2022
ขั้นตอนการทำหนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฏหมายของไม้ด้วยตนเอง (Self-declaration)

ขั้นตอนการทำหนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฏหมายของไม้ด้วยตนเอง (Self-declaration)
https://youtu.be/gqQYkrBcs3U
ไม่ยากเกินไป! ใช้เวลาน้อย รับรองความถูกต้อง เคลื่อนย้ายได้สบายใจ
แค่มี 4 ส่วนสำคัญ นี้
ส่วนที่ 1 การะบุตัวตนเจ้าของไม้
ส่วนที่ 2 ข้อมูลแหล่งที่มาของต้นไม้
ส่วนที่ 3 รายการสรุปต้นไม้ที่ตัด
ส่วนที่ 4 เจ้าของไม้ลงนามรับรองข้อมูล จะมีพยานลงนามหรือไม่มีก็ได้
ยกเว้น!!! กรณีเจ้าของไม้มีอายุมาก หรือมีปัญหาสุขภาพ ไม่สามารถลงนามได้ ให้ใช้พิมพ์ลายนิ้วมือแทน จะต้องพยานลงนาม 2 คน
การรับรองไม้ในที่่ดินกรรมสิทธิ์ 26 พ.ย. 2564 สามารถดาวน์โหลดได้ที่
https://drive.google.com/.../1xGgT28U8EEHHynFrTIL.../view...
ศึกษาตัวอย่างเอกสาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอรับคำแนะนำได้ที่
เพจเฟสบุ๊ค สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้

ไม่ยากเกินไป! ใช้เวลาน้อย รับรองความถูกต้อง เคลื่อนย้ายได้สบายใจ 4 ส่วนสำคัญส่วนที่ 1 การะบุตัวตนเจ้าของไม.....

อุตสาหกรรมไม้ขุดล้อม มีอะไรที่น่าสนใจเยอะครับ
19/01/2022

อุตสาหกรรมไม้ขุดล้อม มีอะไรที่น่าสนใจเยอะครับ

ขอเชิญชมนิทรรศการ อุตสาหกรรมไม้ขุดล้อมแฟร์ ครั้งที่ 1
ในวันที่ 28 ม.ค. - 5 ก.พ. 2565 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

และเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่องธุรกิจสวนป่าเพื่อการขุดล้อม ในวันที่ 4 ก.พ. 2565 ณ คณะวนศาสตร์

19/01/2022

3 ทางเลือกในการรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์

1.ขึ้นทะเบียนสวนป่า ตามพระราชบัญญัติ สวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กทม.ยื่นคำขอได้ที่ กรมป่าไม้ ต่างจังหวัด ยื่นคำขอได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดท้องที่ หรือ ยื่นออนไลน์ได้ที่ https://fp.forest.go.th/rfd_app/rfd_e_farms/app/index.php

2.หนังสือรับรองไม้ ตามมาตรา 18/1 โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้การรับรองแหล่งที่มาของไม้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย กทม.ยื่นคำขอได้ที่ กรมป่าไม้ ต่างจังหวัด ยื่นคำขอได้ที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ,ศูนย์ป่าไม้ ,หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

3.สำแดงความถูกต้องตามกฎหมายไม้ด้วยตนเอง (Self-declaration)

18/01/2022

ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถาม “แรงจูงใจในการปลูกไม้พะยูงเพื่อเศรษฐกิจ” ผ่านทางลิงค์ https://forms.gle/uEXGwCCZUSfSDJnv7 หรือ QR Code ดังภาพ เพื่อรวบรวมข้อมูลและแรงจูงใจในการปลูกไม้เศรษฐกิจและสนับสนุนการส่งเสริมการค้าไม้พะยูงที่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงลดการลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่ป่าธรรมชาติ
โดยสามารถทำแบบสอบถามได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ปลูกต้นไม้เพื่อขาย คาร์บอนเครดิต
17/01/2022

ปลูกต้นไม้เพื่อขาย คาร์บอนเครดิต

วันนี้เรามีวิสาหกิจชุมชนที่น่าสนใจมานำเสนอ เป็นชุมชนที่ปลูกไผ่เป็นหมื่นๆไร่ เค้าเอาไปทำอะไรกัน ชุมชนผาปัง ตั้งอยู่ใน ต.ผ...
17/01/2022
รอบทิศถิ่นไทย จ.ลำปาง พลังงานจากถ่านไม้ไผ่ "ผาปังโมเดล" ข่าวค่ำ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 #NBT2HD

วันนี้เรามีวิสาหกิจชุมชนที่น่าสนใจมานำเสนอ เป็นชุมชนที่ปลูกไผ่เป็นหมื่นๆไร่ เค้าเอาไปทำอะไรกัน
ชุมชนผาปัง ตั้งอยู่ใน ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
ผาปังโมเดล เป็นต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชน สร้างรายได้ให้คนในชุมชน โดยการ ใช้ไผ่ซางหม่นที่ปลูกขึ้น เพิ่มมูลค่าไปผลิตถ่านบริสุทธิ์ ถ่านประสิทธิภาพสูง ใช้เป็นพลังงาน ใช้แทนแก๊ส เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ และยารักษาโรค นอกจากนี้ชุมชนยังมีการท่องเที่ยววิถีชุมชน ตามวิถีชุมชน ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน น่าไปศึกษาดูงาน หรือไปพักผ่อนโฮมเสตย์เป็นอย่างมาก
https://www.youtube.com/watch?v=96cxEYfvFjM
https://www.youtube.com/watch?v=svLdlIDUqU4
ช่องทางติดต่อชุมชนผาปัง
เว็บไซต์ มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัhttp://xn--72c.com/
https://www.facebook.com/phapangpower/
ที่พัก บ้านเคียงดอยรีสอร์ทแอนด์โฮมสเตย์ผาปัง
https://www.facebook.com/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%87-902956463056687

พาคุณผู้ชมไปรู้จักบ้านผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เป็นชุมชนเล็กๆ และเป็นชุมชนต้นแบบ "ผาปัง โมเดล" ในกา...

Photos from มูลนิธิไทยรักษ์ป่า's post
12/01/2022

Photos from มูลนิธิไทยรักษ์ป่า's post

พืชที่มีประโยชน์ และโทษในคราวเดียวกัน
06/01/2022
Green Report : งานวิจัยตอบ ยูคาลิปตัส พืชทำลายดินจริงหรือ

พืชที่มีประโยชน์ และโทษในคราวเดียวกัน

กรีนรีพอร์ตวันนี้ พูดถึงพืช "ยูคาลิปตัส" ที่เชื่อกันว่า มันเป็นพืชที่มีประโยชน์ และโทษในคราวเดียวกัน โทษท....

01/01/2022
Happy new year 2022

สวัสดีปีใหม่แด่ทุกท่าน ขอให้มีคืนวันสุขหรรษา พบเจอแต่สิ่งดี ๆ ไม่โรยรา สุขสมหวังดั่งใจว่าทุกวันเทอญ

23/12/2021
08/12/2021

ธรรมชาติต่างแดน : เพื่อให้เด็กๆ ได้ทำความรู้จักแนวคิดเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมทั้งเห็นความสำคัญของพื้นที่ที่เกี่ยวโยงกับการดำรงชีวิต และเคารพต่อธรรมชาติบนโลกใบนี้
.
:: A walk in the park
.
แผนการสอน “A walk in the Park” หรือที่เรียกว่ากระบวนการ ‘ออกเดินสำรวจสวนป่า’ ถูกริเริ่มขึ้นมา ในบรรดาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ‘Eco School’ ในประเทศมอนเตเนโกร ทวีปยุโรปตะวันออก
.
การออกเดินสำรวจคือจุดเริ่มต้น และหัวใจของกระบวนการนี้ โดยคุณครูจะพานักเรียนเดินในสวนสาธารณะใกล้ๆ หรือในป่า(ถ้ามี) และชักชวนสังเกตต้นไม้ พืชพรรณ ประเภทของป่าไม้ ซึ่งอาจจะแบ่งกว้างๆ เป็น ป่าผลัดใบ กับป่าไม่ผลัดใบ ให้ลองสังเกตว่า ป่าหรือต้นไม้ที่จะพบเป็นแบบใด
.
ชวนเด็กๆ สังเกตตำแหน่งและลักษณะของพืชผลในป่า ระบุสิ่งที่เหมือนและแตกต่าง รวมถึงสังเกตลักษณะของรากต้นไม้ ความสูงถึงเรือนยอดไม้ ความสูงของลำต้น ลักษณะรูปทรงของต้น รูปทรงของเรือนยอด ลักษณะกายภาพต่างๆ ตลอดจนการค้นหาต้นไม้ที่มีลักษณะไม่สมบูรณ์ มีโรค หรือ ไม่แข็งแรง เป็นต้น
.
หากอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เก็บตัวอย่างได้ ก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เก็บตัวอย่างพืช กิ่ง ใบ รวมถึงดินที่อุดมสมบูรณ์มาทดลองปลูกพืชได้
.
หลังการเดินสำรวจแล้ว คือ กระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อสะท้อนธรรมชาติหรือระบบนิเวศที่ค้นพบจากสำรวจ และสามารถขยายผลลัพธ์ไปสู่ประเด็นการเปลี่ยนแปลงในโลกของสิ่งมีชีวิต ฤดูกาล วัฏจักรของธรรมชาติ และความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
.
และท้ายที่สุด เด็กๆ และคุณครูจะช่วยกันอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นได้อย่างไร
.
:: Eco School สู่ความยั่งยืนของอนุรักษ์ธรรมชาติ และ SDGs
.
การเดินสำรวจสวนป่า ภายใต้โครงการ ‘Eco School’ เครือข่ายโรงเรียนที่ดำเนินงานในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วยสนับสนุนและสร้างการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ดังเช่นการออกเดินสำรวจ นี้
.
นี่คือการดำเนินงานระดับโลกที่ได้รับการยอมรับจาก UNESCO และ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ให้เป็น โครงการชั้นนำในด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (EE) และการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD) ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ร่วมเป็นสมาชิกของ Eco School กว่า 59,000 โรงเรียน จาก 68 ประเทศทั่วโลก
.
แนวคิดดังกล่าว ยังช่วยพานักเรียนและคุณครูไปสู่การเรียนรู้เพื่อสร้างความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ 3 ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน เป้าหมายที่ 4 ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ และเป้าหมายที่ 15 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก
.
.
.
บริบทของโรงเรียนที่ดำเนินไปได้โดยอิสระ คำนึงถึงความต้องการและเหมาะสมของนักเรียนเป็นหลัก นอกจากจะทำให้เด็กๆ เกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ และเห็นคุณค่าต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน ที่เชื่อมโยงระหว่าง เพื่อนๆ คุณครู ตลอดจนชุมชนในสังคมโลกอีกด้วย
.
#มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
#EcoSchool
#AWalkInThePark
#ธรรมชาติคือครู
#คุณค่าในความหลากหลายทางชีวภาพ

ภาพ : https://www.freepik.com/premium-photo/hiking-trail-biogradska-gora-park-montenegro

04/12/2021

🌳🌎"4 ธันวาคม" วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ

บทเพลงไม้เศรษฐกิจ จากพี่ป่าไม้ครับ
14/11/2021
เพลงมรดกสีเขียว เพลงเพื่ออนุรักษ์#ป่าไม้#อุทยาน#พิทักษ์ป่า#สิ่งแวดล้อม

บทเพลงไม้เศรษฐกิจ จากพี่ป่าไม้ครับ

เป็นเพลงที่10แล้วครับที่แต่งขึ้น เพลงนี้เป็นเพลง เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ทดแทนไม้จากป่าที่นับ....

27/10/2021

ปุกาศ!! ท่านใดมีคุณสมบัติตามนี้ สมัครได้เลยค่ะ ...ด่วน!!

17/08/2021

ไม้มีค่า ไม้เศรษฐกิจ

11/06/2021
โค้งสุดท้ายแล้ว ขอเรียนเชิญ เกษตรกรผู้ปลูกต้นไม้ ทำสวนป่า ประชาชนผู้สนใจ ผู้มีส่วนได้เสียในการปลูกต้นไม้ ทุกท่าน        ...
07/06/2021
แบบสำรวจความคิดเห็นและประชาพิจารณ์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่

โค้งสุดท้ายแล้ว ขอเรียนเชิญ เกษตรกรผู้ปลูกต้นไม้ ทำสวนป่า ประชาชนผู้สนใจ ผู้มีส่วนได้เสียในการปลูกต้นไม้ ทุกท่าน

กรมป่าไม้ โดยสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็นและประชาพิจารณ์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันพิจารณาต่อการเพิ่มชนิดไม้ในบัญชีต้นไม้ท้ายพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีกำหนดเวลาภายในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้ โดยศึกษารายละเอียดได้ที่หน้าเว็ปไซด์ของกรมป่าไม้ หรือ ร่วมเสนอความคิดเห็นได้ที่ platform ด้านล่างนี้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกำหนดชนิดไม้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ของไม้ที่ปลูกขึ้น ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นไม้เศรษฐกิจ ไม้โตเร็ว ไม้โตช้า ไม้ผล ไม้พลังงาน ไม้เพื่ออุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของทุกท่าน ในการนำไปใช้สอยและการค้าในเชิงพาณิชย์ต่อไป
https://forms.gle/cYdpEAMQYsskKz2M8

ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

สสม.สศม.ปม.

จากการประชุมคณะทำงานทบทวนบัญชีต้นไม้ท้ายพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 วันที...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รวบรวมข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ ตามคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา ซึ่งได้รวบรวมน...
11/05/2021
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รวบรวมข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ ตามคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา ซึ่งได้รวบรวมนำมาไว้ในแบนเนอร์ ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ ท่านสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ https://www.forest.go.th/forestnews-outsite/

กรมป่าไม้ออกใบเบิกทางนำไม้ผ่านระบบดิจิทัล ข่าวสด: ‘กรมป…

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพิ่มแบนเนอร์ประกาศด้านป่าไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงประกาศต...
11/05/2021
ประกาศด้านป่าไม้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพิ่มแบนเนอร์ประกาศด้านป่าไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงประกาศต่างๆ โดยสามารถเข้าชมได้ที่ https://www.forest.go.th/announce-forest/

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดที่ดิน…

07/05/2021
‘กรมป่าไม้’เอื้อประโยชน์ผู้ค้าไม้ ออกใบเบิกทางนำไม้ผ่านระบบดิจิทัลhttps://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6359085
23/04/2021
‘กรมป่าไม้’เอื้อประโยชน์ผู้ค้าไม้ ออกใบเบิกทางนำไม้ผ่านระบบดิจิทัล - ข่าวสด

‘กรมป่าไม้’เอื้อประโยชน์ผู้ค้าไม้ ออกใบเบิกทางนำไม้ผ่านระบบดิจิทัล
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6359085

‘กรมป่าไม้’ เอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการค้าไม้ ออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านระบบดิจิทัล สะดวก...

06/04/2021
Photos from ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้'s post
31/03/2021

Photos from ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้'s post

18/03/2021

ไลฟ์สด วันป่าไม้โลก

Photos from กรมป่าไม้'s post
11/03/2021

Photos from กรมป่าไม้'s post

กรมป่าไม้คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับกรม วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ตึก...
01/03/2021

กรมป่าไม้คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับกรม
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ตึกเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
นายสมศักดิ์ สรรพโศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับกรม ประจำปี ๒๕๖๔ โดยคัดเลือกจากเกษตรกรดีเด่นฯ ระดับภาค จำนวน ๔ ราย ผลการประชุม มีมติคัดเลือก
อันดับที่ ๑ นายปริญญา ดรุณศรี เกษตรกรจากจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับกรม
อันดับที่ ๒ นางแรม เขตนิมิตร เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ
อันดับที่ ๓ นายชนท์ณัฏฐ์ พัฒนะศิลป์ เกษตรกรจากจังหวัดกระบี่ และ
อันดับที่ ๔ นายประสาน สหายมิตร เกษตรกรจากจังหวัดเชียงใหม่
โดยกรมป่าไม้จะได้เสนอชื่อ นายปริญญา ดรุณศรี ต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับชาติ และเข้ารับพระราชทานโล่ห์รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธี จรดพระนังคัลแรกนาขวัญต่อไป
รัฐมีป่า ประชามีสุข
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

กรมป่าไม้คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับกรม
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ตึกเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
นายสมศักดิ์ สรรพโศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับกรม ประจำปี ๒๕๖๔ โดยคัดเลือกจากเกษตรกรดีเด่นฯ ระดับภาค จำนวน ๔ ราย ผลการประชุม มีมติคัดเลือก
อันดับที่ ๑ นายปริญญา ดรุณศรี เกษตรกรจากจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับกรม
อันดับที่ ๒ นางแรม เขตนิมิตร เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ
อันดับที่ ๓ นายชนท์ณัฏฐ์ พัฒนะศิลป์ เกษตรกรจากจังหวัดกระบี่ และ
อันดับที่ ๔ นายประสาน สหายมิตร เกษตรกรจากจังหวัดเชียงใหม่
โดยกรมป่าไม้จะได้เสนอชื่อ นายปริญญา ดรุณศรี ต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับชาติ และเข้ารับพระราชทานโล่ห์รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธี จรดพระนังคัลแรกนาขวัญต่อไป
รัฐมีป่า ประชามีสุข
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

การอบรมการปลูกป่าแบบประณีต เผื่อมีผู้สนใจเรียนรู้เรื่องการปลูกป่าครับ
01/03/2021

การอบรมการปลูกป่าแบบประณีต เผื่อมีผู้สนใจเรียนรู้เรื่องการปลูกป่าครับ

ประกาศจ้า!!! 📣📣📣 กำหนดวัน #กิจกรรมอบรมปลูกป่าแบบประณีต หลักสูตร 2 วันเต็ม! โดย อาจารย์ Nopporn Nontapa ประจำปี 2564 นี้ออกแล้วจ้า อัดแน่นความรู้และลงมือปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นเช่นเดิม 👍 ใครตั้งตารอ สามารถดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลย! 👇👇👇
https://forms.gle/zy7zKz3FG1Rqx4277

ที่สำคัญ ❗️ ปีนี้เราได้รับทุนอบรมเป็นปีสุดท้าย ความคุ้มแบบนี้อาจไม่มีอีกแล้วน้า ใครจะปลูกป่า อย่ารอช้า! รีบมาเอาวิชาไปใช้กันเลยยย

ใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติม ทัก inbox หรือ add Line: @nsrf.thai มาได้เลยน้า 😊💚 อยากให้ทุกคนได้ความรู้และหลักปฏิบัติที่ได้ผลสำเร็จจริง จะได้ช่วยกันเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์และโลกที่เย็นลงของพวกเราทุกคนกันเยอะ ๆ 🌏🌳

#ปลูกป่าให้ได้ป่า #ปลูกป่าอย่างไรให้สำเร็จ

เกษตรกร ปลูกป่า ท่านใด ประสงค์ จะขายไม้เศษ ไม้ฟืน ไม้เล็ก เบญจพรรณ ติดต่อได้ที่โรงงานนี้ ครับ อำเภอวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว#...
23/02/2021

เกษตรกร ปลูกป่า ท่านใด ประสงค์ จะขายไม้เศษ ไม้ฟืน ไม้เล็ก เบญจพรรณ ติดต่อได้ที่โรงงานนี้ ครับ อำเภอวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
#เป็นโรงงานทำไม้พาเลท

ข่าวสารกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    สรุปผลการคัดเลือกกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่าระดับภาคกลางแล...
18/02/2021

ข่าวสารกรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการคัดเลือกกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่าระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๔
นายสุวรรณ ตั้งมิตรจริญ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ได้ประชุมสรุปผลคะแนนการคัดเลือกกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป้า ภาคกลางและภาคตะวันออก หลังจากได้ลงตรวจพื้นที่สวนป่าของเกษตรกรสรุปผลการคัดเลือก ปรากฏว่า
นายปริญญา ดรุณศรี เกษตรกรจังหวัดสมุทรสงราม ได้รับคัดเลือกเป็นอันดับ ๑ และ นายกฤษณ์วัชร์ ปาปะกัง เกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีได้รับคัดเลือกเป็น อันดับ ๒
โดยรายนายนายปริญญา ดรุณศรี
จะเป็นตัวแทนของภาคกลางและภาคตะวันออก เข้ารับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับกรม ต่อไป

#สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ข่าวสารกรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการคัดเลือกกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่าระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๔
นายสุวรรณ ตั้งมิตรจริญ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ได้ประชุมสรุปผลคะแนนการคัดเลือกกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป้า ภาคกลางและภาคตะวันออก หลังจากได้ลงตรวจพื้นที่สวนป่าของเกษตรกรสรุปผลการคัดเลือก ปรากฏว่า
นายปริญญา ดรุณศรี เกษตรกรจังหวัดสมุทรสงราม ได้รับคัดเลือกเป็นอันดับ ๑ และ นายกฤษณ์วัชร์ ปาปะกัง เกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีได้รับคัดเลือกเป็น อันดับ ๒
โดยรายนายนายปริญญา ดรุณศรี
จะเป็นตัวแทนของภาคกลางและภาคตะวันออก เข้ารับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับกรม ต่อไป

#สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

โครงการใหม่ของกรมป่าไม้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เริ่มนำร่องในพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา...
27/01/2021
ไร่ละ 1000

โครงการใหม่ของกรมป่าไม้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เริ่มนำร่องในพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปาง และอุตรดิตย์ เท่านั้นนะครับ

Photos from สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 เชียงใหม่'s post
08/01/2021

Photos from สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 เชียงใหม่'s post

สรุปผลคะแนนการคัดเลือกกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ภาคเหนือ หลังจากได้ลงตรวจพื้นที่สวนป่า ของเกษตรกรสรุปผลการคัดเลือ...
28/12/2020

สรุปผลคะแนนการคัดเลือกกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ
ปลูกสวนป่า ภาคเหนือ หลังจากได้ลงตรวจพื้นที่สวนป่า ของเกษตรกรสรุปผลการคัดเลือก
ปรากฏว่า นายประสาน สหายมิตร เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็นอันดับ ๑ นายพินิจ รัตนพันธมณี เกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับ ๒ และ
นายบุญชู จีระยา เกษตรกรจังหวัดเชียงราย ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับ ๓ โดยรายนาย ประสาน สหายมิตร จะเป็นตัวแทนของภาคเหนือ เข้ารับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขา
อาชีพปลูกสวนป้า ระดับกรม ต่อไป

ที่อยู่

อาคารเทียมคมกฤส
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66917729627

เว็บไซต์

http://www.forest.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เนื้อที่2ไร่เข้าร่วมโครงการได้หรือไม่
พื้นที่2ไร่วามารถเข้าร่วมโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจได้หรีอไม่
อยากขายไม้สัก อายุ35ปี จำนวน100ต้น เส้นรอบวง80-120ที่จังหวัดอำนาจเจริญ สนใจติดต่อ 0917740586
อยากมีรายได้จากการปลูกไม้
สงขลาามีโครงการไหมคะ สนใจค่ะ
ต้องการขายต้นพะยูงและต้นยางนาพร้อมที่ดิน 7 ไร่ 14 ตารางวาปลูกในพื่นที่ของตนเองขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์สามารถตัดได้ถูกต้องตามกฏหมายสนใจโทร 0931419073 0982657948 เอกชัยครับ
จำหน่าย ไม้ไผ่ และเหง้าพันธุ์ไผ่ ซางหม่น ท่านใดต้องการปลูกไผ่จำนวนมากทดแทนที่ว่างเปล่า ติดต่อได้ จำหน่าย เหง้าสด / เหง้าชำ
ปี 2563 มีโครงการสนับสนุนการปลูกป่า โตเร็ว โตช้า 3000-6000 มั้ยค่ะ
สนใจเข้าร่วมโครงการสวนป่าเศรษฐกิจ ปี 63 รับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไหมคะ
การประชุมหารือแนวทางในการส่งเสริมให้มีการนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ #ไม้ยืนต้นค้ำเป็นทรัพย์สินค้ำประกันได้ #ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ #สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ #กรมป่าไม้ #กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #รักป่า รักประชาชน
ลองเพาะพันธุ์พยุงเองเพื่อไปปลูกในที่ดินโฉนด4ไร่2งาน28ตารางวาครับ แถวนิคม304 ปราจีนบุรีคร้บ
ขออนุญาตสอบถามครับ หากจะโค้นต้นยางพารา (ยางพาราอายุ13 ปี)สลับแถวเว้นแถว เพื่อปลูกไม้ยืนต้นเช่น ยางนา ประดู่ป่า ตะเคียน พยอม เป็นต้น จะเหมาะสมหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ